Page 1

Concept Magazine CHOCOLADE : EEN VERRASSENDE VORM VAN COMMUNICATIE

Halfjaarlijks Magazine van Concept Chocolate bvba/sprl

Mei 2014 / Nummer 1

concept chocolate. wie zijn wij ? Beste lezer, In dit eerste nummer van ConceptMagazine willen we onze chocolaterie en onze activiteiten aan u voorstellen. Concept Chocolate nam in 2012 alle activiteiten en medewerkers van de bekende Chocolaterie Duval over. Sindsdien is onze chocolaterie een belangrijke speler op het vlak van gepersonaliseerde chocolade, de organisatie van interactieve atelierbezoeken en de productie van een kwaliteitsvol chocolade assortiment. In dit nummer belichten wij een aantal recente realisaties en evenementen. Recentelijk werd ons atelier en het productieapparaat grondig vernieuwd en aangepast. Wij volgen dan ook de striktste voorschriften op het vlak van hygiëne, voedselveiligheid en kwaliteitscontrole. Wij wensen u veel leesplezier. Gregory Bleyfuesz, algemeen directeur Maxime Pliester, commercieel directeur

Inhoud

Chocolade vormen op maat

Een eigen ontwikkelde techniek van Concept Chocolate

De Watergroep 2 De Watergroep wijzigde in 2013 haar naam en logo.

Mexx by Candy Dulfer 4

Concept Chocolate ontwikkelde een eigen techniek om op snelle en efficiënte wijze nieuwe chocoladevormen te maken

Een intensieve samenwerking tussen de bekende Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer en het modehuis Mexx.

Danone Academy

Talrijke bedrijven in binnen- en buitenland doen beroep op ons om

6

een origineel gepersonaliseerd cadeau

Voor haar opleidingscentrum in Parijs

te geven aan klanten of medewerkers.

vroeg Danone Academy aan Concept

Zij gebruiken onze producten als een

Chocolate chocolaatjes te ontwerpen

communicatiemiddel om een nieuw

voor de deelnemers.

product, een jubileum of een nieuwe

Pro-pay 8

bedrijfsnaam aan te kondigen.

Ter gelegenheid van de lancering van ‘Mexx by Candy Dulfer’ kreeg

Workshop en teambuilding bij Concept

In deze Magazine van Concept Choco-

Concept Chocolate de opdracht van

Chocolate.

late, geven we enkele voorbeelden

Mexx een speciale luxe doos te ont-

van recente opdrachten. samen met

werpen met een gepersonaliseerde

getuigenissen van een aantal klanten.

chocolade tablet (zie blz 4)


2

Gepersonaliseerde chocolade

De Watergroep een nieuwe naam, een nieuwe missie De Watergroep is het grootste drinkwaterbedrijf in Vlaanderen en levert drinkwater aan 2,8 miljoen klanten in 171 Vlaamse gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en Limburg.

Aan Concept Chocolate werd gevraagd om voor deze gelegenheid speciale gepersonaliseerde chocolaatjes te ontwerpen samen met een aantrekkelijke verpakking. De geschiedenis van de Vlaamse wa-

antwoordelijkheid voor de openbare

tervoorziening gaat terug naar de 17de

drinkwatervoorziening bij de gemeen-

en 18de eeuw, toen tyfus en cholera in

ten. De Belgische regering nam in 1836

onze streken duizenden doden eisten.

deze verantwoordelijkheid op in de ge-

Het decreet van 14 december 1789 en

meentewet.

de wetten van 16 en 24 augustus 1790

De wet bleef in de praktijk veelal dode

verplichtten de gemeenten om maat-

letter. Een gebrek aan financiële mid-

regelen te nemen om epidemieën en

delen en technische kennis beletten de

veeziekten te voorkomen. Daardoor

meeste gemeenten om deze opdracht

legde de overheid meteen ook de ver-

te vervullen.

De Watergroep is ook een partner in de uitbouw van gemeentelijke rioleringsnetten en werkt als integraal waterbedrijf projecten op maat uit voor bedrijven. In 2013 werd de naam van de voormalige Vlaamse Maatschappij voor de Watervoorziening gewijzigd in De Watergroep. Ter gelegenheid van de lancering van de nieuwe naam en logo deed de Watergroep o.a. beroep op de specifieke kennis en jarenlange ervaring van Concept Chocolate.

Heeft u positieve reacties ontvangen op deze vorm van communicatie ? “Wij hebben alleen maar positieve reacties ontvangen: geen betere manier om de nieuwe naam en het nieuwe logo goed te laten doordringen. De meest positieve reacties kregen we van onze Nederlandse relaties: zij kennen België als het land van chocolade, bier en andere lekkernijen. Nog meer dan onze Belgische relaties waren zij allen bijzonder in hun nopjes met de chocolade surprise!” Dhr. Luc Keustermans Technisch directeur van De Watergroep en lid van het Directiecomité


3 De regering besloot om zelf in te grij-

In de voorbije eeuw groeide de VMW

pen. In 1913 werd bij wet de Natio-

uit van een klassiek drinkwaterbed-

nale Maatschappij der Waterleidingen

rijf naar een integraal waterbedrijf met

(NMDW) opgericht, met als taak om

diensten in de volledige waterketen.

zelf tussen te komen waar het ge-

Naast drinkwater richt de Maatschap-

Chocoladevormen op maat

meentelijk initiatief het liet afweten.

pij de laatste jaren zich steeds meer op

Rekeninghoudend met uw huisstijl, logo

afvalwater en industriewater.

en lettertype ontwerpt Concept Choco-

Met de staatshervorming van 1980

De naam ‘Vlaamse Maatschappij voor

werd de drinkwatervoorziening als

Watervoorziening’ dekt dus niet langer

bevoegdheid overgedragen aan de

de lading. Daarom gaat het bedrijf

gewesten.

vanaf 2013 verder onder de naam De

Gepersonaliseerde Chocolade

Watergroep met een nieuwe missie: De

taak

van

overgenomen maatschappijen:

de

NMDW

door de

werd nieuwe

Wij maken water op maat. Vandaag, voor de generatie van morgen.

Société Wal-

lonne des Distributions d’Eau (SWDE)

Aan

voor het Waalse landsgedeelte en de

gevraagd om voor deze gelegenheid

late op basis van een eigen ontwikkelde

Vlaamse Maatschappij voor Water-

speciale gepersonaliseerde choco-

techniek en op snelle en efficiënte wijze,

voorziening (VMW) voor het Vlaamse

laatjes te ontwerpen samen met een

uw chocoladevorm. Ideaal om uw logo,

landsgedeelte.

aantrekkelijke verpakking.

uw bedrijfsnaam, een mededeling, een

Concept

Chocolate

werd

jubuleum etc. aan uw personeel of uw

Interview met de heer Luc Keustermans Wij vroegen aan de heer Luc Keustermans, technisch directeur van De Watergroep en lid van het Directiecomité, om zijn reactie over de samenwerking met Concept Chocolate.

klanten te communiceren, voor tentoonstellingen gebruikt en zodoende kwam ik terecht in de pro-

Kwaliteitsvolle chocolade

ductieruimte !

Concept Chocolade werkt altijd met

Snel was de link gelegd naar een lek-

Belgische chocolade van hoogwaar-

kere en betaalbare attentie !

dige kwaliteit met 100% cacaoboter en zonder bewaarmiddelen of kleurstoffen.

Ik speelde deze gouden tip door aan

Zij wijkt van dit principe niet af en ge-

mevrouw Kathleen De Schepper,

bruikt nooit minderwaardige grondstof-

hoofd communicatie van de Water-

fen.

groep. Zij was onmiddellijke gewonnen voor het idee!!

Hoe bent u in contact gekomen met

Voor wie waren de chocolaatjes be-

Concept Chocolate ?

stemd ?

Speciale verpakking

Bij een belangrijke gebeurtenis zoals

Begin januari 2013 werd aan

een 100-jarig bestaan, waarbij dan

alle 1465 medewerkers een

ook nog eens de naam van het bedrijf

pakje chocolaatjes bezorgd, en

verandert, zochten we een eyecatcher

de volgende maanden kregen

die zowel voor de medewerkers als de

alle externe relaties die bij ons

Concept Chocolade ontwerpt niet al-

externe relaties aantrekkelijk oogde.

op bezoek kwamen of waar wij

leen de chocoladevorm maar denkt ook

naartoe gingen deze verras-

mee om de chocolaatjes in een aange-

sende attentie.

paste, aantrekkelijke verpakking te pre-

Via mijn persoonlijk netwerk kwam ik in contact met Concept Chocolate. De bedrijfslokalen worden regelmatig

senteren.


4

Gepersonaliseerde Chocolade

MEXX

BY CANDY DULFER In 2012 ontstond een intensieve samenwerking tussen de bekende Nederlandse saxofoniste Candy Dulfer en het modehuis Mexx. Met haar funky optredens, opende Candy o.a. nieuwe Mexx vestigingen in binnen- en buitenland en produceerde zij diverse muziekevents voor het Nederlandse modehuis.

Saxuality Candy Dulfer weet altijd haar publiek in beweging te krijgen met haar natuurlijke talent, maar eveneens is zij een fantastische ambassadeur voor Nederland. Candy bracht een tiental albums uit waarvan verschillende nummers in de hitlijsten doordrongen. Van haar eerste album Saxuality gingen meer dan een miljoen exemplaren wereldwijd over de toonbank.

Moustache en Emanuelle Het internationaal bedrijf Mexx is ontstaan in Amsterdam, in 1986, toen Rattan Chadha twee brands, Moustache, zijn mannen brand (M) en Emanuelle, zijn vrouwen brand (E), samenvoegde tot één nieuwe. Hij bezegelde de verbintenis met twee kusjes (xx): Mexx. Sindsdien ontwerpt Mexx hoogwaardige mode en accessoires voor vrouwen, mannen en kinderen, geïnspireerd op

Zij trad diverse malen op met Van Morrison en Prince. Tijdens de inspirerende samenwerking met Mexx kwam naast haar liefde voor muziek ook haar passie voor mode naar voren. Zo kwam het idee tot stand om met Mexx haar eigen collectie te ontwerpen onder de naam Mexx by Candy Dulfer, gebaseerd op haar eigen lifestyle. Candy’s persoonlijke stijl weerspiegelt zich in de collectie. Haar geliefde luipaard prints, rock-n-roll, een touche van luxe en glitter zijn de ingrediënten van haar collectie. Ter promotie van de collectie hebben er in 2013 twee Candy Dulfer concerten plaats gevonden in Berlijn en ‘Mexx presents Candy Dulfer & band’ in het Vondelpark openlucht theater in Amsterdam.

het energieke en bruisende stads-leven.


5

Ter gelegenheid van de lancering van ‘Mexx by Candy Dulfer’ kreeg Concept Chocolate van Mexx de opdracht een speciale luxedoos te ontwerpen met een gepersonaliseerde chocolade tablet.

Niet te goedkoop en niet te duur. Altijd zelfbewust en nonchalant Binnen enkele jaren groeide Mexx uit tot één van de meest succesvolle internationale modemerken. De modelijnen zijn Mexx Women, Men, Kids, Accessories en daarnaast geeft Mexx haar naam ook in licentie voor geuren, brillen (zowel zonnebrillen als gewone monturen) en homewares. Vandaag, is Mexx nog steeds in Amsterdam gevestigd en wereldwijd werken er 4.200 mensen. Mexx maakt mode die net even anders is. Geïnspireerd op het leven in de grote steden. Beïnvloed door de energie, stijl en trends die het straatbeeld bepalen. Mexx noemt deze nieuwe look Metropolitan Casual. Dit staat voor stijl en kwaliteit. Niet te goedkoop en niet te duur. Altijd zelfbewust en nonchalant. Kortom: Mexx maakt mode voor vrouwen, mannen en kinderen die precies weten wat ze willen: iets bijzonders. Sinds 1986 is Mexx wereldwijd trendsettend. De collecties en accessoires worden verkocht in vooraanstaande warenhuizen, modeketens, speciaal-zaken, bijna 300 franchisewinkels en ruim 100 eigen winkels. Bovendien zijn alle producten, van mantelpak tot kruippakje, ook verkrijgbaar via www.mexx.com. Altijd en overal.


6

Gepersonaliseerde chocolade

DANONE Academy

Voor interne opleidingen wordt door Danone een belangrijk budget voorzien. Jaarlijks volgen meer dan 50.000 personeelsleden specifieke opleidingen in diverse landen die hen voorbereiden op leidinggevende functies. Danone is een Franse multinational met

“Gezondheid brengen via voeding naar

een omzet van meer dan 20 miljard €,

zoveel mogelijk mensen”.

100.000 personeelsleden en actief in

Danone besteedt jaarlijks een budget

140 landen.

van 275 miljoen € aan Onderzoek &

Door het samengaan van verschillende

Ontwikkeling en beschikt over meer dan

bedrijven onder de naam Danone, is zij

1.500 gespecialiseerde wetenschappers.

nu wereldleider op het vlak van verse

Centraal in het onderzoek staat de

zuivelproducten, babyvoeding, water

kwaliteit van de voedingsproducten en

en klinische voeding.

het behoud en de duurzaamheid van

Gezonde voeding staat centraal in de

de natuurlijke voedingsstoffen. Verder

producten van Danone.

werd in 18 landen een Danone Instituut

Gezonde voeding en een evenwichtige

opgericht die in alle onafhankelijkheid

levensstijl worden unaniem aanzien als

wetenschappers, artsen en belangrijke

de bouwstenen in de opbouw en het

personen uit de voedings-wereld bijeen

behoud van een gezond lichaam.

brengt en als belangrijkste doelstelling

De missie van Danone is dan ook

heeft het bevorderen van de gezondheid van de mens.

Concept Chocolate ontwierp speciale chocolaatjes voor het opleidingscentrum van Danone in Parijs. Drie redenen waarom? 1. Kennis gebruiken

dan ook dat de kwaliteit van de choco-

Concept Chocolate denkt mee met de

lade perfect moest beantwoorden aan

klant en brengt ideeën aan op basis van

de kwaliteitseisen van haar eigen pro-

haar jarenlange ervaring. De deelne-

ducten.

mers van het opleidingscentrum van Danone in Parijs waren dan ook aange-

3. Tevreden klanten

naam verrast door de speciaal ontwor-

Een tevreden klant staat centraal in de

pen chocolaatjes en aantrekkelijke ver-

doelstellingen van Concept Chocolate.

pakking.

Niet voor niks dat onze klanten jaren-

2. Kwaliteit aanbieden Concept Chocolate wijkt niet af van haar principe om kwaliteitsvolle Belgische chocolade te gebruiken voor haar gepersonaliseerde chocolade. Een belangrijke voorwaarde voor Danone was

lang trouwe afnemers blijven van onze kwaliteitschocolade.


7

Opleidingen en chocolade Een goed humeur Iedereen zal het wel aan de lijve hebben ondervonden ! Het eten van een stukje chocolade, vooral zwarte of pure chocolade, doet vaak wonderen en heeft een opwekkend effect, zoals het innemen van cafe誰ne.

Diverse

wetenschappelijke

studies wezen al op de positieve invloed die chocolade op ons humeur zou hebben. Dus een stukje chocolade is een uitstekend begin aan het begin van de opleiding !

Gunstig effect op ons geheugen Chocolade zou ook rijk zijn aan antioxidanten en hierdoor het risico op hart- en vaatziekten verminderen, te vergelijken met het eten van groenten en fruit. Verder bevat chocolade flavono誰den die ook terug te vinden zijn in rode wijn

Verwen uw deelnemers eens met een doosje chocolaatjes

en thee. Studies wijzen uit dat de aan-

Concept Chocolate mocht al voor veel bedrijfs opleidingcentra voor een aangenaam presentje zorgen

kan verminderen.

wezigheid van flavono誰den een gunstig effect zou hebben op ons geheugen en het risico op de ziekte van Alzheimer Een gunstig effect op ons geheugen is wat we nodig hebben aan het begin van de opleiding !

Voorbeeld van chocolaatjes voor Nissan Academy ter gelegenheid van hun opleidingsdagen.

En nog een ander voordeel ! Tot slot wisten de Azteken al dat door de aanwezigheid van fenylethylamine, chocolade een gunstig effect heeft op onze lusten of ons libido ! We laten in het midden of dit gunstige effect nodig is aan het begin van de opleiding?


8

Workshops & Teambuilding

Pro-Pay nv Pro-Pay gespecialiseerd sociaal secretariaat Pro-Pay is geen gewoon sociaal secretariaat. Bij Pro-Pay heeft iedere klant slechts één aanspreekpunt. Eén persoon die de klant wegwijs maakt in het

Bezoek met actieve deelname in het atelier van Concept Chocolate Concept Chocolate is trots op haar ervaring en knowhow in het maken van gepersonaliseerde chocolaatjes en zet dan ook graag haar deuren open onder de vorm van workshops voor bedrijven die het vakmanschap van Concept Chocolate willen ontdekken.

doolhof van de sociale wetgeving en de klant met adviezen bijstaat.

Concept Chocolate maakt enkel chocoladeproducten op een artisanale wijze, enkel

Dezelfde persoon die advies geeft staat

met natuurlijke grondstoffen, zonder additieven, op basis van 100 % cacaoboter en

in voor de loonadministratie van de

met respect voor de eeuwenoude traditie van de Belgische chocolade.

klant.

Tijdens de actieve bezoeken aan ons atelier neemt u deel aan alle belangrijke stap-

Pro-Pay is gespecialiseerd in Payroll

pen in het maken van het eindproduct. Dit houdt in het smelten van de choco-

advies voor multinationale onderne-

lade, de bereiding van de vulling, het vullen van de chocoladevormen, het afkoelen

mingen met internationaal personeel in

van de chocolaatjes, het uit de vormen halen en uiteindelijk het verpakken van de

België.

chocolaatjes. En het belangrijkste wordt evenmin vergeten: het proeven van het eindproduct !

Eind 2013 bezocht het personeel van

Veel bedrijven laten voorafgaand aan het bezoek een chocoladevorm met het logo

Pro-Pay de bedrijfslokalen van Concept

van hun bedrijf maken zodat de deelnemers aan de workshops, met chocolade een

Chocolate voor een geanimeerde work-

eigen karakter aan het logo kunnen geven.

shop rond het thema chocolade. Het mooiste ontwerp verdient natuurlijk een bijzondere prijs !

Wij vroegen aan de heer Geert Van Hoye, algemeen directeur van Pro-Pay, om zijn reactie

Contact

Dit jaar viel ons oog op Concept Choco-

Concept Chocolate bvba/sprl Distelsstraat (Rue des Chardons) 19 1030 Brussel

late omdat zij een aantrekkelijke interac-

Tel : +32 (0)2 242 94 66

tieve formule aanboden rond iets doen

Web : www.conceptchocolate.eu

Jaarlijks organiseren we een “Away-day” voor alle werknemers van Pro-Pay.

met chocolade. De werknemers van Pro-

eMail : info@conceptchocolate.eu

Pay waren dan ook bijzonder enthousi-

Management

ast over de actieve deelname aan het

Gregory Bleyfuesz : gregory@conceptchocolate.eu

maken van het eindproduct. Een ideale

Maxime Pliester : maxime@conceptchocolate.eu

formule voor onze werknemers om op een ontspannen manier en in een aan-

Uitgever

gename omgeving als team buiten het

Concept Chocolate bvba/sprl, Gregory Bleyfuesz, algemeen directeur

kantoor samen iets te doen.

ConceptMagazine 01-2014  

Concept Chocolate Magazine

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you