Issuu on Google+


Giới thiệu vắn tắt ( TEAM·SCARLET ) bình an thăng cấp tới quyết thắng chiến. Kamito trƣớc sau cùng Claire đi trƣớc rạp hát, nhấm nháp Rinslet tự mình chế biến thức ăn - bữa sáng, càng cùng Leonora tiến hành một hồi áo tắm hẹn hò, tận hƣởng quyết chiến tiền - nghỉ ngơi thời gian. Về phƣơng diện khác, ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) hệ thống - lỗ hổng mới gặp manh mối, Hồng Liên chi mặt nạ cô gái —— Liên · Asberg cũng triển khai hành động. Sau đó, ở thần trƣớc mặt hiện thân - hiệu trƣởng Greyworth nhƣ thế tuyên cáo . . . ." —— Kamito, cuối cùng - tuyệt kiếm kỹ liền phó thác cho ngƣơi rồi" Với một lát - hằng ngày trung bỗng nhiên quay đầu, nhớ lại kia chiếu sáng rạng rỡ mà làm ngƣời ta hoài niệm - gặp gỡ bất ngờ ngày. Đó là tuyệt đối không thể phản hồi, lại nhất định sẽ không quên đi, từ quá khứ kéo dài đến nay - bản đồ. Giống nhƣ nóng rực đến tìm hiểu tiền phật trôi qua một tia gió nhẹ —— . Nguyên tố · Ảo tƣởng tập thứ tám!


"Buổi sáng tốt lành, ca ca" Mireille đoan trang mà thi lễ một cái. "Buổi sáng tốt lành, Kamito" ở bên cạnh nàng, còn có một gã khác thiếu nữ khả ái - thân ảnh. Mặc có chứa điệp biên - trang phục maid, đúng là ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - sƣ đoàn trƣởng, Milla · Basset.


"Kamito cố hƣơng - vu nữ phục, hợp ý toan tính phủ?" Est hơi hơi đem đầu nghiêng một cái, ở trên giƣờng vũ động nổi lên ống tay áo. Bả vai vì vậy mà rộng mở, có thể nhìn thấy mảnh khảnh xƣơng quai xanh.


"Này, nhƣ vậy, có cái gì, không thích hợp đi?" Thẹn thùng - Leonora, đùi thẹn thẹn thò thò mà cọ cùng một chỗ. "Không, không phải, phải nói, ách . . . Rất đƣợc "


Mục lục Lời mở đầu Chƣơng thứ nhất Tiệc ăn mừng Chƣơng thứ hai Ma nữ cùng sát thủ Chƣơng cuối Hoàng hôn chi ma nữ Chƣơng thứ ba Băng Ma cùng Hỏa Miêu Chƣơng thứ tƣ Date with Dragon Chƣơng cuối Luyện Ngục Tông Đồ Chƣơng thứ năm Quyết chiến đêm trƣớc Chƣơng cuối


Lời mở đầu Ở sƣơng mù dày đặc tràn ngập - ( nguyên tố tinh linh giới ) - trong rừng rậm. ( —— Thật sự có chút khẩn trƣơng a. Đi tấn công cứ điểm gì - ) Kamito một bên đẩy ra nhánh cây, một bên tiêu trừ hơi thở mà đi tới. Tinh Linh ma trang ( Terminus·Est ) cũng tiến nhập trạng thái hôn mê hoàn toàn đánh tan hơi thở. Một mình một ngƣời - ẩn mật hành động đúng là Kamito đắc ý nhất. "Thần . . . Có thể . . . Nghe đƣợc?" Cầm ở trong tay - hòn đá nhỏ đồng phát ra quang mang nhàn nhạt, truyền đến Claire - thấp giọng kêu gọi. Này là dựa vào Tinh Linh - đồng điệu hiện tƣợng mà dùng cho thƣ từ qua lại Tinh Linh khoáng thạch. Cứ việc thƣ từ qua lại phạm vi cũng không lớn, so với đem Tinh Linh làm nhƣ ma thú đối xử gọi lại có không đổi bị cảm giác - ƣu điểm. "Tín hiệu rất sai lầm đó a. Thanh âm đứt quãng - " "Đối . . . Bởi vì . . . Kết giới trở nên mạnh mẽ . . . " Đột nhiên, sa sa sa . . . Theo chói tai - tạp âm vang lên, Tinh Linh khoáng thạch mất đi hào quang. "Kế tiếp sẽ không thể lấy đƣợc liên lạc sao . . . " Thở dài, Kamito đem đã muốn không phải sử dụng đến - cục đá bỏ vào trong túi áo. Nói mặc dù nhƣ thế, này trở nên không thể sử dụng, cũng ý nghĩa hiện tại đã muốn bƣớc chân vào địch quân đội ngũ - ( cứ điểm ) trung tâm bộ. ( có cái tín hiệu, liền một hơi đi đả đảo địch quân đội ngũ - quan chỉ huy —— ) Kamito lấy đầu lƣỡi thấm ƣớt miệng môi dƣới, đƣa tay đặt tại ( Terminus·Est ) chuôi thƣợng. ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) bản chiến —— ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) ngày cuối cùng. ( TEAM·SCARLET ) sở lựa chọn - Kiếm Vũ đối thủ, là cùng vì Airecia Tinh Linh học viện đại biểu - ( TEAM·CERNUN NOS ). [ Chú thích: CERNNUNOS 【 Cernnunos 】, Celtic trong thần thoại quản lý sáng tạo cùng sinh sản chi thần, cũng là âm phủ chi thần ] Lo lắng đến thăng cấp tới quyết thắng chiến cần thiết - ( ma thạch ) cùng chiến lực chênh lệch, Claire đề nghị đối cứ điểm tiến hành tấn công. Xâm nhập đã bị chắc chắn kết giới bảo hộ - ( cứ điểm ) đối này phát động công kích, là phi thƣờng bất lợi - tác chiến. Mặc dù nhƣ thế, đội ngũ nếu muốn tiến vào quyết thắng chiến liền không thể không lần này tác chiến trung thu hoạch đại lƣợng ( ma thạch ). Đúng lúc này, xa xa vang lên tiếng nổ mạnh.


Xem ra Claire các nàng cùng địch quân đội ngũ - chủ lực tiến vào giao chiến trạng thái. Coi đây là tín hiệu, Kamito đình chỉ ẩn núp chạy vội ra ngoài. ( —— Ở địch nhân - cứ điểm lý chỉ trƣờng kỳ chiến rất bất lợi. Một hơi công hãm nó ) Tiến công chớp nhoáng. Claire, Elis cùng Fianna ba ngƣời chỉ làm mồi nhử dẫn đối phƣơng - chủ lực, đảm đƣơng chuyên công kích - Kamito thừa này phòng trống đánh bại cứ điểm - đầu mối —— Thì phải là lần này Kamito bọn họ áp dụng - chiến thuật. ( TEAM·CERNUN NOS ), lúc trƣớc một lần ở học viện - bài vị cuộc thi trung đối chiến quá đối thủ. Làm đội ngũ vẫn là cùng Claire - tổ hai ngƣời, từng bị kashi chi hiền giả bộ tộc - quan chỉ huy thông qua nghi thức ma thuật sở triệu hoán đi ra - ( bầy thú Tinh Linh ) cấp sửa chữa một chút. Nhƣng là, phải hoàn thành cƣờng đại - nghi thức ma thuật nhất định phải tiêu tốn không ít - thời gian. Một khi có thể ngăn cản nghi thức ma thuật - hoàn thành, thắng lợi chính là bên này - vật trong túi. ( nghi thức ma thuật phải là ở ( địa mạch ) tập trung - cứ điểm đầu mối phát động - ) Nói cách khác, có không lấy khí thế sét đánh không kịp bƣng tai chế áp đầu mối ——

( —— Chính là trận này thắng bại - mấu chốt! ) Một bên chém trở mình lục tục thẳng hƣớng kẻ xâm nhập - bảo hộ Tinh Linh đàn, tránh đi câu thúc thuật thức chờ trí mạng - bẫy rập, Kamito tiến quân thần tốc. Bén nhọn - nhánh cây theo bốn phƣơng tám hƣớng không ngừng đánh úp lại, nhƣng này chút tuy nhiên cũng chính xác không có lầm mà bắn ra - băng chi mũi tên đạn hết thảy đánh rơi. Đó là ở phía xa ẩn núp - Rinslet sở tác ra - viện hộ bắn. Nguyên bản ở xạ thủ phƣơng diện thì có xuất chúng tƣ chất - nàng, trải qua ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) bản chiến - rèn luyện, làm tay súng bắn tỉa - bản lĩnh tăng lên rõ ràng. Là Kamito có thể an tâm đem phía sau lƣng giao phó đi ra ngoài - đồng bọn. "A a a a a a a!" Một kiếm chém trở mình tam thể bảo hộ kết giới - ( Thụ Mộc Tinh Linh ) —— Ở tín hiệu phát ra sau gần hơn mƣời giây nội, Kamito đạt tới cứ điểm - đầu mối. " . . . !" Nâng lên - tầm mắt phía trƣớc. Vây quanh thật lớn - thần mộc, đài cao bình thƣờng - tế điện đột ngột từ mặt đất mọc lên.


Ở trên tế đàn, mặc màu trắng áo cà sa - thiếu nữ khả ái đang ở phụng dâng nghi thức diễn khiêu vũ. Lóng lánh - màu hoàng kim tóc, thông thấu - băng màu lam ánh mắt. Nàng là sinh hoạt tại Tinh Linh Chi Lâm, truyền lƣu nguyên thủy - Tinh Linh sử bí kỹ - ( kashi chi hiền giả ) bộ tộc - cô bé. "Ngô, quả nhiên đến đây a, thô bạo - tên!" Cô gái tạm thời gián đoạn nghi thức, theo tế trên điện phƣơng đi xuống trừng mắt Kamito. ( . . . Quả · Đột nhiên? ) Kamito nhíu mày. ( chẳng lẽ là, xem thấu ta sẽ lại tới đây? ) Chính là, ( bầy thú Tinh Linh ) - gọi về nghi thức còn vẫn chƣa xong. Hộ vệ - Tinh Linh sử nhóm cũng đều đi ra ngoài đón đánh Claire các nàng rồi. Tiếp xúc cũng đã chú ý tới Kamito xâm nhập đầu mối vị trí, phải gấp trở về cũng phải tìm chút thời giờ mới đúng. Một khi đã nhƣ vậy, vì cái gì một bộ chút nào không phòng bị bộ dạng đây —— Kamito sinh ra ngắn ngủn trong nháy mắt - mê hoặc —— Mà liền trong khoảnh khắc đó. Đột nhiên, theo dƣới nền đất toát ra - khóa bắt đƣợc Kamito - một chân. "Cái gì! ?" Khóa lại Kamito - chân, là phát ra chói mắt quang huy - ( xích chân ). ( . . . Đây là! ) Đã từng thấy qua - Tinh Linh ma trang. ( nhớ rõ là, tập kích Milla · Basset cái kia bọn ngƣời - Tinh Linh ma trang —— ( tội nhân - xích chân )! ) " —— Hừ, sơ suất rồi đó, nam tính Tinh Linh sử " " . . . ! ?" Từ phía sau lƣng - rừng rậm hiện thân, là mặc hồng đáy trắng biên đồng phục ba gã cô gái. Đó là thần thánh Regia đế quốc đại biểu, ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ) - đồng phục, " . . . Này, sao lại thế này?" Kamito mang theo buồn khổ - biểu tình rên rỉ nói. "Vì cái gì ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ) ở hiệp trợ ( TEAM·CERNUN NOS )?"


Tài năng ở ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) trung tấn chức tới quyết thắng chiến, chỉ có đạt đƣợc ( ma thạch ) nhiều nhất - 4 Chi đội ngũ. Ở thắng bại khó liệu - trung cái khay tạm thời bất luận, tiến vào chung kết hậu đội ngũ gian thành lập đồng minh - khả năng có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. "Vì rửa sạch chúng ta - ô danh ơ, nam tính Tinh Linh sử. Dám lệnh ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ) tên hổ thẹn, này làm sao có thể làm cho ngƣơi tiến vào quyết thắng chiến!" "Cho dù chúng ta bỏ đi thắng lợi - vinh dự!" "Chỉ cần Romenalis đại nhân có thể thực hiện ba năm trƣớc - bi nguyện!" Các thiếu nữ lấy oán hận - ánh mắt nhìn chằm chằm Kamito. ( . . . Thì ra là thế. Dù sao đã muốn không thể tấn chức tới quyết thắng chiến, vì thế làm ra đánh tan phán đoán của ta sao ) Kamito ở trong lồng ngực thở dài một tiếng. Vì bảo hộ Milla · Basset mà đánh ngã các nàng đội ngũ - hai gã Tinh Linh sử, tựa hồ thu nhận cừu hận. Chỉ là trên đại lục có thể đếm đƣợc trên đầu ngón tay - đại quốc, thần thánh Regia vƣơng quốc phái ra tam chi đội ngũ tham gia lần này - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ). Chỉ cần thân là chủ lực - ( Thánh Kỵ Sĩ ) Romenalis · Hijiri · Rozart - đội ngũ có thể lƣu lại tới quyết thắng chiến, các nàng cảm thấy đƣợc lúc sau trở thành quân cảm tử cũng đó không quan trọng. Đang suy tƣ phƣơng thức lên, này cùng đồng dạng phái ra tam chi đội ngũ, lại làm cho đội ngũ gian cho nhau cạnh tranh - Ordesia đế quốc đại biểu hoàn toàn bất đồng. " . . . Nói, đây căn bản là ân oán cá nhân đi " "Tùy làm sao ngƣơi nói. Chúng ta phải ở chỗ này, nhất tuyết ở trƣớc mắt mọi ngƣời bại vào Rawson Belle công quốc - khuất nhục!" ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ) - ba ngƣời đồng thời hành động. "Chậc —— " Kamito huy động quán chú thần uy - Thánh Kiếm chuẩn bị chém ra ( gông xiềng ), chính là —— Thƣơng —— Mũi kiếm tiên ra hỏa hoa bị bắn ra rồi. ( . . . Est - phát ra không thể đi lên! ? ) Cho dù hƣớng bên trong rót vào lớn nhất hạn độ - thần uy, Thánh Kiếm quang mang vẫn nhƣ cũ thật mỏng manh. Lý do không cần nói cũng biết. ( cô, không hổ là ( cứ điểm ) - đầu mối a. Phong tuyệt kết giới - cƣờng độ cũng không phải là dùng để trƣng cho đẹp . . . )


Không riêng gì thần uy - phát ra không thể đi lên, thân thể cũng cực đoan trầm trọng. Bảo vệ đầu mối - cƣờng lực kết giới, tới lúc gấp rút kịch tiêu hao Kamito - lực lƣợng. Cho dù ( Terminus·Est ) là cực mạnh cấp tinh linh khác ma trang, không có ngƣời lập khế ƣớc rót vào thần uy cũng bất quá là thƣờng thƣờng không có gì lạ - vũ khí mà thôi. Ở hiện giờ - trạng thái trảm xuống mở ( tội nhân - xích chân ) là không thể nào. ( thuần thục - Tinh Linh sử có ba ngƣời, nhƣng lại mang thời gian hạn chế sao. Thật sự khó giải quyết a —— ) Ở trong lồng ngực oán giận đồng thời, Kamito gài hảo ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ). "Xuất hiện đi, ngƣời khổng lồ Tinh Linh —— ( Grendel )!" [ Chú thích: Grendel 【 Grendel 】, ở Anh quốc sử thi 《 Beowolf 》 trung xuất hiện - quái vật khổng lồ ] Ở gông xiềng ngƣời sử dụng lúc sau, lại có khác một thiếu nữ kỵ sĩ triệu hồi ra Khế Ƣớc Tinh Linh. Từ hƣ không trung xuất hiện, là có chứa tiêm trảo - ngƣời khổng lồ hình Tinh Linh. Ngƣời khổng lồ xấu xí - diện mạo vặn vẹo rồi, một bên phát ra rít gào một bên đột tiến. Giống nhƣ có thể xé mở không gian bình thƣờng cái móc trảo xẹt qua. Kamito ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ) miễn miễn cƣờng cƣờng tiếp nhận một kích kia —— Nhƣng là, ( . . . Chậc, thân thể quá nặng . . . ! ) Kamito cắn chặt răng. Đƣa thân vào ( phong tuyệt kết giới ) - thời gian càng dài, lực lƣợng tiêu hao càng nhiều. Hơn nữa đối với thủ là vật lý công kích lực vĩ đại - lực lƣợng hình Tinh Linh. Dài này đi xuống —— "Vù vù, cái này liền đã xong đâu rồi, nam tính Tinh Linh sử!" Trong phút chốc. Động tác dừng lại - Kamito - cổ tay phải, bị một khác đem gông xiềng cấp khóa lại rồi. " . . . Lại có thể đồng thời sử dụng hai loại Tinh Linh ma trang! ?" " —— Sơ suất rồi đó. ( tội nhân - gông xiềng ) vốn là tay liêu cùng xích chân, hai ngƣời làm một tổ - Tinh Linh ma trang ơ " Chắc lƣỡi - Kamito nhận lấy cô gái kỵ sĩ - cƣời nhạo.


Mà ngƣời khổng lồ Tinh Linh - cái móc trảo, lại không lƣu tình chút nào mà xẹt qua tay chân đều mất đi tự do - Kamito - bụng. "Đó nha a . . . !" Kamito - thân thể bị dễ dàng đánh bay, đụng vào sau lƣng - trên vách tƣờng. Từ Tinh Linh - trực tiếp công kích sở làm cho tinh thần thƣơng tổn, cùng với hung hăng đánh vào trên tƣờng khi đã bị - vật lý thƣơng tổn, đồng thời đánh úp về phía Kamito. ( —— Tƣờng · Vách tƣờng? ) Ở mặt bởi vì đau nhức mà nhíu chặt đồng thời, Kamito cảm thấy khả nghi. Nơi này là trong rừng rậm. Thẳng đến vừa rồi mới thôi, hẳn là đều không có cái loại này đồ chơi mới đúng. Bỗng nhiên, giống nhƣ là phải giải đáp Kamito - nghi vấn giống nhau —— Thật lớn - thạch bích kẽo kẹt kẽo kẹt mà từ dƣới đất toát ra, bắt đầu vây quanh phụ cận vùng. Tốn thời gian gần mấy. Thật lớn - hình tròn tƣờng thành liền đã làm xong. "Thành T���c Tinh Linh ( Isengard ) - Tinh Linh ma trang —— ( không rơi tƣờng thành ) " [ Chú thích: Isengard 【 Isengard 】, ở Toregin tiểu thuyết ( Nếu nhƣ 《 ma giới 》 ) - trung thổ đại lục lý là một tòa đại hình cứ điểm. ] Tên thứ ba cô gái kỵ sĩ lạnh lùng thấp giọng nói. "Nhƣ vậy ngƣơi liền trốn không thoát rồi" " . . . Thành Tắc Tinh Linh. Mà thuộc tính - thân thuộc sao " Nhìn lên cao ra bản thân chiều cao mấy lần - tƣờng thành, Kamito rên rỉ nói. Cùng Versalia - ( Dreadnaught ) cùng một loại loại - Tinh Linh. Cùng thân là Kiếm Tinh Linh - Est cùng tính quá kém. [ Chú thích: Dreadnaught 【 Dreadnought 】, không số tàu chiến đấu, Anh quốc hoàng gia hải quân - một loại vƣợt thời đại thiết kế - tàu chiến đấu. ] Bởi vì Tinh Linh - cách bất đồng, xuất hiện ở đem hết toàn lực - trạng thái hạ đem phá hƣ cũng là có thể, nhƣng đối với hiện giờ ngay cả một phần mƣời - thần uy cung cấp đều không có - Est mà nói, này thật sự quá khó khăn. "Đội ngũ của ngƣơi lý, tựa hồ còn có vĩ đại đang tập kích ẩn núp rất " Tiềm phục tại trong rừng rậm - Rinslet xem ra cũng bị đã nhận ra. Bị chắc chắn đến loại trình độ này - tƣờng thành cấp vây quanh ở, cũng không thể chờ mong sẽ có Rinslet - viện hộ bắn rồi. ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ) - ba ngƣời thận trọng mà từng bƣớc từng bƣớc lui cự ly ngắn. Mặc dù có một mình đả đảo tự tin của các nàng, nhƣng tại trong lúc này ( bầy thú Tinh Linh ) - gọi về nghi thức đã đem hoàn thành đi. ( . . . Bị lừa một cú a. Không hổ là cao nhất - đội ngũ )


Kamito âm thầm cƣời khổ nói. Lấy Kamito vì trục tâm - ( TEAM·SCARLET ) - chiến thuật, hoàn toàn bị phân tích thấu triệt rồi. Không lý do khinh thị ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - đại biểu. Chính là, đầu óc - một góc có lẽ vẫn có một chút - lơi lỏng. Lần này - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) là đoàn đội chiến. Đội ngũ gian - ngay cả mang theo phải giỏi hơn cá nhân đích lực lƣợng. " . . . Loại chuyện này, đã muốn đã sớm lý giải nữa à " —— Ở

( giáo đạo viện ) thời điểm, Kamito bị trao tặng hoàn toàn tƣơng phản - tri thức.

Ngƣơi không có đồng bạn. Có thể tin cậy, chỉ có lực lƣợng của chính mình —— Nhƣ thế nhƣ vậy. Kia phân bẻ cong - giáo dục, xem ra so với trong tƣởng tƣợng hơn xâm nhập mà cắm rễ ở trong lòng. Ngƣời khổng lồ Tinh Linh ( Grendel ) vui sƣớng mà rít gào. Chịu ( gông xiềng ) trói buộc - tay chân không thể tự nhiên nhúc nhích. "Cô . . . !" " . . . Nhân . . . Kamito!" Lúc này. Một đạo kêu gọi Kamito - cô gái thanh âm nhẹ nhàng vang lên. ( . . . Là thƣ từ qua lại dùng - ( Tinh Linh khoáng thạch )! ? ) Ở đồng phục - trong túi áo, Tinh Linh khoáng thạch kia quang mang nhàn nhạt chính lóe ra. Bƣớc vào ( phong tuyệt kết giới ) về sau, liên lạc hẳn là gián đoạn mới đúng —— ( chẳng lẽ nói, Claire tại bên cạnh? ) Kamito mạnh giơ lên mặt —— Sau đó, "Cái gì! ?" ( không rơi tƣờng thành ) - ngƣời sử dụng kinh ngạc mà mở to mắt. Vây quanh phụ cận vùng - hình tròn tƣờng thành. Trong đó một phần, bị · Đốt · Đắc · Thông · Hồng. Phần này nhiệt lƣợng làm ngƣời ta khó có thể tin. Chắc chắn - thạch bích mắt thấy sẽ nấu chảy bị hủy. Sau đó, nháy mắt sau đó. "Băng tuyết - nữ thần ơ, lấy ngƣơi đóng băng - ngƣời đánh xe, đánh nát ngô kẻ địch đi —— ( phẫn nộ băng chùy )!"


Xoắn ốc hình dáng - thật lớn băng trụ một hơi đánh xuyên qua thạch bích, đem dập nát phá hƣ. ( ...! ? ) Ở toái rơi đích tƣờng thành ngoại —— Mang lấy băng chi ma cung - Đại tiểu thƣ, chính thản nhiên mỉm cƣời. Lóe sáng - bạch kim màu vàng tóc dài. Tao nhã - ngọc lục bảo sắc nhãn con ngƣơi. "Rinslet!" "Ta cũng vậy ở a " Ở bên cạnh của nàng, còn có cầm trong tay thiêu đốt lên - viêm chi roi - tóc hồng mỹ thiếu nữ, Claire - thân ảnh, "Không có khả năng, của ta ( Isengard ) cƣ nhiên bị phá hủy! ?" Thành Tắc Tinh Linh sử - cô gái phát ra dao động thanh âm. Viêm thuộc tính cùng băng thuộc tính —— Lợi dụng giữa hai ngƣời độ ấm kém vật lý thoát phá. Đó chính là phá hủy Versalia - ( Dreadnaught ), quạ đen ban tổ hợp ngay cả mang theo công kích. "Lâm vào khổ chiến rồi đó. Thật không giống nhƣ ngƣơi " " . . . A a, thật có lỗi " Đối mặt nhún vai - Claire, Kamito cƣời khổ đáp. Thật sự không nghĩ tới, sẽ sớm nhƣ vậy chạy tới nơi này. Xem ra cùng đội - các đại tiểu thƣ, đã ở ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - bản trong chiến đấu gặt hái đƣợc không ít kinh nghiệm, có đề cao lớn a. Kamito dùng sức nắm đƣợc rồi ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ). ( . . . Cái gì nha. Chẳng qua là có đồng bạn ở, ta liền —— ) Không thể không biết thất bại. Bất kể là cỡ nào bất lợi - tình hình đều không quan hệ. —— Rõ

ràng không hề căn cứ, lại có thể nhƣ vậy tin tƣởng .

" —— Ngƣợng ngùng a. Kế tiếp nên đến phiên chúng ta " Không sợ hãi - tƣơi cƣời ở Kamito trên mặt hiện ra. Phần này khí thế, nhƣợng trƣớc mắt - ( ngƣời khổng lồ Tinh Linh ) phát ra cảnh giới - tiếng hô. "Trống rỗng, phô trƣơng thanh thế! Cho dù có viện quân, nơi này là ( cứ điểm ) đầu mối. Khế Ƣớc Tinh Linh - lực lƣợng là không thể hoàn toàn phát huy - —— " "Vậy cũng nói không chừng đi?"


Lạnh thấu xƣơng thanh âm từ trên đầu rớt xuống. Ngẩng đầu - thần trong mắt ánh vào vuông góc rớt xuống - bóng dáng. Đó là thân triền gió cấp chín, mẫn tuệ mà lƣớt đi mà đến đơn độc đuôi ngựa - cô gái kỵ sĩ. Của nàng hai cổ tay, chính ôm tóc đen - Vƣơng nữ đại nhân. " —— Elis, Fianna!" "Ngƣơi vì ngô chi kiếm, ngƣơi vì ngô chi lá chắn —— " Fianna nhắm mắt lại, cứ nhƣ vậy trên không trung bắt đầu vịnh xƣớng Tinh Linh ngữ - triển khai kiểu. Quang chi hạt từ hƣ không trung sinh ra, trong tay của nàng xuất hiện một phen có chứa hoa lệ trang sức - mảnh kiếm. Kia đều không phải là đơn thuần - mảnh kiếm. Thanh kiếm kia, là quý là Vƣơng gia ngƣời thủ hộ - Kỵ Sĩ Tinh Linh - Tinh Linh ma trang. "Giơ lên cao vô cùng ánh sáng, phất trừ hắc ám ngƣời —— !" "Ngay tại lúc này!" Trong phút chốc, lập tức cấp tốc rớt xuống mặt đất - Elis trên không trung buông ra Fianna - thân thể. Váy tung bay, Fianna ở Kamito bên ngƣời chấm đất. Nàng cứ nhƣ vậy, đem mảnh kiếm - bộ phận lƣỡi thật sâu đâm vào mặt đất. "Này minh vì —— ( vô cùng - nữ vƣơng tòa thành )!" Ngẩng cao trong suốt thanh âm, lệnh đại khí run rẩy. Trong nháy mắt đó, hào quang theo mảnh kiếm ngay trƣớc phát ra mở ra, ở hai ngƣời quanh thân miêu tả ra quang chi ma thuật phƣơng trận. Tài năng ở hiệu quả có thể đạt đƣợc trong phạm vi cấu trúc tự thân ( lãnh địa ), cƣờng lực vô cùng - Tinh Linh ma trang. Cầm kiếm nơi tay, nghiêm nghị ngóng nhìn đối thủ - Fianna - thân ảnh, giống nhƣ quân lâm nơi này - nữ vƣơng. "Kamito-kun, thừa dịp hiện tại —— " "Hiểu biết!" Kamito dùng sức mà gật đầu. Bởi vì địch quân ( phong tuyệt kết giới ) - hiệu quả tạm thời bị giải trừ, giống nhƣ gào thét dữ dội nhƣ gió - thần uy tuôn trào ở toàn thân chạy vội. "Kính nhờ rồi, Est!" Kamito đem toàn thân - thần uy quán chú đến ( Terminus·Est ) trong đó, Thánh Kiếm chi lƣỡi dao lập tức phát ra chói mắt - hoa mắt loang loáng.


Mũi kiếm ngay trƣớc tiếp xúc chạm vào ( tội nhân - gông xiềng ), dễ dàng liền bị chặt đứt. "Làm sao có thể . . . !" Gông xiềng ngƣời sử dụng - cô gái kỵ sĩ vẻ mặt khó có thể tin - biểu tình rên rỉ . "Vừa mới thức tỉnh - Tinh Linh ma trang, dù thế nào cũng không thể phân tích thấu triệt a " Ở triển khai - ( lãnh địa ) ở bên trong, Claire, Elis cùng Rinslet cũng đồng dạng rất nhanh bôn tẩu . Tình thế đã hoàn toàn nghịch chuyển rồi. "Khả, đáng giận . . . !" "Cha vinh quang - ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ), lại bị các ngƣơi loại này nhị lƣu đội ngũ . . . " Đúng lúc này, mặt đất mãnh liệt chấn động. " . . . Không ổn, ( bầy thú Tinh Linh ) - gọi về nghi thức phải đã phát động ra!" Nghe đƣợc Claire thanh âm, Kamito lập tức quay đầu lại đi. Ở sụp đổ - tƣờng thành đối diện —— Thật lớn - ma thuật phƣơng trận chính với tế điện chính phía dƣới lòe lòe tỏa sáng. Đứng lặng ở trên đài cao - ( kashi chi hiền giả ) - cô gái, mở ra hai tay ở vịnh xƣớng Tinh Linh ngữ - gọi về kiểu. "Kamito-kun, của ta ( lãnh địa ) chỉ có thể duy trì nữa hơn mƣời giây!" Fianna phát ra lo lắng thanh âm. Đúng, đây là của nàng Tinh Linh ma trang, ( vô cùng - nữ vƣơng tòa thành ) nhƣợc điểm duy nhất. Đối với thực chiến mà nói, liên tục thời gian quá ngắn. " —— Hiểu. Xem ta một hơi thu thập hết!" Kamito đem lóng lánh - ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ) cầm ở trong tay chạy vội ra ngoài. Claire, Elis cùng Rinslet ba ngƣời cũng theo sát ở phía sau. " . . . Đáng giận, bảo hộ tế điện, ( Grendel )!" Ngƣời khổng lồ Tinh Linh, đứng lặng ở Kamito trƣớc mặt bọn họ. Chừng thân cây thô đích cổ tay chém ra, bán cuồng loạn mà tập kích lại đây. "Hừ, xem chiêu! Đông lại - băng nha, xỏ xuyên qua đi —— ( ma băng mũi tên đạn )!" Rinslet đứng vững rớt ra Yumizuru, bắn ra băng chi mũi tên đạn.


Vẽ ra duyên dáng đƣờng parabol, băng nha chi mƣa mãnh liệt mà hạ xuống. Đánh trúng - băng đạn, hóa thành vô số băng trụ phong bế ngƣời khổng lồ Tinh Linh - thủ. Tiếp theo —— " —— Gió bão ơ, cuồng loạn đi!" Elis quét ra ( Phong Dực Chi Thƣơng ), giải phóng phong nhận. Phong nhận đem băng trụ dập nát cuốn đi, hóa thành cuồng lam mãnh liệt mà thổi. ( Băng Lam Loạn Vũ ) —— Đây là lợi dụng phong thuộc tính cùng băng thuộc tính ở giữa lẫn nhau can thiệp, bởi vậy mà sinh - tổ hợp công kích. Ngƣời khổng lồ Tinh Linh - thân thể to lớn bị băng nhận chi Arashi rắc. . . rắc. . . Mà cắt, chỉ chốc lát liền tiêu diệt. "Đáng giận, bắt giữ địch nhân của ta đi, ( tội nhân - gông xiềng )!" Bị bắt gần - Tinh Linh sử, lần thứ hai hƣớng Kamito thả ra ( tội nhân - gông xiềng ). "Mới sẽ không để cho ngƣơi phải sính!" Claire - viêm chi roi dễ dàng liền văng ra gông xiềng, thuận thế đem đối thủ quét qua một bên đi. " —— Cảm tạ " Đƣợc đến các đồng đội - viện hộ, Kamito vẫn tuyến nhằm phía tế điện. Ở trƣớc mắt hắn, ầm ầm một tiếng xuất hiện đại lƣợng tƣờng thành. " —— ( không rơi tƣờng thành ) a, đón đánh địch nhân của ta!" Là Thành Tắc Tinh Linh ( Isengard ) - Tinh Linh ma trang. Cùng lúc trƣớc - hình tròn tƣờng thành bất đồng, đại khái là vì ngăn cản địch nhân phía trƣớc mà tạo - vách tƣờng độ dày không ngừng gia tăng. Nhƣng là, Kamito vẫn chƣa dừng lại. Mà là liền nhƣ vậy hƣớng thạch bích đột tiến. "Loại này mặt hàng, có thể kháng cự không dƣới của ta Est a!" Hai tay cầm - ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ) phát ra hoa mắt - loang loáng. Kamito thanh kiếm vung lên, trƣớc mắt - tƣờng thành lập tức —— Bị dập nát. Dập nát. Dập nát. Dập nát. Dập nát. Dập nát. Tái dập nát. " . . . Không có khả năng, Kiếm Tinh Linh thế nhƣng phá hủy Thành Tắc Tinh Linh! ?"


Mỗi khi Kamito huy kiếm, vách tƣờng - hài cốt đều liên tiếp bay múa trên không trung. Kia đã là vƣợt qua bình thƣờng Tinh Linh sử thƣởng thức - quang cảnh rồi. Hóa thành một trận gió đuổi tới tế điện chính phía dƣới - Kamito, đặng mà nhảy. "Elis, kính nhờ —— " "Anh dũng làn gió ơ, đem ngƣơi chi gia hộ ban cho dũng mãnh - chiến sĩ —— ( Thiên Tƣờng chi dực )!" Elis tạo - gió cấp chín bao trùm Kamito - toàn thân, một hơi khiến hắn trèo lên tới tế trên điện phƣơng. " . . . ! ?" ( kashi chi hiền giả ) - cô gái, mở to nàng băng màu lam - ánh mắt. Quang huy lóng lánh - ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ) sáp nhập sàn nhà — —

"Ngƣợng ngùng a. Chúng ta, nhất định phải tấn chức tới quyết thắng chiến không thể " Thuận thế, đem thật lớn - tế điện nhất đao lƣỡng đoạn. Chương thứ nhất Tiệc ăn mừng Ba! Cách cách cách cách! Ở ( phù du đảo ) - phố xá sầm uất khai trƣơng - đế quốc danh môn quán cà phê 『 La·Parfait 』. Trong điếm, vang lên long trọng pháo thanh. "Chúc mừng ( TEAM·SCARLET ) thăng cấp quyết thắng chiến!" Mang theo khuôn mặt tƣơi cƣời dâng lên chúc phúc, là maid Carroll. "Hừ, có ta ở đây này là chuyện đƣơng nhiên kết quả đây!" "Thật không hỗ là Đại tiểu thƣ!" Đối mặt đắc ý đem đầu tóc nhất gẩy - Rinslet, Carroll liên tục vỗ tay. "Chờ một chút, cũng không phải một mình ngƣơi - công lao " "Ô ô . . . Dù sao, cũng chỉ có ta ở hậu phƣơng tiến hành viện hộ, ta cũng vậy nghĩ càng nhiều đứng ở tiền tuyến đi lên hấp dẫn ánh mắt nha!" "Tay súng bắn tỉa đứng phía trƣớc là muốn nhƣ thế nào thôi . . . " Claire sững sờ mà ngắt lời. Một bên tại vì bộ kia nhƣ nhau bình thƣờng - quang cảnh cƣời khổ, Kamito một bên, ( . . . Đã trở lại a, chúng ta )


Ở trong lồng ngực thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở bị cách ly - trong hội trƣờng triển khai, Tinh Linh sử nhóm dài đến bảy ngày sinh tồn chiến —— ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ). Kamito bọn họ theo này tòa sân khấu trung trở về, hay là hơi sớm chuyện phía trƣớc. Đi qua dời đi ma thuật, Kamito một hàng bị chuyển giao tới ( thần nghi viện ) đại tế điện giữa. Mà ở kia nghênh đón bọn họ, là một lần trợ giúp quá Kamito - ( hỏa Tinh Linh Hime ) —— Reiha · Aluminous. Ở khẩn trƣơng lên - Kamito một hàng trƣớc mặt, nàng lộ ra ôn nhu - mỉm cƣời, tuyên đọc ra ( thần nghi viện ) - phát biểu kết quả. ( TEAM·SCARLET ) đạt đƣợc - ( ma thạch ) tổng cộng có 19 Mai. Chúc mừng các ngƣơi, đem lấy vị thứ tƣ - thân phận tấn chức tới quyết thắng chiến —— Nghe thế. Trong nháy mắt đó, bình thƣờng luôn cãi nhau - các đại tiểu thƣ cho nhau ôm cùng một chỗ chúc mừng . Mà bây giờ, ( TEAM·SCARLET ) lại cho thuê 『 La·Parfait 』, cử hành khánh công party. "Woa woa . . . Quả đào rơi xuống ăn quá ngon rồi" Claire màu đỏ - song đuôi ngựa, nhƣ là thật cao hứng dƣờng nhƣ nhảy một chút. Rộng lƣợng - trên bàn gỗ, phong phú giống nhƣ tác phẩm nghệ thuật giống nhau tràn đầy bơ - kem hộp, nhan sắc sặc sỡ - kem ly, mùi thơm bốn phía - nƣớng bánh, hoa quả mà liều cái khay cùng với các thức các loại - bánh ngọt. " . . . Này, cái này sóc hình dạng - bánh ngọt cũng rất đáng yêu a. Đều luyến tiếc ăn " "Cái này bơ hãm điểm tâm còn gia nhập mộc Ichigo a. Đáng giá tham khảo " Ở món điểm tâm ngọt trƣớc mặt, các nữ hài tử thiên chân vô tà mà chúc mừng . . . . Cảm

giác, cảm thấy, chỉ là nhìn liền trào ra nghĩ mỉm cƣời - tâm tình.

"Nhƣ vậy thật khiến cho ngƣời ta vui mừng đây. Bản trong chiến đấu đồ vẫn không có cách nào khác tiến hành tiệc trà xã giao " Fianna cầm lấy trang bị hồng trà - cái chén, lộ ra mỉm cƣời. Đúng vậy, cứ việc thác Rinslet kia cấp độ chuyên nghiệp đồ ăn tài nghệ - phúc, Kamito một hàng ở bản trong chiến đấu - dùng cơm xa so với đội khác - xa hoa, nhƣng muốn nói cử hành tao nhã - tiệc trà xã giao, vẫn còn có chút không thực tế. "Nói đúng là. Hơn nữa, đến cùng có thể đã lâu mà giặt cái tắm nƣớc nóng rồi" "Ở Kiếm Vũ - trong hội trƣờng, chỉ có thể lấy nƣớc tiểu tuyền tiến hành ngự phất đây "


Nghe đƣợc Claire mà nói Rinslet rất lớn điểm cái đầu. Ở cử hành party phía trƣớc, các đại tiểu thƣ đã tại trên đƣờng - đại bãi tắm tẩy trừ quá thân thể. . . . Lại

nói tiếp, tóc của các nàng chỗ chính truyện ra một trận dầu gội đầu - mùi hoa.

Đây là đang trong học viện bắt đầu cùng Claire ở chung khi mới bắt đầu chú ý tới, mới vừa tắm rửa xong - nữ hài tử sẽ mang có một loại làm cho ngƣời ta không khỏi trầm tĩnh lại - hƣơng khí. ( . . . Này, biến thái sao ta ) Hai má hơi hơi đỏ lên - Kamito quơ quơ đầu. Lúc này. Chọc chọc. "Ân?" Quay đầu lại đi, ngồi ở bên cạnh - trắng tóc màu bạc - cô gái, mặt không chút thay đổi mà nhìn chăm chú vào Kamito. Thần bí - màu đỏ tím ánh mắt. Giống nhƣ tiên trá sữa loại trắng nõn - da thịt. Là Kamito - Khế Ƣớc Tinh Linh, Est. "Kamito, đậu hủ bánh ngọt ở đâu,chỗ nào?" "Không, ta cảm thấy đƣợc đậu hủ bánh ngọt là không có đó a " Kamito hao tổn tâm trí mà gãi gãi hai má. Est nói đậu hủ, là Kamito cố hƣơng - đặc sản phẩm, tƣơng đƣơng với đậu nành chế - bánh pudding. Trƣớc kia Rinslet sở chế tạo ra đến - thức ăn, Est đối với lần này tựa hồ nhớ mãi không quên. " . . . Là nhƣ vậy a " Truyền thuyết - Kiếm Tinh Linh, ủ rũ. "Tuy nói không phải bánh ngọt, bất quá nơi này có đậu hủ kem ly nha " Nói xong, Claire đem chứa kem ly - cái chén chuyển tới. " . . . Thực sự a này!" Est ảm đạm xuống dƣới - đồng tử lần thứ hai thu hồi ánh sáng. "Đậu hủ, đậu hủ ♪ " Ở giống nhƣ ca xƣớng giống nhau hừ phát đồng thời, trong tay nàng - cái thìa càng không ngừng hƣớng miệng đƣa. Cứ việc biểu tình trƣớc sau nhƣ một mà không có biến hóa, khóe miệng vẫn là hơi buông lỏng. "Thật tốt quá đâu rồi, Est " Nhìn Est vẻ mặt vẻ mặt hạnh phúc ——


Bỗng nhiên, Kamito nghĩ tới.


( nói nhƣ vậy, lần trƣớc tới nơi này khi Est nàng không ở a . . . ) Lúc ấy, cứu Kamito một mạng - Est ngắn ngủi mà theo trên cái thế giới này biến mất. Tiếp xúc đến cùng quay lại ngƣời lập khế ƣớc, Airecia · Idoris - bi thƣơng trí nhớ nàng, nhƣ vậy phong bế nội tâm. ( . . . Nhƣng là, Est đã trở lại ) Tiếp thụ đƣợc nàng làm Ma kiếm - vận mệnh, mở rộng ra lòng của nàng phi. Hiện giờ, Est ngay tại Kamito bên cạnh, cùng những đồng bạn đang vây quanh bàn xoay. —— Này

một sự thực, làm thật làm cho ngƣời khác cảm thấy đƣợc giống nhƣ kỳ tích giống nhau. Kamito nhẹ nhàng mà đƣa tay đặt ở ăn kem ly - Est trên đầu. "Ô a, Kamito . . . " Mà Est cảm giác thật thoải mái mà nheo lại mắt. Kết quả . . . Các đại tiểu thƣ đều trừng mắt Kamito. Khụ khụ, Elis ho nhẹ một tiếng. "Bất quá, cũng không thể bị hƣng phấn quá . . . Nữa à. Kế tiếp còn có quyết thắng chiến " "Ân. Hơn nữa đối chiến - đội ngũ, cấp bậc còn tính áp đảo - so với chúng ta cao nha " " . . . Đúng vậy a " Trên bàn cơm lập tức tràn ngập trầm trọng - không khí. Thăng cấp tới quyết thắng chiến - còn lại tam chi đội ngũ, cơ hồ đều là trong dự liệu - gƣơng mặt. Vị thứ ba, là Leonora · Lancaster suất lĩnh - ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ). Vị thứ hai, là Romenalis · Hijiri · Rozart suất lĩnh - ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ). Mà đƣơng nhiên, đệ nhất vị là liên · Asberg dẫn dắt - ( Luyện Ngục Tông Đồ ). Các nàng cuối cùng tiêu diệt 9 Chi đội ngũ, đạt đƣợc 50 Mai đã ngoài - ( ma thạch ). " . . . Chúng ta, muốn thắng quá cái kia ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ) " Sặc lang —— Đột nhiên, Fianna trong tay - cái chén trống không chảy xuống. "Fianna, không có sao chứ?" "A, ân. Trƣợt tay một chút mà thôi " Fianna giống nhƣ che dấu giống nhau gật đầu. ( . . . Làm sao vậy? )


Loại thái độ này không hề giống nàng lúc bình thƣờng, làm cho ngƣời ta cảm thấy một trận cảm giác không ổn —— Đang ở đó, giống nhƣ đem tràn ngập - trầm trọng không khí trở thành hƣ không dƣờng nhƣ, thanh thúy - chuông cửa vang lên. "Chúc mừng thăng cấp quyết thắng chiến rồi, onee-sama!" "A, Mireille!" Rinslet từ trên ghế đứng lên. Đẩy cửa vào —— Là cùng màu xanh - sợi tơ cực kỳ xứng - thiếu nữ khả ái. Rinslet vị thứ hai muội muội, Mireille · Laurenfrost. Mireille lạch cạch lạch cạch mà chạy tới, tựa đầu vùi sâu vào Rinslet - trong lồng ngực. "Onee-sama, phi thƣờng lợi hại!" "Thực, thật là, Mireille . . . Ở trƣớc mặt mọi ngƣời, nên có điểm đúng mực!" Hai má hiện hồng - Rinslet, đối Mireille tiến hành thuyết giáo. . . . Mặc

dù là nghiêm khắc - Đại tiểu thƣ, cũng chỉ sẽ nuông chiều muội muội a.

"Ai, mặc dù có nghe nói qua, bất quá đứa nhỏ này thật đáng yêu - thôi " Nghe đƣợc Claire - nói nhỏ, Mireille đem mặt theo Rinslet kia dời nhìn phía bên kia. "A, là onee-sama - bạn học, Claire tiểu thƣ?" "Ân, đúng vậy ơ " Mireille lễ nghi đoan chính mà bái. "Lần đầu gặp mặt! Nghe nói Claire tiểu thƣ là onee-sama - bạn thân —— Ngô ô ô ô ..." Nói đến một nửa, Rinslet nhanh chóng che muội muội - miệng. "Ở, khắp nơi ở, đang làm gì đó, đứa nhỏ này!" "Ngô ô ô ô ô ~!" "Vẫn là nhƣ cũ đƣợc hoan nghênh a, Rinslet " Kamito cƣời khổ. Lúc này, Mireille giãy Rinslet - thủ. "Ca ca!" Lần này là hƣớng Kamito quăng lấy thái dƣơng giống nhau - tƣơi cƣời. "Ca ca - Kiếm Vũ, phi thƣờng cool a!"


" . . . A ân, cảm tạ " Kamito có chút ngƣợng ngùng mà gãi gãi hai má. Mặc dù nói đối phƣơng chính là 9 Tuổi - nữ hài tử, nhƣng giống nhƣ vậy bị thẳng thắn mà khích lệ vẫn đang sẽ cảm thấy thẹn thùng a. " . . . Nha, Kamito, ca ca là chuyện gì xảy ra?" Claire sƣng mặt lên nhìn bên này. "Kamito, ngƣơi lại hƣớng loli ra tay . . . " "Cho dù 13 Tuổi còn tại trong phạm vi cho phép, 9 Tuổi ta cảm thấy đƣợc đã là phạm tội . . . " Elis cùng Fianna cũng quăng đến đây ánh mắt lạnh nhƣ băng. "Chờ, chờ chút, cái gọi là ca ca cũng không phải cái loại này ý tứ a —— " "Kamito là ca ca của ta " Nhƣ trƣớc mặt không chút thay đổi - Est, gắt gao mà ôm lấy Kamito - eo. "Vậy cũng lầm rồi! Rinslet, hỗ trợ cởi bỏ hiểu lầm đi!" "Đúng, đúng vậy! Kamito là Mireille - ca ca, nói cách khác, ta, ta ta, ta chính là, Kamito - . . . " Hai má nhuộm hồng cả - Rinslet ấp úng - nói không ra lời. "Vù vù, onee-sama thật đáng yêu " Mà Mireille lại che miệng khờ dại cƣời. —— Đúng

lúc này.

"Mireille, không thể cấp onee-sama thêm phiền toái " Theo cửa vào bên kia, truyền đến trầm tĩnh thanh âm. " . . . ?" Tất cả mọi ngƣời quay đầu lại đi, chỉ thấy ở nơi nào chính là mặc trắng đáy hồng biên đồng phục - nhỏ xinh cô gái. Sâu màu rám nắng xoã tung - cuộn sóng cuốn tóc. Nhƣ ngƣời ngẫu giống nhau đoan chính - gƣơng mặt. Mà hơn loá mắt, là đỏ tím sắc - mắt phải cùng màu hổ phách - con mắt trái. Tả hữu phi đối xứng - dị sắc đồng. " . . . Milla! ?" Kamito phát ra kinh hô. Ở trƣớc cửa lẳng lặng đứng lặng, đúng là Rawson Belle công quốc đại biểu, ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - sƣ đoàn trƣởng Milla · Basset.


"Kamito, chúc mừng ngƣơi thăng cấp quyết thắng chiến " Milla lấy trƣớc sau nhƣ một - vô cơ chất giọng nói nói thầm, lập tức, Sải bƣớc mà đến gần lại đây, gắt gao nhéo Mireille - áo. "Làm, làm gì thôi!" Mireille luống cuống tay chân mà vùng vẫy. " . . . Ta nói, này sao lại thế này?" "Ta, làm tới Mireille phụ thuộc - maid " "Ha?" Đúng vậy ta đề cử. Milla từ hôm nay trở đi, liền phụng dƣỡng với Laurenfrost gia đảm nhiệm Mireille - maid " Đối với Rinslet mà nói Milla yên lặng gật gật đầu. "Thật sự phi thƣờng cảm tạ Rinslet. . . . Ta, đã muốn không thể phản hồi tổ quốc rồi" Nàng vi vi cúi thấp đầu xuống, nhẹ nhàng lấy tay đụng vào mất đi ánh sáng - con mắt trái. ( phong ma nhãn ) —— Đây là từ nhỏ liền ký túc cƣờng đại - ( phong ấn Tinh Linh ), cực kỳ hiếm có ma khí tài quân sự. Nhƣng mà nơi này ứng tác vì ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) át chủ bài - tồn tại, lại bởi vì Milla vì bảo vệ Kamito bọn họ mà giải phóng bị phong ấn - Tinh Linh, bởi vậy mất đi lực lƣợng. Nàng bỏ qua thắng lợi - hành vi, đối tổ quốc mà nói là rõ ràng - phản bội. Rawson Belle công quốc có thể sẽ đem mục tiêu nhắm bản thân nàng. Lo lắng đến tận đây, nhận thân là đại quốc Ordesia - đại quý tộc - Laurenfrost gia - che chở, đúng là ổn thỏa - lựa chọn. "Kamito —— " Milla tả hữu phi đối xứng - ánh mắt, ngay mặt nhìn Kamito. "Ta, sẽ không hối hận ngay lúc đó quyết định. Bởi vì đó là ta sở lựa chọn - " " . . . Phải không, thực kiên cƣờng a, Milla " " —— Không. Là Kamito, đã dạy cho ta đều không phải là đạo cụ - phƣơng thức sinh tồn " Lắc đầu - Milla bên miệng, có cực kỳ bé nhỏ - một tia gấp khúc. "Milla, cùng đi ăn bánh ngọt đi " Claire hƣớng Milla vẫy vẫy tay.


Tuy rằng nhìn đoán không ra, nhƣng nàng ngoài ý muốn - có đều nghe theo chú ý nhân - chỗ. "Bất quá, ta —— " "Đƣợc rồi rồi đƣợc rồi nha. Chúng ta cùng ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) là đồng minh quan hệ thôi " "Bồi Đại tiểu thƣ uống trà, cũng là maid - hạng nhất trọng yếu công tác nha " Carroll vừa ăn bánh ngọt, một bên cƣời hì hì nói. ( . . . Đây chẳng qua là Carroll muốn ăn món điểm tâm ngọt đi ) Kamito ở trong lòng ngắt lời. "Nếu là nhƣ vậy —— " Đơn thuần mà tin tƣởng senpai maid mà nói Milla ở Mireille bên cạnh ngồi xuống. "Nói nhƣ vậy, Milla - quần áo hay là ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - đồng phục a " Cùng Carroll - trang phục đối lập dƣới về sau, Kamito đƣa ra nghi vấn. "Hiện tại, chính làm cho ngƣời ta chuẩn bị đáng yêu - trang phục maid đây " Đúng vậy . . . " Nghe đƣợc Rinslet - trả lời, Milla bắt đầu đứng ngồi không yên, một bộ lạnh không an tĩnh đƣợc bộ dạng gật gật đầu. . . . Có

lẽ ngoài ý muốn giá trị đắc chờ mong.

" . . . Trang phục maid - Milla a. Nhất định phi thƣờng thích hợp đi " "Cái. . . , nói cái gì . . . !" Milla - mặt lập tức đỏ, lúc này. Đinh linh, đinh linh —— Chuông cửa lần thứ hai vang lên. "Lần này là gì?" Kamito tƣơng đƣơng tuyến chuyển tới. Chỉ thấy, "Hừ, thiếp thân đến đây nha, Kagehaya Kamito!" "Hàaa. . . ! ?" Ở cửa hàng - cửa vào hiện thân, là tóc trát thành nắm - nhỏ xinh cô gái. ( Tứ Thần ) - Linfa · Thanh · Quina công chúa. "Haha, này tính nhƣ thế nào nha! Đối thiếp thân nhƣ thế thất lễ a!" Vạt áo dài - Quina đế quốc truyền thống trang phục tùy theo phiêu động, nàng lập tức đi hƣớng bên này.


"A, không, thật có lỗi . . . Ta nói, ( Tứ Thần ) - công chúa đại nhân tại sao phải đến nơi đây?" "Đến tặng lễ nhé. Làm thăng cấp tới quyết thắng chiến - chúc mừng " "Shio!" Theo Linfa sau lƣng mặt mày rạng rỡ chính là ( Tứ Thần ) - át chủ bài, ( Bạch Hổ ) chi Shio. Ngay sau đó —— "Cấp địch nhân đƣa muối là Quina đế quốc - truyền thống " "Tràn đầy đó nha!" "Cử hành party - chỗ thật đúng là tiểu đây . . . " ( Thanh Long ) chi Rao, ( Huyền Vũ ) chi Hakua cùng với ( Chu Tƣớc ) chi Rion cũng xuất hiện. Mọi ngƣời, trong tay đều ôm trang đầy ắp thức ăn - gói to. "Lợn sữa cộng thêm tiên bánh bao, còn có nhũ chim bồ câu nha. Đều là Quina đế quốc - sản phẩm nổi tiếng " Phần đông - đồ ăn liên tiếp mà bị đặt tới trên bàn. Chỉ chốc lát, 『 La·Parfait 』 trong điếm liền truyền ra lợn sữa - mùi. "Ngƣơi, các ngƣơi a, này cũng là quý tộc - tiệc trà xã giao!" Rinslet đƣa ra kháng nghị. Bất quá, "Tiệc ăn mừng nha, cũng không có định mệnh nha " Linfa các nàng không hề băn khoăn mà ngồi vào ghế trên. " . . . ~!" " . . . Nha, đƣợc rồi. Cứu ra Fianna khi cũng nhận đƣợc trợ giúp a " Claire nhƣ là bỏ qua dƣờng nhƣ nhún vai. "Kamito —— " Lúc này Shio đi tới, ở Kamito bên cạnh ngồi xuống. ( Tứ Thần ) - át chủ bài đem nhũ chim bồ câu xuyến sáp ở trên bàn, cƣời khổ. "Nói thực ra, không thể ở quyết thắng trong chiến đấu cùng Kamito một trận chiến, thật sự tiếc nuối a " "Nhớ rõ, ngày cuối cùng là cùng Linfa hai ngƣời đi khiêu chiến Leonora - đội ngũ đi?" "Ân. Không phụ ( Tứ Thần ) tên mà chiến một hồi. Chính là, tên kia thật sự rất mạnh a " Hô - một tiếng, Shio thở dài.


Nhƣng là, nét mặt của nàng cũng không mang một tia hối hận, chẳng nói có thể làm cho nhân cảm nhận đƣợc khoái trá loại tình cảm. Nếu lấy thực lực độ chênh lệch - đội ngũ làm đối thủ, có lẽ không khó đạt đƣợc ( ma thạch ). Nhƣng nàng cuối cùng sở lựa chọn đối thủ, quả thật cái kia ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ). Kia đại khái chính là làm ( Tứ Thần ) át chủ bài - chí khí đi. "Quyết thắng chiến, chúng ta sẽ vì ( TEAM·SCARLET ) cố lên - "


"A a, cảm tạ " Giống nhƣ ở khen ngợi đối phƣơng - chiến đấu hăng hái giống nhau, hai ngƣời thủ hữu lực mà nắm lại với nhau. ◇

" . . . Hô, bụng hảo ăn no " "Sạp hàng thƣợng - thực phẩm, cũng phi thƣờng không tồi đây " Claire vuốt bụng, Fianna ở một bên khéo mà lấy tay khăn lau miệng môi. Bởi vì Linfa các nàng - loạn nhập, party đều nhanh loạn thành yến hội rồi. Chính là, tổng cảm giác Claire các nàng cũng thích thú. Lúc sau, Milla đem Mireille mang về khách sạn, Linfa các nàng thì tại ăn uống no đủ về sau giống nhƣ thai nhƣ gió rời đi. Lƣu lại, chỉ có ( TEAM·SCARLET ) - Đại tiểu thƣ cùng maid - Carroll. Nhân tiện nhắc tới, bụng khin khít - Est đại khái là muốn ngủ rồi, sớm biến trở về kiếm - tƣ thế. "Nói trở lại, kế tiếp mọi ngƣời muốn nhƣ thế nào?" Một bên nhìn các đồng đội - mặt một vòng, Kamito vừa nói. Triển khai quyết thắng trƣớc khi chiến đấu, ( thần nghi viện ) - hime miko nhóm theo lệ thƣờng chỉ điểm ( Tinh Linh Vƣơng ) phụng dâng cảm tạ - nghi thức. Tại trong lúc này, đại biểu đám tuyển thủ đem đạt đƣợc hai ngày - nghỉ ngơi. "Ta phải tất yếu đến phụ thân cùng ông nội kia, tiến hành lần này tấn chức tới quyết thắng chiến quá trình - hội báo " Elis mang theo vi diệu - biểu tình mở miệng nói. "A a, bởi vì Elis là võ môn xuất thân thôi " Kamito gật gật đầu. "Ta cũng không thể không đi gặp một lần cha mẹ đây " Mà Rinslet, cũng có làm Laurenfrost cha mẹ nữ nghĩa vụ. Vốn hai ngƣời so với party đều hẳn là càng ƣu tiên với phƣơng diện kia chuyện tình mới đúng, nhƣng trƣớc đến nơi đây rồi. " . . . Ta cũng thế. Tuy rằng nghĩ đến cùng với những ngƣời đó gặp mặt liền buồn bực, khả không có biện pháp đây " U buồn mà thở dài, là cha đế quốc thứ hai Vƣơng nữ lập trƣờng - Fianna. Nàng không sở trƣờng với ứng phó chính là hoàng đế vợ chồng ở bên trong cung đình quý tộc. Cho dù nói thế nào, ở đƣợc xƣng là ( đánh mất - Tinh Linh Hime ) trong cuộc sống nàng nhất định bị không ít ghét bỏ - ánh mắt đi. "Hôm nay đƣợc đến đế quốc chuẩn bị - trong tửu điếm ở rồi. Khó đƣợc muốn cùng Kamito-kun chiêm chiếp - nói . . . "


" . . . Này, này, Fianna! ?" Đối mặt sƣng mặt lên ngậm lấy ngón tay - Fianna, lấy làm kinh hãi - Kamito mặt mạnh lần đỏ. Bởi vậy —— Ở các nàng sau khi rời đi, trong điếm lập tức quy về yên tĩnh. Kết quả, lƣu lại - liền thừa Kamito cùng Claire. Nguyên vốn là cô nhi - Kamito tạm thời bất luận, Claire - cha mẹ cũng bởi vì ( tai hoạ chi Tinh Linh Hime ) sự kiện mà lọt vào giam cầm, không thể có thể gặp mặt. " ..." Nhàn rỗi nhàm chán - hai ngƣời, không khỏi yên lặng mà uống hồng trà. " . . . Đúng, đúng rồi!" Mở miệng trƣớc, là Claire. "Ân?" "Ta muốn trở về thành bảo diễn luyện chiến thuật đây " Nhƣ là cố ý dƣờng nhƣ khụ một tiếng, nàng từ trên ghế đứng lên. "A a " Đúng lúc này, Kamito đột nhiên chú ý tới. . . . Mới

chú ý tới.

( . . . Làm gì thế lộ ra nhƣ vậy - mặt thôi ) Cô đơn - biểu tình, gần trong nháy mắt hiện lên ở Claire - trên mặt. ( . . . Chung quy, chính là 16 Tuổi - nữ hài tử a ) Cho tới bây giờ, mới nhớ tới chuyện nhƣ thế. Cho dù bình thƣờng làm đội ngũ - quan chỉ huy, có tất yếu giữ vững tinh thần đến —— Nhƣng tấn chức tới quyết thắng chiến hậu, vẫn buộc chặt tinh thần có lẽ vẫn là có một tia - lơi lỏng đi. Nàng, cũng không thể đủ hội báo khó đƣợc - xuất sắc - đối tƣợng. Theo bốn năm trƣớc - ngày nào đó lên, thẳng đến cùng Kamito gặp nhau mới thôi, nàng vẫn đều một mình chiến đấu . . . . Cũng

không có cách nào từ nàng đi. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt nhƣ vậy về sau.

" . . . Chờ đã " Ở Claire ra ngoài phía trƣớc, Kamito sớm từng bƣớc bắt lấy tay nàng. "Ô a a! Cái, cái cái, cái gì a! ?"


Sắc mặt lần hồng - nàng, phát ra tới tƣơng phản - rên rĩ. "Có rảnh mà nói kế tiếp theo giúp ta một chút đi " ◇

" . . . Vân vân, sao lại thế này?" "Đều đi vào trên đƣờng rồi, không cuống một chút rất đáng tiếc - thôi " "Chúng ta cũng không phải là đến đùa a. Là làm học viện - đại biểu —— " "Biết biết. Bất quá, ngẫu nhiên thƣ giãn một tí cũng là có tất yếu a, ta cảm thấy đƣợc " Lôi kéo vẻ mặt hoang mang - Claire - thủ, Kamito đi ở trên đƣờng. "Cái. . . , cái gì a, cái loại này . . . Ô a, mọi, mọi ngƣời đều đang nhìn!" "Đừng để ý rồi " "Nói, nói thật đơn giản, ô ô . . . " Đại khái là bởi vì thủ bị nắm cảm thấy đƣợc thật thẹn thùng đi, Claire - mặt trở nên một mảnh đỏ bừng. Chính là, nơi này ngƣời đi nhƣ nƣớc chảy. Một khi buông tay, khẳng định lập tức đi ngay tan. ( đƣợc rồi, nên làm cái gì bây giờ . . . ) Một bên ở trên đƣờng cái đi bộ, Kamito một bên gãi mặt. Lúc ấy không muốn nhiều lắm liền thuận thế đem ngƣời cấp mang đã tới, chính là —— Ở vừa nghĩ vừa đi - trong lúc, hai ngƣời tới đại hình quảng trƣờng. ( thánh Airecia quảng trƣờng ) —— Tại đây bị quan lấy tiêu diệt Ma vƣơng - thánh nữ tên - trên quảng trƣờng, tụ tập rất nhiều - quý tộc. Mà đề tài của bọn hắn, tự nhiên là ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - quyết thắng chiến. Quốc gia nào - đại biểu sẽ đạt đƣợc xuất sắc đâu rồi, tỷ thí - hình thức sẽ là gì chứ. Còn có, suất lĩnh lấy ( Luyện Ngục Tông Đồ ) - ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ) ở lần này trên đại hội sẽ vẫn độ thể hiện ra nàng tính áp đảo - cƣờng đại à. Ở loại tình huống này, tấn chức tới quyết thắng chiến - Kamito khuôn mặt của bọn họ sớm vì đại chúng sở quen thuộc, chung quanh đều không hề cố kỵ về phía bên này quăng lấy tò mò - tầm mắt. Này tầm mắt không hoàn toàn là hảo ý, còn có thể cảm nhận đƣợc linh tinh có chứa địch ý - tầm mắt. ( . . . Nha, có ngƣời sẽ cảm thấy, nhỏ yếu - đội ngũ thắng đƣợc không phải vật chuyện thú vị đi ) Nắm Claire - thủ, Kamito ở trong lòng biểu thị ra bất đắc dĩ.


Hay hoặc giả là, ngƣời xem trung không ai biết Claire là cái kia ( tai hoạ chi Tinh Linh Hime ) - muội muội cũng nói không chừng. Cứ việc ở đây - đều là thân phận cao quý - quý tộc, không có ai sẽ làm ra có thất thể thống - lên tiếng, nhƣng cho dù nói thế nào, gặp tò mò - tầm mắt cũng không phải thƣ thái nhƣ vậy chuyện tình. "Nên tìm một chỗ đi vào đây " " . . . Đúng, đúng vậy. Có thể hay là ít ngƣời - nơi tƣơng đối khá " "Đúng vậy a . . . " Kamito nhìn quanh chung quanh quảng trƣờng - toà nhà một vòng —— " . . . Ai, ở trên ánh hoạt động kịch sao " Tầm mắt bắt giữ đến nhỏ rạp hát. Cái gọi là hoạt động kịch, chỉ dùng để đặc thù - Tinh Linh khoáng thạch đối các diễn viên diễn xuất - hình ảnh tiến hành bản sao, đem chiếu phim ở trên màn ảnh giải trí hạng mục. "Này tòa rạp hát là thanh đại hình - máy chiếu chuyển vào đi dùng cho tiếp sóng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đó nha. Dù sao có thể đi vào ( đại tế điện ), chỉ có thân phận đặc biệt cao quý - quý tộc " " . . . Thì ra là thế a. Kia, ở bản chiến tạm dừng - trong lúc liền chiếu phim hoạt động kịch sao " Kamito cảm thán gật gật đầu. Lúc này, nhìn đến rạp hát xem bản - Claire đột nhiên phát ra âm thanh. " . . . Làm sao vậy?" "Kia gian rạp hát, ở trên ánh 『 tam thất mèo kiếm sĩ 』 a!" " . . . Mèo?" Quả thật, rạp hát nhìn trên bảng có vẽ cầm kiếm - tam thất mèo. Đúng vậy nổi danh - tác phẩm không?" "Ân. Mặc dù có sở nghe nói, nhƣng cho tới bây giờ chƣa có xem " Claire gắt gao - nhìn chằm chằm bản, giống nhƣ là muốn đem mặt trên - mèo ăn thịt dƣờng nhƣ. ( . . . Lại nói tiếp ngƣời này thích mèo a ) "Hảo, vậy đi xem đi " Cƣời khổ - Kamito dắt qua tay nàng, "Ân, ân!" Chỉ thấy Claire thật cao hứng gật đầu rồi.


Này thiên chân vô tà - tƣơi cƣời, không khỏi làm nhân tim đập rộn lên. "Nói mặc dù nhƣ thế, bất quá cách chiếu phim giống nhƣ còn có một chút thời gian a " "A, thật sự nha. Làm sao bây giờ?" "Phải tại bên cạnh nhìn xem thổ sản cửa hàng sao?" Đúng lúc này. "Nha, đối đồng đội - dạy dỗ thoạt nhìn rất thuận lợi - thôi " Đột nhiên, sau lƣng truyền đến thanh âm. . . . Khó

có thể tin. Tuy nói ở trên đƣờng có điều buông lỏng, nhƣng lại có thể không cảm giác tiếp cận - hơi thở. ( —— Nói, thanh âm này khó có thể Dạ! ) Quay đầu đi. Trữ đứng ở đó, là tràn đầy thục nữ phong tình - đẹp đẽ mỹ nhân. Mỏng tóc màu vàng dài đến eo. Trên ngƣời là giống nhƣ từ hắc ám vá liền - tối đen váy liền áo, nhƣ là điêu khắc ra tới mỹ mạo lên, sẽ cho ngƣời tƣởng lầm là ƣng ánh mắt chính phát ra lợi hại quang mang. " —— Greyworth! ? " " hiệu trƣởng! ?" Gặp Kamito cùng Claire đồng thời kêu lên, "Thật lâu không thấy nha, tiểu tử " Nàng giống nhƣ cảm thấy đƣợc thật có ý tứ dƣờng nhƣ nhún vai. Greyworth · Shermas —— Đế quốc vẫn lấy làm tự hào - ( Thập Nhị Kỵ Tƣớng ) nguyên đệ nhất vị. Ranbal chiến tranh - anh hùng, lại 24 Năm trƣớc - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - ngƣời xuất sắc. Có đƣợc ( hoàng hôn chi ma nữ ) này từ biệt danh - nàng, đƣợc khen là đại lục cực mạnh - Tinh Linh sử. "Ngƣơi tại sao phải ở trong này —— " Kamito trừng mắt tiền - ma nữ. "Hừ, thật là lãnh đạm a " Greyworth dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng nâng dậy kính mắt, "Rõ ràng là lo lắng tuổi trẻ - ngƣời thƣơng, mới cố ý tiến đến - " "Cái —— " "Kamito, sao lại thế này?" Sƣng mặt lên - Claire nhìn chằm chằm bên này. "Chờ, chờ chút, đừng tin a "


Khoái trá mà nhìn Kamito vội vàng hấp tấp bộ dạng, Greyworth bật cƣời. "Vui đùa thôi. Làm hiệu trƣởng, để thƣởng thức bọn học sinh - sinh động là chuyện đƣơng nhiên đi?" "( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - hình ảnh cũng có tiếp sóng đến trong học viện đi. Nói sau, học viện bên kia phải làm sao bây giờ a " "Học viện liền giao cho Flea nữa à. ( Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn ) cũng rất có thể làm " Tiếp theo Greyworth chuyển hƣớng về phía Claire bên kia, "Claire · Rouge. ( TEAM·SCARLET ) - sinh động quá rõ ràng. Đặc biệt phần sau chiến, ngƣơi làm quan chỉ huy - lớn dần rất tốt nha " "Kia, nhƣ vậy - thừa nhận thật sự không đảm đƣơng nổi!" Cho dù là trong học viện - học sinh cá biệt, ở Greyworth trƣớc mặt vẫn đang sẽ khẩn trƣơng a. Đối với Tinh Linh sử - cô gái mà nói, ( hoàng hôn chi ma nữ ) - tục danh tiếp xúc là nhƣ thế đáng giá sợ hãi a. ( . . . Bất quá, với ta mà nói liền chỉ là run rẩy S - bà già thôi ) Nghĩ đến ba năm trƣớc đây kia mãnh liệt vô lý - khổ hạnh, Kamito ở trong lòng âm thầm lời nói ác độc nói. ( nói mặc dù nhƣ thế . . . ) Vì sao, Greyworth phải tại lúc này gian điểm lên tới tìm hiểu ( nguyên tố tinh linh giới )? Tổng sẽ không quả nhiên là đến đang xem cuộc chiến a. Huống chi, lấy Restia - tình báo chỉ làm mồi nhử đem Kamito gọi vào học viện nơi đó, bắt buộc nhân đi tham gia ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - liền đúng vậy Greyworth. ( —— Hƣớng ta đƣa ra muốn đánh thật một gã khác liên · Asberg cũng là ) Không thể nghi ngờ, lần này - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) dƣới có cái gì ở rục rịch. Hơn nữa, chỉ sợ có số nhiều - ý đồ đan vào lại với nhau. Đẩy lấy liên · Asberg danh hào - mặt nạ cô gái ở bày ra những thứ gì đâu rồi, này ma nữ càng làm sự tình nắm giữ đến đâu trồng trọt bộ đây —— ? " ..." Theo Greyworth màu xám - trong ánh mắt, cái gì đều đọc không ra. Ma nữ tuyệt sẽ không nói dối. Chính là, lại đồng dạng không sẽ tiết lộ chân thật. . . . Bên

này dù thế nào truy vấn, cũng không làm nên chuyện gì đi.

Phải đƣa ra giao dịch ƣ, tình báo chỉ có thể dựa vào chính mình đi đi nắm rồi. "Đây là quyết chiến tiền cuối cùng - nghỉ ngơi. Hảo hảo hƣởng thụ đi "


Greyworth - bên miệng hiện ra mỉm cƣời, vỗ vỗ bả vai của hai ngƣời. "Nhân tiện nhắc tới, chúng ta học viện cũng không có cấm khác phái kết giao. Cố lên ơ " "Này, này!" "Hiệu trƣởng! ?" Claire - mặt lập tức lần đỏ. Vẫy tay, Greyworth - thân ảnh ở trong đám ngƣời biến mất. " . . . Làm cái gì nha, tên kia " Kamito nhỏ giọng phát ra bực tức, sau đó lôi kéo Claire - thủ. "Đƣợc rồi, đi thôi. Không sai biệt lắm nên đi vào trong rạp hát rồi" "Ân, ân . . . " Gặp Kamito hƣớng rạp hát bên kia bƣớc ra, Claire vội vàng đuổi theo đi. Trong rạp hát ngoài ý muốn - rộng mở, hai ngƣời không uổng cái gì sức lực liền đi tìm vị trí ngồi xuống. Đại khái là bởi vì cách chiếu phim còn có chút thời gian đi, chỗ ngồi còn rất nhiều. Mà Claire lại vẻ mặt hạnh phúc mà ăn theo rạp hát - cửa hàng mua - đào rơi xuống. " . . . Thật đúng là tham ăn a. Vừa rồi đều ăn nhiều nhƣ vậy, không quan hệ sao?" Kinh ngạc đến ngây ngƣời - Kamito hỏi. "Hoàn toàn không quan hệ nha, Tinh Linh sử chắc là không biết béo. . . . Ô, ăn ngon ♪ " "Trên mặt dính bơ nha " " . . . Ai? Ô a a!" Mới vừa đƣa tay dùng đầu ngón tay lau quệt bơ, Claire - hai má vốn nhờ vì xấu hổ mà nhuộm đắc một mảnh đỏ bừng. " . . . ~, đáng, đáng ghét, làm, làm gì thôi . . . !" Tiếp theo là không đƣợc - đánh. "Ôm, thật có lỗi . . . " Hình nhƣ là nói, trong lúc bất chợt đụng vào nữ hài tử - hai má là không lễ phép - hành vi. Claire tức giận mà sƣng mặt lên. . . . Bộ

kia cử chỉ, đều khiến nhân cảm thấy đƣợc phá lệ đáng yêu.

"Nha, Kamito —— "


Đột nhiên, Claire - biểu tình lập tức trở nên thật tình, nhỏ giọng thầm nói. "Ân?" " . . . Ta nói, ngƣơi cùng hiệu trƣởng là quan hệ nhƣ thế nào?" "Ngƣơi, ngƣơi a, khó có thể đến bây giờ còn băn khoăn vừa rồi nhắc tới - ngƣời thƣơng gì hay sao?" "Không phải rồi. Ngƣơi nghĩ, phía trƣớc không phải đã nói sao. Cùng liên · Asberg cùng lƣu phái - kiếm kỹ, là từ hiệu trƣởng kia học đƣợc - " "A a, chuyện nhƣ thế a . . . " "Đến tột cùng, là lúc nào cùng hiệu trƣởng nhận thức hay sao?" "Ngô . . . " Kamito nhẹ nhàng gãi mặt, hơi chút bỏ qua một bên tầm mắt. " . . . Kamito?" ( . . . Cái này, làm nhƣ thế nào ứng đối đây ) Cứ nhƣ vậy, ngắn ngủi mà suy tƣ xuống. Cùng Greyworth - gặp nhau, là ở ( giáo đạo viện ) vừa mới hủy diệt về sau. Khoảng cách Kamito làm liên · Asberg tham dự ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) còn có một năm - thời gian. ( . . . Nha, ta trở thành liên · Asberg chuyện phía trƣớc, hẳn là không quan hệ đi ) Có lẽ tới một mức độ nào đó đem sự tình nói một chút, ngƣợc lại có trợ giúp đánh mất nghi hoặc. ( hơn nữa, cùng Restia quan hệ trong đó cũng không sai biệt lắm nên nói ra a ) Ở quyết thắng trong chiến đấu, đại khái còn có thể cùng Restia tái chiến đi. Nếu sự tình diễn biến đến loại tình trạng này, cũng không thể hoà giải Claire các nàng liền chút nào không quan hệ. Claire ngửa đầu lập tức dừng ở Kamito. ...Ở

hoạt động kịch chiếu phim phía trƣớc, tựa hồ còn có chút hứa thời gian. "Hơn phân nửa, chính là nhàm chán - kỷ niệm nha?" "Không sao cả. Ta muốn biết càng nhiều Kamito chuyện tình " "Ai?" Nghe đƣợc Kamito - hỏi lại, Claire mạnh che miệng lại ba. "A, không, không đúng! Mới không phải cái loại này ý tứ a!" "Ta hiểu đƣợc rồi " Kamito cƣời khổ nhún vai, thở dài một hơi. Một bên hồi tƣởng đến ngay lúc đó trí nhớ, một bên nói nhỏ nói.


"Ta cùng ( hoàng hôn chi ma nữ ) - gặp nhau, là ở bốn năm trƣớc —— ( giáo đạo viện ) vừa mới hủy diệt không lâu chuyện tình " Chương thứ hai Ma nữ cùng sát thủ . . . Bốn

năm trƣớc.

Bởi vì đột nhiên đánh úp lại - viêm chi ma thần, ( giáo đạo viện ) ở trong một đêm hủy diệt. Ở trong một mảnh biển lửa, thiếu niên đem phong ấn Ám Tinh Linh - chiếc nhẫn lén ra, chạy trốn tới phƣơng tiện ngoại. Làm hủy diệt cùng giết chóc - đạo cụ mà sinh hắn, không có mục đích mà bồi hồi cùng không có một ngọn cỏ - hoang dã thƣợng. Mà ở vài tuần sau. Lƣu lạc đến biên cảnh - trên đƣờng, thiếu niên tiếp xúc đến chuyên môn giới thiệu bầu không khí không lành mạnh công tác - ( hài liên minh ) - phía cuối. Đối với ngay cả chu toàn - thân phận đều không có, trừ bỏ kỹ năng chiến đấu bên ngoài sẽ không có mặt khác sinh tồn kỹ thuật - hắn mà nói, cũng chỉ có chuyện này biện pháp. Thiếu niên đẩy lấy lôi thôi lếch thếch - tóc bay rối, mặc rách rƣới quần áo đi vào chỗ bí mật thời điểm, bị nơi đó - nhân - cƣời nhạo. Tỷ nhƣ nha còn không có dài đủ - tiểu quỷ có thể làm gì a, linh tinh. . . . Nhƣng mà, ở trong nháy mắt đánh ngã bọn họ mƣớn tới bảo tiêu về sau, đánh giá lập tức cải biến. "Mặc kệ là nhƣ thế nào công tác ta đều nhận, thù lao là —— " Thiếu niên hƣớng ( hài liên minh ) yêu cầu - thù lao, là một quyển sách. Bị ( thần nghi viện ) liệt vào phong ấn chỉ định, một quyển sách cấm —— ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ). [ Chú thích: chú âm vì 【 Solomon chi thìa 】 ] Mà làm trao đổi sở nhận đƣợc - công tác là —— Ám sát đại lục cực mạnh - Tinh Linh sử ( hoàng hôn chi ma nữ ). ◇

Hiện giờ, thiếu niên —— Kamito chính nƣơng bóng đêm ẩn núp với ma nữ - sân trƣờng. Nơi này là đế đô - vùng ngoại ô. Chiếm diện tích mặc dù quảng, nhƣng làm đƣợc trao cho cực cao tƣớc vị - ( Thập Nhị Kỵ Tƣớng ) nguyên đệ nhất vị - nơi lại có vẻ mộc mạc chỗ ở lý. Đừng nói là thủ vệ - Tinh Linh, trong phòng thậm chí ngay cả thấp nhất hạn độ ngƣời hầu đều không có. . . . Chẳng qua, này làm trƣớc lấy đƣợc trong tình báo cũng đã đƣợc biết rồi. Kim đồng hồ chính một khắc một khắc mà tiếp cận Greyworth theo hoàng cung phản hồi - thời gian.


Trong bóng đêm, Kamito lấy tay đụng vào giấu ở áo vét-tông lý - chiếc nhẫn. Nhẹ nhàng mà vuốt ve khắc ở ngoài mặt - Tinh Linh ngữ - văn tự. ( . . . Thuận lợi mà nói, nhƣ vậy có thể giải phóng nàng ) Bị phong ấn ở chiếc nhẫn lý, là Ám Tinh Linh - cô gái. Là nàng, đem nhân loại - tâm đã dạy cho bị phƣơng tiện - giáo dục biến thành hƣ không - đạo cụ - Kamito. Chính là, nàng đem tâm cho vốn nên là đạo cụ - Kamito một chuyện, chọc giận tới giáo đám đạo sƣ, bị lần thứ hai phong ấn tới rồi chiếc nhẫn lý. Cứ việc thừa dịp ( giáo đạo viện ) hủy diệt - cơ sẽ thành công ngón tay giữa hoàn thâu đi ra, Kamito nhƣng không biết giải trừ phong ấn - thuật thức. Hiểu rõ chuyện dạy sƣ, hết thảy đều bị kia cƣờng đại - ( viêm chi ma thần ) giết đi. ( chẳng qua, nếu có thể lấy đƣợc kia bản ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ) mà nói liền nhất định có thể —— ) Vì dùng đôi tay này thu hồi nụ cƣời của nàng, phải ám sát đại lục cực mạnh Tinh Linh sử. Cứ việc chƣa bao giờ ở trong nhiệm vụ giết ngƣời quá, nhƣng thay đổi thực hành - từ tín vẫn phải có. Đi ở bị dầm mƣa thấp con đƣờng thƣợng - xe ngựa thanh. Kamito xuất chúng thính giác bắt giữ đến kia. ( —— Nhiệm vụ - thành bại hay không quyết định bởi với kích thứ nhất. Nếu rơi vào khoảng không, ta liền mất mạng ) Đó là đều không phải là Tinh Linh sử đích nhân loại, cùng Tinh Linh sử chiến đấu - quy tắc cơ bản. Đến nay mới thôi, đối ( hoàng hôn chi ma nữ ) - ám sát giống nhƣ toàn bộ thất bại. Thất bại - nhân sẽ có gì kết cục, giới thiệu công tác cấp Kamito - ( hài liên minh ) - tên cũng không có nói. —— Dù sao cũng không muốn biết. Xe ngựa ngừng ở trƣớc cửa. Kamito dùng miếng vải đen che kín miệng bộ, song tay nắm lấy rủ xuống ở bên hông - song kiếm. Đó là dùng Tinh Linh khoáng thạch sở rèn - đặc thù song kiếm —— Theo ( giáo đạo viện ) kia có đƣợc vật phẩm. Kia không có kiếm minh. Tuy nói nguyên bản đều không phải là dùng cho chiến đấu mà là hime miko đang tiến hành nghi thức Kiếm Vũ khi sử dụng - đoản kiếm, nhƣng rót vào thần uy trong lời nói thậm chí ngay cả Tinh Linh đều có thể chém giết, ở trong nhiệm vụ bị đƣơng thành trọng bảo.


Đƣơng nhiên, tính năng là xa xa không bằng Tinh Linh sử sở sử dụng - ( Tinh Linh ma trang ). Theo cửa xe mở ra, màu xám tóc - nữ tính đi ra ngoài xe ngựa. Kamito căng thẳng toàn thân - cơ thể, sẽ cực kỳ nhanh từ trong bóng tối nhất nhảy ra. Không có cho phản ứng - thời gian. Qua trong giây lát liền triển khai chiến đấu, hƣớng tới nữ tính - đầu chém ra lƣỡi dao. Cứng rắn - xúc cảm truyền đến. Song kiếm - lƣỡi dao trên không trung dừng lại. " . . . ! ?" " —— Ôi, cùng phía trƣớc - mặt hàng bất đồng thôi " Mặc màu xám váy liền áo - mỹ nữ, lộ ra đẹp đẽ - mỉm cƣời. Trong tay của nàng, cầm một quyển rất nặng - thƣ. Đúng là quyển sách này chặn song kiếm - lƣỡi dao. "Chậc . . . !" Sau lƣng xuất hiện một trận ác hàn. Đó là, đi qua hẳn là đã muốn mất đi, bản năng - khủng bố cảm tình. Sâu không thấy đáy - màu xám ánh mắt, bắn thủng Kamito. ( ngƣời này —— ) Là quái vật —— Lời nói nhƣ vậy ở trong đầu vang lên. Kamito rút ra song kiếm, nhanh chóng dung nhập trong bóng đêm. Tái chiến đấu đi xuống đã muốn không ý nghĩa. Nếu một kích không có kết quả, chỉ có thể chờ đợi tiếp theo - cơ hội. "Ai nha ai nha, muốn ma nữ - mạng, còn tƣởng rằng có thể trốn sao?" ( hoàng hôn chi ma nữ ) khoái trá mà xuy cƣời một tiếng, nhẹ nhàng đem vƣơn tay ra. Nháy mắt, làm ngƣời ta chán ghét - đen đồng theo trong hƣ không xuất hiện. ( . . . Đó là, Ma Tinh Linh! ? ) Bởi vì này tinh thần cấu tạo khác lạ, bởi vậy nhân loại tuyệt đối không thể chi phối - Tinh Linh. Có thể đem này chi phối, chỉ có —— Đƣợc xƣng là ( ma nữ ) - dị đoan ngƣời. Đen đồng quấn lấy ma nữ đích cổ tay, biến hóa vì đan lƣỡi dao kiếm - bộ dáng. Mặc dù không phải Tinh Linh sử, thông qua da thịt cũng có thể cảm giác đƣợc. Trƣớc mắt chính là cao nhất vị - Ma Tinh Linh.


Chỉ sợ, cùng Restia cùng cấp, thậm chí rất cao —— ( —— Rút lui - Tinh Linh kỵ sĩ, lại còn cùng loại trình độ này - Tinh Linh tiến hành khế ƣớc! ) Cho dù hơi có nghe nói —— Nhƣng tận mắt nhìn thấy, vẫn đang cảm thấy đƣợc khó có thể tin. Bình thƣờng mà nói, hime miko - lực lƣợng lớn dần đem ở 10 Tuổi đến 20 Tuổi trong lúc đó nghênh đón đỉnh, lúc sau chỉ biết dần dần suy yếu. Mà mất đi lực lƣợng Tinh Linh sử sẽ rút lui, cùng huyết thống bắt nguồn xa, dòng chảy dài - quý tộc kết hôn, đem lực lƣợng truyền cho đời sau - cô bé. Nếu là ở Ranbal chiến tranh thời đại làm kỵ sĩ rất là sinh động một chuyện là thật mà nói làm Tinh Linh sử - lực lƣợng hẳn là sớm đã bắt đầu suy yếu rồi. Sắc bén - kiếm đánh xẹt qua hƣ không. ( . . . Thật nhanh! ) Bằng trực giác làm ra phản ứng, lại nhƣ cũ chậm một bƣớc. Bao trùm miệng bộ - vải dệt bị chém nứt ra, nhẹ nhàng phiêu lạc đến trên mặt đất. " —— Ôi, thật đúng là vị đáng yêu - tiểu thƣ " Lợi hại - màu xám con ngƣơi hơi hơi mở to. " . . . Ta không phải nữ " Kamito lần đầu lên tiếng. Nếu muốn từ đối phƣơng huy kiếm - khe hở chạy trốn là không thể nào. Lui lại nháy mắt cũng sẽ bị chém đến. ( —— Nhƣ vậy, chỉ có thể quyết định ) Kamito gài hảo song kiếm, lạnh lùng hồi trừng mắt giống nhƣ đôi mắt ƣng bình thƣờng - ma nữ chi đồng. "Ta là —— Tới giết tử ( hoàng hôn chi ma nữ ) - " Hắn đƣơng trƣờng đặng mà nhảy, một hơi lui cự ly ngắn. Thần tốc - trảm kích mắt thấy sẽ xuyên qua ma nữ - yết hầu, nhƣng liền ở trƣớc đó. Ma nữ - thân ảnh bỗng nhiên lay động rồi. Trong phút chốc. "Tuyệt kiếm kỹ, sơ hình —— ( tử điện ) " " . . . ! ?" Greyworth - kiếm, lập tức xỏ xuyên qua Kamito - bên bụng.


"Ô, ngô . . . " Lúc tỉnh lại —— Kamito đang nằm ở mềm mại - trên giƣờng. Thanh khiết - khăn trải giƣờng mang theo dễ ngửi mùi. Hoa mắt dƣơng quang theo rộng mở - cửa sổ bắn vào bên trong. ( . . . Này, là làm sao? ) Liền đẩy trắc - thời gian đều không có, "Thực kinh ngƣời a. Không nghĩ tới thật là nam hài tử " " . . . ! ?" Nghe đƣợc từ trên đầu truyền đến bộ kia thanh âm, Kamito mạnh từ trên giƣờng nhảy dựng lên. Không, nói đúng ra là muốn nhảy dựng lên, lại thất bại. Nửa ngƣời dƣới giống nhƣ tê liệt nhƣ vậy không thể hoạt động. Greyworth hiện ra khoái trá - tƣơi cƣời. "Thật có lỗi a, ta gây ( trói buộc ) - thuật thức. Dù sao lộn xộn trong lời nói thì phiền toái " "Cô . . . " "Hơn nữa, lộn xộn sẽ ảnh hƣởng thƣơng thế. Tuy nói đã muốn hạ thủ lƣu tình rồi, bụng cuối cùng là bị kiếm của ta cấp xỏ xuyên qua quá " " ..." Đích xác, bụng dƣới truyền đến một trận độn đau. Cẩn thận cầm chắc - băng vải chính thấm máu. "Thuật trị liệu kiểu đã muốn gây qua. Còn có ba ngày có thể khỏi hẳn đi " " . . . Vì cái gì, phải giúp ta?" "Bởi vì đối với ngƣơi có hứng thú nha. Rõ ràng còn trẻ nhƣ vậy, lại có cùng với khác sát thủ thiên soa địa biệt - cƣờng đại cùng bình tĩnh - sức phán đoán, hơn nữa — —" Lúc này, nàng đem lời gián đoạn rồi, đem trên tay cái kia · Cái bắt đƣợc trƣớc mắt. "Còn cầm tƣơng đƣơng có ý tứ - đồ chơi đây. Truyền thuyết cấp - ma khí tài quân sự ( Solomon - chiếc nhẫn ) " " . . . Chậc, còn, quá . . . , đƣa ta . . . !" Kamito mở to mắt, vô ý thức mà đƣa tay ra.


Nhƣng là, đầu ngón tay của hắn chỉ xẹt qua hƣ không. " . . . Thật làm cho ngƣời khác kinh ngạc a, ở bị gây ( trói buộc ) - trạng thái hạ còn có thể động. Xem ra là phi thƣờng trân quý - vật phẩm " Greyworth hiện ra đẹp đẽ - mỉm cƣời, môi đến gần rồi Kamito - bên tai. "Tuy rằng thất lễ, bất quá đang ngủ - trong thời gian ta đã điều tra quá thân thể. Ngƣơi, có có thể cùng Tinh Linh giao cảm - hime miko tƣ chất đây?" " . . . !" Kamito không nói gì mà bỏ qua một bên tầm mắt. Nghĩ mơ hồ giấu diếm đi là không thể nào. Giống nhƣ ( hoàng hôn chi ma nữ ) loại này cấp tinh linh khác sử, muốn xem ra Tinh Linh sử tƣ chất là thật dễ dàng a. "Trên đời này lẽ ra không tồn tại, nam tính Tinh Linh sử —— Không, xem đại lục lịch sử mà nói còn có một ngƣời a. Cái loại này không hợp với lẽ thƣờng - tồn tại " Nhƣ là trêu đùa quơ đƣợc - con mồi giống nhau, ma nữ ở bên tai thấp giọng. " ..." "Đi qua, vì đại lục mang đến phá hƣ cùng tai họa - Ma vƣơng tái thế à. Không phải tƣơng đƣơng nguy hiểm - tồn tại thôi " " . . . Muốn ta nhƣ thế nào?" Kamito đến cùng mở miệng. Nếu nhƣ bị dẫn độ tới đế quốc, cùng Restia tái kiến - cơ hội sẽ vĩnh viễn biến mất. Chỉ có loại khả năng này, tuyệt đối phải về tránh. Nhƣng mà, hƣớng tới biểu tình khẩn trƣơng - Kamito, "Tiểu tử, mấy tuổi rồi?" Đột nhiên, ma nữ đƣa ra một cái hoàn toàn cùng này không quan hệ - vấn đề. " ..." "Phản kháng đây " Ma nữ bắt đầu gảy trên tay - chiếc nhẫn. " . . . 13 . Dƣỡng dục tiểu tử của ta, là nói nhƣ vậy " " 13 A. Liền · Năm · Linh · Mà · Nói · Là · Chừng · Đủ · Rồi. Hơn nữa, nếu nhƣ là bộ dạng này khuôn mặt trong lời nói —— " Không biết lầm bầm lầu bầu những thứ gì về sau, nàng bỗng nhiên lộ ra mỉm cƣời. "Tiểu tử, muốn trở thành vật sở hữu của ta sao?" "Ta cự tuyệt "


Kamito lập tức trả lời rồi. "Đừng nhƣ vậy mau có kết luận nha. Đây là giao dịch nha. Đối với ngƣơi mà nói cũng không hƣ hỏng " " . . . Có ý tứ gì?" "Nếu nói, ta có thể giải phóng bị phong ấn ở này chiếc nhẫn lý - Tinh Linh trong lời nói?" "Cái gì —— ?" Nháy mắt, Kamito sắc mặt thay đổi. ◇

Giải phóng bị phong ấn - Restia. Chỉ làm đại giá, Greyworth - yêu cầu —— . . . Ngoài

ý muốn, chỉ là đơn thuần - gia vụ.

" —— Còn tƣởng rằng, nhất định là làm sát thủ bị thuê - " Kamito đƣa ra nghi vấn nhƣ vậy, "Nếu tiểu tử so với ta mạnh hơn mà nói kia cũng đáng đƣợc lo lắng đây " Chỉ thấy nàng cƣời thấp nhƣ vậy ngữ nói. " . . . Kia tạm dừng không nói, tại sao muốn ăn mặc thành nhƣ vậy?" Mang theo vẻ mặt khó chịu - biểu tình, Kamito cầm váy dài - vạt áo. Chẳng biết tại sao, trên ngƣời là nhẹ nhàng - trang phục maid. Chƣa tu bổ - tóc đen trải qua Greyworth - tự mình chải vuốt sợi, lóng lánh diễm lệ ánh sáng thái. —— Chiếu

rọi ở đại mặt - gƣơng to lý - thân ảnh, có thể nói là hoàn mỹ - nữ hài tử.

"Thật đúng là thích hợp đến khiến ngƣời sợ hãi - nông nỗi a. Lấy bộ dạng này cách ăn mặc ở đế đô - trên đƣờng đi bộ mà nói đám đàn ông chắc chắn sẽ không bỏ mặc - " Greyworth lần thứ hai phát ra cảm thán. "Ta không phải nữ. Tốt xấu cho ta bình thƣờng - quần áo " "Bác bỏ. Ta nhƣng không chỉ là vì trò đùa dai, mới phân phó ngƣơi mặc loại này quần áo - " " . . . Có ý tứ gì?" "Nếu tiểu tử là nam tính Tinh Linh sử một chuyện bại lộ cấp khách nhân của ta, nên làm cái gì bây giờ? Chỉ cần là cảm ứng lực cao - hime miko, cũng không khó coi ra tiểu tử ngƣơi là Tinh Linh sử ơ " "Kia . . . "


Quả thật, nếu cùng Ma vƣơng đều là nam tính Tinh Linh sử một chuyện bại lộ, không hề nghi ngờ sẽ khiến cho xôn xao a. Bởi nhƣ vậy, lời đồn đãi có lẽ sẽ truyền tới đế quốc - thƣợng tầng bộ đi. "Huống chi, nguyên bản tiểu tử sẽ không có làm Tinh Linh sử tiến hành đăng ký. . . . Không cần phải nói, không cầm quyền Tinh Linh sử - tồn tại đối với quốc gia đến nói đúng không nhỏ uy hiếp. Tiểu tử chuyện tình nếu bại lộ, phải cùng Ordesia đế quốc Tinh Linh Kỵ Sĩ đoàn, thị trƣờng hợp thậm chí là ( Thập Nhị Kỵ Tƣớng ) là địch " . . . Không

thể phản bác.

Dù nói thế nào, ở không có Restia - trạng thái, thật sự là không có từ đế quốc tinh nhuệ trong tay trốn tới - tự tin. "Nói mặc dù nhƣ thế, cũng không thể luôn nhƣ vậy. Ta sẽ mặt khác nghĩ nghĩ biện pháp. Chính là, tạm thời phải thành thành thật thật ngốc ở trong phòng ơ " " . . . Hiểu " Kamito không thể làm gì mà tiếp thụ đƣợc. "Nha, còn có một lý do —— " "Ân?" " —— Ngô, hiện tại không cần để ý " Greyworth nhƣ là chuyển hƣớng đề tài giống nhƣ lắc đầu. "Nhƣ vậy, ngƣơi thật có thể giải phóng Restia sao?" "Đúng vậy. Tuy rằng phải tìm chút thời giờ, bất quá phải có Erstein công tƣớc gia - ( phong ấn thƣ viện ), mới có thể tìm đƣợc tiểu tử muốn - sách cấm - bản sao mới đúng. Cho dù cùng ma khí tài quân sự tƣơng quan phƣơng diện cũng không lành nghề, chính là nha, nên nói nhƣ thế nào đây. Tốt xấu còn đẩy lấy học giả - thân phận a " " ..." Không hiểu nổi ( hoàng hôn chi ma nữ ) - ý đồ là cái gì. Chính là, ở hiện thời không có mặt khác thủ đoạn giải phóng Restia - dƣới tình huống, ở Kamito xem ra chỉ có thể thuận theo với nàng. "Đƣợc rồi, cùng lại đây đi. Trƣớc ở bên trong phòng chạy một vòng làm quen một chút " Thay đổi gót chân, Greyworth bƣớc về phía hành lang. Kamito thở dài một hơi, đi theo phía sau của nàng. Nói trở lại —— Đột nhiên, Kamito sinh ra nghi vấn. . . . Căn

phòng này lý, cơ hồ không có ai - hơi thở.

"Ngay cả đám danh ngƣời hầu đều không có, là chuyện gì xảy ra?"


"A a, đó là bởi vì không có ngƣời nào tài năng ở căn phòng này lý làm ngƣời hầu đây " " . . . ?" "Lập tức liền sẽ rõ a. —— A, thật đúng là, vừa nói đi ra a " Greyworth cƣời khổ nói. Kamito vừa mới suy tƣ câu nói kia ý tứ —— Nháy mắt sau đó. Hành lang - cửa sổ đột nhiên bể nát. " . . . ! ?" Kamito đƣơng trƣờng kịp phản ứng. Lật lên váy dài theo chứa ở trên hai chân dây lƣng kia rút ra thƣờng dùng song kiếm. Theo vỡ tan - cửa sổ nhảy vào, là hai gã Hắc y nam tử. Trên tay đều cầm bộ phận lƣỡi hơi cong - đoản đao. Kẻ tập kích - động tác, trong nháy mắt dừng lại. Đó cũng là đƣơng nhiên. Bởi vì chính là một bé maid, lại có thể ở lấy thuần thục động tác rút ra vũ khí. Thừa dịp kia phòng trống, Kamito lập tức rút ngắn khoảng cách. Trƣớc sử dụng kiếm {Bính kích} toái đệ nhất nhân - hàm dƣới khiến cho không thể chiến đấu, tái lấy động tác lƣu loát đem lƣỡi dao sáp nhập tên thứ hai kẻ tập kích - bả vai nơi cửa. Ngay cả tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra. Quyền anh lập tức liền vùi sâu vào hai ngƣời - ngực, đánh bất tỉnh bọn họ. Đả đảo hai gã kẻ tập kích - thời gian sử dụng, bất quá mấy. Theo phản ứng linh tinh. . . Xem ra, bọn họ - độ thuần thục vẫn là có nhất định đƣợc. Có đúng không xuất thân từ ( giáo đạo viện ) - Kamito mà nói, bình thƣờng - sát thủ ngay cả địch nhân đều không tính là. " . . . Ở đâu ra, bọn ngƣời kia?" Xác nhận hai ngƣời đều hoàn toàn mất đi ý thức về sau, Kamito hỏi. "Ai biết? Dù sao ta nhƣng là bị muôn hình muôn vẻ - tên oán hận rất. Không cần phải nói đế quốc ngoại, bên trong - địch nhân cũng không ít. Phái sát thủ tới là chuyện thƣờng ngày đó nha " "Hay là, chuyện nhƣ vậy mỗi ngày đều có?" "Bọn ngƣời kia - quét dọn, cũng là maid - công tác ơ " Greyworth dùng đầu ngón tay đẩy kính mắt, hì hì mà cƣời. "Bất quá, tiểu tử - kiếm kỹ —— Là thuần túy - ám sát kỹ thuật a " " . . . Ta chỉ biết loại này kiếm kỹ " Đúng vậy tại kia sở sát thủ dục thành cơ quan học đƣợc - kỹ thuật?"


" ..." ( quả nhiên, đã muốn xem thấu sao . . . ) Phủ nhận cũng là phí công a. ( giáo đạo viện ) hủy diệt sau đó không lâu, chính là ( Thập Nhị Kỵ Tƣớng ) ở bên trong - đế quốc Tinh Linh Kỵ Sĩ đoàn đã bị phái hƣớng điều tra. Kia sở thiết bày rốt cuộc là làm gì thế dùng, cùng quân bộ có liên hệ - này ma nữ không khó đƣợc biết. "Ta cũng không phải đối tiểu tử - xuất thân có cái gì đặc biệt hứng thú rồi " Đại khái là đem trầm mặc làm nhƣ là khẳng định, Greyworth nhún vai. "Chính là, cái loại này kiếm kỹ có các loại chỗ không ổn. Không · Thích · Hợp · Kiếm · Khiêu vũ " "Kiếm Vũ?" Đó là, Tinh Linh sử hƣớng Tinh Linh tiến hành phụng dâng - nghi thức trong đó, cách thức cao cấp nhất - diễn mắt. Đối với hoàn toàn là sát thủ - ( giáo đạo viện ) - di nhi mà nói, là vô duyên đáng nói - từ ngữ. Greyworth màu xám - ánh mắt, chính không đƣợc còn giống là quan sát giống nhau nhìn Kamito. " —— Tiểu tử, có muốn trở nên càng mạnh - nguyện vọng sao?" " . . . Cƣờng?" Đối mặt thình lình xảy ra - chất vấn, Kamito mê hoặc. Nghĩ trở nên mạnh mẽ —— Đến nay mới thôi còn vẫn không có nghĩ nhƣ vậy quá. Chính là, mạnh yếu cùng tính mạng cùng một nhịp thở. Mà trên thực tế, nếu không thay đổi cƣờng, liền không thể tại kia địa ngục bình thƣờng - phƣơng tiện trung sinh tồn đƣợc. Ngắn ngủi mà đối với lần này suy tƣ một trận về sau, " . . . Không hiểu nổi " Kamito lắc lắc đầu. "Ít nhất, ta không nghĩ phải trở nên mạnh mẽ - nguyện vọng —— Ta thì cho là nhƣ vậy - " " —— Thì ra là thế đây " Greyworth giống nhƣ hiểu những thứ gì dƣờng nhƣ, một mình gật đầu. Sau đó, nàng hƣớng Kamito quăng lấy tựa hồ có chứa đau thƣơng - ánh mắt —— "Ngƣơi rất mạnh nha. Chỉ sợ, ở toàn bộ đại lục - sát thủ giữa cũng là cực mạnh một ngƣời. Nhƣng là, kia chung quy bất quá là hƣ không - cƣờng đại " Trong lồng ngực nhân Greyworth trong lời nói mà xôn xao. Kamito tính phản xạ há miệng ra.


" —— Ta, cũng không để ý gì tới từ muốn trở nên càng mạnh " "Ngô —— " Giống nhƣ thật có ý tứ giống nhau, Greyworth lấy tay nâng dƣới ngạc. "Xem ra, có tất yếu trƣớc hết để cho tiểu tử ngƣơi thức tỉnh đây " Sau đó, giống nhƣ ở đánh cái gì bàn tính dƣờng nhƣ hiện ra tràn đầy ý tứ hàm xúc - mỉm cƣời. ◇ —— Tại

kia lúc sau - trong vòng vài ngày.

Kamito ở Greyworth - chỗ ở lý, làm mới tới - maid hiến thân bình thƣờng - công việc. "Kamito, đốt nóng nƣớc tắm. Quá nóng - chịu không nổi, kính nhờ phải ôn - " Đúng vậy là " "Kế tiếp đình viện - quét dọn liền kính nhờ rồi. Cỏ cây - tu bổ cũng là " "Thu đƣợc " "Kamito, còn có cơm. Thật muốn ăn cẩn thận gia vị trôi qua Laurenfrost gió - thịt đồ ăn a " "Ai làm đƣợc đến a!" "Có sách dạy nấu ăn đi? Mọi sự đều phải từ đầu làm lên " "Ta cũng không biết sẽ trở thành cái dạng gì a . . . " Không cần phải nói, cho tới bây giờ Kamito đều không có làm qua đồ ăn. Cuối cùng làm ra đến một chút nhƣ là thịt đồ ăn - đồ chơi về sau, Greyworth ở oán giận đồng thời toàn bộ ăn sạch. Phiền toái lớn nhất, là hiện giờ ở cảnh nội đế quốc không có cách nào khác tận tình dùng hỏa.


Này nguyên nhân, thì tại với ( giáo đạo viện ) hủy diệt tiền sổ tuần đã phát sinh ( tai hoạ chi Tinh Linh Hime ) - phản nghịch sự kiện. Dƣới cơn thịnh nộ - hỏa Tinh Linh Vƣơng dọc theo đế quốc - bản đồ đốt một lần, theo cảnh nội đem hết thảy hỏa lực cấp đánh tan rồi. Bởi vậy, mỗi khi phải sử dụng hỏa, Kamito phải theo đế quốc vùng ngoại ô rộng lớn - ( Tinh Linh Chi Lâm ) nơi đó bắt giữ có thể trở thành mồi lửa - hỏa thuộc tính Tinh Linh. Phiền toái còn không vẻn vẹn nhƣ thế. "Kamito, đến trợ giúp giặt thân mình " "Hàaa. . . ! ?" Kamito - mặt lập tức lần đỏ. "Vui đùa thôi. Ngô, phƣơng diện kia vẫn chỉ là tên tiểu quỷ " "Cô . . . !" Cứ việc Kamito căm tức mãnh liệt - chủ nhân, lại bởi vì trên ngƣời đáng yêu trang phục maid mà có vẻ không hề bách lực. "Đêm nay muốn tới bồi ngủ sao " " . . . A, ô . . . " "Vù vù, tiểu tử thật đáng yêu a " Này tựa hồ trái lại kích khởi Greyworth - thị tàn bạo tâm rồi. ( . . . Đó cũng là, vì giải phóng Restia ) Vừa nói phục chính mình, Kamito một bên tôi luyện việc nhà - kỹ năng. Chính là, là tối trọng yếu nhất công tác không phải gia vụ. Mà là gia vụ rảnh rỗi thời điểm ấn hằng ngày lệ thƣờng đem nhìn chằm chằm Greyworth tính mạng - sát thủ nhất nhất đánh lui. " . . . Ngƣơi thật đúng là, bị muôn hình muôn vẻ - tên cấp oán hận a " Kamito mang theo châm chọc thầm nói. "Dù sao kỵ sĩ thời đại - ta, không hữu hiện tại làm sao khéo đƣa đẩy đây " " . . . Hiện tại có biến khéo đƣa đẩy sao?" Kamito lần thứ hai run rẩy rồi. ◇

Cứ nhƣ vậy, một ngày nào đó. Greyworth phải rời khỏi chỗ ở. "Đắc đi trƣớc hoàng cung đi. Thẳng đến tối thƣợng phía trƣớc - rửa cùng phòng ở - quét dọn liền kính nhờ nha " "Không phải chán ghét chính trị sao?"


"Hoàng đế bệ hạ - gọi về cũng không thể không nhìn nha. Hơn nữa, lúc này - vụ án cùng tiểu tử cũng không phải chút nào không quan hệ " " . . . Sao lại thế này?" Hƣớng tới hỏi - Kamito, Greyworth nhún vai bắt đầu thuyết minh. Mấy ngày hôm trƣớc, Tinh Linh Kỵ Sĩ đoàn ban bố đối ( giáo đạo viện ) - điều tra báo cáo, tại kia sở thiết bày lý sở thực hành - không thuộc mình nói - thực nghiệm nội dung ra vẻ dần dần trong sáng hóa. "Bởi vì kia sở thiết bày - thủy chế thành viên trung còn chính là hơn đế quốc - đại quý tộc, cho nên trong cung đình hiện tại tựa nhƣ đút tổ ong giống nhau loạn thành nhất đoàn - " " . . . Cũng là " Bên trong tổ chức tình huống, vẫn đối với ( giáo đạo viện ) - kỹ năng chiến đấu ngƣời nghiêm khắc giữ bí mật. Nhƣng căn cứ hạ phái - nội dung nhiệm vụ, muốn đẩy trắc ngƣời ủy thác - địa vị hoặc đứng tràng cũng không phải không có khả năng. Bất quá, phƣơng diện kia - điều tra là quá khứ tổ đội - điệp báo chuyên môn Tinh Linh sử, Lily · Flame - lĩnh vực rồi. "Nha, tuy nói sáng lập thành viên lý có đế quốc - quý tộc, khả thực quyền tựa hồ dần dần chuyển dời đến tổ chức sau lƣng - Alphas giáo quốc - ( Ma vƣơng giáo đoàn phái ) đi " Greyworth thở dài một hơi. "Cuồng nhiệt Ma vƣơng tín ngƣỡng ngƣời —— Ở tiểu tử trên ngƣời tìm đƣợc Tinh Linh sử tƣ chất, cũng là ( giáo đạo viện ) bên trong thuộc loại Ma vƣơng giáo đoàn phái - tên đi?" " . . . Không biết " Kamito ngang lắc lắc đầu. Đích xác, ( giáo đạo viện ) - các lão nhân rất tin thân là nam tính Tinh Linh sử - Kamito là Ma vƣơng - tái thế. Nhƣng mà, "Ta chính là thể hiện những tên kia ý chí - đạo cụ " " ..." Greyworth nhìn nhƣ vậy - Kamito một hồi. "Ai nha ai nha, quả nhiên có tiến hành thô bạo liệu pháp - tất yếu sao " " . . . ?" "A, đúng rồi —— " Lúc này, đứng ở cửa trƣớc tiền - Greyworth nhƣ là mới nhớ tới - bàn bạc. "Hôm nay, với thƣ phòng của ta tiến hành một chút quét dọn đi " "Thƣ phòng?"


Bình thƣờng, đều là nói chỉ có thƣ phòng không cần quét dọn tới. . . . Cái

này, đến tột cùng là ở thổi na cánh cửa - gió.

"Chỉ quét tƣớc giƣờng đệm là đƣợc. Thận trọng một ít, đừng đụng đến dƣ thừa vật phẩm ơ " " . . . Nhận đƣợc " Cứ việc ôm lấy nghi vấn, Kamito hay là thành thật gật đầu rồi. ◇

Greyworth rời đi chỗ ở về sau, Kamito lập tức bắt đầu rồi quét dọn. Cứ việc lúc ban đầu cũng không có thói quen maid - công tác, gần đây cũng cuối cùng là bắt lấy bí quyết rồi. Dọc theo trải có giá cả nhung chiên hành lang đi bộ hết sức, ( . . . Thật sự, trừ bỏ chiến đấu ngoại trừ sự tình đều hoàn toàn không biết gì cả a ) Tuy nói đều đến bây giờ rồi, nhƣng Kamito mới chú ý tới này. ( giáo đạo viện ) - tông đồ là vì giết chóc mà sinh - đạo cụ. Không có bị cho không cần thiết - tri thức. Cho dù Restia có giáo thụ ngoại giới - tri thức, có thể cùng nàng tiếp xúc - thời gian thật sự quá ngắn. Huống chi ở lúc ban đầu trong một đoạn thời gian, Kamito còn liền đem nàng xem chỉ là cần đả đảo - địch nhân. ( —— ( giáo đạo viện ), bị đế quốc hoàn toàn giải thể đi ) Cũng không phải đối loại chuyện này có cái gì đặc biệt - cảm khái —— Bỗng nhiên xẹt qua trong óc, là biến mất ở trong hỏa diễm - mái tóc màu xám cô gái. Đem thần ngƣời coi là ca ca, quý cho hắn - cô gái. ( giáo đạo viện ) vị thứ hai - ( quái vật ) —— Mya · Arenstar. Nàng là bị kia trụ viêm chi ma thần Tinh Linh cấp đánh ngã, vẫn bị Tinh Linh Kỵ Sĩ đoàn bắt đƣợc đây. ( hai phƣơng diện, đều rất không có khả năng a . . . ) Vƣơn thẳng bả vai, Kamito dùng giao phó tới đƣợc cái chìa khóa mở ra Greyworth cửa thƣ phòng phi. Chiếm cứ một mặt vách tƣờng - giá sách chỉnh tề để bộ sách. Trên bàn làm việc chồng chất công văn linh tinh. . . Trang giấy. " . . . Nói là học giả, cũng tƣơng tự nhau thôi " Kamito nói thầm, cầm trong tay cái chổi đạp vào giữa phòng.


. . . Phòng

so với trong tƣởng tƣợng còn muốn rộng mở. Vì phòng ngừa nghiên cứu tƣ liệu - kém hóa, cửa sổ ngay cả đám phiến đều không có. Chiếm lấy, là tiểu mai Tinh Linh khoáng thạch - chiếu sáng hơi hơi chiếu sáng chỉnh cái gian phòng. Quầy thủy tinh lý, thu nạp Tinh Linh khoáng thạch - nguyên thạch cùng ma khí tài quân sự - cất chứa phẩm. Bất kể là loại nào nói vậy đều có đƣợc khó có thể tƣởng tƣợng - giá trị. —— Lúc

này, tại kia chút vật phẩm bên trong, Kamito chú ý tới một cái hoa lệ - huân chƣơng tùy ý mà bị để đặt tại kia. "Đây là . . . " Làm bằng gỗ tấm chắn giữa đƣợc khảm xinh đẹp - Tinh Linh khoáng thạch đồng, thẻ kim loại - bộ phận trên có khắc ngày cùng Greyworth - tính danh. " . . . ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - ngƣời xuất sắc bị ban phát - huân chƣơng sao " Mỗi phùng vài năm, hoặc vài thập niên ở ( nguyên tố tinh linh giới ) sở tổ chức, Tinh Linh sử - tế điển. Này hình nhƣ là hơn hai mƣơi năm tiền ( hoàng hôn chi ma nữ ) đạt đƣợc xuất sắc khi - vật phẩm. "Kiếm Vũ, sao . . . " Trong lúc lơ đãng, đang nhớ lại mấy ngày trƣớc Greyworth trong lời nói. —— Chính

là, cái loại này kiếm kỹ có chỗ không ổn. Không · Thích · Hợp · Kiếm · Khiêu

vũ. Nàng nói nhƣ vậy rồi. ( giáo đạo viện ) truyền dạy - kiếm kỹ, đến cùng có vấn đề gì đây. ( —— Kiếm kĩ của ta, đối ( hoàng hôn chi ma nữ ) không thể thực hiện đƣợc ) Nhớ rõ, nói là ( tuyệt kiếm kỹ ) tới —— Quả thực giống nhƣ là phải chui vào ý thức - chỗ trống trung giống nhau, lạ lùng - kiếm kỹ. Đến nay mới thôi đƣợc chứng kiến các loại lƣu phái - võ nghệ - Kamito, chỉ có cái loại này kiếm kỹ ở lần đầu tiên nhìn thấy khi không thể khám phá. —— Ngƣơi

rất mạnh nha.

—— Nhƣng

là, kia chung quy bất quá là hƣ không - cƣờng đại.

( . . . Làm không rõ ràng. Ta, không biết ngoài ra - cƣờng đại ) Tầm mắt theo ngăn tủ kia dời, lần này rơi vào trên bàn làm việc. Mà là ở chỗ này. " . . . ! ?" Phát hiện kinh ngƣời vật phẩm, Kamito thật hít một hơi. Đó là niên đại cổ xƣa - thuộc da bìa mặt - thƣ.


Lấy Tinh Linh ngữ khắc ở phía trên - tiêu đề là —— ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ) ( . . . Chẳng lẽ nói, đã muốn nắm bắt tới tay sao! ? ) Đƣơng nhiên, kia đều không phải là nguyên điển mà là bản sao. Dù vậy, bên trong hẳn là có phong ấn Restia - truyền thuyết cấp ma khí tài quân sự ( Solomon chiếc nhẫn ) - tƣơng quan ghi lại mới đúng. " ..." Kamito không chút do dự đƣa tay ra. Mặc dù không có nhận quá chính thức ngôn ngữ dạy học, nhƣng thác Restia - phúc, cùng Tinh Linh ngữ tƣơng quan - bộ phận nhiều ít cũng có thể giải thích đọc. . . . Chỉ

cần có thể biết phƣơng pháp, chƣơng trình thân mình thật không có khó nhƣ vậy. Nếu sử dụng gian phòng này trong thƣ phòng bắt đƣợc tế đủ, hiện tại lập tức có thể bắt đầu Tinh Linh giải phóng - nghi thức. "Chỉ cần có này —— " Kamito đang chuẩn bị đem trong lòng - chiếc nhẫn lấy ra nữa, trong nháy mắt đó. Bén nhọn - tiếng chuông vang lên. " . . . ! ?" Chỗ ở - ( kết giới ) cảm giác tới rồi kẻ xâm nhập. "Chậc, ngay tại lúc này —— " Một chút chắc lƣỡi, Kamito chuyển hƣớng cửa phòng —— Ánh mắt lập tức kinh ngạc mà mở to. ( —— Khi nào thì! ? ) Toàn thân bị hắc y bao vây - nhỏ xinh bóng ngƣời, chính đứng lặng ở trƣớc cửa. ◇

Kamito tự hỏi lập tức cắt đến hình thức chiến đấu. Đối thủ dáng ngƣời nhỏ xinh, thể trạng cùng cô gái giống nhau. Cô gái —— Nếu là nhƣ vậy, đối thủ là Tinh Linh sử - khả năng rất cao. Kamito nhanh chóng rút ra váy dƣới - song kiếm, hƣớng hai tay rót vào thần uy. Này là lần đầu tiên có Tinh Linh sử - sát thủ đi vào căn phòng này. Khó có thể là ( giáo đạo viện ) - còn sót lại ngƣời sao —— "Rất không đúng dịp, ( hoàng hôn chi ma nữ ) không ở nha " " ..."


Cho dù Kamito lên tiếng tiếp đón, sát thủ cũng không hề dao động bộ dạng. Chính là không nói gì mà phóng xuất ra sát khí. ( mục tiêu không phải Greyworth? Nhƣ vậy, đến tột cùng là —— ) Trong phút chốc. Sát thủ - đầu ngón tay sinh ra tối đen - hình cầu. Nàng nhanh chóng nhắm ngay Kamito, đƣa bóng thể bắn ra. ( Tinh Linh ma thuật . . . Quả nhiên là Tinh Linh sử sao! ) Kamito tính phản xạ muốn tách rời khỏi —— Lại mạnh chú ý tới. Ở sau lƣng - trên bàn, có giải phóng Restia sở tất yếu - ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ). Vội vàng, Kamito thay đổi ý tƣởng dùng rót vào thần uy - song kiếm đỡ một kích kia —— Nhƣng là. " . . . Cô!" Cứ việc rót vào thần uy, kiếm linh tinh. . . Đồ chơi thủy chung không thể văng ra Tinh Linh ma thuật. Tiếp xúc đến mũi kiếm - tối đen hình cầu ở trƣớc mắt nổ tung. Kamito - thân thể cứ nhƣ vậy mạnh bị đẩy lùi, đụng phải trên tƣờng. " . . . Cô, a . . . " Hình cầu nổ tung - nơi, giống nhƣ khoét mở liễu không gian giống nhau để lại một cái hố, tiếp nhận đƣợc Tinh Linh ma thuật - song kiếm - một bên, đã muốn biến mất đắc không thấy rồi. " . . . ( tiêu diệt ) - ma thuật sao!" Cùng đến nay mới thôi đi vào trong phòng - sát thủ cấp bậc hoàn toàn bất đồng —— !

Sát thủ không nói gì, lần thứ hai thả ra tối đen - hình cầu. Kamito một tay đem ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ) bắt lấy, nhào vào trên giƣờng. Tối đen - đánh đầu ở trên đầu nổ tung. Bị xung kích quét đi - giá gỗ - mảnh nhỏ, hoa bỏ qua mặt gò má. ( . . . Hay là, mục tiêu là phần này bản sao! ? ) Chính là, đối phƣơng lại không hề cố kỵ mà phóng thích ra ma thuật. Mắt không phải là thu về mà là phá hƣ sao —— Kamito dùng sức mà ôm lấy trong tay - bản sao. ( . . . Tuyệt đối, sẽ không buông tay - ) —— Quyển

sách này, chính là thu hồi của nàng duy nhất - cái chìa khóa.

( Restia . . . )


Vì bóng đêm - váy liền áo bao vây - cô gái. Ly biệt hết sức, nàng cuối cùng sở bày ra - mỉm cƣời, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu. Vốn, vì bản sao - an toàn lúc này hẳn là tạm thời lui lại mới đúng, nhƣng trong gian phòng đó nhƣng không có cửa sổ, mà cửa vào duy nhất chính bị ám sát ngƣời cấp ngăn chận. ( xem ra chỉ có thể đả đảo nàng a —— ) Sát thủ nhanh chóng giơ lên đầu ngón tay. Nháy mắt, tối đen - hình cầu liên tục bắn ra —— Bên trong cơ hồ không có chạy trốn - địa phƣơng. Bất quá, đây chẳng qua là bình thƣờng - kỹ năng chiến đấu ngƣời - thƣởng thức. Kamito đặng đạp giƣờng đệm nhảy dựng lên, theo vách tƣờng trong nháy mắt di động đến trên trần nhà, bằng biên độ nhỏ - động tác lảng tránh sở hữu - hình cầu. Đây là ( giáo đạo viện ) - sát thủ sở am hiểu - cao thứ nguyên lập thể di động —— Hơn nữa, Kamito - động tác còn nổi tiếng đến khiến cho đạt đƣợc ( mặc ảnh ) - biệt danh. " ..." Hắc y - sát thủ lần đầu sinh ra dao động - hơi thở. Kamito đạp · · Ngày · Hoa · Bản · Nhảy · Nhảy. Một hơi lui cự ly ngắn, phóng ra ra trảm kích. —— Nhƣng

mà, mũi kiếm lại chỉ xẹt qua hƣ không.

Sát thủ - thân ảnh, giống nhƣ ảo ảnh giống nhau hƣ không tiêu thất rồi. Chính là, loại trình độ này còn không cần kinh ngạc. Cùng Tinh Linh sử đối chiến này là chuyện đƣơng nhiên. Kamito bình tĩnh mà điều tra hơi thở —— Sau đó, trên đầu - không khí hơi hơi lắc lƣ. " . . . Chậc!" Từ lúc chính mắt xác nhận thân ảnh của địch nhân phía trƣớc, Kamito đã muốn áp dụng lảng tránh hành động. Trong phút chốc, Kamito vừa rồi đứng thẳng - chỗ giáng xuống ( tiêu diệt ) - ma thuật. Sàn nhà bị nuốt hết với hƣ vô ở bên trong, ngay cả không gian đều bị khoét mở. Nếu trực tiếp đánh trúng mà nói nhân thể sẽ bị tiêu diệt đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa đi. ( cho dù chỉ có một chút điểm, cũng không thể bị đụng tới )


Kamito hơn dùng sức mà ôm chặt bản sao. ( —— Tuyệt đối phải bảo hộ ở! ) Đúng lúc này. Đột nhiên, Kamito đã nhận ra. ( —— Phải không, giống nhƣ vậy chiến đấu là lần đầu tiên a ) Giống nhƣ vậy. Đều không phải là phục tùng mệnh lệnh của ai, mà là lấy ý chí của mình muốn bảo hộ những thứ gì, ôm mãnh liệt nhƣ thế - ý niệm trong đầu đi chiến đấu. Sát thủ dừng ở trƣớc mặt. Trong tay của nàng cầm dùng ma thuật sáng tạo - hắc nhận. Kiếm thiểm tuôn trào. Kamito trong lúc vội vã chém ra một tay - kiếm, bảo vệ trong lòng - bản sao. Tiếp xúc đến tối đen - lƣỡi dao, một tay kiếm nhƣ là bị hấp thu dƣờng nhƣ tiêu diệt. Sát thủ lần thứ hai đặng, nhân cơ hội xâm nhập này không còn đƣơng. ( tao —— ) Ngay tại sát thủ thả ra - ( tiêu diệt ) chi lƣỡi dao mắt thấy sẽ va chạm vào bản sao. Restia - mỉm cƣời, lần thứ hai xẹt qua trong đầu. ( —— Sẽ không để cho ngƣơi phải sính đấy! ) "A a a a a a a!" Kamito mạnh hƣớng trong tay quán chú thần uy. Bình thƣờng mà nói, không có Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh sử thì không thể sử dụng Tinh Linh ma thuật. Chính là, Kamito đem tụ tập ở trên đầu ngón tay - thần uy mật độ tăng lên đến cực hạn, chế tạo ra nghĩ dƣờng nhƣ thần uy chi lƣỡi dao. Loại hiện tƣợng này theo trên lý luận mà nói là đƣợc không - —— Nhƣng là, đem thành công thực tiễn còn chúc lần đầu. Tóe hiện - thần uy chi lƣỡi dao, đem sát thủ chém ra - ( tiêu diệt ) chi kiếm văng ra. Mà này mũi nhọn, càng tiến một bƣớc mà hơi hơi mở ra miếng vải đen trƣớc mặt cái lồng. Nhẹ nhàng mà, miệng bộ - vải dệt rớt xuống. " —— Khả gọi ngƣời giật mình rồi. Lại có thể có thể sử dụng Tinh Linh ma thuật ngoại trừ phƣơng pháp, sáng tạo ra thần uy chi lƣỡi dao a " " . . . ! ?" Hiện ra vô lễ tƣơi cƣời - ——


Là có thêm trong suốt - màu xám ánh mắt, xinh đẹp ít · Nữ. "Ngƣơi, là —— " " —— Liền ca ngợi tiểu tử một chút đi. Này · Hồi · Phải · Hảo · Hảo · Xem · Thấu · Nha " Sau đó, kiếm thiểm bộc phát ra. "Tuyệt kiếm kỹ, sơ hình —— ( tử điện ) " ◇

"Ô, ngô . . . " Tỉnh lại, đang ở mềm mại - trên giƣờng. ( cái gì nha, phía trƣớc cũng là nhƣ vậy tới . . . ) Chƣa thanh tỉnh - đầu óc nghĩ đến này, "Đến cùng, tỉnh đây " Bên tai truyền đến đẹp đẽ thanh âm. Quay đầu lại đi, Greyworth đang ở giƣờng vừa mỉm cƣời . " . . . Rốt cuộc là, sao lại thế này?" Kamito khó chịu hỏi han. . . . Không,

liền hỏi đều không cần hỏi. Cảm giác đã biết mục đích của nàng rồi.

"Kiếm kĩ của ta - không đủ, sao?" "Đúng. Phƣơng diện này - quan niệm, hay là dùng tự thể nghiệm phƣơng pháp tƣơng đối dễ dàng lý giải a " " ..." Kamito - kiếm kỹ - không đủ. Thì phải là, không có hẳn là đi bảo hộ - tồn tại, một chuyện nhƣ vậy à. Đích xác, đúng là quyết định phải bảo hộ ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ) —— Tiếp xúc, Restia khi - cái loại cảm giác này, mới khiến cho toàn thân đều mẫn tuệ. " —— Tự thể nghiệm, đây " Kamito ngữ mang châm chọc thuyết, mạnh đè xuống đau đớn - bả vai. Greyworth cuối cùng thả ra - một kiếm kia kỹ. Nếu Kamito - phản ứng buổi tối ngắn ngủn trong nháy mắt mà nói sẽ thuận thế bị xỏ xuyên trái tim đi. "Tài năng ở lần thứ hai thời điểm liền xem thấu của ta tuyệt kiếm kỹ, ngƣơi vẫn là thứ nhất. Đáng giá khen ngợi ơ " " . . . Nhìn không thấu nhất định phải chết đi "


"Nha, có lẽ là đúng nhƣ vậy " Đối mặt một chút cũng không cảm thấy ngƣợng ngùng - ma nữ, Kamito thở dài rồi. "Nói trở lại, vừa mới bộ dáng của ngƣơi, đến tột cùng —— " Lúc ấy, ma nữ triển lộ với miếng vải đen ở dƣới tố nhan phảng phất 15 Tuổi - cô gái. Hơn nữa dáng ngƣời cũng lần thấp. Nếu hình thể cùng hiện tại - giống nhau, Kamito đại khái từ vừa mới bắt đầu có thể phát hiện. "Cơ thể của ta hơi có chút đặc thù đây. Nhất định chu kỳ nội có thể phản lão hoàn đồng " —— Này

là quá khứ, thông qua ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - ( nguyện vọng ) nắm bắt tới tay đó nha. Chẳng biết tại sao, Greyworth giống nhƣ trào dƣờng nhƣ thấp nhƣ vậy ngữ nói. "Vĩnh cửu tuổi trẻ . . . Chẳng lẽ là, không già không chết?" "Đồ chơi này không phƣơng tiện đến trình độ này. Tinh Linh Vƣơng - chúc phúc, cũng không có thế gian tung tin vịt cái kia sao vạn năng đây " Nàng nhún vai, sau đó —— Lật ra trên tay - ( Ma vƣơng cái chìa khóa chi thƣ ). " —— Nhƣ vậy, hẹn hò đây. Đem chiếc nhẫn cầm ở trong tay là đƣợc " " . . . A, ân " Kamito mang theo vẻ mặt khẩn trƣơng lấy ra chiếc nhẫn, đặt ở trong lòng bàn tay. Greyworth thuần thục mà ở trên giƣờng bài trí hảo nghi thức đạo cụ, đƣa tay đặt ở chiếc nhẫn lên, bắt đầu vịnh xƣớng bản sao lý ghi lại - văn tự. " . . . ! ?" Trong lòng bàn tay - chiếc nhẫn lập tức lóng lánh màu xanh trắng - quang huy. Tiếp theo, khắc ở ngoài mặt - Tinh Linh ngữ - văn tự nhƣ là ở thiêu đốt giống nhau phát ra loang loáng —— Nháy mắt sau đó, trong phòng cuồn cuộn nổi lên kinh ngƣời gió lốc. Tầm nhìn bị hắc vụ nơi bao bọc. Không đúng, kia đều không phải là sƣơng mù, mà là phiêu tán - tối đen lông chim. Ám sắc trung mang theo sáng bóng, so với trên đời - hết thảy đều phải xinh đẹp - hai cánh.


" —— Thật khiến cho ngƣời ta kinh ngạc. Không nghĩ tới, là có thể đủ hóa thành nhân hình - cao nhất vị Tinh Linh đây " Greyworth phát ra cảm thán thanh âm. "Restia . . . " Kamito - môi run rẩy, vƣơn - đầu ngón tay va chạm vào ám sắc chi dực. " —— Chờ ngƣơi đã lâu rồi, Kamito " Đƣợc giải phóng, Ám Tinh Linh - cô gái —— Dùng tay bao bọc Kamito - hai má, ôn nhu mà mỉm cƣời. ◇

"Đã ngoài, thôi —— " Kamito ho nhẹ một tiếng. " —— Ta cùng Greyworth - gặp nhau, chính là cái loại cảm giác này đi " Ánh mắt hơi hơi theo Claire kia bỏ qua một bên đồng thời, nói cũng nói xong rồi. . . . Quả

nhiên, nói đến chuyện đã qua vẫn còn có chút thẹn thùng.

" ..." Ở Kamito nói chuyện - trong thời gian, Claire một lần cũng không có xen mồm, chính là mang theo trầm tĩnh - ánh mắt lắng nghe. "Ách, thật đúng là vất vả ngƣơi đây . . . " "A a, bái Greyworth ban tặng nhiều lần đều sắp chết . . . " Kamito mang theo vẻ mặt ngẫm lại liền đủ phiền - biểu tình, gật đầu. ( hoàng hôn chi ma nữ ) - tuyệt kiếm kỹ, là hết thảy đều phải lấy thân thể đi trí nhớ mới học đƣợc kỹ năng. . . . Kia

đoạn rất không nói đạo lý - tu hành ngày, nói thực ra, cũng không có thể nhớ lại

rồi. "Ách, không phải chỉ kia . . . Không, quên đi " Claire lắc lắc đầu, một lần nữa nói. "Nhƣ vậy, kế tiếp đây này?" "Kế tiếp?" Đúng vậy giải phóng - Ám Tinh Linh nha. Ta, còn muốn biết càng nhiều về chuyện của nàng " " . . . Kia, nhƣ vậy a —— " Kamito vội vàng hấp tấp mà đừng mở tròng mắt. Nếu nói thêm gì đi nữa, nhân thể tất sẽ chạm đến đến cùng ( liên · Asberg ) - sinh ra tƣơng quan chuyện tình rồi.


Đúng lúc này, rạp hát - chiếu sáng đột nhiên biến mất, chung quanh trở nên nhất mảnh hắc ám. Xem ra hoạt động kịch cuối cùng bắt đầu rồi. "Giống nhƣ bắt đầu rồi a. Kế tiếp - sẽ chờ lần sau đi " " . . . Không có biện pháp đây " Trong bóng đêm, có thể nghe đƣợc Claire - thở dài. "Bất quá, có điểm hâm mộ a " "Ân?" "Dù sao, bất kể là hiệu trƣởng hay là cái kia Ám Tinh Linh, cũng biết Kamito đích quá khứ " " ..." "Nha, Kamito —— " "Ân?" " . . . Có chút lạnh. Ấm một chút " Claire nhỏ xinh - thủ khoát lên Kamito - trong lòng bàn tay. "Thật sự là yêu cầu cao - Đại tiểu thƣ a . . . " Cƣời khổ - Kamito, nhẹ nhàng cầm cái tay kia. " . . . Ta nhƣng, không có ghen đây " Claire mà nói vùi lấp ở trên ánh - tiếng chuông giữa. Chương cuối Hoàng hôn chi ma nữ Ở đƣa vào hoạt động với ( phù du đảo ) - khách sạn cao cấp - trong một cái phòng. Greyworth, chính đƣa ánh mắt quăng dừng ở ngoài cửa sổ làm ngƣời khác chú ý - cảnh đêm thƣợng. "Này có lẽ chính là đôi mắt này có khả năng thấy, cuối cùng - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đây " Màu xám - ánh mắt híp lại, trong óc đắm chìm ở hơi hơi - sầu não giữa. Nàng tự thân lên sân khấu đạt đƣợc xuất sắc, là ở 24 Năm trƣớc. Năm ấy 15 Tuổi khi chuyện tình. Lúc ấy, ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - hệ thống còn đang bình thƣờng hoạt động trung. Mà sinh ra không thể nhìn thấy - vết rách, là ở ba năm trƣớc đây. Sau đó, lần này trên đại hội rõ ràng bắt đầu phát sinh dị thƣờng tình thế rồi.


Khoảng cách lần trƣớc đại hội gần ba năm - ngắn ngủi chu kỳ. Cũng không nghi thức Khế Ƣớc Tinh Linh - Ám Tinh Linh - tham chiến. Đừng nói Tinh Linh sử thậm chí ngay cả nhân loại đều không tính là - dị hình tồn tại ( Nepenthes · Roa ) —— ( —— Nơi này, đến tột cùng ở phát sinh cái gì? ) Tiến đến ( phù du đảo ), là Greyworth - độc đoán. Xem xét bọn học sinh - sinh động, đây bất quá là đối đế quốc thƣợng tầng - mặt ngoài che dấu thôi. ( . . . Bất quá, loại chuyện này, những tên kia cũng chú ý tới đi ) Greyworth đẩy kính mắt, lẳng lặng yên rời đi bên cửa sổ. Về xuất hiện ở lần này trên đại hội - một gã khác liên · Asberg, nàng độc lập tiến hành - điều tra cũng lấy đƣợc tiến triển. Đang bí mật tra hỏi bắt - Vivian · Meross hết sức, tên xuất hiện. ( hài liên minh ) - thƣơng nhân, sau lƣng cùng Alphas giáo quốc - giáo đoàn thƣợng tầng có điều liên hệ. Bởi vậy, Vivian · Meross biết không ít cùng cái kia liên · Asberg tƣơng quan - tình báo. Theo nàng theo nhƣ lời, mặt nạ - cô gái theo đạo trong nƣớc hiện thân, là cách đây hai năm trƣớc chuyện. Tựa hồ dấn thân vào với đƣợc xƣng là ( rắn ) - giáo quốc bí mật trong cơ quan, ở ngắn ngủn mấy tháng gian liền trèo lên tới tổ chức tầng chót. Lợi dụng giáo quốc - tài sản mua - chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh có mƣời hai thể. Thuộc hạ - Tinh Linh sử chính là ( giáo đạo viện ) - di nhi ở bên trong đã muốn vƣợt qua hai mƣơi nhân. ( . . . Đừng nói phần tử khủng bố. Quả thực hay là tại tác chiến tranh giành chuẩn bị a ) Nhƣ vậy - nàng, chính suất lĩnh lấy tinh nhuệ tham gia ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ). Nàng dấu ở trong lòng - ( nguyện vọng ), đến tột cùng là cái gì đây —— ( —— Vô luận nhƣ thế nào, tổng không phải là hòa bình thế giới ) Trầm trọng mà thở dài một hơi sau —— " —— Thừa dịp này trái tim còn đang nhảy nhót, phải đem kia · Cái giao cho tiểu tử " Ma nữ nhẹ nhàng đƣa tay đáp ở trƣớc ngực của mình. Chương thứ ba Băng Ma cùng Hỏa Miêu Tức, chít chít . . . . Cửa sổ ngoài truyền tới chim nhỏ thản nhiên gáy kêu thanh âm. ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) bế mạc sau - sáng ngày thứ hai. Đang lúc Kamito ở tòa thành - trong chăn thoải mái mà ngủ gật thời điểm, " . . . Ca ca. Mau đứng lên, ca ca " Lay động lay động.


"Ô, ân . . . Est, tái hơi chút để cho ta ngủ một lát " Kamito ở trong chăn lẩm bẩm. Ở bản trong chiến đấu tích tụ - mệt nhọc còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Ít nhất hôm nay nghĩ kỹ hảo hƣởng thụ hạ đã lâu - mộng đẹp. "Thật là, ca ca thực tham ngủ!" Một trận bất đắc dĩ - thở dài. . . . Xem ra, là buông tha cho đánh thức hắn. Ngay tại Kamito an tâm xuống dƣới, trong nháy mắt đó. Thu ♪ Trên gƣơng mặt truyền đến mềm mại - cảm xúc. " . . . Gì! ?" Nguyên bản còn ngủ mơ hồ - Kamito hoàn toàn thanh tỉnh lại. Hắn mạnh nhấc lên khăn trải giƣờng nhảy dựng lên "A, đến cùng rời giƣờng!" Bạch kim màu vàng tóc - mỹ thiếu nữ, hƣớng về Kamito lộ ra thái dƣơng loại nụ cƣời ấm áp. "Mir, Mireille! ?" Kamito kích động mà kêu lên. Ở bên kia chính là Rinslet - muội muội Mireille · Laurenfrost. Sạch sẽ - màu trắng váy liền áo hợp với màu đỏ băng cột tóc, bộ dáng của nàng phi thƣờng đáng yêu. "Buổi sáng tốt lành, ca ca " Mireille phi thƣờng lễ phép mà hành lễ. "Buổi sáng tốt lành, Kamito " Ở bên ngƣời nàng còn có một vị rõ ràng cô gái đáng thƣơng. Đó là mặc có chứa sức biên - trang phục maid, ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - sƣ đoàn trƣởng, Milla · Basset. Sâu màu rám nắng - cuộn sóng tóc quăn cũng cùng màu đen nhạc dạo - trang phục phi thƣờng tƣơng xứng. Trƣớc mặc kệ này đó —— "Đến cùng, làm sao vậy a?" Kamito vừa lau mông lung - ánh mắt vừa hỏi. " . . . Ách, ta nghĩ mời ca ca giúp một việc " "Hỗ trợ?" "Ân, onee-sama cùng Claire tiểu thƣ ở trong phòng cãi nhau "


"A a, lại tới nữa . . . " Kamito thở dài. Tuy rằng đi tới nơi này tòa ( phù du đảo ) lúc sau nhiều ít thu liễm xuống dƣới, nhƣng còn ở trƣờng học thời điểm, hai ngƣời bọn họ chính là thƣờng xuyên ở trong phòng học cãi nhau. . . . Hơn

nữa hiện tại lại bắt đầu rồi.

"Này đó đều bình thƣờng nhƣ ăn cơm, cứ nhƣ vậy bày đặt mặc kệ không thì tốt rồi sao?" "Tiếp tục nhƣ vậy mà nói tòa thành - phòng sẽ hỏng mất " Milla đang nói, theo hành lang bên kia liền truyền đến kịch liệt - chấn động. "Phòng học trong lời nói thì cũng thôi đi, cần phải là làm hƣ ( thần nghi viện ) kiến trúc liền thực sự phiền toái . . . " Kamito bất đắc dĩ thở dài, từ trên giƣờng bò dậy. Vốn loại khi này, Elis sẽ đầu tàu gƣơng mẫu hƣớng ở phía trƣớc, nhƣng hiện tại nàng không ở tòa lâu đài này lý. "Đúng rồi, Carroll đây?" "Đại khái còn đang ngủ. Carroll nếu onee-sama không đi đánh thức lời của nàng sẽ vẫn nằm ngủ đi - " " . . . Nhƣợng chủ nhân đánh thức - maid, thật đúng là chƣa bao giờ nghe thấy a " . . . Đối

với kia vẫn là nhƣ cũ - phế vật maid, Kamito kinh ngạc - không lời nào để nói.

Dọc theo còn đang chấn động hành lang bƣớc nhanh bôn tẩu, Kamito đi tới Rinslet - trƣớc gian phòng. "Ta không có sai!" " . . . ~, cái, cái gì a, chẳng lẽ là lỗi của ta!" . . . Ngăn

cách bằng cánh cửa đều có thể nghe thấy các nàng - khắc khẩu thanh.

"Này, hai ngƣời các ngƣơi —— " Kamito mở cửa phòng - nháy mắt. "Đông lại đi, Băng Ma - hơi thở —— ( băng nha đạn )!" "Tiếp chiêu đi, nóng cháy - cƣớp hỏa cầu —— ( hỏa viêm cầu ) " Tính công kích - Tinh Linh ma thuật ở trong phòng kịch liệt xung đột. Sinh ra trùng kích đem Kamito mãnh liệt - thổi bay, đánh lên hành lang - vách tƣờng. " . . . Ô a!" "Kamito! " " Kamito! ?" Hai ngƣời đồng thời lớn tiếng kêu sợ hãi, vội vàng chạy tới.


"Này, này, ngƣơi đến cùng đang làm cái gì!" Claire lo lắng nhìn té trên mặt đất - Kamito. " . . . Ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi nghĩ bị hủy này phòng ở sao?" Kamito biên án lấy còn có chút mê muội - đầu, biên lung la lung lay mà đứng lên. " . . . Cùng, cùng Kamito ngƣơi không có vấn đề gì!" "Chƣa, đúng vậy! Đây là chúng ta giữa hai ngƣời - vấn đề!" Hai vị Đại tiểu thƣ đều thật xấu hổ mà dời đi tầm mắt. " —— Là ta kêu thần ngƣời đi tới, onee-sama " Theo hành lang - bên kia, Mireille các nàng chạy tới. "Mireille . . . " "Bởi vì tỷ tỷ các ngƣơi hoàn toàn không có ngừng hạ khắc khẩu ý tứ " "Kia, kia lại không phải lỗi của ta!" Rinslet giận dỗi loại mà phồng hai má, bất mãn mà dời đi tầm mắt. " . . . Nhƣ vậy, nguyên nhân cãi nhau là cái gì?" Kamito thở dài hỏi Đúng vậy Claire lỗi!" Đúng vậy Rinslet lỗi!" Hai ngƣời cho nhau dùng ngón tay đối phƣơng, lần thứ hai vỡ toang ra kịch liệt địa hỏa hoa. "Trƣớc tỉnh táo lại. Sẽ hảo hảo nghe hai ngƣời các ngƣơi nói rồi " " . . . ~!" Vì thế, Claire loại hồng ngọc - con ngƣơi hiện ra nƣớc mắt, đem một quyển sách lấy đi qua. Theo bìa mặt - tranh minh hoạ đến xem, là Claire thích - thanh thiếu niên hƣớng luyến ái tiểu thuyết. "Quyển sách này làm sao vậy?" "Rinslet nàng thấu ta quyển sách này - kết cục a!" Claire mắt nƣớc mắt lƣng tròng mà trừng mắt Rinslet. " . . . Ân?" "Còn, còn tƣởng rằng ngƣơi đều xem xong rồi a!" "Còn không có xem a! Rõ ràng là định trở lại học viện mới hảo hảo hƣởng thụ - " "Nói, nói trở lại, trƣớc nhắc tới quyển sách này - không phải là ngƣơi sao!" "Chờ, chờ chút chờ đã!"


Kamito vội vàng chen miệng nói. " . . . Hai ngƣời các ngƣơi, liền vì chuyện nhƣ vậy bắt đầu ồn ào lên?" "Chuyện nhƣ vậy là có ý gì thôi!" "A, không . . . " "Đủ, đủ rồi, quyển sách này không cần trả ta nha!" Claire mắt nƣớc mắt lƣng tròng mà khóc kêu, song đuôi ngựa thật dựng lên, bay nhanh mà rời khỏi phòng. "Này, Claire —— " "Hừ, sẽ theo nàng đi đƣợc rồi!" Rinslet đáp lên hai cổ tay, vẫn đang bất mãn mà xoay hƣớng về phía một bên. "Thật là . . . " . . . Bất

quá, loại này cãi nhau cũng đã tập mãi thành thói quen rồi. Hẳn là không cần phát triển trở thành cái gì khắc sâu - vấn đề. Khụ khụ, truyền đến nhẹ nhàng - tiếng ho khan. "Cho ngƣơi thấy đƣợc mất mặt - một mặt đâu rồi, Kamito " Rinslet vẻ mặt thẹn thùng, dùng ngón tay ọt ọt mà vòng quanh tóc. " . . . Hai ngƣời các ngƣơi thì không thể tái hơi chút hảo hảo ở chung sao?" "Hảo, hảo hảo ở chung và vân vân, căn bản làm không đƣợc!" Rinslet mặt đỏ lên, mân khẩn môi. "Tuy rằng hiện tại bởi vì cùng chỗ một chi đội ngũ ta sẽ đi trợ giúp nàng, nhƣng nguyên bản, ta cùng nha đầu kia chính là mệnh trung chú định đối thủ!" "Đối thủ, a . . . " Lại nói tiếp, hai ngƣời bọn họ chính là quen biết thật lâu - thanh mai trúc mã. Quả thật, tại đây phía trên, chỉ sợ cũng không có thần nhân xen mồm dƣ âm. "Nha, tóm lại, ngày mai sẽ là quyết thắng chiến rồi. Nhớ phải cùng nàng hòa hảo nha " Đang lúc Kamito nhún vai chuẩn bị rời đi khi —— . . . Kêu

càu nhàu. Này ngu xuẩn thấu thanh âm vang vọng hành lang.

"Kamito? " " ca ca?" Rinslet cùng Mireille kinh ngạc nhíu mày. " . . . Hay là, còn không có ăn điểm tâm?" "A, ân, mới bị muội muội của ngƣơi kêu lên " Kamito hơi chút đỏ mặt gật gật đầu.


Nháy mắt, Rinslet biểu tình tách ra quang huy. "Kia, nói vậy, ta, ta cũng đang muốn đi làm chút bữa sáng. Khả, có thể, liền cùng nhau dùng cơm đi " " . . . Thật vậy chăng?" Trên thực tế, này thật sự là cầu còn không đƣợc đề nghị. Cứ việc kính nhờ trong thành bảo - hime miko đến cung cấp phòng khách phục vụ cũng có thể ăn vào bữa sáng, nhƣng so sánh dƣới không thể nghi ngờ là Rinslet làm tốt ăn đƣợc nhiều. Dù sao, nàng có thể có ngay cả đám chảy đầu bếp cũng không khỏi cam bái hạ phong - tài nấu nƣớng. "Nhƣ vậy, ta liền cung kính không bằng tuân mệnh " "Ân, mặc dù không có cái gì thiết bị không thể làm - đặc biệt phong phú, nhƣng ta sẽ cố lên - " Rinslet vô cùng hƣng phấn gật gật đầu. "Tỷ, onee-sama, ta cũng vậy phải cùng nhau ăn a!" Mireille vui mà giơ tay lên "Mireille đã muốn ăn quá bữa sáng rồi" Thân là maid - Milla bình tĩnh mà vạch. "Chƣa, không thành vấn đề đấy! Onee-sama làm đồ ăn vô luận nhiều ít đều có thể ăn luôn —— " Mireille mới vừa muốn đi vào phòng, cổ áo cũng đã bị Milla một phen nhéo rồi. "Ô a, ngƣơi muốn làm gì a!" "Mireille, là học tập - thời gian " "Mới không cần, khó đƣợc đi tới bên này, ta mới không cần học tập!" "Không đƣợc, nói vậy khả không thành đƣợc vĩ đại - quý tộc " "Không cần, onee-sama - điểm tâm ~!" Milla cƣờng ngạnh mà dụ đi đƣợc còn tại giãy dụa - Mireille. Đến cùng ở thông qua đƣợc hành lang - khúc quanh lúc sau, liền nghe không đƣợc Mireille - tiếng rên rỉ. "Không hổ là nguyên ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - sƣ đoàn trƣởng, 13 Tuổi cứ nhƣ vậy tin cậy đây " . . . Cùng

một vị phế vật maid bất đồng, nhất định có thể trở thành một gã vĩ đại maid.

Rinslet vô cùng cao hứng mà mặc vào tạp dề. " . . . Muốn ta hỗ trợ sao?" "Nói lầm bầm, không cần. Kamito liền ngồi bên đó chờ đƣợc rồi "


Rinslet theo lều lý lấy ra cái chảo, đến phòng góc - tại phòng bếp khởi động hỏa - Tinh Linh khoáng thạch. ◇

"Hừ, hừm hừ ~!" Rinslet một bên hừ phát tiểu khúc một bên nƣớng bánh nƣớng xốp. Bị tiến vào trong lỗ mũi - ngọt lành mật mùi gợi lên chờ mong - Kamito, một bên nhìn Rinslet đầu kia chọc ngƣời trìu mến - mái tóc —— Một bên cầm lên vừa rồi Claire lƣu lại - tiểu thuyết. (. . . 『 giữa đêm khuya nở rộ - thiên kim 』. Tên sách hay là nhƣ vậy trẻ ranh a ) Kamito tùy tay lật xem dƣới nội dung. Này hình nhƣ là hiếu thắng - quý tộc cô gái bị lãnh khốc - Ma vƣơng bắt đƣợc, cuối cùng thể xác và tinh thần đều khuất phục tại Ma vƣơng, trở thành tù binh của hắn - câu chuyện. (. . . Ngô, Claire thích - đều là loại này kiểu thƣ a ) Đang lúc hắn nghĩ nhƣ vậy đem sách vở khép lại, "Đã làm xong " Mặc tạp dề - Rinslet mang theo đầy mặt tƣơi cƣời nhìn về phía bên này. Mới vừa đốt tốt bánh nƣớng xốp thƣợng tƣới đầy mật phân biệt thịnh ở ba cái trên bàn. Đốt trọi - chỗ phi thƣờng tùng giòn nhìn qua ăn vô cùng ngon. "Đƣợc rồi, nhanh ăn đi ♪ " "Ân, itadakimasu rồi" Kamito liều mạng mà dùng dĩa ăn đem bánh nƣớng xốp nhồi vào miệng của mình. ". . . Ăn ngon!" Chỉ có nhƣ vậy một tiếng ca ngợi chi từ. Bánh nƣớng xốp nƣớng đến mềm mại mà giàu có co dãn, mặt ngoài đồng dạng tùng giòn ngon miệng. Laurenfrost gia đặc chế - bơ cùng mật, lại tuyệt phẩm. "Thật không lại a. Nƣớng đến phi thƣờng hoàn mỹ " "Nói lầm bầm, kia thật sự là quá tốt " Rinslet cao hứng phi thƣờng nhìn miệng chất đầy bánh nƣớng xốp - Kamito. "Làm sao vậy?" "A, không, không có gì đặc biệt đấy!"


Mặt lộ ngạc nhiên nhƣ vậy vừa hỏi về sau, nàng lập tức thẹn thùng mà đừng mở tầm mắt. Ở Rinslet sáng ngời thần thời điểm, Kamito giống nhƣ gió cuốn mây tan bình thƣờng đem đặc chế bánh nƣớng xốp ăn sạch bách. ". . . Ha ha, ăn ngon thật. Đa tạ khoản đãi " "Nói lầm bầm, không ngại mà nói phần của ta đây cũng mời thƣờng dùng đi " Rinslet bƣng tới một khác phân bánh nƣớng xốp. ". . . Có thể chứ?" "Ân, ta buổi sáng ăn không vô nhiều nhƣ vậy " "Nhƣ vậy, ta liền không khách khí " Từng ngụm từng ngụm. ". . . Thuận, thuận tiện, cũng mời hảo hảo hƣởng dụng ta đi?" "Ân?" "Chỉ, chính là lầm bầm lầu bầu!" Rinslet vội vàng lắc đầu. —— Kamito hƣởng dụng hoàn bữa sáng lúc sau, Rinslet phao đƣợc rồi sau khi ăn xong dùng - hồng trà. Hồng trà nhất rót vào chén trà, Laurenfrost gia đặc sản - lá trà - hƣơng thơm liền ở trong phòng phiêu đãng. Xem ra, hồng trà là trƣớc đó liền chuẩn bị tốt. Nói không chừng, nàng vốn là dự định cùng Claire hai ngƣời cùng nhau cùng chung bữa sáng. ( đại khái là nghĩ thảo luận vừa rồi quyển sách kia a. . . ) Lúc này, Kamito đƣa tay đƣa về phía trên bàn - quyển sách kia. . . . Thử hỏi một chút xem theo mới vừa mới bắt đầu cũng có chút để ý - vấn đề đi. "Rinslet đã muốn đọc qua quyển sách này a " "Kia, đó là. . . !" Rinslet - mặt lập tức trƣớng đến đỏ bừng. "Nhất, ngay từ đầu là Claire đề cử ta mới có thể đi đọc, đọc qua về sau là đƣợc nội dung bên trong cảm hứng thú. A, ách, cũng không nên bởi vì đọc qua loại này kiểu thƣ, liền cho rằng ta là hạ lƣu - cô nƣơng a! Ta, ta chính là căn cứ vào học thuật thƣợng - tìm tòi tâm —— " Nàng nhăn nhăn nhó nhó mà sát đầu gối muốn biện giải. "Cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ " Kamito cƣời khổ đem thƣ thả lại trên bàn.


"Bất quá, còn lẫn nhau mƣợn sách a, tình cảm của các ngƣơi thật tốt đây " "Chỉ, chính là nghiệt duyên thôi!" Rinslet không khỏi bỏ qua một bên tầm mắt. "Thì ra là thế, nghiệt duyên a. . . !" Kamito nhấp một hớp hồng trà. "Đúng rồi, hai ngƣời các ngƣơi mới trƣớc đây liền là đối thủ sao?" ". . . Nha, đúng vậy đây " "Kia, không ngại mà nói có thể làm cho ta nghe một chút sao? Về các ngƣơi mới trƣớc đây chuyện " "Sao, làm sao vậy?" "Không có việc gì, chỉ là thấy hai ngƣời các ngƣơi thƣờng xuyên cãi nhau. Ta suy nghĩ có thể hay không theo trƣớc kia bắt đầu dạng nhƣ vậy đây này " ". . ." Rinslet đƣa tay dán tại trên mặt, hơi suy nghĩ một chút —— Sau đó, nàng tựa nhƣ nhớ lại quay lại ngày bình thƣờng thở dài. ". . . Thoạt nhìn sẽ nói hảo một thời gian ngắn đây. Muốn hay không, lại đến một ly trà " Lẳng lặng rời đi vị trí, Rinslet đem siêu đặt ở hỏa - Tinh Linh khoáng thạch thƣợng. "Ta chấp nhận đứa bé kia là đối thủ, là ở lúc ban đầu gặp nhau - ngày nào đó " "Lúc ban đầu gặp nhau - ngày nào đó?" "Ân, vậy thì thật là tốt là mƣời năm trƣớc. Phụ thân ta mang ta đi Erstein công tƣớc gia chào hỏi thời điểm —— " Nàng tựa nhƣ trong ngực nhớ kỹ đi qua giống nhƣ, lẳng lặng yên bắt đầu nói. ◇

Rinslet cùng phụ thân đang tiến đến đến thăm Erstein gia - lãnh địa, đúng lúc là ở mƣời năm trƣớc, nàng còn chỉ có 6 Tuổi khi chuyện tình. Rinslet - phụ thân, Laurenfrost biên cảnh bá vì không lâu sắp sửa ở trong lãnh địa tổ chức - cung phụng ( hỏa Tinh Linh Vƣơng ) - nghi thức, hƣớng đại đại ( hỏa Tinh Linh Hime ) nhân tài xuất hiện lớp lớp - Erstein công tƣớc gia - đƣơng gia tìm kiếm ý kiến. Bá tƣớc đem trƣởng nữ cùng nhau mang lại đây, là vì làm cho nàng cùng tƣơng lai có thể sẽ ở cùng một phòng học viện cùng nhau học tập, cùng nàng cùng năm công tƣớc gia - tiểu thƣ, Claire · Erstein gặp mặt.


"Erstein gia ở bên trong đế quốc là có thể đếm đƣợc trên đầu ngón tay - danh môn. Cùng với Claire tiểu thƣ hảo hảo ở chung a " "Có không hảo hảo ở chung, phải xem nàng có nguyện ý hay không đây " Nhìn lòng tự trọng mạnh 6 Tuổi nữ nhân, Laurenfrost bá tƣớc thở dài. Nữ nhân kia tính cách cao ngạo, tại kia khi cũng đã nhƣợng bá tƣớc phiền não không thôi rồi. —— Trải

qua xe ngựa - đƣờng dài lữ hành lúc sau, Erstein đƣơng gia, bảo vệ Lug Ran mẫu · Erstein công tƣớc tự mình ở phòng khách nghênh đón bọn hắn. "Ai nha, từ phƣơng xa mà đến thật là vất vả các ngƣơi " Đây là vị tràn đầy quý tộc - uy nghiêm, dáng ngƣời khôi ngô - nam tử. Tại lúc này kỳ, Erstein công tƣớc phu nhân phải tại đế đô - trong vƣơng cung tiến hành phụng dƣỡng, bởi vậy nhân không ở bên trong quán. "Laurenfrost gia - trƣởng nữ, Rinslet · Laurenfrost. Erstein công, lần này nhận đƣợc ngài chiếu cố " Rinslet nắm váy - vạt áo, tao nhã mà hành lễ. Gần 6 Tuổi, kia ngôn hành cử chỉ cũng đã là quý tộc - kiểu mẫu. "A a, thật không hỗ là Laurenfrost gia - thiên kim. Thật có lễ phép đây. Không thể tin đƣợc cùng nữ nhi của ta là cùng năm " "Mới không chuyện nhƣ thế, Erstein công - thiên kim cũng phi thƣờng đáng yêu —— "

" ..." Này có chút ngƣời lớn ở giữa xã giao đối đáp, Rinslet cũng không có nghe lọt. Nàng ngọc lục bảo - con ngƣơi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Erstein công - sau lƣng. Giống nhƣ cái đuôi giống nhau - hai đóa màu đỏ tóc đang không ngừng mà nhảy lên. Một ngƣời mặc màu trắng váy liền áo - cô bé chính run rẩy mà tránh ở công tƣớc - sau lƣng. ( . . . Làm gì đó, đứa bé kia? ) Bị Rinslet bén nhọn - ánh mắt trừng mắt, cô bé càng thêm sợ hãi mà cuộn mình lên. . . . Quả

thực giống nhƣ con thỏ nhỏ.

( . . . Thật sự không thể tƣởng tƣợng nàng là danh môn quý tộc - thiên kim ) Đối với lần đầu gặp mặt - cùng tuổi cô gái, Rinslet làm ra đánh giá nhƣ vậy. "Claire, hƣớng Laurenfrost bá tƣớc cùng Rinslet tiểu thƣ chào hỏi "


Erstein công một bên thở dài một bên đem tóc hồng - cô gái đổ lên phía trƣớc. " . . . Phụ, phụ thân đại nhân! ?" Cô gái trợn to loại hồng ngọc - ánh mắt, không biết làm sao mà sợ loạn cả lên. "A, ách, ta, ta là . . . " "Claire, tỉnh táo lại " Đúng vậy . . . " Claire hít một hơi thật sâu "Ta là Erstein gia - thứ nữ, Claire · Erstein " Nắm bắt váy - vạt áo cúi đầu hành lễ. "Ha ha, thật sự là vị đáng yêu - tiểu thƣ a " "Không, chỉ là phi thƣờng sợ ngƣời lạ - nha đầu mà thôi, thật khiến cho ngƣời ta chê cƣời . . . " Erstein công tƣớc một bên cƣời khổ một bên lắc đầu. " ..." Rinslet không hề cố kỵ mà quét mắt thiếu nữ trƣớc mắt. Hai bên - tóc hồng buộc thành đuôi ngựa. Trong suốt trong sáng - loại hồng ngọc - ánh mắt. Mảnh khảnh thân thể cùng thuần trắng - váy liền áo phi thƣờng tƣơng xứng. Là danh phi thƣờng cô gái đáng yêu. . . . Điểm ấy không thể không thừa nhận. Nhƣng là, ngoài ra —— ( thật là một không thú vị - đứa nhỏ . . . ) Đây là Rinslet lúc ban đầu - cảm tƣởng. ( hƣởng phụ nổi danh - ( viêm chi vu nữ ) - gia đình, nguyên bản còn hơi có chút chờ mong đây này ) Rinslet đã muốn đối Claire · Erstein mất đi hứng thú. "Lại nói tiếp, không có nhìn đến ngài một vị khác nữ nhân đây?" Laurenfrost bá tƣớc nói ra nghi vấn của mình. "Phi thƣờng thật có lỗi, trƣởng nữ Rudia mấy ngày hôm trƣớc bởi vì hƣớng xuống đất mà - Tinh Linh tiến hành phụng dâng - nghi thức, hiện tại mệt ngã xuống. Mỗi lần tiến hành này đó đại quy mô - nghi thức về sau, đều phải ba ngày không thể tỉnh lại " "Lệnh thiên kim đã bị bổ nhiệm tiến hành thổ địa - nghi thức rồi?" Laurenfrost bá tƣớc kinh ngạc mà hô, Rinslet cũng mở to ngọc lục bảo - ánh mắt.


Erstein gia - trƣởng nữ, Rudia · Erstein chẳng qua lớn hơn mình 3 Tuổi. Gần 9 Tuổi đã bị bổ nhiệm lệ thƣờng thổ địa - nghi thức, này thật sự không cách nào làm cho nhân che dấu của mình kinh ngạc. "Trƣởng nữ tựa hồ có hime miko đích tài năng. Sang năm chuẩn bị làm cho nàng tiến vào ( thần nghi viện ) " "Ôi, ( thần nghi viện ) à. Kia thật đúng là rất giỏi " Erstein gia là quá khứ đều biết nhân trở thành ( hỏa Tinh Linh Hime ) - danh môn. Nói nhƣ vậy, nói không chừng trƣởng nữ chính là tƣơng lai - Tinh Linh Hime dự khuyết. ( Rudia đại nhân thật sự là lợi hại đây. Cùng muội muội vừa lúc tƣơng phản ) Cô muội muội kia, bởi vì nghe đƣợc tỷ tỷ bị ngƣời khích lệ, trên gƣơng mặt có một chút đỏ ửng. "Nhƣ vậy Laurenfrost bá tƣớc, về lần này - nghi thức, đi ra mặt trên - phòng khách đi nói đi " "Cũng đúng vậy. Rinslet. Ngƣơi cùng Claire tiểu thƣ đi chơi đi " " . . . Ai? Phụ, phụ thân đại nhân! ?" Rinslet khó đƣợc kích động lên. ( . . . Cùng đứa nhỏ này cùng nhau chơi đùa? Đừng nói giỡn! ) "Kia, cái kia . . . " Claire cũng hoang mang lên. "Rinslet, thân là hƣởng có danh vọng - quý tộc, liền nhất định phải thực hiện nghĩa vụ của mình. Nhƣ vậy, Erstein công tƣớc, chúng ta đi thôi " "Sao, làm sao có thể! Phụ thân đại nhân —— " Tựa nhƣ phải gián đoạn Rinslet - khóc lóc kể lể giống nhƣ, cánh cửa vô tình mà đóng lại. ◇

" . . . Ách, tạm dừng. Trƣớc chờ một chút " Loảng xoảng lang, đem chén trà bỏ vào trên bàn —— Kamito cắt đứt Rinslet trong lời nói. "Làm sao vậy?" Câu chuyện trong chăn đồ cắt ngang - nàng, hơi có chút mất hứng mà nhíu mày. " . . . Không, ta nói, kia thật là Claire?" Kamito bán tín bán nghi hỏi han. . . . Theo

vừa rồi - câu chuyện nghe tới, Claire không giống nhƣ là nhƣ bây giờ.


( . . . Phải nói, căn bản là một ngƣời khác a ) "Tuy rằng khó có thể tin, nhƣng đúng là nhƣ thế. Đứa bé kia, trƣớc kia khả là phi thƣờng hƣớng nội nhu thuận đó nha " "Đúng, đúng nhƣ vậy a . . . " Nha, đích xác nàng bây giờ đồng dạng có chút sợ ngƣời lạ, hơn nữa cũng có phi thƣờng ôn nhu, rất giống nữ hài tử - một mặt. ( nói thì nói nhƣ thế, bất quá . . . ) "Có thể tiếp tục sao?" Rinslet ho nhẹ một tiếng. "A, ân . . . " Cứ việc còn có nghi hoặc, Kamito vẫn gật đầu. ◇ —— Erstein

công tƣớc bọn họ rời đi phòng khách đã qua mấy phút đồng hồ rồi.

Rinslet nôn nóng mà dùng ngón tay vòng quanh tóc, Claire vẫn tránh ở bức màn sau lƣng, nhìn trộm Rinslet - tâm tình. ( ai, thực nhàm chán a . . . ) Rinslet rất nhanh liền đạt tới nhẫn nại - cực hạn. "Này, Claire " " . . . Ai?" Nghe đƣợc Rinslet hƣớng chính mình chào hỏi, Claire sợ hãi mà run rẩy lên. "Ta là khách nhân của ngƣơi đi. Cũng không thể đƣợc mời ngƣơi phao một ly hồng trà tới đây chứ?" " . . . A! Ân, ân!" Claire gật gật đầu, vội vội vàng vàng đi lấy đến ấm trà. Trong ấm trà thả đồng nho nhỏ - hỏa Tinh Linh khoáng thạch - mảnh nhỏ, bởi vậy còn bốc hơi nóng. "Ai, dùng - lá trà không tệ lắm " "Ân, khách nhân đến tìm hiểu, tự nhiên muốn dâng tốt nhất hồng trà " Nghe đƣợc Rinslet thẳng thắn - ca ngợi, Claire vui mừng mà lộ ra mỉm cƣời. "A, điểm tâm cũng có a. Ăn v�� cùng ngon đây!" Claire lạch cạch lạch cạch mà chạy ra ngoài, tiếp theo không biết từ đâu mà lấy ra cái đĩa bánh bích quy - chén đĩa. "Ăn rất ngon đây. Này đó, là ngƣơi làm sao?" "Không, là phụ thân đại nhân theo đế đô mang về tới quà tặng. Ta thích nhất này đó điểm tâm rồi"


"Ừ . . . " Rinslet tao nhã mà dùng ngón tay đem bánh bích quy để vào trong miệng của mình. . . . Thì

ra là thế. Tựa hồ đem đốt tốt hƣơng cây cỏ bột phấn xoa nắn đi vào, hƣơng vị có chút phƣơng thuần. "Mùi vị kia tƣơng đối khá đây. Ta thật thích " " . . . Thật tốt quá " Claire an tâm mà vuốt ve lồng ngực của mình Rinslet một bên uống hồng trà một bên nhìn quanh rộng lớn - phòng khách. Nơi này không hổ là đế quốc nổi danh quý tộc - công quán, trang sức phi thƣờng xa hoa. Gia cụ - thƣởng thức cũng tƣơng đối khá. Khả tiếc nuối chính là, nơi này cũng không thể làm cho nàng giải buồn gì đó. "Ai, thực nhàm chán a . . . " Một bên lấy tay chống cằm cái ở trên bàn một bên thở dài. "Kia, cái kia . . . " Lúc này, Claire mở miệng nói đến. "Cái gì? Nếu là quý tộc - thiên kim, muốn nói cái gì nên gọn gàng linh hoạt mà nói ra đến " "Ách, ngô . . . " Chỉ thấy miệng của nàng khẽ trƣơng khẽ hợp. "Nhân, con rối trong lời nói ta có!" "Con rối?" "Ân, ân, lập tức lấy ra!" Claire vui mừng gật đầu, nhanh chóng chạy ra phòng khách. " . . . Đến cùng làm sao vậy?" Cứ nhƣ vậy sững sờ mà đợi một lát —— Không lâu, Claire hai tay ôm rất nhiều con rối đã trở lại. Này tất cả đều là đáng yêu - con mèo nhỏ con rối. ". Tuyển ngƣơi mình thích - con mèo nhỏ đi " Claire đem con mèo nhỏ con rối ở trên mặt thảm bãi thành một loạt. "Này chỉ cho ngƣơi mƣợn. Đây là ta thích nhất - Miêu Miêu . . . " Tiếp theo, nàng đem một con màu đỏ - con mèo nhỏ con rối cƣờng đƣa cho còn sờ không đƣợc đầu - Rinslet.


"Meo meo ♪ " " ..." "Meo meo — ?" " . . . Ngƣơi, là ở lƣờng gạt ta sao?" Rinslet đem con mèo nhỏ con rối ném tới trên mặt đất. " . . . Ai?" "Chơi con rối con nít thế này - xiếc, làm sao có thể sẽ đi làm!" " . . . Đúng, thực xin lỗi " Claire lại tinh thần sa sút lên. ( . . . Mới vừa, mới vừa nói đắc có chút qua ) . . . Nhìn

thấy nàng lộ ra nhƣ vậy vẻ mặt bi thƣơng, hơi có chút đau lòng.

Vì thế Rinslet ho khan hạ xuống, "Trừ, trừ bỏ con rối, còn có cái gì có thể giải buồn sao?" "A, ân, ách, kia . . . Cuốn sách truyện?" "Cuốn sách truyện?" Rinslet không khỏi hỏi. "Hay là, ngƣơi sẽ đọc sách?" "Ân, Rudia tỷ tỷ đã dạy ta thấy thế nào " Claire lần thứ hai lạch cạch lạch cạch mà chạy ra ngoài, lúc này nàng ôm một đống lớn quay về truyện. "Số lƣợng thực kinh ngƣời . . . " "Ta thích nhất thú vị - thƣ rồi, ngƣơi thì sao?" " . . . Nha, có đọc nha. Nhƣ là chính trị, lịch sử cùng Tinh Linh học - bộ sách từ từ " Rinslet cậy mạnh thuyết đến. "Thực, thật lợi hại! Ta, ta, thật thích viết câu chuyện - thƣ!" Mới vừa rồi còn nơm nớp lo sợ - cô gái, vừa nhắc tới thƣ lập tức ánh mắt đều phát ra quang huy. "Giống nhƣ này bản cùng này bản, còn có cái này hai bản, đều phi thƣờng thú vị đây!" Nàng đem mình thích - một quyển sách một quyển - xếp hạng Rinslet trƣớc mặt. "Hừ, hừ, cuốn sách truyện và vân vân, căn bản là con nít - sách báo!" Đối tiểu thuyết không hề hứng thú - Rinslet mất hứng mà quay đầu lại đi. "Chính là, phi thƣờng thú vị a . . . "


Claire bi thƣơng mà đem thƣ thu thập xong. " . . . Cũng không sao càng thú vị sao?" "Ách . . . " Claire hao tổn tâm trí dƣờng nhƣ ngậm miệng lại, "Ngô . . . " Sau đó chậm rãi, kéo dài gƣơng mặt của mình.


" . . . Ngƣơi, ngƣơi đang làm gì đó?" "Thú vị - mặt . . . " " ..." Rinslet thật sâu thở dài. " . . . Ai, phụ thân những ngƣời lớn đến tột cùng còn muốn đàm bao lâu đây " "Nghe phụ thân nói muốn nói tới chạng vạng tả hữu " "Muốn tới chạng vạng! ?" Rinslet - biểu tình cứng ngắc. "Nói đùa a, nhƣ vậy sẽ không nói chuyện muốn chết a!" "Ân, cho nên cùng đi đọc sách đi " "Thƣ . . . " Lúc này, Rinslet đột nhiên đang nhớ lại một chuyện. "Nói nhƣ vậy, nghe nói Erstein gia ngầm - ( phong ấn thƣ viện ) lý, cất chứa rất nhiều trân quý - ma thuật thƣ đây " Về Erstein gia - phong ấn thƣ viện - nghe đồn, ở đế quốc - quý tộc trong lúc đó lƣu truyền rộng rãi. Nghe nói, nơi đó có không ít Tinh Linh sử nhóm thèm nhỏ dãi đã lâu - trân quý bộ sách. Nếu nhƣ là kia, nói không chừng sẽ có có thể làm cho Rinslet cảm thấy hứng thú - thƣ. "Vừa lúc có thể sử dụng đến giải buồn đây " Claire vội vàng ngăn cản tràn ngập nhiệt tình đứng lên - Rinslet. "Không, không đƣợc đâu! Phụ thân đại nhân có nói quá phải hảo hảo ở tại trong gian phòng đó. Hơn nữa, ngầm thƣ viện lý còn gặp nguy hiểm - phong ấn chỉ định ma thuật thƣ —— " "Ai nha, ngƣơi sợ sao?" Rinslet khiêu khích nói. "Đó là . . . " "Ngƣơi có thể không cần cùng lại đây nha. Một mình ta đi tìm là đƣợc " "Chờ, chờ chút —— Rinslet -chan!" Claire vội vàng đuổi theo phải rời phòng - Rinslet. Rinslet ở trƣớc cửa ngừng lại, quay đầu lại trừng hƣớng về phía Claire. "Đợi, ai cho phép ngƣơi gọi thẳng tên của ta rồi?"


" . . . Ai?" Nàng dùng ngón trỏ nghiêm khắc mà chỉ vào lấy làm kinh hãi - Claire. "Nghe kỹ? Ngƣơi nên gọi ta Laurenfrost bá tƣớc thiên kim " "Nhƣng là, onee-sama nói qua ở giữa bạn bè là muốn gọi thẳng tên —— " "Ai, ai là bằng hữu của ngƣơi a!" "Ô a . . . " Bị Rinslet - giận kêu hù đến, Claire mắt nƣớc mắt lƣng tròng rút lui. " . . . Hừ, ta mới không thừa nhận thích khóc - ngƣời nhát gan là bằng hữu của mình " Rinslet mất hứng mà chuyển hƣớng một bên, một ngƣời sẽ cực kỳ nhanh đi lên. ◇

" —— Là nơi này đây " Cái kia ( phong ấn thƣ viện ) ngay tại biệt quán - trong thƣ viện. Rinslet đi tới một cái chắc chắn - thật lớn cửa sắt trƣớc mặt. " . . . Ô, xem ra là khóa đây này " Cẩn thận ngẫm lại kia cũng là chuyện đƣơng nhiên. Này thƣ viện chính là tồn phóng trên trăm sách nguy hiểm - ma thuật thƣ đây. " . . . Ô, cho nên nói, khẩn trƣơng trở về phòng đi " Claire dùng sức lôi kéo nàng váy liền áo - vạt áo. "Đừng nói nói mớ rồi. Loại trình độ này - cái chìa khóa. Liền từ ta —— " Rinslet lộ ra chẳng hề để ý - mỉm cƣời. Nhỏ giọng mà vịnh xƣớng ra Tinh Linh ngữ - chú văn. Tiếp theo, trong lỗ khóa xuất hiện một phen hoàn toàn ăn khớp - băng chi cái chìa khóa. Hơi chút thay đổi, kèm theo trầm trọng thanh âm cánh cửa liền mở ra. "Thật lợi hại . . . !" "Hừ, nếu muốn tiến vào Airecia học viện mà nói loại trình độ này - căn bản không tính là cái gì " Cửa sắt - sau lƣng là một cái đi thông phía dƣới - thật dài cầu thang. Không có bất kỳ ngọn đèn, chỉ có hắc ám đang không ngừng kéo dài. U ám - cảm giác, nhƣợng Rinslet hơi hơi run rẩy lên. "Thực, phải đi vào thật sao?" "Ai nha, ngƣơi sợ sao?"


" . . . Ta có nghe ngƣời khác nói quá. Từ xƣa - cuốn sách ấy mặt ký túc tà ác - Tinh Linh " "Hừ, quả nhiên ngƣơi sợ hãi đây " Rinslet bất mãn thuyết đến. "Nói thật, thật sự thật thất vọng đây. ( viêm chi vu nữ ), Erstein gia - nữ nhân lại có thể này nhƣ vậy một cái ngƣời nhát gan, làm muội muội - ngƣơi là nói nhƣ vậy, kia tỷ tỷ của ngƣơi cũng không có gì —— " "Không đƣợc nói onee-sama - nói bậy!" Claire thanh âm nghiêm nghị nhƣợng Rinslet kinh ngạc mà ngậm miệng lại. "Ta là onee-sama - muội muội. Mới không phải cái gì ngƣời nhát gan " Nàng kia hiện ra nƣớc mắt - Hồng Ngọc ánh mắt trừng hƣớng về phía Rinslet. " . . . Phải không " Rinslet nhẹ nhàng nhún vai. "Đƣợc rồi. Vậy ngƣơi liền theo kịp đi " " . . . Biết, đã biết!" Nhƣ là hạ quyết tâm giống nhau, Claire gật gật đầu. ( . . . Xem ra, nhiều ít vẫn còn có chút cốt khí ) Hai ngƣời dọc theo hƣớng ngầm duỗi thân - cầu thang đi xuống. "Thực ám đây. Không có ngọn đèn hoặc là chiếu sáng dùng - Tinh Linh khoáng thạch linh tinh. . . ?" Nghe đƣợc Rinslet - nhỏ giọng nói thầm, " —— Hỏa viêm a, chiếu sáng lên đi " Claire ở lòng bàn tay chỗ điểm nổi lên sáng ngời - ngọn lửa. "Ai, ngƣơi đã muốn biết sử dụng Tinh Linh ma thuật nữa à?" Rinslet lấy làm kinh hãi. Ở cái tuổi này có thể sử dụng Tinh Linh ma thuật, kia thật đúng là khủng khiếp - tài năng a. "Onee-sama có đã dạy ta trụ cột " "Hừ, thật không hỗ là chƣởng quản hỏa viêm - Erstein gia - nữ nhân đây. Đáng tiếc, hay là so ra kém ta " —— Đúng

lúc này. Nàng đột nhiên đang nhớ lại một chuyện.

Tuy nói là sơ cấp - ma thuật, nhƣng có thể sử dụng có hỏa viêm thuộc tính - Tinh Linh ma thuật, nói cách khác —— "Hay là, ngƣơi đã có Khế Ƣớc Tinh Linh rồi?" "Ân, ta có nha "


Claire thành thật gật đầu rồi. "Thật sao?" Càng ngày càng làm cho ngƣời ta kinh ngạc. Có khế ƣớc của mình Tinh Linh, kia đã muốn có thể xem nhƣ một gã một mình đảm đƣơng một phía - Tinh Linh khiến. "Nhƣợng ta kiến thức một chút đi, Khế Ƣớc Tinh Linh của ngƣơi " "Không đƣợc. Lực lƣợng còn không có thành thục dƣới tình huống, không có thể tùy ý tiến hành Tinh Linh gọi về a " Claire hồi lấy chính luận. Khả Rinslet cũng chút không nhƣợng bộ. "Ai nha, không chịu cho ta xem, chẳng lẽ là cấp thấp Tinh Linh sao?" "Mới, mới không phải, ( Scarlet ) là vô cùng mạnh - Tinh Linh!" "Một khi đã nhƣ vậy, liền cho ta chứng minh một chút đi " " . . . ~!" Claire hơi có chần chờ —— Nhƣng thân là một gã Tinh Linh sử, là tuyệt sẽ không cho phép khế ƣớc của mình Tinh Linh bị ngƣời vũ nhục. Đến cùng, nàng quyết định gật gật đầu, " . . . Tốt, liền đặc biệt nhƣợng ngƣơi xem xuống " Tiếp theo từ trong quần lấy ra một con màu trắng - phấn viết. Nàng phi thƣờng ngốc mà ở cầu thang - trên vách tƣờng vẽ xong ma thuật phƣơng trận, vịnh xƣớng ra Tinh Linh ngữ - gọi về nghi thức. —— Đỏ

tƣơi lửa cháy - ngƣời thủ hộ, không ngủ lò lửa nhìn thủ nhân a!

—— Lúc

này tuần hoàn huyết chi khế ƣớc, nghe theo của ta hiệu lệnh!

Nháy mắt, nàng tay phải - móng tay lên, hiện ra ( hỏa viêm ) bộ dáng - ( Tinh Linh khắc ấn ). Nho nhỏ - hỏa đoàn theo ma thuật phƣơng trận - trung tâm xuất hiện, rất nhanh liền biến thành một con quấn quanh lấy hỏa viêm - Hỏa Miêu. Đó là chỉ cùng sóc không sai biệt lắm lớn, khéo léo đáng yêu - Hỏa Miêu. "Nó kêu Scarlet nha " Claire ôm lấy quấn hỏa viêm - Hỏa Miêu. "Ai, thật sự rất nhỏ thôi " Rinslet lộ ra thong dong - tƣơi cƣời. "Liền, cho dù nhỏ, Scarlet cũng là rất mạnh!" Đối với lần này, Claire phồng hai má.


"Nha, có thể triệu hồi ra Khế Ƣớc Tinh Linh đã làm cho tán dƣơng rồi. Bất quá, hay là so ra kém của ta ( Fenrir ) " ( Fenrir ) là Rinslet 6 Tuổi sinh nhật cùng ngày cùng nàng ký kết khế ƣớc - địa vị cao ma băng Tinh Linh. Nàng cùng Claire giống nhau ở trên vách tƣờng bức tranh ma thuật phƣơng trận, vịnh xƣớng Tinh Linh ngữ - gọi về nghi thức. —— Lạnh —— Lúc

lùng - băng nha dã thú, vô tình - rừng rậm kẻ săn thú a!

này tuần hoàn huyết chi khế ƣớc, nghe theo của ta hiệu lệnh!

Tay phải hiện ra, là tƣợng trƣng cho ( băng ) - ( Tinh Linh khắc ấn ). Trên thang lầu nhấc lên một trận mãnh liệt - băng phong bạo —— Một con thật lớn - bạch lang, từ hƣ không trung hiện thân rồi. "Thật là lợi hại . . . !" Claire mở to nàng loại hồng ngọc - ánh mắt. "Nói lầm bầm, đúng vậy đi?" " . . . Rất đáng yêu!" Rinslet ngã xuống. "Mới, mới không đáng yêu, Fenrir chính là hung bạo - bạch lang a!" "Ô . . . " Nghe đƣợc chủ nhân nói mình không đáng yêu, Fenrir bi thƣơng mà kêu. "Mới không chuyện nhƣ thế. Thật sự thật đáng yêu a " Claire tiến lên vuốt ve Fenrir - da lông. "Đừng, đừng nhƣ vậy tùy ý sờ hắn!" Nhìn thấy này, Rinslet vỗ tay phát ra tiếng ba, nhƣợng Khế Ƣớc Tinh Linh về tới ( nguyên tố tinh linh giới ). "A . . . " "Đƣợc rồi, tiếp tục đi tới đi " "Chờ, chờ chút thôi!" Claire cũng đuổi về Scarlet, vội vội vàng vàng đi theo Rinslet mặt sau. —— Hai

ngƣời cứ nhƣ vậy dọc theo đi thông ngầm - cầu thang không ngừng đi tới.

"Thật là lớn lên a. Còn muốn đi xuống sao?" "Rinslet -chan, không sai biệt lắm cần phải trở về đi . . . " "Cho nên nói không nên gọi ta là Rinslet -chan!" "Ô, ân . . . Thực xin lỗi, Rinslet -chan "


"Ai, thôi!" Rinslet bất đắc dĩ thở dài. Qua một trận, hai ngƣời đến cùng đi đến này đoạn đi thông ngầm - cầu thang, đi tới ( phong ấn thƣ viện ). Nơi đó là trần nhà rất cao - rộng lớn không gian. Không khí cũng tƣơng đƣơng lạnh nhƣ băng. Theo Claire ánh lửa giơ lên, có thể nhìn thấy rất nhiều cao lớn - giá sách. "Đây là, nổi danh - phong ấn thƣ viện a " "Ân, có thiệt nhiều thƣ . . . !" Claire tựa hồ cũng là lần đầu đặt chân nơi này, nhìn qua không thể che dấu sự hƣng phấn của mình. Trên giá sách cất chứa đủ loại - ma thuật thƣ. " —— Quyển sách này là về nghi thức sao " Rinslet chậm rãi lấy xuống trong đó một quyển. Vuốt ve mặt trên - tro bụi, nàng đem thƣ mở ra, "YAA. A. A. . A! Này, đây là cái gì a!" Lập tức, liền đầy mặt đỏ bừng mà cuống quít đem thƣ ném xuống. "Sao, làm sao vậy!" "Này, phía trên này bức tranh chính là cùng nam nhân dắt tay!" " . . . Dắt, dắt tay! ?" Claire mang theo bán tín bán nghi - biểu tình, thật cẩn thận mà lật ra đƣa thƣ bản. "Ô a a, này, nơi này là, thủ, thủ kéo lại với nhau!" "Thực, thật thật, thật sự là đồ hạ lƣu!" Hai ngƣời oa oa loạn kêu lên. Đối với các nàng này đó vẫn giấu ở khuê phòng - quý tộc Đại tiểu thƣ mà nói, quyển sách kia thật sự là quá mức kích thích. Ba - một tiếng —— Rinslet thô lỗ mà khép lại thƣ. "Này, đây là những ngƣời lớn - sách báo! Đi tìm những thứ khác thƣ đi!" "Ân, ân, đúng vậy . . . !" Hai ngƣời mặt ��ỏ tai hồng mà dùng sức gật đầu. ◇ —— Tại

kia lúc sau lại qua sổ mƣời phút đồng hồ.


Rinslet đem theo trên giá sách tìm đến - bộ sách đôi ở trên mặt đất. " . . . Hô, quả thật có tới giá trị a. Thật lợi hại - cất chứa " Nàng lấy tay gõ một quyển từ xƣa thuộc da bao vây - thƣ, mặt trên tựa hồ vẽ lấy phức tạp gì - đồ hình. Cứ việc nội dung phƣơng diện không hiểu rõ lắm rồi, nàng tóm lại hay là trƣớc đem này đóng gói xa hoa, nhìn qua tƣơng đối khó khăn - thƣ cấp thu thập. "Rinslet -chan, ngƣơi xem bối rối Tinh Linh ngữ - thƣ sao?" Xuất ra trong đó - nhất sách, Claire phát ra kinh ngạc thanh âm. Rinslet khó chịu mà mân mê miệng. Cho dù là từ nhỏ liền nhận anh tài giáo dục nàng, phải giải thích đọc Tinh Linh ngữ vậy lúc vày còn sớm. "Ngƣơi, ngƣơi sẽ đọc sao?" "Ân, hơi chút biết chun chút. Bởi vì onee-sama có đã dạy ta " Claire gật gật đầu. Nghe thế, Rinslet lập tức mất hứng mà phồng hai má, "Rất, quá kiêu ngạo rồi!" "Ô a, Tiểu Lâm phúc lôi phí, hảo đông " Cũng dắt Claire - mặt. Đúng lúc này. " . . . ?" Claire - bả vai hơi hơi trở nên cứng ngắc lại. "Phát sinh cái gì?" Nhận thấy đƣợc khác thƣờng - nàng, đƣa tay theo trên mặt của nàng lấy ra "A, ân, vừa rồi, có cái gì —— Làm cho ngƣời ta chán ghét - hàn khí " "Hàn khí?" Rinslet cau chặt mày. Ngầm thƣ viện - không khí mặc dù có điểm lạnh lẽo, nhƣng cũng không có cảm thấy hàn khí. "Này này, không cần hù dọa nhân a!" "Nhƣng là, thật sự có —— " Hƣu a a a a a a a a a —— " . . . Nha a! ?" Không biết từ nơi nào nổi lên - hàn khí nhƣợng Rinslet không khỏi phát ra rên rĩ. "Rinslet -chan . . . "


"Chƣa, không thành vấn đề, chính là chính là - gió thổi qua khe hở " "Nhƣng, nhƣng là, vừa rồi thổi không phải là cái gì gió thổi qua khe hở " Biên nhƣ vậy bất an thuyết, Claire biên vội vàng hấp tấp mà vẫn nhìn chung quanh. . . . Giống

nhƣ là chỉ sợ hãi - tiểu động vật.

( . . . Thật là, thực không có biện pháp ) Rinslet hơi hơi đứng thẳng dƣới bả vai —— Gắt gao mà cầm Claire run rẩy - tay nhỏ bé. " . . . ?" "An tâm đƣợc rồi. Có ta đi theo ngƣơi sao " "A, ân . . . " Tựa hồ bình tĩnh lại, Claire - thủ đình chỉ run rẩy. " . . . Rinslet -chan - thủ hảo ấm áp. Cùng onee-sama giống nhau " "Ngƣơi, ngƣơi đang ở đây nói bậy bạ gì đó a. Ta nhƣng là rét lạnh - Băng Ma " Rinslet đỏ mặt mà dời đi ánh mắt. "Nói trở lại, đây là . . . " Vừa rồi vang lên - tiếng gió trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Phóng ở trên sàn nhà - trang sách cũng rắc. . . rắc. . . Mà lật qua lại, váy cũng phất phới lên. Đến cùng, chuyện gì xảy ra —— " . . . Nhìn qua trở về sẽ càng hảo đây " Đang lúc Rinslet nhƣ vậy nói thầm thời điểm. " —— Đem ta theo trong giấc ngủ tỉnh lại, là ngƣời phƣơng nào " Trong tầng hầm ngầm truyền đến sởn gai ốc thanh âm. "Wow a!" "Sao, làm sao vậy! ?" " —— Đem ta theo trong giấc ngủ tỉnh lại, là ngƣời phƣơng nào!" Lúc này thanh âm còn hơn hồi nãy nữa phải lớn tiếng, song song bày biện - giá sách cũng bắt đầu lay động lên. " . . . Ô a! ?" Hai ngƣời cuộn mình ôm lại với nhau. "Rinslet -chan, kia, quyển sách kia —— "


Claire chỉ chỉ mặt đất kêu lên. Nơi đó bày biện Rinslet mang tới - trong đó một quyển ma thuật thƣ. Bị gió thổi mở đích trang thả ra màu xanh trắng - quang huy. "Chẳng lẽ là, phong ấn tại trong sách - ( phong ấn Tinh Linh )! ?" "Ngƣơi nói cái gì! ?" ( phong ấn Tinh Linh ) —— Đó là quá mức hung bạo, mà bị phong ấn ở ma trang đạo cụ nội Tinh Linh - gọi chung là. Đối với kinh nghiệm còn thấp - Tinh Linh sử mà nói, là kinh khủng nhất - tồn tại. "Ngƣơi, ngƣơi là nói nguy hiểm nhƣ vậy gì đó, ở kia trong quyển sách —— Wow a!" Ngầm thƣ viện chấn động lên, đại lƣợng - tro bụi theo trên trần nhà rớt xuống. Sau đó —— " —— Đem ta theo trong giấc ngủ tỉnh lại, là ngƣời phƣơng nào a a a a a a!" Thƣ - chung quanh xuất hiện quang chi ma thuật phƣơng trận. Kèm theo kịch liệt - loang loáng, thật lớn - tƣợng băng xuất hiện —— ! " . . . !" Đó là, long —— Không đúng, là toàn thân từ khối băng cấu thành - thật lớn thằn lằn. Đƣơng nhiên, kia cũng không phải trong giới tự nhiên ứng với - sinh vật. Là Tinh Linh. —— Hơn nữa, còn tƣơng đƣơng - cƣờng đại. "Băng thằn lằn . . . !" [ Chú thích: ICE SALAMANDER] Claire dùng run rẩy thanh âm nói. "Ngƣơi có biết?" "Ta ở trong sách gặp qua. Là phi thƣờng hung bạo - băng thú Tinh Linh . . . !" " ..." Nghe đƣợc Claire - thuyết minh, Rinslet ùng ục mà nuốt khẩu khí. Theo ma thuật trong phƣơng trận leo ra - băng chi cự thú, dùng đỏ đậm - ánh mắt trừng mắt hai ngƣời. "Ngƣơi chờ, chính là ta - cống phẩm sao . . . " Dài rộng - đầu lƣỡi càng không ngừng chớp lên, chậm rãi hƣớng bên này tiếp cận. Theo có thể lý giải ngôn ngữ nhân loại điểm ấy xem ra, nó nhiều ít vẫn có chút tài trí, nhƣng thấy thế nào đều không giống nhƣ là có thể lấy ngôn ngữ câu thông - Tinh Linh. ( . . . Chỉ có thể lên a! )


Rinslet hạ quyết tâm, nhanh chóng vịnh xƣớng lên gọi về kiểu. " —— Vâng theo mệnh lệnh của ta, hiện thân đi, ma băng Tinh Linh ( Fenrir )!" Khoảnh khắc, theo trong hƣ không xuất hiện một bạch lang, phát ra bén nhọn rít gào đánh úp về phía băng thú. "Thành, thành công!" Không có ma thuật phƣơng trận - phụ trợ mà mạnh mẽ gọi về, nói thật, là cái nguy hiểm - tiền đặt cƣợc —— Nhƣng mà, không có bất kỳ con mồi là nàng tự hào - ma băng Tinh Linh không thể săn bắn. —— Nhƣng

ngay khi nháy mắt sau đó. Rinslet thắng lợi - mỉm cƣời đông lại lên.

Theo băng thú - cái đuôi mãnh liệt vung lên, Fenrir - thân hình bị đẩy lùi rồi. Vọt tới vách tƣờng - Fenrir, ở gần một kích dƣới hóa thành mảnh nhỏ. "Làm sao có thể . . . !" Rinslet - yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra rất nhỏ - rên rĩ. Ma băng Tinh Linh ( Fenrir ), là đại đại phụng dƣỡng Laurenfrost gia - địa vị cao Tinh Linh. Cùng bên kia - phong ấn Tinh Linh so sánh với là càng thêm thƣợng vị - tồn tại. Chính là, thân là ngƣời lập khế ƣớc - Rinslet còn bất quá là 6 Tuổi - hài đồng. Làm Tinh Linh sử chƣa thành thục - nàng, cơ hồ không thể dẫn nó lực lƣợng ban đầu. " —— Ngu xuẩn - nha đầu " Băng thú kia lại dài lại lạnh nhƣ băng - đầu lƣỡi, liếm Rinslet - hai má. "A, a a . . . " Toàn thân đều tóc gáy đứng đấy, sợ hãi mà hai chân nhƣ nhũn ra. ( đều là lỗi của ta . . . ) Rinslet thật sâu hối hận. Claire nói không sai, nếu ở trong phòng thành thành thật thật chơi đùa con rối thì tốt rồi. ( đều là lỗi của ta, hại đứa nhỏ này cũng —— ) Tầm mắt dời về phía sau lƣng, phát hiện Claire đang sợ hãi mà quỳ ngồi trên mặt đất. "Claire, một mình ngƣơi chạy mau a!" "Ta, ta mới không cần nhƣ vậy . . . !" Claire liều mạng mà lắc đầu. "Phiền chết ngƣơi nhanh lên trốn a! Bảo hộ kẻ yếu cũng là quý tộc - nghĩa vụ "


Rinslet dùng run rẩy thanh âm hô, một mình chắn tới gần tới đƣợc băng thú trƣớc mặt. "Rinslet -chan! ?" "Nhanh lên, thừa dịp hiện tại!" "Mới không cần, bỏ lại bạn bè một ngƣời chạy trốn và vân vân, làm sao có thể làm đƣợc a!" "Claire —— " Nháy mắt, băng thú thật lớn - móng vuốt chợt lóe. "Wow a a a a!" Rinslet nhỏ xinh - thân hình dễ dàng bị đánh bay, đụng phải trên giá sách. Kèm theo trầm trọng - tiếng đánh, thật lớn - trùng kích đánh rơi xuống đại lƣợng - sách vở. Vỡ ra - màu trắng váy liền áo, bị máu tƣơi sở nhuộm đỏ. " ——. . . ! ?" Claire - trong cổ họng phát ra bén nhọn - rên rĩ. " . . . A . . . Khụ . . . " "Rinslet -chan, tỉnh lại một chút! Rinslet -chan!" Claire thanh âm dần dần đi xa. Thân thể bắt đầu trở nên lạnh lẽo. ( ta thật sự rất ngu xuẩn đây . . . ) Dần dần mông lung - trong ý thức —— Chỉ còn lại có mãnh liệt - hối hận. . . . Còn

cho là mình cái gì đều có thể. Không có gì nhu phải sợ.

Khả đến nay mới thôi lại đều không có nhận thấy đƣợc, đây chẳng qua là tuổi nhỏ - của mình ngạo mạn. ( ít nhất, phải đứa nhỏ này . . . ) Ít nhất nghĩ cứu này đem chính mình xƣng là bạn bè - đứa nhỏ. "Nhanh lên . . . Trốn . . . A . . . " " . . . Phiền chết " "Ai?" Ngay tại ý thức giờ phút này còn đang đi xa - bên tai của nàng, truyền đến nhƣ vậy thanh âm. " —— Tuyệt đối không tha cho ngƣơi!"


" . . . !" Đến cùng, nàng đã nhận ra đó là Claire thanh âm. Màu đỏ - song đuôi ngựa giống nhƣ thiêu đốt - hỏa viêm giống nhau lay động động. ( . . . Phát, chuyện gì xảy ra? ) Thân thể nóng quá. Chung quanh - độ ấm ở trên thăng. Ký túc cháy viêm - Hồng Ngọc con ngƣơi, dƣờng nhƣ muốn đem nó bắn thủng giống nhau hung hăng mà trừng mắt ( băng thằn lằn ). Chậm rãi hƣớng bên này tiếp cận - băng thú, trong nháy mắt cảm nhận đƣợc khủng bố không khỏi cứng lại rồi. " —— Từ hƣ vô trung sinh ra, chƣởng quản hủy diệt sen hồng chi viêm a!" Trong miệng của nàng niệm lên Tinh Linh ngữ - vịnh xƣớng. Không phải lui hơi vịnh xƣớng. Mà là có thể đem ma thuật - uy lực phát huy đến mức tận cùng, chân chính - vịnh xƣớng. Trong nháy mắt, lốc xoáy hình dáng sen hồng chi viêm hội tụ đến Claire - hai tay trong lúc đó. Nhìn thấy trƣớc mắt này bức làm ngƣời ta khó có thể tin - quang cảnh, Rinslet - ý thức thức tỉnh. " —— Chẳng lẽ là, ( hỏa viêm cầu )! ?" Viêm thuộc tính - trung vị công kích ma thuật. Đây không phải là 6 Tuổi - cô gái có thể sử dụng - ma thuật. Băng thằn lằn gào lên. Dƣờng nhƣ muốn ngăn cản vịnh xƣớng dƣờng nhƣ, lợi hại - móng vuốt múa may lại đây —— Đúng lúc này, Tinh Linh ma thuật hoàn thành. "Gặm thức ăn đi, nóng cháy chi kiếp hỏa cầu —— ( hỏa viêm cầu )!" Phát ra mở ra - cƣớp hỏa thổi quét không khí chung quanh, hƣớng băng thú đánh tới. Đoán trƣớc đến sắp cuồn cuộn nổi lên - phát gió, Rinslet tính phản xạ mà bảo vệ cái trán. Nhƣng mà —— " . . . ?" Ma thuật trực tiếp trúng mục tiêu, cũng không có phát sinh nổ mạnh. ( . . . Kia rốt cuộc là cái gì! ? )


Nhìn chỗ không khí nhân cực nóng mà lay động cái kia phƣơng —— Chỉ · Gặp · Gấu · Gấu · Đốt · Đốt · - · Hồng · Liên · Chi · Viêm, chính · Tham · Lam · Mà · Gặm · Thực · · Băng · Chi · Tinh · Linh. Giống nhƣ là, đại hình - động vật ăn thịt ở giết hại con mồi giống nhau. Hỏa viêm giống nhƣ là tự thân ủng có ý chí giống nhau, ƣơng ngạnh mà gặm thức ăn Tinh Linh. —— Kia · Thực · - · Là · (

hỏa · Viêm · Cầu ) · - · Ma · Thuật · Sao?

" ..." Đến cùng, kèm theo băng thú lâm chung - kêu thảm thiết, Hồng Liên chi viêm tan biến tại trong hƣ không. "Ha ha, ha ha, ha ha . . . " Giải phóng ra hỏa viêm - Claire, đƣơng trƣờng vô lực mà quỳ ngồi xuống. " . . . Ngƣơi, ngƣơi, lại có thể biết sử dụng lợi hại nhƣ vậy - ma thuật?" Một bên đè nặng còn thấm máu - bên bụng, Rinslet vừa nói. "A, ân . . . Chính là, phụ thân đại nhân nói quá tuyệt đối không cần sử dụng . . . Khụ . . . !" "Tay ngƣơi! ?" Rinslet mạnh nuốt thở ra một hơi. . . . Claire

- trên tay có nghiêm trọng - bỏng.

"Chƣa, không có việc gì, điểm ấy trình độ . . . " Một bên chịu đựng đau đớn, Claire một bên lộ ra kiên cƣờng - tƣơi cƣời. Rinslet an tâm thở dài. " . . . Thật là. Rõ ràng là cái thích khóc quỷ, còn nhƣ vậy cậy mạnh " " ..." Không có trả lời truyền đến. Đại khái là khí lực cùng thần uy đều toàn bộ đã tiêu hao hết, Claire giống nhƣ ngủ giống nhau mất đi ý thức. Nhìn nàng, Rinslet ôn nhu mà đƣa tay đặt ở trên mặt của nàng, "Claire · Erstein —— " Lập tức nhẹ nhàng nói nhỏ. "Ta tán thành ngƣơi là số mạng ta đối thủ " ◇

"Đây là, ta cùng đứa bé kia lúc ban đầu - gặp nhau —— " Rinslet đã xong đề tài, lẳng lặng yên buông xuống hồng trà - cái chén.


"Tại kia lúc sau, nhận thấy đƣợc dị biến - phụ thân đại nhân bọn họ rất nhanh liền tới cứu chúng ta rồi, Claire cùng ta đều bị hung hăng mà mắng một trận " " . . . Thì ra là thế a. Nha, hai ngƣời các ngƣơi không có việc gì là tốt rồi " Kamito an tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Nói trở lại, Claire - tính cách cũng kém nhiều lắm đi " "Ân, đứa bé kia - thay đổi, là ở bốn năm trƣớc Rudia đại nhân sự kiện sau. Nàng nhƣ vậy phong bế nội tâm của mình, chỉ là đơn thuần mà theo đuổi lực lƣợng cƣờng đại —— " " ..." Bất quá —— Rinslet tiếp tục nói. "Gần đây, nàng lại lại mở rộng cửa lòng rồi đó. —— Đúng, hay là tại cùng Kamito gặp nhau lúc sau " "Lại nói tiếp, mới vừa chạm mặt thời điểm còn nói qua muốn cho ta làm nô lệ của nàng gì đó a " Kamito vì che dấu thẹn thùng nở nụ cƣời khổ, tiếp theo, " —— Đa tạ khoản đãi. Ta cũng vậy không sai biệt lắm nên trở về phòng rồi" Theo chỗ ngồi đứng lên. . . . Nghe

Rinslet - tự thuật, trong lúc lơ đãng đã qua tƣơng đối dài - một thời gian

ngắn. Một đại nam nhân vẫn ở tại nữ hài tử - trong phòng, luôn luôn chút thất lễ đi " . . . Đúng, đúng nhƣ vầy phải không. Rõ ràng tái hơi chút nhƣ thế này thì tốt rồi " Rinslet phi thƣờng tiếc nuối mà nói thầm . —— Lúc

này. Loảng xoảng. Tiếng gõ cửa vang lên.

" . . . Vị ấy?" "Rinslet, đúng, đúng ta —— " "Claire?" Rinslet vừa mở cửa ra, chỉ thấy Claire cầm một cái nho nhỏ - hòm đứng ở đàng kia. "Làm sao vậy?" " . . . Ách, ngày hôm qua, ngày hôm qua mua - điểm tâm còn có còn lại, phải cùng nhau ăn sao?" Cứ nhƣ vậy dời đi tầm mắt Claire đƣa trong tay - hòm liều mạng mà đƣa ra ngoài. . . . Là

muốn đảm đƣơng làm hòa hảo - cơ hội đi.


Rinslet cũng đã nhận ra ý đồ của nàng. " . . . Ai nha, vừa lúc bên này đã ở hƣởng dụng hồng trà " "A, là nhƣ vậy a . . . Ai?" Đang lúc Claire nhìn trộm bên trong gian phòng bộ thời điểm, nét mặt của nàng cứng lại rồi. "Ơ, Claire —— " "Cái. . . , cái gì thôi . . . Hai ngƣời các ngƣơi luôn luôn tại cùng nhau?" "Ân. Mới vừa cùng Kamito cùng nhau hƣởng dụng bữa sáng " " . . . Hừ, nói lầm bầm, nhƣ vậy a, cùng Kamito một chỗ " Claire - biểu tình càng ngày càng mất hứng. "Ta, ta nói ngƣơi a, Kamito là vật sở hữu của ta, nhƣng đừng tự tiện cho hắn cho ăn a!" "Ai nha, Claire - vật phẩm, không phải là vật phẩm của ta sao " Ở cửa phòng, giữa hai ngƣời bùm bùm mà khơi dậy hỏa hoa. Nhìn hai ngƣời các nàng —— ( . . . Xem ra, vừa muốn ầm ĩ đi lên a ) Kamito chịu không nổi dƣờng nhƣ thở dài. Chương thứ tư Date with dragon Sáng sớm. Ở rời xa đại biểu đám tuyển thủ chỗ ở tòa thành - một chỗ bên trên bình nguyên —— Một gã tóc đen cô gái ở vào trong bóng đêm, đƣa tay thân hƣớng tiền phƣơng. "Dập nát hết thảy hào quang, đen sẫm Tà Long chi ngự hồn ơ —— " Theo cô gái chi truyền miệng ra, là Tinh Linh ngữ - gọi về kiểu. Thần uy - quang huy đƣợc phóng thích đến bốn phía, không tiếng động - thể hiện ra đƣợc triệu hoán Tinh Linh cƣờng đại. "Ngƣơi, vâng theo ngô mạng, tiêu diệt ngô kẻ địch!" Thanh âm nghiêm túc trong đêm tối tiếng vọng, nháy mắt sau đó. Ô ác ác ác ác ác ác ác ác! Tối đen - cự long xé rách màn đêm theo trong hƣ không xuất hiện. Long Tinh Linh ( Nidhogg ) —— Đó là Dragonia Long Công Quốc vẫn lấy làm tự hào - cao giai nhất Tinh Linh. Thật lớn Long Tinh Linh - rít gào khiến cho đại khí vặn vẹo, lập tức —— Nhất đạo hồng sắc - loang loáng nổ rồi.


Theo tiếng gầm rú, mặt đất bị khoét mở, đất sa đều biến thành nóng rực - dung nham vẩy ra mở ra. Loang loáng biến mất lúc sau —— Trƣớc mắt - bình nguyên, thành thẳng tắp mà bị nƣớng cháy rồi. Đây là đủ để cùng chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh cùng địch nổi - kinh ngƣời lực phá hoại. Chính là tên kia nhanh nhìn chằm chằm phá hƣ dấu vết - cô gái, ánh mắt lại nhƣ cũ ác liệt. . . . Xem

ra, tựa hồ cũng không có đƣợc kết quả vừa lòng.

"Quả nhiên, tinh thần vẫn không thể nào tập trung đây . . . " Cô gái —— Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn - đội trƣởng Leonora · Lancaster, nặng nề mà thở dài một hơi. . . . Mặc

kệ nhƣ thế nào chƣa thể khôi phục trạng thái.

Ở ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) trong lúc, nàng vẫn không ở trạng thái. Dù vậy cũng có thể thành công đánh tiến trận chung kết, hoàn toàn là dựa vào các đồng đội - hiệp trợ cùng với bản thân nàng thực lực cƣờng đại. Nhƣng nếu tái tiếp tục nhƣ vậy mà nói muốn tranh đoạt xuất sắc liền tƣơng đƣơng khó khăn rồi. ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) cũng không có thoải mái đến có thể làm cho ngƣời đang phi trạng thái tốt nhất hạ thắng lợi. Kiếm thuật không có lui bƣớc. Trong cơ thể thần uy - lƣu động cũng chúc bình thƣờng. Chính là, theo kia · Nhất · Ngày bắt đầu cảm giác, cảm thấy có cái gì không thích hợp. Đúng vậy, theo cùng tên kia nam tính Tinh Linh sử —— Kagehaya Kamito giao chiến ngày hôm đó lên. " . . . !" Khuôn mặt của hắn ở trong đầu hiện lên - nháy mắt, hai má kìm lòng không đậu mà phát nóng lên. Hô hấp tốc độ nhanh hơn, tim đập cũng gia tốc rồi. Này cùng ( long chi huyết ) bạo tẩu khi - dâng trào cực kỳ tƣơng tự, lại có vi diệu - khác nhau. ( đây tột cùng là, chuyện gì xảy ra a . . . ) Mấy ngày này không ở trạng thái - nguyên nhân, khẳng định cùng ngƣời nam kia - có liên quan. Một khi đã nhƣ vậy ——


" —— Quả nhiên, chỉ có thể đi xác nhận một chút " . . . Nàng

đoạt đƣợc ra, là rất có Long chi quốc độ phong cách, phi thƣờng trực tiếp biện pháp giải quyết. ◇

Ở Rinslet - phòng dùng qua điểm tâm lúc sau, Kamito ở gian phòng của mình trên giƣờng thiêm thiếp một hồi. . . . Nhân

sinh nhất thời gian hạnh phúc, đúng là cái gọi là hấp lại cảm giác a.

Kamito một bên hô a a mà ngáp, một bên xoa còn buồn ngủ - ánh mắt. " . . . Kế tiếp, buổi chiều làm nhƣ thế nào quá đây " Nhìn xuống trên tƣờng - chung, bây giờ còn là chính ngọ tiền. Tuy rằng cứ nhƣ vậy tái tiến vào trong chăn, ngủ lần thứ hai hấp lại cảm giác cũng là lựa chọn không tồi, nhƣng cẩn thận ngẫm lại —— " . . . Nhƣ vậy cũng thật là đáng tiếc a " Muốn nói vì cái gì mà nói tại đây tòa ( phù du đảo ) - phố xá sầm uất lý khả tụ tập đại lục các quốc gia vì ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) mà kiến thiết - đại lƣợng chơi trò chơi phƣơng tiện. Không đi hƣởng thụ một chút liền lãng phí. "Cũng mời hạ Claire các nàng nhìn xem đƣợc rồi —— " Đang lúc trong lòng tính toán - Kamito định từ trên giƣờng đứng lên, " . . . Ân?" Trên giƣờng tựa hồ có đồ vật gì đó rục rịch. Đây chẳng lẽ là —— "Est! ?" Mạnh vén chăn lên sau —— " ..." Chính nhƣ dự nghĩ nhƣ vậy, chui ở trong chăn chính là trắng tóc dài màu bạc Kiếm Tinh Linh. "Kamito, chào buổi sáng " Mặt không chút thay đổi - Est, chính lấy tràn ngập cảm giác thần bí - màu đỏ tím hai tròng mắt nhìn chằm chằm Kamito. "Est, tự tiện tiến vào chăn mền của ta là —— Nói, ngƣơi đó cách ăn mặc a! ?" Nói đến một nửa, Kamito giật mình mà mở to hai mắt. . . . Est

cũng không có giống nhƣ bình thƣờng nhƣ vậy lõa lồ ngƣời mặc đến gối vớ dài.

Này chỉ Kiếm Tinh Linh phi thƣờng khó đắc, mặc vào có hảo hảo che đậy thân thể - ăn mặc.


Màu trắng đáy lƣờng trƣớc mặt trên có xinh đẹp phi sắc đƣờng vân, là dị quốc phong cách - hình thức. Theo áo trong lúc đó lộ ra - xƣơng quai xanh đến kia mở rộng ra - khe hở gian có thể nhìn thấy - da thịt, đều có vẻ dị thƣờng diễm lệ. . . . Cảm

giác, cảm thấy, y phục này tựa hồ cùng Kamito ba năm trƣớc đây ở ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) thƣợng mặc, liên · Asberg - quần áo có điểm tƣơng tự. "Vâng, Kamito. Này nghe nói là đậu hủ quốc gia - vu nữ trang phục " Est theo lỗi nặng đầu - cổ tay áo vẻn vẹn đƣa ra một chút đầu ngón tay đáp. . . . Động

tác này thật sự đáng yêu.

" . . . Đậu hủ quốc gia, chẳng lẽ là chỉ ta sinh ra - cố hƣơng?" Kamito nói rất đúng hắn bị đƣa ( giáo đạo viện ) phía trƣớc chỗ ở, xa xôi Đông Phƣơng - một cái đảo quốc. Cứ việc cơ hồ không có khi đó - trí nhớ —— "Vâng. Kamito cố hƣơng - vu nữ trang, hợp ý toan tính phủ?" Est thoáng sai lệch nghiêng đầu, ở trên giƣờng múa may nổi lên thật dài tay áo. Bởi vì kia, nàng quần áo buông ra lộ ra bả vai, xa hoa xƣơng quai xanh nhƣ ẩn nhƣ hiện. Kamito - mặt lập tức đỏ lên, vội vàng hấp tấp mà dời đi tầm mắt. " . . . Kamito?" "A, ân, thật đáng yêu . . . - nói " Kamito nuốt một ngụm nƣớc miếng lúc sau, gần nói ra một câu nói kia. "A, Kamito . . . " Bình thƣờng vẫn mặt không chút thay đổi - Est, khóe miệng hơi hơi chậm lại. Kỳ thật, nguyên vốn hẳn nên trêu tức nàng tự tiện tiến vào trong chăn. Nhƣng vì để cho Kamito vui mừng, nàng cố ý mặc vào Kamito cố hƣơng - trang phục. . . . Vừa

nghĩ tới kia, nhƣ thế nào đều không tức giận đƣợc.

"Kamito, thích nhất . . . Thu ♪ " " . . . ! ?" Est hôn môi Kamito hai má, vu nữ phục nhẹ nhàng mà chảy xuống . Ở Kamito - trong tầm mắt, giống nhƣ tuyết giống nhau - da thịt, cùng với kia bộ ngực hơi nhô ra đều nhƣ ẩn nhƣ hiện. "Es, Est, không thể đem quần áo cởi!" " . . . Vì cái gì?" Kiếm Tinh Linh nghi hoặc - sai lệch nghiêng đầu. "Kia, đó là bởi vì . . . "


Đang lúc Kamito đau đầu đến cực điểm. Két thƣơng! Đột nhiên, phòng cửa sổ - miểng thủy tinh rồi. " . . . Sao, làm sao vậy! ?" Kamito giật mình - xoay ngƣời qua. Có thể nhìn thấy. " . . . Woa woa!" . . . Ngoài

cửa sổ, có một chỉ thật lớn - long.

Một con vuốt thật lớn cánh - Hồng Long. "Ngƣơi, ngƣơi ngƣơi, ngƣơi này biến thái, ở đối cô gái đáng thƣơng Tinh Linh làm cái gì!" Ngồi ở long trên lƣng - cô gái dùng ánh mắt lợi hại trừng mắt Kamito. Kamito gặp qua cô gái này. ( nhớ rõ hình nhƣ là ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ) - Phó đoàn trƣởng, Yuri · Eru Sid! ? ) "Hừ . . . " Long Kỵ Sĩ - cô gái —— Yuri rất không cao hứng mà hừ một tiếng lúc sau, nhảy vào trong phòng. "Ngƣơi, ngƣơi làm gì thế a, đến tột cùng là có gì muốn làm! ?" Kamito một bên đem Est chắn ở sau lƣng một bên hô. ( . . . Khó có thể, là đến tập kích ta? ) Chính là, Kamito cũng không biết là tiếng tăm lừng lẫy - ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ) sẽ dùng cái loại này thủ đoạn. "Thôi đi. . . , vì cái gì Leonora đại nhân sẽ đối với loại này biến thái . . . " Yuri khó chịu mà xoa tóc của mình, lẩm bẩm. "Leonora làm sao vậy?" Kamito kinh ngạc hỏi. "Hừ, ta chính là đến đem này tín giao cho ngƣơi mà thôi. Còn lại - chính ngƣơi xác nhận đi thôi " Yuri nói xong, nhập ngũ phục - trong lòng ngực lấy ra một tấm giấy viết thƣ, dùng sức mà vỗ vào trên bàn. Đây không phải là bình thƣờng - giấy viết thƣ. Còn dùng trừu tƣợng hóa - long ấn —— Bị dùng cho ở chính thức ngoại giao công văn thƣợng, Dragonia Long Công Quốc - văn chƣơng đến hàn. "Này, này, này tính có ý tứ gì?"


"Tín đã muốn giao cho ngƣơi, Ordesia - biến thái quỷ súc Ma vƣơng!" Ngay cả đem ngƣời kêu ở - cơ hội đều không ở lại. Long Kỵ Sĩ - cô gái bay nhanh xoay ngƣời, nhảy tới ngoài cửa sổ bay lên - long đích lƣng thƣợng. " . . . Làm cái gì thôi " Kamito nhìn hƣớng phƣơng xa bay đi - long, bất đắc dĩ mà thở dài. Mở ra trên bàn - giấy viết thƣ lúc sau, mặt trên sử dụng công nhân chỉnh - chữ viết . "Sau giờ ngọ 2h ở ( thánh Airecia quảng trƣờng ) chờ —— Sao " Kamito hơi chút suy tƣ xuống. " . . . Chẳng lẽ là thƣ thách đấu?" Lúc này tiền - ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) trong lúc, cùng Leonora - Kiếm Vũ cuối cùng đã bình ổn thủ nhƣ vậy nửa vời - kết quả xong việc. Hơn nữa, kia cuộc chiến đấu còn phát sinh ở Kamito mất đi Est mà Leonora nhân ( long chi huyết ) mà bạo tẩu, nhƣ vậy tình hƣớng đặc biệt xuống. Làm kỵ sĩ - nàng hy vọng có thể lấy bình thƣờng phƣơng thức tái chiến một lần, cũng không khó lý giải. Nhƣng nếu lấy quyết đấu làm mục đích mà nói kia ƣớc định - gặp mặt nơi tuyển ở quảng trƣờng liền có vẻ có chút kỳ quái rồi. ( . . . Nói sau, dù sao đều phải vào ngày mai - quyết thắng trong chiến đấu đối chiến a? ) Đọc không hiểu Leonora - ý đồ. Ấn tính cách của nàng mà nói, này hẳn là không cần là hãm hại cạm bẩy của chúng ta đi. Kamito nhìn về treo trên tƣờng - chung. Khoảng cách chỉ định thời gian, còn có 1 Giờ tả hữu. "Nha, đi thì biết đến sao . . . " Đem tín thu nhập nghi ngờ về sau, Kamito chuyển hƣớng về phía Est. "Est, ta hơi chút ra ngoài một chút " "Kamito không muốn cùng ta chơi sao?" "Thật có lỗi. Chạng vạng tiền ta sẽ trở lại " " . . . Hiểu. Kamito " Chắp tay trƣớc ngực về phía Est giải thích về sau, nàng gật đầu tiếp thụ đƣợc. "Đƣợc rồi, chỉ mong chính là bình thƣờng - nói chuyện đi . . . "


" . . . Ngô, đó là Kamito?" Ở ( TEAM·SCARLET ) ở - tòa thành trƣớc cửa. Hoàn thành hƣớng bổn gia Fahrengart gia - báo cáo mà trở về Elis, xa xa phát hiện Kamito đi ra đại môn - thân ảnh. Bên cạnh hắn cũng không gặp Claire cùng Est. Xem ra là một mình ra ngoài. ( . . . Này, đây là cơ hội a! ) Elis cảm xúc dâng lên, hít vào một hơi chính muốn lên tiếng tiếp đón, ( . . . Không, từ từ ) Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì ngậm miệng không nói. . . . Cảm

giác, cảm thấy, bộ dáng có điều.

Nếu muốn đi trên đƣờng chơi mà nói Kamito hẳn là sẽ mời Claire các nàng - mới đúng. Hơn nữa nghĩ nhƣ thế nào cũng không thấy đắc, ở trƣờng hợp này hạ sẽ có thế nào cũng phải một ngƣời ra ngoài không thể chuyện tình muốn làm. ( thực khả nghi a . . . ) Trong ngày thƣờng đảm nhiệm tác phong và kỷ luật uỷ viên loại nhân vật - Elis, trực giác bắt đầu phát huy tác dụng. Hay là, hắn là muốn đi trên đƣờng tiến hành không đứng đắn - giải trí? ( . . . Tuy rằng cảm thấy đƣợc khả năng không lớn, nhƣng có tất yếu xác nhận một chút ) Elis sử dụng gió - Tinh Linh ma thuật tiêu trừ tiếng bƣớc chân, lén lút đi theo Kamito - mặt sau. ◇

Cứ nhƣ vậy —— So với ƣớc định thời gian hơi sớm một ít, Kamito đi tới ( thánh Airecia quảng trƣờng ). Kamito thử ở quảng trƣờng ngay trung ƣơng - thánh nữ Airecia giống nhƣ tiền tìm kiếm Leonora - thân ảnh, bất quá nàng tựa hồ chƣa trình diện. Không có cách nào - Kamito chỉ có thể đứng ở đó chờ đợi, chỉ chốc lát bốn phía liền truyền đến khe khẽ thì thầm - tiếng nghị luận. "Xem, chính là cái dâm Vƣơng. Hắn ở nơi này làm cái gì? " " nhất định là ở xem xét muốn thu làm đầy tớ - cô gái " " này là bực nào đáng trách . . . " " không thể cùng hắn chống lại tầm mắt nha. Sẽ mang thai - " " bị liên · Asberg đại nhân quyết định rụng thì tốt rồi " Kamito bị lui tới với trên quảng trƣờng - các thiếu nữ lạnh mắt thấy.


( . . . Cảm giác ngay cả muốn chết - tâm đều đã có ) Kamito nhƣ đứng đống lửa, nhƣ ngồi đống than mà tại kia chờ, đến cùng gác chuông - kim giây chỉ hƣớng 2h chỉnh. Liền trong khoảnh khắc đó —— " —— Đã để ngƣơi đợi lâu. Kagehaya Kamito " Sau lƣng truyền đến nghiêm túc mà trong suốt thanh âm. " . . . Leonora! ?" Nhìn thấy đột nhiên từ sau xuất hiện - thiếu nữ chứa, Kamito không khỏi mà ngừng lại rồi hô hấp. Trên ngƣời nàng mặc, cũng không phải Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn - quân phục. Một thân màu trắng - váy liền áo, trên vai đeo một cái nho nhỏ - ba lô. Làm đặc thù - mũ nồi cũng đều không phải là quân dụng, mà đổi thành đỉnh đầu xinh đẹp - mũ. Mặt trên có chứa long - thêu có vẻ càng đáng yêu. ( ách, này làm sao xem . . . Đều không giống nhƣ là quyết đấu - trang phục đi ) Ở Kamito xem ngây ngƣời thời điểm, Leonora tựa hồ có chút tức giận dƣờng nhƣ mở miệng. "Không, không biết là có cái gì muốn nói sao?" "A, ân . . . " Kamito lập tức hồi quá liễu thần lai, cuống quít - gật gật đầu. "Ta nói, không có mặc bình thƣờng - quân phục sao " "Ân " " ..." "Khác đây?" " . . . Ách, thật thích hợp ngƣơi sao. Không bằng nói, đáng yêu quá . . . Rất khiến ta giật mình rồi" " . . . ! ?" Nhất thời, Leonora - mặt lập tức liền đỏ lên. "Ở, khắp nơi, đang nói cái gì a, ngƣơi này biến thái!" "Cái gì thôi!" . . . Rõ

ràng riêng khen ngợi nàng lại đƣợc xƣng là biến thái, thật là khiến ngƣời tiếc

nuối. " . . . Quả, quả thực, trong lòng - phần này không bình tĩnh tất cả đều là lỗi của ngƣơi!"


Leonora một bên đỏ mặt, một bên tức giận dƣờng nhƣ dùng mang theo oán niệm - ánh mắt trừng mắt Kamito. . . . Hoàn

toàn không biết đây là chuyện gì xảy ra.

Tóm lại —— "Vì cái gì hẹn ta đi?" Kamito nói thẳng hỏi han. "Đó là . . . " Leonora trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt do dự chi rồi nói ra. "Vì, vì để cho ngƣơi phụ trách!" Leonora thật có khí thế mà đƣa ra ngón trỏ chỉ hƣớng Kamito. Kamito sững sờ mà nghiêng đầu. " . . . Phụ trách là, phụ cái gì trách?" "Đều, đều tại ngƣơi, ta không thể sử xuất lực lƣợng vốn có rồi" Leonora dùng oán hận - tầm mắt nhìn chằm chằm Kamito. " . . . Đều tại ta?" Kamito càng phát ra nghi ngờ. Không, nhớ không lầm —— Kamito là đem của nàng Tinh Linh ma trang ( Đồ Long chi Thánh Kiếm ) đánh nát. Khả đó là Kiếm Vũ khi chuyện tình. Không có lý do gì bị ghi hận a. Làm cao thƣợng kỵ sĩ - nàng, hẳn không phải là cái loại này sẽ tính toán chi li loại hình. Nhƣ là nhận thấy đƣợc thần trong lòng ngƣời - nghi hoặc, Leonora lắc lắc đầu. "Không. Của ta ( Đồ Long chi Thánh Kiếm ) đã muốn khôi phục đƣợc tốt lắm rồi. Chính là —— " Nàng cắn chặt môi, tiếp tục nói. "Không, không biết là vì cái gì, mỗi khi nhớ tới chuyện của ngƣơi là lúc, trong lòng ta liền sẽ trở nên tƣơng đƣơng không bình tĩnh. Kiếm Vũ thời điểm cũng thế, mỗi làm của ngƣơi mặt xẹt qua trong óc, kiếm - tấn mẫn độ sẽ giảm xuống " Leonora thanh âm có vẻ run nhè nhẹ. Kamito đến cùng lý giải rồi. . . . Đại

khái là bởi vì bại bởi Kamito mà tƣơng đƣơng - không cam lòng.

Kamito suy đoán đến —— Chỉ sợ, lần đó bại trận - kinh nghiệm khiến nàng mất đi bình tĩnh, tất nhiên là cảnh này khiến kiếm - tấn mẫn độ cũng thấp xuống.


( . . . Nói đúng là, quả nhiên nếu tiến hành một lần quyết đấu sao ) Hiện tại, nàng là nghĩ lại một lần nữa đƣờng đƣờng chính chính mà cùng Kamito chiến đấu cũng lấy đƣợc thắng lợi, tịch này một lần nữa tìm về tự tin —— Đại khái chính là một chuyện nhƣ vậy đi. Nhƣng mà —— "Cho, cho nên!" Leonora nhƣ trƣớc đỏ mặt, thật có khí thế mà dùng ngón trỏ chỉ vào Kamito nói ——

"Hôm nay cả ngày, đem ngƣơi phải theo giúp ta cùng nhau vƣợt qua!" " . . . Gì?" Nàng nói ra một phen hoàn toàn ra ngoài Kamito đoán trƣớc trong lời nói.


"Cái. . . , cái cái, cái . . . !" Giấu ở chỗ bóng tối nhìn trộm Kamito - Elis, giật mình đắc tƣợng cá vàng bình thƣờng miệng khép khép mở mở. "Vì cái gì, Leonora đại nhân sẽ . . . !" Giữa quảng trƣờng, Kamito tựa hồ đang cùng Leonora khoái trá mà trò chuyện với nhau. Hơn nữa, Leonora mặc - đều không phải là quân phục, mà là dĩ thân vì đồng tính - Elis - ánh mắt xem ra cũng tƣơng đƣơng có mị lực đáng yêu trang phục. . . . Theo

phát triển đến xem, bọn họ ở hẹn hò này một sự thực không thể nghi ngờ.

Không, Elis cũng không rõ ràng lắm hẹn hò đến tột cùng là cái. Chính là, ở trƣớc kia sử dụng Kỵ Sĩ đoàn - quyền hạn theo Claire trên tay tịch thu tới đƣợc trong sách đọc đƣợc quá. "Ka, Kamito ngƣời này, thế nhƣng đối tƣớng địch xuất thủ . . . !" Elis - lông mi đứng đấy, cắn chặt môi. Mặc dù biết Kamito là làm cho ngƣời ta bất lực đích thiên đột nhiên Ma vƣơng, nhƣng trăm triệu không nghĩ tới sẽ không lễ tiết đến loại trình độ này. "Không, không thể tha thứ . . . !" Âm thầm quyết định - Elis nhảy ra ẩn thân - bóng ma. Chính là —— " . . . Ngô, biến mất đi nơi nào?" Chút bất tri bất giác, Kamito thân thể của bọn hắn tƣ hỗn tới rồi trong đám ngƣời không thấy bóng dáng rồi. ◇ —— Về

phƣơng diện khác, khi đó có một ngƣời khác vật cũng đúng lúc ở đây.

" . . . Ai, thật sự là mệt " Diễm lệ - tóc đen thẳng tắp thùy đến bên hông. Chạng vạng sắc con ngƣơi bí mật mang theo một tia u buồn. Đó là Ordesia đế quốc thứ hai Vƣơng nữ, Fianna · Rei · Ordesia. Nàng tối hôm qua ở tại đế quốc chuẩn bị - tối khách sạn cao cấp ( Royal·Palace ) lý, hƣớng hoàng đế tiến hành có liên quan tiến vào quyết thắng chiến - báo cáo. . . . Cứ

việc bình thƣờng ở đồng đội trƣớc mặt đều có vẻ cực kỳ thong dong, khả nàng bây giờ tâm tình tƣơng đƣơng kém. Ở báo cáo thời điểm đã xảy ra nhiều lắm khiến nàng chuyện không vui.


Ordesia hoàng đế cùng với thân phận địa vị tƣơng đối cao - các quý tộc, ở mặt ngoài là trịnh trọng - hoan nghênh nàng. Nhƣng này bất quá là bởi vì ( TEAM·SCARLET ) - thắng lợi sẽ vì đế quốc mang đến ích lợi thật lớn mà thôi. Bốn năm trƣớc, Fianna trở thành ( mất mác - Tinh Linh Hime ) thời điểm, đối mặt còn nhỏ - nàng, bọn họ đến tột cùng là áp dụng nhiều lạnh - thái độ a —— Khi đó hành động của bọn họ, đến nay đã ở Fianna - trong lòng bảo lƣu lấy vết thƣơng. Bọn họ đến nay vẫn đang khinh thƣờng bị ( thần nghi viện ) trục xuất - Fianna. ( nha, này thế nào cũng tốt ) Sắc mặt nàng ngƣng trọng - lý do, cũng không chỉ có là bởi vì kia. Buổi sáng hôm nay, sớm trả phòng rời đi ( Royal·Palace ) - nàng, tiện đƣờng đi một chuyến ( cổ đại thƣ viện ) điều tra có liên quan chuyện nào đó - văn hiến. Phải điều tra chính là cái kia Sarah · Khảm ở bắt lấy Fianna nơi đó nói qua trong lời nói. —— Có

liên quan ( ám chi Tinh Linh Hime ) - tình báo.

Ám chi Tinh Linh Vƣơng ——Ren·Ashdoll . Theo cổ đại trong thƣ viện tìm đọc đến - tƣ liệu sở ghi lại, đó là Alphas giáo quốc - một nhóm ngƣời sở tín ngƣỡng, tên thứ sáu ( Tinh Linh Vƣơng ) - tên. ( . . . Sarah nói, Kamito-kun là tên kia ( ám chi Tinh Linh Vƣơng ) - chuyển sang kiếp khác ngƣời ) Nếu là nhƣ vậy, ( ám chi Tinh Linh Hime ) đến tột cùng là gì loại - tồn tại đây. Hơn nữa —— ( một gã khác liên · Asberg —— Rudia đại ngƣời đồng thời chấp nhất với Kamito ) ... Đến

tột cùng, Kamito chung quanh ở phát sinh những thứ gì.

Tóm lại, có thể khẳng định chính là tại đây giới ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) sau lƣng, có cái gì ở rục rịch. ( Kamito-kun . . . ) Nàng ôm lấy - phiền não không dứt. Mặc dù có nghĩ tới rõ ràng cùng các đồng đội thƣơng lƣợng đƣợc rồi, nhƣng bởi vậy phải đem Rudia chuyện tình hƣớng Claire thẳng thắn. Biết chân tƣớng là lúc, nàng có lẽ sẽ trở nên tái cũng không cách nào một lần nữa tỉnh lại đi. ( hiện tại, vẫn không thể nói đi . . . ) Đột nhiên. Ngay tại Fianna trầm trọng mà thở dài một hơi.


" . . . Kamito-kun?" Quảng trƣờng là biển ngƣời ở bên trong, phát hiện Kamito - thân ảnh. ( . . . Hắn là phải ở chỗ này làm cái gì? ) Kamito tựa hồ ở thánh nữ Airecia giống nhƣ tiền chờ ngƣời nào. ( . . . Bất quá, rốt cuộc là chờ ai? ) Nếu nhƣ là cùng đội - cô gái, hẳn là không cần phải . . . Tại đây chạm trán mới đúng. Đang lúc Fianna cảm thấy đƣợc khả nghi, đi hƣớng Kamito đang định muốn gọi lại hắn thời điểm. " . . . ! ?" Fianna - cƣớc bộ mạnh dừng lại. Kamito - xuất hiện trƣớc mặt một gã mặc cô gái đáng yêu. ( . . . Đó là, ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ) - Leonora · Lancaster! ? ) Fianna sai lệch nghiêng đầu. ( . . . Vì cái gì Kamito-kun chiếu cố gặp địch quân đội ngũ - át chủ bài đây? ) Nghi vấn - lốc xoáy ở Fianna - trong đầu dâng lên. Một hồi qua đi —— Hơi chút nói nói mấy câu lúc sau, hai ngƣời kia thân ảnh liền hƣớng về đƣờng cái phƣơng hƣớng biến mất. " ..." . . . Vì

lý giải vừa mới đoán gặp cái kia lần cảnh tƣợng - hàm nghĩa, Fianna tại nguyên chỗ ngơ ngác đứng lặng mấy. Sau đó —— "A, ha ha, a . . . Cái gì nha, nguyên lai là nhƣ vậy a " Mặt của nàng có vẻ hơi có chút run rẩy. "Rõ ràng ta bởi vì Kamito-kun chuyện tình phiền não nhƣ vậy, Kamito-kun thiếu trƣớc sau nhƣ một, làm trò hắn - ban ngày chi Ma vƣơng a . . . " Fianna kia Tử Sắc - con ngƣơi mất đi quang huy, toàn thân hiện lên nổi lên màu đen - khí tràng. Của nàng kia bộ dáng, quả thực giống nhƣ là ( ám chi Tinh Linh Hime ). Liền ở khi đó. "Vƣơng, Vƣơng nữ điện hạ?" Sau lƣng truyền đến la lên thanh âm của nàng.


" . . . Elis?" Xoay ngƣời sau trƣớc mắt xuất hiện, là chải lấy đuôi ngựa - kỵ sĩ đoàn trƣởng. "Vƣơng nữ điện hạ ở nơi nhƣ thế này đến tột cùng là muốn làm cái gì?" "Ngƣơi mới là tại sao phải ở nơi nhƣ thế này?" "Ngô, kia, đó là bởi vì . . . " Nghe đƣợc Fianna - hỏi lại, Elis - mặt lần đỏ, giống nhƣ là muốn che dấu cái gì dƣờng nhƣ ấp a ấp úng. Đối với bình thƣờng cũng rất nghiêm túc thật tình nàng mà nói, điều này thật sự là quá ít thấy. ( . . . Thì ra là thế ) Thông minh - Fianna lập tức liền lý giải nàng sở dĩ sẽ áp dụng cái loại này thái độ - lý do. Chỉ sợ, nàng cũng ở trong đám ngƣời phát hiện Kamito đi. Sau đó nhất định là muốn đi truy hai ngƣời kia. ( . . . Này nên làm thế nào mới tốt đây ) Đối với Fianna mà nói, Elis cũng là mạnh mẽ - luyến ái đối thủ cạnh tranh một trong. Không bằng nói, ý nào đó thƣợng nàng là chỉnh chi trong đội ngũ nhất tích cực to gan. ( . . . Nhƣng hiện tại, chỉ có thể cộng đồng tác chiến ) Fianna phiền não rồi nửa ngày trời sau, cuối cùng cho ra kết luận này. Dù sao, Leonora ở phƣơng diện kia - uy hiếp trình độ hay là không biết bao nhiêu. "Nha, vừa mới Kamito-kun tại kia đúng không?" " . . . A, ân, hình nhƣ là - " Tựa hồ cảm thấy đƣợc theo dõi Kamito rất là xấu hổ, Elis càng thêm muốn che dấu - bàn bạc. Đúng vậy phải đi theo Kamito-kun mặt sau đúng không? Ta cũng vậy một khối đi thôi " " . . . Vƣơng nữ điện hạ?" "Ngƣơi nghĩ, nếu đợi cho Kamito-kun biến thành ban ngày chi Ma vƣơng trong lời nói kia sẽ trễ nha?" "Ngô,, đúng là nhƣ thế. Thật lo lắng Leonora đại nhân a " Elis ho khan một tiếng, gật gật đầu.


Ý hợp tâm đầu - hai ngƣời, bắt đầu ở trong đám ngƣời tìm kiếm Kamito thân ảnh của bọn họ. ◇

" ..." Ở trên đƣờng gặp thoáng qua - mọi ngƣời, cơ hồ đều hƣớng bọn họ quăng đến đây kinh ngạc - tầm mắt. Điều này cũng không có biện pháp. Bởi vì dù sao cùng một chỗ - hai ngƣời này, theo thứ tự là sẽ ở quyết thắng chiến gặp nhau - hai chi đội ngũ - át chủ bài nha. ( cảm giác, tình hình trở nên kỳ quái nữa à ) Đi ở Leonora bên cạnh - Kamito gãi gãi đầu. ( . . . Nói là đều tại ta mới không ở trạng thái, nhƣng vẫn là không hiểu nổi a ) Vốn, Tinh Linh lịch sử phủ ở trạng thái, liền phi thƣờng dễ dàng thụ tinh thần cùng thân thể tình hình - ảnh hƣởng. Ký có nguyên nhân vì thật nhỏ nội tâm bị thƣơng mà trở nên không thể gọi về Tinh Linh, tƣơng phản cũng có bởi vì tinh thần quá mức tăng lên mà khiến cho Tinh Linh - lực lƣợng tính dễ nổ gia tăng. Bởi vậy, Leonora kia một mực chắc chắn Kamito chính là nguyên nhân - thái độ, hơi có vẻ đắc không cách nào làm cho nhân lý giải. Bất quá, bị gọi ra - mắt không phải là quyết đấu điểm ấy đã làm cho cảm tạ rồi. Kamito cũng đúng lúc nhàn rỗi, hoặc là nói, nếu không muốn sai trong lời nói — —

( . . . Đây là hẹn hò đi ) Hơn nữa đối tƣợng hay là siêu đáng yêu - mỹ thiếu nữ. Đột nhiên chú ý tới điểm ấy, Kamito ho khan một tiếng. "Nói trở lại, cùng nhau hành động là không quan hệ, bất quá có cụ thể - đích đến sao?" "Đích đến?" Leonora lấy tay để ở hàm dƣới, làm làm ra một bộ đang suy tƣ bộ dạng. "Kia thật không có lo lắng. Chỉ cần là cùng ngƣơi cùng một chỗ trong lời nói đi đâu đều không quan hệ " "Ngƣơi, ngƣơi này cách nói sẽ đƣa tới rất nhiều hiểu lầm đó a " Đỏ mặt đi lên - Kamito theo đồng phục trƣớc ngực lấy ra một trang giấy. Đó là cặn kẽ viết phố xá sầm uất các cửa tiệm trải ra - địa chỉ linh tinh. . . Tờ rơi. "Khó đƣợc có nhiều nhƣ vậy chỗ đáng giá nhất chơi, không đi chỗ nào nhìn xem sao?" "Ngô, ngƣơi khó đƣợc cũng sẽ đƣa ra đề nghị không tồi thôi "


Leonora gật gật đầu lúc sau, đƣờng đột - tựa đầu thân sang đây xem nổi lên tờ rơi. " . . . !" Ở trƣớc mũi phập phềnh - mùi dầu gội khiến cho Kamito trái tim mạnh nhảy dựng. Nàng mảnh khảnh đầu ngón tay tại trên địa đồ vạch lên, đột nhiên ở một loại chỗ dừng lại. "Ta nghĩ đi này nhìn xem " "( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) kỷ niệm quán?" Đó là từ ( thần nghi viện ) bỏ vốn thành lập - quán triển lãm. Nghe nói bên trong lộ ra đƣợc đi qua trong mấy trăm năm cùng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) tƣơng quan - lịch sử tƣ liệu. "Theo hẹn hò nơi - góc độ mà nói, là có chút nghiêm túc - lựa chọn a " Kamito trong lúc lơ đãng toát ra này dạng - cảm tƣởng lúc sau. " . . . Hẹn, giới thiệu về, hẹn hò! ?" "A, không —— " "Ngƣơi, ngƣơi đem này trở thành là cái gì nữa à, biến thái quỷ súc Ma vƣơng!" Leonora đỏ bừng cả khuôn mặt mà giận sẳng giọng. . . . Kia

khí thế tựa hồ lập tức sẽ rút ra ( Đồ Long chi Thánh Kiếm ) bình thƣờng.

"Ôm, thật có lỗi. Đây không phải là hẹn hò, ân!" "Hừ, đó là đƣơng nhiên, ta mới sẽ không làm nhƣ vậy phẩm hạnh không đoan chuyện!" Nàng mạnh tƣơng đƣơng tuyến dời đi chỗ khác, bƣớc nhanh tiêu sái lên. . . . Kamito

bất đắc dĩ mà nhún vai.

( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) kỷ niệm quán, ở vào rời xa náo trung tâm chợ - một cái an tĩnh chỗ. Kỷ niệm quán - vẻ ngoài giống nhƣ một tòa tế điện giống nhau. Có lẽ là bởi vì quán triển lãm không có gì giải trí tính đáng nói, bên trong quán không có nhiều lắm - du khách. Tuy rằng Kamito bọn họ tiến toà nhà, chung quanh liền hƣớng bọn họ quăng đến đây kinh ngạc - tầm mắt, nhƣng cũng không có ngƣời hƣớng bọn họ đáp lời. Bởi vì tùy tiện mà cùng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - đại biểu tuyển thủ đáp lời - hành vi trái với quý tộc gian - lễ tiết.


Kamito bọn họ dọc theo chỉ thị lộ tuyến xem xét hàng triển lãm. Hành lang - trên vách tƣờng trang sức, là quá khứ từng đã dùng qua chiến thuật - giải thích, cùng với qua nhiều thế hệ ngƣời xuất sắc - tranh chân dung. "Cơ hồ không có trƣớc kia - tƣ liệu a " "Ân, bởi vì Ranbal chiến tranh tiền - tƣ liệu, tại kia tràng trong chiến tranh cùng ( thần nghi viện ) - thƣ viện cùng nhau bị thiêu hủy rồi" Đi ở bên cạnh - Leonora một bên hƣớng về phía trƣớc đẩy kính mắt một bên gật đầu. " . . . Ai? Khi nào thì mang lên trên kính mắt?" "Ta, ta đeo mắt kiếng liền kỳ quái nhƣ vậy sao?" Leonora lộ ra vẻ mặt tức giận bộ dáng trừng mắt Kamito. Lại nói tiếp lần trƣớc ở ( cổ đại thƣ viện ) chạm mặt, nàng cũng có đội kính mắt. Hình nhƣ là nói, chỉ có ở đọc chữ nhỏ thời điểm mới có thể đeo mắt kiếng. "A, không, kính mắt cũng rất thích hợp nha " Kamito thẳng thắn mà tự thuật cảm tƣởng của mình. Tuy rằng không mang theo kính mắt - Leonora đồng dạng phi thƣờng xinh đẹp, bất quá kính mắt hình thức ở dƣới nàng sẽ tiết lộ ra một loại thành thục nữ tính - mị lực làm ngƣời ta lâm vào động tâm. Vì thế —— " —— Ngƣơi, ngƣơi đang nói cái gì a! Này kính mắt khống biến thái!" Leonora đỏ bừng cả khuôn mặt mà chạy ra. "Tính nhƣ thế nào thôi . . . " Ai - một tiếng, Kamito thở dài một hơi. —— Trong

lúc bất chợt, tầm mắt của hắn bị khắc vào trên vách tƣờng - khác tên cấp hấp dẫn đi rồi. 24 Năm

trƣớc - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - ngƣời xuất sắc.

( hoàng hôn chi ma nữ ) —— Greyworth · Shermas. " ..." Kamito dừng bƣớc nhìn chăm chú vào kia trƣng bày ra tới tranh chân dung. Đó là miêu tả nàng lúc tuổi còn trẻ —— Tuy nói bây giờ nhìn đi lên cũng phi thƣờng trẻ tuổi ——24 Năm trƣớc, nàng tuổi chừng 15 Tuổi khi - tranh chân dung. Cứ việc làm đặc thù - màu xám tóc một chút cũng không có thay đổi, trong tranh - nàng lại có một bộ tƣơng đƣơng đáng yêu - gƣơng mặt. Kamito đã từng thấy qua một lần Greyworth khôi phục lúc tuổi còn trẻ bộ dạng, nhƣng chỉ chỉ một cái chớp mắt. Cơ hồ không thể ở lại trong trí nhớ.


( cái kia ma nữ cũng có quá nhƣ vậy - thời đại a ) Kamito cũng không biết toàn thịnh kỳ - ( hoàng hôn chi ma nữ ) đến tột cùng mạnh bao nhiêu. . . . Chính

là tâm tình, luôn luôn chút không hiểu.

"Kamito, ngƣơi đang làm cái gì " Nghe đƣợc Leonora - la lên, Kamito vội vàng đuổi theo. Bên đƣờng tái đi về phía trƣớc một khoảng cách lúc sau, chỉ thấy có một bị mành che khuất - phòng lớn. " . . . Đặc biệt triển lãm thất?" Kamito mới vừa một bƣớc vào phòng này, "Ô a . . . " Yết hầu ở chỗ sâu trong liền không khỏi tiết ra rên rĩ. ( rất, rất ngu xuẩn . . . ! ) Đầu tiên đập vào mi mắt chính là —— Thêu · · Thƣợng · Nhất · Lần · Yuu · Thắng · Ngƣời · Thân · Tƣ - thật lớn bức họa. Dài đến thắt lƣng - tóc đen. Thuần trắng - dị quốc gió trang phục. Sau đó, trong tay sở cầm tối đen Ma kiếm đúng là —— Ám chi Tinh Linh ma trang ( xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm ). Không chỉ là bức họa. Trong phòng chỉ cần là vách tƣờng - chỗ đều bị bức tranh chiếm hữu nàng - chân dung, hơn nữa trong phòng gian còn để đặt ngang lớn tƣợng đồng. "Muốn làm, làm cái quỷ gì a, gian phòng kia! ?" Kamito - mặt co rút rồi. "Có đặc biệt triển lãm thất một chút cũng không kỳ quái đi. Nàng ở khoá trƣớc ngƣời xuất sắc giữa nổi tiếng cũng là tính áp đảo - " Leonora màu đen - con ngƣơi lóe ra, đối trên vách tƣờng " Nàng " - bức họa vào mê. "Kiếm Vũ của nàng là mục tiêu của ta. —— Cao nhã, mà mạnh hơn hết thảy " . . . Leonora

nằm mơ đều không nghĩ tới, bích hoạ thƣợng - bản nhân ngay tại bên cạnh của nàng đi. " ..." Kamito lại một lần nữa mà nhìn thẳng bức họa thƣợng sở miêu tả, chính mình quay lại tƣ thế. ( lực lƣợng của ta, còn không kịp khi đó - ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ) . . . )


Mình bây giờ đích xác đang dần dần thu hồi toàn thịnh kỳ khi - thực lực. Cứ việc sẽ đối với thân thể tạo thành gánh nặng, Greyworth - tuyệt kiếm kỹ cũng bắt đầu có thể sử dụng rồi. Nhƣng vẫn là cản không nổi. Mình và nàng trong lúc đó tồn tại tuyệt đối tính bức tƣờng ngăn cản. "Kamito?" " . . . Ngô? A, thật có lỗi " Leonora thanh âm đem Kamito kéo về đến trong hiện thực. "Ở quyết thắng trong chiến đấu, hy vọng chúng ta cũng có thể tiến hành một hồi lƣu ghi vào sử sách - Kiếm Vũ đây " "Ân, đúng nha " Nhìn lấy xuống kính mắt - Leonora, Kamito dùng sức gật gật đầu. —— Tại

kia lúc sau, mới ra kỷ niệm quán, Leonora liền chỉ hƣớng phía trƣớc.

"Kamito, nơi đó có bán mì bao nha " "Ân?" Kamito tƣơng đƣơng tuyến dời tới, chỉ thấy nói ra tiền có một gia bán mì bao tiểu điếm. Thủy tinh trong tủ cửa để mới ra lò bánh bao, tản mát ra dễ ngửi - hƣơng khí. "Ân, nhìn qua ăn rất ngon đó a. Mua một cái hảo . . . Hàaa. . . ! ?" Đến gần thủy tinh tủ kính về sau, Kamito hết chỗ nói rồi. Bầy đặt tại kia - —— Dĩ nhiên là đại lƣợng - ( liên · Asberg ) bánh mì. Bị nƣớng đến xốp bánh bao ở mặt ngoài, còn dùng chocolate vẽ lấy cùng Kamito - ( Tinh Linh khắc ấn ) tƣơng tự mƣu đồ văn. "Này, này tính cái gì nha, ta nhƣng không phê chuẩn quá a!" " . . . Phê chuẩn?" "A, không có gì . . . " Kamito vội vàng che dấu nói. "Khá đƣợc nha. Liền mua chút làm nhƣ là cho Yuri các nàng - thổ sản đƣợc rồi " "Thật đúng là mua a . . . " Kamito bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. ◇

" . . . Ha ô, hƣơng vị khá đƣợc đây này "


"A a, hƣơng vị phải không sai " Kamito bọn họ ăn vừa mới mua bánh bao, song song đi ở phố xá sầm uất lý. Bánh mì lý có chocolate - có nhân, tựa hồ này chocolate đại biểu chính là ( ám chi Ma kiếm ), thiết kế thƣợng một cách không ngờ - khảo cứu. " . . . Restia cũng khẳng định không nghĩ tới chính mình sẽ biến thành bánh mì có nhân đi " "Kamito, vừa mới nói cái gì rồi?" "Không, không có gì . . . Ân?" Bỗng nhiên, Kamito - tầm mắt chú ý tới Leonora - bên miệng. "Dính vào chocolate nha " "Ai?" Kamito một bên cƣời khổ một bên dùng đầu ngón tay giúp nàng lau đi. "Hô a . . . Ngƣơi, ngƣơi ngƣơi, ngƣơi đang làm cái gì a, này cái đồ biến thái!" Chỉ thấy Leonora đỏ bừng cả khuôn mặt mà gào lên. . . . Này phản ứng cùng ngày hôm qua Claire - không có sai biệt. "Dragonia cực mạnh - kỵ sĩ đại nhân cũng có chỗ đáng yêu thôi " " . . . ~!" Bị Kamito nhƣ vậy nhất đùa, Leonora - mặt trở nên đỏ hơn. "Quả, quả nhiên, nhiễu loạn ta nội tâm bình tĩnh - đầu sỏ gây nên chính là ngƣơi!" Nàng lập tức đã đem mặt bỏ qua một bên rồi. "Thật có lỗi thật có lỗi. Nhƣ vậy kế tiếp đi đâu?" " . . . Nhƣ vậy a. Phố ngoại giống nhƣ có vũ khí tƣ liệu quán cùng Tinh Linh tƣ liệu quán " "Hứng thú trƣớc sau nhƣ một - phong cách cổ xƣa a " Nghe đƣợc Kamito - cảm tƣởng. " . . . Thật sự là xin lỗi rồi đây. Ta từ nhỏ ngay tại nghiêm khắc - kỵ sĩ trong gia tộc lớn lên, đối với loại khi này đến tột cùng nên đi chỗ nào từ từ một mực không biết " " . . . Thật không " Nha, ở phƣơng diện kia Kamito cũng là tám lạng nửa cân, đối với sân chơi sở. "Vậy tản tản bộ, đi dạo một vòng phố xá sầm uất đi " "Tốt " Tại kia, chim nhỏ giống nhau - Phong Tinh Linh ở Kamito bọn họ trên đầu bay qua.


Trên đƣờng nhất thời nhấc lên một trận mãnh liệt - gió. Leonora trên ngƣời váy liền áo - vạt áo ở Kamito trƣớc mắt nhẹ nhàng phiêu lên. "YAA. A. A. . A!" " . . . ! ?" Kamito tính phản xạ mà dời ánh mắt, bất quá —— ( . . . Ân? ) Khắc ở võng mạc thƣợng - trong nháy mắt đó - cảnh tƣợng lại làm cho ngƣời ta vi diệu - cảm giác không ổn. Nguyên bản trong khoảnh khắc đó sẽ lộ ra tới nội y, hoàn toàn không thể thấy. Chiếm lấy, là nhìn qua thật mềm mại - cái mông —— ( . . . Lẽ, lẽ nào! ? ) Nói nhƣ vậy —— Nhất thời, Kamito nghĩ tới. Đó là trận đấu chính thức bắt đầu tiền ở ( cổ đại thƣ viện ) trung chuyện đã xảy ra. Bị ( long chi huyết ) sở chi phối - Leonora tiến đến hấp dẫn Kamito, nàng giống nhƣ ——

" . . . Ách, có thể hỏi một cái có điều thất lễ - vấn đề sao?" "Vấn đề gì?" "Ngƣơi, ách, không có . . . Không có mặc nội y sao?" " . . . ?" Leonora trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nghiêng đầu nói —— "Ân. Phụng dƣỡng long - hime miko chắc là không biết mặc nội y - " Giống nhƣ đƣơng nhiên dƣờng nhƣ, nàng gật gật đầu. " . . . Ngƣơi lại là ở đâu ra trần truồng áo lót dài Kiếm Tinh Linh " Kamito khinh khẽ thở dài một hơi. "Đi trƣớc mua nội y đi. Lúc sau lo lắng nữa những chuyện khác " ◇

Cùng lúc đó —— " . . . Đáng giận, Kamito tên kia biến mất đi nơi nào?" Elis các nàng một bên khu sử Phong Tinh Linh thu thập tình báo, một bên ở phố xá sầm uất lý bôn tẩu . Ở ngƣời ta tấp nập trung tìm hai ngƣời kia - thân ảnh, thật sự là có chút khó khăn. "Có phải hay không tiến vào đến cái gì toà nhà đi?" Fianna một bên thở phì phò vừa đi theo phía sau.


"Dù nói thế nào cũng không thể nhƣợng sử dụng Tinh Linh lẻn vào trong tiệm a " —— Đang

ở đó. Một con giống nhƣ chim nhỏ giống nhau - Phong Tinh Linh phi xuống, rơi vào Elis - trên vai. " . . . Cái gì? Phát hiện hai ngƣời kia rồi?" "Bọn họ đi đâu?" Phong Tinh Linh ở Elis - bên tai nhỏ giọng mà đang nói gì đó. "Ka, Kamito thế nhƣng ở trƣớc mặt công chúng rình coi Leonora đại nhân - dƣới váy! ?" Ba két. Nháy mắt, Fianna - biểu tình hạ xuống không độ dƣới. "A, ha ha, a, Kamito-kun thật là, đến, đến cùng ở đang suy nghĩ cái gì đâu rồi, ha ha a . . . " " . . . Vƣơng, Vƣơng nữ điện hạ, có cái gì màu đen - khí tràng rò ra đến nha " Elis nuốt một ngụm nƣớc miếng. "Chuẩn bị xuất phát, Elis. Nói không chừng bọn họ còn tại đằng kia phụ cận!" "Ân, không thể tiếp tục khiến hắn làm ra cái gì chuyện vô sỉ rồi!" Hai ngƣời gật gật đầu lúc sau, lại một lần - chạy. ◇

" . . . Ta, ta thực sự một khối đi vào sao?" Ở quý tộc các đại tiểu thƣ ngự dụng - nội y giữ độc quyền bán hàng trƣớc, Kamito xấu hổ mà cầm lấy đầu. Bị ngƣời xem thấy mình đi vào loại này cửa hàng mà nói gièm pha lại sẽ gia tăng thêm. . . . Không

bằng nói, hiện tại đã bị trong điếm - các thiếu nữ dùng ánh mắt lạnh nhƣ băng nhìn chằm chằm rồi. "Ta không có mặc quá đƣợc xƣng là nội y gì đó. Cho nên không biết muốn lựa chọn nhƣ thế nào - nội y " "Ngƣơi hỏi ta ta hỏi ai a " "Ta đây cứ nhƣ vậy không mặc cũng không quan hệ nha?" " . . . Ngô, đây là đâu cánh cửa - uy hiếp " Kamito từ yết hầu ở chỗ sâu trong rên rỉ . Đúng vậy, nàng bây giờ ở váy liền áo hạ đều không mặc gì. Một khi lần thứ hai bị gió thổi lên váy trong lời nói ——


Nói không chừng sẽ truyền ra Kamito cởi xuống thiếu nữ nội y còn mang ngƣời gia chung quanh đi lại, bết bát nhƣ vậy hết sức - lời đồn đãi. ( . . . Tối thiểu phải tránh cho cái loại này tình hình - phát sinh a ) Kamito cuối cùng bỏ qua chống cự, bƣớc chân vào nội y giữ độc quyền bán hàng lý. —— Mấy

phút đồng hồ sau. Trong điếm có thể thấy tại vì Leonora chọn lựa nội y Kamito - thân ảnh. " . . . Quả nhiên, không thể bình tĩnh đến đây. Mặc nội y loại vật này " Leonora mang theo không thoải mái - vẻ mặt thầm nói. Tuy rằng thử mua một bộ cao cấp - sợi tơ nội y mặc, nhƣng ra vẻ tổng tránh không đƣợc cảm giác không ổn, không chiếm đƣợc long chi vu nữ đại nhân - vừa lòng. "Chính là không có thói quen mà thôi đi? Mặc kệ nhƣ thế nào, ở trên đƣờng đi đƣờng thời điểm hay là mặc tƣơng đối khá " " . . . Cảm giác, cảm thấy có chút không đƣợc tự nhiên " Vẻ mặt bất mãn - Leonora oán giận . "Ít nhất đổi thành loại này nhƣ thế nào đây?" Nàng dùng hai tay giơ lên cũng triển khai - là có thêm đăng-ten - màu đen nội y. "Ngƣơi, ngƣơi đừng đem loại đồ vật này triển khai a . . . " Kamito đỏ mặt dật mở tầm mắt. "Kia hàng, cùng ngƣơi bây giờ mặc - có cái gì bất đồng sao?" "Ân. Tựa hồ là có phá thủng - loại hình " " . . . ! ?" Nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trọng yếu - bộ vị chỗ có xinh đẹp - mở miệng. "Vì, vì cái gì loại vật này sẽ có bán a!" "Không thể sao?" "Phủ quyết. Ý nào đó mà nói so với không có mặc còn nguy hiểm " Kamito quả quyết mà lắc đầu rồi. . . . Nói,

chính mình tại sao phải nhƣ vậy là địch đội ngũ hình vuông vân vân át chủ bài chọn lựa nội y a. "Cái này loại đây này?" "Không căn bản là mảnh vải đến sao! . . . Tại sao phải cố ý tuyển lộ ra độ cao đó a!" "Vải dệt diện tích quá lớn sẽ cảm thấy không thể bình tĩnh đến "


"Bình thƣờng mà nói, không mặc áo lót mới thấy an tâm không xuống đi " Kamito án lấy huyệt Thái Dƣơng thở dài nói. " . . . Kia, nhƣ vậy, này đây?" Leonora cầm trên tay, là có chứa nhiệt đới đóa hoa văn dạng - nội y. " . . . Còn có thể làm áo tắm mặc - loại hình sao. Đây không phải là rất tốt sao?" "Ân. Tính chất trơn mƣợt, cảm giác xúc cảm không tồi rất tốt " " . . . A, nguyên lai đối sợi tơ - cảm xúc không có thói quen a " Ở thƣờng xuyên cần lễ trừ tà - hime miko vừa mới nội y trong đó, có không ít là có thể đồng thời kiêm nhiệm áo tắm đến sử dụng. Xem ra nàng ƣa bóng loáng - áo tắm tính chất. "Vậy tuyển cái này —— " Nói xong, Leonora cầm lên nội y —— " ..." Nhƣng đột nhiên, nàng lại hảo nhƣ nghĩ đến những thứ gì giống nhƣ xoay ngƣời mặt hƣớng Kamito. "Làm sao vậy?" "Không có gì, chính là, nan, khó đƣợc mua áo tắm —— " Đẩy lấy lƣợc lƣợc hiện hồng - mặt, nàng giƣơng mắt nhìn Kamito nói. —— Phải

cùng đi bơi lội à.

Vì thế. Hai ngƣời ly khai phố trung tâm chợ, đi tới ở vào trong rừng rậm - bể bơi. Nói là bể bơi, nhƣng này đều không phải là nhân tạo. Bởi vì chính là lợi dụng nguyên bản liền tồn tại - hồ lớn, cho nên làm cho ngƣời ta - ấn tƣợng càng giống bờ biển - bờ cát. Rất nhanh liền đổi lại quần bơi - Kamito, đang ngồi ở bên hồ chờ Leonora. Ven hồ chỗ, một số lớn mặc áo tắm - các thiếu nữ một bên vui cƣời một bên vui mà nghịch nƣớc. Nhƣng vừa nhìn thấy Kamito —— "YAA. A. A. . A, dâm Vƣơng, dâm Vƣơng đến rồi! " " ở xem chúng ta a, thật đáng sợ . . . " " loại nào hạ lƣu - tầm mắt " " ta đã không ai thèm lấy rồi!" Một bên nhƣ vậy hô một bên liên tiếp mà nhảy vào trong hồ, sẽ cực kỳ nhanh hƣớng phƣơng xa bơi đi. " . . . Ta là ở đâu ra cá mập sao " Bị thƣơng - Kamito, ở bên hồ cúi thấp đầu xuống.


Đang ở đó. "Đã để ngƣơi đợi lâu, Kamito " " . . . ! ?" Nghe thấy sau lƣng truyền đến thanh âm, Kamito xoay ngƣời lại, chỉ thấy mặc áo tắm - Leonora đƣa tay cắm ở bên hông đứng lặng . Thoáng bị lây màu anh đào - da thịt có vẻ dị thƣờng diễm lệ. Trƣớc ngực - hở ra nhìn qua sắp nhảy ra dƣờng nhƣ. Đáng yêu - cái mông, bị ấn toái hoa đồ án - áo tắm bao vây . Thon dài - mỹ chân cực kỳ chói mắt. Đối mặt này cân bằng độ nổi bật - dáng ngƣời, Kamito không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. "A, ách, có cái gì kỳ quái sao?" Leonora giống nhƣ thật thẹn thùng dƣờng nhƣ, giao nhau ma sát hai chân. Giống nhƣ đến cùng phục hồi tinh thần lại giống nhau, Kamito mở miệng nói. "Không, không, nói nhƣ thế nào hảo đâu rồi, ách . . . Rất đƣợc " " . . . Cái, ngƣơi, ngƣơi này biến thái! Biến thái!" Chính là vừa dứt lời, liền nhận đƣợc Leonora - tiếng mắng. "Làm sao nha! Ta chính là thành thật cung ra cảm tƣởng của mình thôi " "Ầm ĩ, ầm ĩ chết! Đừng, đừng nhƣ vậy nhìn chằm chằm vào hime miko - da thịt xem!" Leonora sẽ cực kỳ nhanh lấy tay chắn ở trƣớc ngực nói. "Ta, ta đi trƣớc đi chơi một hồi!" Giống nhƣ là phải làm lạnh nhân thẹn thùng mà nóng lên - thân thể giống nhau, nàng mạnh nhảy vào trong hồ. " . . . Ai " Kamito thở dài một hơi, ngơ ngác - nhìn Leonora dần dần đi chơi hƣớng xa xa thân ảnh. Bơi lội bộ dạng cũng rất mỹ lệ. Tựa nhƣ trên không trung bay lƣợn bình thƣờng thản nhiên. . . . Nói

trở lại, làm nhƣ vậy thật sao có thể biết rõ không ở trạng thái - nguyên nhân

sao. ( tuy rằng theo ngƣời bên ngoài - góc độ xem ra, bộ dáng hoàn toàn không giống nhƣ là không ở trạng thái a . . . )


Lời nói thật nói, nếu gần lo lắng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - xuất sắc mà nói nàng vẫn không ở trạng thái ngƣợc lại sẽ đối Kamito có lợi. Chính là, bởi nhƣ vậy Kamito thật sự không thể nhận. Dù sao, khi đó hẹn hò. —— Tiếp

theo, cùng với chân chính - nàng mà không phải là bị ( long chi huyết ) sở chi phối - nàng chiến đấu. " ..." Kamito cứ nhƣ vậy đứng ở bên hồ nhìn Leonora - thế bơi nhìn một trận —— "Nhìn chằm chằm ——. . . Ca ca hảo H "


"Hàaa. . . ! ?" Đột nhiên, quen tai thanh âm khiến cho Kamito cuống quít xoay ngƣời qua. " . . . Mir, Mireille! ?" Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Kamito, là Rinslet kia muội muội đáng yêu. Nàng bạch kim tóc dài màu vàng kim dán tại thấm ƣớt - trên da thịt. Xa hoa thân thể bị màu trắng - áo tắm bao vây lấy, trên lƣng phủ lấy thật to phao bơi. "Vì, vì cái gì ngƣơi sẽ ở này?" "Bởi vì buổi sáng - học tập đã xong cho nên lại đây đùa " "Một ngƣời tới?" "Không phải, Milla cũng cùng một chỗ " Mireille tựa hồ có chút mất hứng dƣờng nhƣ đáp. Tiếp theo, "Kamito, đem ngƣơi cái kia Leonora · Lancaster cũng dạy dỗ qua sao " Bƣng nƣớc trái cây - Milla · Basset mắt lạnh trừng mắt Kamito, nói. Trên ngƣời nàng chính là lấy nhẹ nhàng - trang phục maid sửa chữa mà thành áo tắm. Mang theo cuộn sóng cuốn tóc từ đầu - hai đầu chảy xuống. "Đợi, vân vân, là hiểu lầm! Này là có lý do - . . . " "Có lý do gì?" "Bất kể thế nào xem không đều là hẹn hò sao. Rõ ràng ca ca đều có onee-sama ở tại " " —— Mới, mới không phải cái gì hẹn hò!" Lúc này, vừa mới còn tại bơi lội - Leonora cuống quít về tới ven hồ. "Ngô . . . " " . . . Thật lớn " Bị nhiệt đới phong cách - áo tắm bao vây - đầy đặn bộ ngực. Bộ kia cùng 9 Tuổi cùng 13 Tuổi tổ hợp thành rõ nét đối lập - dáng ngƣời, khiến cho hai ngƣời không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. "Kamito chính là đang giúp giúp ta khôi phục nguyên bản - trạng thái mà thôi, tuyệt đối không phải đang tiến hành hẹn hò linh tinh. . . Không lo hành vi " "Ngô ——. . . " Mireille lộ làm ra một bộ khó có thể nhận - biểu tình nhìn chằm chằm nàng.


. . . Nha,

mặt đối với mình sở tôn kính - tỷ tỷ ở quyết thắng trong chiến đấu - địch nhân, này cũng là chuyện đƣơng nhiên. Kamito nhún vai, lại một lần chuyển hƣớng về phía Leonora. "Sau đó, kết quả nhƣ thế nào đây? Biết không ở trạng thái - nguyên nhân đến sao?" " . . . Còn không có, nhƣng tựa hồ có điểm đầu mối " "Nhƣ vậy a. Nha, kiên nhẫn chậm rãi lo lắng đi " " . . . Nói không thể nói nhƣ vậy. Dù sao ngày mai sẽ là quyết thắng chiến rồi" Nàng lắc lắc đầu, lại một lần nhìn thẳng Kamito - mặt. "Làm kỵ sĩ, làm Tinh Linh sử —— Ta nghĩ ở trạng thái tốt nhất hạ cùng ngƣơi Kiếm Vũ " " ..." Đối mặt nàng sở thổ lộ đích thực nghĩ thầm, rằng pháp, Kamito lâm vào trầm mặc. Đang ở đó, đột nhiên ven hồ truyền đến không nhỏ - xôn xao thanh. " . . . Xảy ra chuyện gì?" "Hiến dâng cấp này hồ - Tinh Linh - ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) bắt đầu rồi " Đối mặt kinh ngạc - nghiêng đầu - Kamito, Mireille giải thích. "Tƣơi ngon mọng nƣớc tế?" " —— Là bắt chƣớc cổ đại hải chiến - cùng loại ( Kiếm Vũ ) - hoạt động " Lần này, Milla lại bổ sung thuyết minh đến. ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) tựa hồ là hime miko tạo thành hai ngƣời một tổ - đội ngũ, tiến hành bắt chƣớc chiến tranh - nghi thức diễn khiêu vũ - một loại. Cứ việc không bằng ( Kiếm Vũ ) nhƣ vậy long trọng, nhƣng phần đông vu nữ vừa mới diễn khiêu vũ giao tạp cùng một chỗ bộ dạng hết sức xinh đẹp, tựa hồ làm xem xét dùng thi đấu thể thao có rất lớn - nổi tiếng. "Cũng có vì xuất sắc - đội ngũ chuẩn bị - phần thƣởng nha, ca ca " Mireille chỉ - phía trƣớc có một cái nho nhỏ - tế điện, lúc này đƣa vào hoạt động - hime miko nhóm đem bảo thạch vật phẩm trang sức cùng với ma khí tài quân sự từ từ đủ loại - vật phẩm trƣng bày mở ra. "Nghe đi lên thật thú vị nha. Ở nơi này đang xem cuộc chiến một chút đi " Nói xong, Kamito ở ven hồ ngồi xuống. Rara. "Ân?"


Leonora níu lấy cánh tay của hắn. "Làm sao vậy?" "Không, cái kia . . . " Leonora thẹn thùng - hồng nổi lên mặt. "Kamito, không, không cùng lúc tham gia cái kia nghi thức sao?" "Ai?" Mạnh, nói ra nói vậy Tầm mắt của nàng đính tại xếp hàng phần thƣởng - tế trên điện. "Chẳng lẽ là ở trong đó có cái gì thứ mình muốn sao?" " . . . Ân " Leonora gật gật đầu. " . . . Đó là con rối trong truyền thuyết công tƣợng, Lord · Swanmai nha - tác phẩm. Không nghĩ tới thế nhƣng có thể ở nơi nhƣ thế này nhìn thấy " Xem ra, nàng tựa hồ là muốn kia cái cự đại - hình rồng lông tơ con rối. "Giải nhì sao . . . Hảo!" Kamito gật đầu, bắt đƣợc Leonora - cánh tay. "Ngƣơi, ngƣơi muốn làm gì! ?" "Muốn cái kia lông tơ món đồ chơi đúng không? Vậy đi thắng thủ đi " "Thực, thật sự có thể sao?" "A a. Ta cùng Leonora tổ đội trong lời nói nhất định là đánh đâu thắng đó; không gì cản nổi - " "Kia, đó là đƣơng nhiên!" Gặp Kamito giơ ngón tay cái lên, Leonora vui mừng mà đồng ý rồi. ◇ —— Cùng

lúc đó, thở hổn hển - Elis cùng Fianna - thân ảnh xuất hiện ở hồ phụ cận trong rừng rậm. "Kamito, chung, đến cùng đuổi theo ngƣơi . . . !" "A, ha ha . . . Cùng nữ hài tử cùng nhau bơi lội, còn có cái gì có thể chống chế đây này " Elis thở hổn hển, mà Fianna lại toàn thân phập phềnh màu đen - khí tràng. "Ngô, tựa hồ cùng Leonora cùng đi đến trong hồ đi " Đúng vậy phải tham gia ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) sao? Khả đến tột cùng là vì cái gì —— "


Lúc này, trƣng bày ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) phần thƣởng xuất sắc - tế điện ánh vào nghiêng đầu - Fianna - trong tầm mắt. "Đó là . . . !" Chạng vạng sắc - ánh mắt lập tức mở to. Bị đặt tế trong điện chỗ cao nhất, cao nhất thứ tự - thƣởng cho là —— "( Royal·Palace ) - hai ngƣời vé nghỉ ngơi?" Đó là ngay cả Ordesia - hoàng tộc chi lƣu đều có sử dụng, chỗ ngồi này ( phù du đảo ) thƣợng cao cấp nhất - khách sạn. "Kamito - mục tiêu là kia?" "Ân, không có sai. Tuy nói không phải bình thƣờng - Kiếm Vũ, nhƣng ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đại biểu - át chủ bài tổ hợp, hoàn toàn có thể lấy đƣợc xuất sắc " "Bất quá, ngày mai sẽ là quyết thắng chiến rồi, nào có khoảng không sử dụng vé nghỉ ngơi —— " "Ở đêm nay dùng liền không thành vấn đề rồi. Nếu là nhƣ vậy . . . " Fianna ngừng lại rồi hô hấp. "Dù sao cũng là Kamito-kun, sẽ cùng nàng tiến hành ban đêm - Kiếm Vũ cũng nói không chừng " "Cái. . . , cái gì!" . . . Đại

khái là tƣởng tƣợng đến những thứ gì đi, thanh thuần - Elis trở nên đỏ bừng cả khuôn mặt. "Kia, kia tuyệt đối không đƣợc! Nhất định phải ngăn cản!" "Ân, đúng vậy!" Hai ngƣời - thủ dùng sức mà nắm lại với nhau.


" . . . Nói cách khác, giống nhƣ là trong nƣớc tiến hành - cƣỡi ngựa chiến sao " Trên vai đắp Leonora - Kamito, lại một lần ở trong đầu xác nhận theo Milla · Basset kia nghe tới - ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) - quy tắc. Đầu tiên, hai ngƣời một tổ - vu nữ lấy ( mã ) cùng ( kỵ sĩ ) - hình thức tổ đội. Làm nhƣ ( mã ) - vu nữ phụ trách di động, bị gánh vác - ( kỵ sĩ ) lại lẫn nhau cƣớp đoạt giáp ở trƣớc ngực - đặc thù bảo thạch —— ( ma thạch ). Ở hạn định trong thời gian, lấy đƣợc ( ma thạch ) số lƣợng nhiều nhất - đội ngũ thắng lợi. Bởi vì này chỉ là diễn khiêu vũ, bởi vậy Khế Ƣớc Tinh Linh cùng Tinh Linh ma trang - sử dụng là cấm. Mà Tinh Linh ma thuật đồng dạng chỉ cho phép sử dụng sơ đẳng cấp bậc. Tự nhiên, xúc phạm tới hime miko - hành vi không cần phải nói, ngay cả dơ hồ nƣớc cũng là bị cấm chỉ. Thuận tiện nhắc tới, phụ trách đảm đƣơng ( mã ) - hime miko có thể thông qua toàn thân phóng thích thần uy đến thu hoạch sức nổi. Đây đối với chịu quá trình độ nhất định huấn luyện - hime miko mà nói, cũng không phải cái bao nhiêu khó khăn kỹ xảo. Nhƣ vậy, nghi thức thân mình nhìn nhƣ không nguy hiểm gì, bất quá —— ( đối với ta mà nói, ở đừng - ý nghĩa thƣợng rất nguy hiểm a . . . ) Nhé hƣu. Trên cổ truyền đến đùi kia mềm mại - cảm xúc. . . . Nếu

nhƣ là chính trực thanh xuân - thiếu niên mà nói giống nhƣ vậy đỏ mặt tim đập cũng là chuyện không có biện pháp. "Ka, Kamito, đầu đừng nhƣ vậy nhích tới nhích lui - . . . Nha!" "Ôm, thật có lỗi . . . " Trên đầu truyền đến - Leonora - nũng nịu, khiến cho Kamito - đỏ mặt lên. Chỉ chốc lát, khác cƣỡi " Mã " - hime miko cũng đều lục tục - tụ tập tới rồi trong hồ. Nhìn qua ngƣời tham gia một cách không ngờ hơn. Đầu tiên có thể khẳng định chính là, các nàng đều nhìn chằm chằm nhất đẳng thƣởng ( Royal·Palace ) - hai ngƣời vé nghỉ ngơi. Không bằng nói, nhìn chằm chằm giải nhì - long - lông tơ món đồ chơi - đội ngũ có lẽ trừ bỏ Kamito bọn họ bên ngoài cũng chƣa có đi. "Leonora, không thành vấn đề sao?" "Ân. Nhất định sẽ thắng đắc cái kia long cho ngƣơi xem!" Ngữ khí kiên định - Leonora gật gật đầu.


Tuy nói ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - đại biểu tuyển thủ tham gia bình thƣờng nghi thức tựa hồ có thất lo lắng, bất quá mục tiêu chính là tên thứ hai trong lời nói cũng sẽ không rất nhận ngƣời phản cảm a. "Sẽ không để cho các ngƣơi thực hiện đƣợc, ca ca!" " . . . Gì?" Xuất hiện ở trƣớc mắt, là cƣỡi ở Milla · Basset trên vai - Mireille. Giống nhƣ là dùng áo tắm đến trói lại giống nhƣ, trơn nhẵn - trƣớc ngực miễn cƣỡng kẹp lấy ( ma thạch ). "Khó có thể, Mireille các ngƣơi cũng muốn tham chiến?" "Đúng vậy. Vì bị động - tỷ tỷ, nhất định phải lấy đƣợc hai ngƣời vé nghỉ ngơi cho ngƣơi xem!" Mireille nâng cao kia nho nhỏ - bộ ngực tuyên ngôn nói. Lúc này —— " —— Ngƣợng ngùng, hai ngƣời vé nghỉ ngơi là chúng ta " Trầm tĩnh, rồi lại thanh âm nghiêm nghị trong hồ vang lên. " . . . ! ?" Kamito - biểu tình cứng lại rồi. Đó là hắn phi thƣờng thanh âm quen thuộc. Hơn nữa, theo hắn biết hay là nàng tức giận khi thanh âm. " . . . Elis! ?" Xoay ngƣời sang chỗ khác, xuất hiện ở trƣớc mắt - —— Là toàn thân bị to gan Bikini bao vây, đuôi ngựa mỹ thiếu nữ. " . . . Hừ, Kamito-kun cũng thật sẽ phục tùng long a " Cùng với, ở mặt nƣớc không ngừng thổi ra bọt khí, mắt lạnh trừng mắt Kamito Vƣơng nữ đại nhân. "Ngƣơi, hai ngƣời các ngƣơi tại sao phải ở nơi nhƣ thế này?" "Hừ, bắt tay phóng tại chính mình trƣớc ngực phủ tự vấn lòng đi, ngƣơi này vô liêm sỉ - tên!" Elis nâu - trong ánh mắt n���i lên lệ quang. "Mới, mới sẽ không để cho Kamito tiến hành cái gì ban đêm - Kiếm Vũ đây!" "Kia, đó a, ban đêm - Kiếm Vũ gì - . . . !" . . . Bị

không hiểu khởi xƣớng giận tới các đại tiểu thƣ cấp ngơ ngẩn, Kamito không khỏi có chút nao núng. Tiếp theo, Elis lại thẳng tắp mà đem ánh mắt quăng hƣớng về phía Leonora, nói.


"Leonora đại nhân, làm một gã kỵ sĩ ta thật tôn kính ngƣơi. Chính là, giống nhƣ vậy vô liêm sỉ - hành vi, ta Elis · Fahrengart là tuyệt sẽ không cho phép đấy!" "Cái gì vô liêm sỉ - hành vi a! Ta chính là cùng Kamito —— " "Không cần nhiều lời, nếu là kỵ sĩ liền không nên dùng ngôn ngữ, mà là muốn dùng kiếm đến quyết định thắng bại!" "Kamito-kun, làm tốt giác ngộ đi!" "Chờ một chút, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra a!" Không nhìn không biết làm sao - Kamito, hai ngƣời nhƣ vậy rời đi. "Các nàng là cƣờng địch a " "A, ân . . . " Sau đó, tuyên cáo ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) bắt đầu - tiếng cƣời vang lên rồi. ◇

"Muốn lên nha, Leonora!" "Ân, nguyện thần long gia hộ trận chiến này!" Mũ nồi - phía trên, Leonora dũng mãnh mà hò hét . Trong hồ đã có mƣời mấy tên cƣỡi ngựa - hime miko nhóm chen chúc lại với nhau. Nếu là tham gia loại này hơi lỗ mãng - nghi thức, toàn bộ thành viên khẳng định đều cũng có nhất định tu luyện - hime miko. Phƣơng diện này thậm chí có thể thấy một ít ở bản trong chiến đấu bại lui - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - đại biểu tuyển thủ gƣơng mặt. ( Elis các nàng còn không có tấn công lại đây sao . . . ) Bắt đầu trƣớc theo có thể thắng hạ đối thủ kia đại lƣợng cƣớp lấy ( ma thạch ), cuối cùng lại đến cùng Kamito quyết đấu —— Các nàng sở áp dụng, chỉ sợ là loại này sách lƣợc đi. Nếu Elis mục tiêu của các nàng là ( Royal·Palace ) - hai ngƣời vé nghỉ ngơi mà nói kia căn bản không có tất yếu không cố ý đi cùng các nàng đối chiến. Nhƣng hai ngƣời bọn họ tựa hồ ở bởi vì lý do nào khác mà tức giận . ( . . . Chỉ có thể kiên trì lên a ) Kamito hơi hơi đứng thẳng dƣới bả vai. Hôm nay hẹn hò cả ngày đều phải cùng Leonora. Cho dù đối thủ là trọng yếu - đồng bọn, cũng không thể hạ thủ lƣu tình. "Kamito, địch nhân đến!"


Vừa mới bắt đầu không bao lâu, mặc áo tắm - hime miko nhóm chen chúc mà đến. Vì đánh tan thực lực cực mạnh - Kamito tổ hợp, các nàng tựa hồ tạm thời liên thủ rồi. Cứ việc Kamito đối với lần này sớm có chuẩn bị tâm lý, nhƣng là —— "Đoàn ngƣời nhóm, diệt trừ dâm Vƣơng! " " ở trong này chết chìm mà nói có thể làm nhƣ là nghi thức trung - sự cố đến xử lý! " " chứng cớ cũng sẽ không lƣu lại đây " " nhanh chóng đem nữ tính - công địch xử tử!" . . . Các

loại khủng bố - lời nói truyền vào lỗ tai.

"Ô . . . " "Kamito, ngƣơi đang làm gì đó, chúng ta bị vây ở!" Leonora trách cứ lên nhụt chí - Kamito. Đột nhiên kẹp lấy cổ - đùi cảm xúc, khiến cho Kamito - ý thức một lần nữa thanh tỉnh lại. " . . . Tại sao có thể ở quyết thắng trƣớc khi chiến đấu bị mƣu sát rụng đây!" Đối mặt dần dần buộc chặt - các thiếu nữ - lƣới bao vây. Kamito tựa nhƣ ở trong lƣới đi qua giống nhƣ, tự do mà trong nƣớc di động tới. Cùng ở ( giáo đạo viện ) tập huấn - cao thứ nguyên lập thể di động - ứng dụng — — Siêu cao tốc - ( mặc ảnh ) cùng đúng đích, đây là bị gọi vì ( thủy tiên ) - trong nƣớc bộ pháp. Cứ việc không có nhanh đến không thể bị xuyên qua - trình độ, nhƣng động tác kia giống nhƣ trong nƣớc trôi nổi - thủy tiên giống nhƣ, không thể bắt giữ. Theo Kamito thoải mái mà trốn ra lƣới bao vây —— "Woa woa! ? " " nha! " " ê a a a a a!" Trong hồ lập tức quanh quẩn lên các thiếu nữ tuyệt hảo - rên rĩ. Leonora lấy gặp thoáng qua - hình thức cƣớp đi các thiếu nữ trƣớc ngực mang theo - ( ma thạch ). "Thật không hỗ là ngƣơi a, Leonora " "Ngƣơi cũng thế, cảm thấy đƣợc cƣỡi cảm giác của ngƣơi quả thực giống nhƣ là cƣỡi ở địa vị cao - long thân thƣợng giống nhau " Leonora thật cao hứng dƣờng nhƣ ha ha - lộ ra mỉm cƣời. Nàng đùi mạnh mẽ kẹp chặt, Kamito - tâm mạnh nhảy giật mình. "Lợi, Leonora, hơi chút sẽ đem chân mở ra một chút!" " . . . Ai? Ngƣơi, ngƣơi đây là ý gì a, ngƣơi này cái đồ biến thái!" Lạch cạch lạch cạch lạch cạch. Dao động - Leonora đỏ bừng cả khuôn mặt mà bắt đầu đánh Kamito - đầu.


"Đợi, từ từ a . . . Wow —— " Đang lúc Kamito không có thể kiên trì ở, bắt đầu mất đi cân bằng thời điểm —— "Bọn họ dừng lại rồi! Phải tru diệt dâm Vƣơng trong lời nói liền thừa dịp hiện tại!" Nhóm lớn cô gái lần thứ hai vọt tới. "Leonora, tỉnh táo lại, tái tiếp tục nhƣ vậy trong lời nói thì phiền toái!" " . . . !" Đến cùng phục hồi tinh thần lại - Leonora, đem từ phía sau lƣng tới gần tới đƣợc các thiếu nữ đều đánh rơi tới trong hồ, theo sau lại xoay ngƣời chƣa từng sổ thân tới đƣợc trong tay bảo hộ ở trƣớc ngực của mình. "Không có việc gì sao! ?" "Chƣa, không thành vấn đề, làm cho các nàng kiến thức hạ phụng dƣỡng long hime miko chi khiêu vũ!" Leonora thở ra một hơi, lẳng lặng yên dùng hai tay dọn xong tƣ thế. Sau đó —— Lấy giống nhƣ diễn khiêu vũ bình thƣờng - động tác vƣơn tay, từng cái mà đem đánh úp lại - các thiếu nữ trƣớc ngực - ( ma thạch ) cƣớp đi. " . . . Thật lợi hại a " Quả thực tựa nhƣ gào thét - gió lốc bình thƣờng. "Đan kỵ chôn vùi số nhiều địch nhân đúng là Dragonia - kỵ sĩ am hiểu nhất - chỗ. Cùng mới trƣớc đây bị ném tiến dã trong bầy thú - huấn luyện so sánh với, này quá dễ dàng rồi" Chỉ chốc lát, chung quanh - đội ngũ liền đều bị đánh bại, 7 Mai ( ma thạch ) cứ nhƣ vậy tới tay. Không hổ là ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) đại biểu - át chủ bài. Ngƣời mang ngƣời khác không thể dễ dàng tới gần - thực lực cƣờng đại. "Muốn hƣớng ta khiêu chiến - nhân thì tới đi!" Leonora trong suốt thanh âm truyền khắp trong hồ. Đang ở đó. " . . . ! ?" Choảng choảng thanh âm đột nhiên vang lên, Kamito bên ngƣời - thủy đều đông cứng rồi. "Băng chi Tinh Linh ma thuật! ?" Ở Kamito bọn họ động tác đình chỉ - trong nháy mắt đó, phụ cận có kẻ địch ảnh tiếp cận lại đây.


"Ngƣơi trúng chiêu rồi, ca ca!" Là Milla · Basset cùng Mireille - đội ngũ. " 9 Tuổi có thể sử dụng nhƣ vậy - Tinh Linh ma thuật a! Không hổ là Rinslet muội muội a " Kamito thẳng thắn - vì tài năng của nàng mà cảm thán. Chẳng qua, tuổi nhỏ - Mireille thì không cách nào theo Leonora kia cƣớp lấy ( ma thạch ). Kamito mới vừa nghĩ nhƣ vậy —— "YAA. A. A. . !" Trên đầu, liền truyền đến xinh đẹp - rên rĩ. " . . . ! ?" " . . . Hô . . . A . . . !" Leonora mạnh dùng chân kẹp chặt Kamito - đầu. "Hảo, hảo vất vả . . . Leonora, ngƣơi, ngƣơi đang làm gì đó a! ?" "Hô a . . . Này, này thật sự là điểm mù, nói nhƣ vậy liền thân thể không có cách nào khác hoạt động!" " . . . Ai?" Kamito lao lực mà tựa đầu chuyển đi qua hƣớng lên trên nhìn xung quanh. ( . . . Nguy rồi! ) —— Cuối

cùng, chú ý tới trí mạng - nét bút hỏng.

Leonora - bộ ngực bởi vì nhét vào nhiều lắm - ( ma thạch ) mà có vẻ quá mức bành trƣớng, một bộ dần muốn gục xuống bộ dạng. Đúng vậy, mặc áo tắm cử hành - thi đấu thể thao, theo tính chất đi lên nói có thể gửi theo địch quân đội ngũ trong tay đoạt tới ( ma thạch ) - nơi cũng chỉ có trƣớc ngực. Cho nên, thu thập đắc càng nhiều, đảm nhiệm ngƣời cƣỡi - hime miko lại càng nan sống nhích ngƣời. Nếu tiến hành kịch liệt - vận động, Leonora - áo tắm nói không chừng sẽ đƣơng trƣờng vỡ tan. ( . . . Là ở chờ chúng ta trƣớc thu thập ( ma thạch ) sao ) Kamito ở trong lòng chắc lƣỡi nói. Nghĩ ra này vừa làm chiến, chỉ sợ là trên vai mang Mireille - Milla đi. Không hổ là ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) - sƣ đoàn trƣởng. "Ha ha, bộ ngực tựa hồ rất đau khổ đâu rồi, nhũ Long tỷ tỷ!" Mỗi khi Mireille - đầu ngón tay xẹt qua Leonora - trƣớc ngực, đều có ( ma thạch ) theo loạng choạng - bộ ngực lý ngã nhào đi.


"Hô . . . Ân, ( ma thạch ) ở ngực, ma sát . . . " Leonora chỉ là đỏ mặt bảo vệ bộ ngực cũng đã đem hết toàn lực rồi. Chung quanh - thiếu nữ khác cũng đều tịch này cơ hội đến gần rồi lại đây. " . . . Chậc, mới sẽ không để cho các ngƣơi thực hiện đƣợc!" Kamito dùng nắm đấm dập nát đông thành băng - mặt nƣớc, đƣơng trƣờng tốc độ cao nhất thoát đi rồi. Bởi vì phản xung mà theo Leonora trong lồng ngực ngã nhào - ( ma thạch ), tạm thời không tinh lực đi để ý rồi. "Ha ha, ha ha, ân . . . " Trên đầu, truyền đến Leonora tựa hồ thở không nổi dƣờng nhƣ thống khổ - tiếng hít thở. "Ngƣơi vẫn khỏe chứ?" "A, ân, miễn cƣỡng . . . A ♪ " Đại khái là bộ ngực hơi chút chớp lên, ( ma thạch ) - mũi nhọn sẽ kích thích đến nàng mẫn cảm - da thịt đi. Nàng nhƣ là liều mạng nghĩ kiềm chế thanh âm giống nhƣ, cắn chặt răng. Kia động tác khả ái nhƣợng Kamito không khỏi tim đập rộn lên. —— Chẳng

biết lúc nào, bốn phía tạo thành lấy Mireille làm trung tâm - lƣới bao vây.

" . . . Mọi sự nghỉ ngơi vậy, đến sao " Kamito rên rỉ nói. Đây cũng không phải là ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ). Chính là hứng thú còn lại thôi. Cho dù bại trận, cũng không còn quá mất mặt, huống chi Kamito chƣa từng có đối danh dự từ từ có bất kỳ chấp nhất. Nhƣng mà —— ( . . . Đã muốn hẹn hò a ) Phải giúp Leonora đoạt đƣợc cái con kia hình rồng - con rối. Hy vọng nhìn thấy nữ hài tử lộ ra tƣơi cƣời, là nam nhân đích thiên tính. "Leonora —— " Vì thế, Kamito lẳng lặng yên mở miệng nói. "Nắm chặt ta, ngừng thở " "Ngƣơi, ngƣơi muốn làm gì?" "Không có quan hệ. Tin tƣởng ta " " . . . !" Đối mặt giọng nói kiên quyết - Kamito, kỵ ở trên đầu - Leonora nuốt thở ra một hơi.


Sau đó. " —— Rồi, hiểu biết!" Nàng rất lớn điểm cái đầu. Leonora dùng mềm mại - hai cánh tay ôm lấy Kamito - đầu. Nháy mắt, Kamito - thân thể lập tức chìm vào trong nƣớc. Hắn buông lỏng khí lực toàn thân, nhắm hai mắt lại. ( thủy tiên ) biến hóa hệ bộ pháp —— ( chạy trốn bằng đƣờng thuỷ ). Thông qua đem ý thức của mình cùng thân thể cùng dòng nƣớc đồng điệu, điều này có thể hoàn toàn gián đoạn hơi thở. Kamito tìm xuống nƣớc, nháy mắt tới gần đối phƣơng —— " —— Milla, đừng trách ta nha " " . . . ! ?" Hắn mạnh theo mặt nƣớc nhô đầu ra, không lƣu tình chút nào mà từ phía sau lƣng cong nổi lên Milla - dƣới nách. " . . . A, nha, ô!" Xƣa nay bình tĩnh - Milla, phát ra đáng yêu thanh âm giãy dụa thân thể. "Ngay tại lúc này!" "Thu đƣợc!" "Ô a, thƣớc, Milla! ?" Thừa dịp cƣỡi ở Milla trên ngƣời - Mireille mất đi cân bằng - trong nháy mắt đó ——

Leonora nhanh chóng đƣa tay đƣa về phía trƣớc ngực của nàng, lấy đƣợc ( ma thạch ) Ba cát! Nhấc lên long trọng - bọt nƣớc, Mireille tiến vào trong nƣớc. "Hảo, rất quá đáng! " " lại có thể đối nhỏ nhƣ vậy - đứa nhỏ . . . ! " " loại nào quỷ súc . . . !" Chung quanh - các thiếu nữ hƣớng Kamito quăng lấy mãnh liệt - khiển trách thanh âm, nhƣng Kamito nhịn đƣợc. ( thôi, tùy các ngƣơi nói nhƣ thế nào! ) " —— Kamito, kém cỏi " Chính là Milla kia ánh mắt lạnh nhƣ băng, thật là khiến ngƣời đau nhức —— "Leonora, còn có thể đƣợc không?" "Ân, tuy rằng bộ ngực có chút vất vả, nhƣng còn có thể nghĩ biện pháp nhịn xuống đấy!"


"Hảo, chính là khí thế —— " Đang lúc Kamito gật đầu, bên tai truyền đến rầm rầm rít gào - tiếng gió. "Kamito ngƣơi này, không biết xấu hổ - tên!" Elis cùng Fianna - đội ngũ, từ đàng xa lấy phi tốc độ nhanh hƣớng nơi này tới gần . ( thật nhanh . . . ! ) Cứ việc Fianna - thần kinh vận động chính là bình thƣờng Tinh Linh sử - trình độ, nhƣng thao tác thần uy - kỹ thuật cũng là nổi tiếng. Trong nƣớc - tốc độ di động cùng Kamito tƣơng xứng. Hơn nữa, thân triền Phong Chi Kết Giới - các nàng còn đang không ngừng gia tốc. ( . . . Điểm này khả tƣơng đƣơng bất lợi a ) Đừng nói đối sở hữu Tinh Linh ma thuật cũng không sở trƣờng - Kamito, Leonora - long thuộc tính Tinh Linh ma thuật - sở trƣờng cũng là phá hƣ cùng thân thể cƣờng hóa phƣơng diện. Cơ hồ không có sơ đẳng - chú văn, khuyết thiếu phong thuộc tính ma thuật nhƣ vậy - hiện dùng tính. Không đúng, bết bát hơn chính là ——— " . . . E, Elis, ngƣơi kia nhét nhiều lắm quá . . . Nữa à! ?" Đạt đƣợc đại lƣợng ( ma thạch ) - Elis, áo tắm đã đạt tới tùy thời cũng có thể vỡ tan - nông nỗi rồi. Kamito - tầm mắt không khỏi đính tại nàng kia theo gió lay động - trên bộ ngực. "Kamito, ngƣơi đang ở đây xem đâu có!" "Này, đó cũng là không có biện pháp a!" Chú ý tới Kamito - tầm mắt, Elis cuống quít dùng hai tay ngăn trở bộ ngực. "Chán ghét, Kamito-kun cũng nhìn xem bên này thôi!" Fianna cố lấy mặt, giống nhƣ cùng Elis đối kháng bình thƣờng nhƣợng bộ ngực nổi tại trên mặt nƣớc. "Quý, quý vì công chúa - đừng làm cái loại này chuyện xấu hổ a!" " . . . Cấp, cấp Kamito-kun nhìn cũng sẽ không thẹn thùng!" Vƣơng nữ đại nhân đỏ mặt ở mặt nƣớc thổi bóng phao. ( . . . Này không phải là ở thẹn thùng sao ) "Kamito, ngƣơi đến tột cùng đang nhìn làm sao?" "Ô nha . . . " Bên tai truyền đến tức giận thanh âm. Leonora - đùi dùng sức mà quấn lấy Kamito - cổ.


"Biết, biết rồi, cho nên đừng tiếp tục quấn cổ của ta rồi" Thừa dịp này nhất cơ hội, Elis các nàng nƣơng sức gió đột kích đi qua. "Leonora đại nhân, ta quyết sẽ không cho ngƣơi cùng Kamito tiến hành ban đêm - Kiếm Vũ!" "Mới sẽ không làm nhƣ vậy a!" Ở trên đầu, Elis cùng Leonora triền lại với nhau. "Kamito-kun, cho dù Kamito-kun ban đêm chi Ma vƣơng, nếu tái gia tăng ngƣời yêu mà nói ta cũng sẽ không giữ im lặng đó nha!" Cùng lúc đó, Fianna ở trên mặt nƣớc đem bộ ngực áp hƣớng về phía Kamito. Xuyên thấu qua mỏng manh - áo tắm sở cảm nhận đƣợc - mềm mại cảm xúc, lệnh Kamito thật sự không thể che dấu dao động. " —— Gió nha!" Elis - đầu ngón tay phát ra mãnh liệt - gió, khiến cho Leonora - bộ ngực trên diện rộng lay động . " . . . Ngô, không thể thua —— !" Leonora một bên phòng ngự trƣớc ngực một bên vƣơn tay phản kích. "Bởi vì Kamito tại vì ta mà chiến!" Phốc hƣu. " . . . A, ân . . . !" Elis phát ra nũng nịu ngẩng lên thân mình. Thật dài đuôi ngựa đung đƣa. " . . . A, nha, ha . . . !" " . . . Ân, nha, a ân!" "Này, này . . . !" Đang lúc trên đầu truyền đến - quyến rũ thanh âm khiến cho Kamito - năng lực tập trung sắp hỏng mất khi —— Ba - một tiếng. Trong lúc bất chợt, truyền ra nhƣ vậy vừa vang lên. " . . . Ai?" Kamito không khỏi ngẩng đầu lên. Đầu tiên đập vào mi mắt - —— Là từ hai ngƣời trƣớc ngực rắc. . . rắc. . . Mà rớt xuống, đại lƣợng ( ma thạch ). Tiếp theo là nhẹ nhàng bay xuống - vải nhỏ con. Cuối cùng, Kamito nhìn qua.


. . . Thấy

đƣợc.

Là lung lay sắp đổ, hai gã mỹ thiếu nữ - bộ ngực. ""YAA. A. A. . —— " " Nháy mắt. ""YAA. A. A. . A a a a a a a a a! " " Hai ngƣời - thần uy bùng nổ, trong hồ khơi dậy thật lớn - cột nƣớc. ◇

" . . . Norah, Leonora!" "Ô, ngô . . . Khụ khụ, khụ khụ . . . " Ở mông lung - ý thức trong đó, Leonora thanh tỉnh lại. Trƣớc mắt xuất hiện chính là vẻ mặt thành thật mà nhìn chăm chú vào của nàng Kamito. " . . . Thần . . . Nhân . . . ?" Nhìn thấy nàng một bên khụ một bên đứng dậy —— " . . . Leonora, ngƣơi không có việc gì thật sự là quá tốt " Kamito an tâm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. " . . . ( tƣơi ngon mọng nƣớc tế ) - kết quả, thế nào?" "A a, mọi ngƣời đều bị quét đi rồi, vì thế tựu nhƣ vậy đã xong " Kamito hơi hơi nhún vai. " . . . Thật không " "A, chính là, nắm bắt tới tay nha " " . . . ?" Đối mặt không có thể hiểu đƣợc - Leonora —— Kamito đem thật to - hình rồng con rối đƣa cho nàng ôm. " —— Đây là! ?" "Trong hồ - ngƣời tham gia toàn bộ thành viên đều bị quét đi, ( ma thạch ) cũng đều tán lạn đến bốn phía đều là, chỉ có một quả . . . Ách, kẹp lấy " Kamito đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Bởi vì mặt khác ngƣời tham gia diệt sạch, cho nên Kamito bọn họ lấy đƣợc phần thƣởng. "Nha, kỳ thật vốn nên là toàn bộ bị nốc-ao - —— Bất quá trong hồ - Tinh Linh tựa hồ đối với nghi thức cảm thấy thật thỏa mãn. Hơn nữa cũng không có sinh ra ngƣời bị thƣơng, bởi vậy cũng không có hƣớng chúng ta truy cứu trách nhiệm "


Nghe xong, Leonora gật gật đầu —— Nhƣng mà trong lúc lơ đãng, lại chú ý tới những thứ gì. " . . . Ta nói, Kamito " "Ân?" "Giáp · Ở · · Là · Chỉ?" " . . . !" Kamito bỏ qua một bên tầm mắt, không trả lời. " . . . Kamito?" Nghe đƣợc nàng lại một lần nữa tăng thêm giọng nói hỏi han lúc sau. "Không, đây là a . . . " Giống nhƣ bỏ qua dƣờng nhƣ, Kamito lắc lắc đầu nói. "Ở, ở bộ ngực của ngƣơi gian " " . . . Ngƣơi, ngƣơi đang ở đây ngực ta lật về phía trƣớc tìm sao! ?" "Không đúng, ách, thật có lỗi. Bởi vì nơi đó có cái gì ở sáng lên, cho nên không khỏi —— " Kamito nói ra tình hình thực tế. Lập tức, Leonora - mặt lập tức liền đỏ lên. " . . . Ngƣơi, ngƣơi này biến thái!" Ba đi ba đi. Nàng đỏ mặt đánh Kamito - trong ngực. Nhƣng mà, trên thực tế nàng lúc ấy đối Kamito ôm lấy đích tình cảm, ký phi phẫn nộ, cũng không phải xấu hổ. Nàng đã nhận ra kia lúc sau một bên hoang mang, một bên tiếp tục vuốt Kamito. ( . . . Này, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra đây? ) Nàng cũng không biết kia phân tình cảm đến tột cùng là cái gì. Chính là, làm tri thức có thể tăng thêm lý giải. ( hay là, phần nhân tình này cảm chính là . . . Không, làm sao có thể, loại chuyện này . . . ) Nhƣng mà, cẩn thận tƣởng tƣợng —— Nhƣ vậy sở hữu - tình hình đều có thể đƣợc đến giải thích. Bất kể là kiếm - mẫn tuệ độ từ cùng Kamito giao chiến ngày hôm đó lên liền trở nên trì độn một chuyện. Hoặc là hôm nay đang cùng Kamito cùng nhau - trong thời gian, tình cảm vẫn không thể bình tĩnh, tim đập không ngừng cao kêu một chuyện. ...Ở

sâu trong nội tâm, có lẽ sớm chú ý tới. Nhƣng là, lại không nghĩ đi chấp nhận. Đúng vậy, từ cùng hắn giao chiến - ngày nào đó lên ——


( ta liền đối Kagehaya Kamito —— ) Một khi ý thức đƣợc điểm ấy, mà ngay cả mặt đối mặt đều làm không đƣợc rồi. Leonora nắm chặt nắm tay, đỏ mặt đem đầu chuyển hƣớng về phía bên kia. " . . . Leonora?" Kamito kinh ngạc nghiêng đầu. "Này, đây thẳng thắn mà thừa nhận mới đúng đây " "Ân?" Giống nhƣ đã quyết định cái gì quyết tâm dƣờng nhƣ, Leonora bản thân gật đầu. Cứ việc hiểu đƣợc tình cảm - dao động, sẽ tạo thành kiếm - hỗn loạn. Nhƣng ở đã biết nguyên nhân - hiện tại, kia ngƣợc lại hóa thành làm cho lòng ngƣời chuyện thƣ sƣớng - ngẩng cao cảm. Đó là so với ( long chi huyết ) càng khó khống chế, không ổn định đích tình cảm. —— Kia

nhất định, có thể hóa thành lực lƣợng mạnh hơn tất cả.

"Kamito! " " Kamito-kun!" Xa xa truyền đến các đồng đội - tiếng gọi ầm ỉ. Các nàng tựa hồ hƣớng bên này rồi. " —— Kamito, ta đã không quan hệ rồi. Hôm nay chịu ngƣơi chiếu cố " Nói xong, Leonora đứng lên, thẳng tắp nhìn Kamito - mặt. —— Lần

này sẽ không tái đừng mở tầm mắt rồi.

"Ách, không quan hệ chỉ chính là —— " Đúng vậy nói, ta có thể ở trạng thái tốt nhất hạ tiến hành Kiếm Vũ rồi" " . . . !" Kamito sửng sờ một chút, nhƣng lập tức —— " . . . Nhƣ vậy a, mặc dù có chút sờ không đƣợc đầu óc, bất quá thật tốt quá đây " Nhƣ trút đƣợc gánh nặng dƣờng nhƣ nhún vai. "Cứ nhƣ vậy, ta cũng vậy có thể toàn lực cùng ngƣơi chiến đấu " Hai ngƣời lẫn nhau gật đầu thăm hỏi, theo bản năng cầm đối thủ - thủ. " —— Tiếp theo cùng ngƣơi đối thoại, đó là cùng ngƣơi cộng đồng Kiếm Vũ hết sức " "A a " Gắt gao - bắt tay về sau, hai ngƣời xoay ngƣời sang chỗ khác —— Cứ nhƣ vậy, một lần cũng không quay đầu lại mà phân đạo mà đi.


Chương cuối Luyện Ngục Tông Đồ Ở không biết kéo dài tới phƣơng nào - ngầm trống rỗng trung —— "Alphas giáo quốc - quân bộ thƣợng tầng, đồng ý cung cấp mới đích quân dụng Tinh Linh. Chính là, càng nhiều - hiệp trợ là không thể nào —— " Hƣớng tới yên lặng ở phía trƣớc đi bộ - chủ nhân, Lily · Flame tiếp tục báo cáo đi. " —— Ha ha, đến cùng có thể bắt đƣợc đồ chơi mới đây. Nhƣ vậy có thể cùng ca ca chơi " Mở miệng, đều không phải là chủ nhân. Mà là đang Lily bên cạnh đi tới - thiếu nữ khả ái. Mya · Arenstar —— Giáo đạo viện vị thứ hai - ( quái vật ). "Nếu tiếp cận ca ca, là ai là ai đều đã làm hƣ ơ " Một bên ghé mắt nhìn chằm chằm ngây thơ mà mỉm cƣời - Mya, Lily nhất vừa thở dài. Cứ điểm tấn công dùng Tinh Linh ( Colossus ), quảng lãnh thổ tiêu diệt dùng Tinh Linh ( Garura ) —— Theo giáo quốc mƣợn tới - tam thể quân dụng Tinh Linh bên trong, Mya đã muốn dùng phá hủy hai thể. Đƣơng nhiên, ở bản trong chiến đấu là lấy đƣợc tới tƣơng xứng - chiến quả, nhƣng xem ra giáo quốc thƣợng tầng - ý kiến phản đối so với dự đoán - phải lớn. [ Chú thích: Colossus 【 Colossus 】, có thật lớn pho tƣợng ý, cũng chỉ Râu Ai-lân Thái Dƣơng Thần tƣợng đồng; Garura, ở Ấn Độ trong thần thoại xuất hiện - giống nhƣ ngọn lửa loại tản ra quang nhiệt đích bất tử thần điểu, Shiva tọa kỵ ] "Trƣớc đây đại - quân dụng Tinh Linh chi lƣu, dùng hƣ hỏng nhiều ít đều không sao cả. Dù sao, tại đây giới ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) lên, thế giới này liền sẽ sinh ra biến cách " " —— Là " Lily lấy tay đáp ở trƣớc ngực, cung kính mà đối chủ nhân trong lời nói tỏ vẻ đồng ý. Cái gọi là biến cách thế giới, cùng chủ nhân - ( kế hoạch ) tƣơng quan, Lily hoàn toàn không biết gì cả. Đừng nói nhìn thấy mặt nạ ở dƣới tố nhan, mà ngay cả nàng là ai cũng chƣa biết đƣợc. —— Chính

mình, chính là phụng mệnh công tác - đạo cụ.

( —— Nhƣng là, nhƣ vậy là đƣợc. Bởi vì đúng là vị đại nhân này, đƣa cho ta hết thảy ) Ngày nào đó, ở bị cƣớp hỏa sở vây quanh - ( giáo đạo viện ) - phƣơng tiện ở bên trong, nàng đƣa tay ra. —— Phải

lúc này rời đi thôi, cùng ta cùng nhau sao?


( theo cầm tay nàng - trong nháy mắt đó lên, ta liền —— ) " —— Nhƣ vậy, ( ma nữ ) - hƣớng đi đây?" Gián đoạn kia phân kỷ niệm, là chủ nhân - câu hỏi. Lily lập tức cắt tự hỏi, nhanh chóng hồi đáp. "Sarah · Khảm, theo hơi trƣớc sớm bắt đầu liền ẩn nấp hành tung —— " Cƣớp lấy ( ám chi Tinh Linh Hime ) thất bại - Alphas giáo quốc Vƣơng nữ, hiện giờ vẫn chƣa hiện thân. Chỉ sợ, là ý đồ cùng giáo quốc - bí mật cơ quan ( rắn ) tiến hành tiếp xúc, ở nghiên cứu có thể giành trƣớc bên này từng bƣớc phƣơng án đi. "Không phải ( rắn ) - thủ hạ. Hỏi, là thật - ( ma nữ ) " "Chân chính - ( ma nữ ) —— Chỉ chính là Greyworth ngài sao?" Lily hơi hơi nghiêng đầu. Nàng đến tìm hiểu chỗ ngồi này ( phù du đảo ) - tình báo, ở ngày hôm qua liền đã tới tay rồi. Còn tƣởng rằng đây cũng không phải là đặc biệt tình báo quan trọng, cho nên không có hội báo tới —— "Tuy nói là nguyên ( Thập Nhị Kỵ Tƣớng ), bất quá rất khó tƣởng tƣợng rút lui đâu Tinh Linh kỵ sĩ có thể có gì làm —— " " . . . Chỉ hy vọng nhƣ thế a " Hồng Liên - mặt nạ, Hồng Ngọc chi đồng lóe ra ảm đạm - quang huy. Chương thứ năm Quyết chiến đêm trước Chạng vạng. Nổi tại nguyên tố tinh linh giới - không trung - ( phù du đảo ), bị hoàng hôn sở bao phủ. Cùng Leonora vƣợt qua rung chuyển - một ngày - Kamito, cùng vừa lúc ở bể bơi - Elis cùng Fianna hai ngƣời đang về tới dừng chân - trong thành bảo. Kế tiếp ở ( thần nghi viện ) - ( đại tế điện ) lý, năm tên Tinh Linh Hime ra vẻ sẽ tiến hành về quyết thắng chiến - tiên tri. Dự định là đội ngũ tất cả mọi ngƣời trƣớc tập trung một lần, tái cùng nhau đi tới. Tắm rửa qua đi Kamito đi đến Claire - trƣớc gian phòng, gõ cánh cửa. "Claire, không sai biệt lắm là lúc này rồi nha " "Ân, đã muốn chuẩn bị xong. Vào đi " Mở cửa, chỉ thấy Claire các nàng chính ở trên giƣờng ngồi chơi trừu văn thơ đối ngẫu. "Là ta thắng rồi. Nhƣ vậy chính là 17 Thắng 2 Bại đây " Ba tháp một tiếng, Claire đem bài đánh ra. "Tái, tái tới một lần!"


"Mặc kệ đến vài lần đều giống nhau nha. Nét mặt của ngƣơi rất dễ dàng đã hiểu " " . . . ~! Lệnh, làm ngƣời ta ảo não!" Rinslet mắt nƣớc mắt lƣng tròng kêu lên. Hai ngƣời giống nhƣ cũng đã thông qua tắm rửa tiến hành đơn giản - ngự phất rồi, tóc còn ƣớt sũng. . . . Dán

tại trên cổ tóc, tổng làm cho ngƣời ta quyến rũ - cảm giác.

"Luôn luôn tại chơi bài a?" "Ân, bất tri bất giác quá mức đầu nhập dừng lại không đƣợc!" "Vốn còn muốn tìm ngƣơi tới, vừa rồi đi nơi nào nữa à?" "A, không, chính là đến trên đƣờng ăn một bữa cơm gì - . . . " . . . Cũng

không thể nói, cùng địch quân đội ngũ - át chủ bài ở hẹn hò đi.

"Thật là, đồ ăn trong lời nói rõ ràng ta liền có thể làm " "Ta, ta cũng vậy giống nhau, này trình độ phải làm vẫn có thể làm . . . !" " . . . Không, lấy cháy sém đêm đó cơm của ta dạ dày thật sự vô phúc tiêu thụ " Toát mồ hôi lạnh - Kamito nhỏ giọng thầm nói. "Kamito, hoan nghênh trở về " Cùng Scarlet đang đùa - Est, chạy chậm đã đi tới. "A a. Ban ngày đem ngƣơi lẻ loi mà lƣu lại xin lỗi a. Cho ngƣơi, ở chợ đêm lý mua - bánh ngọt " Gặp Kamito đƣa ra chứa bánh ngọt - hòm, Kiếm Tinh Linh - ánh mắt lòe lòe sáng lên. Lúc này, Elis đẩy cửa vào đƣợc. "Tất cả mọi ngƣời đang làm gì đó a. Không nhanh điểm nhích ngƣời liền bị muộn rồi rồi" " . . . Còn có một giờ đi " Claire bất đắc dĩ mà giận dữ nói. ◇

Đại tế điện - đại sảnh trong đó, đã muốn tập trung rất nhiều - quý tộc ngƣời xem. Cửa đá khổng lồ tiền đốt cháy long trọng - lửa trại, ( thần nghi viện ) tƣơng ứng mƣời mấy tên hime miko trang nghiêm - vịnh xƣớng từ giữa truyền ra. Giờ này khắc này, năm tên Tinh Linh Hime đang ở đại tế điện chỗ sâu nhất - tiên tri trong lúc đó nhận ( Ngũ Đại Tinh Linh Vƣơng ) - tiên tri.


" . . . Nhân, nhân hay là nhiều nhƣ vậy đây " "Claire, sợ hãi trong lời nói phải dắt hảo thủ sao?" "Ân, ân . . . A, mới, mới không có sợ hãi nha!" Bị Kamito đùa đùa, Claire không khỏi đừng mở mặt. Dọc theo theo cửa đá lập tức kéo dài mở ra hành lang đến đến đại sảnh trƣớc, "A, là các tỷ tỷ!" Chỉ thấy Rinslet - muội muội Mireille, chính nhìn phía bên này vẫy tay. "Mireille!" Đối mặt lạch cạch lạch cạch mà đã chạy tới - muội muội, Rinslet một tay lấy nàng ôm lấy. "Bất lƣu ở phụ thân bọn họ bên ngƣời mà nói hỗn trong đám ngƣời sẽ lạc đƣờng đó nha " "Có gạo kéo ở không quan hệ " Ở Mireille phía sau, mặc trang phục maid - Milla lƣợc lƣợc gật đầu. "Nói mặc dù nhƣ thế . . . Nói nhƣ vậy, Carroll không ở một chỗ sao?" " . . . Ân, đến trên đƣờng mới thôi còn cùng nơi, bất quá giống nhƣ lạc đàn rồi" "Thực xin lỗi. Bởi vì ta là Mireille - tùy tùng cho nên . . . " Milla giống nhƣ ngƣợng ngùng dƣờng nhƣ cúi đầu. "Không, Carroll lạc đƣờng là chuyện thƣờng xuyên rồi" Ai - một tiếng, Rinslet thở dài. " . . . Vẫn đều có nghi vấn, Carroll rốt cuộc là nhƣ thế nào thông qua Laurenfrost gia trƣớc mặt thử hay sao?" "Hầu hạ Laurenfrost gia - maid, hàng đầu - trúng tuyển tiêu chuẩn cơ bản chính là đáng yêu " Rinslet một bộ còn phải hỏi bộ dạng nhƣ vậy đáp. " . . . Nha, quả thật, bất kể là Carroll hay là Milla đều phù hợp một ít tiêu chuẩn cơ bản a " " . . . !" Nghe đƣợc Kamito mà nói Milla - lỗ tai vừa động. "Ai nha, làm sao vậy Milla, đỏ mặt ơ?" " . . . Không có việc gì. Không cần để ý " Milla mặt không chút thay đổi mà trả lời chơi đùa loại mỉm cƣời - Mireille. "Ai, Kamito-kun thật là thiên nhiên - Ma vƣơng . . . "


Fianna cũng bất đắc dĩ mà thở dài rồi. Lúc này. "Thất lễ, Kagehaya Kamito điện hạ " " —— ?" Trong lúc bất chợt, bả vai bị từ sau gõ. Xoay ngƣời sang chỗ khác, một gã thể trạng dị thƣờng cƣờng tráng - lão nhân chính lấy ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Kamito. Giống nhƣ diều hâu giống nhau xốc vác - gƣơng mặt. Xén để ý đủ - thanh phát. . . . Chẳng

biết tại sao, lão cảm thấy đƣợc cùng ai đặc biệt tƣơng tự.

"Ách, xin hỏi ngƣơi là —— " Kamito chính kinh ngạc nhíu mày, "Ông nội đại nhân!" Chợt nghe đến bên cạnh - Elis phát ra kinh ngạc thanh âm. "Ông nội đại nhân . . . A, hay là!" Kamito mạnh chú ý tới. Nói nhƣ vậy, vị lão nhân này chính là —— ( đế quốc thủ tịch quân sự cố vấn, Fahrengart công . . . ) Sinh động với Ranbal thời kỳ chiến tranh - anh hùng đế quốc. Vốn trong lời nói đừng nói nghe hắn một lời, mà ngay cả gặp hắn một lần đều tƣơng đƣơng khó khăn đại quý tộc. Claire cùng Rinslet thậm chí là thân là vƣơng tộc - Fianna, đều hƣớng hắn bày ra lấy kính ý. Mà á khẩu không trả lời đƣợc - Kamito thẳng đến bị Claire - khuỷu tay đỉnh một chút về sau, mới vội vàng hành lễ thăm hỏi. "Không cần nhƣ vậy câu nệ. Ngẩng đầu lên " Fahrengart công hào phóng địa điểm cái đầu, vỗ vỗ Kamito - bả vai. "Chuyện của ngƣơi ta theo Elis nơi đó nghe đƣợc rất nhiều. Ở đang tiến hành ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) thƣợng - sinh động cũng quá rõ ràng " " . . . Ách, ta thật vinh hạnh " Vẫn ở vào mê mang giữa - Kamito nhƣ vậy đáp. Nghĩ đến Elis - ông nội, vốn tƣởng rằng chính là càng nghiêm túc - nhân, lại ngoài ý muốn - cởi mở. "Versalia cho ngƣơi thêm phiền toái a. Chặt đứt nàng ngu xuẩn - vọng tƣởng, nghe nói đúng là ngƣơi. Nàng nói, hoàn lại lỗi sau còn muốn cùng ngƣơi gặp mặt một lần nha "


"Nghĩa, nghĩa tỷ đại nhân muốn gặp Kamito . . . ?" "Làm sao vậy, thật để ý sao?" Fahrengart công giống nhƣ trảo lộng dƣờng nhƣ vuốt cháu gái - đầu. "Không, không đúng, đó là . . . " Elis - mặt bá - một chút lần đỏ, ấp a ấp úng mà khuấy động lấy ngón tay. Nhìn thấy kia bộ dáng - Fahrengart công tựa nhƣ tin tƣởng những thứ gì dƣờng nhƣ gật đầu, sau đó, "Kamito điện hạ " "Ai?" Đem mặt tới gần đến Kamito - bên tai, nhỏ giọng nói. "Nhà của ta - Elis liền thác ngƣơi chiếu cố rồi. Đứa nhỏ này tuy rằng quá mức ngay thẳng có ngoan cố - chỗ, một khi quyết định lại sẽ nhất lăn lông lốc chui vào. Hơn nữa độ lƣợng không tồi. Gia thế cũng không thành vấn đề đi?" "Xin hỏi, đó toan tính . . . " Vừa định hỏi lại, bả vai đã bị một phát bắt đƣợc rồi. "Chính là —— " Fahrengart công thanh âm giảm thấp xuống. "Hoa tâm không thể đƣợc nha, hoa tâm. Nhớ cho kĩ. Nếu ngƣơi làm cho khóc nhà của ta đáng yêu - cháu gái, vị ở võ môn vị trí đầu não - Fahrengart gia - sở hữu binh lực sẽ cùng ngƣơi là địch nha " Cạc cạc cạc . . . Lão nhân - đầu ngón tay lâm vào bả vai. ( . . . Này, vị này lão gia gia - là cái gì sức nắm a! ) Kamito run rẩy rồi. . . . Nếu làm cho khóc Elis, có thể thật sự sẽ bị làm rụng. "Nhƣ vậy, ta liền thất lễ. Mong ƣớc các ngƣơi có thể đạt đƣợc xuất sắc " Fahrengart công lộ ra trầm ổn - mỉm cƣời về sau, lẳng lặng yên rời đi. " ..." "Ka, Kamito, ách, ông nội đã nói gì với ngƣơi?" "A, không, chỉ nói là cháu gái liền kính nhờ nữa à. Đƣơng, đƣơng nhiên, là làm đồng đội a " Gãi hai má đồng thời, Kamito bỏ qua một bên ánh mắt. "Này, nhƣ vậy a . . . " Nghe nói nhƣ thế Elis an tâm mà thở phào nhẹ nhõm, vuốt trong ngực. " —— Này đội ngũ của hắn đến đây ơ "


Lúc này, Claire trong lời nói nhƣợng tất cả mọi ngƣời nhìn về cửa vào chỗ ở - cửa đá bên kia. Vào, là Leonora · Lancaster suất lĩnh - ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ) - bọn kỵ sĩ. "Leonora —— " Kamito vừa định chào hỏi —— Nhƣng cùng nàng tầm mắt trùng hợp - trong nháy mắt đó, lại bỏ đi này nhất niệm đầu. —— Tiếp

theo đối thoại, chính là cùng ngƣơi tiến hành Kiếm Vũ thời điểm.

Sắp chia tay hết sức, nàng trong miệng nói ra lời nói lần thứ hai ở trong đầu thức tỉnh. Lời khách sáo liền miễn. Tiếp theo liền phải chăm chỉ mà sử dụng kiếm nói chuyện với nhau. Leonora nhẹ nhàng lộ ra to gan mỉm cƣời, sau đó liền lập tức đừng mở tầm mắt ly khai. " . . . Có thể cảm giác đƣợc kinh ngƣời thần uy. Các nàng tựa hồ cũng đang không ngừng đề cao đây " "A a. Hiện tại - Leonora, đại khái so với bởi vì ( long chi huyết ) mà bạo tẩu khi còn mạnh hơn đi. Ánh mắt của nàng không hề bối rối " " . . . Ngô, Kamito đối Leonora điện hạ quan sát đắc phi thƣờng cẩn thận đây " "Dù sao chỉ bằng hẹn hò liền tuần phục ngƣời ta đây " "Cho nên nói, đây không phải là hẹn hò a!" Đối mặt cố lấy mặt trừng tới đƣợc Elis cùng Fianna, Kamito vội vàng hấp tấp mà lắc đầu. Tiếp theo làm nổi bật tâm tƣ của nhân vật, này đây vị thứ hai thông qua đƣợc ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) - ( Thánh linh Kỵ Sĩ đoàn ). Các nàng ngƣời mặc thiết kế cùng ( Phá Liệt Sƣ Đoàn ) vừa mới tƣơng phản trang phục. Bởi vì Rawson Belle công quốc đúng là theo thần thánh Regia trong đế quốc độc lập mở ra, lẫn nhau thiết kế tƣơng tự cũng là tự nhiên. Đi ở phía trƣớc chính là Thánh Kỵ Sĩ —— Romenalis · Hijiri · Rozart. Có thêu dệt tốt lóng lánh tóc vàng, 19 Tuổi - cô gái kỵ sĩ. Nàng là ở ba năm trƣớc đây - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) thƣợng cùng Kamito tranh đoạt xuất sắc - cƣờng giả. ( . . . Cƣờng lực - Thánh Tinh Linh ngƣời sử dụng. Cùng nàng từng có một phen khổ chiến a ) Kamito nhớ lại ngay lúc đó sự tình.


Thánh thuộc tính - Tinh Linh, có đƣợc đối Ám Tinh Linh - cực cao tính đề kháng. Bởi vậy, làm ám thuộc tính Tinh Linh ma trang - ( xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm ) bị nhiều lần văng ra. Cứ việc thề chỉ điểm liên · Asberg nhất tuyết ba năm trƣớc - sỉ nhục, khả nàng ở ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) giữa lại vững vàng mà trấn áp thực lực độ chênh lệch - đội ngũ. ( . . . Ở quyết thắng trong chiến đấu làm kết, là ý tứ nhƣ thế đi ) Bất quá, nàng có cho rằng ( Luyện Ngục Tông Đồ ) - tổng soái liền là thật liên · Asberg sao —— "Thời gian nhanh đến rồi. ( Luyện Ngục Tông Đồ ) không có ý định lộ diện sao?" "Nha, dù sao phái ra ma thú cũng có thể nghe đƣợc tiên tri " Nghe đƣợc Claire - nói thầm, Kamito đáp. Lúc này. Trong đại sảnh mạnh một trận xôn xao, lập tức lại lập tức quy về yên tĩnh. Theo bàn thờ ở chỗ sâu trong - cánh cửa ở bên trong, toàn thân vì màu trắng nghi thức trang phục bao vây - hime miko nhóm hiện thân rồi. Các nàng là trực tiếp phụng dƣỡng với ( Ngũ Đại Tinh Linh Vƣơng ) - năm tên Tinh Linh Hime. Bởi vì bộ mặt chăn sa bao trùm, khán giả đều không thể nhìn thấy này tố nhan. "Reiha là tối trái đích đây " Fianna dùng chỉ có Kamito có thể nghe đƣợc - âm lƣợng nói nhỏ nói. Mà ngay cả ở ( đại tế điện ) gặp nhau khi làm cho ngƣời ta cùng cô bé bình thƣờng không khác biệt - ấn tƣợng - ( hỏa Tinh Linh Vƣơng ), giờ phút này đều tản ra trang nghiêm - hơi thở. Đứng ở ở giữa nhất - Tinh Linh Hime, khinh khẽ đi tới tế trƣớc điện. Sắp sửa theo đôi môi của nàng gian dệt mà ra lời nói, nhận lấy mọi ngƣời nhất trí - chú mục. Sau đó —— " —— Hiện tại, công bố Tinh Linh Vƣơng - tiên tri " Tinh Linh Hime nghiêm nghị thanh âm, đi qua Phong Tinh Linh - lực lƣợng vang vọng đại sảnh mỗi một chỗ. " —— Quyết thắng chiến - sân khấu là, cổ đại phế đô ( Meijiduoer ) " ◇

Cùng Mireille các nàng phân biệt về sau, Kamito một hàng đi ra ( đại tế điện ) đại sảnh. Mát mẻ - gió đêm, đem khán giả - ồn ào náo động đƣa tới.


" —— Phế đô ( Meijiduoer ) a " Vừa đi ở nhẹ nhàng đồi núi lên, Kamito nhất vừa thầm nói. " . . . Thật sự là ngoài ý muốn đây. Không nghĩ tới sẽ ra ngoài một cái nghe đều chƣa từng nghe qua - nơi. Ít nhất, cho tới bây giờ đều không có trở thành quá ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - sân khấu mới đúng " Fianna vƣơn thẳng bả vai nói rằng nhƣ vậy. Nếu ngay cả ( thần nghi viện ) xuất thân - nàng đều không có nghe nói quá, nói nhƣ vậy chính là chƣa thái độ làm ngƣời biết - nơi đi. ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) - sân khấu, lệ thƣờng là lựa chọn ( nguyên tố tinh linh giới ) thánh địa. Mà không tính là thánh địa - phế đô bị lựa chọn, liền ý nghĩa —— ( . . . Quả nhiên, lần này - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) có cái gì cổ quái ) Tựa nhƣ hoàn mỹ vô khuyết - hệ thống sinh ra thác loạn giống nhau. ( . . . Nói nhƣ vậy, nguyên nhân là cái gì? ) Ba năm trƣớc đây - ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) còn đang bình thƣờng tổ chức. Đem phá hƣ chính là —— ( ...! ) Trí nhớ chợt lóe lên. Ở vọt tới - tối đen ( nguyện vọng ) trong đó, thiếu niên hƣớng Ám Tinh Linh - cô gái đƣa tay ra. "A, cô . . . " Đột nhiên, một trận choáng váng đầu đánh úp lại, Kamito ôm lấy đầu. "Kamito, làm sao vậy?" Claire có chút lo lắng hỏi han. " . . . A a, không có việc gì. Hơi có chút choáng váng đầu thôi " Vì đánh mất của nàng lo lắng, Kamito phất phất tay. . . . Ngày

nào đó - trí nhớ, giống nhƣ bị đã khóa giống nhau không nghĩ ra đƣợc.

" —— Tuy rằng nơi sân là có vấn đề, bất quá Kiếm Vũ - hình thức đồng dạng phải lo lắng a " "Đúng vậy đây " Nghe đƣợc Elis - nói thầm, Claire gật gật đầu. Từ Tinh Linh Vƣơng - tiên tri sở quyết định - hình thức, là tên là ( Diễm Chi Loạn Nhận ) - quy tắc.


Thời gian là ba ngày. Trên cơ bản cùng ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ) giống nhau là bên trong hội trƣờng tiến hành - sinh tồn chiến, nhƣng khác biệt ở chỗ các đồng đội sắp bị truyền tống đến từng ngƣời có một khoảng cách - nơi đi. "Nói cách khác, có tất chỉ có thể là mau mà tìm ra bản thân - đồng đội. Càng sớm tập kết hảo đội ngũ, liền dễ dàng chế tạo ra tƣớng địch đội ngũ hình vuông vân vân Tinh Linh sử từng cái đánh bại - cơ hội . . . " Claire ra vẻ đã bắt đầu ấn quy tắc lo lắng tƣơng ứng - chiến thuật rồi. Đông long! Đúng lúc này, lóng lánh - cầu vồng sắc đóa hoa ở trong trời đêm tràn ra. —— Là

pháo hoa. Kamito một hàng đều bị giận phóng - pháo hoa hấp dẫn, dừng lại cƣớc bộ. Thất sắc quang mang trên không trung biến hóa vì đủ loại kiểu dáng - hình dạng chỉ có nhảy múa, lấy lòng ngƣời xem - ánh mắt. Hào quang - chữ chân phƣơng, là đƣợc giải phóng - Tinh Linh. "Thật khá . . . " Ngơ ngác nhìn pháo hoa, Claire lẩm bẩm nói. "Đó là đem Tinh Linh khoáng thạch cấp ném lên đi a? Rất cao thôi " "Thật sự là sự thật - cảm tƣởng " Claire bất đắc dĩ mà nhún vai. "Nói đến pháo hoa —— " Đột nhiên, Elis giống nhƣ mới nhớ tới dƣờng nhƣ mở miệng. "Vừa về tới học viện, phải chuẩn bị ( Tinh Linh đại tế ) a " "Tinh Linh đại tế?" "Hàng năm ở Airecia Tinh Linh học viện tổ chức - lễ hội trƣờng học a. Phong vƣơng Kỵ Sĩ đoàn sẽ bận đến liên thủ đều vọt không ra đó nha, Kamito cũng làm hảo giác ngộ đi " "Còn có lễ hội trƣờng học a. Thật làm cho ngƣời khác chờ mong " "Đúng vậy a. Bất quá, làm bảo hộ tác phong và kỷ luật - nhất phƣơng liền vị tất nghĩ nhƣ vậy rồi. Dù sao năm trƣớc quạ đen ban trƣng các tinh linh hết thảy bạo tẩu, khả rƣớc lấy xảy ra chuyện lớn a " "Thực, thật làm cho ngƣời khác hoài niệm a . . . " "Còn, còn có chuyện nhƣ vậy sao đây!" . . . Quạ

đen ban - học sinh cá biệt tổ hợp nói chêm chọc cƣời, muốn đem nói chuyển tới phƣơng hƣớng khác đi. "Bởi vì ta là xếp lớp sinh, sau này trở về còn có Flea lão sƣ - học bổ túc chờ đây "


Fianna nho nhỏ thở dài một hơi. . . . Rõ

ràng vẫn chỉ là hơn mƣời ngày trƣớc chuyện tình, ở trong học viện - ngày nhƣng lại làm kẻ khác phi thƣờng hoài niệm. Hai tháng trƣớc, ( TEAM·SCARLET ) chỉ là cùng Claire tạo thành - hai ngƣời tổ. Nhƣng là, lúc sau lại tập hợp đủ năm tên đội viên, ở bài vị trong chiến đấu thắng đƣợc, một đƣờng đi đến nơi này. —— (

Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ), cũng chỉ thừa ba ngày rồi. Đôi tay này, có thể thu hồi thứ quan trọng à.

( hoặc là, làm mất đi hết thảy đây . . . ) Trong trời đêm, phá lệ long trọng - pháo hoa nở rộ mở ra. "Bắt xuất sắc, bình an vô sự mà trở lại học viện đi " Không biết có hay không ở sầu não, Elis mang theo bất an - giọng nói nói. "Đều đi đến một bƣớc này rồi. Lúc sau cũng chỉ có thể đem hết toàn lực đi Kiếm Vũ " "A a, nói rất đúng " "Chỉ cần tề tâm hợp lực, cho dù là cái kia giả mạo - liên · Asberg cũng nhất định có thể đả đảo —— " Lúc này, Fianna - mặt giống nhƣ trong nháy mắt bị lây vẻ lo lắng. "Fianna, làm sao vậy?" " . . . Chƣa, không có việc gì rồi " Đối mặt lên tiếng - Kamito, Fianna ở bỏ qua một bên tầm mắt đồng thời lắc lắc đầu. Cứ việc nàng thái độ nhƣ vậy làm cho ngƣời ta có chút để ý —— ( . . . Đúng vậy. Ta phải muốn thắng quá một gã khác ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime )) —— Vì

biết đƣợc ba năm trƣớc đây - chân thực, vãn hồi Restia.

Tại tay trái - da cái bao tay, ám chi Tinh Linh khắc ấn ẩn ẩn làm đau. Đột nhiên. " —— Chính là muốn phần này tinh thần. Claire · Rouge " Thẳng đến thanh âm truyền trƣớc khi đến, ai đều không có nhận thấy đƣợc hơi thở. Xoay ngƣời sang chỗ khác, chỉ thấy nơi đó có một danh màu xám tóc - mỹ nữ. " . . . Greyworth " Cầm trong tay Tinh Linh khoáng thạch - chiếu sáng tiếp cận, đúng là ( hoàng hôn chi ma nữ ).


"Hiệu trƣởng, ngài là phải! ?" Claire phát ra kinh ngạc thanh âm. " . . . Ngƣợng ngùng, kế tiếp muốn mƣợn tiểu tử dùng một chút " "Mƣợn Kamito dùng một chút?" "Muốn làm gì a? Ngày mai sẽ là quyết thắng chiến rồi" Kamito mang theo phản kháng sắc thái nói rằng nhƣ vậy về sau, "Ban đêm còn rất dài. Cũng đủ làm sâu sắc cảm tình đi?" "Hàaa. . . ! ?" Greyworth - lên tiếng, lệnh các đại tiểu thƣ tất cả đều nghe tiếng biến sắc. "Ka, Kamito, ngƣơi chẳng lẽ ngay cả hiệu trƣởng đều . . . " Rầm rầm rầm rầm rầm rầm oanh . . . ! "Ai, Kamito-kun - phòng giữ phạm vi rộng thật là khiến ngƣời giật mình " "Kamito thật không có lễ tiết đây!" "Khả, đáng giận, này là bực nào vô liêm sỉ . . . " "Chờ, chờ chút, không mang theo nhƣ vậy đó a!" Kamito vội vàng kêu lên. Nhìn các đại tiểu thƣ - phản ứng, Greyworth khoái trá mà nở nụ cƣời. "Nói đùa thôi. Ta sẽ không cƣớp đi tiểu tử, an tâm đi " "Mới, mới không có lo lắng! " " " " Sắc mặt đỏ bừng - các đại tiểu thƣ trăm miệng một lời mà hô. Đúng vậy vui đùa trong lời nói ta liền đi trở về " Vừa mới thay đổi gót chân, "Nha, đừng nóng vội a. Có cái gì nghĩ giao cho tiểu tử " "Cái gì?" "Không thể ở trong này cấp. Là đi thông thắng lợi - chuẩn bị vật " Greyworth - biểu tình, trƣớc nay chƣa có thật tình. " ..." Kamito lƣợc lƣợc suy tƣ hạ —— " . . . Ta hiểu đƣợc. Khẩn trƣơng xong việc đi " "Mau không thoải mái, liền quyết định bởi với tiểu tử " Chỉ thấy Greyworth nhún vai. Vì thế, Kamito chuyển hƣớng các đồng đội bên kia.


"Thật có lỗi. Mọi ngƣời đi về trƣớc tòa thành đi " " . . . A, ân, đã biết " Lộ ra hơi có chút cô đơn bộ dạng, Claire gật đầu. "A, đúng rồi. Đem bên kia - Kiếm Tinh Linh cũng mang theo " "Đem Est?" "Đƣờng ban đêm cũng không vững vàng a. Hộ vệ là có tất yếu - " "Có tất yếu hộ vệ ngƣơi? Nói đùa gì vậy a . . . Est, không quan hệ sao?" "Không quan hệ. Ta là Kamito - kiếm. Hết thảy nếu nhƣ ngƣơi mong muốn " Est gật gật đầu, biến hóa vì Tinh Linh ma trang ( Terminus·Est ). ◇

Greyworth đi xuống đồi núi, bƣớc về phía rừng rậm - ở chỗ sâu trong. Ban đêm các tinh linh xen kẽ với cây cối, một bên phát ra thần bí quang mang một bên nổi lơ lửng. "Nha, rốt cuộc muốn đi tới chỗ nào đây?" "Rất nhanh. Phải làm sâu sắc cảm tình phải ở chỗ không ngƣời mới đƣợc a " "Cái . . . !" "Mặt vừa đỏ rồi. Tiểu tử còn thật đáng yêu a " "Cô . . . " ( hoàng hôn chi ma nữ ) khoái trá mà mỉm cƣời. Xa xa, pháo hoa thanh âm còn đang vang lên. " . . . Thật sự là đã lâu a. Giống nhƣ vậy cùng tiểu tử ở trong rừng rậm tản bộ " "Nói là đến trong rừng rậm bạt cái nấm, kết quả lại bị lừa đi săn bắn ma thần cấp Tinh Linh cái kia lần a " "Đúng vậy a, còn có chuyện nhƣ vậy " "Lúc ấy thực nghĩ đến phải treo " "Chẳng qua, trận kia thực chiến là tốt nhất tu hành đi?" Greyworth vƣơn thẳng bả vai. "Tiểu tử học đƣợc ( Liệt Hoa Xoắn Ốc Kiếm Vũ ), hay là tại khi đó " "Dù sao học không đƣợc liền mất mạng " "Ai nha nha, nhƣ thế nào trở nên nhƣ vậy không đƣợc tự nhiên rồi. Ba năm trƣớc đây - ngƣơi, còn tƣơng đối là đơn thuần đáng yêu ơ . . . Đƣợc rồi, liền nơi này " Greyworth - cƣớc bộ đến cùng dừng lại.


Nơi này là chặt cây rừng rậm do đó khai thác ra - rộng lớn không gian. Chỉ sợ, là ( thần nghi viện ) - hime miko dùng cho tu hành - nơi đi. "Kia, phải giao cấp đồ đạc của ta là cái gì?" Màu xám - hai tròng mắt, giống nhƣ là muốn bắn thủng Kamito dƣờng nhƣ theo dõi hắn. " —— Kamito, cuối cùng - tuyệt kiếm kỹ liền phó thác cho ngƣơi rồi" " . . . Cái . . . Sao . . . ?" Ngoài dự tính - trả lời, nhƣợng Kamito mở to hai mắt. Đƣợc khen là đại lục cực mạnh - Tinh Linh sử, ( hoàng hôn chi ma nữ ) - tuyệt kiếm kỹ. Kia cùng ( xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm ) cùng nhau, tố tạo ra đƣợc ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ). " . . . Sao lại thế này? Ba năm trƣớc đây - ta, hẳn là đã muốn học xong tuyệt kỹ " Liệt Hoa Xoắn Ốc Kiếm Vũ —— Đối Tinh Linh dùng - phá phôi kiếm kỹ. Đả đảo ám chi quái vật Nepenthes · Roa - chiêu số. Tại kia phía trên - kiếm kỹ, lẽ ra không tồn tại —— "Đích xác, đó là cao nhất vị - kiếm kỹ. Phát huy đến cực điểm trong lời nói mà ngay cả ma thần cấp Tinh Linh đều có thể tàn sát đi " Greyworth lắc lắc đầu. "Chỉ có, còn có chƣa trao tặng của ngƣơi cuối cùng tuyệt kỹ tồn tại " "Cuối cùng tuyệt kỹ . . . " Kamito nuốt thở ra một hơi. Ma nữ - giọng nói hoàn toàn không giống nhƣ là đang nói đùa. "Vì cái gì —— " "Không dạy cho ba năm trƣớc đây - ngƣơi là có lý do. Bởi vì một ít tuyệt kiếm kỹ từ chƣa thuần thục - nhân sử dụng, sẽ đối với ngƣời sử dụng - thân thể tạo thành phá hƣ " " ..." Vƣợt qua thân thể - giới hạn sở phóng ra - tuyệt kiếm kỹ, quả thật có có thể suy giảm tới ngƣời sử dụng bản nhân. Mà ngay cả hiện tại - Kamito, còn không thể tận tình mà sử dụng nó. "Chính là, nhƣ vậy - —— " "Đúng. Nhƣ vậy - chiêu số, vốn là không nên ở trong thực chiến sử dụng - " Rất là rõ ràng, Greyworth thừa nhận.


"Bất quá, ngƣơi bây giờ không thắng đƣợc ( cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ). Đây là sự thật " . . . Không

thể phản bác.

Bởi vì đó chính là Kamito chính mình tối có thể hiểu đƣợc chuyện tình. " . . . Nắm giữ một ít tuyệt kỹ mà nói có thể đả đảo tên kia sao?" " —— Có lẽ, sẽ đi. Ngƣơi bây giờ là so với lúc ấy yếu nhƣợc, nhƣng thể trạng thƣợng trƣởng thành không ít. Nếu nhƣ là hiện tại, thân thể của ngƣơi nói không chừng có thể tiếp nhận đƣợc tuyệt kỹ - gánh vác " Greyworth - bên miệng gấp khúc rồi, hƣớng mặt đất chém ra rảnh tay. Cùng máu giống nhau đỏ tƣơi quang mang phát ra, tản ra tai hoạ hơi thở - ma thuật phƣơng trận miêu tả mở ra. " —— Từ âm phủ chi môn mà ra đi, vĩ đại - bá tƣớc, Ma Tinh Linh ( ốc đức ) nhé!" [ Chú thích: ốc đức 【 Void 】, có xem GC(Cao trào) - nên biết này toan tính vì " Hƣ không "]

" . . . !" Theo lóng lánh đỏ tƣơi hào quang - ma thuật trong phƣơng trận, không chừng hình dạng - ám đồng hiện thân rồi. Kia kinh ngƣời cảm giác áp bách, nhƣợng Kamito tóc gáy đứng đấy. Đi qua Ma vƣơng Solomon từng sử dụng trôi qua, 72 Trụ Tinh Linh trung - nhất trụ. Theo Greyworth đƣa tay ra, ám đồng biến hóa làm một đem đan lƣỡi dao kiếm, kiềm chế với ma nữ trong tay. Tinh Linh ma trang —— ( Storm·Bringer ). [ Chú thích: Storm·Bringer , tiếp xúc " Hứng gió ngƣời " , giả tƣởng tiểu thuyết Eru Rick truyền thuyết series trung xuất hiện - Ma kiếm. Nó từ hỗn độn - lực lƣợng chế tạo, nếu ra khỏi vỏ liền nhất định phải thôn tính nhân huyết nhục cùng linh hồn ] Bề ngoài cùng Restia - ( xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm ) phi thƣờng tƣơng tự hắc kiếm. " ..." Kamito không nói gì mà rút ra ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ). Chói mắt - bạc trắng quang huy, chiếu sáng hôn ám - rừng rậm. "Khi cách ba năm - huấn luyện. Làm tốt giác ngộ đi, tiểu tử?" "Ba năm trƣớc đây - ngƣơi, cũng sẽ không hƣớng rút kiếm đối thủ hỏi loại chuyện này nha " Không cần có nhiều lắm - phiền não. Hiện tại - Kamito, cần có thể đả đảo một gã khác liên · Asberg - lực lƣợng.


Cuối cùng - tuyệt kiếm kỹ. Chỉ cần kia có thể trở thành đả đảo nàng - át chủ bài ——

Trong phút chốc, Greyworth - thân ảnh biến mất. Loang loáng phát ra, kịch liệt - kim loại âm ở ban đêm - trong rừng rậm vang lên. " . . . !" "Ôi, kích thứ nhất kế tiếp nữa à. Xem ra quay lại cảm giác dần dần thủ đã trở lại " Tinh Linh ma trang - mũi kiếm cho nhau va chạm sát ra hỏa hoa. ( trƣớc sau nhƣ một, mạnh đến nổi biến thái a . . . ! ) Bản năng - run rẩy tự nhiên nảy sinh. Nếu nhƣ là tham dự ( Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ) tiền - Kamito, phải là nhìn không thấu a. —— Đúng,

đây là đi qua đƣợc khen là đại lục cực mạnh - Tinh Linh sử - kiếm.

Theo Storm·Bringer Kia vọt tới - thần uy, chính áp đảo Terminus·Est . " . . . Est lại có thể thua! ?" "Nguyên nhân, không tại ở Tinh Linh kia - cách so ra kém của ta Ma Tinh Linh. Thần uy - phát ra cũng không ổn định. Đây là của ngƣơi bệnh cũ rồi" Greyworth thản nhiên nói, kiếm áp lập tức cao hơn một tầng. "Khả —— Xem, chiêu . . . !" Kamito đem toàn thân - thần uy quán chú đến ( Termiuns·Est ) thƣợng. Bạc trắng chi lƣỡi dao phát ra tính áp đảo quang mang, trong nháy mắt văng ra Storm·Bringer . "Đúng vậy, luận sức bật ngƣơi đang ở đây ta phía trên. Nhƣng là —— " Greyworth - thân ảnh theo trong tầm mắt biến mất. Sau đó, so với sinh ra sát khí nhanh hơn —— "Tuyệt kiếm kỹ, sơ hình —— ( tử điện )!" Giống nhƣ lôi thiểm giống nhau đột kích, cạo hƣớng Kamito - bụng. "Đó nha a!" Mãnh liệt - trùng kích truyền đến, Kamito - thân thể đụng phải trên mặt đất. ( Tinh Linh ma trang ) đối thân thể sở tạo thành - thƣơng tổn chuyển thành tinh thần đả kích, khiến cho kịch liệt - não chấn động. " —— Đứng lên. Hẳn là hạ thủ lƣu tình rồi" " ..." Rên rỉ đồng thời, Kamito thất tha thất thểu mà đứng dậy. Hạ thủ lƣu tình này nói không sai.


Ăn tuyệt kiếm kỹ sau còn có thể đứng lên, hoàn toàn chứng minh rồi điểm ấy. "Đã lâu không hƣởng qua nữa à, kiếm kĩ của ngƣơi " "Nhớ lại đến sao, tiểu tử?" "A a. Nhờ hồng phúc của ngƣơi " Lại một lần nữa, dùng hai tay gài hảo loang loáng - ( Terminus·Est ). Theo ngay mặt dừng ở trƣớc mắt - Greyworth. Có thể cảm giác đƣợc, trong cơ thể mình có cái gì thức tỉnh rồi. Chữ khắc vào đồ vật với trên thân thể - trí nhớ, rõ ràng mà hiện ra. "Các đại tiểu thƣ khả đều đang đợi a —— " Kamito lộ ra không sợ - tƣơi cƣời. "Cực mạnh - tuyệt kiếm kỹ gì, khẩn trƣơng giao ra đây " " —— Đúng vậy, chính là loại này ánh mắt. Chỉ có này ánh mắt, cùng ba năm trƣớc đây giống nhau "


Greyworth màu xám - ánh mắt nhìn chằm chằm Kamito. Ma kiếm - ngay trƣớc, chậm rãi chỉ hƣớng Kamito - giữa lông mày. Làm ngƣời ta sởn gai ốc - cảm giác áp bách. "Nghe kỹ, tuyệt kỹ chỉ biết bày ra một lần. Một lần liền cho ta bắt lấy bản chất " "Chỉ có một lần?" "Một lần không đƣợc mà nói mặc kệ lại đến bao nhiêu lần cũng chƣa dùng. Chẳng khác gì là không có tƣ cách bị trao tặng chỉ có cực mạnh - Tinh Linh sử có thể kế thừa, tuyệt kiếm - tuyệt kỹ " Greyworth lấy lạnh triệt tận xƣơng thanh âm nhƣ thế tuyên cáo nói. Mồ hôi lạnh, theo Kamito toàn thân phún dũng mà ra. Ngắn ngủi - trầm mặc. Sau đó —— " . . . Thu đƣợc. Này là đủ rồi " Kamito ngắn ngủn đáp. Lập lờ nƣớc đôi - kiếm đối Greyworth là không thể thực hiện đƣợc. Vì đem tƣởng niệm chịu tải tới Tinh Linh ma trang lên, Kamito nhắm hai mắt lại, tiến thêm một bƣớc ma luyện cảm giác. Trong đầu hiện ra tới —— Là Claire, Fianna, Elis cùng Rinslet —— Các đồng đội - mặt. Còn có đôi tay này thƣợng nắm - ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ), Terminus·Est . ( . . . Ta, không thể thua! ) Trong tay - kiếm, chính là chịu tải các nàng mọi ngƣời - ( nguyện vọng ) - kiếm. " . . . Lên nha, Greyworth " "A a, không cần lƣu tình. Cứ việc đem ngƣơi bây giờ có khả năng thi triển - cực mạnh kiếm kỹ sử đi ra đi " "Lâu nhƣ vậy tới nay, ta khi nào thì có đối ngƣơi hạ thủ lƣu tình rồi?" Toàn thân - thần uy đều rót vào ( giết hết Ma vƣơng chi Thánh Kiếm ) trung. Bạc trắng chi lƣỡi dao phát ra ra - tia sáng chói mắt, quét đi ban đêm - hắc ám. Giống nhƣ muốn đem gió cấp xé rách giống nhau, Kamito thẳng tiến lên. ( —— Ta hiện tại có khả năng thi triển - cực mạnh kiếm kỹ ) Đặng mà gia tốc. Phản thủ cầm kiếm. Sau đó —— "Tuyệt kiếm kỹ, phá hình —— Liệt Hoa Xoắn Ốc Kiếm Vũ · Thập bát liên!"


Loang loáng nở rộ, vô số - loạn lƣỡi dao xẹt qua. Từng nhát trảm kích giây lát lƣớt qua, lấy tất sát uy lực làm kiêu ngạo - phá phôi kiếm khiêu vũ. —— Vốn,

đây là vì đả đảo cƣờng đại - ma thần cấp Tinh Linh mà chế tạo nên kỹ thuật.

Liên kích - cuồng lam giống nhƣ tranh nhau giận phóng - đóa hoa bình thƣờng. Nhƣng mà, đại lục cực mạnh - ma nữ —— Sử dụng kiếm, đem sở hữu - trảm kích đều đón xuống. Toàn thịnh kỳ khi khác thì đừng nói tới, nhƣng hiện giờ - Greyworth ở năng lực thân thể thƣợng lẽ ra không nhƣ Kamito mới đúng. Một khi đã nhƣ vậy, nhƣ vậy nàng vì sao có thể đón lên Kamito - kiếm đây —— ( ...! ? ) Greyworth màu xám tóc, tản ra thản nhiên - lân quang. Đó là bị thích phóng đi ra - thần uy - lân quang. Hơn nữa, hay là cƣờng đại đến đủ để dùng mắt thƣờng đi xác nhận cấp bậc. ( thừa dịp giao kiếm thời điểm, ở hấp thu của ta thần uy! ? ) Đây là Ma Tinh Linh ( ốc đức ) - Tinh Linh ma trang - năng lực sao —— ( không, không đúng —— Không phải chuyện nhƣ thế! ) Greyworth, đem tự thân - thần uy cùng Kamito - tiến hành đồng điệu. Thông qua hoàn toàn phối hợp Kiếm Vũ đối động tác tay cùng hô hấp, đem nguyên vốn hẳn nên sẽ khiến cho phản tác dụng đối thủ - thần uy dâng để sử dụng — — Đây cũng không phải là chiến đấu Kiếm Vũ, mà là ( thần nghi viện ) - hime miko sở am hiểu - nghi thức Kiếm Vũ - lĩnh vực. ( đây là, tuyệt kiếm - tuyệt kỹ —— ) Vô số - hỏa hoa bắn toé bốn phía —— Ẩn chứa tất sát uy lực - sóng dữ loại - thập bát liên đánh. Ngay tại này cuối cùng - kiếm đánh nổ, trong nháy mắt đó. Kamito lý giải tới rồi. Tuyệt kiếm tuyệt kỹ - bản chất. ( . . . Đến rồi! ) Kamito quán chú đến thập bát liên đánh trúng, toàn thân - thần uy. —— Kia

phân to ra - lực lƣợng, lúc này rót vào Greyworth - trong kiếm.

Lảng tránh là không thể nào. Kamito theo bản năng thƣợng lý giải đến điểm ấy. Greyworth - môi hơi hơi động —— Tiếp theo —— "Tuyệt kiếm kỹ, chung hình —— ( Thiên Tuyệt Thiểm Trùng )!"


Phảng phất loang loáng - mũi kiếm, xỏ xuyên qua Kamito - bộ ngực. Chương cuối Tuyệt kiếm kỹ, chung hình —— ( Thiên Tuyệt Thiểm Trùng ). "Triệt tiêu công kích - uy lực, dùng đánh trả còn lại đây à. Làm tuyệt kiếm - tuyệt kỹ, thật đúng là mộc mạc kỹ năng a " Tỉnh lại - Kamito, thành chữ đại té trên mặt đất thầm nói. Bên cạnh lăn lộn vài mai chữa khỏi dùng - Tinh Linh khoáng thạch. Xem ra ở mất đi ý thức - trong lúc, chiếm đƣợc Greyworth - hồi phục. Màu xám tóc sát qua hai má. Trƣớc mắt, là nhìn xuống Kamito - Greyworth - mặt. Cái trán của nàng chính hiện ra kinh ngƣời mồ hôi. "Tuyệt kiếm - tuyệt kỹ, nhìn thấu sao?" "A a. Nắm chặc —— Cảm giác " Tự thể nghiệm tuyệt kỹ khi - cảm giác khắc sâu tại thân thể giữa. ( . . . Nhƣng là, ta hiện tại có thể sử đi ra sao? ) Đƣơng nhiên, cho dù đã muốn nhìn thấu rồi, cũng không có nghĩa là học xong tuyệt kỹ. Đánh trả kỹ chỉ dùng để đến đả đảo mạnh hơn chính mình đối thủ - át chủ bài, khả có cái sơ sẩy sẽ cả bàn đều thua. Quả thật, này không phải có thể tùy tiện sử dụng - kỹ năng đi. "Thật sao —— " Greyworth giống nhƣ thật thỏa mãn dƣờng nhƣ mỉm cƣời —— Sau đó thình lình, thân thể lay động. Tiếp theo, cái trán ngã xuống ngửa mặt nằm - Kamito trƣớc ngực. " . . . Này, này, làm cái gì a! ?" . . . Bộ

dáng thật kỳ quái.

Kamito cuống quít lắc lắc bả vai của nàng. Lại chỉ cách nhìn, "Kamito, mặt sau - liền giao cho ngƣơi —— " Greyworth thống khổ mà băng bó trái tim, giống nhƣ phát sốt giống nhau nói nhỏ . "Muốn đánh thật ( liên · Asberg ) . . . " " —— Greyworth!" Kamito - tiếng hô, với yên tĩnh ban đêm trung vang lên. ◇


Ở ( phù du đảo ) ngầm - rộng lớn trống rỗng trung —— Hồng Liên - mặt nạ cô gái, hơi hơi mở ra Hồng Ngọc chi đồng. Có thể cảm giác đƣợc, nơi nào đó có một cổ thật lớn - thần uy biến mất. "Hoàng hôn kết thúc, ám dạ buông xuống —— Sao " "Ren · Asberg đại nhân, có chuyện gì không?" Chờ đợi ở bên cạnh - cô gái tóc bạc, Lily · Flame kinh ngạc nhíu mày. "Hiện giờ, này nháy mắt, một cái thời đại đã xong. Không hơn " " . . . ?" Mặt nạ - cô gái —— Liên · Asberg đứng lên, hƣớng tới bên ngoài bộ đi. "Muốn đi. Chuẩn bị chiến đấu —— " "Tuân, tuân mệnh " Lily vội vàng đuổi ở chủ nhân - phía sau. ( cuồng loạn - Ám Tinh Linh, giáo quốc - ( rắn ) —— Ai cũng đừng nghĩ đến vƣớng bận ) —— Vì

thảo phạt thế giới này - Vƣơng.

Lời cuối sách —— Phụng

dƣỡng long - hime miko, là không mặc áo lót.

Bắt đƣợc quyển sách này - mọi ngƣời, thật sự phi thƣờng cảm tạ rồi! Lúc này trình lên 『 Tinh Linh sử - Kiếm Vũ 』 tập thứ tám 『 quyết chiến đêm trƣớc 』. Thuận lợi thắng đƣợc ( Nhƣ Lam Loạn Vũ ), phản hồi ( phù du đảo ) ( TEAM·SCARLET ). Ở quyết thắng chiến tới gần hết sức, Kamito nghênh đón một lát nghỉ ngơi —— Mới vừa nhƣ vậy nghĩ đến thời điểm, ( Long Hoàng Kỵ Sĩ đoàn ) - át chủ bài, Leonora · Lancaster lại đƣa ra hẹn hò! ? Bởi vì lần trƣớc, tốt nhất hồi đều liên tục hoa lệ - chiến đấu thiên, cho nên bản hồi lại lấy luyến ái hài kịch tăng lƣợng mà dâng diễn viên nhóm đích quá khứ đàm cùng với cùng những quốc gia khác đội ngũ - nhân vật nữ chính - hẹn hò vân vân. . . . Đƣơng nhiên, đi thông quyển kế tiếp sắp mở ra - quyết chiến - các loại phục bút cũng dần dần trải rộng ra rồi, thích chiến đấu - mọi ngƣời cũng kính thỉnh chờ mong! Dƣới là tạ từ cùng thông tri. Hiện giờ, Hyoujo Issei tiên sinh - manga bản 『 Tinh Linh sử - Kiếm Vũ 』 đem còn tiếp với tạp chí nguyệt san ComicAlive Thƣợng. Hyouju tiên sinh dƣới ngòi bút quyết đoán mƣời phần - chiến đấu trƣờng hợp, cùng với diễn viên nhóm phi thƣờng đáng yêu anh tuấn bộ dáng, mời tận tình hƣởng thụ lấy. Sakura Hanpen tiên sinh, cảm tạ ngƣơi lần này đồng dạng vẽ ra xinh đẹp - tranh minh hoạ. Bìa mặt thƣợng Leonora - dƣới nách phi thƣờng cấp lực đây. Mặt khác còn


có bản hồi lần đầu đi lên tranh minh hoạ - Milla · Basset, quay lại Kamito cùng Rinslet tiểu thƣ ( 【- Tổng nhịn không đƣợc nói nhƣ vậy ) vân vân, đều bức tranh đắc phi thƣờng đáng yêu. Đảm nhiệm biên tập - Shouji đại nhân, cho tới nay đều thật sự chịu ngƣơi không ít chiếu cố. Cứ nghe diễn viên - khuôn mẫu là Shouji tiên sinh - 『 khinh tiểu thuyết hoàng tử ☆ Hijiri cũng 』 ở ComicGene Tốt nhất bình luận vẫn đang còn tiếp ( tuyên truyền ). Cuối cùng là, các vị độc giả. Chính là bởi vì các vị - khen ngợi, 『 Tinh Linh sử Kiếm Vũ 』 có thể đi vào bát cuốn. Sau này ta vẫn sẽ cùng Sakura Hanpen tiên sinh, Hyoujo Issei tiên sinh cùng Shouji tiên sinh đang toàn lực tiến lên, mời các vị nhiều hơn chiếu cố! Bởi vì di động điều tra hỏi cuốn - cảm tƣởng đều đã đều bái độc, cho nên có thể gửi tới đƣợc nói ta sẽ cao hứng phi thƣờng. Nổi tiếng bỏ phiếu phƣơng diện Est cùng Restia trƣớc sau nhƣ một - cƣờng thế, đi lên thất cuốn bìa mặt - Kamito nổi tiếng cũng có bay lên. Về phần trong đội - các đại tiểu thƣ, lại làm cho ngƣời ta Elis lƣợc lƣợc gần phía trƣớc, những ngƣời khác - số phiếu gần nhƣ với bình quân - ấn tƣợng đây. —— Nói

tóm lại, tập thứ chín là đến cùng đến để chiến đấu không ngừng - quyết thắng chiến. ( Diễm Chi Loạn Nhận 【 CROSS·FIRE 】) —— Ở hừng hực thiêu đốt - ngọn lửa trong đó, Kamito một hàng gặp đƣợc cái gì đây. 2012 Năm 7 Tsuki

Shimizu Yuu

Họa sĩ lời cuối sách Lần đầu gặp mặt, cùng với, đã lâu không gặp, ta là Sakura Hanpen! Lần này là không mặc áo lót - Leonora. Không sẽ cảm thấy phía dƣới lạnh lẽo à. Hay là nói trực tiếp mặc quần bó đây. Nhƣ vậy thật sự thật ero đi ( ry Hơn nữa váy ngắn và vân vân thực phù hợp ta khẩu vị đây. Thực chờ mong có lộng phá sự kiện đây. Shimizu lão sƣ, lúc nào sẽ lộng phá đây? Ta thật chờ mong nha. Hi hi . . . Hoàn toàn không có lo lắng liền bức tranh lời cuối sách kết quả phát hiện chỗ hoàn toàn không đủ . . . Hoàn toàn không đủ ta bức tranh . . . . Chẳng qua đó cũng là ta tự làm tự chịu, hãy để cho chúng ta quyển hạ tái kiến đi ~ (´ω ` ) No shi . . . Phi thƣờng cảm tạ các vị - đọc! 2012. x. x Sakura

Hanpen!Seirei Tsukai no Blade Dance vol 08