Page 1

Det digitala universitetsbiblioteket Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2012 TALARE

Riksarkivet Rolf Källman

Nya arbetssätt kräver nya lösningar

Kungliga biblioteket André Wachholz Nasjonalbiblioteket, Norge Svein Arne Brygfjeld

Stockholms universitet Daniel Westman Umeå universitetsbibliotek Christer Karlsson Uppsala universitetsbibliotek Per Cullhed

Bibliotekarierollen i förändring

Wilhelm Lagercrantz Rådgivare inom digitala medier

UTMANINGAR

SAMARBETEN

LÖSNINGAR


Presentation Framtidens akademiska bibliotek På konferensen Det digitala universitetsbiblioteket presenterar vi ett fullspäckat program med spännande praktikfall och de absolut främsta experterna i Sverige och Norge kommer och delar med sig av sin kunskap.

Så lyckas ni med digitaliseringen! Du får chansen att lyssna på praktiska erfarenheter kring digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Dessutom finns ledande representanter från Sverige och Norge på plats för att ge dig sina bästa tips om hur du lyckas med digitaliseringen på din arbetsplats. De juridiska frågorna kan ibland vara svåra och krångliga, upphovsrättsfrågor, avtalslicenser, personuppgiftslagens tillämpning och andra relevanta författningar kommer vi självklart att belysa och behandla. På konferensen får du lära dig: • De grundläggande stegen i scenarioutveckling • Så påverkas universitets- och högskolebiblioteken av digitaliseringsarbetet • Hur upphovsrätten påverkar biblioteken ur ett verksamhetsperspektiv

Du kommer bl.a. att få lyssna till: Juridiska förutsättningar för digitalisering av bibliotekens verksamhet Daniel Westman, doktorand i rättsinformatik, kursföreståndare i IT-rätt, Stockholms universitet Riksarkivets sekretariat informerar – så påverkas UB & HB Rolf Källman, chef för samordningssekretariatet, Riksarkivet Vikten av en digitaliseringsplattform Per Cullhed, chef för Kulturarvsgruppen och förste konservator, Uppsala universitetsbibliotek Varmt välkommen till en unik konferens för universitet- och högskolebibliotek!

C B Projektledare

DET DIGITALA UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Program ONSDAG 8 FEBRUARI 2012

09:00 Registrering med kaffe och smörgås 09:30 Projektledare Carolina Boman, Conductive, hälsar välkommen 09:35 Juridiska förutsättningar för digitalisering av bibliotekens verksamhet • Upphovsrättsfrågor i samband med digitalisering: när behövs tillstånd? • Kan undantagsreglerna i upphovsrättslagen användas? • Lagförslaget om nya s.k. avtalslicenser: nya möjligheter till digitalisering? • Föräldralösa verk – kommissionens förslag till nytt upphovsrättsdirektiv • Rättigheter till själva skanningen? Användning av fria licenser, t.ex. Creative Commons • Vad gäller öppna data och det s.k. PSI-direktivet • Personuppgiftslagens tillämpning vid digitalisering av tryckt material Daniel Westman Doktorand i rättsinformatik, kursföreståndare i IT-rätt Stockholms universitet

11:30 Lunch 12:30 Användarstyrd digitalisering – från onlinebeställning till open access bara en knapptryckning bort • Så implementerade och utvärderade vi en ny modell för efterfrågestyrd skanning • Vad har Umeå UB som första bibliotek i Sverige och ett trettiotal europeiska bibliotek haft som utgångspunkt för den tjänst som nu bedrivs? • Integrera beställningsfunktionen i några större katalogsystem för ökad funktionalitet i katalogerna Christer Karlsson Bibliotekarie Umeå universitetsbibliotek

13:20 Bensträckare 13:30 Vikten av en digitaliseringsplattform • Digitaliseringssamarbetet mellan Linköpings statsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek • Startskottet – en önskan om att kunna skapa en gemensam proveniensdatabas för bilder i böcker • Digitalisering – utmaningar och lösningar Per Cullhed Chef för Kulturarvsgruppen och förste konservator Uppsala universitetsbibliotek

14:30 Eftermiddagskaffe 15:00 Biblioteken och de nya medierna • Allmänna förutsättningar för digitaliseringsarbetet • Affärsmodeller och upphovsrättskostnader - Marknadsstörningar, avtalslicenser och begreppet ”Fair Use” - Vem gör vad - Kostnadsfördelning • 3 framgångsfaktorer för samverkan, dynamiska lösningar och Open Source • Upprätta en digitaliseringsplan i anslutning till regeringens strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande André Wachholz Enhetschef för forskning och webb Kungliga biblioteket

16:00 Konferensens första dag avslutas

Besök vår hemsida www.conductive.se för erbjudanden om hotell till förmånliga priser.

DET DIGITALA UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


TORSDAG 9 FEBRUARI 2012

09:00 Riksarkivets sekretariat informerar – så påverkas UB och HB • Om vårt arbete på sekretariatet – inrätta och driva ett samordningssekretariat för digitalisering • Så påverkas universitets- och högskolebiblioteken av digitaliseringsarbetet • Kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning Rolf Källman Chef för samordningssekretariatet Riksarkivet

10:00 Förmiddagsfika 10:20 Erfarenheter från tidigt digitaliseringsarbete • Att arbeta i en framväxande marknad • Vilka faktorer är nödvändiga för en lyckad implementerad digitaliserings strategi? • Våra utmaningar, framgångar och fallgropar Wilhelm Lagercrantz Rådgivare inom digitala medier Wilhelm Lagercrantz AB

11:10 Bensträckare 11:20 Digitalisera allt! Hur då? • Våra erfarenheter efter digitaliseringen • Därför digitaliserar vi allt efter brukarnas behov • Erfarenheter från användning av bokhylla.no Svein Arne Brygfjeld Leder och utvecklar NBdigital Nasjonalbiblioteket, Norge

12:20 Konferensen avslutas. Deltagarna lämnar in sina utvärderingar

TID & PLATS

ANMÄLAN

Konferens 8-9 februari 2012 Garnisonen konferens Karlavägen 100, Stockholm

PRIS

Konferens

Före 25 nov 6 550 kr

Före 23 dec 6 950 kr

Efter 23 dec 7 650 kr

Telefon Bokningslinje 08-670 84 80 Internet www.conductive.se Mail bokning@conductive.se Telefax 08-670 84 81 Konferenskod Con411

I konferenspriset ingår kaffe, lunch och dokumentation. För deltagare på workshop/fördjupning ingår även lunch dag två. Obs! Alla priser är exkl. moms. Angivna rabatter kan ej kombineras med andra erbjudanden. Förbehåll Vi reserverar oss för förändringar i programmet, prisändringar och möjlighet att ställa in planerad konferens. Avbokning och överlåtelse Om du får förhinder och inte kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du kan också få pengarna tillbaka för redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning är oss tillhanda senast 3 veckor före konferensdatum. För fullständiga avbokningsregler se vår hemsida www.conductive.se

DET DIGITALA UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

bokning@conductive.se

08-670 84 80


Avsändare: Conductive AB Karlavägen 104 115 26 Stockholm

B

Felaktiga uppgifter? Vänligen returnera till avsändare.

Det digitala universitetsbiblioteket Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2012 TALARE

Riksarkivet Rolf Källman Kungliga biblioteket André Wachholz Nasjonalbiblioteket, Norge Svein Arne Brygfjeld

PÅ KONFERENSEN FÅR DU LÄRA DIG:

• Hur universitets- och högskolebiblioteken påverkas av digitaliseringsarbetet • Juridiska förutsättningar för digitalisering av bibliotekens verksamhet • Hur upphovsrätten påverkar biblioteken ur ett verksamhetsperspektiv

Stockholms universitet Daniel Westman Umeå universitetsbibliotek Christer Karlsson Uppsala universitetsbibliotek Per Cullhed

Con411

Wilhelm Lagercrantz Rådgivare inom digitala medier

Bibliotekarierollen i förändring

© Copyright AB Conductive. Detta material är författat och producerat av AB Conductive. Upphovsrätten till produkten ägs av AB Conductive i enlighet med Upphovsrättslagen 1960:729.

Vi på Conductive har ar mångårig erfarenhet av att arrangera konferen konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och vi för att skapa Sveriges bästa h din fortsatta kompetensutveckling jobbar v konferenser och utbildningar. och våra övriga arrangemang? ningar. Vill du veta mer om oss på Conductive Cond Gå in på www.conductive.se .se eller maila oss på info@conductive.se. info@conduc Vill du tala med oss personligen en kan du ringa 08-670 84 80.

Det digitala universitetsbiblioteket  
Det digitala universitetsbiblioteket  

På konferensen Det digitala universitetsbiblioteket får du chansen att lyssna till framgångsrika talare som berättar om erfarenheter kring d...

Advertisement