Page 1

clasa I 1. Măriți cu 4 numărul 12. Rezultatul este: A) 8 B) 10 C) 12 D) 14

E) 16

2. Diferența dintre 26 și 3 este: A) 29 B) 23

C) 62 D) 14 E) 16

3. Numărul 7 se descompune în: A) 2 ; 2 ; 2 B) 5 ; 1; 2

C) 6 ; 2 D) 2 ; 3 ; 2 E) 5 ; 3

4. Rezultatul adunării: 3 + 6 + 10 este: A) 9 B) 16 C) 19 D) 13 E) 20 5. Ce termen lipsește din căsuță? 11 + + 4 = 18 A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 6. Aranjează crescător numerele: 17 , 8 , 21 , 12 , 25 , 3, apoi indică varianta corectă. A) 8 , 3, 12, 21, 17, 25 B) 3, 8, 21, 12, 17, 25 C) 3, 8, 12, 17, 21, 25 D) 3, 12, 8, 21, 17, 25 E) 3, 8, 12, 21, 17, 25 7. Suma numerelor 10 și 14 mărește-o cu 5. Alege răspunsul corect. A) 15 B) 24 C) 19 D) 29 E) 20 8. Câte picioare au doi pui, un purcel și un curcan, în total: A) 10 picioare B) 12 picioare C) 9 picioare D) 8 picioare E) 7 picioare 9. Într-o curte sunt 12 găini, iar rațe cu două mai multe. Câte păsări sunt în curte? A) 22 B) 10 C) 14 D) 26 E) 20

4

Matematicã


clasa I 10. De Paști, Miruna a pictat 6 ouă, iar Ionel 4 ouă. Fiecare a spart câte un ou. Câte ouă au rămas nesparte? A) 10 ouă B) 16 ouă C) 8 ouă D) 15 ouă E) 13 ouă 11. Care sunt numerele naturale pare cuprinse între 12 și 24? A) 12, 14, 15, 18, 20, 22 B) 14, 16, 18, 19, 20, 22 C) 14, 16, 20, 22, 24 D) 14 , 16, 18, 20, 22 E) 14, 16 , 18, 20, 22, 24 12. Care este cel mai mare număr impar, dintre numerele: 3, 9, 21, 8, 19, 26? A) 9 B) 26 C) 19 D) 21 E) 3 13. Am un șir crescător de numere pare: 2, 4, 6, 8, …. , …. , 14, 16,…. , …, 22. Ce numere lipsesc? A) 12, 14, 18, 20 B) 10, 12, 18, 20 C)10, 18, 20, 21 D) 10, 18, 20 E) 12, 18, 20 14. La suma vecinilor lui 12 adaugă 4. Cât ai obținut? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28 15. Dacă a = 11 și b = 6 , atunci a + 12 + b = ? A) 29 B) 18 C) 23 D) 17 E) 10

Matematicã

5


clasa a II-a 1. Scade din suma numerelor 123, 486 și 204, cel mai mic număr impar de trei cifre diferite. Cât vei obține? A) 711 B) 670 C) 710 D) 713 E) 916 2. Câte numere impare sunt între 889 și 903? A) 8 B) 5 C) 4 D) 12 E) 6 3. Care este valoarea lui „a” din expresia: 199 + a = 904 – 606? A) 298 B) 109 C) 487 D) 99 E) 407 4. Câte numere lipsesc din șirul: 168, 188 ,…………, 248, 268, …………., 328, 348? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. Câte numere de 3 cifre poți forma utilizând o singură dată cifrele: 7, 9 , 0? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. Află suma a 4 numere consecutive știind că suma primelor două este 15. A) 34 B) 25 C) 24 D) 30 E) 75 7. Banii strânși de Nicușor reprezintă cel mai mic număr de trei cifre identice, iar banii strânși de Ana reprezintă cel mai mic număr par de trei cifre diferite. Cine are mai mulți bani și cu cât? A) Ana, cu 9 B) Nicușor, cu 19 C) Ana, cu 11 D) Nicușor, cu 9 Ana E) Ana, cu 2 8. Calculați suma: 35 + 45 + 55 + …………. + 105 = A) 560 B) 420 C) 660 D) 520 E) 500 9. Se dau numerele: 572 și 398. Cu cât este mai mare suma decât diferența lor? A) 944 B) 706 C) 806 D) 796 E) 786 10. Mama are 28 de ani, iar băiatul ei are 6 ani. Peste 5 ani vor avea împreună: A) 34 ani B) 44 ani C) 40 ani D) 33 ani E) 38 ani

6

Matematicã


clasa a II-a 11. Trei frați au împreună 336 lei. Tatăl dă fiecărui frate câte 50 lei. Câți lei au acum în total cei trei frați? A) 386 B) 162 C) 150 D) 436 E) 486 12. Cu cât este mai mică suma numerelor pare din pătrat decât suma numerelor impare din exteriorul lui? A) 45 B) 55 C) 241 D) 86 E) 427

79 132 54

53

87 309

109 44

13. Câte numere mai mici decât 150 au suma cifrelor 4? A) 11 B) 12 C) 6 D) 9 E) 8

Eu stiu rãspunsul!

14. Andreea a primit în dar o carte de colorat . Ea a colorat într-o zi de la pagina 89 la pagina 105. Câte pagini a colorat Andreea în acea zi? A) 11 B) 14 C) 16 D) 17 E) 18

Andreea

15. Ce cifră înlocuiește inimioara? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Matematicã

3

6+

5 140

7


clasa a III-a 1. Următoarele două numere naturale din șirul: 2, 4, 8, 16, ……… sunt: A) 18; 20 B) 20; 24 C) 32; 42 D) 32; 64 E) 36; 66 2. Din șirul de 5 numere naturale pare consecutive, al doilea este 1896. Care este ultimul număr al șirului? A) 1898 B) 1894 C) 1902 D)1900 E) 9100 3. 4 pixuri costă cu 9970 lei mai puțin decât cel mai mare număr natural par de patru cifre. Cât costă un pix? A) 9974 lei B) 66 lei C) 28 lei D) 7 lei E) 9 lei 4. Ana a desenat 24 de baloane. Un sfert le-a desenat cu roșu, iar restul cu verde. Câte baloane a desenat cu verde ? A) 18 B) 6 C) 12 D) 28 E) 10 5. Suma dintre 99 și cel mai mare număr natural impar de 4 cifre diferite este …. . A) 9970 B) 9852 C) 9998 D) 9973 E) 9974 6. Deîmpărțitul este 72, iar câtul reprezintă cel mai mare număr de o cifră. Care este împărțitorul ? A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 11 7. În loc să adune numerele: 56, 718, 523 și 109, Ionel a adunat răsturnatele lor. Răsturnatul sumei obținute este …. . A) 2108 B) 2100 C) 210 D) 8012 E) 8021 8. Un cangur parcurge 2 m după o săritură. Câți m parcurge după 10 sărituri? A) 5 m B) 10 m C) 15 m D) 20 m E) 25 m 9. Ana a desenat 12 pătrate. Ea a colorat a treia parte din ele. Câte pătrate au rămas necolorate? A) 4 B) 8 C) 9 D) 5 E)7 10. O revistă de matematică are 72 de pagini. Câte cifre de „1” sunt folosite în numerotarea paginilor? A) 10 B) 8 C) 18 D) 7 E) 9 11. În raftul cu cărți există o culegere de matematică. Aceasta este a 12-a dacă le numărăm de la stânga la dreapta și a 14-a dacă le numărăm de la dreapta la stânga. Câte cărți sunt pe acel raft ? A) 26 B) 25 C) 24 D) 23 E) 22 12. Știind că: 219 + a + 416 =910, „a” va fi: A) 635 B) 691 C) 494 D) 285 E) 275

8

Matematicã


clasa a III-a 13. Într-o clasă sunt 3 rânduri cu câte 6 bănci. La fiecare bancă sunt câte două scaune. Câte scaune sunt în total la bănci? A) 8 B) 12 C) 18 D) 36 E) 42 14. O florăreasă a vândut 8 buchete cu câte 7 lalele și 10 buchete cu câte 5 narcise. I-au mai rămas nevândute 58 lalele și 116 narcise. Câte flori a avut la început florăreasa ? A) 820 B) 106 C) 280 D) 174 E) 204 15. Elena a rezolvat luni 4 probleme, marți dublu față de luni, iar miercuri triplu față de luni. Până joi seara a rezolvat în total 48 de probleme. De câte ori a rezolvat mai multe probleme joi decât marți ? A) de 2 ori B) de 3 ori C) de 4 ori D) de 5 ori E) de 6 ori 16. Găsește regula prin care se completează cerculețele. Ce număr trebuie pus în cerculețul gol ? A) 12 B) 26 C) 14 D) 120 E) 60

6 20 3 2 10 3 1 2 5

17. Douăzeci de copii pornesc într-o drumeție încolonați unul după altul (în șir indian). Cornel constată că numărul copiilor din fața sa este egal cu un sfert din numărul total al copiilor. Câți copii are Cornel în urma lui ? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 18. Tata a umplut 9 lădițe cu câte 4 kg de căpșuni. Mama a cules tot atâtea kg cât tata și le-a pus în lădițe de 6 kg. Câte lădițe a folosit mama? A) 36 B) 72 C) 24 D) 9 E) 6 19. Se dă suma: 2 + 3 + 4 +5 + 6 + 7. Între care numere poți schimba semnul „+” cu semnul „x” astfel încât rezultatul exercițiului să fie 46 ? A) între 2 și 3 B) între 3 și 4 C) între 4 și 5 D) între 5 și 6 E) între 6 și 7 20. Un magazin a primit 200 kg de zahăr. În prima zi a vândut 57 kg, iar a doua zi cu 27 kg mai mult. După 3 zile au rămas nevândute 30 kg. Câte kg s-au vândut în a treia zi ? A) 84 B) 141 C) 29 D) 170 E) 160

Matematicã

9


clasa a IV-a 1. Rezultatul calculului: 17 x 5 + 72 : 2 – 8 + 2 x 10 este: A) 21 B) 130 C) 133

D) 1150 E) 0

2. Știind că în acest pătrat suma numerelor de pe o linie este egală cu suma numerelor de pe o coloană, ce număr lipsește?

16

7

27

20

?

14

14

27

9

A) 6 B) 16 C) 34 D) 150 E) 26 3. Cât este numărul necunoscut „a”, din egalitatea: (543 + 216 : 2 ) x a x 10 = 0? A) 4 B) 0 C) 2 D) 1 E) 3 4. Care sunt operațiile aritmetice care lipsesc de pe liniile punctate pentru a fi adevărată egalitatea: ( 23 + 412 : 4 ) …. (11 x 11 + 5 ) …. 10 = 11? A) x, : B) - , : C) x , + D) : ,+ E) : , 5. Cel mai mare număr natural impar de 4 cifre distincte, având suma cifrelor 26 este: A) 7892 B) 9765 C) 2789 D) 9872 E) 9863 6. Pentru o întrecere sportivă 45 de elevi s-au așezat în grupe de câte 9 elevi, iar alt grup de 65 de elevi în grupe de câte 5 elevi. Câte grupe de elevi s-au alcătuit în total? A) 14 B) 20 C) 18 D) 5 E) 110 7. În livadă sunt 125 meri, peri și pruni. Merii sunt cei mai mulți, perii sunt de două ori mai puțini decât merii, iar prunii cu 5 mai mulți decât perii. Câți meri sunt? A) 30 B) 40 C) 50 D) 60 E) 70 8. Dacă x + y + z = 900 , x + y = 477 și y + z = 588, cât va fi „y” ? A) 312 B) 423 C) 165 D) 312 E) 423 9. Urmărind schema grafică a unei probleme, cât va fi valoarea numerică a unui segment de dreaptă ? A) 400 B) 77 ⇒ 616 C) 50 + D) 832 216 E) 104 10. Pentru a fierbe un ou, apa trebuie să clocotească 4 minute. Câte minute va trebui să clocotească apa pentru a fierbe 5 ouă în același timp ? A) 9 min B) 10 min C) 20 min D) 4 min E) 8 min

10

Matematicã


clasa a IV-a 11. Sunt un număr natural de două cifre. Am suma cifrelor 12. Dublul meu se termină în 4, iar triplul meu este un număr impar. Cine sunt? A) 62 B) 48 C) 57 D) 84 E) 93 12. Un întreg de îl împarți / Părți egale tu îl faci Una sau mai multe iei / Spune-mi matematic, ce-i ? A) bucată B) parte C) fracție D) felie E) întreg 13. Suma dintre sfertul și jumătatea unui salariu este de 1620 lei. Cât este salariul? A) 3240 lei B) 810 lei C) 540 lei D) 1080 lei E) 2160 lei 14. Opt caiete de matematică costă 48 lei. Câte caiete de același fel poate cumpăra Alin cu 72 lei ? A) 30 B) 6 C) 20 D) 12 E) 120 15. Cei 25 de elevi ai unei clase merg în coloană câte unu. Elena observă că elevii din fața ei reprezintă două cincimi din totalul elevilor. Câți elevi sunt în spatele Elenei? A) 14 B) 15 C) 13 D) 12 E) 11 16. Un elev are de rezolvat suplimentar la matematică 27 de exerciții. După ce a a rezolvat o parte din ele, observă că, dacă ar mai rezolva un exercițiu, i–ar mai rămâne de rezolvat o treime. Câte exerciții a rezolvat elevul ? A) 9 B) 12 C) 17 D) 18 E) 21 17. – Eu am de 5 ori mai multe timbre decât tine, spune Alin. – Dacă mi-ai da tu 116 timbre am avea în mod egal, îi răspunde Ana. Câte timbre a avut Alin? A) 232 B) 580 C) 174 D) 290 E) 295 18. Rezolvă exercițiul: 7 + 3 x 9 + 54 : 6 – ( 33 – 12 : 3 ) = ? A) 83 B) 14 C) 36 D) 114 E) 136 19. Într- un acvariu erau 24 de pești: unii mari și alții mici. Fiecare pește mare înghite câte 3 pești mici, astfel încât toți peștii mici sunt înghițiți. Câți pești mari sunt acum în acvariu? A) 8 B) 21 C) 24 D) 12 E) 6 20. Suma a două numere este 45. Împărțind primul număr la al doilea număr se obține câtul 4. Cele două numere sunt …. . A) 12 și 3 B) 24 și 6 C) 32 și 8 D) 36 și 9 E) 36 și 6

Matematicã

11


clasa a V-a 1. Cel mai mare număr natural, care împărţit la 2013 dă câtul 1, este: A) 4026 B) 4025 C) 2025 D) 2014

E) 2013

2. Câte numere de forma A) 10 B) 20

E) 1

3. Care este numărul natural A) 23 B) 34 4. Fie A) 1

B) 2

5. Sfertul numărului 2200 este: A) 250 B) 2100

se pot forma? C) 100 , cu

C) 45 C) 4

şi

D) 90

= pătrat perfect? D) 56 E) 67

. Atunci D) 16

C) 2196

D) 2198

este:

E) 0 E) 2199

6. Fie . Cardinalul mulţimii A este: A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 şi sunt cu 18 mai mare decât suma cifrelor mele. 7. Sunt un număr natural Cine sunt eu? A) 48 B) 42 C) 24 D) 29 E) 18 8. Suma a 3 numere naturale este 49. Dacă al doilea este cu 5 mai mic decât primul şi cu 32 mai mic decât al treilea, produsul celor trei numere este: A) 1926 B) 1296 C) 324 D) 144 E) 36 , atunci este : 9. Dacă A) 0 B) 3 C) 14 D) 39 E) 84 10. Din clasa a V-a A, 28 de elevi participă la probele de limba engleză şi limba franceză ale concursului SMART. Ştiind că la proba de limba engleză participă 26 de elevi şi la limba franceză 13 elevi, numărul elevilor care participă numai la proba de limba engleză este: A) 2 B) 11 C) 13 D) 14 E) 15 11. Smarty calculează produsul elementelor mulţimii şi obţine: A) 0 B) 40320 C) 51840 D) 60480 E) 362880 12. Ajutaţi-l pe Ionel să afle care dintre afirmaţiile următoare este adevărată? A) B) C) D) E)

12

Matematicã


clasa a V-a 13. Fie mulţimea . Numărul submulţimilor lui P care au cel mult un element este: A) 2015 B) 2014 C) 2013 D) 2012 E) 2011 14. Trei numere naturale a, b, c, verifică egalităţile: Atunci suma celor trei numere este: A) 20 B) 15 C) 12

. D) 10

E) 8

şi , iar cardinalul mulţimii este egal cu 3, atunci 15. Dacă valoarea lui a este: A) 4 B) 3 C) 7 D) 4 sau 7 E) 3 sau 7 16. Cel mai mic număr natural dublul pătratului câtului este: A) 697 B) 597 C) 771 D) 691 E) 791

care la o împărțire dă câtul 7 și restul egal cu

17. Trei persoane cântărind 57 kg, 68 kg respectiv 75 kg urcă într-un lift ce nu poate transporta mai mult de 240 kg. Câte kg poate avea a patra persoană care mai urcă în lift, pentru ca acesta să funcţioneze? A) 48 kg B) 42 kg C) 44 kg D) 40 kg E) 50 kg 18. Dacă şi atunci n nu poate fi : A) 118 B) 124 C) 108 D) 142 E) 181 19. Fie şi . Rezultatul calculului este: A) M6 B) M3 C) ∅ D) E) * 20. Fie mulţimea . Numărul fracţiilor supraunitare din F este: A) 1005 B) 1006 C) 1007 D) 2012

Matematicã

E) 2013

13


clasa a VI-a 1. Mulţimea A) B)

C)

este egală cu: D)

E)

2. Câte fracţii de forma sunt echivalente cu numărul raţional ? A) 3 B) 4 C) 7 D) 11 E) 14 3. Fracţia A)

reprezintă un număr natural, dacă: B)

C)

4. Fie

D)

E)

. Relaţia adevărată este:

A)

B)

C)

D) S = 2 E) este:

5. Rezultatul calculului A) 2013 B) 2012 C) 2011 D) 2010 E) 0 care verifică relaţia

6. Tripletul de numere naturale A) (1, 2, 3) B) (1, 2, 4)

este:

C) (1, 3, 4) D) (1, 2, 2) E) (1, 1, 4)

7. Scooby vrea să citească o carte ce are mai puţin de 200 de pagini. Dacă citeşte câte 5, 6 respectiv 8 pagini pe zi îi rămân de fiecare dată 3 pagini. Câte pagini are cartea? A) 120 B) 123 C) 129 D) 133 E) 163 8. Care sunt numerele naturale a şi b ce verifică relaţiile: (a, b) = 5 iar 3a + 5b = 105? A)

B)

9. Dacă A)

şi

C)

atunci

B) 2 C)

D)

E)

este :

D) 1 E)

10. Dacă

este:

A) 2014 B) 2013 C) 2012 D) 1007 E) 1006 astfel încât AB = 60 mm, AB = 3 . BC şi AC = BC + 3cm. 11. Fie Perimetrul este egal cu: A) 1,2dm B) 1,3dm C) 1,5dm D) 2dm E) 1dm

14

Matematicã


clasa a VI-a 12. Complementul unghiului cu măsura de 31016,15,,este: A) 59043,45,, B) 58043,45,, C) 59044,45,, D) 148043,45,, E) 149044,45,, 13. O perpendiculară pe bisectoarea unui unghi O, intersectează laturile unghiului în punctele A respectiv B , iar bisectoarea unghiului în M. Dacă OA=15cm şi MA=12cm, perimetrul triunghiului ∆AOB este : A) 54 cm B) 45 cm C) 42 cm D) 39 cm E) 36 cm 14. Smarty calculează măsura unui unghi ştiind că dublul suplementului său este de 5 ori mai mare decât complementul unghiului. Ce va obţine? E) 600 A)150 B) 300 C) 450 D) 500 15. Unghiul format de bisectoarele a două unghiuri adiacente suplementare este: A) ascuţit B) alungit C) obtuz D) nul E) drept 16. Dacă atunci este: A) 410 B) 480 C) 48030' D) 830

şi

este bisectoarea

, iar

E) 41030'

17. Desenez un unghi ascuţit. Care este diferenţa dintre măsurile suplementului şi complementului său? A) 450 B) 900 C) 1200 D) 600 E) nu se poate calcula 18. Shaggy desenează patru unghiuri în jurul unui punct astfel încât al doilea este dublul primului iar al treilea este cu 150 mai mare decât al doilea. Care este măsura celui de-al patrulea unghi dacă primul are măsura de 630? A) 150 B) 300 C) 600 D) 630 E) 1170 19. Două unghiuri opuse la vârf au măsurile de 4x + 750 respectiv 6x - 150, atunci x este: A) 150 B) 300 C) 450 D) 500 E) 600 20. Raportul măsurilor a două unghiuri adiacente este 0,(1). Care este măsura celui mai mare dintre ele, dacă bisectoarele lor formează un unghi drept? A) 90 B) 180 C) 810 D) 1620 E) 1710

Matematicã

15


clasa a VII-a

1. Fie . Cardinalul mulţimii A este: A) 0 B) 1 C) 9 D) 10 E) nu se poate preciza , atunci a este:

2. Dacă A)

B)

C)1

D) 2

E)

3. Ajutaţi-l pe Dany să afle care dintre numerele următoare nu este pătrat perfect? A) 971 B) 1024 C) 1089 D) 1681 E) 6241 4. Fie mulţimea: . Cardinalul mulţimii este: A) 100 B) 90 C) 50 D) 10 E) 0 5. Însumaţi numerele iraţionale din . Obţineţi suma: A) 0 B) 8 C) 12 D) 16 E) 22 6. Smarty calculează A) 3,(2) B) 3,(4) C) 3,3(4) D) 3,(3) E) 3,2(4) 7. Soluţia negativă a ecuaţiei A) B) C)

şi obţine:

este:

D)

E)

8. Determinaţi x, real pozitiv, care verifică relaţia: A) B) 48 C)

D)

E)

9. Distanţa de la Maşina Misterelor până la hotel este de 5 . a metri. Dacă ajutaţi-l pe Shaggy să afle această distanţă! A) 5 m D) 55 m

B) 10 m E) 50 m

C) 25 m

10. Daphne determină valoarea minimă a expresiei E = 4x2 - 20x + 28. Cât obţine Daphne? A) -3 B) 0 C) 3 D) 28 E) -28 şi 11. Fie STAR un romb cu B) 600 A) 450 C) 1200 D) 1350 E) 300

16

.

este egală cu:

Matematicã


clasa a VII-a 12. Smarty calculează suprafaţa terasei sale, care este un trapez cu suma bazelor 10 m şi înălţimea 3 m. Ajutaţi-l să găsească răspunsul! A) 30 m2 B) 15 m2 C) 24 m2 D) 12 m2 E) 7,5 m2 13. Pe tavanul unei camere cu lungimea de 4 m şi lăţimea de 3 m se trasează cu vopsea, un chenar dreptunghiular, la 10 cm de marginile tavanului. Care este perimetrul chenarului? A) 14 m B) 13,8 m C) 13,6 m D) 13,2 m E) 13 m 14. Latura pătratului construit din 60 de plăci dreptunghiulare cu dimensiunile de 5 cm, respectiv 3 cm este: A) 15 cm B) 45 cm C) 30 cm D) 60 cm E) 50 cm 15. Scooby împarte cu Shaggy o franzelă de 58 cm lungime astfel încât raportul lungimilor celor două bucăţi să fie şi îşi păstrează partea mai mare. Care este lungimea părții lui Shaggy? A) 11,6 cm B) 22,2 cm C) 23,2 cm D) 34,8 cm E) 33,8 cm 16. O bară metalică de 45 m este împărţită în 3 părţi de lungimi direct proporţionale cu 3; 5 şi 7. Bucata mai scurtă are lungimea de: A) 3 m B) 9 m C) 15 m D) 25 m E) 5 m 17. Fie D un punct pe dreapta AC astfel încât Raportul A)

, iar

.

este egal cu: B)

C)

D)

E)

iar . Numărul natural n este: A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9

18. Fie

şi

cu şi , şi 19. Fie Dacă atunci BD este: A) 10 cm B) 15 cm C) 24 cm D) 12 cm E) 2 cm

.

20. Fie STAR, un trapez isoscel cu diagonalele perpendiculare cu baza mare 16 m şi linia mijlocie 10 m. Aria trapezului este: A) 64 m2 B) 80 m2 C) 100 m2 D) 32 m2 E) 120 m2

Matematicã

17


clasa a VIII-a 1. Fie expresia: A) 2 B) C)

D)

. Valoarea lui

este:

E) . Produsul numerelor reale a pentru

2. Fie expresia

care F (a) nu există este: A) 9 B) -9 C) 0 D) 3

E) -3

3. Dacă aduceţi la forma simplă expresia pentru obţineţi: A) 0 B) 1

C)

4. Fie expresia:

D)

, pentru

E)

. Atunci suma

este: A)

B)

C)

D)

5. Partea întreagă a expresiei

pentru

E) este:

A) 4 B)5 C) 6 D) 7 E) 8 , produsul numerelor reale a . b . c este:

6. Ştiind că A) 1

B) -1 C)

D)

E) 6

7. Dany calculează diferenţa dintre media aritmetică şi media geometrică a numerelor B)1 A)

şi C) 0

. Cât obţine? D) -1 E)

8. Fie . Dacă A) 10 B) C) D) 8 E) 7 9. Determinaţi suma numerelor naturale a pentru care A) 1 B) 2 C) 3 D) 5 E) 6

18

este:

.

Matematicã


clasa a VIII-a 10. Dacă x este un număr real nenul, astfel încât

, atunci

este: A) 1551 B) 4024 C) 8554 D) 8551

E) 2515

11. Fie cubul . este: A) 900 B) 300 C) 600 D) 450 E) 00 12. Dacă STAR este un tetraedru regulat de latură , aria lui totală este: B) C) D) E) A) 13. Fie prisma triunghiulară regulată ABCEFG, cu AB = 3 m. Dacă M, N şi P sunt distanţa dintre planele (MNP) şi mijloacele muchiilor (BCG) este: B)

A)

C)

D)

E)

14. Fie prisma patrulateră regulată ABCDA'B'C'D'. Ajutaţi-l pe Smarty să găsească propoziţia falsă. A) B) C) D) E) 15. Fie echilateral, şi astfel încât . Dacă atunci distanţa dintre punctul D şi planul (ABC) este: A) B) C) D) E) 16. Dacă M este mijlocul muchiei în tetraedrul regulat ABCD, cu , atunci este: A)

B)

C)

D)

E)

17. Patru puncte necoplanare determină: A) un singur plan B) niciun plan C) 3 plane distincte D) 4 plane distincte E) 6 plane distincte 18. Pătratul STEA şi rombul STOL sunt situate în plane diferite. Ştiind că şi ; este: A) 1100 B) 1000 C) 900 D) 600 E) 00 19. La un concurs, un alpinist trebuie să escaladeze un bloc de piatră în formă de prismă dreaptă, cu baza pătrat, ALPINESC . Ştiind că AL = 3 m şi AN = 5 m , iar concurenţii trebuie să ajungă din A în N traversând fiecare faţă laterală a prismei, aflaţi lungimea minimă a traseului. A) 12 m B) C) D) 13 m E) 20. În cubul ALGEBRIC, dreapta comună planelor (BAG) şi (BRC) este: A) AI B) LG C) LI D) LC E) BI

Matematicã

19

matematica 17 exercitii  

Concursuri scolare pentru copii isteti

matematica 17 exercitii  

Concursuri scolare pentru copii isteti

Advertisement