Page 36

za / sam / sat

Canto ostinato

13 SEP 2014 20.30 — Belfort

Muzikale trance op het Belfort

Frank Steijns: beiaard Irene Russo & Fred Oldenburg: digitale piano

Canto ostinato is dé cultklassieker van het Nederlandse minimalisme. Eindeloos lijken de muzikale patronen zich te herhalen, bijna onmerkbaar vinden de verschuivingen plaats. ‘Oorzaak en gevolg, spanning en ontspanning worden verzelfstandigd en in de voortgang door de herhaling tot staan gebracht. Akkoorden of groepen akkoorden maken zich los van de melodische binding en gaan een eigen leven leiden’, aldus Ten Holt. ‘Een belangrijke rol speelt de tijd. Het herhalen moet een toestand scheppen waarin het muzikale object zijn zelfstandigheid bevestigt en kan zoeken naar de gunstigste positie ten opzichte van het licht. Tijd wordt de ruimte waarin het muzikale object gaat zweven.’ Deze (uiteraard gratis) uitvoering op de Belfortbeiaard en twee elektrische piano’s sluit een zomer vol beiaardconcerten af en wijst vooruit naar het project SLOW (36h) op 8 en 9 november.

Dans Canto ostinato, les motifs semblent se répéter à l’infini, des glissements s’opèrent de manière presque indécelable. « Le temps devient l’espace dans lequel l’objet musical se met à flotter », explique le compositeur. Ce concert (gratuit) sur le carillon du Beffroi préfigurera SLOW (36h) des 8 et 9 novembre.

FR

Simeon ten Holt (1923-2012) Canto ostinato

in samenwerking met de Dienst Cultuur Stad Brugge

In Canto ostinato musical patterns seem to repeat themselves endlessly shifts are almost imperceptible. ‘Time becomes the space in which the musical object floats,’ says the composer. This (free of charge) performance on the Belfry carillon points ahead to SLOW (36h) on 8 and 9 November.

EN

Gratis

SLOW (36h)

KLAVIER De Brugse beiaard

34

Profile for Concertgebouw Brugge

Seizoensbrochure 2014-2015  

Met een focus op Purcell en Elgar zet Concertgebouw Brugge kroonjuwelen van de Britse muziekgeschiedenis op een voetstuk. Bovendien wijdt he...

Seizoensbrochure 2014-2015  

Met een focus op Purcell en Elgar zet Concertgebouw Brugge kroonjuwelen van de Britse muziekgeschiedenis op een voetstuk. Bovendien wijdt he...

Advertisement