Page 1

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2012 TALARE

MODERATOR Ensolution Andreas Johansson

Mät och styr för optimerad resursfördelning

SPECIELLT INBJUDNA Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson SKL Signild Östgren PRAKTIKFALL FRÅN

Stockholm stad Cornelia Schroeder Bromölla kommun Patrik Öhman Jennica Anderberg Södertälje kommun Susana Lamartine

DU FÅR LÄRA DIG:

Mjölby kommun Birgitta Thörnqvist

• Kommunicera ekonomi i din organisation

Tanums kommun Ulf Ericsson

• Hur du bibehåller kvalité med begränsade resurser

Eskilstuna kommun Tommy Malm

• Så hittar du rätt KPI:er för din organisation

WORKSHOP

Ensolution Andreas Möllås Susanne Skogman

MÄT & STYR

UPPFÖLJNING

K VA L I T É


Presentation Kommunicera ekonomi i din organisation Ja, det kan vara svårt att få alla att förstå vad de olika siffrorna står för. Och vilka siffror siktar verksamheten egentligen mot? Nyckeltal hjälper dig att på ett strukturerat sätt mäta och styra din organisation åt rätt håll. Då kommer nästa fråga, vad ska mätas och hur? På konferensen får du svar på dessa frågor. Flera kommuner kommer och berättar om sin resa och vad de har gjort för att nå sina mål Effektiva budgetverktyg för din organisation kan vara nyckeln till framgång. Ola Eriksson, kanslichef på KEF, kommer och ger dig konkreta verktyg för hur du kan räkna på din verksamhet för att få ett bättre underlag för dina beslut. Ekonomin håller på att braka samman vilket betyder minskade intäkter och ökade kostnader för socialförvaltningen. Genom att noga mäta och styra din verksamhet kan du optimera resurserna och göra en rättvis fördelning av de medel som finns tillgängliga. På den här konferensen får du konkreta verktyg för att arbeta med mätning och styrning av din verksamhet. På konferensen får du lära dig: • Att mäta och styra din verksamhet med hjälp av nyckeltal • Hur du kommunicerar ekonomiska mål på ett begripligt sätt • Räkna ut vad dina tjänster kostar och få bättre beslutsunderlag

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Rätt beslutsunderlag för budget och styrning Ola Eriksson, kanslichef, Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Lean för socialtjänsten – så arbetar vi med mätning och styrning i Södertälje kommun Susana Lamartine, gruppchef, MoU, Försörjningsstödsenheten, Södertälje kommun Hur får man fram nyckeltal som är jämförbara över kommungränsen? Ulf Ericsson, ekonomichef, Tanums kommun

Varmt välkommen!

La Bd Projektledare

NYCKELTAL FÖR EKONOMER I SOCIALFÖRVALTNINGEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program MÅNDAG 12 MARS 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Lina Bylund, Conductive, hälsar välkommen och moderator Andreas Johansson, Ensolution inleder konferensen Andreas är seniorkonsult och styrelseordförande på Ensolution AB. Han är en flitigt anlitad utbildare och talare vid konferenser och medförfattare till boken ”Att införa Balanced Scorecard – en praktisk vägledning”. Andreas är även en av initiativtagarna till kostnad per brukare KPB-metoden och arbetar praktiskt med att jämföra olika kommuners socialtjänst avseende arbetssätt, produktivitet, kvalitet och brukarmix. Andreas har erfarenhet från arbete med ett sextiotal kommuner.

09:35 Rätt beslutsunderlag för budget och styrning • Räkna ut vad dina tjänster kostar och få bättre beslutsunderlag • Vilken kalkyl passar vilken verksamhet? Att använda rätt verktyg • De vanligaste misstagen i kalkylen – så undviker du fallgroparna Ola Eriksson Kanslichef Föreningen Sveriges Kommunalekonomer

10:30 Bensträckare med frukt 10:40 Lean för socialtjänsten – så arbetar vi med mätning och styrning i Södertälje kommun • Så mäter vi effektivitet och kvalité • Visualisering och uppföljning av målen • 3 viktiga framgångsfaktorer för att lyckas med mätning och utveckling av socialförvaltningen Susana Lamartine Gruppchef MoU, Försörjningsstödsenheten Södertälje kommun

11:30 Lunch 12:30 Resursfördelningssystem inom social omsorg • Ekonomisk styrning av våra tillgängliga medel inom omsorgs- och socialförvaltningen • Resursfördelning efter behov/vårdtyngd • Så räknar vi fram timpris för hemtjänstinsatser respektive dygnspris för boende • 3 konkreta tips på hur du lyckas med att införa resursfördelningssystem i din kommun Birgitta Thörnqvist Ekonom Omsorgs- och socialförvaltningen Mjölby Kommun

13:40 Bensträckare 13:50 Att mäta kvalité – systemtänkande i Bromölla • Praktiska metoder för kvalitetsmätning • Systemisk uppföljning • Resultat och erfarenheter av projekt BÄST • Var börjar man? 3 tips för att lyckas Patrik Öhman Jennica Anderberg Verksamhetsutvecklare/Projektledare Verksamhetsutvecklare/Projektledare Bromölla kommun Bromölla kommun

14:50 Eftermiddagskaffe 15:10 Hur får man fram nyckeltal som är jämförbara över kommungränsen? • Hur står vi oss jämfört med andra kommuner när det gäller ekonomi och kvalité? Nyckeltal som hjälper till att se skillnader och likheter • Fördelarna med att kunna jämföra sig med andra kommuner • 3 konkreta exempel på förbättringar som har skett tack vare nyckeltalssamarbetet Ulf Ericsson Ekonomichef Tanums kommun

16:00 Konferensens första dag avslutas NYCKELTAL FÖR EKONOMER I SOCIALFÖRVALTNINGEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TISDAG 13 MARS 2012

09:00 Sü ser SKL pü framtiden – resursfÜrdelning och prioriteringar • Vikten av att ta ett helhetsgrepp och mäta resurser och resultat frün era verksamheter fÜr att fü en rättvisande Üverblick pü verksamheten • Nyckeltal som lüser upp askhalsar och effektiviserar resursfÜrdelningen • Modell fÜr beräkning av samhällets kostnader fÜr tidiga insatser – sü visar du att de ger resultat Signild Östgren Ekonom Avdelning fÜr ekonomi och styrning Sveriges Kommuner och Landsting

09:50 FÜrmiddagskaffe 10:10 Ta hjälp av nyckeltalen fÜr att bättre kunna styra verksamheten • Sü har Stockholms stad, genom att utveckla sin styrmodell, fütt en tydigare ledning och styrning genom mülsatta nyckeltal - indikatorer • Vad är indikatorer? Nyckeltal med mülvärden • Utveckling av indikatorer – vad är viktigt att tänka pü? • Demonstration av webbaserat styrsystem som illustrerar hur IT-verktyg kan användas fÜr att tydliggÜra mülstruktur samt mül inom organisationen Cornelia Schroeder Controller Stockholm stad

11:00 Bensträckare 11:10 Eskilstuna – samlad styrning fÜr resultat! • Strategisk lüngsiktig styrning fÜr att uppnü fÜrändringar och säkra drift och lÜpande utveckling i alla verksamheter • Hüllbar utveckling och balanserad styrning • Sü nür du dina strategiska mül med hjälp av indikatorer • Drivare tar oss till resultat Tommy Malm Ekonomichef Eskilstuna kommun

12:00 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar 12:10 Lunch fÜr worshopens deltagare

t k Wor p

13:30-16:30 Sü utvecklar du effektiva nyckeltal fÜr socialtjänsten Under ledning av Andreas MÜllüs och Susanne Skogman, Ensolution TID & PLATS

ANMĂ„LAN

Konferens 12-13 mars 2012 Workshop 13 mars 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm PRIS

Konferens Workshop

FĂśre 16 dec 6 550 kr 2 950 kr

FĂśre 17 feb 6 950 kr 3 550 kr

Efter 17 feb 7 650 kr 3 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con413

I konferenspriset ingür kaffe, lunch och dokumentation. FÜr deltagare pü workshop/fÜrdjupning ingür även lunch dag tvü. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. FÜrbehüll Vi reserverar oss fÜr fÜrändringar i programmet, prisändringar och mÜjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och Üverlütelse Om du für fÜrhinder och inte kan deltaga kan du alltid Üverlüta din plats till en kollega. Du kan ocksü fü pengarna tillbaka fÜr redan betald deltagarplats fÜrutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor fÜre konferensdatum. FÜr fullständiga avboknings avbokningsregler regler se vür hemsida www.conductive.se

NYCKELTAL FĂ–R EKONOMER I SOCIALFĂ–RVALTNINGEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


t k

Workshop

TISDAG 13 MARS 2012 13:30-16:30

Så utvecklar du effektiva nyckeltal för socialtjänsten I anslutning till det som du har lärt dig under konferensen får du på denna workshop verktyg för hur du praktiskt arbetar med nyckeltal. Workshopen består av såväl teoretiska som praktiska delar. Vi går igenom bakgrunden till hur man bryter ner kommunens vision och strategi till konkreta verksamhetsmål och mått. Vi bygger tillsammans, steg för steg upp ett ”styrkort” för en socialtjänst i form av grupparbeten varvat med teoriavsnitt. Tanken är att du som deltagare efter seminariet skall ha en förståelse för hur man går tillväga för att bygga en målstruktur i den egna organisationen. Speciellt fokus kommer att läggas på ekonomiska mål och nyckeltal samt hur er kommun kan hitta jämförbara nyckeltal. Du får lära dig: • Att bryta ner politiska mål till verksamhetsmål och mått • När kräver ett mål en åtgärd? Så utformar du mått med både mål och alarmnivåer • Vilka nyckeltal finns det i KPB som kan lyftas upp i styrningen? • Verktyg för att samla in kvalitetsnyckeltal • Exempel på vyer för hur man illustrerar utfall

Därför bör du gå workshopen: Workshopen ger dig möjlighet att praktiskt testa de kunskaper och idéer som har dykt upp under konferensen. Du får konkreta verktyg för att samla in kvalitetsnyckeltal och vi hjälper dig med den ibland svåra uppgiften att bryta er politiska mål till verksamhetsmål och mått

Workshopen leds av Andreas Möllås och Susanne Skogman Andreas Möllås arbetar som konsult på Ensolution AB. Han är civilekonom och har mångårig erfarenhet av uppdrag inom den offentliga sektorn. Exempel på detta är projekt inom målstyrning, införande av beslutsstödsystem, processutveckling och verksamhetsutveckling. Susanne Skogman arbetar som konsult på Ensolution AB. Susanne är samhällsvetare och arbetar mot offentlig sektor med uppdrag inom framförallt kalkylering, kvalitetsmätningar, processutveckling och förändringsprojekt.

NYCKELTAL FÖR EKONOMER I SOCIALFÖRVALTNINGEN

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen Inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2012 TALARE MODERATOR Ensolution Andreas Johansson SPECIELLT INBJUDNA Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Ola Eriksson SKL Signild Östgren

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Hur du med hjälp av nyckeltal kan kommunicera ekonomiska mål • Nyckeltalen som hjälper dig att styra resurserna på bästa sätt • Praktiska metoder för kvalitetsmätning

PRAKTIKFALL FRÅN Stockholm stad Cornelia Schroeder Bromölla kommun Patrik Öhman Jennica Anderberg Södertälje kommun Susana Lamartine Mjölby kommun Birgitta Thörnqvist Tanums kommun Ulf Ericsson Eskilstuna kommun Tommy Malm

WORKSHOP

Så utvecklar du effektiva nyckeltal för socialtjänsten En praktisk workshop som ger dig verktyg för att bryta ner politiska mål till verksamhetsmål och mått. Under ledning av Andreas Möllås och Susanne Skogman från Ensolution

WORKSHOP

Con413

Ensolution Andreas Möllås Susanne Skogman

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.

Nyckeltal för ekonomer i socialförvaltningen  

Mät & styr för optimerad resursfördelning Ekonomin håller på att braka samman vilket betyder minskade intäkter och ökade kostnader för soci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you