Page 11

BURG

41

MBURG - VRIjdAG 26 jUNI 2009

en soms dat zand te grof is”

helpt kwetsbare ken aan aanpakken

kent een aantal n totaal vormt van de kust een e havengebieden ze vaak te laag unnen we door w van muurtjes eul de veiligheid

“De meest kritieke badzones pakken we nu al jaarlijks aan, vaak met kleine hoeveelheden zand hoewel we liever een groot werk zouden doen. We doen dit in hoofdzaak voor de veiligheid van de kustbewoner. Maar je creëert hierdoor natuurlijk ook een mooi strand voor de toeristen. Dat noem je een win-winsituatie.”

Het is even schrikken als je terechtkomt op de website van afdeling Kust. Onmiddellijk word je gewaarschuwd voor een superstorm. De gevolgen ervan lijken op die van een tsunami: 4.000 mensen zouden in Vlaanderen door het water verzwolgen worden en zorgen voor miljarden euro schade. Tina Mertens van afdeling Kust stelt ons echter gerust. “Niemand die vandaag leeft, heeft al zo’n superstorm meegemaakt. Misschien heeft er zich ooit één in de middeleeuwen voorgedaan. Bij zo’n superstorm stijgt het zeeniveau tot meer dan 3 meter en krijg je golven van enkele meter hoog. We gebruiken die superstorm als voorbeeld omdat we op het ergst denkbare voorbereid willen zijn. Maar natuurlijk blijven we ook realistisch. Je kan moeilijk over heel de kust een metershoge muur bouwen. Voor ons is de referentie de storm van 1953 – nog net geen superstorm- die toen zeer lelijk heeft huisgehouden in Nederland. Maar ook in Oostende zijn toen doden gevallen.”

uidelijk anders dan in Limburg”

De Boln de n in

‘Het team Ontwikkeling Kust’ beheert de vier jachthavens die onze Vlaamse kust rijk is: Nieuwpoort, Blankenberge, Oostende en Zeebrugge. De vier zijn samen goed voor 3.500 ligplaatsen. Nieuwpoort is met zijn bijna 2.000 ligplaatsen veruit de grootste. “Dat aantal is onvoldoende om aan alle aanvragen voor ligplaatsen te kunnen voldoen”, zegt Steve Timmermans, expert Jacht- en Vissershavens. “Daarom zijn de jachtclubs genoodzaakt te werken met wachtlijsten. Ondanks de economische crisis zijn onze havens voor 100 procent bezet. Er zijn wel concrete plannen om Nieuwpoort met 600 plaatsen te gaan uitbreiden maar dat zal pas tegen 2020 gerealiseerd zijn.” Timmermans: “Wij zorgen ervoor dat de havens toegankelijk zijn en laten daarvoor jaarlijks baggerwerken uitvoeren. Ook moeten de havens veilig zijn voor overstromingen vanuit zee. Daarom moeten de oevers goed onderhouden worden. We maken de havens ook toegankelijk voor andersvaliden. In plaats van trappen leggen we hellingen naar de steigers aan.” De exploitatie van de havens is dan weer in handen van jachtclubs. Timmermans: “Natuurlijk hebben een aantal prominente Belgen een jacht aan onze kust. Maar Monacotoestanden tref je hier niet aan. Integendeel, we ijveren ervoor dat ook Jan met de pet zijn hobby hier kan beoefenen.”

Een superstorm

De zwakke plekken van de kust zijn bekend.”

sen ido nse op bijeid uien

Het cijfer

de zomer de temperaturen hier iets lager. Zit je in Brussel te puffen op de trein dan geniet je bij je aankomst in Oostende van frisse lucht. In de winter is het klimaat dan weer wat milder, met minder sneeuw en vorst. Er staat dan ook meer wind, wat zorgt voor een heldere lucht met minder bewolking. In de zomer is er soms een zeemist. Vooral de zeebries is moeilijk te voorspellen. Om die als meteoroloog te kunnen inschatten, moet je jaren studeren.” Om zijn weervoorspellingen aan de kust te kunnen doen, kan de meteorologische

dienst rekenen op een eigen meetnet dat is uitgezet in volle zee.

IJskappen

‘Het bestaat uit meetpalen en boeien die ons iedere dag een schat aan informatie doorseinen. We hebben kleine gele boeien die meedeinen op de golven, de sensoren daarin spelen gegevens door over golfhoogten en stroomrichtingen. De meetpalen bezorgen ons inlichtingen over de windrichting, de temperatuur van het water en de lucht. We voegen die samen met de gegevens van de klas-

sieke weerbronnen en krijgen zo een eigen weerbericht.” Het kustweerbericht bestaat al bijna een kwarteeuw. In die 25 jaar zijn Dumon geen opmerkelijke weerfenomenen opgevallen, mogelijk veroorzaakt door de opwarming van de aarde. “De ijskappen smelten fenomenaal maar dat heeft alsnog geen versnelde invloed op de stijging van onze zeespiegel”, zegt hij. “Onze prognoses voor de kustbescherming gaan al tot 2050 en die situatie is controleerbaar. Maar hoe de toestand over 150 jaar gaat zijn, weten we ook niet”.

Steve Timmermans, aan de jachthaven van Oostende.

Teksten: Stijn JANSSEN Geert DE RYCKE Foto’s Wim HENDRIX

Slot

HBvL - 05 - Toerisme Vlaanderen  

Toerisme Vlaanderen

HBvL - 05 - Toerisme Vlaanderen  

Toerisme Vlaanderen