Issuu on Google+


Giới thiệu vắn tắt "Lập tức, có thể nói cho ngƣơi biết r i t v ngƣơi gặp nhau - ý nghĩ chân chính . . . " ( tinh h n kiếm vũ tế ) ngày thứ hai. Theo 【 Vỡ t n sƣ phụ đo n 】 Đƣ tới cùng Kamito bọn họ - đ ng minh xin. Nhƣng l

ở can thiệp trên đƣờng đã bị Restia - công

kích bị tách ra - Kamito cùng Claire. Mà cứu K mito chính l năm ấy mƣời ba tuổi đảm nhiệm 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】 Đội trƣởng - cô gái Mill . Cho dù đội ngũ bị Restia tiêu diệt sau vẫn nhƣ cũ cùng K mito một hàng cộng đ ng h nh động - Mill . Nhƣng l Restia lại ở trƣớc mặt bọn họ trở ngại bọn họ đi trƣớc. Cho nhau lần lƣợt th y đổi - Ma kiếm cùng Thánh Kiếm. S u đó tái quá trình chiến đấu trung Kamito nhìn qua là . . . ."Nếu nhƣ có thể m nói t nghĩ bị ngƣơi giết rụng a." Nhuộm đầy - hắc ám, hỏng mất - nguyện vọng. Nhƣng l chỉ có chỉ có h i ngƣời gặp nhau - ý nghĩ n y chƣ phát sinh biến hóa. Nguyên tố ảo tƣởng tiểu thuyết thứ sáu đạn! !

đến


" Tái tái hơi chút bảo trì nhƣ vậy cũng không qu n hệ a . . ." ". . . Ai? " Vẫn duy trì đẩy ngã Ellis - tƣ thế K mito đại trợn tròn mắt.


( sao, sao lại thế này. Loại này không khí xấu hổ . . . ! ) Ùng ục - nuốt khẩu khí, Kamito lặng lẽ đem tầm mắt dời về phía Claire bên kia. Cởi xuống dây cột tóc, tán bắt đầu phát - Claire, so với trƣớc ki c ng thêm có đƣợc đại nhân - mị lực.


Restia kia hoàng hôn sắc - ánh mắt, nhìn lên tinh mảnh phiêu tán - bầu trời đêm. "Rất nhanh, có thể nói cho ngƣơi biết r i. T v ngƣơi gặp nhau - ý nghĩ chân chính —— "


Contents Lời mở đầu Chƣơng thứ nhất Một đêm qu đi Chƣơng thứ hai Rawson Belle công quốc - sứ giả Chƣơng thứ ba Nepenthes · Roa Chƣơng thứ tƣ Mill · Ba Dorset Chƣơng thứ năm Từng ngƣời b n đêm Chƣơng thứ sáu Đánh lén b n đêm Chƣơng thứ bảy Trở về Chƣơng thứ tám Sống lại - Ma kiếm Chƣơng thứ chín Toàn diện chiến tranh Chƣơng cuối


Lời mở đầu Thế giới bị m u đen - " Nguyện vọng " Sở ăn mòn. ". . . Đế á . . . Restia !" Một bên gọi thân r t y đã muốn không thể với tới đối phƣơng. Cực mạnh - danh hiệu v vân vân căn bản là không cần. Chỉ cần nàng có thể tại bên ngƣời mỉm cƣời, chỉ nếu nhƣ vậy là tốt r i. Chính l nhƣ vậy —— Ta, Chẳng qua là muốn thay nàng thực hiện nguyện vọng mà thôi. " Kamito, thực xin lỗi . . . Đối . . . Không dậy nổi . . ." Theo kia rục rịch - trong bóng tối t nghe đƣợc thanh âm của nàng. Nói không chừng n ng chính đ ng khóc —— Nghĩ vậy cái, ta không chút do dự nhảy v o ki m u đen - " Nguyện vọng " Bên trong. B năm trƣớc đây ng y n o đó. T

đến tột cùng ƣng thuận cái gì nguyện vọng đây —— ?

----------------------------------------------------------------------------------Chƣơng thứ nhất Một đêm bình minh

Chiêm chiếp. Trong rừng rậm tiếng vọng chim nhỏ - tiếng hú. Sáng sớm - không khí rét lạnh đắc đ u đớn da thịt. Thu. ( kiss Thanh âm ) Hai má phụ cận đụng phải cái gì mềm mại gì đó. K mito đột nhiên tỉnh táo lại. Phụ cận hay là một mảnh vi ám - trạng thái. Chỉ có một chút quang mang bắn vào trong lều vải.


Mơ mơ m ng m ng muốn giản lƣợc dễ d ng trên giƣờng ng i thẳng thân khi — — ". . . ? " Xƣơng sƣờn chỗ truyền đến bén nhọn - đ u đớn. " Lại nói tiếp, ta bị thƣơng

. . ."

Kamito nhịn đ u rù rì nói. Đây l đ ng tối hôm qua —— " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " Ng y đầu tiên b n đêm cùng Dragonia Long Công Quốc - đại biểu, " Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n " - át chủ bài, Leonora · Lancaster Thời điểm chiến đấu sở bị thƣơng. Mặc dù chỉ là gần mấy phút đ ng h - ngắn ngủi chiến đấu, bất quá, Kamito bị nhân " Long chi huyết " Thức tỉnh mà cu ng chiến sĩ hó - Leonora d n đến gần chết trạng thái, ngực bị cao cấp nhất Tinh Linh ma trang " Giết long - Thánh Kiếm " Sở thật sâu xỏ xuyên qua. Nhƣng m có thể tại loại này tình thế hạ nghịch chuyển, tịnh vừ Leonor đánh bại, toàn bộ đều dựa vào sống lại - Kiếm Tinh Linh Est. Cho tới nay, " Giết hết Ma vƣơng - Thánh Kiếm " Từng nhiều lần đem K mito theo nguy cơ trung Giải thích cứu ra, lại nhân là quá khứ - bi kịch m đem nội tâm phong bế, cuối cùng hƣởng ứng Kamito thanh âm mà về. " Ân? " Đột nhiên, Kamito cảm nhận đƣợc một chút không khỏe. Giản lƣợc lậu - ng i trên giƣờng đứng dậy - K mito đích cổ tay —— Bị một cái lả lƣớt mà lạnh lẽo - thủ cầm thật chặt. " Es, Est? ! " Kamito không khỏi cả ngƣời bị choáng. Nhìn kỹ lại, có bạc trắng tóc - mỹ thiếu nữ chính phát ra vững vàng - hô hấp sâu ngủ. Quyền thân thể, bị chăn lông chặt chẽ bao vây lấy ngủ say - mô dạng, quả thực tự nhƣ cái tiểu thiên sứ bình thƣờng.


Nhƣng l

vấn đề ở chỗ ——

". . . ! " Nàng hiện tại cơ h trần nhƣ nhộng . . . Chính l nhƣ vậy nhất Cái tình huống. Trừ bỏ bao vây hai chân - m u đen vớ dài bên ngoài, những thứ khác đều không mặc gì. Lòe lòe tỏa sáng - tóc màu bạc, giống nhƣ mới vừa trá ra tới tân sữ bò tƣơi bình thƣờng hoàn mỹ vô khuyết - da thịt theo chăn lông - khoảng cách trung hơi hơi có thể thấy đƣợc - một đôi khéo léo - hở r . Đáng yêu - hơi thở thổi lất phất cổ tay, làm cho ngƣời ta vi diệu mà cảm thấy có điểm tê ngứa. " Làm sao bây giờ đâu r i n y . . ." Kamito cảm thấy bối rối mà nói nhỏ nói. Est - thủ nắm chặt K mito đích cổ t y nhƣ vậy căn bản không thể đứng dậy. Khó đƣợc n ng thƣ thái nhƣ vậy mà ngủ đánh thức trong lời nói liền rất đáng thƣơng. Hơn nữa . . . Nhìn yên ổn thà - Est - khuôn mặt ngủ K mito nghĩ nhƣ vậy. Nàng phải l m nhƣ vậy, có lẽ là bởi vì cảm thấy bất an. Vốn bình thƣờng vì ức chế lực lƣợng - tiêu hao mà thôi kiếm - tƣ thế giấc ngủ, lúc này lại duy trì thiếu nữ dáng ngƣời, chính là chứng cớ tốt nhất. Vì cứu trợ bị " Ám chi dấu vết " Ăn mòn - Kamito, Est hy sinh chính mình, theo trên cái thế giới này biến mất Một lần. Tại kia, nàng h i tƣởng lại mất đi đích quá khứ trí nhớ. Est lúc b n đầu - ngƣời lập khế ƣớc —— " Cứu thế - thánh nữ " Airecia · Idoris sinh mệnh, bị chính mình sở gánh vác - nguyền rủa sở đoạt đi chuyện. Hiện tại - Est ở vào chỉ có đi qu một phần mƣời - lực lƣợng - không hoàn toàn trạng thái nhƣng l hẳn là vẫn đ ng kế thừ đem ngƣời sở hữu - sinh mệnh cƣớp lấy làm Ma kiếm - tính chất. Còn nhƣ vậy tiếp tục cùng Est duy trì khế ƣớc mà nói một ng y n o đó K mito cũng sẽ đi lên cùng một cái đằng trƣớc ngƣời lập khế ƣớc giống nhau - không đƣờng về đi.


Nhƣng l

K mito cùng nhƣ vậy - Est lập đƣợc ƣớc định.

Củ ngƣơi nguyền rủ cũng tốt, làm Ma kiếm - vận mệnh cũng tốt t đều đã nhận —— ( ta muốn cùng Est cùng nhau, theo " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " Trung thắng đƣợc —— ) Nhìn xuống Est vững vàng - khuôn mặt ngủ, Kamito một lần nữ đứng thẳng hạ quyết tâm. Vẻn vẹn ban cho " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " Ngƣời xuất sắc - Tinh Linh Vƣơng - kỳ tích. Có đƣợc có thể thực hiện sở hữu " Nguyện vọng " - kỳ tích lực mà nói sửa Est làm Ma kiếm - vận mệnh cũng hẳn là không phải là chuyện không thể. " ' Nguyện vọng ' . . . Sao —— " Bị bao vây với m u đen d cái b o t y dƣới - tay trái ẩn ẩn l m đ u. Ở d cái b o t y dƣới, là kia từng đã l Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh khắc ấn. B năm trƣớc đây đƣợc xƣng l cực mạnh Kiếm Vũ Hime - Kamito, vì thực hiện nguyện vọng của nàng, lấy đƣợc " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " - xuất sắc. ( khi đó —— T đến tột cùng vì n ng ƣng thuận cái gì nguyện vọng đây —— ) Về ng y đó - trí nhớ, chẳng biết tại s o cơ h ho n to n đánh mất. Còn nhớ rõ, chỉ có giống nhƣ đứt quãng - ấn tƣợng. Bị tối đen - " Nguyện vọng " Nuốt hết - Ám Tinh Linh - dáng ngƣời. Tại ki lúc s u qu b năm —— Nàng xuất hiện lần nữa ở tại K mito trƣớc mặt. Làm bị bí ẩn sở vây quanh - ngƣời liên · Asberg - thủ hạ. " Thần . . . Nhân . . ." " Ân? " Cảm giác đƣợc hơi hơi hoạt động - hơi thở, Kamito nhìn về phía Est. H y l nhƣ vậy hộc đáng yêu - hơi thở. . . . Xem bộ dáng l đ ng ở trong mộng kêu gọi tên Kamito.


" Ta là kiếm của ngƣơi . . . Hết thảy nếu nhƣ ngƣơi mong muốn . . ." Thu. " Es, Est? " Trên đầu ngón tay truyền đến đôi môi mềm mại - cảm giác. Tim đập rộn lên, Kamito vội vàng hấp tấp mà muốn giao thân xác dịch chuyển khỏi, chính là —— " Ân . . . Kamito . . . Thích . . . Ngƣơi . . ." Thu, thu Est bắt lấy Kamito - thủ gắt g o không để. " Ách . . ." Đ ng lúc K mito bu n rầu nên chỉ gì phản ứng. Ba chít chít (zhitsss) . . . Bên ngoài lều truyền đến cây nhỏ cành bẻ gẫy thanh âm. ". . . ! ? " " Nh

nh

K mito ngƣơi ngƣơi đến đến cùng đ ng l m cái gì? "

Ở lều trại - cửa vào, một cái trong tay cầm hỏa viêm chi roi - cô gái đầu vai chính run nhè nhẹ. H i bên đ n m y song đuôi ngựa - tóc dài, giống nhƣ thiêu đốt trung - ngọn lửa giống nhau - h i cái đ ng tử, bộ ngực mặc dù có chút nhỏ nhƣng cân đối - thân thể tự nhƣ nữ thần - điêu nhƣ một loại tuyệt đẹp. Claire · Rouge d nh môn Erstein công tƣớc gia - nguyên Đại tiểu thƣ. L m cho ngƣời ta không khỏi xem ngốc - yêu thƣơng - mỹ thiếu nữ. Nhƣng l —— " Có thể, có thể, có thể cho ta nói rõ một chút tình huống sao? " Nàng bây giờ, quả thực chính là luống cuống - viêm chi Tinh Linh thân mình. " Này, này . . . Lều trại sẽ bị đốt tới! " Kamito vội vàng hấp tấp m quát to nhƣng m —— " Ngƣời ngƣời ta, mệt ngƣời ta lo lắng nhƣ vậy ngƣơi! "


Song đuôi ngự đứng đấy Cl ire đằng đằng sát khí m đã đi tới. " Không, không phải nhƣ vậy. Đây l hiểu lầm! " ". . . Cái gì nh

ngƣơi ngƣời này, vẫn luôn l nhƣ vậy kiếm cớ! "

H ng Ngọc - h i cái đ ng tử dần dần hiện ra lệ quang. Lúc này —— " Hô a . . ." Est đến cùng tỉnh ngủ r i. Phát r đáng yêu - rên rỉ, hai tay xoa lấy liếc tròng mắt. . . . Tựa h còn có chút mơ h bộ dạng. " Ô . . ." Claire ngừng lại, sẽ thấy kia nháy mắt —— Tíu tíu! " " Cái —— " " K mito cùng Cl ire đ ng thời kêu to lên. " Es, Est? ! " " Ngƣơi ngƣơi ngƣơi đ ng l m gì đó nh ! " Cl ire đỏ bừng cả khuôn mặt mà hô to. " Ta là Kamito - Khế Ƣớc Tinh Linh, cấp ngƣời lập khế ƣớc chào buổi sáng - hôn môi là chuyện đƣơng nhiên nghĩ vụ. " " Lừa, gạt ngƣời. Loại chuyện nhƣ vậy t căn bản không có nghe nói qua! " Cl ire d o động mà vung vẩy song đuôi ngựa . . . Chuyện nhƣ vậy quả thật lần đầu tiên nghe nói. " Ta tịnh không có nói sai. " Tíu tíu! ". . . K mito ngƣơi ngƣơi lại giáo Est một ít kỳ quái gì đó đi . . ." " Chuyện không liên qu n đến ta! Nói, ' Lại ' Là có ý gì? ! " Chống đỡ lều trại - bằng gỗ cây trụ bắt đầu chậm rãi dâng lên khói nhẹ.


. . . Không xong, tiếp tục nhƣ vậy toàn bộ lều trại sẽ bị đốt thành tro. Kamito liều mạng lo lắng từ nơi n y nguy cơ trung đ o thoát đích biện pháp —— " Nói, nói trở lại t hình nhƣ l bị ngƣơi trở thành Khế Ƣớc Tinh Linh đúng không? " ". . . ? Đúng vậy ngƣơi l Nô Lệ Tinh Linh của ta Nha. " Cl ire đƣơng nhiên gật đầu . . . Chính l nhƣ vậy tựa h cũng rất tàn khốc, bất quá quên đi. " Nhƣ vậy t cũng vậy đối với chủ nhân dâng lên chào buổi sáng - hôn mới đƣợc đây. " ". . . Ôi chao? " Cl ire đột nhiên cả ngƣời cứng ngắc. Trƣờng hợp này, chủ nhân —— Đƣơng nhiên l chỉ Claire. " Ngƣơi ngƣơi ngƣơi đ ng ở đây ki loạn nói cái gì đó ! Đù giỡn hay sao? " " Không thể n o l nói đù s o. " " A . . ." Dùng ngón tay khinh khẽ vuốt vuốt cằm củ n ng Cl ire phát r đáng yêu - rên rĩ. " Ngƣơi ngƣơi cái tên n y l m r chuyện nhƣ vậy đừng tƣởng rằng Cứ nhƣ vậy . . . Hô a! " " , thả lỏng —— " Tai bị nhẹ nhàng xuy phất, Claire - thân thể lập tức thoát lực. Kamito vội vàng hấp tấp mà chống đỡ nổi nàng sắp r i ngã xuống - thân thể. " Thực, thật l

ngƣơi đ ng l m gì đó thôi . . . ! "

Cl ire trƣớng đỏ mặt nổi cơn tức giận nhƣng l kỳ quái chính là nàng không có làm ra có thể đƣợc xƣng l chống cự - hành vi. Có lẽ vừa mới đ ng tắm quá, bóng loáng - trên da thịt tản mát ra xà phòng thơm.


" Lỗ tai củ ngƣơi l vùng mẫn cảm a. " " Hô a, mới, mới không phải nhƣ vậy đây . . . ! " Kamito biết bình thƣờng vẫn cậy mạnh - Claire, bị ngƣời bắt buộc khi lại ngoài ý muốn nhu nhƣợc. Hung bạo đắc tƣợng là Hỏa Miêu giống nhau - cô gái, thuộc về hay là thanh thuần mà nội tâm nhẵn nhụi - Đại tiểu thƣ. Kamito chậm rãi đem cả ngƣời mệt mỏi - Cl ire ôm hƣớng chính mình. " Nhƣ vậy đây l ch o buổi sáng - hôn . . . Chủ nhân của ta. " Một bên nhƣ vậy ở bên tai lời nói nhỏ nhẹ, một bên chậm rãi đem môi tới gần Claire - hai má —— ". . . ! " Thình thịch! Kia nháy mắt, Claire - trên đầu toát ra hơi nƣớc. " Ô a a a a, Kamito tên ngu ngốc này! " Vẻ mặt ửng đỏ - Claire vứt củ mình song đuôi ngựa chạy ra ngoài. " Ai nh

i nh

tên ki h y l Trƣớc s u nhƣ một - đáng yêu đây. "

K mito vƣơn thẳng bả v i cƣời khổ nói. Bất quá nói nhƣ vậy không chừng vẫn có chút vui đù quá trớn r i. Dùng loại phƣơng pháp n y đến trấn áp phẫn nộ của nàng rất hiệu quả, vấn đề là lúc sau có thể sẽ có điểm khủng bố. . . . Thừa dịp hiện tại đem huyệt đ o hảo nói không chừng l tƣơng đối khá - lựa chọn. "—— Kamito quả nhiên l đêm - M vƣơng. " Est không mang theo biểu tình mà —— Nhƣng l hơi có chút không hờn giận mà nói nhỏ Nói. Một bên vuốt ve nhƣ vậy - Est - đầu, Kamito nói, " Est, Có thể tái ngủ một h i a, lực lƣợng củ ngƣơi còn không có ho n to n khôi phục, đúng không? "


" Ân, Kamito. Vì trở thành kiếm củ ngƣơi t sẽ chuyên tâm sự khôi phục sức khỏe lƣợng. " Est có lễ phép gật đầu, lại cúi đầu ngủ đi xuống. Vì đều không mặc gì - trần tru ng cô gái đắp kín chăn lông K mito cũng cầm lên đ ng phục bắt đầu thay quần áo. Đi r lều trại ở ngoài, hắn ở sáng sớm thanh trong vắt - trong không khí làm cái hít sâu. —— Lúc này, hắn phát hiện lều trại - bên ngo i rơi xuống cái gì vậy. Đó l ngốc mà cuốn lại - băng vải, còn có chứa hoa quả kết quả linh tinh. . . Rổ. ". . . Tên ki Nguyên l i l đƣ thứ này tới a. . . . Tựa h làm chuyện có lỗi với n ng Đây. " Gãi lấy mặt đem trên mặt đất gì đó kiểm lúc thức dậy —— " Vù vù, vừa mới giống nhƣ sói giống nhau - Kamito-kun, Thật đúng l có sức sống đây. " Sàn sạt . . . Theo rậm rạp - cây cối đối diện Xuất hiện một cô gái. Kéo d i đến thắt lƣng - diễm lệ tóc đen bị l m ngƣời ta trìu mến - lông mi che lấp - chạng vạng sắc - con ngƣơi mặc lớn mật mở r trƣớc ngực - lễ phục gió đ ng phục chính l đế quốc nguyên lai - công chú đại nhân. ". . . Fi nn ! ? Ngƣơi ngƣơi đều thấy đƣợc sao! ? " "—— T cũng vậy đối với chủ nhân dâng lên chào buổi sáng - hôn mới đƣợc đây. " " Ô a a a a a! " Công chúa lấy lanh lợi - biểu tình bắt chƣớc lên Kamito - ngữ điệu. K mito ôm đầu run rẩy không thôi. "—— Nhƣ vậy đây l ch o buổi sáng - hôn . . . Chủ nhân của ta. " " A a a . . . Cầu, cầu ngƣơi Đừng xuống chút nữa nói . . . Cầu v n ngƣơi . . . . " " Vù vù, Kamito-kun a, thật sự l đáng yêu! "


Nhìn bởi vì xấu hổ mà trên mặt đất lui thành một đo n - K mito Fi nn trò đù dai giống nhau mà nở nụ cƣời. ". . . Thật là lợi hại. Ở ta ngủ - trong khoảng thời gi n n y đã muốn thành lập xong đƣợc ' Cứ điểm ' Sao? " " Không, còn chỉ là một nửa mà thôi. Lần này cần cấu trúc càng thêm chắc chắn ' Cứ điểm ' , ngay cả Dragonia - ' Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n ' Cũng không có cách n o đột phá - cứ điểm cấp - loại này. " Ở tĩnh lặng tr n đầy - trong rừng rậm cùng Fianna tịnh sắp xếp đi trƣớc. Đối với ngƣời bình thƣờng m nói đây bất quá l bình thƣờng - rừng rậm nhƣng chỉ cần hơi có chút Tinh Linh sử - rèn luyện hàng ngày có thể cảm thấy đƣợc ở cây cùng cây trong lúc đó mở ra không thể thị - kết giới. Gần một đêm có thể cấu trúc nhƣ thế - kết giới, quả nhiên không hổ là nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - miko-hime. Tuy rằng lúc này những thứ khác đại biểu đội chỉ sợ cũng cấu trúc lên kết giới nhƣng có thể n y cƣờng độ hẳn là hoàn toàn không thể tới cùng đƣ r tịnh luận. Trong một chắc chắn - ' Cứ điểm ' Trƣớc mặt, giống nhƣ tối hôm qua - Leonora các nàng giống nhau, có thể bày lấy tấn công - đội ngũ đã muốn không t n tại nữ đi. Bị đ trọng kết giới sở bảo hộ - thổ đị

đối với Tinh Linh sử mà nói liền giống

nhƣ chắc chắn - thành tắc bình thƣờng. Bởi vì thổ Tinh Linh - gia hộ mà sử thần uy tăng cƣờng hơn nữa bởi vì can thiệp đại dƣới mặt đất lƣu động - địa mạch cũng có thể đạt đƣợc nhƣ l mệt nhọc khôi phục từ từ đủ loại - chúc phúc. " Đƣơng nhiên đối ngƣời xâm lăng dùng - đón đánh cơ cấu cũng rất hoàn mỹ nha. " " A a, thực mệt ngƣơi có thể sai khiến nhƣ thế số lƣợng - Tinh Linh đây. " Nhìn ở trong rừng rậm bay tới bay lui - tiểu Tinh Linh nhóm, Kamito cảm khái gật đầu. " Vù vù, thực chờ mong đội khác - Tinh Linh sử giẫm lên trúng bẫy rập đây. "


". . . Ta cảm thấy đƣợc làm công chúa một quốc gi nhƣ vậy - lên tiếng có chút vấn đề nha. " Đối với lộ ra bụng đen mỉm cƣời - Fi nn

K mito quăng lấy ngốc nhƣng đích ánh

mắt —— Đột nhiên, cái gì vậy theo h i ngƣời - bên chân rất nhanh xẹt qua. ". . . ? " Phát giác khi đã muốn chậm. L m cho ngƣời ta cảm thấy đƣợc giống nhƣ mặt đất nứt ra r i giống nhƣ từ dƣới đất hiện lên - vô số thực vật - dây đem Fi nn - thân thể treo đến giữa không trung. ". . . Nha! Làm, làm gì a . . . Tên vô lễ! " Công chúa bị dây bắt lấy, vặn vẹo thân thể ra sức giãy dụ . Nhƣng m n ng c ng là giãy dụa, dây lại càng là gắt gao mà quấn quanh nàng mềm mại - bộ ngực cùng mông. Xem r

n ng còn không có ho n to n đem thổ địa - Tinh Linh đƣ với mình - chi

phối dƣới. " Nha, a, rất ngứa . . . ! " Đ ng phục - váy ngắn bị quay mà lên, trắng nõn - quần lót rõ ràng có thể thấy đƣợc.


" Nha, Ka, Kamito -kun . . . Không không đƣợc xem! " Fi nn kích động mà muốn ngăn chận váy. Nhƣng l

bị treo ngƣợc ở giữa không

trung - thân thể không có cách nào giống nhƣ tƣởng tƣợng nhƣ vậy h nh động, váy ngắn bị trở mình đắc rất cao. ". . . Ôm, thật có lỗi . . . Woa woa! " Đối với chật vật - Kamito chóp mũi một cái đáng yêu - mông l o đến. Thuần trắng - quần lót phủ kín toàn bộ tầm nhìn. Giống nhƣ dây giống nh u hƣớng về phí trƣớc cu n cuộn nổi lên - quần lót, gắt gao mà lâm vào mông - trong hạp cốc. "A

đ u quá . . . Hô a . . . Cứu, cứu ta . . . ! "

Trong mắt hiện lên nƣớc mắt, Fianna tựa h rất đ u khổ mà thở hổn hển. " Chờ, chờ một lát! Ta hiện tại đã giúp ngƣơi đem bụi cây chặt đứt! " K mito theo đ ng phục trƣớc ngực - trong túi áo rút r đoản kiếm, cắt về phía bụi cây —— Trong nháy mắt này, Fianna - một chân bị thẳng tắp về phí thƣợng kéo đi. Vốn sẽ không lớn lên váy ngắn bị hoàn toàn lật qua, kia màu trắng - quần lót hoàn toàn bị bại lộ ở trong tầm mắt. ". . . ! ? " Đáng đáng ghét lại có thể ở Kamito-kun trƣớc mặt làm ra loại này tƣ thế —— ! " Duy trì l m cho ngƣời ta cảm thấy xấu hổ tƣ thế, Fianna giãy dụ đắc càng thêm dùng sức. " Fi nn

bình bình tĩnh điểm! Giãy dụa trong lời nói tay của ta liền —— A! "

Muốn chặt đứt dây - Kamito - trƣợt tay một chút. B đi. Phát ra cái gì vậy bị chặt đứt th nh âm s u đó m u trắng - miếng vải chậm rãi hƣớng mặt đất phiêu xuống.


". . ." ". . ." Đó l sức lấy đáng yêu - thêu, cao quý - công chúa - quần lót. " Không, không cần a a a a a a a a a a a a a! " " Thật là, Kamito-kun thật háo sắc! Buổi sáng - M vƣơng! " " Nói tất cả xin lỗi r i thôi . . ." Đối với mân mê miệng tức giận Fianna, Kamito không biết xin lỗi bao nhiêu lần. " Không, không phải cố ý - nha. " ". . . Hừ, ai biết đƣợc? " Công chú đối K mito quăng lấy ánh mắt hoài nghi. Có lẽ là bởi vì không có mặc quần lót không có biện pháp trấn tĩnh lại, nàng một bên gắt g o m ngăn chận váy hai bên, một bên chậm rãi hoạt động cƣớc bộ. " Sớm, sớm biết rằng sẽ bị nhìn đổi bộ tốt hơn - nội y thì tốt r i . . ." " Vừa r i cái ki đã muốn đủ đáng yêu - . . . A, không . . ." ". . . Kamito-kun! " Ba ba ba. Fi nn đỏ mặt đánh phí s u lƣng của hắn. Vẫn đều lớn mật m trêu đù ngƣời khác - nàng, kỳ thật cũng l khờ dại hơn nữa thuần khiết - công chúa. " Thực, thật là, không bao giờ để ý tới Kamito-kun nha! " Mân mê miệng nghiêng đầu sang chỗ khác Fi nn hƣớng mặt khác vừ đi mở. " Ngƣơi đi nơi n o? " " Đi dạy dỗ đất tinh linh. Làm cho bọn họ cũng đã không thể làm ra chuyện nhƣ vừa r i. " Fianna rời đi - trong rừng đƣờng nhỏ hƣớng rừng rậm - ở chỗ sâu trong đi tới. . . . Xem r

đem công chú đại nhân - tâm tình l m hƣ r i đó.

" Quên đi ở trong kết giới cũng không có nguy hiểm. "


Kamito thở dài, dọc theo đƣờng nhỏ tiếp tục đi tới. Đi r rừng rậm —— Nơi đó l tối hôm qua, Kamito cùng Leonora chung diễn Kiếm Vũ - nơi. Nơi n y vốn cũng l khu rừng rậm rạp nhƣng l phần đông - cây cối bị chặt thật, trên mặt đất lƣu trữ nhƣ bị đ o lên giống nhau vô số - hố to. Đây l bạo tẩu - Leonora sở phá hƣ - dấu vết. ( . . . Vốn l không nghĩ lại giao thủ đối thủ nhƣng l quyết thắng chiến không hề nghi ngờ còn có thể gặp mặt lên đi. ) Kamito thở dài nhỏ giọng nói nhƣ vậy. Lúc này - " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " So với tiền một lần càng thêm gian nan —— Điểm ấy đi qu chiến đấu khắc sâu mà cảm nhận đƣợc r i. ( nhƣng l liên · Asberg - đội ngũ so với " Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n " Phải mạnh hơn nhiều . . . ) Không chỉ là ở vũ hội hội trƣờng thƣợng cùng K mito xung đột - ngƣời liên · Asberg —— " Giáo đạo viện " - quái vật, Mya · Arenstar. Ma Tinh Linh sử, Sarah · Khảm. Còn có —— ( cái kia hắc kỵ sĩ . . . ) Vật ki l cho dù đ ng trách vật tập đo n - " Luyện Ngục Tông Đ " Bên trong cũng thả ra số một - l m ngƣời ta khó chịu hơi thở - t n tại. Làm Tinh Linh sử - trực giác cảm giác đƣợc n o đó dị chủng - t n tại —— Chính là loại cảm giác này. " Chúng ta thắng đƣợc sao? Lấy nhƣ vậy - một đám ngƣời l m đối thủ —— " Mƣợn từ Greyworth - thủ mà bị sắp xếp học viện - hai tháng, Kamito - chiến đấu trực giác đã muốn cơ bản khôi phục.


B năm trƣớc đây đƣợc xƣng l " Cực mạnh Kiếm Vũ Hime " Là lúc - lực lƣợng dần dần h i phục hơn nữa tân ký kết khế ƣớc - Est là cực mạnh cấp bậc - Kiếm Tinh Linh. ( nhƣng l còn chƣ đủ . . . ) Tịnh phi kiếm - kỹ thuật hoặc là trên nhục thể - kiên cƣờng dẻo dai, mà là càng thêm bản chất - cƣờng —— ". . . Ân ?" Theo bản năng K mito - cƣớc bộ ngừng lại. Cùng bị đốt trọi - cây cối - mùi bất đ ng hƣơng thơm thuần hậu - mùi gãi lộng lấy lỗ mũi. ( . . . Rất Hƣơng - hƣơng vị đây. ) Cô. Nhƣ l nhắc nhở giống nhau, bụng kêu lên. . . . Nói nhƣ vậy, theo ngày hôm qua chạng vạng bắt đầu nên cái gì cũng không có ăn. Bị tức vị hấp dẫn nhẹ nhàng về phí trƣớc đi ở bờ sông - do nh địa kia, hắn tìm đƣợc r i tóc vàng - Đại tiểu thƣ bóng lƣng. Một bên khoái trá mà ngâm nga, một bên dùng cái n i súp đặc. Kamito nhẹ nh ng m đến gần —— " Rinslet ngƣơi đ ng l m gì đó? " " Ai nha! Ka, Kamito! " Bị ngƣời từ phí s u quát to Rinslet phát r đáng yêu - rên rĩ xo y ngƣời. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời bên trong sáng lạn huy hoàng - tóc vàng. Mở thật to xinh đẹp - màu ngọc bích con ngƣơi. Ở đ ng phục phía trên khoác tạp dề, hai tay từng ngƣời cầm bát cùng chƣớc. Nói thật đây l cùng có Đại tiểu thƣ thân phận - n ng ho n to n không tƣơng xứng - cách ăn mặc nhƣng l ki không cân đối - xung đột ngƣợc lại vì n ng tăng thêm vài phần đáng yêu. " Thật l đột nhiên gọi ngƣời ta, dọa chết ngƣời! "


Rinslet hai má ph ng lên. ". . . Thật có lỗi. Ta ngửi đƣợc mùi tới đƣợc ngƣơi đ ng ở đây l m bữa sáng sao? " " Ừ, tuy rằng còn tại làm chuẩn bị —— " Hƣớng gật đầu - Rinslet s u lƣng nhìn lại nơi đó đã muốn thành lập xong đƣợc giản dị - đ ăn tr ng. Lợi dụng tiền bị chặt thật - đại thụ cái cọc làm phòng bếp đem hòn đá ch ng chất đứng lên làm thành - bếp lò. Theo trong sông điếu lên - cá bị bảo t n ở thật lớn khối băng ở bên trong đó l dùng nàng sở am hiểu - đóng băng m pháp chế tạo nên đ vật này nọ đi. ". . . Tƣơng đƣơng chính thức - nha. Quý tộc - Đại tiểu thƣ đ ăn v vân vân đến tột cùng ở đâu học đƣợc đây n y? " Tuy rằng K mito cũng có thể l m chút đơn giản - đ ăn nhƣng l Rinslet - kỹ thuật có thể cùng siêu hạng nhất - đầu bếp cùng đƣ r tịnh luận. Nơi n y liền hỏi một chút nàng bắt đầu - bí quyết đi. " Mỗi ngày, cấp Carroll nấu cơm thời điểm dĩ nhiên l trở nên thuần thục nha. " " Rõ r ng l Đại tiểu thƣ lại cấp cho maid nấu cơm s o? " " Cấp tại hạ vị - mọi ngƣời l m đ ăn ngon l quý tộc - trách nhiệm, là thân cao vị tôn giả - nghĩ vụ và vân vân, là Carroll dạy ta. " ". . . Ân đó l bị Carroll lừ đi? " Kamito bất đắc dĩ nói. . . . Nói mặc dù nhƣ thế lâm Sileite có đƣợc Đại tiểu thƣ bản không có đƣợc - vài cái năng lực - nguyên nhân theo phƣơng diện n o đó m nói l ít nhiều này không xong m id đi. " Nói K mito trên ngƣời củ ngƣơi - đả thƣơng không có việc gì sao? " " Ân, có thể tiến h nh đi . . ." Đối lâm Sileite quan tâm - câu hỏi K mito huy động thủ nói.


Tối hôm qua, Kamito bị Leonora - " Giết long - Thánh Kiếm " Xỏ xuyên qua trong ngực nhƣng m chỉ chặt đứt mấy cây xƣơng sƣờn mà thôi chỉ có thể nói là may mắn. M đứt rời - xƣơng cốt xem r cũng bị Fi nn đ ng ngủ khi đón r i. Trƣớc kia, tuy rằng Fi nn nói qu chính mình có đƣợc không thuộc mình - tự nhiên sự khôi phục sức khỏe, bất quá ki đại khái là bởi vì cùng có đƣợc cƣơng chi thuộc tính - Kiếm Tinh Linh Est khế ƣớc về sau, thân thể đƣợc cƣờng hóa nguyên nhân đi. ". . . Thật tốt quá. " " Tuy rằng nói nhƣ vậy, bất quá còn giữ chút mệt nhọc chính là " Cƣời khổ nói —— " Ân. Ta liền nghĩ đến điểm này cho nên chính làm có thể bổ thân thể - đặc chế súp đặc đây. " Lâm Sileite mỉm cƣời nói. Nhìn ki mê ngƣời - tƣơi cƣời, Kamito không khỏi tim đập mạnh —— " Đúng đúng ƣ dƣới loại tình huống này rét lạnh đích thiên lý uống canh nóng thật là khiến nhân vui mừng a. " Vì che giấu d o động - tâm lý th m hƣớng về phía trong n i - súp. " Loại trình độ này, so với cố hƣơng xem nhƣ ấm áp đƣợc r i. " " Đó l cùng l m Tuyết Quốc - Laurenfrost khi xuất r đó l đƣơng nhiên đúng r i . . ." Súp là màu hổ phách xem r l đem 鶏 thịt, rau dại cộng thêm các loại đ gia vị cùng nhau nấu thành a. " Thoạt nhìn rất ngon bộ dạng đây. " ". . . Không thể ăn vụng nha. " Lâm Sileite ngay thẳng nói. ". . . Không đƣợc sao? "


" Làm cao ngạo - Tinh Linh sử, làm chuyện nhƣ vậy rất không quy củ. . . . Còn, hay l nói K mito cũng giống nhƣ vậy thâu ăn vụng nữ hài tử sao? " " Tại sao phải biến thành cái dạng này a! ! " Đối nhìn chằm chằm Kamito xem - lâm Sileite, Kamito phản bác nói —— . . . Cô ~ , bụng bắt đầu kêu lên. ". . ." " Thật là, bắt ngƣơi không có biện pháp . . . Lần n y l trƣờng hợp đặc biệt a? " ". . . Đƣợc cứu trợ r i. " Lâm Sileite dùng hơi lớn hơn - thì đem súp mò lên s u đó đem thì đƣ về phía Kamito.


". . . Ai đây l ? " " T y ngƣơi bị thƣơng đi? M u nh nh lên hé miệng đi . . ." Lâm Sileite đỏ mặt nói. . . . Xem ra, là muốn n y t ăn . " Không, ở nơi nhƣ thế này . . ." " Không cần sao? " Lâm Sileite b y r hơi chút bị thƣơng - biểu tình. Kamito cuống quít mà lắc lắc đầu —— " A, không . . . Cho t hút đi! " Tim đập hơi chút gi tốc, nhấp một hớp súp. Nấu đến cơ h hòa tan - 鶏 thịt cùng r u dƣ - hƣơng thơm - hƣơng vị ở trên đầu lƣỡi lan tràn mở ra. ( ân? Này súp . . . ) Kamito không khỏi nghĩ nổi lên mới vừa bị thêu dệt tiến Airecia Tinh Linh học viện - đoạn thời gian kia. Khi đó đối với ở Tiểu Mã phòng giống nhau - chỗ đói bụng - Kamito, lâm Sileite vì hắn tặng ấm áp - súp đi qu . ( ta nhớ đƣợc khi đó giống nhƣ nói đƣ tới là Carroll làm nhiều lắm dƣ thừa - bộ phận đi . . . ) Hiện tại h i tƣởng lại, cái kia không xong maid hẳn là không cần l m đ ăn mới đúng cho nên cái loại này lí do thoái thác không thể nghi ngờ l Rinslet dùng để che dấu chính mình ngƣợng ngùng đích thủ đoạn đi. Bởi vì bình thƣờng một bộ tsundere bộ dạng, cho nên bị ngƣời hiểu lầm vì thịnh khí nghiêm nghị - Đại tiểu thƣ - Rinslet, kỳ thật cũng l tâm địa thiện lƣơng phi thƣờng tốt - cô bé đây. ". . . Rinslet thật sự là cô gái tốt đây. " Kamito không tự chủ đƣợc mà mở miệng nói.


" Sao, làm sao vậy a, trong lúc bất chợt! " " A, không . . ." " Ta, ta không là cái gì cô gái tốt l cô bé hƣ hỏng mới đúng! " Không biết l m s o địa chấn phe phẩy Đại tiểu thƣ miệng nhớ lại ý nghĩ không rõ lời nói. Loại này không thẳng thắn - chỗ, hiện tại cũng ngƣợc lại l m cho ngƣời ta cảm thấy đƣợc thật đáng yêu đây. " Nói trở lại Elis đây? " " Kỵ sĩ đo n trƣởng m nói ở bờ sông kính dâng Kiếm Vũ nh . " ". . . Nhƣ vậy . Nhƣ vậy, ta liền hơi chút đi lộ cái mặt đi. " Lại tiếp tục gây trở ngại đ ăn - tiến h nh cũng không nên. Đối Rinslet phất tay một cái K mito hƣớng bờ sông phƣơng hƣớng đi đến. —————————————————————————————————— , Dọc theo bờ sông hơi chút đi r i một h i, có thể nhìn đến thẳng tắp đứng vững vách đá. Đó l Cl ire các n ng cùng " Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n " Giao thủ - chỗ. Vách đá l cùng Long Tinh Linh giao chiến nơi đó lƣu lại phá hƣ dấu vết đến nay rõ ràng có thể thấy đƣợc. " Thật vất vả làm tốt - bãi tắm lộ thiên cũng rất giống, bị ho n to n phá hƣ hết đây. " Một bên tự nhủ hƣớng vách đá - bên trong đi đến khi —— "H

. . . ! Uống —— ! "

Kèm theo giống nhƣ nứt ra bạch - tiếng gọi ầm ỉ, truyền đến giống nhƣ gió bị cắt mở bình thƣờng - âm sắc. Theo nhai sau ló nhìn trộm, một cái cột lấy tóc thắt kiểu đuôi ngựa - cô gái chính quơ kiếm. Bị giáp nhẹ bao trùm - tinh tế tứ chi, cùng với lẫm lẫm - diên đuôi sắc nhãn đ ng.


N ng chính l Phong vƣơng Kỵ Sĩ đo n - đội trƣởng —— Elis · Fahrengart. " Nha! Ha —— ! " Nàng mỗi lần tràn ngập lực lƣợng - huy kiếm động tác đều kèm theo gió bị xé nứt - bén nhọn tiếng vang. Này tịnh phi kiếm kỹ - rèn luyện m l đ ng đối sống ở với sông ngòi các tinh linh dâng - nghi thức Kiếm Vũ. Kamito không khỏi bị kia hoa lệ - Kiếm Vũ - mê hoặc Nàng nghiêm nghị - mặt nghiêng , Nhìn sang hết sức xinh đẹp. Đến cùng Elis đem kiếm thu h i thắt lƣng hƣớng sông ngòi thật sâu cúi đầu thi lễ. Thả ra thản nhiên quang huy - Thủy Tinh Linh nhóm ở trên mặt nƣớc tụ tập, quay cu ng vũ động. Xem r các tinh linh đối Elis - Kiếm Vũ cảm thấy thỏ mãn đi. K mito đối chính lấy vẻ an tâm chà lau m hôi - Elis hô. " Ơ Elis. " " Ka, Kamito . . . Ngƣơi thấy đƣợc sao? " Elis qu y đầu lại, mở to diên đuôi sắc - con ngƣơi. " Thật có lỗi t không định rình coi - . . ." Kamito một bên gãi lấy đầu hƣớng Elis đi tới. " Elis - Kiếm Vũ thật sự rất đƣợc nha. " ". . . ! ? Ngƣơi ngƣơi nói t . . . Rất đƣợc! ? " Elis - mặt nháy mắt đỏ lên. " Không, là Elis - Kiếm Vũ . . . Bất quá nh

ngƣơi cũng rất đƣợc l đƣợc. "

Elis - mặt " Phốc " Mà dâng lên một mảnh đỏ mặt. " Ngƣơi ngƣơi n y cái thứ không biết xấu hổ! Cho ta quỳ ở nơi đó! Xem t đem ngƣơi biến thành cà rốt bơ cục cơm! " Nàng sẽ cực kỳ nhanh rút kiếm r

đem mũi kiếm chống đỡ ở tại Kamito - trên cổ.


" Trong lúc bất chợt làm cái gì a! " " Nói, nói ta rất đƣợc và vân vân, nói một đằng nghĩ một nẻo . . . ! " " Không, ta bất quá là nói ra sự thật thôi . . ." " Ô ô ~~ " Kỵ sĩ đo n trƣởng - mặt trở nên càng thêm h ng diễm đôi môi khẽ trƣơng khẽ hợp. " Ngƣơi ngƣơi tới nơi n y l m gì! . . . Chẳng lẽ là, rình coi! ? " " Ngu ngốc, ai biết làm loại chuyện này a! " Kamito cuống quít phủ nhận —— " Hừ, là có chuyện nhƣ vậy a . . . Cho dù xem nhìn đến t đi tắm bộ dạng cũng l chuyện không có ý nghĩ đây! " Elis nhƣ l giận dỗi giống nhau dời đi ánh mắt. Chỉ làm một ngƣời kiện toàn - nam sinh, chuyện nhƣ vậy phải là sẽ không phát sinh - mới đúng . . . Chẳng qua nếu nhƣ nói nhƣ vậy rất có thể sẽ bị chém, cho nên thần ngƣời lựa chọn im miệng không nói. " T đ ng muốn làm buổi sáng - lễ trừ tà huấn luyện cùng cơ bản huấn luyện, Elis tại đây vừ lúc đã lâu m theo giúp ta luyện tập một chút nhƣ thế n o đây? " " Ân . . . Luyện tập buổi sáng . Đƣợc r i. " Elis thu h i kiếm, hắng giọng một cái. Ở học viện thời điểm, Kamito ngẫu nhiên sẽ làm Elis luyện tập buổi sáng đối thủ. Bởi vì buổi sáng còn có Phong vƣơng Kỵ Sĩ đo n - hội nghị, cho nên thuận tiện ở trên khóa tiền hơi hơi nóng ngƣời vừa mới hảo. " Bất quá thƣơng thế củ ngƣơi không th nh vấn đề sao? " "A

t nghĩ tận khả năng hoạt động một chút thân thể. . . . Liền kính nhờ ngƣơi

điểm đến là dừng r i. " " Hiểu. " H i ngƣời rớt ra khoảng cách về sau, lẫn nhau rút ra kiếm.


Elis chính l trƣờng kiếm, mà Kamito còn lại là hộ thân dùng - đoản kiếm. Hai ngƣời dùng - đều là cùng thực tế sử dụng - Tinh Linh ma trang bất đ ng - võ trang, nhƣng m chỉ hay sống nhích ngƣời thể trong lời nói n y đã đầy đủ r i. Cầm kiếm b y r tƣ thế - Elis lẳng lặng yên dừng ở Kamito. " Đến đây đi Elis —— " Ở K mito nói nhƣ vậy nháy mắt —— " Ha —— ! " Phát ra nứt ra bạch loại - tiếng hô, Elis giẫm chận tại chỗ tiến lên. Cho dù l dƣới loại tình huống này sàn xe không xong - bờ sông, một kích kia vẫn nhƣ cũ tƣơng đƣơng sắc bén, kỵ sĩ đo n trƣởng - thanh danh quả nhiên là danh bất hƣ truyền. Lợi hại - kiếm đánh bị K mito dùng đoản kiếm ngăn trở, kịch liệt mà giao kích rất nhiều lần. Hỏa hoa vẩy r

cƣơng thiết va chạm - thanh duệ v ng lên không đƣợc tiếng

vọng. Đây l lẫn nhau phối hợp ăn ý - hoa lệ Kiếm Vũ. Nhƣng m

Elis - trên mặt hiện ra mấy phần bất mãn ——

" Kamito, không cần phối hợp t . Nhƣ vậy liền giống bị ngƣời chơi lộng giống nh u l m ngƣời ta khó chịu. " " Cho dù ngƣơi nói nhƣ vậy a . . . Cùng bị ' Giáo đạo viện ' Dạy dỗ - kiếm kĩ của ta bất đ ng, Elis chính là chính thống - kỵ sĩ kiếm pháp đúng không? Phối hợp ta mà nói. . . , sẽ cho ngƣơi chiếu đƣợc không lƣơng đích thói quen nh . " " Không quan hệ. Kiếm của ta quá mức cứng nhắc r i. Đêm qu - Kiếm Vũ để cho t đối với lần n y tr n đầy cảm nhận sâu sắc. Cho nên t nghĩ cho ngƣơi dạy ta kiếm pháp củ ngƣơi. Vì từ nơi n y lần ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' Thắng đƣợc! " ". . . ! "


Từ trên xuống dƣới mú m y m đến - thật mạnh một kích đã đoạt đi K mito ánh mắt. Đó l , B o h m Elis nghĩ phải trở nên mạnh mẽ - mãnh liệt nguyện vọng - một kích. ". . . Một khi đã nhƣ vậy, ta hiểu đƣợc. " Nàng tinh xảo lại đơn thuần - kiếm kỹ quả thật thật dễ dàng bị khám phá. Chính là một chút m nói đem đƣợc xƣng l t kiếm - kiếm kỹ dạy cho n ng cũng tốt đi. Khinh đặng mặt đất rớt ra một chút khoảng cách về sau, Kamito đem đoản kiếm đổi thành cầm ngƣợc. Elis trình độ mà lấy kiếm triển kh i tƣ thế s u đó quyết đoán m đột kích mà lên —— Đó l n ng m hiểu - súng kỹ quá trình. Tại kia trong phút chốc, Kamito trầm xuống thân thể, nhẹ nhàng quét ra một cƣớc. " Nha! " Elis kinh ngạc mà mở to hai mắt. Mặc dù không có ho n to n té ngã nhƣng l đã mất đi cân bằng - nàng, cổ tay bị Kamito bắt lấy, cả ngƣời bị ngửa mặt ép đến đầy đất. S u đó K mito sẽ cực kỳ nhanh dùng chân cuốn lấy n ng phong kín động tác của nàng. Elis nghĩ muốn phải liều mạng chống cự nhƣng l bởi vì các đốt ngón tay bị tử khó cho nên căn bản không có khả năng giãy. " Cô . . . Rất, rất giảo hoạt r i K mito! " " Tuy nói đối thủ cầm kiếm nhƣng l không cần thiết chỉ biết sử dụng kiếm để chiến đấu. Nếu đối thủ là tự tôn rất cao - kỵ sĩ còn ki còn chƣ tính cũng có lấy phƣơng thức này chiến đấu - Tinh Linh sử a. " " Nói nói thì nói nhƣ thế đúng vậy r i . . ." Elis vẻ mặt khó có thể nhận - biểu tình nói thầm —— Đột nhiên mặt trở nên đỏ bừng. " Ân? "


" Ka, Kamito, loại n y tƣ thế . . ." ". . . ! ? " Bị nàng vạch mới phát hiện. Hiện giờ hắn chính đem tuổi thanh xuân nữ tử áp đảo, hai chân gắt gao quấn giao này một sự thực. Hơn nữa Elis - trên váy ngắn trở mình m u đen - quần lót rõ ràng có thể thấy đƣợc. " Ôm, thật có lỗi . . . ! " Kamito cuống quít mà muốn đứng lên —— " Chờ đợi đã n o. . . ! " Elis đột nhiên bắt lấy tay hắn. " Tái, tái một h i mà nói bảo trì nhƣ vậy cũng l có thể - . . ." ". . . Ôi chao ? " Vẫn duy trì đẩy ngã Elis - tƣ thế, Kamito mở mắt. Bị m hôi thấm ƣớt - đ ng phục, cùng với theo hô hấp l y động - đầy đặn bộ ngực. Có điểm ƣớt át - diên đuôi sắc hai mắt tầm mắt hơi hơi dời, Elis tiết ra một chút hơi thở. " Ta, ý củ t l ngƣơi muốn chịu trách nhiệm cho ta . . ." Elis dỗi loại mân mê môi. " Trách nhiệm ? " " Bởi vì đem từng vì kỵ sĩ - ta, lần, biến thành nữ nhân chính l ngƣơi

. . ."

" Cái n y đây l ý gì ! ? " Ở thần động lòng ngƣời - khi đó —— " Đốt hết mọi đi nóng rực - cƣớp hỏa a —— Hỏa viêm cầu! " Đ ng nghe Tinh Linh m pháp niệm chú cái kia khi —— Theo sau, phụ cận - mặt đất đã xảy ra nổ mạnh.


Kamito bị nổ tung - gió mạnh thổi bay, nện vào trong sông. " Muốn làm, muốn làm gì! ? . . . A, thật nóng! " Nƣớc sông bắt đầu sôi trào lên. ". . . Nha, Kamito? Vừa mới ngƣơi đ ng l m gì đó ? " Qu y đầu, vừa hay nhìn thấy cầm trong tay viêm chi roi - Claire theo chỗ nƣớc cạn đi tới. " Trong mắt củ t

ngƣơi có vẻ l th nh Elis đẩy ngã? "

. . . N ng hơi hơi m cƣời phi thƣờng đáng sợ. Cảm giác đƣợc nguy hiểm tánh mạng - Kamito vội vàng hấp tấp muốn chạy trốn chạy, chính là —— Ping —— ! " Cái! ? " Đột nhiên, ở trƣớc mắt hắn đứng lên nhất đạo cự đại - bông tuyết chi tƣờng. Đây l Rinslet sở am hiểu, tên là " Tuyệt đối băng bích " - Tinh Linh ma pháp —— " A nh K mito ngƣơi định đi nơi n o ? " Theo Claire - tƣơng phản một bên xuất hiện chính là Rinslet. Trên mặt lộ vẻ vững vàng mỉm cƣời, trên tay lại gài hảo Tinh Linh ma trang - ma cung. " Lâm, Rinslet . . . ! " " Cho thiếu nữ địch nhân lạnh triệt - ngủ say —— Đây l L urenfrost gi - gia huấn. " ". . . ! ? " Mất đi trốn đƣờng đích K mito nh nh chóng chuyển hƣớng hƣớng bờ bên kia rừng rậm chạy tới. " A, chờ ta một chút! " Ping ping mà từ phía sau phóng tới - băng tiễn sát qu s u lƣng.


Tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Kamito nhảy vào rừng rậm - thấp trong bụi cây —— Tại thời điểm này, chân của hắn bị vô số thực vật - dây cuốn lấy, ngã sấp xuống r i. ". . . Đây l

cây Tinh Linh! ? "

" Vù vù, Kamito-kun, vừa r i - Tinh Linh cuối cùng là dạy dỗ đƣợc r i nha. " Theo thảm thực vật - ở chỗ sâu trong xuất hiện đúng l hiện lên tiểu ác ma loại tƣơi cƣời - công chú đại nhân. " Fianna . . . ! " " Vì để cho ngƣơi không hề đối cô gái khác mấy chuyện xấu, Kamito-kun cũng phải bị hảo hảo dạy dỗ hạ xuống đây. " Ở không thể nhúc nhích - K mito bên ngƣời Cl ire cùng Rinslet cũng chầm chậm tụ đi qu . " Ha ha, ha ha . . ." Kamito vô lực mà nở nụ cƣời.

Khu rừng rậm rạp trung quanh quẩn vô số - tiếng bƣớc chân cùng kịch liệt - kiếm kích vang lên. Ở cây cùng cây - khoảng cách trung bôn tẩu chính là từng ngƣời đem Tinh Linh ma trang lấy ở trên tay - các thiếu nữ —— Thống nhất - trắng đáy h ng sấn kỵ sĩ tr ng phục đó là Rawson Belle công quốc đại biểu " Phá liệt sƣ đo n " - đ ng phục. Năm cô bé đã lâu trải qua huấn luyện - h nh động hƣớng con m i áp sát. "—— Eich ngƣơi cùng Justi kéo hƣớng bên phải bọc đánh. Nh nh chóng đem mục tiêu vây quanh tiêu diệt. " Dẫn đầu với tiền chạy trốn - là có thêm sâu màu rám nắng tóc - mặt trẻ cô gái. Milla · Ba Sethe —— " Phá liệt sƣ đo n " - đội trƣởng hơn nữa còn là lần n y đại hội trẻ tuổi nhất - Tinh Linh sử.


Cám bích sắc - mắt phải cùng màu hổ phách - con mắt trái. Cô gái dị sắc - h i cái đ ng tử lạnh triệt mà dừng ở con m i. Các nàng sở truy tung chính là mặc m u đen váy liền áo có xinh đẹp tóc đen - cô gái. " Luyện Ngục Tông Đ " - Ám Tinh Linh. " Tính cả bóng dáng đều hết đi —— Đen sẫm chi viêm ( evil frame ) a! " Cô gái giống nhƣ nhƣ nhảy múa cuốn váy liền áo, niệm chú lên ám thuộc tính địa vị cao ma pháp. Từ ngón tay thả ra - m u đen cƣớp hỏ đánh úp về phía truy kích - các thiếu nữ —— Bị ma thuật - ngọn lửa sở liếm láp, trong rừng rậm - cây cối ở trong nháy mắt cách bị tiêu diệt. Nhƣng m

Mill · B Sethe huy động ẩn chứa Tinh Linh ma pháp - kiếm đem

m u đen - ngọn lửa càn quét. " Ngu xuẩn. Chúng ta - Tinh Linh có đối Ám Tinh Linh - tính nhẫn nại. " " Cũng đúng vậy. Sai khiến thánh thuộc tính Tinh Linh - các ngƣơi thật sự thật đáng ghét đây. " Ám Tinh Linh cô gái nhẹ m rơi xuống rơi trên mặt đất. "—— Cho nên nói, phải ở chỗ n y đem các ngƣơi đánh t n. " ". . . ! ? " Trong phút chốc, truy kích - các thiếu nữ dừng bƣớc. Nguyên nhân l "—— Đây l

dƣới chân - mặt đất xuất hiện sáng lên - ma pháp trận.

' Phong tuyệt kết giới ' ! ? "

" Phá liệt sƣ đo n " - các thiếu nữ, giống nhƣ bị chặt đứt tuyến - dắt con rối bình thƣờng đƣơng trƣờng quỳ xuống. Đây l đem địa mạch chặt đứt, lệnh Tinh Linh sử - thần uy trên diện rộng suy yếu - kết giới.


Tịnh phi bình thƣờng - phòng ngự kết giới —— Đây l từ cao nhất vị - hime miko sở cấu trúc chuyên môn dùng cho đối phó Tinh Linh sử - bẫy rập. " Chẳng lẽ nói lúc b n đầu chính l vì đem chúng t dẫn đến nơi đây? " Milla · Ba Dorset ngẩng đầu. Ám Tinh Linh cô gái lộ r đáng yêu - mỉm cƣời nói. " Vui mừng đi —— Có thể trở thành ' Nepenthes · Roa ' - tế phẩm. " Rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền r điềm xấu - nổ vang rít gào. Ký phi dã thú - g o thét cũng không phải l lo i ngƣời - hò hét. Chỉ l nghe đƣợc khiến cho nhân lƣng phát lạnh —— Phi thƣờng đáng sợ - dị hình thanh âm. S u đó —— Trong lúc bất chợt theo ki phƣơng bắn ra vô số hắc ám - xiềng xích, quấn lấy ngã xuống đất - các thiếu nữ - tay chân. Các thiếu nữ liên phát r rên rĩ - thời gi n đều không có, nháy mắt mất đi ý thức ". . . Ngƣơi l m cái gì? " Milla · Ba Dorset trừng mắt nhìn Ám Tinh Linh cô gái. Chỉ có n ng đã nhận r n y điềm xấu - hơi thở, nháy mắt lảng tránh n y đó xiềng xích. " A nh ngƣơi có thật thú vị ' Ánh mắt ' Đây. " ". . . ! ? " Milla tính phản xạ mà dùng tóc ẩn tàng r i con mắt trái. Ở dƣới chân nằm chính l đã muốn mất đi ý thức - cùng đội - các thiếu nữ. Dƣới loại tình huống này tuyệt vọng - tình hình ở bên trong, nàng bắt đầu tự hỏi t n tại sống sót chiến lƣợc. N ng cũng không cho l lấy địa vị cao - Ám Tinh Linh l m đối thủ, gần một ngƣời còn có thể thủ thắng. Phải " Mắt " - lực lƣợng giải phóng sao —— Không, ở " Phá liệt sƣ đo n " Hủy diệt - dƣới tình huống đem giải phóng là không thể nào.


. . . Chi . . . Vụt . . . ! Mặt đất đ ng chấn động —— Ki điềm xấu - hơi thở đ ng từ rừng rậm - ở chỗ sâu trong tới gần. Đó l Ám Tinh Linh thiếu nữ ngƣời lập khế ƣớc —— Nepenthes · Roa. " Ta —— ' Phá liệt sƣ đo n ' Không thể ở trong này thất bại. " Không có thời gi n mê m ng r i. Mill quyết định lui lại. Nàng ở trong tay tạo Tinh Linh ma pháp - kiếm, nhanh chóng chém ra " Phong tuyệt kết giới " - ma pháp trận. "—— Sẽ không để cho ngƣơi trốn. " Ám Tinh Linh cô gái mỉm cƣời, thả r m u đen - ngọn lửa —— Nhƣng l

Mill lấy nhẹ - động tác tránh thoát ngọn lửa, cứ nhƣ vậy biến mất ở

tại rừng rậm - ở chỗ sâu trong.

" Liền nhất con thỏ, tuy rằng buông th cũng không có gì —— " Ám Tinh Linh cô gái —— Resti hơi hơi nheo lại nàng hoàng hôn sắc - con ngƣơi giận ngữ nói. "—— Bất quá kia ' Mắt ' , thật sự là không thể mặc kệ không để ý tới đây. " Đối với Restia, tiêu diệt " Phá liệt sƣ đo n " Bất quá là thuận tay lâm vào. Nàng mục đích thực sự là cho " Nepenthes · Roa " Bổ sung Tinh Linh sử - thần uy, khiến hắn thu h i lực lƣợng vốn có. Nhƣng l

cái ki sƣ đo n trƣởng - cô gái kiềm giữ " Mắt " Mà nói chính là một

chuyện khác r i. Mặc kệ mặc kệ mà nói nói không chừng có một ngày sẽ trở thành chƣớng ngại. " Vì kế hoạch, ta là muốn đem sở hữu - nguy hại đều bài trừ - . . . Đã muốn ăn xong r i sao? " Nhƣ l trả lời lời này giống nhau ——


Từ m pháp đ n m y r tới m u đen xiềng xích chậm rãi theo các thiếu nữ - trên thân thể rút về. Chẳng biết lúc nào, Restia - đứng phía sau cái mặc tràn ngập tai hoạ hơi thở giáp trụ - hắc kỵ sĩ. Hắc ám - giáp trụ kẽo kẹt kẽo kẹt m cho nh u m sát dƣờng nhƣ muốn từ bên trong văng r giống nh u b nh trƣớng —— Hấp thu Tinh Linh sử - thần uy đem lực lƣợng thu cho mình dùng. "—— Cũng sắp a, Kamito. " Một bên thuận tiện thu về " Phá liệt sƣ đo n " - " Ma thạch " Resti vi cƣời rộ lên. " Giáo đạo viện - thích khách " Jio · Inzargi, " Học viện cực mạnh - Tinh Linh sử " Neville cát Lya · Iva · Fahrengart, " Quái vật " Mya · Arenstar, cùng với " Long Kỵ Sĩ " Leonora · Lancaster . . . Gần gần h i tháng K mito đã cùng phần đông - cƣờng địch giao chiến qua. N y đó chiến đấu - kinh nghiệm, mới có thể tỉnh lại trong cơ thể hắn ngủ say lực lƣợng mới đúng. " K mito đây l t cấp phần thuởng củ ngƣơi nh . T tới cho ngƣơi chuẩn bị địch nhân cuối cùng —— " Nepenthes · Roa —— M vƣơng ý chí - thể hiện ngƣời. Từ cấm đoạn - bí thuật tỉnh lại, hắc ám - quái vật. —— M vƣơng - ngƣời m côi từ trong bụng mẹ. Chƣơng thứ hai Rawson Bor công quốc - sứ giả Chiếu sáng 【 Phù du đảo 】 - thái dƣơng c o c o dâng lên thời điểm —— K mito đo n ngƣời ở bãi sông - bên cạnh chính ăn điểm tâm. " Thật là, nếu luyện tập trong lời nói Sớm một chút nói không thì tốt r i sao? " " Đúng đúng ! T . . . Còn tƣởng rằng . . ." " Còn tƣởng rằng Kamito-kun, chuẩn bị đối Elis thi h nh hung ác đây "


" Làm sao có thể sẽ làm chuyện loại n y ! Đến tột cùng l xem t l cái gì đó a . . ." Kamito nửa mở mắt nhìn chằm chằm đỏ mặt - ba cái Đại tiểu thƣ. " Cái ki

t

t nhƣng l đã l m xong giác ngộ - nói . . ."

Elis một bên nhăn nhăn nhó nhó lần lƣợt th y đổi bắt tay vào làm chỉ, một bên nhỏ giọng - lầu bầu nói. " Elis? " " Cái , không có gì cả! " Kamito nhíu mày, Elis - mặt lập tức liền lần đỏ. ". . . Thôi quên đi tóm lại ở nguội lạnh phí trƣớc sớm một chút ăn đi " " Tán thành, Kamito. " Kamito bên cạnh ng i - Est liên tục gật đầu tỏ vẻ đ ng ý. Dùng gốc cây làm thành - trên mặt bàn xếp hàng còn nóng hổi - điểm tâm. Có nƣớng đến vừa phải - bánh mì nƣớng; vải lên muối gia vị - cá sông xuyến đốt; cỏ dại - Jera hợp với bơ cùng cái nấm - rau xào; cùng với đầy đủ sử dụng gừng cùng gia vị gia vị - L urenfrost gi đặc chế - 鶏 canh thịt —— Vô luận loại nào tựa h cũng tƣơng đƣơng - mỹ vị. " đến ăn đi Vô luận loại n o đều là ta tự hào - thức ăn nhé. " Rinslet tự h o m ƣỡn ngực. ". . . Không, này thật sự chính l phi thƣờng x ho đây. Nguyên liệu nấu ăn v vân vân là làm sao tới đây n y? " Vẻn vẹn có mang theo - đ hộp m nói nhƣ vậy - đ ăn l thật sự là làm không đƣợc. " Kamito ở nghỉ ngơi - trong lúc, ta cùng Scarlet thu thập tới " " Thánh vực - rừng rậm Chính là nguyên liệu nấu ăn - bảo khố đây " " Cùng học viện - 【 Tinh Linh Chi Lâm 】 Ra vẻ không sai biệt lắm Đây . . . Nói, nơi n y cảm giác, cảm thấy không có thế giới khác - cảm giác a. "


Trừ bỏ có rất nhiều Tinh Linh ở lại bên ngoài, sinh thái hoàn cảnh gì cùng đại lục không có gì bất đ ng - cảm giác. " Kamito-kun Đó l bởi vì nơi này 【 Phù du đảo 】 L Tinh Linh Vƣơng trực thuộc - thánh vực . Hơn nữ nơi n y có rất nhiều - miko-hime ở phụng dƣỡng, nếu các nàng sinh sống không đƣợc nói không phải thật phiền toái sao? " Mấy năm trƣớc hay là 【 Thần nghi viện 】 - hime miko - Fianna nói. . . . Thì ra là thế, xem tới nơi n y ở 【 Nguyên tố tinh linh giới 】 Trung Cũng l đặc biệt nơi. " Cơm chiều Chuẩn bị đi săn bắn đại lợn rừng lại đây. " Rinslet một bên làm ra lôi kéo cung - động tác vừa nói. Vốn, ở Tinh Linh Vƣơng - lãnh địa 【 Thánh vực 】 Lý - săn bắn là bị cấm chỉ, nhƣng l ở Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - trong lúc săn bắn l đƣợc phép. " T cũng vậy cùng nh u đi t tuy rằng không am hiểu đ ăn Nhƣng l săn bắn là lấy thiếp t y lĩnh đây " " Ta, ta là không am hiểu săn bắn đâu r i sẽ đối đáng yêu lại Lông xù - động vật bắn tên và vân vân . . ." Elis nhíu mày, ôm chặt lấy đ ng ở ăn cá - Scarlet. " Meo meo! ? Meo meo! ! " Scarlet giống nhƣ bối rối dƣờng nhƣ bối rối vùng vẫy. " Elis, dừng tay cho ta nha, bị chán ghét Không phải sao. " " Ngô, Mới, mới không có chuyện n y đâu r i xem đi t cùng Sc rlet nhƣ thế hữu hảo a! " " Meo meo ~ ! ! " Kamito vừ hƣớng nhƣ vậy - h i ngƣời cƣời khổ, một bên uống đặc chế - súp. Hoàn toàn hấp thu - gừng - hƣơng vị nhƣợng thân thể từ bên trong ấm áp lên r i. " Rinslet - cơm thật sự là quá mỹ vị . "


Một bên - Est vô biểu tình - tán dƣơng. " Vù vù Est ăn nhiều một chút lớn lên Đi. " " Không Est chính l Tinh Linh chƣ trƣởng thành a " K mito đối đ ng ở vuốt ve Est - đầu - Rinslet ngắt lời nói. " Nh

t cũng vậy đối với ngƣơi - tay nghề nấu ăn cho chấp nhận đi Nếu Erstein

gia phục hƣng trong lời nói l m m id m thuê ngƣơi cũng có thể nha. " ". . . Ôi chao? Thực, thật vậy chăng? " Rinslet lộ ra giống nhƣ có điểm vui mừng - biểu tình. ". . . Này, vì cái gì ta, không nên làm củ ngƣơi m id không thể a! " " Ngoài ý muốn - thích hợp Ngƣơi cũng nói không chừng a, trang phục maid. " " Ở đ ng nói gì đấy! Rõ ràng phải l ngƣơi c ng thêm - thích hợp đi! " Nổi giận đùng đùng - Rinslet. (. . . Cảm giác, cảm thấy tức giận chỗ có điểm vi diệu - Sai biệt đây? ) Ở cho nhau cải cọ - th nh m i trúc mã trong lúc đó K mito nghiêng đầu nói. Điểm tâm qu đi quyết định phƣơng châm s u n y - hội nghị bắt đầu r i. Xuyết uống Rinslet ngâm v o nƣớc tốt h ng tr

qu n sát đến trên mặt bàn - bản

đ . Đó l nhƣợng đất tinh linh tìm tòi quanh thân - tình báo, tịnh m coi đây l trụ cột vẽ - bản đ . Claire ra vẻ có điểm hội họa - t i năng bản đ bức tranh - phi thƣờng - đơn giản rõ ràng dễ hiểu. Nói tuy nói nhƣ thế, bị kết giới vây quanh ở - 【 Cứ điểm 】 Chung quanh bên ngo i Cái khác đại bộ phận là chỗ trống. Sân đấu chỉnh thể đến tột cùng có bao nhiêu, còn không thể nắm chắc. " Nhƣ vậy đầu tiên bắt t y Trên đầu tình báo bắt đầu sửa sang lại đi " Đem chén tr im im lặng lặng buông, Claire bắt đầu r i hiện trạng - thuyết minh. Tinh Linh Kiếm Vũ Tế bản chiến —— 【 Nhƣ L m Loạn Vũ 】 Tham chiến - đội ngũ to n bộ có h i mƣơi bốn tổ.


Căn cứ trinh sát mà thả ra - phong chi Tinh Linh - báo cáo, ra vẻ ở ng y đầu tiên còn có đƣợc quyết định bại lui - đội ngũ. Mặt khác, khố y n đế quốc - 【 Tứ Thần 】 Thần thánh Regi vƣơng quốc 【 Thánh linh Kỵ Sĩ đo n 】 Chờ cƣờng lực - đội ngũ đại đ số cũng đã cấu trúc kiên cố - 【 Cứ điểm 】 Xuất sắc dự khuyết - một phần, Dragonia Long Công Quốc - 【 Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n 】 , bởi vì ở Ng y đầu tiên - đánh lén b n đêm thất bại mà tụt lại r i hả từng bƣớc. —— Nói mặc dù nhƣ thế, lấy thực lực của các nàng mà nói, kia không tính là cái gì bất lợi điều kiện. " Hiện tại rất muốn chính là 【 Luyện Ngục Tông Đ 】 - tình báo nhƣng l còn không có nắm giữ 【 Cứ điểm 】 - Vị trí đây " " Xem ra là có Am hiểu điệp báo thuật - Tinh Linh sử ở đi. Thả ra - trinh sát dùng phong chi Tinh Linh toàn bộ bị đánh rơi r i. " Elis không cam lòng mà lầu bầu đến. " Điệp báo thuật vĩ đại - Tinh Linh , sao . . ." Không khỏi theo - K mito trong đầu hiện lên đến chính là, khai mạc kiểu thời điểm thấy, màu ngọc bích tóc - cô gái. Tuy rằng mặt ở ngay cả mũ quần áo - che giấu hạ nhìn không tới nhƣng l ki đôi đầy - lỗ tai, không thể nghi ngờ là yêu tinh tộc - đặc thù đi. Bởi vì yêu tinh tộc trời sinh liền có cao siêu - che giấu kỹ thuật. Ở Tinh Linh sử giữ cũng có rất nhiều ngƣời l m điệp báo công tác. " Bất quá , Về 【 Luyện Ngục Tông Đ 】 , Một cái phải chú ý - tình báo vào tay " ". . . ? " Elis lời nói đƣ tới toàn bộ thành viên - chú mục. " Còn nhớ rõ ở khai mạc kiểu thời điểm xuất hiện l m ngƣời ta sởn gai ốc - hắc kỵ sĩ s o? " " Làm sao có thể sẽ quên đây . . ."


Claire lộ ra thần bí - biểu tình gật gật đầu, những thứ khác các thiếu nữ cũng liên tục gật đầu đ ng ý. Nhận thấy đƣợc cái kia hắc kỵ sĩ - điềm xấu, xem ra không chỉ chỉ có Kamito một ngƣời. " Cái kia hắc kỵ sĩ l m s o vậy đây? " " A a. Xem ra cái kia hắc kỵ sĩ nhƣ l thoát ly 【 Luyện Ngục Tông Đ 】 Một mình h nh động, ngay tại vừa r i, không phải nói còn có ở sơ ng y liền bại lui - đội ngũ đi —— " " Chẳng lẽ là . . . ! " " A a. Liền nếu nhƣ cùng các ngƣơi suy nghĩ bại lui chính l Worles vƣơng quốc đại biểu đội ngũ —— Tựa h các n ng đều là bị hắc kỵ sĩ gần một ngƣời cấp Tiêu diệt r i. " " Gần một ngƣời, sẽ đem 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - đại biểu đội ngũ cấp diệt sạch, sao . . ." Kamito trầm trọng mà nói thầm . . . . Nếu là nói thật, kia liền không phải bình thƣờng - quái vật r i. " Hắc kỵ sĩ sử dụng - Khế Ƣớc Tinh Linh là? Nếu biết thuộc tính trong lời nói có lẽ còn có đối sách phƣơng án " " A a, cái kia là . . ." Đối mặt Cl ire đích xác nghi vấn, Elis lời nói biến thành hàm h đứng lên —— " Nhân loại cô gái tƣ thế - Ám Tinh Linh —— Ra vẻ . " Toàn bộ thành viên thật hít vào một hơi K mito mở to hai mắt. ". . . . Restia! ? " Không khỏi, gọi ra tên của nàng. " Ám Tinh Linh - cô gái, tựa h là —— " " Kamito -kun từ trƣớc - Khế Ƣớc Tinh Linh . . . Đi? " Claire cùng Fianna lo lắng - rù rì nói.


Elis cùng Rinslet thẹn thùng - cùng nhìn nh u h i ngƣời đều không có trực tiếp cùng Resti đã gặp mặt nhƣng l tại cái đó mỏ đô thị nhiệm vụ sau khi chấm dứt, trình độ nhất định đƣợc cho biết quá chuyện đã xảy r

cũng biết n ng đối Kamito mà

nói là hết sức trọng yếu. Kamito - ánh mắt rơi v o cái b o t y b o trùm - trong tay trái. ( Restia . . . Đến cùng, có mục đích gì đây? ) Theo đi tới nơi n y cái 【 Phù du đảo 】 Bắt đầu n ng đã cùng K mito tiếp xúc hai lần r i. Lần đầu tiên ở thành quán - sân nhà, lần thứ hai ngay tại tối hôm qua, Leonora sắp tập kích phí trƣớc. Nàng muốn nhƣợng Kamito làm những thứ gì —— Nhất định l nhƣ vậy. Nhƣng l

đến tột cùng muốn khiến hắn l m đƣợc gì đây . . . ?

Ở Kamito lộ ra trầm trọng biểu tình thời đi���m —— " Cái kia . . . . Tổng, tóm lại! " Claire từ từ mở miệng. " Mặc dù tại toan tính hắc kỵ sĩ cùng Ám Tinh Linh - h nh động Nhƣng l hiện giờ tình báo không đủ - tình huống này, chính là bảo trì cảnh giới cũng không đƣợc đâu r i cũng không thể vẫn trú đóng ở ở nơi n y 【 Cứ điểm 】 A " " Là A, quá mức cảnh giới địch nhân - h nh động mà không thể h nh động mà nói liền lẫn lộn đầu đuôi r i. " Elis gật gật đầu. Đúng vậy, vì quyết thắng thăng cấp mà tất yếu - 【 Ma thạch 】 - số lƣợng là hữu hạn, không từ nơi n y Biên chủ động phóng ra mà nói tuyệt đối không thể đạt đƣợc thắng lợi. Hiện tại Sc rlet đội đạt đƣợc - 【 Ma thạch 】 Có theo V ls rt n vƣơng quốc đại biểu nơi đó cƣớp lấy - h i cái. Cho dù đội ngũ - toàn bộ thành viên ở ngày thứ bảy -


ngày cuối cùng còn may mắn còn t n tại. 【 Ma thạch 】 - số lƣợng ít trong lời nói cũng không thể quyết thắng thăng cấp. Bởi vì ở lúc đầu trình độ hãy thu tập trình độ nhất định 【 Ma thạch 】 - đội ngũ Sẽ ở 【 Cứ điểm 】 Lý trú đóng ở . Cho nên chờ đợi đội khác ngao cò tranh nhau, sau đó ngƣ ông đắc lợi cƣớp đi 【 Ma thạch 】—— Nhƣ vậy - chiến thuật cũng chỉ là lý luận suông thôi. Mà công kích thủ vệ cứ điểm - Tinh Linh sử Liền giống nhƣ quả binh công thành giống nhau - ngu xuẩn. " Vô luận ngƣời n o đội ngũ đều hẳn là ở đối phƣơng 【 Cứ điểm 】 Xây dựng không hoàn toàn thời điểm công kích đây —— " Ngay tại ở Claire rù rì nói thời điểm —— ". . . ! ? Có cái gì tiến v o đến kết giới r i! " Fianna kêu, toàn bộ thành viên lộ ra vẻ mặt khẩn trƣơng. " Nhìn cái —— ! " Claire chỉ vào trên không. Nhìn qua là trên rừng rậm vừa mới chỉ mọc ra cánh - con thỏ đ ng b y. Kia tịnh phi bình thƣờng - sinh vật, rõ ràng cho thấy Tinh Linh. " Địch nhân đội ngũ thả ra - trinh sát dùng Tinh Linh sao? " " Hừ xem t đến bắt nó đánh rơi xuống đi! " Rinslet vịnh xƣớng Tinh Linh ngữ - triển khai kiểu, mở ra Tinh Linh ma trang - ma cung —— Tê đông! Claire dùng thịnh súp - muôi lớn phát dƣới Rinslet - đầu. " Nh

đ u đ u

. . . Ngƣơi l m gì đó! "

Rinslet một bên băng bó đỉnh đầu, một bên mắt đẫm lệ kêu lên. Claire bất đắc dĩ - nhún vai —— ". . . Cho ta nhìn kỹ, cái kia là sứ giả a " " Sứ giả? "


Rinslet nhíu mày, Kamito bọn họ cũng tập trung ánh mắt. Tinh Linh ở Kamito bọn họ - trên không thật to - quay về đem ngo i miệng ngậm lấy v vân vân đ vật này nọ để xuống. Phiêu đãng rơi v o trên b n chính l

một phong thơ tiên.

Claire cẩn thận mà xác nhận giấy viết thƣ h y không có bẫy rập về sau, giải khai phong thƣ đọc lấy nội dung. " Đến cùng l cái gì đây? " " L đ ng minh - đề án nha. " " Đ ng minh? " Tất cả mọi ngƣời hai mặt nhìn nhau. Tín, là từ Rawson Belle công quốc đại biểu 【 Vỡ tan chi sƣ đo n 】 Bên kia Phát tới Văn vẻ kết cục bộ phận có sƣ đo n trƣởng - kí tên tịnh m đắp lên Rawson Belle công quốc - văn chƣơng ấn. " Xem r

văn chƣơng ấn l h ng thật Bộ dạng đây. T cảm thấy đƣợc không phải

giả tạo - " Đối công văn hiểu biết thật nhiều - Fi nn đem thƣ nhẹ nh ng m đặt ở trên bàn. " Rawson Belle công quốc sao . . ." Kamito lộ ra lạ lùng - biểu tình nói nhỏ . Rawson Belle công quốc là, thần thánh Regi trong vƣơng quốc phái cấp tiến độc lập sau hứng khởi - mới phát - tiểu quốc. Chỉ vì một quốc gia, này lịch sử còn không phải thật lâu xa, 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - lên sân khấu cũng vẫn chỉ là lần thứ hai. Nhƣng l sử dụng địa vị cao - Thánh Tinh Linh - các n ng nhƣng bây giờ l m đại hội - hắc mã m đã bị chú mục. " Trong đó tối Chịu chú mục chính là, là át chủ bài - Milla · B sset đây "


". . . Tựa h l

mƣời ba tuổi tựu ra tràng, hiện tại đại hội tối còn trẻ - Tinh Linh sử

đi? " Nhân Kamito - hỏi, Claire mô mà cố lấy mặt. " Vì cái gì Chuyện nhƣ vậy có thể nhớ kỹ a, này cái đ biến thái " " Đừng nói cái loại này truyền đi l m cho ngƣời ta hiểu lầm trong lời nói

đây l

trƣớc ngƣơi nói phải nhớ kỹ a . " " Kamito , nói lấy cớ chính là không tốt - a " ". . . Thật l ngƣơi thật đúng l tuyệt không có thể làm cho nhân phớt lờ a! " " Không hổ là dạ chi M vƣơng mục tiêu tuổi thọ tầng thật sự là quảng Hiện đây " " Ngƣơi các ngƣơi

. . ."

" Kamito thích Tuổi còn nhỏ - cô bé sao? " " Es, Est, ngay cả ngƣơi cũng đ ng nói cái gì ! ? " Bị các đại tiểu thƣ nhìn chằm chằm, Kamito - mặt cứng ngắc lại. " Nói, nói trở lại, Thế nhƣng cũng có nhƣ vậy từ vừa mới bắt đầu liền xin đ ng minh - đội ngũ đây " Kamito ho khan một tiếng cải biến đề tài. " Đúng vậy . . . Đích thật là kỳ quái " Claire gật gật đầu. Căn cứ 【 Nhƣ L m Loạn Vũ 】 - quy tắc đội ngũ Ở giữ đ ng minh tịnh không có bị cấm. Nhƣng l

cái ki bình thƣờng là, gần nhƣ hủy diệt - đội ngũ trong lúc đó vì m y

mắn còn t n tại xuống dƣới mà áp dụng - cuối cùng lựa chọn. Đây không phải l đơn giản nhƣ vậy có thể thành lập. Cho dù cộng đ ng chiến đấu, cuối cùng còn lại tới cũng chỉ có sắp xếp ở phí trƣớc - tứ chi đội ngũ cho nên nhƣ vậy lo lắng đến là chuyện đƣơng nhiên.


Trên thực tế, ở quay lại Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 【 Nhƣ L m Loạn Vũ 】 Ở bên trong, ngay từ đầu đội ngũ đ ng bọn - đ ng minh thành lập - ví dụ Cũng l cơ h không có. " Là bẫy rập - khả năng rất c o đây . . ." " Ân, nhất định là ở can thiệp - chỗ mai phục xong chƣ " Rinslet đ ng ý Fianna - ý kiến. " Nhƣng l Có điểm l m cho ngƣời ta không thể tiêu t n đây. Đối với bẫy rập mà nói điều n y cũng rõ r ng quá . . . Đi có lẽ, xảy ra chuyện gì chúng ta chuyện không biết đây. " Kamito biết dƣới tình huống nhƣ vậy, Claire chính là trực giác thật chuẩn. Có đại đại đ số - 【 Tinh Linh Hime 】 Xuất hiện lớp lớp Erstein - huyết thống, nàng có lẽ , có trời sinh vĩ đại - trực giác cũng nói không chừng. " Nếu đây không phải là bẫy rập mà nói thử xem cũng đúng Đi cộng đ ng chiến đấu và vân vân tạm dừng không nói, chỉ là tình báo - cùng chung cũng rất có giá trị. " Elis không hổ l l m võ đấu nhà xuất thân - kỵ sĩ lo lắng phƣơng thức thật sự thật. " Hơn nữa, nghe nói 【 Vỡ t n Sƣ phụ đo n 】 - Tinh Linh sử toàn bộ Bộ đều là cƣờng lực - Thánh Tinh Linh ngƣời sử dụng, phải l đ ng minh thành lập mà nói gặp gỡ phí trƣớc - Ám Tinh Linh khi liền có thể trở th nh đáng giá ỷ lại - viện quân đi " Kamito không khỏi đƣ ánh mắt rơi v o t y trái. B năm trƣớc đây - K mito cũng cùng thánh thuộc tính - Tinh Linh bị bắt khổ chiến quá, nếu có thể cùng từ Thánh Tinh Linh - ngƣời sử dụng cấu thành - đội ngũ cùng nhau chiến đấu m nói nhƣ vậy không thể nghi ngờ l đối âm thầm hoạt động Restia hữu hiệu nhất đối kháng sách lƣợc. " K mito l nghĩ nhƣ thế n o đây? " Claire hỏi đến, toàn bộ thành viên - tầm mắt tập trung vào thần trên thân ngƣời.


" Đích xác bẫy rập - khả năng rất c o nhƣng l T cảm thấy đƣợc có thử hƣởng ứng can thiệp - giá trị đâu r i vốn chúng t phƣơng châm cũng chƣ có xác định —— Cho dù đến lúc đó thật là bẫy rập cũng vẫn là có biện pháp a. " Nếu K mito nói nhƣ vậy nói t cũng vậy không phản đối đây " Rinslet nói xong Elis cùng Fi nn cũng gật đầu tỏ vẻ đ ng ý. " Nhƣ vậy, Liền quyết định cùng 【 Vỡ t n chi sƣ đo n 】 L m đ ng minh - can thiệp nha. " Claire gật gật đầu hƣớng tín - cuối cùng đ ng đắp công quốc - văn chƣơng ấn đƣ t y với tới. Niệm chú lên Tinh Linh - chú ngữ —— Văn chƣơng ấn bốc cháy lên, biến thành nho nhỏ cái - viêm chi Tinh Linh - tƣ thế. Đây l giải phóng bị văn chƣơng ấn phong ấn - dẫn đƣờng Tinh Linh. Bởi vì là Tinh Linh trung - cấp thấp nhất, cho nên chỉ biết làm dẫn đƣờng linh tinh. . . Sự tình đơn giản, bất quá bởi vì thật tiện lợi cho nên thƣờng xuyên dùng cho Tinh Linh sử ở giữa liên lạc. " Can thiệp - đị điểm, từ nơi n y đi tới tựa h phải hai giờ Tả hữu - thời gi n đây " " Đi - nhân số - chỉ định là? " ". . . Không có đặc biệt yêu cầu nhƣng l

năm ngƣời toàn bộ đều đi cũng không

đƣợc đây. " " Là vậy sao . . ." Ở 【 Cứ điểm 】 Nhân thủ Không đủ dƣới tình huống đụng phải đội khác - công kích liền vô cùng thê thảm r i. Hơn nữa trong rừng rậm tạo th nh đội ngũ đi trƣớc trong lời nói quá rõ r ng r i chỉ sẽ khiến cho can thiệp phƣơng - cảnh giới tâm đi. " Dự theo bình thƣờng lo lắng h i ngƣời có điều thỏ đáng đây " " Nói vậy t cùng Est nhƣ vậy đủ r i —— "


Kamito phốc mà một tiếng bắt tay khoát lên Est - trên đầu. " Là, Kamito, ta Sẽ bảo vệ Kamito - " " Chờ Hạ xuống, tại sao phải ngƣơi đi biến th nh l đƣơng nhiên nữ

!"

" Là A, Kamito-kun - đả thƣơng chính l vẫn chƣ ho n to n trị liệu tốt a! " Claire cùng Fianna lớn tiếng trách cứ nói. " Nhƣợng nữ hài tử đi đị phƣơng nguy hiểm, mà chỉ có ta ở đị phƣơng n to n S o đƣợc đây " " Nữ . . . Nữ hài tử và vân vân . . ." Claire - mặt hơi hơi lần h ng —— " Không không đƣợc a! Chỉ có một mình ngƣơi đi v vân vân tuyệt đối không đƣợc! " Bật ngƣời liên tục mà lắc lắc đầu. " Mặc dù biết K mito Ngƣơi rất mạnh, bất quá vẫn là hy vọng có thể nhiều tin cậy chúng ta một ít nha " " Phải tự kiểm điểm A! " Đã bị toàn thể Đại tiểu thƣ - quát lớn, Kamito biến thành chống đỡ không đƣợc r i. ". . . Biết đã biết r i, thật có lỗi " . . . Đích xác phải tự kiểm điểm cũng nói không chừng. ( Ta, bất tri bất giác lại lấy Một mình thời điểm chiến đấu - cảm giác đến h nh động đây . . . ) Cùng b năm trƣớc đây không giống với lúc trƣớc, hiện tại - Kamito chính là có một lên chiến đấu - đ ng bọn. " Nói sau, chỉ có thân l n m tính - một mình ngƣơi đi Cũng chỉ sẽ bị cảnh giới a, củ ngƣơi ác d nh chính l ở nƣớc ngo i cũng vì nhân sở biết rõ đây " " Nha, nói vậy l đúng vậy . . . Này, cái kia ác danh là gì a! " " Muốn nghe sao? "


". . . Không, cảm thấy đƣợc tâm lý nắm chắc r i. " Kamito phát ra từ yết hầu ở chỗ sâu trong rên rỉ nói. " M hơn nữa lời củ ngƣơi Đến lúc đó bất tri bất giác trong lúc đó lại sẽ đem 【 Phá liệt chi sƣ đo n 】 - nữ hài tử lôi kéo Lại đây cũng nói không chừng . . . Bất quá, đối mƣời ba tuổi - loli ra tay chính là phạm tội a? " ". . . Vì sao sẽ biến th nh nhƣ vậy a " Kamito nửa mở mắt khởi xƣớng bực tức . . . " Quả thật có chuyện n y đây " " . . . Cũng đúng vậy " " Giống nhƣ rõ m n một trƣớc mắt a " Những thứ khác b ngƣời cũng liên tục gật đầu đối Claire trong lời nói tỏ vẻ đ ng ý. ". . . Nha, ở các ngƣơi trong suy nghĩ đến tột cùng l nhƣ thế n o đối đãi của ta a? " " Thật sự muốn nghe sao? " " Cô . . ." " K mito b n đêm chi M vƣơng A " " Ngay cả Es Est đều . . ." Kamito - mặt cứng lại r i. . . . Xem ra phải hóa giải hiểu lầm trƣớc hết khôi phục đứng đắn - tin cậy. "—— Mặc dù nhƣ thế, Kamito - cƣờng đại Cũng l không hề đáng nghi lo lắng đến trúng bẫy rập thời điểm h y l cùng đi tƣơng đối khá, gì kia, làm bảo tiêu hay là đáng giá yên tâm đây n y " Claire " Ừ hừ " - một tiếng ho nhẹ Nói. ". . . Cho cho nên đâu r i K mito - can thiệp nhiệm vụ để ta l m cùng đi! " " Chờ Chờ, tại sao phải biến th nh nhƣ vậy a " Est bén nhọn mà khởi xƣớng bực tức. " Trộm đi l thật giảo hoạt - A! "


" Trộm đi V vân vân l có ý gì ! " Claire vẻ mặt đỏ bừng m đáp lại . " T Đâu r i nhất định phải sống ở chỗ này đây . . ." Fianna không thoải mái - đem ngón trỏ ngậm trong miệng, thật đáng tiếc nói. ". . . Bởi vì 【 Cứ điểm 】 - cấu trúc chỉ có Fianna Có thể l m đƣợc đây " Kamito gãi lấy đầu tỏ vẻ lý giải. Dù s o l m nguyên Vƣơng nữ, làm can thiệp nhân vật phải là thích hợp nhất đi —— Nhƣng l cho dù không có 【 Cứ điểm 】 Chuyện nói cho cùng đem không nhận Quá học viện - dã ngoại huấn luyện - n ng m ng đến cũng có chút bất an. Nếu can thiệp là bẫy rập dƣới tình huống, hoặc l trên đƣờng trung đụng phải tập kích thời điểm, một bên che dấu nàng một bên chiến đấu là rất khó. " Ki nhƣ vậy. Ta tới Tiếp khách cùng đi. Dù s o ở Kỵ Sĩ đo n cùng K mito cũng là làm hợp tác đến tổ đội. " Elis " Ừ hừ " - một tiếng ho nhẹ, mạnh mẽ một chút kéo lại Kamito - thủ. Bị Elis thật lớn - bộ ngực to g n ngăn chận, Kamito - đỏ mặt lên. " Chờ đã K mito Chính l Nô Lệ Tinh Linh củ t

t nhƣng l có quyền sở hữu

đó ! " Lần này là Claire - khác một bên ôm, tuy rằng bên này vô cùng nhỏ, chỉ có vi diệu - xúc cảm nhƣng l mềm mại trình độ vừa vặn - cảm xúc nhƣng không khỏi khiến ngƣời vi diệu - sinh r tim đập rộn lên. " Cl ire gì đó nói cách khác chính l đ đạc củ t đây! " " Đây l gì ngụy biện a! " B cái Đại tiểu thƣ trong lúc đó bùm bùm - tóe lên hỏa hoa. " Không t cũng không phải l

i gì đó đi? "

Không nhìn phát ra kháng nghị thanh - Kamito —— " Nói vậy sử dụng kiếm khiêu vũ quyết định ai muốn cùng K mito cùng nh u đi tới đi —— "


Elis buông ra Kamito - thủ đem Tinh Linh m tr ng 【 Phong Dực Chi Thƣơng 】 Ở trong tay triển khai. " Hừ, ta Là không sao cả - a! " " Nếu nhƣ t mong muốn đây —— Đến đây đi thiêu đốt lò luyện nhìn thủ nhân ơ" Rinslet đem 【 Băng chi m cung 】 , Claire Đem quấn quanh lấy ngọn lửa - Hỏa Miêu phân biệt gọi về. " Chờ, chờ chút, Muốn đem thật vất vả làm ra - 【 Cứ điểm 】 Phá hƣ R i chứ? " K mito kích động - kêu. (. . . Thật l n y đó các đại tiểu thƣ vì cái gì tốt nhƣ vậy chiến đây? ) Ở trong lòng thở dài —— ". . . . A —— Hơi chút nghe hạ ý kiến củ t đƣợc chứ? " Giơ t y lên lên tiếng nói. " Cái gì a? " ". . . Ta cảm thấy đƣợc, vẫn l cùng Cl ire cùng ��i sẽ càng hảo. " " Đúng vậy . . . Cùng nh u đi trƣớc - liền quyết định là ta . . . Ôi chao? " Cl ire giƣơng miệng rộng. ". . . Cái, cái gì! ? " " Đây l vì Cái gì đây! " " Không l Nhƣ vậy . . ." Elis cùng Rinslet bu lại. Kamito khó xử dƣờng nhƣ lui về phía sau —— " N y h i ngƣời đều dừng lại cho t

nhƣợng Kamito thật khó khăn không phải

sao " Claire giống nhƣ l muốn thần hộ mệnh nhân giống nh u động thân mà ra. " Các ngƣơi cũng nghe thấy đi? K mito cảm thấy đƣợc theo t cùng nh u tƣơng đối khá a. Nha, nha, chỉ có Kamito một ngƣời cũng sẽ cho ngƣời bất an, nếu vô luận


nhƣ thế n o đều phải mà nói b i cùng ngƣơi cùng nh u trong lời nói cũng l có thể đây n y. " Vù vù - một tiếng lộ ra thong dong - biểu tình gẩy dƣới song đuôi ngựa phát. ". . . ~~~ K

K mito đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a! "

" Thực giảo hoạt a, chúng ta Lại không đƣợc sao? " Mô - mân mê môi h i ngƣời mắt đẫm lệ kháng nghị nói. " Không, gì kia, tổng hợp lại - lo lắng Một chút, ta cảm thấy đƣợc Claire là thích hợp nhất đây —— " Kamito một bên gãi lấy đầu vừa nói sáng tỏ lý do. Thành tích tổng hợp vĩ đại - Cl ire n y ƣu tú nhất - kỹ năng l bí ẩn h nh động kỹ năng. L m nhiệm vụ nhƣ vậy là thích hợp nhất. Về phƣơng diện khác, làm tinh thần kỵ sĩ đạo - tập hợp thể - Elis đối với lén lén lút lút - ẩn mật h nh động thật không am hiểu, trên thực tế, thực tế kỹ xảo - thành tích vĩ đại - nàng ẩn mật - th nh tích cũng chỉ có C Cấp bậc. Am hiểu từ đ ng x bắn - Rinslet cũng thế, tịnh không thích hợp nhiệm vụ này. Không bằng đảm nhiệm 【 Cứ điểm 】 - phòng vệ Càng có thể phát huy năng lực, biểu hiện này giá trị a. Đối K mito nói rõ nhƣ vậy —— " Ngô, Bị nói nhƣ vậy nói . . ." " Cũng Đúng l thật có đạo lý đây . . ." Tuy rằng còn có chút bất mãn h i ngƣời tạm thời đ ng ý r i. " Cái, cái gì thôi . . . Nguyên lai là bởi vì loại lý do n y đây . . ." Claire không biết vì s o nhƣ l bực bội dƣờng nhƣ mân mê miệng. ( Nha, kỳ thật cũng có lý do đây . . . ) Cái kia là trọng yếu nhất —— Làm can thiệp nhân vật Đến cùng có thích hợp hay không.


Rinslet bản thân là cái thành thực - em bé ngo n nhƣng l do ở không hề chú ý đối phƣơng l m r ngạo mạn vô lễ - thái độ đích thói quen nhƣ vậy chỉ biết khiến cho can thiệp vỡ tan. Theo bình thƣờng liền vâng theo đƣờng đƣờng chính chính - tín niệm - Elis cũng thế, không thích hợp can thiệp, tuy rằng đó l tính tốt của nàng —— Đối với đối phƣơng m nói ki phân thẳng thắn thật Mới có thể có l m cho n y biên đƣ tới bất lợi kết quả - tính nguy hiểm. Cùng nhƣ vậy - h i ngƣời so sánh với, Claire ra vẻ có điều thiện ở khéo đƣ đẩy chu đáo - xử lý. Tuy rằng n ng hƣớng K mito b y r cƣờng thế - thái độ, bất quá chỉ cần muốn l m cũng có thể làm ra danh môn quý tộc - Đại tiểu thƣ giống nhau ra dáng - cử chỉ. Hơn nữ đầu óc chuyển - tốc độ rất nh nh đại khái l l m nhƣ " Tai hoạ - Tinh Linh Hime " - muội muội mà bị hãm hại đến n y nguyên nhân đi n ng cũng có cƣờng ngạnh - một mặt. Cho nên đối với can thiệp là thích hợp nhất. " Chính l Nhƣ vậy —— Kính nhờ nha, Claire " ". . . Nh

thôi đƣợc r i, tạm thời liền khen ngợi ngƣơi lựa chọn t đi "

Cl ire đỏ mặt lên nhƣ l thẹn thùng dƣờng nhƣ dời đi ánh mắt. M u đỏ - song đuôi ngựa nhẹ nhàng mà nhảy dựng lên . . . Đây l tƣơng đƣơng lúc cao hứng - phản ứng. "K

K mito h i ngƣời một mình tổ đội gì, thật sự L đã lâu chƣ từng có r i đó!

" ". . . Ân? A

Nói nhƣ vậy đúng l nhƣ vậy đây n y "

H i tƣởng lại lúc b n đầu - 【 Đội ngũ · Scarlet 】 - th nh viên Cũng l chỉ có hai ngƣời. Mới đầu vừa tới học viện thời điểm, mà ngay cả xin dự thi 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - tất yếu - năm ngƣời hay không có thể tập hợp đủ đều rất nguy hiểm.


. . . Tuy rằng cũng bất quá là chuyện h i tháng trƣớc chuyện, bất quá cảm giác, cảm thấy cảm khái rất sâu. "—— Tạm thời cũng có t ở đây M nói. " Ở cái bàn - một góc, Est vô biểu tình đây n y lẩm bẩm. Chƣơng thứ ba Nepenthes · Roa Kamito một h ng đã l m gì đơn giản - chuẩn bị về sau, lập tức liền xuất phát r i. Đem m ng theo - hành lý áp súc đến nhỏ nhất hạn độ Est cũng lấy kiếm - tƣ thế bắt tại bên hông. Đây l đem ý thức hoàn toàn chặt đứt - hôn mê hình thức, nếu không phải K mito đối nàng giáo huấn thần uy mà nói Est chắc là không biết chính mình tỉnh lại. Dẫn dắt ở h i ngƣời phí trƣớc chính là nổi lơ lửng - nho nhỏ ngọn lửa —— Dẫn đƣờng Tinh Linh chính lúc lên lúc xuống mà nổi tại giữa không trung. Đi theo lời của nó, ở trong rừng rậm hẳn l cũng sẽ không lạc đƣờng. " Nha, nha, Kamito . . ." " Ân? " Cl ire đối đi ở phía trƣớc - Kamito hô. " Cái kia . . . Chƣ không có gì r i . . ." " A nhƣ vậy a . . ." Cứ nhƣ vậy trong lúc nói chuyện với nhau chặt đứt. . . . Đây đã l lần thứ mấy r i đó. Theo vừa mới bắt đầu, vẫn là cái dạng này. ( . . . ~~ Thật là, sao lại thế này thôi! ) Cl ire cũng biết sự tình - nguyên nhân ở trên ngƣời mình. Bởi vì đặc biệt để ý mình cùng Kamito một chỗ chuyện căn bản không thể giống nhƣ bình thƣờng giống nhau tùy ý mà nói chuyện phiếm. ( . . . Kamito hắn, có thể hay không cảm thấy đƣợc kỳ quái? ) Nàng lén lút nhìn phía kia ngang nhiên ở phí trƣớc cất bƣớc bóng lƣng ——


Kamito bằng chân nhƣ vại . . . Nhƣ vậy ngƣợc lại không hiểu m l m cho ngƣời ta cảm thấy đƣợc không thoải mái. ( Bất quá cùng K mito h i ngƣời tổ đội chuyện nhƣ vậy, thật l đã lâu đây . . . ) Trên thực tế, Kamito bị Cl ire độc chiếm - thời gi n cũng cũng chỉ có gặp gỡ bất ngờ tới n y lúc b n đầu - mấy ngày mà thôi. Không nói trƣớc làm Khế Ƣớc Tinh Linh - Est, mới cũng không lâu lắm Fianna liền chuyển đến ký túc xá nữ - cùng một cái phòng hơn nữa tới theo Kamito bị " Phong vƣơng Kỵ Sĩ đo n " Chiêu đi r i, lại muốn đi buổi sáng - hội nghị, vừa muốn làm Kỵ Sĩ đo n - công làm cái gì, cùng một chỗ - thời gi n cơ h sẽ không có. Còn có, mỗi ngày bữa tối - thời gian vừ đến, Rinslet sẽ mang theo mỗi ngày đ ng loạt - bởi vì tính s i m l m hơn - đ ăn chạy đến trong phòng. —— " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " Bắt đầu về s u h i ngƣời ở chung - thời gian liền trở nên càng thiếu. ( không, bất quá, hiện tại khả không giống . . . ) Hơn nữa, tuy nói là có hợp lý - lý do K mito dù s o cũng l lựa chọn Claire làm cùng nh u đi trƣớc - đ ng bọn . . . Chuyện này, thật sự l m cho ngƣời ta cao hứng phi thƣờng. ( t cũng vậy hơi hơi chút biểu hiện đƣợc thẳng thắn điểm tƣơng đối khá đi . . . ) Nàng vừ đi một bên ngơ ngác m nhìn K mito bóng lƣng —— "—— Nha! " Trên chân bị cái gì trơn bóng gì đó quấn lấy. ". . . Claire? " Kamito mạnh qu y đầu. Ở nàng bên chân, là một cái nho nhỏ - rắn. Kamito rất nhanh mà quỳ xuống, nắm bắt đầu rắn đem ném v o trong bụi cây. " Không có sao chứ? Có hay không bị cắn đến ? " " Ân, ân . . . Chỉ là có chút bị sợ đến mà thôi. "


An tâm sau - Claire cả ngƣời thoát lực mà ngã ng i tại kia. ". . . Ngƣơi, chẳng lẽ sợ rắn sao? " " Mới, mới không phải sợ hãi đây . . . Chính là chán ghét mà thôi. " Cl ire đỏ mặt đƣ ánh mắt dời. ". . . N y không cơ h giống nh u nh . đứng lên đƣợc sao? " Kamito cầm r i ngã xuống - Claire - thủ đem n ng kéo lên. " A, ân, ân . . . Cám ơn. " Nàng tâm nếu nhƣ n i con nhảy loạn cũng biết mình - đỏ mặt đắc tƣợng phát sốt giống nhau. . . . Tổng cảm giác rất l m cho ngƣời khác thẹn thùng, không có biện pháp hảo hảo nhìn thẳng vào Kamito - mặt. " Ki chúng t đi thôi —— " Kamito buông tay ra, vừ định phải đi phí trƣớc lúc đi —— " A, chờ, chờ một chút! " Cl ire đuổi theo, bắt lấy tay hắn, cầm thật chặt. ". . . Claire? " ". . . Liền, liền bảo trì tốt nhƣ vậy r i. " " Ôi chao? " ". . . Ta nói liền bảo trì nhƣ vậy nha. Hộ tống chủ nhân khả l đầy tớ - nghĩ vụ nha. " " Này, này . . . ! " Claire nắm Kamito - thủ gia tốc đi trƣớc. K mito cũng cuống quít theo sát thƣợng bƣớc tiến của nàng. ( ngô

t cũng vậy thật l đến cùng đ ng l m gì đó nh ! )

Không tự chủ đƣợc áp dụng lớn mật h nh động - Claire - mặt, biến th nh đỏ bừng một mảnh.


Trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc s u tiếp tục ở trong rừng rậm đi tới, Kamito bọn họ đã tới đích đến. Dẫn đƣờng ở phí trƣớc - hỏa Tinh Linh, ở mục - di tích trƣớc mặt xoay quanh. Đó l bị cho rằng là ở từng đại lục cùng " Nguyên tố tinh linh giới " Còn làm một thể - trong truyền thuyết - thời đại —— Thần thoại thời đại trung kiến tạo lên, tế điện - di tích. Mặt vách đã muốn cơ h đều tan vỡ trƣớc mắt có thể làm cho nhân miễn cƣỡng rình di tích b n đầu bộ mặt một góc cũng l chỉ còn bị chôn trong đất - mấy cây cột đá m thôi. Di tích đối diện l vách đá có thể nghe đƣợc rầm rầm rung động - tới lui chạy ch m. " Nơi n y tựa h chính là can thiệp - đị điểm —— " " Cổ đại tế điện - di tích à. Phụ cận còn có con sông dùng để làm ' Cứ điểm ' Là tối nơi thích hợp đây. " " Xem nơi n y có cấu trúc quá kết giới - dấu vết đây. " Hƣớng Claire chỉ phƣơng hƣớng nhìn lại, ở cột đá thƣợng có thể nhìn đến khắc có văn chƣơng một loại gì đó. ". . . Là Rawson Belle công quốc - Hijiri ấn. Thoạt nhìn còn thật tân a. " Claire lấy nghi hoặc - biểu tình thầm nói. " Bất quá, chúng ta lúc tiến vào, kết giới tịnh không có phát động - dấu hiệu đúng không? " ". . . Ân. Kết giới đã bị phá hƣ hết. Nơi n y đã muốn đánh mất làm ' Cứ điểm ' - cơ năng. " " Đến cùng sao lại thế này? " —— " Phá liệt sƣ đo n " Bỏ qua này " Cứ điểm " Sao? Hay là nói —— " Ân? " Lạnh lẽo - giọt nƣớc mƣ rơi xuống Kamito - trên trán.


" Trời mƣ . . ." Đánh thủ m nh thƣợng triều nhìn lại, không trung chẳng biết lúc n o đã muốn trở nên mây đen dầy đặc. Tích tí tách hạ xuống - hạt mƣ rất nhanh liền biến thành kịch liệt - mƣ to. " Nha! " " Không có có thể đị phƣơng tránh mƣ s o? " Hắn đem đ ng phục - áo khoác gắn v o Cl ire trên đầu, chuyển đầu tuần tra bốn phía, phát bây giờ cách di tích có điểm khoảng cách - trên vách đá có một cái lỗ quật. Tịnh phi thiên nhiên - huyệt động, tựa h là ai lợi dụng Tinh Linh - lực lƣợng đ o móc ra tới đ vật này nọ đi. " Đến bên ki đi chạy đứng lên! " " Ân, ân . . ." H i ngƣời gia tốc vọt v o trong động quật. Động quật so với trong dự đoán - càng thêm sâu thẳm, âm u. Claire hát lên Tinh Linh ngữ - chú văn ở đầu ngón tay tạo nho nhỏ - ngọn lửa, chiếu sáng gập ghềnh nham bích. Trong động lƣu trữ củi - dấu vết. " Xem ra ' Phá liệt sƣ đo n ' Từng ở trong n y điểm quá lửa trại đây. " ". . . Khó đƣợc nhƣ thế chúng t rõ r ng cũng lợi dụng một chút đi. " H i ngƣời ở củi bên cạnh ng i xuống. Cl ire đem đầu ngón tay - ngọn lửa lại gần đi lên s i đôi lập tức mãnh liệt mà bốc cháy lên. " Nơi n y cũng sẽ trời mƣ

."

Vốn tƣởng rằng " Phù du đảo " Phiêu ở trên mây, cho nên hẳn là không cần trời mƣ

nhƣng ——


Cẩn thận ngẫm lại, nếu nhƣ không có mƣ đánh xuống mà nói thực vật có thể sinh trƣởng đắc nhƣ thế sum xuê thật là khiến ngƣời không thể tƣởng tƣợng. Hơn nữ

nơi n y còn có con sông cùng h nƣớc. " ' Phù du đảo ' Tịnh không phải vẫn đều ở trên mây. Mặc dù tại n y thƣợng -

chúng ta không - cảm giác, bất quá đảo n y đây nhất định đƣợc chu kỳ đ ng di động - nh . T nghĩ hiện tại phải là ở dƣới tầng mây. " ". . . Thì ra là thế a. " Bắt đầu hạ xuống - mƣ ho n to n không có phải đình - dấu hiệu. M K mito cùng Cl ire to n thân đều ƣớt đẫm. ". . . Ha ha. Can thiệp đối thủ không có ở đây cũng không có biện pháp đây. " Cởi bỏ cố định song đuôi ngựa - sợi tơ đ ng thời, Claire khẽ thở dài. " Có lẽ rõ ràng là bẫy rập ngƣợc lại còn tƣơng đối nhẹ nh ng đây. " ". . . Nói trở lại, các nàng bỏ qua ' Cứ điểm ' Đến đi đâu chứ? " K mito đối với giải khai sợi tơ buông tóc d i - Claire —— ". . . ! ? " Kamito không tự chủ đƣợc m tim đập rộn lên. ( . . . N y ngƣời n y cũng quá không phòng bị đi! ? ) Thấm ƣớt sau trở nên bên ngƣời mê ngƣời - m u đỏ tóc dài. Bị lửa trại sở chiếu rọi, mảnh khảnh thân hình. Bị đánh thấp - đ ng phục dính sát vào nhau da thịt, nội y - đăng-ten văn dạng hơi hơi xuyên thấu qua mà bộc lộ ra. ". . . Kamito, làm sao vậy? " Cl ire đáng yêu m nghiêng đầu. Nàng tựa h không có chú ý tới mình hiện tại bộ dạng tràn ngập hấp dẫn. " A . . . Cái ki

nói nhƣ thế n o đây . . ."

Làm Kamito bối rối với nhƣ thế nào vạch thời điểm —— ". . . Wow! ? "


Cuối cùng là chú ý tới - Claire, vội vàng hấp tấp mà ôm chặt chính mình ƣớt đẫm - thân thể. " A, ô, a . . ." Nếu bình thƣờng trong lời nói chính là ngọn lửa chi quật tới đƣợc tràng diện, nhƣng l n y tịnh phi Kamito lỗi, cho nên Claire chỉ có thể trƣớng đỏ mặt đứng ở đó. "—— A thu. " Cl ire đáng yêu m hắt hơi một cái. " Còn mặc quần áo ƣớt sũng trong lời nói sẽ bị cảm - nha. " " Biết đã biết r i! Kamito, chuyển tới bên ki đi! " " A, a a . . ." K mito xo y ngƣời mặt hƣớng vách tƣờng, nhắm hai mắt lại. Sa sa sa cát . . . Ba cát. Xen lẫn trong kịch liệt - tiếng mƣ rơi ở bên trong hƣơng diễm - quần áo cọ sát lẫn nhau thanh không hiểu mà phá lệ rõ ràng. . . . Vừa mới - đến tột cùng là cởi và vân vân thanh âm? Bởi vì nhắm hai mắt nguyên nhân, sức tƣởng tƣợng ngƣợc lại phong phú. " Đã đã muốn đƣợc r i ơ . . ." Chiếm đƣợc cho phép, Kamito một lần nữa chuyển hƣớng về phía Claire bên kia. " Có thể mở to mắt sao? " ". . ." " Claire? " " Khả, có th��� . . ." Giống nhƣ có điểm do dự - trả lời. Kamito khi mở mắt ra —— ". . . Cái! ? " Ở trƣớc mắt triển kh i chính l đối thanh xuân nam tử quá mức kích thích - cảnh tƣợng.


Cởi bỏ đ ng phục - Claire biến thành chỉ có nội y - tƣ thế. Mặc - chỉ là mỏng manh - quần lót viền tơ cơ h liền là hoàn toàn - trần tru ng. Thấm ƣớt - tóc h ng kề sát trắng nõn trơn mềm - da thịt, triển lộ ra tuyệt hảo mê ngƣời - một mặt. Duy nhất - bổ cứu chính l n ng còn ôm thiêu đốt - Hỏa Miêu chắn tại chính mình trƣớc ngực chuyện n y r i. " Ngƣơi cái dạng này . . ." " Tƣ Sc rlet lá chắn! " Claire tựa h cảm thấy thật thẹn thùng, " Ô " Mà ý tứ dời tầm mắt. " Đừng động chuyện củ t nh ngƣơi cũng cho t cởi! " ". . . Ta? " " Ngƣơi muốn cho một mình t b y r nhƣ vậy tu nhân bộ dạng sao? " " A, a a, ta hiểu đƣợc . . . ! " Bị trừng mắt liếc - Kamito mau mau cao thấp gật đầu. Nói không chừng là bị Claire tính mê hoặc - dáng ngƣời mê hoặc đầu óc của hắn chuyển không đến r i. Kamito cởi ƣớt đẫm - áo sơmi về sau, Claire - đỏ mặt đắc lợi hại hơn r i. Cứ nhƣ vậy, phải cởi quần khi —— " Nha —— " . . . Nàng phát ra nho nhỏ - rên rĩ. " Đúng đúng tự ngƣơi nói muốn ta cởi đó ! " " Ân, ân . . . Thực xin lỗi. " Dƣới quần là có thể cho rằng quần bơi - góc bẹt quần lót. Ở bên h lễ trừ tà khi cũng l mặc này, chuyện cho tới bây giờ không có gì hay kinh ngạc . . . Trên lý luận nhƣ thế. ". . ." ". . ."


Có một biết, lẫn nhau bắt đầu trầm mặc. Chỉ có lửa trại bành bạch rung động thanh âm quanh quẩn. ( sao, sao lại thế này, này không khí xấu hổ . . . ! ) Nuốt xuống một hơi K mito trộm nhìn phía Claire. Cởi bỏ dây cột tóc, tản ra tóc dài - Claire, so với bình thƣờng càng thêm phú có thành thục - mị lực. Tinh tế động lòng ngƣời, giống nhƣ tuyết đầu mùa giống nhau mềm mại, giống nhƣ đầu ngón tay va chạm vào - nháy mắt sẽ hò t n bình thƣờng - xa hoa tứ chi. Cởi vớ dài sau - đùi hết sức chói mắt. Nội y - tính chất khinh bạc ƣớt đẫm sau da thịt - nhan sắc có thể hơi hơi thấy. ". . . ! ? " K mito tim đập rộn lên, dời ánh mắt —— " Nha . . ." " Ân? " ". . . Nói chút, có ý tứ - câu chuyện nha. " " Chớ miễn cƣỡng ngƣời . . . Có ý tứ - câu chuyện và vân vân, ta vẫn không có hứng thú đi. " Kamito ngốc đột nhiên thuyết. Kamito ở tuổi còn nhỏ quá thời điểm liền bị triệt để mà giáo huấn kỹ thuật chiến đấu. Có thể làm cho nữ hài tử vui mừng - câu chuyện và vân vân, hắn căn bản không có khả năng nghĩ r . " Cái gì cũng tốt nha. Có phải hay không có ý tứ từ ngƣời t đến quyết định. " ". . . Cho dù ngƣơi nói nhƣ vậy . Đúng r i đoạn thời gi n trƣớc ta cùng Elis ở trƣờng học làm canh gác hoạt động thời điểm —— " " Không thể nói nữ hài tử khác chuyện tình. Tuyệt không thú vị. " . . . Ra vẻ đị phƣơng n o l m cho n ng cảm thấy không thoải mái, mới đến trên đƣờng đã bị đánh chặt đứt.


". . . Thật sự là bốc đ ng Đại tiểu thƣ đây. " Kamito giao ôm hai cánh tay bắt đầu tự hỏi. ( thú vị chủ đề, sao . . . ) S u đó —— Đột nhiên liền nghĩ đến. Đi qu K mito h y l thiếu niên thời điểm —— Nàng ở ngủ ngon câu chuyện giảng thuật - đ ng thoại. Đó l theo x xôi - sa mạc quốc gia truyền đến, Nghìn lẻ một đêm - câu chuyện. Nàng mỗi lúc trời tối đã nói - n y đó câu chuyện đối thiếu niên thời đại - Kamito mà nói, nói là hắn duy nhất - lạc thú cũng không đủ. Bởi vì Kamito muốn nghe chính mình sở ƣ thích - câu chuyện mà nói mặc kệ bao nhiêu lần bọn ta sẽ giảng thuật, cho nên trong đó - vài cái câu chuyện cho dù cho tới bây giờ K mito cũng còn có thể nhớ kỹ. ( t có thể giảng - câu chuyện đại khái là những thứ n y đi . . . ) Kamito hắng giọng một cái, nghiêm túc bắt đầu giảng thuật. " Thật lâu trƣớc đây thật lâu nơi n o đó có một bị phong ấn ở ngọn đèn lý - Tinh Linh —— " " Nha, Kamito . . ." ". . . Làm sao vậy? " " Thật có lỗi, cái kia câu chuyện ta biết. Đây l đ ng đại lục trung tƣơng đƣơng nổi danh - câu chuyện nha. " " Phải không . . ." Nói nhƣ vậy, Claire thật thích đọc sách . . . Cho nên biết cũng l chuyện đƣơng nhiên. Kamito bí tàng - câu chuyện bị phong bế về s u ngƣợc lại càng thêm không nói có thể nói r i.


Nói một chút theo " Giáo đạo viện " Thoát ra, cùng " Nàng " Cùng nhau lữ hành khi - câu chuyện mà nói có lẽ có thể khiến cho hứng thú củ n ng đi. Bất quá nói lên những điều kia nói, tất nhiên sẽ chạm đến chuyện b năm trƣớc. " Thực xin lỗi, không câu chuyện r i. " Kamito ngay thẳng nói xin lỗi nói. Nhƣng m

Cl ire cũng tịnh không có đặc biệt mất hứng bộ dạng, mỉm cƣời nói.

" Nói chuyện nhàm chán - nam sinh không thể đƣợc nha. Tại hạ lần đích hẹn hò đến trƣớc khi đến hảo hảo cố gắng một chút đi. " " Hẹn hò? " ". . . Không không đúng! Mới vừa, vừa mới - chỉ nói là nói bậy mà thôi ! " Bị ôm chặt lấy - Sc rlet phát r rên rĩ. ". . . Mƣ

dừng không đƣợc đến đây. "

" Đúng vậy . . ." Claire khẽ thở dài một cái. " Rawson Bor công quốc - đội ngũ đem nơi n y buông th cho về s u đến đi đâu chứ? " " Đã bị cái gì khác thế lực tiêu diệt —— Linh tinh. . . ? " " Ngƣơi nói c o thủ tập hợp - ' Phá liệt sƣ đo n ' , sớm nhƣ vậy đã bị nhân diệt sạch sao? " " Chính là, lo lắng nhƣ vậy mà nói lần này - đ ng minh cũng có thể nói đƣợc đã thông. Nếu nhƣ l không có toàn bộ diệt đội ngũ bán tổn hại, không thể không thỉnh cầu đ ng minh - tình hình trong lời nói —— " " Sẽ không đi . . ." Đột nhiên K mito trong đầu hiện ra - —— Là ở buổi sáng hôm nay - hội nghị lý trở th nh đề tài, " Luyện Ngục Tông Đ " hắc kỵ sĩ - dáng ngƣời. Cùng với, nghe nói cùng hắc kỵ sĩ cộng đ ng h nh động, Ám Tinh Linh - cô gái.


( Restia . . . ) Claire ánh mắt bén nhọn mà nhìn tầm mắt hạ xuống tả trên tay - Kamito. " Nha, Kamito —— " " Làm sao vậy? " " Cái cô bé kia chuyện tình, t có thể hỏi sao? " " Cô bé kia? " " Chính l ngƣơi qu y lại Khế Ƣớc Tinh Linh —— Cái kia Ám Tinh Linh cô bé. " " Không phải nói không đƣợc nhắc tới mặt khác cô bé chuyện sao ? " " Liền hiện tại chuẩn ngƣơi nói. " Kamito ngắn ngủn thở dài. Hắn không tự chủ đƣợc m đƣ ánh mắt theo bị ngọn lửa - quang huy chiếu rọi Claire - trần tru ng thƣợng dời —— " Nàng —— Restia, là ở ' Giáo đạo viện ' - thời đại, của ta giáo dục nhân viên. " " Giáo dục . . . Kỹ thuật chiến đấu sao? " " Không, nàng dạy cho ta hết thảy —— Bất kể là cái gì, nha. " Đúng vậy, nàng truyền dạy - tịnh không chỉ là chiến đấu - kỹ năng. Nàng một lần nữ gi o cho K mito khi đó sở mất đi - trân quý sự vật. " Thật là, chỉ có nhƣ vậy? " Claire nâng lên ánh mắt hỏi nhƣ vậy nói. " Lời này là có ý gì? " " Ách, cái kia . . ." Đối với Kamito - hỏi lại Cl ire hơi khó với mở miệng mà nhếch môi —— S u đó l m tốt giác ngộ giống nhƣ mở miệng nói. " Ngƣơi ngƣơi . . . Hò cùng n ng hôn môi đi cùng cái ki Ám Tinh Linh cô bé. " ". . . Ha? " Kamito - mặt trở nên cứng ngắc. " Ngƣơi cái tên n y chẳng lẽ nói . . . Xem, thấy đƣợc sao! ? "


Nhớ rõ đó l ở " Phù du đảo " - trong thành bảo tổ chức vũ hội - cái kia chạng vạng chuyện tình. Hắn vì tìm kiếm bởi vì cãi nhau mà tách ra - Claire, Restia ở trong đình viện xuất hiện. " Ngƣời ta vậy. Không, không phải cố ý phải nhìn lén đó nh ! Ngẫu, ngẫu nhiên ở sân trƣờng nghiêng mắt nhìn đến mà thôi . . ." " Đừng làm cái gì kỳ quái - hiểu lầm ? Đó l đột nhiên tập kích a? " K mito nhƣ l đánh dự phòng châm giống nhau nói . . . Bất quá không biết tại s o nghe đặc biệt nhƣ l ở kiếm cớ. ". . . Chính l

ngƣơi không phải đặc biệt chấp nhất với cô bé kia sao? "

" Đó l đƣơng nhiên a. Bởi vì tên kia là ta trọng yếu - Khế Ƣớc Tinh Linh a. " ". . ." —— Không chỉ l nhƣ vậy. Này ngay cả Kamito tự thân đều phi thƣờng rõ ràng. Là Tinh Linh sử m nói đối Khế Ƣớc Tinh Linh ôm lấy khắc sâu cảm tình đƣơng nhiên, khả —— Đối K mito m nói Resti l đặc biệt t n tại, tịnh phi nguyên ở nàng là khế ƣớc của mình Tinh Linh. ( là nàng gây cho ta ánh sáng —— Không đối khi đó - ta tới nói, nàng chính là ánh sáng thân mình a. ) Bất quá Claire tựa h đối với Kamito - trả lời tịnh chƣ đủ. Mân mê đáng yêu - môi, " Cái kia, làm vài lần? " " Ôi chao ? " ". . . Đƣơng đƣơng nhiên chỉ chính là hôn môi chuyện nha. Làm vài lần? " " Vì, tại sao muốn hỏi loại chuyện này a! " " Đối chủ nhân mà nói, có tất yếu biết đƣợc nô lệ chuyện tình. " Cl ire đỏ mặt nói.


". . . Thành thật trả lời đó l lần thứ mấy - KISS ? " ". . . Trời biết. " Kamito ám muội mà trả lời. " Cái gì nh nghĩ có lệ ta sao? " " Vì cái gì ta phải phải về đáp loại vấn đề này a. " " Ki đó l bởi vì . . . Cái gì nha, chẳng lẽ ngƣơi tức giận? " " Ta tịnh không có tức giận. " ". . . Này không phải đ ng tức giận nha. " Claire giận dỗi giống nhƣ m cong lên miệng. Xem ra, ra vẻ nhắm trúng Đại tiểu thƣ tâm tình không thoải mái r i. Bất quá nói trở lại, hoàn toàn không hiểu nổi nàng truy vấn Restia sự tình - lý do. Rõ r ng đến vừa mới mới thôi cũng còn thật vui vẻ - —— Quả thực r i cùng " Phù du đảo " - khí trời giống nhau. Kamito thở d i nhìn phí động quật - bên ngoài. Mƣ đã muốn biến thành bão táp. Cu ng mãnh - gió đ ng ngoại tàn sát bừa bãi, xa xa còn có thể nghe đƣợc tiếng sấm. ". . . Tiếng sấm? " Kamito mãnh liệt ngẩng đầu. ( —— Không đúng đây không phải là cái gì tiếng sấm! ) Trong vắt tâm lắng nghe, nổ vang trung giao tạp kiếm kích - giao kích. "—— Là Kiếm Vũ. " " Ngƣơi nói cái gì! ? " " Nói không chừng là ' Phá liệt sƣ đo n ' Đ ng ở giao chiến —— Đắc khẩn trƣơng! " K mito nh nh chóng đem chƣ khô - đ ng phục phủ thêm, cầm lấy tựa vào động quật trên vách tƣờng - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Liền liền xông ra ngoài.


H i ngƣời trong rừng rậm đem từng ngƣời - Tinh Linh ma trang bị ở trên tay trên đƣờng . Ở kịch liệt - bão táp ở bên trong, giao kích vang lên - âm thanh chiến đấu dần dần tới gần. Ở K mito đem trƣớc mắt - cây chém ngã - nháy mắt, tầm nhìn lập tức trở nên trống trải. Ở trong rừng rậm trống trải - chỗ —— ". . . ! ? " Trên mặt đất đổ Tinh Linh sử - các thiếu nữ. B ngƣời đều là quen thuộc - cách ăn mặc —— Đó l

lôi Ser Tinh Linh học

viện - đ ng phục học sinh. " Đó l ' Phi Long đội ' ! ? " Đuổi theo - Claire hô to. Các n ng cũng đ ng dạng là a lôi Sera Tinh Linh học viện - đại biểu, từ thành tích vĩ đại - cấp cao học sinh tạo thành - đội ngũ. Tới theo Neville tát Lỵ Á sau khi rời khỏi ở toàn bộ hiệu xếp hàng thứ nhất. Hơn nữ còn l lƣng gánh vác áo ngƣơi địch Ser đế quốc lớn nhất kỳ vọng - đội mạnh. Hiện tại đó l nhƣ vậy - b ngƣời đều bị đánh ngã - tình huống dị thƣờng. Kamito lập tức chạy hƣớng về phía cấp cao cô gái. ". . . Này, xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là bị ai làm rụng hay sao? " " Ô . . . Ngƣơi l

quạ đen b n n m Tinh Linh sử . . ."

Thiếu nữ môi hơi hơi mấp máy, tựa h còn có ý thức. " Ở rừng rậm bên ki

đ ng bạn của chúng ta còn tại chiến đấu —— "

—— Đột nhiên s u lƣng truyền đến rùng cả mình. Là cảm nhận đƣợc ở cô gái chỉ - rừng cây đối diện —— Ki điềm xấu - hơi thở. " Kamito . . ."


" Ân. " Kamito gật đầu nói. ( . . . Không có sai. Là tên kia - hơi thở! ) Rừng cây đối diện truyền ra kiếm kích vang lên thanh âm. " Chúng ta lên —— Est! " Kamito một hơi giải phóng " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " - lực lƣợng. Theo kiếm ki lƣỡi dao phía trên tóe phát ra chói mắt - bạc trắng quang huy. Chém ra chặn đƣờng - cây cối, lao ra rừng rậm - phí trƣớc —— Tiến vào tầm nhìn chính là, một cái cầm hắc kiếm đánh úp về phía thiếu nữ hắc kỵ sĩ - dáng ngƣời. Ngăn trở khuôn mặt - mặt nạ thƣợng m u đỏ - mắt lóng lánh tỏ sáng đó l tối đen - kỵ sĩ —— Nepenthes · Roa. Kamito không hề bối rối m xông lên trƣớc, lấy trút xuống toàn thân lực lƣợng một kích hƣớng hắc kỵ sĩ tiếp đón đi qu . Thanh thúy - kim loại thanh. Hỏa hoa vẩy ra. Kia nháy mắt, chớp lên - hắc kỵ sĩ - kiếm, lấy một chút - khoảng cách sát cô gái cắm vào mặt đất. Hắc kỵ sĩ - ánh mắt miêu tả m u đỏ - tàn ảnh nhìn về phía bên này. ( . . . Quả nhiên, không phải bình thƣờng - Tinh Linh sử! ) Vì che chở r i ngã xuống - cô gái, Kamito hai tay cầm kiếm b y r tƣ thế. Mang theo hắc kỵ sĩ - khác một bên, còn có một mặc đ ng dạng học viện đ ng phục - cô gái té trên mặt đất. ( . . . Ngƣời này một ngƣời, sẽ đem át chủ bài cấp - năm Tinh Linh sử đánh ngã s o! ? ) " Phi Long đội " - các thiếu nữ, cho dù ở trong học viện cũng l đứng đầu cấp Tinh Linh sử. Thực lực của các nàng tuyệt đối sẽ không so với Claire các nàng yếu mới đúng — —


" K mito đừng tự tiện h nh động! " Dùng ngọn lử roi đem cây cối đốt thật Cl ire cũng xuất hiện trên chiến trƣờng. Tuy rằng nhìn đến hắc kỵ sĩ - nháy mắt cả ngƣời run rẩy hạ xuống nhƣng l n ng lập tức lý giải tình huống, nhiễu hƣớng giáp công - vị trí. " Ô . . . Nam Tinh Linh sử, còn có tai hoạ - Tinh Linh Hime - muội muội sao . . ." Ở s u ngƣời, Kamito sở che chở - cấp cao cô gái thống khổ mà rên rỉ nói. Rõ ràng là bị bên này cứu một mạng, lại đối h i ngƣời quăng lấy hiểm ác - ánh mắt. " Xem ở cùng là học viện đại biểu - phân thƣợng, ta tới giúp ngƣơi senp i. " Kamito vẫn duy trì nhanh nhìn chằm chằm trƣớc mắt hắc kỵ sĩ - tƣ thế, thô lỗ nói. Tuy rằng đều l áo ngƣơi địch Ser đế quốc - đại biểu nhƣng K mito tịnh cũng không l đ ng bạn của các nàng. Mặc dù nhƣ thế, học viện - bạn học bị đơn phƣơng ch đạp - trƣờng hợp cũng không thể trở th nh không có nhìn đến. " Chúng ta không cần trợ giúp của các ngƣơi! " ". . . Thật không. Nha, liền khi chúng ta tự tiện khiêu vũ lên Kiếm Vũ đƣợc r i. " Một bên cùng hắc kỵ sĩ giằng co K mito bình tĩnh m đem nắm lên chung quanh - địa hình. Bên phải là Kamito ra tới rừng rậm, bên trái là thật lớn - vách đá. Dƣới vách - sông ngòi phát ra rầm rầm kêu động, còn có thể nghe đƣợc thác nƣớc thanh âm. Tuy rằng theo vị trí này nhìn không tới nhƣng l n y độ cao hiển nhiên là ngã xuống về sau liền hết thuốc chữa. ( . . . Ở bên vách núi đánh nh u nói đối với ta bất lợi đây. ) Kamito tuy rằng am hiểu tinh diệu - kiếm kỹ nhƣng l lực cánh tay tịnh không phải c o nhƣ vậy. Ngay mặt giao kiếm m nói đại khái sẽ bị đối phƣơng áp trở về đi. ( nhƣ vậy, hay dùng một kích quyết ra thắng bại —— ! )


K mito đem thần uy rót vào " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " hƣớng nhân trời mƣ m trở nên trơn trợt - mặt đất đạp một cái. " Kính nhờ r i Est! " K mito l o r đ ng thời —— " Cho ta biến thành cháy sém! " Claire vải ra hỏa viêm roi. Ở học viện - trong khi huấn luyện, hắn và Claire - phối hợp độ chặt chẽ đã muốn tăng lên không phải ít. Mang vào nóng rực cƣớp hỏa - roi quấn lấy đem kiếm giơ lên c o - hắc kỵ sĩ cổ tay. Nhƣng l

hắc kỵ sĩ phát r đáng sợ - rít g o đem hỏa viêm chi roi dễ dàng mà xé

đứt r i. Mặc dù là ngay cả thứ nhất cấp quân dụng Tinh Linh đều có thể trói lại - Claire Tinh Linh m tr ng nhƣng l tại đây dữ dội trong mƣ không thể phát huy ra hỏa Tinh Linh lực lƣợng b n đầu. Đƣơng nhiên Cl ire cũng l biết điểm ấy, lần này mới định toàn lực trút xuống với Kamito - duy trì. Chỉ là một chút sơ hở. Nhƣng m

K mito cũng sẽ không đem buông th .

Dùng sức bƣớc trên mặt đất tiến hành gia tốc, Kamito chém xuống " Giết hết Ma vƣơng - Thánh Kiếm " —— ! Trút xuống lớn nhất thần uy - Thánh Kiếm một kích, không phải chính là phần che tay có thể phòng ngự xuống dƣới. ( —— Đắc thủ r i! ) Ở Kamito xác thực tin chính mình thắng lợi - nháy mắt. Hắc kỵ sĩ - dáng ngƣời biến mất. Nháy mắt l m cho ngƣời t tƣởng nó đem tứ chi chìm v o nƣớc bùn bên trong, kết quả lại là ở trong nháy mắt nhảy ra khó có thể tin khoảng cách.


". . . Cái! ? " Kamito nghẹn họng nhìn trân trối. Kia cái vốn cũng không phải là mặc trọng giáp trụ - kỵ sĩ có thể l m đƣợc động tác. ( . . . Nói đù

! ? Nhân loại tuyệt đối không có khả năng l m đƣợc ra cái loại này

động tác —— ) Hắc kỵ sĩ gầm thét, vọt mạnh m đến. Phong áp thậm chí đem mặt đất - đất cát cu n cuộn nổi lên. Kamito cầm lấy kiếm một lần nữ b y r tƣ thế, sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi. Cực mạnh cấp tinh linh khác ma trang "Terminus • Est " Cũng có n y nhƣợc điểm t n tại. Thì phải l n y tính áp đảo - có thể hao tổn —— Phải tiêu hao thật lớn - thần uy điểm này. Mặc dù so với vừa mới ký kết khế ƣớc l lúc đã muốn có thể khống chế đƣợc rất tốt nhƣng l duy trì giải phóng trạng thái chỉ sợ cũng chỉ có thể l m đƣợc mấy phút đ ng h đi. ( hơn nữa, này bão táp . . . ) Ở trong một sát na - động tác có thể phân ra cao thấp - Kiếm Vũ bên trong không thể bỏ qua gió mạnh - ảnh hƣởng. Nếu không phải tiếp thụ đƣợc phong chi gia hộ - Tinh Linh sử, sợ thì không thể sử xuất tinh diệu - kiếm kỹ đi. Hấp thu mƣ - đ ng phục trầm trọng mà dính sát vào làn da lên, lầy lội - mặt đất cũng khiến cho cảm giác cân bằng thật dễ dàng bị đánh phá. Lúc trƣớc, tránh thoát Kamito một kích - hắc kỵ sĩ n y động tác tuyệt không tầm thƣờng. Không phải là chính thống kỵ sĩ - kiếm kỹ cũng tịnh phi biến ảo tự tại - sát thủ kiếm pháp. Đó l K mito sở không biết - h nh động.


( một kích kia có thể tránh thoát —— Nhƣng l kế tiếp - động tác căn bản đoán trƣớc không đến! ) Kèm theo sắc bén - gió kiếm m u đen - đại kiếm bức đến trƣớc mắt. ( —— Một khi đã nhƣ vậy, vậy lại một lần nữa, theo ngay mặt chém ngã hắn! ) Kamito làm ra giác ngộ. Hắn quyết định tin tƣởng làm cực mạnh đ ng bọn - Est lực. "—— Lạnh triệt - cƣơng chi nữ vƣơng

đánh nát trƣớc mắt ta chi kẻ địch! "

" K mito ngƣơi đ ng l m gì đó! Nh nh lên lảng tránh! " Claire phát ra giống nhƣ rên rĩ - la lên, khả K mito ngƣợc lại về phí trƣớc bƣớc tới một bƣớc. " A a a a a a a a a a a a! " Kamito lấy đại thƣợng đoạn - mấu chốt đem " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Chém về phía tối đen - đại kiếm. Loang loáng phụt ra. Trùng kích phát ra - d o động rung động đại khí. Trong phút chốc, tóe lên chói mắt - hỏa hoa, tối đen - đại kiếm bị dập nát r i. Ki đại kiếm tựa h tịnh phi Tinh Linh ma trang, mà là từ Tinh Linh m pháp đủ giống hóa - kiếm. Vật nhƣ vậy, không có khả năng rất qu đƣợc cùng cực mạnh Kiếm Tinh Linh - giao phong. " ' Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm ' Tên cũng không phải là cái gì bài trí a! " Trƣớc mắt - hắc kỵ sĩ l chữ chân phƣơng không rõ đối thủ. Nhƣng l

K mito đã muốn tin tƣởng r i.

( . . . Có thể l m! Đối ta hiện tại mà nói, không phải đánh không lại đối thủ! ) Định lúc n y đem kiếm đâm tới —— Đ ng ở đó. Theo tối đen - giáp trụ khoảng cách ở bên trong, sinh ra vô số m u đen - xiềng xích hƣớng Kamito xâm nhập m đến. " Ô! ? "


Kamito lúc này làm ra phản ứng đem thân mình phục hƣớng mặt đất lảng tránh công kích. " Kamito! " Claire múa may lên viêm chi roi, H ng Liên - lo ng loáng đem xiềng xích chém nứt ra —— Nhƣng m

hắc ám - xiềng xích lập tức lại sinh r

đánh úp về phía Kamito phía

sau - cô gái. ". . . Không tốt! " K mito động líu lƣỡi —— Đối phƣơng nhắm - tịnh không phải Kamito. Bị khóa liên bắt giữ đến - cô gái phát ra ngắn ngủi - rên rĩ. Nhìn qua nàng bởi vì toàn thân kịch liệt - co rút khiến cho chính mình hoàn toàn thoát lực m đánh mất ý thức. ( từ m pháp đ n m y r tới xiềng xích —— Vừa r i - những ngƣời đó cũng thế, bị kia xiềng xích xử lý sao! ? ) Hắc ám - xiềng xích giãy dụa phản h i hắc kỵ sĩ - trong cơ thể —— Tiện đ

hạ trong nháy mắt m u đen - sƣơng mù theo giáp trụ - khoảng cách

trung cu ng bắn ra. ". . . Cái! ? " Kamito cảm thấy một cỗ sởn gai ốc - cảm giác dâng lên. Bởi vì theo hắc kỵ sĩ trên ngƣời phát ra ra - không biết tên cảm giác áp bách, một hơi b nh trƣớng lên. " Chẳng lẽ nói đem thần uy hấp thu sao . . . ? " Claire thanh âm bởi vì kinh ngạc mà run rẩy lên. Đ ng ở đó. "—— Ai da, vốn l đuổi theo con thỏ, kết quả đụng tới sói r i đó. " ". . . ! ? " Theo trong hƣ không truyền đến - thanh âm kia —— Nhƣợng Kamito - biểu tình đông lại r i.


Hắc kỵ sĩ - bên cạnh, chậm rãi đánh xuống một đo n n ng đậm - hắc ám. Đó l có hiếm thế dung mạo - cánh đen thiên sứ. L có thêm đen diễm tóc dài, cùng với giàu có u bu n - hoàng hôn sắc hai cái đ ng tử - Ám Tinh Linh cô gái. " Restia . . . ! " Kamito thậm chí quên mất giơ lên kiếm ngơ ngác m gọi chính mình quay lại Khế Ƣớc Tinh Linh tên. " Không nghĩ tới sẽ ở nơi nhƣ thế n y đụng tới ngƣơi K mito. " Ám Tinh Linh cô gái đối với Kamito mỉm cƣời. Đó l cùng đối tuổi nhỏ khi - Kamito sở triển lãm - hoàn toàn giống nhau, thiên chân vô tà - mỉm cƣời. ". . . T nhƣng l không nghĩ tái trƣờng hợp n y đụng tới ngƣơi s o. " Kamito lẳng lặng yên lắc đầu. Hắn tịnh phi quên mất của nàng - t n tại. Ở sáng sớm - hội nghị lên, Kamito nghe nói nàng cùng hắc kỵ sĩ cộng đ ng hành động chuyện. Chính là, ở trong lòng hắn nơi n o đó vẫn t n tại cự tuyệt đi tin tƣởng chuyện này - cảm tình. Trừ chính mình ngoại trừ Tinh Linh sử, cùng nàng cùng múa Kiếm Vũ - quang cảnh và vân vân —— Ngực ở chỗ sâu trong đ u đến tê tâm liệt phế. (...A

t đây là ở, ghen tị sao )

Bình tĩnh m thừa nhận sự thật, Kamito ở trong lòng cƣời khổ nói. Đó l đối có m ng nhƣ thế tính trẻ con tình cảm - khổ cho củ mình cƣời. "—— Tên ki l

ngƣơi mới đích ngƣời lập khế ƣớc sao ? "

Kamito dùng không che dấu chút nào nôn nóng - giọng nói hỏi nhƣ thế.


" Đừng nói giỡn. Ta vẫn luôn l K mito gì đó

chỉ cần ngƣơi có n y ý nguyện

trong lời nói. " ". . ." Kamito dùng sức cầm bị ôm trọn ở d cái b o t y dƣới - tay trái. " Đây l ' Nepenthes · Roa ' —— Từng đã l M vƣơng - ngƣời thừa kế nha. " Giống nhƣ đối Kamito - phản ứng cảm thấy thật khoái trá Resti vi cƣời rộ lên. ". . . M vƣơng - ngƣời thừa kế? " " Hoặc l nói l

M vƣơng - ý chí —— Hẳn là có thể nói nhƣ thế. Nói mặc dù nhƣ

thế, tình trạng hiện tại thật sự là lực lƣợng không đủ đây. Còn cần một ít tế phẩm a. " ". . . Ngƣơi đến tột cùng đ ng nói cái gì? " Claire bén nhọn mà xen vào nói. " Ai da, Hỏa Miêu - tiểu thƣ ch o ngƣơi. V i ng y trƣớc ở đình viện không thể hảo hảo lên tiếng kêu gọi đây. " " Ngƣơi ngƣơi nguyên l i cũng biết a! " Song đuôi ngựa bá mà nhảy dựng lên. " Restia, mục đích củ ngƣơi rốt cuộc là cái gì? . . . Vì cái gì, phải tham gia lần này - ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' ? " Kamito lạnh giọng đặt câu hỏi. S u đó Resti ho ng hôn sắc - con ngƣơi chậm rãi nhắm lại —— " Ta có, không thể không đi thực hiện - ' Nguyện vọng ' . " " ' Nguyện vọng ' ? Củ ngƣơi ' Nguyện vọng ' Ở b năm trƣớc đây đã muốn từ ta —— " Nói nhƣ vậy —— K mito đột nhiên ngậm miệng. Nơi n y có Cl ire ở. Không thể để cho n ng nghe đƣợc chuyện b năm trƣớc. " Cho ta một vừa hai phải đi Ám Tinh Linh. T mặc kệ ngƣơi l K mito - Khế Ƣớc Tinh Linh còn là cái gì, hiện tại ngƣời này là ' Sc rlet đội ' - một th nh viên cũng l Nô Lệ Tinh Linh của ta, ta sẽ không để cho ngƣơi muốn l m gì thì l m đấy! "


" Ai d

ngƣơi nghĩ l m gì t ? Hỏa Miêu - tiểu thƣ. "

Restia - ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Claire. Vƣơn ngón trỏ, chính chính mà chỉ hƣớng Claire - ngực. Đáng yêu - đôi môi niệm chú lên Tinh Linh ngữ - chú văn —— ( cái kia là . . . ! ) Kamito lập tức nhận thấy đƣợc nguy hiểm mà cấp khu lại đây. Restia - đầu ngón tay tạo thật nhỏ m u đen lôi cầu. " Claire · Rouge, tuy rằng bị nàng cảnh cáo nói duy chỉ có đối với ngƣơi không phải ra tay —— " Cánh đen thiên sứ trên mặt hiện ra tàn khốc - mỉm cƣời —— " Nhƣng l ngƣơi nhất định sẽ trở thành hắn thức tỉnh - chƣớng ngại —— Cho nên, cho ta lúc này biến mất đi. " Đầu ngón t y b nh trƣớng - lôi cầu bị thích phóng đi r . " Ám ma Thiểm Lôi " —— Đó l ám thuộc tính - cao cấp nhất Tinh Linh ma pháp. Đừng nói là có chừng thân thể đích nhân loại, cho dù là trung cấp Tinh Linh, ở đụng tới - trong nháy mắt sẽ biến thành tro. " Claire —— ! " " Kamito! ? " Claire ánh mắt mở to. Đem lớn nhất - thần uy rót vào " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " , Kamito nhảy tới lôi cầu trƣớc mặt. Đánh bạc Terminus • Est Sở hữu - cƣờng lực kháng m đặc tính, sử dụng kiếm lƣỡi dao tiếp nhận thật lớn hóa - lôi cầu. " A a a a a a a a a a! " Đ u nhức đánh úp về phía toàn thân mỗi hẻo lánh. Gần nhịn đƣợc một cái chớp mắt, ngay cả bán giây đều chống đở không nối, ý thức liền bay về phí phƣơng x .


Bị chói mắt - lôi quang thổi bay, Kamito - thân thể hƣớng về dƣới thác nƣớc - h sâu. "—— Kamito! " Chƣơng thứ tƣ Mill · Ba Dorset Ở lạnh nhƣ băng m vi ám giống nhƣ nh gi m - trong phòng đứng một thiếu niên. Đây l còn tuổi nhỏ có đo n chính - ngũ qu n tóc đen - thiếu niên. Tê túc hƣ vô - trong đ ng tử, chiếu rọi không ra cái gì ánh sáng. Thiếu niên - bên chân, vài tên to lớn - nam tử chính rên rỉ ngã xuống mặt đất. "—— Đã xong nhé. Kế tiếp là cái gì huấn luyện? " Thanh thúy thanh âm cùng hắn cái tuổi này - đứa nhỏ tƣơng xứng. Nhƣng m

trong đó lại hoàn toàn khuyết thiếu tự nhiên - cảm tình.

Ở bên ngoài phòng mặt, mắt thấy thiếu niên lực lƣợng - " Dạy sƣ " - các lão nhân chấn kinh r i. " Sẽ không sai. Hắn chính l cái ƣớc định - đứa nhỏ. " " Không hề nghi ngờ chính là kế thừ M vƣơng lực - nhân. " Té trên mặt đất - các nam nhân không có chỗ nào mà không phải là ngầm nổi d nh vĩ đại - sát thủ. Mà thiếu niên này một mình, liền ở mấy phút đ ng h trong vòng liền đƣ bọn họ toàn bộ đánh bại. Thiếu niên - hô hấp thậm chí không có một tí hỗn loạn. " Kế tiếp là cái gì huấn luyện? " Thiếu niên hỏi lại lần nữa. " S u đối thủ không phải nhân loại —— " ". . . Kia, là ' Nguyên tố tinh linh giới ' - ma thú? Hay là nói, là Tinh Linh? " Thiếu niên đã muốn khả nói không có cái gọi là sợ hãi - cảm tình. Từng, ở trong lòng hắn quả thật t n tại đích nhân loại - cảm tình, sớm bị phá hƣ hầu nhƣ không còn. "—— Là Tinh Linh. "


" Hiểu. Đem tên ki

giống nhƣ bọn ngƣời kia giống nh u l m hƣ rụng thì tốt r i đúng

không. " ". . . Đúng vậy. " Các lão nhân gật đầu. " S u đó thì s o? Cái ki Tinh Linh v vân vân ở đâu? " Thiếu niên ở trong đầu tƣởng tƣợng đến có thật lớn - ma thú giống nh u tƣ thế - Tinh Linh. Nhƣng l —— " Nơi n y nhé. " Đi đến thiếu niên phí trƣớc chính là —— Một gã cô gái đáng yêu. So với thiếu niên hơi chút c o hơn một chút. Thùy đến thắt lƣng - mỹ diễm tóc đen cùng với có thể khiếp ngƣời tâm h n dƣờng nhƣ ho ng hôn sắc nhãn đ ng. Thiếu niên kinh ngạc mà mở to hai mắt. Hắn sẽ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, là rất ít gặp chuyện tình. ". . . Nữ hài tử? " "—— Lần đầu gặp mặt, Kamito. " Cô gái dắt ám sắc - váy liền áo mép váy, hạ thấp ngƣời hành lễ. " Nàng là Ám Tinh Linh Restia —— Là quá khứ vì M vƣơng sở sai khiến, cao nhất vị Tinh Linh. " " Ngƣời này là, Tinh Linh sao . . . ? " Thiếu niên ôm lấy ho i nghi cũng không gì đáng trách. Đến nay mới thôi, hắn tịnh không có nhìn thấy qua nhân hình - Tinh Linh. " Cao nhất vị - Tinh Linh trung cũng có đủ có nhân loại tƣ thế - Tinh Linh. " " Nàng sẽ đem ngƣơi dẫn dắt đến cảnh giới rất c o đi. " Các lão nhân thanh âm ở nhà giam - trong phòng quanh quẩn. Mặc dù có điểm khó có thể tin ——


K mito xem ngây ngƣời —— L m cho n y xinh đẹp - Ám Tinh Linh cô gái. " Mời chỉ giáo nhiều hơn K mito. " Ám Tinh Linh cô gái ngại ngùng mà mỉm cƣời hƣớng thiếu niên đƣ t y r .


Thiếu niên giựt mình tỉnh lại, bỏ qua r i tay nàng.


" Không nên đụng ta. Ta muốn đem ngƣơi l m hƣ rụng, tựa nhƣ tại kia nằm úp sấp - tên giống nhau. " "—— Phải không, kia thật đúng l l m ngƣời ta chờ mong đây. " Nàng thoáng bị thƣơng - biểu tình nhƣợng —— Bộ ngực của thiếu niên ở chỗ sâu trong m nh động nôn nóng - cảm tình. " Ô . . . A a . . . A a a a a! " Ở giống nhƣ lửa thiêu - đ u nhức ở bên trong, Kamito tỉnh táo lại. " Ha ha, ha ha, ha . . . Đó nh . . ." Nhƣợng hai móng ngón tay lâm vào làn da ở bên trong, gãi ngực. Trong một thời gian ngắn, hắn trên mặt đất cuộn cong lại nhẫn nại thống khổ —— Cuối cùng là, khôi phục hô hấp. " Nơi n y . . . Là . . . ? " Ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Tiếng mƣ rơi ở phí x rung động. Phụ cận cơ h không ánh sáng lƣợng cái gì đều nhìn không tới. Xem bộ dáng là thân ở trong động quật. Có thể nghe đƣợc tích táp - giọt nƣớc mƣ thanh. Lạnh lẽo - giọt nƣớc mƣ nhỏ tại trên trán, rõ ràng - năng lực tự hỏi h i phục xong. ( đúng r i. T ăn Resti - sấm đánh rớt xuống vách đá phí dƣới —— ) Kia thật sự trúng chiêu mà nói sẽ đƣơng trƣờng tử vong - cấp bậc - sấm đánh. Nếu không phải bị có đƣợc cƣờng lực kháng m đặc tính - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Sở bảo hộ, ở rơi v o trong sông phí trƣớc, thân thể liền bị tiêu diệt đi. " Đúng r i —— Est đây! ? " Cuống quít mà ở chung quanh tìm kiếm chính l trong động quật một mảnh vi ám, cái gì đều nhìn không tới. ( sẽ không phải, rớt xuống trong sông đi đi! ? ) Nghĩ đến khả năng nhƣ vậy, Kamito - mặt một mảnh tái nhợt.


Bởi vì Est cùng Kamito - khế ƣớc tịnh không hoàn toàn, bởi vậy Kamito không thể giống nhƣ mặt khác Tinh Linh sử giống nhau, ở tách ra - lƣỡng địa nếu nhƣ mình mong muốn m đem n ng gọi về lại đây. Vừ định theo đ ng phục - trong túi áo đem chiếu sáng dùng - Tinh Linh khoáng thạch thủ lúc đi r —— "—— Ngƣơi đã tỉnh chƣ ? K geh y K mito. " ". . . ! ? " Hắc ám - ở chỗ sâu trong truyền đến lãnh đạm - tiếng hỏi. Cái kia nháy mắt, chói mắt - quang huy chiếu sáng động quật. Ở nơi n o đứng cái tay trì sáng lên - chiếu sáng dùng Tinh Linh khoáng thạch - cô gái. Màu trắng tính chất sấn lấy h ng gấm - kỵ sĩ đ ng phục. Cuộn sóng hình dáng - sâu màu rám nắng tóc. C ng l m ngƣời khác chú ý chính là —— Khảm ở đo n chính - dung mạo phía trên, giống nhƣ ánh sáng ngọc bảo thạch bình thƣờng - hai tròng mắt. Cám bích sắc - mắt phải cùng màu hổ phách - con mắt trái —— Tả hữu cùng dị - ánh mắt. Kamito té trên mặt đất, nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm bị bí ẩn sở vây quanh - dị đ ng mỹ thiếu nữ. " Ngƣơi đã tỉnh chƣ —— Ta là hỏi nhƣ vậy ngƣơi ? " Cô gái ở thần trƣớc mặt ng i ch m hổm xuống. Thiếu chút nữa có thể thƣởng thức đƣợc dƣới váy phong cảnh r i. K mito cuống quít dời đi ánh mắt. ". . . L ngƣơi đã cứu ta sao? " Cô gái gật gật đầu. " Ngƣơi đ ng ở đây bờ sông mất đi ý thức r i bất quá may mắn chính là gây ra ta - dọ thám biết kết giới. " ". . . Phải không. Giúp t đại ân r i. Cám ơn ngƣơi. "


K mito lung l lung l y m đứng lên đối với thiếu nữ cúi đầu. Cô gái ngẩng đầu, lạ lùng m nhăn lại lông mày. " Ngƣơi sẽ không đối với ta ôm lấy cảnh giới tâm s o? Nơi n y chính l Tinh Linh Kiếm Vũ Tế - sân khấu m t nhƣng l đối địch đội ngũ - Tinh Linh sử a. " " Đối ân nhân cứu mạng ôm lấy cảnh giới và vân vân, cái loại này thất lễ chuyện ta nhƣng l m không đến đây. " " Nói không chừng t có ý đ gì mới cứu ngƣơi. " " Cho dù nhƣ thế, bị ngƣơi cứu - sự thực còn là sẽ không cải biến. Hơn nữa —— " Kamito nhún nhún vai nói. " Ngƣơi nhìn qu không l cái gì ngƣời xấu a. Trực giác của ta luôn luôn thật chuẩn đây. " ". . ." Dị đ ng cô gái bất đắc dĩ loại thở dài. Có đứa bé loại - dung nhan, ngữ điệu nhƣng thật ra rất thành thục. Trắng đáy h ng sấn - đ ng phục đến tột cùng là quốc gia nào - đại biểu tới —— Khi đó K mito chú ý tới cô gái phía sau - trên tƣờng dựa vào một thanh kiếm. ". . . Est! " Không có tính sai, thì phải là Kamito - đ ng bọn. " Đó l ngƣơi - kiếm rơi v o đáy sông bị t mò đi lên —— " Nói đến một nửa, Kamito muốn lập tức chạy tới —— " Ô a a! " Bị kịch liệt - cảm nhận sâu sắc sở tập kích, ngã trên mặt đất. . . . Xem ra, tựa h rất nhiều chỗ - xƣơng cốt đều cắt đứt đây. " Không thể lộn xộn. Kagehaya Kamito, thân thể củ ngƣơi còn chƣ khỏe. " " Xem r l đúng nhƣ vậy . . . Vân vân ngƣơi vì cái gì biết tên của ta? " " ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' - đại biểu tuyển thủ tên n y đó tất cả đều nhớ rõ là chuyện đƣơng nhiên. Hơn nữa, nam Tinh Linh sử cũng cũng chỉ có một mình ngƣơi . "


". . . Thì ra là thế a. " Bình thƣờng nói đến có thể nhớ kỹ toàn bộ đại biểu - tên tựu sẽ khiến nhân cảm thấy đƣợc rất lợi hại mới đúng —— " Ta nhớ ra r i ki thân đ ng phục . . . Ngƣơi l R wson Belle công quốc - đại biểu sao! " " Ân, ta là ' Phá liệt sƣ đo n ' - đội trƣởng —— Milla · Ba Dorset. " Dị đ ng cô gái đã bình ổn đạm - ngữ điệu trên báo tên của mình. Kamito cùng cô gái mặt đối mặt ng i xếp bằng ở động quật - trên mặt đất. Milla · Ba Dorset —— Làm " Phá liệt sƣ đo n " - đội trƣởng cũng l lần n y đại hội tối còn trẻ - Tinh Linh sử. Cho dù chiếm đƣợc của nàng tự giới thiệu K mito h y l không một điểm đầu mối. Nói nhƣ thế nào bề ngo i thƣợng thấy thế n o đều là mặt trẻ mỹ thiếu nữ. Theo trên ngƣời n ng căn bản cảm thụ không đến nhƣ l vi ngƣơi cát Ly hoặc l Leonor nhƣ vậy, phù hợp ACE Cấp Tinh Linh sử - ấn tƣợng. Không bằng nói n ng l m cho ngƣời ta một loại muốn vô điều kiện đi bảo hộ loại hƣ ảo loại - cảm giác. ( . . . Nha, bằng ấn tƣợng để phán đoán Tinh Linh lịch sử chuyện thật nguy hiểm đây. ) Kamito ở trong lòng nói thầm đối lên trƣớc mặt ng i - cô gái mở miệng nói. " Chúng ta vốn là vì cùng ' Phá liệt sƣ đo n ' Tiến h nh đ ng minh can thiệp m đến, nhƣng các ngƣơi không ở chỉ định - nơi. Đây l chuyện gì xảy ra, có thể mời ngƣơi nói rõ một chút sao? " " Về điểm ấy xin cho ta tạ tội. Bởi vì thật không ngờ, cái kia hắc kỵ sĩ lại có thể biết đuổi tới ' Cứ điểm ' Bên trong. " " Hắc kỵ sĩ —— ' Luyện ngục tông đ ' - Tinh Linh sử sao? " " Ân. ' Phá liệt sƣ đo n ' Bị cái kia hắc kỵ sĩ tiêu diệt r i. " " Tiêu diệt . . . Bị tên kia một ngƣời sao? " Quả thật, kia hắc kỵ sĩ —— Nepenthes · Roa tịnh không tầm thƣờng - Tinh Linh sử.


Nhƣng l

không nghĩ tới ngay cả nổi tiếng - cƣờng h o đội ngũ " Phá liệt sƣ đo n "

Đều bị này sở tiêu diệt —— Nói nhƣ vậy hơn nữa ở trên vách đá gi o chiến - " Phi Long đội " đến tận đây đã có t m chi đội ngũ bị quái vật kia giết chết. " Hơn nữa, cái kia hắc kỵ sĩ sẽ hấp thu Tinh Linh sử - thần uy s u đó không ngừng tăng cƣờng lực lƣợng của chính mình. " "A

điểm ấy ta dùng hai mắt của mình xác nhận qua. "

Tuy rằng không biết đây l cái gì dị năng nhƣng l hắn quả thật hấp thu bị kia màu đen - xiềng xích bắt giữ đến - Tinh Linh sử - thần uy. Lúc trƣớc K mito cũng vẻn vẹn là miễn cƣỡng có thể cùng chi chống lại. Khiến hắn tiếp tục nhƣ vậy hấp thu thần uy mà nói sớm hay muộn sẽ biến thành không thể đối phó - đối tƣợng đi. " Nhƣng l hiện tại mà nói nói không chừng còn có thể đối kháng hắn. " "—— Bởi vậy liền nghĩ đến kết l m đ ng minh đúng không. " " Ân. Kỳ hạn đi r đả đảo kia hắc kỵ sĩ mới thôi. Tuy rằng không thể nói cho ngƣơi biết cặn kẽ - tính năng nhƣng l cùng t ký kết khế ƣớc - thánh thuộc tính Tinh Linh phi thƣờng cƣờng đại. Nhất định có thể trở thành giúp trợ lực lƣợng củ các ngƣơi. " Củ n ng đề án vô cùng đơn giản. Chỉ là cùng " Sc rlet đội " Cộng đ ng phấn đấu đối phó cái kia Nepenthes · Roa mà thôi. ". . . Hơi chút để t suy nghĩ xuống. " " Không có việc gì. " Từ gần nhƣ hủy diệt - đội ngũ đƣ r - đ ng minh đề án. Kamito tự hỏi trong đó b o h m - ý nghĩ —— Milla · Ba Dorset sở tìm kiếm, trên thực tế chỉ sợ là tên là cộng đ ng phấn đấu - che chở đi. Ở " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " - quy tắc lên, chỉ cần trong đội ngũ có một ngƣời may mắn còn t n tại, ở quyết chiến trung toàn bộ đội th nh viên đều có thể lên sân khấu.


Nhƣng trên thực tế, ba bốn ngƣời còn dễ nói, chỉ dựa vào một ngƣời đi thu thập " Ma thạch " Tịnh thắng đƣợc căn bản không có khả năng. ( bởi vậy, nàng nhu muốn chúng t l m đ ng bạn . . . ) S u đó n ng sở đƣ r - " Sc rlet đội " Tới đ ng minh chỗ tốt. Thì phải là, cùng Milla · Ba Dorset ký kết khế ƣớc - thánh thuộc tính Tinh Linh nhƣ vậy một cái t n tại. Dùng cho đối kháng Ám Tinh Linh vô cùng mạnh - thánh thuộc tính Tinh Linh, không thể nghi ngờ có thể trở th nh đối kháng cùng Restia tổ đội - Nepenthes · Roa cuối cùng - át chủ bài. ( . . . Đạo lý thƣợng có thể nói qu đƣợc đi. Chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không là bẫy rập đi. ) Nếu định bố bẩy rập mà nói ngay từ đầu sẽ không có cứu trợ Kamito - tất yếu hơn nữa chỉ cần ở K mito đánh mất ý thức thời điểm cƣớp lấy " Ma thạch " Thì tốt r i. Hơn nữa, tiếp tục nhƣợng cái kia Nepenthes · Ro tăng cƣờng lực lƣợng mà nói không thể nghi ngờ cuối cùng nhất định sẽ trở thành Kamito bọn họ uy hiếp lớn nhất. ( . . . Đến lúc đó t có thể thắng đƣợc tên kia sao? ) Bình tĩnh m tự hỏi xuống. Không phải b năm trƣớc đây cực mạnh - Kiếm Vũ Hime —— Mà là hiện giờ mình đã suy yếu - thực lực. Claire, Elis, Fianna, Rinslet . . . Trong óc hiện lên nổi lên bốn Đại tiểu thƣ - khuôn mặt. ( chỉ bằng ta lực lƣợng của chính mình, có thể bảo hộ trọng yếu - đ ng bạn sao? ) Hắn luân phiên nhìn bị bao vây ở da cái bao tay ở dƣới tay trái, cùng với khắc có kiếm chi " Tinh Linh khắc ấn " - tay phải —— Kamito cuối cùng cấp r đáp án. " Đ ng minh - kỳ hạn đi r đem ki hắc kỵ sĩ —— Nepenthes · Ro đả đảo mới thôi đúng không? " " Không có vấn đề. Bất quá đ ng minh trong lúc ' Ma thạch ' Phải công bằng phân


phối. " " A a, hiểu. " Lẫn nhau không có dị nghị. Chính thức đặt r đ ng minh - kỳ hạn là biện pháp tất yếu. Nếu hiểu đƣợc cuối cùng có thể thăng cấp trận chung kết - chỉ có tứ chi đội ngũ nên hiểu biết đ ng minh đến khoảnh khắc cuối cùng tái lẫn nhau tranh chấp bất quá là thai diện thƣợng - nói suông. " Có chuyện ta muốn hỏi một chút. " " Cái gì ?" " Vì cái gì đƣ r cùng chúng t đ ng minh? " Không phải ho i nghi n ng có ý đ gì —— Chỉ là trắng ra - nghi vấn mà thôi. ". . . Vì cái gì hỏi nhƣ vậy? " " ' Sc rlet đội ' Ở học viện - đại trong ngo i cũng bất quá l đứng hàng thứ đệ tam mà thôi. Còn có bài danh rất cao - đội ngũ —— Nói thí dụ nhƣ ' Phi Long đội ' - cứ điểm không phải càng thêm gần sao? " " Cấp bậc và vân vân, bất quá là học viện thành tích chuyện. " Mill đã bình ổn đạm thanh âm nói. " Kagehaya Kamito —— Ngƣơi l vô cùng mạnh - Tinh Linh sử. " " Không chuyện nhƣ vậy —— " " Có lệ t cũng vô dụng. Tối hôm qu ngƣơi cùng Leonor · Lancaster - Kiếm Vũ —— " " Ngƣơi thấy đƣợc a . . ." Kamito bãi làm ra một bộ vẻ mặt đ u khổ rên rỉ nói. Nói nhƣ vậy, lúc ấy bởi vì kết giới bị phá hƣ cho nên ho n to n không có đƣ đến tác dụng. Cùng Tinh Linh sử cùng chung tầm nhìn - điều tra dùng Tinh Linh, có thể xâm nhập đến " Cứ điểm " Bên trong cũng rất bình thƣờng. " Khi đó ' Phá liệt sƣ đo n ' Toàn bộ th nh viên đều dự đoán ' Sc rlet đội ' Sẽ ở ngày đầu tiên liền bại lui xuống đi. Chính l

ngƣơi lại thắng cái kia Leonora. "


"—— Không phải thắng a. Là thật vất vả đánh cái ng ng t y m thôi. " Kamito nhún nhún vai. " Hơn nữa —— N o đó c n thiệp thủ đoạn đối với ngƣơi m nói rất hữu hiệu. " Milla lạnh lùng mà nhìn Kamito. " Ha? " " Rawson Belle công quốc - điệp báo bộ nắm giữ ngƣơi không gì sánh kịp mà thích loli - tình báo. " " Kia tình báo là chuyện gì xảy ra a! " " Không cần che giấu cũng không có qu n hệ. " " Ta mới không che giấu! " " T nghe nói ngƣơi nhƣợng trần nhƣ nhộng - loli ở trên giƣờng cho ngƣơi hầu hạ giấc ngủ. " ". . . ! " . . . Này ở ý n o đó lên l sự thật. " Không, không phải trần tru ng a . . . Est là trần tru ng tất chân. " ". . . Không quan hệ. Loại n y tính thích đã ở trong lòng bàn tay. " " Mới không phải cái gì tính thích! Nói theo ý n o đó thƣợng còn thật lợi hại a, Rawson Belle công quốc - điệp báo bộ . . ." A lôi Sera Tinh Linh học viện - học sinh trung hỗn loạn nƣớc hắn - điệp báo nhân viên - nghe đ n nhƣng thật ra nghe qua, xem bộ dáng là thật sự a. " Trần tru ng tất chân và vân vân, tuyệt đối không phải hứng thú của ta nha. " " Yên tâm đi. T cũng vậy sẽ bảo trì mang tất. " ". . . Gì ?" Không nhìn hoang mang trung - Kamito —— Milla bắt đầu cởi đ ng phục. " Chuyện nhƣ vậy còn là lần đầu tiên, có thể l m đƣợc h y không t cũng không phải rất rõ ràng . . ."


Nàng dùng tịnh không thuần thục - động tác đem cúc áo một đám m cởi bỏ. Ở nàng chính muốn cởi bỏ váy ngắn - vòng trang sức khi —— " Chờ vân vân ngƣơi định làm cái gì! " Kamito vội vàng hấp tấp mà bắt lấy nàng mảnh khảnh cổ tay. Milla thất thần r i. ". . . Nam nhân không phải, sẽ bởi vì này loại sự vui mừng sao? " " Không, không phải nói nhƣ thế n o đây . . ." Theo nửa mở - quần áo trong - khoảng cách trung trộm nhìn trộm lấy đƣợc đáng yêu nội y đối với ánh mắt mà nói quá mức kích thích. Milla dùng cứng nhắc thanh âm nói —— " Chẳng lẽ nói ngƣơi đối mƣời ba tuổi - thân thể cảm thấy bất mãn sao? " " Wow

trƣớc trƣớc cho t đem y phục mặc hảo, sự tình tại đây lúc s u nói

sau! " K mito kêu to đứng lên, nhanh chóng cho nàng phủ thêm lúc trƣớc cởi - đ ng phục áo khoác. ". . . Ngƣơi thích mặc quần áo làm sao? " " Không đúng! Còn có căn bản không hiểu ngƣơi muốn làm gì. Chúng ta không phải đ ng tiến h nh đ ng minh can thiệp sao ?" ". . . Dùng H Chuyện đến lôi kéo n m nhân l phi thƣờng hữu hiệu - can thiệp thuật. " " T nói ngƣơi

l có chuyện nhƣ vậy a . . ."

Kamito thật dài mà thở dài một tiếng. . . . Thì ra là thế. Cho rằng là nam nhân mà nói hẳn là sẽ bị đơn giản mà lôi kéo tới tay đi. " Cho dù ngƣơi không l m loại chuyện n y t cũng vậy sẽ cùng ngƣơi đ ng minh. " ". . . Thật sự? " Milla chớp chớp tả hữu màu mắt cùng dị - ánh mắt. "A

cho nên đừng giống nhƣ vậy đem thân thể của chính mình trở th nh đạo cụ


giống nh u đến sử dụng a. " ". . ." K mito đem t y của mình bỏ vào trong lúc kinh ngạc - cô gái trên đầu. " ' Sc rlet đội ' Cùng ' Phá liệt sƣ đo n ' Ký kết đ ng minh r i. " " Nhƣ vậy a . . . Vậy đƣợc r i. " Milla yên tâm giống nhƣ m thở ra một hơi. —— Nói thật đối " Scarlet " M nói đ ng minh chỗ tốt kỳ thật không có bao nhiêu. Thánh thuộc tính - Tinh Linh quả thật thật tin cậy nhƣng có phải thế không tuyệt đối tất yếu. Chính l

ngƣời thiếu nữ này là Kamito - ân nhân cứu mạng.

Hơn nữa, nhìn mất đi đ ng bạn, gần chính mình một ngƣời may mắn còn t n tại xuống dƣới - nàng, cảm giác, cảm thấy có loại không thể vứt tới không để ý tới - cảm giác. ( . . . Xem r t đối vứt bỏ mèo thật không có cách a. ) Trong đầu góc hiện lên song đuôi ngựa Hỏa Miêu thiếu nữ gƣơng mặt, Kamito nở nụ cƣời khổ. . . . Claire chuyện cũng l m cho nhân lo lắng. Tuy rằng nàng ứng với nên sẽ không đơn giản nhƣ vậy liền bị ngƣời giết chết —— Đột nhiên, Kamito phát hiện Milla chính ngẩng đầu chăm chú nhìn chính mình. " Ân, làm sao vậy? " " K geh y K mito ngƣơi không đem lƣng khom xuống dƣới mà nói thì không thể ký kết ký kết đ ng minh - ' Thệ ƣớc ' R i. " "A

nhƣ vậy a . . ."

" Thệ ƣớc " Chỉ chính là, Tinh Linh sử nhóm lẫn nhau ký kết lời thề - nghi thức. Đ ng quyết định muốn tiến hành trọng yếu - giao dịch thƣờng xuyên thƣờng bị sử dụng. Nếu là làm ra trái với " Thệ ƣớc " Chuyện tình, nên Tinh Linh sử sẽ gánh vác trọng đại -


khiển trách. Không chỉ có sẽ bị trƣờng kỳ đoạn tuyệt đến từ địa mạch - ân huệ hơn nữa sẽ bị các tinh linh thị l địch nhân, tịnh m căn cứ trƣờng hợp - bất đ ng, thậm chí có thể mất đi gọi về Khế Ƣớc Tinh Linh - năng lực. Kamito phối hợp với Milla - thân c o cúi ngƣời xuống đ ng thời vƣơn t y phải - ngón cái. Mill cũng giống nhau dựng thẳng lên ngón cái cùng K mito đích ngón t y tƣơng hợp áp đi xuống. " Ngô lấy Tinh Linh Vƣơng tên nhƣ thế thề. Cho dù trời sụp đất nứt —— " " Tao cùng mày sở đứng thẳng chi thề, tuyệt không phá vứt bỏ. Nếu không —— " " Ngô thân đem vĩnh chịu cƣớp hỏa sở thiêu đốt cho đến h n tiêu ảnh tán —— " Từ Tinh Linh ngữ mà biện thành chức, thệ ƣớc lời nói. Cuối cùng —— Thu. ". . . ! ? " Milla · B Dorset hơi chút kiễng mũi chân ở K mito trên gƣơng mặt hôn hít xuống. ". . . Cái! ? Ngƣơi ngƣơi mới vừa, vừa r i —— " " Vì sử ' Thệ ƣớc ' Thành lập, hôn môi là ắt không thể thiếu. Ngƣơi cũng không phải không biết đúng không? " Milla bình thản nói. " Nói nói thì nói nhƣ thế r i . . ." Kamito bối rối mà gãi lấy đầu. . . . Cùng nữ hài tử hôn môi chuyện nhƣ vậy nói nhƣ thế n o cũng l m cho nhân cảm thấy ngƣợng ngùng. Nha, hôn môi - chỗ không phải môi cũng đúng —— Đây l duy nhất - cứu tinh r i. K mito hơi chút do dự một h i —— Ôn nhu mà cầm Milla - thủ hôn một chút. " Nhƣ vậy có thể sao? "


". . . L m ngƣời ta giật mình đây. Không nghĩ tới ngƣơi nhƣ vậy quý ông. " " Giật mình v vân vân l dƣ thừa - . . ." Hơi có chút thất vọng thuyết, Kamito lấy tay lấy ra tự v o bên tƣờng - Est. Tuy rằng thân thể h y l rách rƣới trạng thái, bất quá vẫn chƣ tới đi không đặng trình độ. " Ta nghĩ cùng đ ng bạn hội hợp a, có thể lập tức từ nơi n y xuất phát sao? " " T cũng vậy đ ng ý. Tuy rằng nơi n y cũng có kết giới, bất quá thật sự khó nói thật an toàn. " H i ngƣời theo trong động quật đi r

không trung đã muốn trở tối.

Không nhƣ lúc trƣớc - bão táp, khả hạt mƣ còn tại thƣ thớt mà nhỏ giọt. Nhìn vừa mới rớt xuống - vách đá K mito thở dài. . . . Theo kia loại đị phƣơng đến rơi xuống, thực mệt có thể nhặt về một mạng đây. ( chỉ mong Cl ire cũng không có chuyện là tốt r i . . . )

Cùng thời khắc đó ở trong rừng rậm - " Cứ điểm " Elis cùng Rinslet đ ng ở triển lãm chính mình đ ăn đích cổ tay. Ở bờ sông để đặt - hòn đá trong đống, phong ấn Viêm Tinh Linh - Tinh Linh khoáng thạch chính phát r đỏ đậm - quang huy. Mƣ còn tại, bất quá thác Elis mở ra - Phong Chi Kết Giới - phúc, không cần lo lắng đ ăn sẽ bị hạt mƣ đánh tới. ". . . Đã muốn trở nên thật tối sầm đây. " Quấy trong n i - bơ chƣng đ ăn Rinslet bất an mà thầm nói. " Cl ire cùng K mito đều không có sao chứ? " " Lo lắng sao? " " Mới, mới không có loại chuyện n y đây . . . Thật nóng! " Kích động ở bên trong Rinslet đích ngón t y bị nƣớc c nh văng đến. " H i ngƣời kia trong lời nói không cần thay bọn họ qu n tâm. Đây chính l ở học viện


- chiến kỹ trong khi huấn luyện cũng l đứng đầu cấp bậc - h i ngƣời nha. " Elis cắt lấy cá sông - sashimi, tịnh m đem chúng nó rót v o trong n i. " Nói thì nói nhƣ thế đúng vậy đây . . ." Rinslet liếm bị hơi hơi bị phỏng - đầu ngón tay —— " Dù nói thế n o đây chính l đƣợc xƣng l dạ chi M vƣơng - Kamito a, làm cho ngƣời ta lo lắng hắn có thể hay không lôi kéo can thiệp đối thủ - nữ hài tử . . ." " Ngô . . ." Elis đột nhiên dừng cắt cá - thủ. " Xác thực, quả thật điểm ấy thật l m cho ngƣời ta lo lắng. Đƣơng nhiên, ta, ta chỉ - là đối phƣơng - nữ hài tử, nha. " " Ân ân t cũng vậy vì đối phƣơng - nữ hài tử lo lắng a! " " Nhƣng nhƣng l cho dù l đƣợc xƣng l dâm Vƣơng - K mito cũng thật sự sẽ không đối mƣời ba tuổi - loli r t y đi. " " Chính là, ta nhớ đƣợc K mito phí trƣớc đối với ta cùng chỉ có chín tuổi - muội muội thƣớc lôi Yuu nói qu

nghĩ muốn ăn tỷ muội sandwich và vân vân nói! "

. . . Loại n y cũng không sự thật chuyện tình, tựa h ở Rinslet - trong lòng đã muốn trở nên ung dung r i. " Ngƣơi ngƣơi nói cái gì! ? Thật l m cho ngƣời khác o ƣớc . . . Thực, thật hạ lƣu! " Elis dùng sức m đem thái đ o chém v o cái thớt gỗ thƣợng. ". . . Thật l . K mito ngƣời n y nên nói nhƣ thế n o đâu r i chính l loại, trời sinh - — —" " Trời sinh - nữ tính công địch a! " " Đúng đúng bởi vì tên ki thƣờng xuyên đột nhiên nói r l m cho ngƣời t tim đập rộn lên - lời nói a. " " Ân! Tâm, ngực giống nhƣ bị bắt chặt giống nh u nhƣợng l m cho ngƣời ta trở nên kỳ quái! " " Ngô, ngô ân, Kamito lời nói thật sự đối trái tim không tốt. . . . Bởi vậy tên kia là nữ


tính công địch a! " H i ngƣời khí phách tƣơng hợp, lẫn nhau gật đầu. . . . Thừa dịp bản nhân không ở thời điểm, thật đúng l thảm đạm - lí do thoái thác a. Chính là, chẳng biết tại sao, ra vẻ không có thực đích sinh khí - cảm giác. " Ai da, rất thơm - hƣơng vị đây · . " Lúc n y Fi nn đã đi tới, hứng thú tr n đầy mà liếc trộm nấu súp - n i. " Không ngại m nói t cũng vậy đến hỗ trợ a? " " Nhân thủ đã đầy đủ r i! " " Công chú điện hạ phải đi nghỉ ngơi thật tốt đi. " Rinslet cùng Elis liều mạng mà lắc đầu. H i ngƣời cũng biết Fianna tay nghề nấu ăn - chỗ đáng sợ. " Cái gì thôi . . . Chỉ có ta bị bài trừ bên ngoài mới không cần đây. " Fianna không hờn giận mà cố lấy hai má. Đ ng ở đó. Sa sa sa —— Xa xa - cây cối kịch liệt m l y động. ". . . ! ? " B ngƣời kinh ngạc mà nhìn lẫn nhau - mặt. Nếu nhƣ l có m ng địch ý - t n tại, ở cƣớc đạp nhập kết giới - cái kia nháy mắt, hẳn l cũng sẽ bị phát hiện mới đúng —— Cuối cùng, theo cây cối đối diện xuất hiện chính l trên ngƣời quấn quanh lấy mỏng manh ngọn lửa - Hỏa Miêu Tinh Linh. Có thể là bị mƣ giã m bị trên diện rộng suy yếu r i. " Scarlet! ? " " Claire bọn họ đã trở lại sao? " B ngƣời lập tức đuổi tới mặc dù sắp biến mất loại - Hỏ Miêu Tinh Linh bên ngƣời. Scarlet dùng hết cuối cùng - khí lực dùng thiêu đốt lên - cái đuôi chỉ hƣớng cây cối ở chỗ sâu trong về sau, cứ nhƣ vậy hết sức mà giải trừ thực thể hóa, biến mất tại trong hƣ không.


B ngƣời mau mau vọt tới cây cối bên kia, ở nơi n o —— " Claire! ? " Claire cả ngƣời bị mƣ rơi thấp đầy ngƣời lầy lội mà té trên mặt đất. Kiêu ngạo - song đuôi ngựa thê thảm m rơi rụng, bóng loáng - da thịt cũng vết thƣơng trải rộng. ". . . Đến tột cùng, xảy ra chuyện gì! ? " ". . . Ô . . ." Theo Claire - môi lý hơi hơi đổ xuống ra một chút hơi thở. "—— Còn có ý thức đây. T muốn cho nàng dùng chữa khỏi - ma pháp, chuẩn bị nghi thức dùng - đạo cụ! " Fianna vẻ mặt khẩn trƣơng m phát r chỉ thị. " Ta, không có việc gì, cho nên . . ." Thống khổ mà hô hấp lấy, Claire liều mạng mấp máy môi. " Thần . . . Nhân . . . Không thoải mái đi cứu Kamito trong lời nói . . . ! "


Chƣơng thứ năm Từng ngƣời b n đêm Từ nhỏ năm cùng Ám Tinh Linh gặp đƣợc ng y hôm đó lên đã qu mấy ngày. Lúc này thiếu niên - thể xác và tinh thần đều hoàn toàn - bị đánh vỡ r i. " Trán . . . A . . ." Đến bây giờ mới thôi, hắn tự phụ có thể gắng gƣợng qua phải làm chết tử tế vong - giác ngộ - nghiêm khắc - quân sự huấn luyện. Trên thực tế, có rất nhiều cùng hắn cùng nhau bị m ng đến - bọn nhỏ đem bọn họ còn nhỏ - sinh mệnh đều mất đi nhƣ thế. Đối bọn hắn chết đều không có bị cấp cho i điếu đ ng tình, cùng danh dự. 【 Giáo đạo viện 】 - các lão nhân xƣng hô những hài tử ki vì không có tƣ cách nhân, liền giống bị hỏng mất đâu đạo cụ bình thƣờng đem chi vô tình - vứt bỏ. Nhƣng thiếu niên ở nơi n y trong địa ngục vẫn còn t n tại. Đạt đƣợc t y không đã đem kỹ thuật cao siêu - sát thủ tập đo n đánh bại - lực lƣợng. Nhƣng l

n y nhƣng đều l đ ng đẳng với trò đù - kỹ xảo.

Thiếu niên ở gần mấy ng y đã bị nhân giáo hội tới điểm ấy. ". . . Kamito, không có chuyện gì sao " Ám Tinh Linh cô gái vẻ mặt lo lắng - nhìn trộm r i ngã xuống - Kamito - mặt. ". . . Không cần . . . Chạm vào ta . . . ! " ". . . Cái kia, thực xin lỗi " Cô gái lấy một bộ bị thƣơng - biểu tình dời đi thủ. " Không nên tức giận a. Bởi vì " Cho ngƣơi trở nên mạnh mẽ " Là ta bị trao tặng sứ mệnh " ". . . Tức giận? " Thiếu niên nhìn chăm chú v o cô gái. " Ngƣơi đ ng vũ nhục ta sao? ———— Ta không có cảm tình, ta là vì giết chóc m sinh đích xác đạo cụ "


Thiếu niên lấy cả ngƣời l đả thƣơng - thân thể đứng lên. Cùng ngoài miệng nói tƣơng phản, lại cảm thấy ngực bị nắm cong bình thƣờng xúc động. Không phải phẫn nộ cũng không phải oán hận. Mà là cái gì khác ———— Cảm tình. Cho nên, không thể không khiến nó biến mất, tuyệt đối phải. Vì trở thành hoàn mỹ - cỗ máy giết ngƣời. " Đem ngƣơi giết chết l t dƣới chăn đạt - mệnh lệnh. Cho nên ———— Đem quán triệt đến cùng l đƣợc r i " "———— Ân đúng vậy nha. Thử giết t đi K mito " Theo trong động đi r - Kamito bọn họ đi ở b n đêm - trong rừng rậm. Chung qu nh đã muốn nhất mảnh hắc ám, nếu nhƣ không có Tinh Linh khoáng thạch - đèn trong lời nói ngay cả bên chân đều nhìn không tới a. Trong rừng rậm l m ngƣời ta cảm thấy hàn ý - dạ chi Tinh Linh bắt đầu hoạt động, rất xa nghe thấy m thú cũng bắt đầu tru lên. " Kamito " ". . . Ân? " Cổ tay áo bị nhẹ nhàng - lôi kéo K mito qu y đầu. " Đã l buổi tối r i tiếp tục miễn cƣỡng h nh động là rất nguy hiểm - " Quả thật b n đêm l m thú cùng nguy hiểm - Ma Tinh Linh hoạt động thƣờng xuyên - thời gian mang. Cố ý đi trong rừng rậm không là cái gì thông minh - hành vi. " Không có chuyện gì ơ bởi vì t đã th nh thói quen b n đêm - Kiếm Vũ " K mito vì để cho nàng n tâm bình thƣờng nói. Trên thực tế, ở 【 Giáo đạo viện 】 Lý còn nhận quá không nhìn dã - trong không gian - huấn luyện. Đây l nghề nghiệp sát thủ - cơ bản kỹ năng chiến đấu một trong. " B n đêm - Kiếm Vũ . . ."


Milla lấy khinh miệt - tầm mắt nhìn chằm chằm bên này. " Vân vân, không phải loại n y b n đêm - đại hội thể dục thể thao loại - nhỏ bé khác biệt a! " " Ai cũng không nói quá lời nhƣ thế đi. " Milla vẻ mặt bất đắc dĩ - than thở nói. " Tái hơi chút đi một h i đi. Đích xác tại đây dạng - trong rừng rậm cũng không thể nghỉ đêm đây n y " " Đã biết " Milla gật gật đầu. " Sợ hãi sao? . . . Nói nhƣ vậy, phải kéo tay sao? " " Nghĩ tại hắc ám - trong rừng rậm dắt nữ hài tử - thủ . . . Hoàn toàn chính là dụ dỗ phạm - ý đ " " Ngƣơi

. . ."

Kamito nửa mở mắt hừ hừ nói ———— " Gục xuống! " Đột nhiên trên cổ cảm thấy chán ghét - hơi thở đã đem n ng ép đến ở trong bụi cỏ. ". . . Kamito? " " An tĩnh " Kamito ở Milla - bên tai nhẹ nhàng mà nói. Ở h i ngƣời - trên đầu, bay qua một cái máu tái nhợt - hỏa cầu. Một bên lung la lung lay - biến đổi hình thái, tự nhƣ ở liếm rừng cây bình thƣờng quay về . Chỉ sợ l

chi đội ngũ ki sở thả ra - tr xét dùng Tinh Linh đi. . . . Nếu bị phát hiện

mà nói thì phiền toái. Cái kia Tinh Linh ở chung quanh chuyển trong chốc lát, liền biến mất ở tại rừng rậm - ở chỗ sâu trong.


" Hô . . ." Kamito sát m hôi trán, tuy rằng rất dễ dàng mà có thể đuổi đi điều tra dùng Tinh Linh nhƣng l m chuyện nhƣ vậy mà nói chẳng khác n o đem vị trí nói cho cho cùng Tinh Linh cùng chung thị giác - Tinh Linh khiến. Rớt xuống vách đá thời điểm cũng đã bị thƣơng r i thân thể - mệt nhọc cũng ch ng chất . Nói thật, ở trạng thái này hạ bị tập kích tình huống, thật muốn lảng tránh đây. " Kamito —— " " Ân? " " Hy vọng ngƣơi không s i biệt lắm có thể cho mở đi " ". . . Ôm, thật có lỗi! ? " Hình nhƣ l thủ vừ lúc đặt tại ngực củ n ng thƣợng. Kamito vội v ng đứng lên. . . . Mềm mại - cảm xúc còn lƣu lại ở trên tay. " Bởi vì là tình huống khẩn cấp vậy cũng không có biện pháp " Nàng vẻ mặt không cần bộ dạng, phủi đi trên váy - tro bụi đứng lên. Chính l đến 13 Tuổi cũng Hẳn là sẽ có cảm giác xấu hổ a ———— H i ngƣời một bên tăng mạnh cảnh giới, một bên lại bƣớc tới đi trong rừng rậm. " Nói ———— " K mito đi ở nhân trời mƣ m lầy lội con đƣờng lên hƣớng Milla hỏi. " Cùng Milla ký kết khế ƣớc - Tinh Linh l nhƣ thế nào loại hình a " Mặc dù nói quá là thánh thuộc tính - Tinh Linh nhƣng chủng loại cũng l s i lệch quá nhiều. Nói đến phát triển khuynh hƣớng, thật giống nhƣ Fi nn - Kỵ Sĩ Tinh Linh giống nhau, am hiểu phòng ngự phƣơng diện - Tinh Linh rất nhiều. Bất quá xét đến cùng cũng chỉ là phát triển khuynh hƣớng. Chỉ phải hiểu Tinh Linh - loại hình m nói đem vận dụng phƣơng pháp hẳn là cũng sẽ phát sinh nặng biến hóa lớn. Nhƣng l

Mill im im lặng lặng gật gật đầu.


" Cho dù chúng ta là minh hữu t cũng không thể nói cho ngƣơi biết. Bởi vì của ta Tinh Linh là quốc gia - cơ mật a " " Phải không . . ." Không có biện pháp K mito ngƣợc lại hỏi khác. "———— Ngƣơi ngƣơi có nghĩ tại 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Thƣợng thực hiện - 【 Nguyện vọng sao 】 ? " Bình thƣờng - suy nghĩ một chút m nói đó l một ngu xuẩn - vấn đề. Không có 【 Nguyện vọng 】 Mà tham gia 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - Tinh Linh sử cái gì, không có khả năng sẽ có a. Nhƣng l

n y tên l Mill · Ba Dorset - cô gái ————

Lạ lùng, cảm giác cơ h không có loại n y động cơ. Cho nên sinh ra hứng thú. Nhƣng l . "———— Không có " Mill nói nhƣ vậy. " Không vậy? Không có 【 Nguyện vọng 】 Mà nói vì cái gì ———— " Cho dù cùng đội khác đ ng minh cũng muốn phải liều mạng thắng đƣợc đây — ——— " Bởi vì t l l m đạo cụ mà sinh ra - t n tại. Chính l l m đạo cụ m đi ho n thành nhiệm vụ thôi " ". . . Đạo cụ? " Kamito bu n bực - đột khởi mày. Nếu nhƣ l l m kỵ sĩ - lòng trung thành nghe với ———— Nhƣng cảm thấy đƣợc cùng này bất đ ng. Không bằng nói, chỉ là vì quán triệt mục đích m sống giống nhau ———— Không phải so sánh cũng không phải cái gì khác chính l nhƣ vậy ý tứ, loại này ấn tƣợng đây mới l đạo cụ cái từ này - ý nghĩ .


( ngƣời này . . . ) Kamito biết cùng ngƣời thiếu nữ n y tƣơng tự thiếu niên. Mất đi hết thảy - hy vọng, không lâu ngay cả cảm giác tuyệt vọng cũng quên mất - thiếu niên. Bị bắt bỏ qua thân vì nhân loại tƣ cách chính l chỉ làm một ngƣời đạo cụ mà bị dƣỡng dục - thiếu niên. ( phải không ngƣời này cùng 【 Giáo đạo viện 】 - cô nhi ———— Cùng t trƣớc kia thật tƣơng tự a ) Vẫn cảm giác không thể mặc kệ nàng mặc kệ, nói không chừng thì ra là vì vậy lý do đây. ". . ." ". . . Làm sao vậy " Milla lấy tả hữu nhan sắc bất đ ng ánh mắt, lạnh nhƣ băng - nhìn chăm chú v o Kamito. Này bỏ qua hết thảy cảm tình - ánh mắt cùng đ ng cùng Resti gặp gỡ bất ngờ tiền - Kamito - ánh mắt phi thƣờng tƣơng tự. " Không cái gì cũng không có. . . . Nh nh lên đi thôi " Kamito im im lặng lặng qu y đầu lại nói s u đó lại lần ở lầy lội - thổ đị thƣợng bƣớc tới. " Ha ha . . . Kami. . . to, . . . Kamito bị . . ." Claire im im lặng lặng nằm ở lều trại trung - n o đó trên giƣờng lớn. Toàn thân ngâm mãn m hôi, lấy vẻ mặt vẻ mặt thống khổ, kêu tên Kamito. L để ý biết trong ánh trăng mờ ƣ tại kia trong mắt ra vẻ không có tức giận. " Claire tình huống nhƣ thế n o đây? " Bƣng tới một chén canh nóng - lâm Sileite, vẻ mặt lo lắng nói. " Đốt - rất lợi hại a. . . . Hình nhƣ l tại ki trong mƣ vẫn chạy đến nơi đây bộ dạng đây. "


Fianna lẳng lặng gật đầu. Bóng loáng - da thịt bị cây cối - tờ giấy cái móc đến, hiện đầy miệng vết thƣơng. " Tuy rằng vết thƣơng trên ngƣời còn có biện pháp trị liệu nhƣng l c o nhƣ vậy đốt còn thật l m ngƣời khác không thể l m gì đây . . ." ". . . Không đi . . . Trợ giúp Kamito trong lời nói . . ." " Hiện tại, kỵ sĩ đo n trƣởng chính tập trung phong chi các tinh linh khiến chúng nó đi tìm r i đến buổi sáng m nói chúng t cũng có thể đi th m gi tìm tòi " ". . . B n đêm - rừng rậm thật sự là quá mức nguy hiểm nha. " Fianna vẻ mặt không cam lòng - cắn chặt khớp hàm. Bị m ng đến trong lều - Claire, một thời kỳ n o đó trở về sau ở vào mông lung trạng thái đối với các nàng giảng chuyện đã xảy ra. Trong rừng rậm bị gặp 【 Luyện Ngục Tông Đ 】 - hắc kỵ sĩ ———— Nepenthes · Ro

s u đó tới giao chiến chuyện.

Ở trong chiến đấu, Kamito vì bảo hộ Claire mà rớt xuống thác nƣớc. Này lúc sau, thật vất vả thoát khỏi Ám Tinh Linh cùng hắc kỵ sĩ - truy kích, tuy rằng nghĩ muốn đi tìm K mito bất tri bất giác thể lực đã đến cực hạn mà mất đi ý thức, chú ý tới - lúc s u đã đã trở lại ———— Cứ nhƣ vậy r i. Là Scarlet bằng v o phán đoán củ mình đem đã muốn tình trạng kiệt sức - chủ nhân b n đến nơi n y. " Không nh nh điểm đi trong lời nói . . . Kamito liền . . ." " Vân vân ngƣơi đ ng l m cái gì . Ngƣơi còn không phải có thể l m động - tình hình đi! " Đối với muốn từ trên giƣờng lên Claire, Fianna hiếm thấy - phát ra thanh âm tức giận. " Nhƣng l K mito vì bảo hộ ta, mà rớt xuống thác nƣớc . . ." Claire cho tới nay - đều thật kiên cƣờng - ánh mắt, chảy r nƣớc mắt. Lấy đ ng phục - tay áo ý vị - l u nƣớc mắt.


" Thật là, lại biến trở về từng đã l thích khóc quỷ Cl ire nữ

"

". . . Không không đúng t tịnh không phải thích khóc quỷ! " Claire tức giận mà giống nhƣ lâm Sileite cãi lại nói. " Lấy nhƣ vậy - thân thể đi trong rừng rậm mà nói lập tức liền sẽ trở thành ma thú - thức ăn -

h y l nói ngƣơi muốn phụ lòng Kamito bảo vệ ngƣơi tâm ý đây? "

Lâm Sileite lấy nghiêm khắc - giọng nói nói xong, Claire ngậm miệng lại. " Nhƣng l . . ." " Sáng sớm ngày mai, mọi ngƣời cùng nh u đi tìm. Bây giờ còn là nghỉ ngơi trƣớc khôi phục thể lực đi " Fianna ôn nhu - vỗ vỗ Claire - đầu. " Đây l tính chất đặc biệt - vị ngọt - thuốc thiện. Vậy. Cũng để v o ngƣơi thích quả đ o nhé! " Lâm Sileite đƣ ra còn mạo hiểm sƣơng mù - canh nóng. ". . . Tạ ơn cám ơn " Claire hiếm thấy - thẳng thắn gật đầu đem cái đĩ súp - bát trà phóng tới bên miệng uống. " Thật ngon . . ." " Kamito, khẳng định sẽ trở lại " " Ân cũng đúng vậy . . ." ———— Từ trong lều vải ra tới Fianna cùng lâm Sileite, cho nhau không nói gì mà tr o đổi ánh mắt. Từ trong lều vải, truyền đến Claire nức nở thanh âm. Có thể là uống ngay canh nóng lúc sau, khẩn trƣơng cảm xúc lập tức biến mất nguyên nhân đi. Lúc này, vẻ mặt vẻ mặt nghiêm túc - Eris đã đi tới. " Claire tình huống thế nào? "


" Ta cảm thấy đƣợc nếu hảo hảo tu dƣỡng m nói đến ngày mai sẽ có thể khôi phục đi. Nhƣng nhìn gặp Kamito-kun ở trƣớc mắt mình rớt xuống thác nƣớc, giống nhƣ tƣơng đƣơng - chịu đả kích đây " " Là thế này phải không . . ." " Kamito - tìm tòi phƣơng diện thế nào? " " Mặc dù tại chung quanh thả r phong chi Tinh Linh nhƣng trƣớc mắt còn không có loại này - tình báo đây " Eris vẻ mặt không cam lòng - cắn chặt khớp hàm. " Kamito-kun . . ." ". . . Không thành vấn đề a " B ngƣời trầm mặc. B ngƣời lo lắng Kamito - tâm tình cùng Claire giống nhau. Ở rét lạnh - trong gió đêm cây cối kịch liệt - phe phẩy. Ở hắc ám b n đêm ở bên trong kích đấu - hỏa hoa phiêu tán. " Ngƣơi n y quái vật! " Nhấc lên Long Tinh Linh - Tinh Linh ma trang - kỵ sĩ gọi vào. Đó l Long Công Quốc - đại biểu 【 Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n 】 - Phó đo n trƣởng, Yuri · Eru hi đức. Bởi vì ng y đầu tiên mà bắt đầu - đại quy mô chiến đấu h nh động - nguyên nhân, mà lùi lại 【 Cứ điểm 】 - kiến tạo - 【 Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n 】 , hiện tại chính trong rừng rậm b i h i . Không có cứ điểm - đội ngũ bị cho rằng là thật tốt - con m i, tuy rằng hành quân trung bị tập kích nhiều lần nhƣng các n ng ngƣợc lại đem sở hữu vô mƣu - kẻ tập kích đều cấp giết chết. Nhƣng l

lần thứ ba tập kích tới đƣợc nhân, cấp bậc của hắn cùng trƣớc đó - kẻ

tập kích hoàn toàn không giống. " Lôi Auror đại nhân ngƣời này không phải bình thƣờng - Tinh Linh sử "


" Chú ý m u đen - xiềng xích ki hình nhƣ l sẽ hấp thu thần uy đấy! " Nhấc lên đại kiếm - lôi Aurora · Lancaster vừ hƣớng bộ hạ phát ra chỉ thị, một bên chạy tới. Bốn Long Kỵ Sĩ b o vây dung nhập b n đêm - trong bóng đêm - hắc kỵ sĩ lôi Aurora quyết đoán - chém tới. Vang vọng lên bén nhọn - đ o kiếm tƣơng gi o tiếng động Hắc kỵ sĩ cùng Long Kỵ Sĩ - lƣỡi dao kịch liệt tƣơng gi o . " Thật là khiến nhân kinh ngạc đâu r i không nghĩ tới trừ bỏ cực mạnh - Kiếm Vũ Hime bên ngoài, còn có loại trình độ này - nhân vật t n tại ———— " Lôi Aurora phát ra thanh âm kinh ngạc. Tinh Linh ma trang 【 Diệt long - Thánh Kiếm 】 ———— Phải là danh phù kỳ thực - cực mạnh cấp bậc - Tinh Linh ma trang. Nhƣng l

n ng chém r - kiếm tất cả đều bị m u đen - Ma kiếm cấp ngăn r i.

Hơn nữa, mỗi lần lƣỡi d o tƣơng gi o thời điểm, kiếm - trình độ sắc bén đều đã giảm xuống ———— " Là ám thuộc tính - Ma kiếm đây. Lại có thể xỏ xuyên qua Long Tinh Linh - kháng ma lực . . . ! " Một bên khiêng hắc sắc ma kiếm - một kích ———— " Nhƣng l n y thì thế n o đây? " Lôi Aurora thả ra Tinh Linh ma thuật - công kích. "———— Nghe một chút long - rít g o đi 【 Long hỏa thiểm 】 ! " Chân h ng - nhiệt quang thẳng đánh hắc kỵ sĩ - mũ giáp ———— " Ngay tại lúc n y Đột kích! " Kèm theo Phó đo n trƣởng - hiệu lệnh, Long Kỵ Sĩ nhóm cùng nh u giết tới đây. Tuy rằng không kịp lôi Auror ngàn - kỵ sĩ.

nhƣng bọn hắn cũng từng ngƣời đều là một chọi


Theo bốn phƣơng tám hƣớng thả ra - Tinh Linh ma trang - mũi kiếm đ ng thời xỏ xuyên qua hắc kỵ sĩ - giáp trụ ———— ! " Thành công không ———— ! " Yuri lớn tiếng trầm tr khen ngợi, trong lúc bất chợt. Theo giáp trụ - trong khe hở, bay ra vô số giống nhƣ xúc tu bình thƣờng - ám chi xiềng xích. ". . . A . . . Ha . . . ! " Long Kỵ Sĩ nhóm bị ám chi xiềng xích xỏ xuyên qua ngực, cứ nhƣ vậy bị đánh ngã trên mặt đất. Nepenthes · Roa vui vẻ - phát r l m ngƣời ta khó chịu - rít gào. Là bởi vì ở hấp thu các nàng khổng l - thần uy mà phát ra. " Không phải . . . Đi . . ." " Chúng ta - Tinh Linh ma trang, hẳn là xỏ xuyên qu ngƣơi - giáp trụ mới đúng . . . ! " Bị khóa liên bắt đƣợc - Long Kỵ Sĩ các thiếu nữ mất đi ý thức ———— " Đáng giận - quái vật ———— " Lôi Aurora - 【 Diệt long - Thánh Kiếm 】 chém đứt ám chi xiềng xích. " Lôi Auror đại nhân! " " Mời không nên xem thƣờng Diklah cổ ni á - long . . . ! " Đem to n thân - thần uy rót vào Tinh Linh ma trang, lôi Aurora phát khởi đột kích. Lấy một ngƣời ngăn chận hắc kỵ sĩ thân thể khổng l , ủng hộ hay phản đối sau Phó đo n trƣởng gọi vào. " Yuri, làm tốt lui lại - chuẩn bị ———— Ngƣời này không phải bình thƣờng - t n tại " " Chính là, cao ngạo - Diklah cổ ni á - Long Kỵ Sĩ nhân chỉ cần một cái Tinh Linh sử liền lui lại và vân vân ———— "


" Mời nhanh một chút ngƣơi muốn cả đo n bị diệt sao! " " Đúng đúng ———— " Thân là hime miko - lôi Auror

đích xác có vĩ đại - trực qu n năng lực. Chính là

mấy hiệp - mũi kiếm tƣơng gi o tựu lấy da thịt cảm thấy trƣớc mắt - hắc kỵ sĩ không phải mà t n tại chuyện. Nepenthes · Roa ở giáp trụ nội gầm thét. Hắc kỵ sĩ tản mát ra rõ ràng so với vừa r i - còn mạnh hơn - hơi thở. Yuri - Hỏa Long Tinh Linh cõng lên mất đi ý thức - đ ng bạn. Còn có ý thức - 2 Nhân cũng sải bƣớc lên cái mục đích bản thân Long Tinh Linh. Nhìn đến điều n y lôi Auror đem 【 Diệt long - Thánh Kiếm 】 Biến trở về Hắc Long - tƣ thế cũng m u lẹ - sải bƣớc lƣng của nó. Theo Nepenthes · Roa quét tới - Ma kiếm - mũi nhọn tóe phát r m u đen - lôi thiểm. "———— Lui lại! " Kèm theo lôi Aurora - một tiếng hiệu lệnh, 【 Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n 】 Lấy Đều nhịp - động tác đ ng thời ly khai. Ng y s u đó m u đen - tia chớp nổ bung, nổ bay trong rừng rậm - cây cối. ———— Nhƣng l

chỗ đã không có lôi Auror - thân ảnh củ các n ng r i.

Diklah cổ ni á - Kỵ Sĩ đo n từ nghiêm khắc - huấn luyện mà bị b i dƣỡng, xinh đẹp - lui lại phƣơng thức. ". . ." Ở b n đêm - trong rừng rậm, Nepenthes · Ro ki m u đỏ - ánh mắt sáng ngời lóng lánh . Kia trong tay nắm - Ma kiếm cũng giống nhƣ hò t n ở trong buổi tối giống nhau biến mất. Theo trong hƣ không xuất hiện, nhẹ nhàng - rớt xuống đến trên mặt đất chính là, đáng yêu - cánh đen thiên sứ.


Ám Tinh Linh Resti

n y đây ý chí của mình làm Tinh Linh ma trang mà hiện ra.

" Thật không hỗ là lôi Aurora · Lancaster, thực khó đối phó đây " Resti đƣ ngón t y đặt tại hơi hơi ti nhuận - trên môi mật cƣời cƣời " Bất quá, chỉ cần có thể áp chế cái kia quan bằng cƣờng tên, thanh danh rất cao - 【 Long Hoàng Kỵ Sĩ đo n 】 , làm chiến quả cũng vậy l đủ r i đây. ———— Cách hoàn thành - thời khắc đã muốn rất gần đây " Lấy cấm kỵ - chú ngữ sống lại M vƣơng - ý chí ———— Nepenthes · Roa. Hấp thu đại lƣợng - Tinh Linh sử - thần uy - này quái vật. Hiện tại hẳn là có sẵn có cùng hắn ngang nhau - lực lƣợng đi. "———— Kamito, chờ ta. Hiện tại, khiến cho ta giải phóng ngƣơi chân chính " Restia lấy hoàng hôn sắc - con ngƣơi ngẩng đầu nhìn tinh mảnh bay ra - bầu trời đêm. " Lập tức. Có thể nói cho ngƣơi biết r i t v ngƣơi gặp nhau chính là - ý nghĩ ———— " B năm trƣớc đây ở nuốt sống của nàng 【 Nguyện vọng 】 Ở bên trong, bị lộng Đắc thất linh bát lạc đích quá khứ - trí nhớ. Nàng bây giờ cùng trƣớc kia - Resti đã l bất đ ng - t n tại ———— Nhƣng ng y cả nhƣ vậy còn lƣu lại giống nhƣ bảo vật bình thƣờng nhẹ nhàng lóe ra - trọng yếu - kỷ niệm. Trong lòng ngọt ngào - cảm giác đ u đớn. Chỉ sợ, chính là mọi ngƣời gọi là luyến ái gì đó. Chính l ng y n o đó - kỷ niệm, không thể để cho bất luận kẻ n o điếm ô nó. "———— Có thể l m đƣợc m nói K mito t nghĩ nhƣợng ngƣơi giết ta à. " Chƣơng thứ sáu Đánh lén b n đêm M i dƣới mặt đất - hỏa Tinh Linh khoáng thạch tản r đỏ đậm - quang huy. Kamito bọn họ gần đây tìm cái nh m thạch - bóng ma, lấy chính thức ấm. Phong ấn hỏa Tinh Linh - Tinh Linh khoáng thạch với củi lửa bất đ ng, không sẽ sinh ra ngọn


lử cũng sẽ không sinh r khói hơn nữa không thấy đƣợc điểm n y cũng hết sức phƣơng tiện. Tuy rằng rất muốn mau chóng cùng Khắc Lôi á bọn họ hội hợp nhƣng l ở nguy cơ tứ phí b n đêm - trong rừng rậm tiếp tục miễn cƣỡng đi tới thật sự là không thể nào. Nếu chỉ có Kamito lời của mình còn dễ nói nhƣng l hiện tại hắn còn mang theo một cái mƣời ba tuổi - nữ hài tử. " Kamito, không lạnh sao? " Biến trở về cô gái tƣ thế - Est, gắt gao mà ôm lấy Kamito - cánh tay " Ân, ta không quan hệ " Kamito khẽ vuốt lên Est - đầu Est nhƣ l hết sức thoải mái loại mà nheo lại ánh mắt. Est cùng thƣờng ngày giống nhau không lộ vẻ gì nhƣng l

có thể là bởi vì vẫn

làm cho nàng vẫn duy trì kiếm - tƣ thế - nguyên nhân đi hiện tại - Est cảm giác, cảm thấy đ ng l m nũng bình thƣờng. " Kamito, hảo ấm áp . . ."


Est mềm mại - hai má, ở Kamito - trên cánh tay cọ tới cọ lui. Lúc này ng i đối diện - Mill

hƣớng K mito quăng đi lãnh đạm - ánh mắt.

" Ngƣơi vẫn nhƣợng khế ƣớc của mình Tinh Linh làm loại chuyện này sao? " " Không, không phải nhƣ thế —— " " Ta là Kamito - kiếm nhƣ K mito mong muốn. " Est một bộ mặt poker gật gật đầu nói xong. " Thì ra là thế đem đáng yêu - Tinh Linh nếu nhƣ chính mình mong muốn - . . ." Milla - tầm mắt - hàn khí trở nên càng ngày càng mãnh liệt. . . . Không đƣợc, hiểu lầm trở nên c ng ng y c ng sâu r i. " A đúng r i h i ngƣời các ngƣơi bụng không đói s o? Không ngại mà nói ta l m chút gì cho các ngƣơi ăn đi. " Kamito vì lừa bỏ qua loại mà chuyển hƣớng đề tài. " Tốt, của ta bụng cũng đã đói. " " Không t i - đề án. " H i ngƣời trăm miệng một lời m đ ng ý nói (. . . H i ngƣời kia, cảm giác, cảm thấy không khí dị thƣờng - tƣơng tự đây ) Kamito ở trong lòng lén lút mà âm thầm cƣời khổ nói . . . Tại ki lúc s u quá thêm v i phút đ ng h —— Theo nham trong khe bay ra một cỗ mê ngƣời muốn ăn - mùi. Đó l ở Milla mang đến còn giống bột mì dẻo b o bình thƣờng - bảo t n thực phẩm thƣợng tƣớng hun khói thịt cắt thành lát cắt s u đặt ở n y thƣợng lại dùng hơi lử

s u đó dùng đ gia vị thêm chút gia vị sau làm thành - đơn giản đ ăn. Cho dù nhƣ vậy đối với đói bụng - Kamito một h ng m nói xem nhƣ không t i -

bữa tiệc lớn r i. ". . . K mito n y t ăn đƣợc à. " " M n ngƣơi không có biện pháp a, Est . . ." K mito cƣời khổ đem bánh mì cắt thành mảnh nhỏ s u để vào Est - trong miệng.


" Ăn rất ngon đâu r i K mito. " Est không chút biểu tình - lập lại thức ăn . . . Giống nhƣ tiểu động vật giống nhau - phi thƣờng đáng yêu. " Cấp Tinh Linh cho ăn. " Milla dùng rét lạnh - ánh mắt trừng đi qu . " ngƣơi cũng l đừng khách khí ăn đi. " K mito đem nóng hầm hập bánh b o đƣ tới Milla - trƣớc mắt. ". . . Ta sẽ không để cho ngƣơi tới này. " " Không phải phải cho ngƣơi ăn nh . Cái n y l ngƣơi th y t chữa khỏi đả thƣơng - đáp lễ. " ". . ." Milla không nói gì nhận lấy thức ăn đáng yêu m theo cạnh góc bắt đầu ăn. ". . . Ăn ngon. " " Vậy thì tốt quá. " K mito cƣời khổ nói. Mỹ thiếu nữ h i ngƣời không chút biểu tình m ăn bánh mì - quang cảnh, cảm giác, cảm thấy giống nhƣ vƣợt qua sự thật - tác phẩm nghệ thuật bình thƣờng. " Thƣơng thế củ ngƣơi —— " " Ân? " Milla nuốt trọn trong miệng bánh bao về sau, chậm rãi mở lên miệng. " Miệng vết thƣơng - khôi phục dựa vào là tự thân ngƣơi - chữa khỏi lực. Của ta Tinh Linh ma thuật cơ h không có đƣ đến hiệu quả gì. " " A t hình nhƣ l cái loại này rất khó nhận thánh thuộc tính Tinh Linh ma thuật thể chất đây. " Tuy rằng cụ thể - nguyên nhân không l phi thƣờng rõ r ng nhƣng theo Fi nn nói, tựa h chính là có chuyện nhƣ vậy. ". . . ? Nếu l nhƣ vậy bình thƣờng ngƣơi l nhƣ thế nào nhận trị liệu hay sao? "


Milla thật kinh ngạc - tìm hỏi. Kamito muốn lừa bỏ qua loại gãi lấy đầu. " A —— Nói nhƣ thế n o đây đ ng bạn lý - một cái hime miko, cái kia, trực tiếp đem m thuật đƣ v o thân thể giống nhau - . . . ." ". . . Đủ r i. T đại khái lý giải r i. " Milla lấy ánh mắt khinh miệt trừng mắt Kamito " K mito nhƣợng đ ng đội dùng thân thể đến phụng dƣỡng tình báo của mình xem ra là sự thật. " " Đợi đã n o. . . ! Không nên hiểu lầm a! " " Kamito, dùng thân thể phụng dƣỡng là cái gì a? " Est vô biểu tình m o i cái đầu hỏi. " Est, lời nhƣ thế không cần nhớ rõ cũng có thể nha! " " Không phải dùng nói, mà là dùng thân thể đến nhớ kỹ phải không? " " Mill

ngƣơi đ ng nói cái gì ! "

Đối xem Kamito - tầm mắt càng ngày càng hiểm ác - Mill K mito ôm đầu âm thầm kêu khổ " Hô a . . . · " " Cơm chiều cũng ăn Est cũng không s i biệt lắm đến ngủ - thời gian. " Kamito nhẹ vỗ về Est - đầu. Est cho tới n y đều là không sai biệt lắm lúc này liền bu n ngủ. " Đúng vậy, Kamito. Lấy hôn mê hình thức bắt đầu chờ thời r i ngủ ngon. " Est nhƣ l đối K mito l m nũng giống nhƣ đầu gối ở Kamito - trên gối. Bảo trì cái tƣ thế này - Est biến thành hạt ánh sáng biến mất tại trong hƣ không cuối cùng biến thành một phen duyên dáng kiếm. K mito đem đ ng ngủ - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Nhẹ nhàng - tựa vào nh m bích thƣợng " Milla không ngủ đƣợc sao? " " Ngƣơi đem t trở thành hài tử sao? "


" Không phải nhƣ vậy nh . Hôm n y đã trải qua rất nhiều mệt mỏi đi. " " Vô luận nhƣ thế n o nghĩ đều l ngƣơi muốn càng mệt một ít đi " " Rõ ràng còn có nữ hài tử không có ngủ t không có lý do gì đi ngủ trƣớc đi. " ". . . Nữ hài tử? " Milla mờ mịt - sai lệch phí dƣới. " Kamito. " " Ân? " " Không ngủ mà nói nói chút gì chuyện thú vị đi. " . . . . Cảm giác, cảm thấy, gần đây loại này không hề có đạo lý - yêu cầu trở nên nhiều hơn bộ dạng. " Ngƣợng ngùng a, ta là cái loại này không quá sẽ nói thú vị - câu chuyện - nam nhân " K mito đối với Milla nhún vai Về giảng - câu chuyện không thú vị điểm ấy l Cl ire đƣ r . " Không có vấn đề gì, hay không thú vị từ ta quyết định. " ". . . Đã biết r i. " Kamito bất đắc dĩ - hít hạ khí ---" Trƣớc đây thật lâu nơi n o đó có một nhất bị phong ấn ở ngọn đèn bên trong Tinh Linh ---- " Cùng khi đó bị Khắc Lôi á quấn kể chuyện xƣ giống nhau, hắn nói về một cái theo Restia lý nghe tới mà âm thầm ghi nhớ - câu chuyện nhỏ, bỗng nhiên trong lúc đó Milla giống nhƣ l phi thƣờng cảm thấy hứng thú giống nhau mở to hai mắt. ". . . Ách, giống nhƣ đề t i nhƣ vậy, không biết là thật nhàm chán sao? " " Sẽ không, tiếp tục đi " Bởi vì Milla lắc lắc đầu, Kamito liền tiếp theo tiếp tục nói đi xuống.


Nói thực ra, thật sự là không am hiểu kể chuyện xƣ . Dù vậy, hắn cũng một bên nhớ lại Restia kể chuyện xƣ thời điểm - miệng điều hòa thủ thế, một bên tiếp tục lấy đề tài. S u đó không lâu ---" Ha ha . . ." ". . . ! ? " Kamito kinh ngạc trong đất chặt đứt câu chuyện. . . . Không thể tin đƣợc chính l

trƣớc mắt - Mill đ ng ở trộm - chịu đựng cƣời

" Ngƣơi . . ." ". . . Làm sao vậy? " Đã nhận ra Kamito tầm mắt - Milla, vội vàng hấp tấp - dời đi tầm mắt. " Ngƣơi cƣời lên thật đúng l đáng yêu đến quá phận đây. " " Cái ngƣơi đ ng nói cái gì ! " Milla lập tức muốn giấu ở mặt bình thƣờng cúi đầu ( . . . Chẳng lẽ là . . . Ở thẹn thùng? ) Đột nhiên, Kamito thử hƣớng Milla hỏi một chút phí trƣớc vẫn chuyện cần lƣu ý. " Nha, vừa r i ở trong rừng rậm ngƣơi đã nói chính mình chỉ là một đạo cụ đi? " ". . . Kia thì thế nào? " Milla lại khôi phục thƣờng ng y lãnh đạm - biểu tình. " Đó l . . . Có ý tứ gì? " " Chính là trên mặt chữ ý tứ. Bởi vì thì phải là cái gọi là Tinh Linh sử a. " " Tinh Linh sử cũng không phải l cái gì đạo cụ nha. Ít nhất ở ta chỗ ở - trƣờng học tịnh không phải vậy. " " Đó l giá trị củ ngƣơi xem. T l vì ở 《 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 》 trung thắng đƣợc mà bị b i dƣỡng đƣợc tới đạo cụ điểm ấy chính là ta t n tại - toàn bộ giá trị. " Milla · Ba Dorset —— Gần mƣời ba tuổi - ngƣời thiếu nữ n y nhƣ l xem thấu tƣơng l i giống nhau nói rằng nhƣ vậy.


Đó l cùng tuổi nhỏ khi - thiếu niên giống nh u nhƣ đúc - một cái biểu tình. Nàng ở quốc gia của mình nhận lấy loại n o đãi ngộ K mito đại khái có thể tƣởng tƣợng đến. ( vì ở 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Thắng đƣợc mà bị đ o tạo ra tới cô gái, sao . . . ) Thật sự là tàn khốc a . . . Kamito nhỏ giọng lầu bầu hộc r ý nghĩ của chính mình. Tổ quốc của nàng, là từ thần thánh - Regi vƣơng quốc độc lập đi r không b o lâu - tiểu quốc. Vô luận quân sự lực hay là kinh tế lực, cùng chung quanh quốc gia so sánh với có thật lớn - hoàn cảnh xấu. Nguyên nhân chính l nhƣ thế, mới bị bắt buộc ở 《 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 》 này hoa lệ - trên võ đ i triển lãm của mình chiến quả, tạ lấy đề cao mình quốc gia - uy tín đi. Milla · Ba Dorset là, gần vì cái mục tiêu này mà bị b i dƣỡng đƣợc tới đạo cụ. —— Bị giáo huấn loại quan niệm n y s u đó dần dần bị bóc lột rớt nàng chỉ làm một ngƣời loại sở ứng với - cảm tình. Này quả thực tự nhƣ cùng đăng-ten Tia gặp nh u phí trƣớc - —— ( ta còn có nàng b i ở bên cạnh t . Chính l ngƣời kia lại —— ) Kamito không khỏi nói ra nói " Thật sự l nghĩ nhƣ vậy sao? " ". . . ?" " Ở 《 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 》 trung lấy đƣợc xuất sắc chính l ngƣơi to n bộ giá trị chuyện này " " Ta không biết ngoài ra - phƣơng thức sinh t n. " Milla lắc lắc đầu đúng lúc n y —— Đột nhiên, Kamito cảm thấy trong không khí - một chút xôn xao. " Kamito? " ". . . Ai nha ai nha, ra vẻ đã trễ thế này còn có khách nhân. " Ở Kamito vừ nói nhƣ thế lúc sau, Milla cuối cùng đã nhận ra. Vì cảnh giới tình huống chung quanh vẫn nhìn bốn phía ----


" Thật sự là giật mình, ta rõ ràng ẩn tàng r i hơi thở của mình mà nói. " Nham thạch - chỗ bóng tối truyền đến thanh âm của thiếu nữ " Mặc dù nói l t m lƣu - . . . Nhƣng không hổ là ngải Reisha Tinh Linh học viện đại biểu. " Đ ng thời phƣơng hƣớng ngƣợc nh u cũng phát r th nh âm theo truyền đến tiếng bƣớc chân đến xem có h i ngƣời. ( là ngẫu nhiên - gặp đƣợc sao —— Ra vẻ cũng tịnh phi một chuyện nhƣ vậy đây. ) Kamito liếm hạ môi của mình, cầm lên tự v o nh m bích thƣợng - Est. Chỉ sợ, đây l vừa r i thả ra cùng loại hỏa cầu giống nhau - điều tra Tinh Linh tiểu đội đi Bên phải một ngƣời bên trái có h i ngƣời, theo tả hữu hai bên bao bọc lại đây không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách. "—— Dũng mãnh - Vƣơng gi bọn kỵ sĩ nhƣợng thắng lợi - quang huy chiếu rọi cùng ta. " Milla vịnh xƣớng nổi lên Tinh Linh ngữ - chú văn trong t y lập tức xuất hiện Tinh Linh ma thuật - kiếm. Thần ngƣời cùng n ng đƣ lƣng về nhau bối đứng lên, hỏi: " Không gọi về Khế Ƣớc Tinh Linh củ ngƣơi s o? " " Gọi về Khế Ƣớc Tinh Linh của ta trong lời nói nhất định phải chuẩn bị đặc thù nghi thức, ở trong này không thể thực hiện đƣợc. " ". . . Nghi thức gọi về loại hình - Tinh Linh à. " Cƣờng đại - Tinh Linh bên trong cũng t n tại cần dùng nghi thức có thể gọi về loại hình, tỷ nhƣ 【 Khắc luân nhƣ thế đội 】 - bầy thú Tinh Linh liền là một cái trong số đó Mill - Tinh Linh cũng l n y chủng loại kiểu đi. Cùng với cƣờng đại - năng lực l m tr o đổi, sử dụng thời điểm cần hao phí thật lớn - thủ tục, cho nên tịnh không thích hợp với cá nhân đích Kiếm Vũ


Ở Mill giơ lên - kiếm phát ra quang mang - chiếu xuống, thân ảnh củ địch nhân hiện ra Vây quanh nhị ngƣời đi tới - các thiếu nữ ngƣời mặc cùng Milla hết sức tƣơng tự đ ng phục, h ng đáy m u trắng đƣờng vân - thiết kế vừa lúc cùng 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】 - đ ng phục tƣơng phản bình thƣờng. " Thần thánh Regi vƣơng quốc - 【 Thánh linh Kỵ Sĩ đo n 】—— " Milla một chút mở to hai mắt Thì ra là thế, Rawson Belle công quốc là từ thần thánh Regi vƣơng quốc độc lập ra tới quốc gi nghĩ nhƣ vậy nói đội ngũ - đ ng phục phi thƣờng tƣơng tự điểm ấy cũng l đƣơng nhiên đƣợc r i. ( nói đến 【 Thánh linh Kỵ S�� đo n 】 M nói đó không phải là Thánh Kỵ Sĩ Lumi n lỵ tƣ - đội ngũ s o ... ) Lumi na lỵ tƣ chính l b năm trƣớc đây ở 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Trung vẫn sấm đến trận chung kết - át chủ bài cấp - Tinh Linh sử. Sử dụng thánh thuộc tính Tinh Linh sử - Lumi na lỵ tƣ từng ở quyết thắng trong chiến đấu nhƣợng K mito ăn không ít đ u khổ. Hiện tại nàng tựa h không ở nhƣng l 【 Thánh linh Kỵ Sĩ đo n 】 Chính là ở đại lục đều có thể sắp xếp thƣợng đẳng - đội mạnh. Kamito hiện tại ở vào gần nhƣ mình đầy thƣơng tích - hiện ở trạng thái n y hơn nữa phải một bên bảo hộ Milla một bên chiến đấu mà nói tình thế tƣơng đƣơng bất lợi. "—— T nói các ngƣơi không có lui lại - định sao? Hiện tại trong lời nói tha các ngƣơi một con ngự cũng có thể nha. " " Đừng nói cƣời ngƣơi cảm thấy đƣợc ta sẽ nhƣờng cơ hội tốt nhƣ vậy chu n mất sao? " Bọn kỵ sĩ trêu đù h i ngƣời loại cƣời nhạo. Chỉ sợ các n ng đã biết 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】 Bị hủy diệt chuyện tình đi.


Đại khái ngay cả Milla · Ba Dorset - đ ng bạn chỉ có một gã tƣơng ứng với nhỏ yếu đội ngũ - nam tính Tinh Linh sử chuyện tình cũng đã biết r i. Hơn nữa, Rawson Belle công quốc cùng thần thánh Regi vƣơng quốc là thủy hỏa bất dung - quan hệ, quốc gia ở giữa chính trị nhân duyên bị dẫn vào 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Trung cũng l chuyện thƣờng xảy ra. ( . . . Chỉ có cứng rắn lên . . . Sao ) Kamito một bộ cảm thấy đƣợc thật phiền toái bộ dạng cầm kiếm dọn xong tƣ thế " Ngƣơi mới là, giao ra Milla · Ba Dorset - 【 Mắt 】 M nói buông th ngƣơi cũng không phải là không thể đƣợc nha. " " Milla - mắt? " " Ai nha . . . Cái gì cũng không biết r i cùng nàng tổ đội sao? " ". . ." K mito hƣớng Milla nhìn sang, nàng chính là yên lặng mà trừng mắt tiền - vài cái kỵ sĩ. " Milla · Ba Dorset - 【 Mắt 】 Vốn Chính là chúng ta quốc gia - tài sản. Chúng ta chính l đem thu về thôi. " " Đây rốt cuộc, là chuyện gì xảy ra " " Đối với sắp bị đánh bại - ngƣơi tới nói, không có biết đến tất yếu " Kamito bãi làm ra một bộ bất đắc dĩ bộ dạng nhún vai . . . Ra vẻ không có tiếp tục tr o đổi dƣ âm m đây. Sát - hạ xuống, kỵ sĩ b ngƣời rút nhỏ vây quanh - khoảng cách. " Milla, không phải rời khỏi bên cạnh ta. " " Chớ xem thƣờng ngƣời. Tốt xấu t cũng vậy 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】 - sƣ đo n trƣởng. " ". . . Đã biết. S u lƣng t liền gi o cho ngƣơi. " Trong phút chốc, kỵ sĩ b ngƣời đ ng thời đi động.


Kiếm cùng kiếm - trong lúc đó gi o phong th nh âm v ng vọng không trung, ở trong m n đêm hỏ ho văng khắp nơi. Kamito dùng Terminus·Est Tiếp đƣợc này rất nặng chiến phủ - một kích ". . . Cô! " Mãnh liệt - đ u đớn chạy nơi cánh t y theo trên vách đá hạ xuống đi thời điểm lƣu lại - miệng vết thƣơng lại nứt ra r i. ( ——- Quả nhiên khéo tay, xem ra thật đúng l không thể xem nhẹ các nàng ! ) Kamito một bên hƣớng bên cạnh né tránh, một bên đổi thành một tay cầm kiếm. " Nhảy không xong - —— " ". . . ! ? " Xé rách gió - thật lớn - chiến phủ hƣớng Kamito bay tới —— Ngoài ý liệu - công kích lệnh Kamito - phản ứng chậm một nhịp "—— Quần tụ - dạ chi thân thuộc A t n sát ngƣơi - địch nhân đi! " Nháy mắt, lệnh bay tới chiến phủ trên không trung biến thành vô số th nh đ n Koumori ". . . Ngƣời n y l quân đo n Tinh Linh s o! " 【 Quân đo n Tinh Linh 】 Loại hình - Tinh Linh, là có số nhiều - Tinh Linh tập hợp thể sở cấu thành - Khế Ƣớc Tinh Linh, tuy rằng không rất thích hợp chấp hành một ít vụn vặt - mệnh lệnh nhƣng l đối mặt không am hiểu ứng phó tập đo n chiến đối thủ mà nói sẽ phát huy rất lớn - hiệu quả. Kamito - Terminus·Est Chính là không am hiểu loại này tập đo n chiến - kiếm hình Tinh Linh m tr ng. Th nh đ n - Koumori Tinh Linh đông nghìn nghịt - giống nhƣ mây mƣ bình thƣờng đánh tới, Kamito rút kiếm vung lên, 【 Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm 】 - trảm kích đem tới gần - Tinh Linh đ n Vẻn vẹn dùng một cái chớp mắt liền tiêu diệt ——


Nhƣng là kia chẳng qu l quân đo n Tinh Linh - một phần nhỏ nhặt thôi, giống nhƣ Koumori giống nhau - th nh đ n Tinh Linh phát r chói t i - cắt kim loại bình thƣờng th nh âm hƣớng về K mito đều vọt tới. Bén nhọn - móng vuốt xé rách Kamito - toàn thân, bị cắt vỡ - trên vết thƣơng chảy xuống máu đỏ tƣơi. " Cô . . ." 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Trung giết chết Tinh Linh sử tuy rằng không đƣợc phép nhƣng l mặt khác, chỉ cần không suy giảm tới tính mạng nhƣợng này nếm cả trên nhục thể - thống khổ tra tấn linh tinh. . . Là có thể. Chỉ sợ mục đích đối thủ chính là chậm rãi cƣớp đoạt hắn - thể lực đi. ( nếu Khắc Lôi á - ngọn lửa chi roi mà nói một cái chớp mắt là có thể đem n y th nh đ n - Tinh Linh toàn bộ thiêu hủy đi . . . ) Kamito sẽ không phạm vi lớn - tiêu diệt dùng Tinh Linh ma thuật. Nhóm lớn Tinh Linh chiếm hết Kamito - tầm nhìn, tuy rằng xác nhận không đƣợc nhƣng chỉ sợ Mill cũng đ ng đ ng cùng tinh linh khác sử giao chiến . ( muốn đem đám ngƣời kia một đám đánh t n trong lời nói vậy cũng không dứt . . . . . ! ) Kamito nắm chặt 【 Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm 】 Dọn xong tƣ thế, kiên trì hƣớng mây mƣ loại - th nh đ n Tinh Linh trung nhảy đi v o Ôm bị thƣơng - giác ngộ đột phá đi v o trực tiếp công kích đối phƣơng - Tinh Linh sử —— ! "—— T cũng sẽ không cho ngƣơi vừ lòng đẹp ý, bắt đƣợc bất nghĩ chi ngƣời đi 【 Tội nhân - xích chân 】 A! " "—— ! ? " Đột nhiên theo trong hƣ không xuất hiện lóng lánh - gông xiềng, khóa ở Kamito - chân Kamito ở cu ng loạn - Tinh Linh đ n trung trở nên không thể nhúc nhích


" Đối thủ muốn nhập ngũ đo n Tinh Linh trung chạy thoát thời điểm hay dùng 【 Tội nhân - xích chân 】 Bắt đƣợc, Thánh linh Kỵ Sĩ đo n - phối hợp l không có sơ hở. " Ngƣời kỵ sĩ dùng khoe thắng lợi của mình loại - ngữ điệu cƣời nhạo Kamito. ( thì ra là thế, không hổ l cƣờng lực - đội ngũ

)

Kamito tại nội tâm trung động dƣới lƣỡi. Dùng quân đo n Tinh Linh đến che đậy tầm nhìn đem bắt đƣợc hệ - Tinh Linh ma trang 【 Tội nhân - xích chân 】 Dấu diếm trong đó —— Lo lắng đến Khế Ƣớc Tinh Linh ở giữ ăn ý tính ng y cả mang theo công kích. Quân đo n Tinh Linh hƣớng tới bị khốn trụ - K mito không lƣu tình chút n o tập kích đi qu —— ". . . Này tác chiến không t i. Bất quá các ngƣơi quá coi thƣờng của ta Est r i! " K mito hô to hƣớng 【 Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm 】 Rót vào thần uy "—— Cái gì! ? " Hai gã kỵ sĩ phát r th nh âm kinh ngạc. Thánh Kiếm bộc phát ra hết sức mãnh liệt - loang loáng, một chút chặt đứt trói buộc hai chân - Tinh Linh ma trang - xiềng xích. Kamito cầm trong t y phát r tính áp đảo quang mang - Thánh Kiếm, xông tới. Thành quần kết đội - quân đo n Tinh Linh riêng l tiếp xúc đến Terminus·Est Sở thả ra quang mang liền là khắc bị tiêu diệt rụng. " Cô! . . . Trở về! " Trƣớc mắt - kỵ sĩ cuống quít muốn quân đo n Tinh Linh biến trở về chiến phủ hình dáng —— Nhƣng đã quá muộn. Kamito trong nháy mắt rút ngắn cùng đối phƣơng - khoảng cách hƣớng về kỵ sĩ - bụng chém tới. " Đó nh

---- ! "


Kỵ sĩ phát r hét thảm một tiếng, lập tức đƣơng trƣờng ngã xuống. Nói cho cùng, 【 Nguyên tố tinh linh giới 】 Nội, bởi vì vƣợt qu Tinh Linh m tr ng thƣơng tổn - bộ phận sẽ chuyển thành tinh thần thƣơng tổn, cho nên cô gái chỉ một lần - mất đi ý thức. Đ ng thời, giống nhƣ mây đen giống nhau - quân đo n Tinh Linh cũng trở thành hạt ánh sáng tiêu diệt hết " Hô . . . Hô . . . " K mito đem mất đi h o qu ng - Thánh Kiếm cắm ở chỗ, bả vai dựa vào kiếm thở hổn hển ( quả nhiên, thật gian nan a . . . ) Terminus·Est Là cực mạnh cấp bậc - Tinh Linh ma trang. Bởi vậy, giống nhƣ bây giờ - phƣơng pháp sử dụng, một hơi sẽ đem thần uy toàn bộ tiêu hao hầu nhƣ không còn. Có thể là bởi vì đoán đƣợc một chọi một tịnh không có thủ thắng - cơ hội, sử dụng 【 Gia 】 - kỵ sĩ Động dƣới lƣỡi s u hƣớng phía sau thối lui. Đất đá bên ki Mill cùng cầm trong tay dài nhỏ thân kiếm - kỵ sĩ chính chiến đấu . Hỏa hoa kịch liệt phụt r . Mill ƣơng ngạnh mà dùng quang chi kiếm đem đối thủ theo thƣợng xuống phí dƣới bổ tới - kiếm bắn mở. Milla - kiếm kỹ tịnh không kém, nếu nhƣ quá ở trong học viện trong lời nói là hoàn toàn có thể đứng v o thƣợng vị - thực lực đi. Nhƣng l ở hạng nhất - Tinh Linh sử tập hợp - 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - trên võ đ i thoáng có điểm không đủ xem. Làm một gã Tinh Linh sử sở kiềm giữ - kỹ xảo m nói đối phƣơng rõ r ng c o hơn nhất đẳng. K mito lung l lung l y m đứng lên, dọn xong tiến công - tƣ thế.


Nhƣng l 【 Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm 】 Chỉ thả ra mỏng manh quang mang. " Lực lƣợng tựa h đã dùng hết a, nam Tinh Linh sử. " " Phải không n y đã có thể khó nói . . . · " Kamito nện bƣớc thất tha thất thểu - bƣớc chân, vì viện hộ Milla mà chạy tới —— "—— Ta sẽ không để cho ngƣơi nhƣ nguyện, 【 Tội nhân - xiềng xích 】 ! " Tòng Kỵ Sĩ trong t y thả ra có chứa xiềng xích - xiềng xích K mito đạp một cái mặt đất tiến hành lảng tránh —— Chính là, cái kia xiềng xích chính là m i mà thôi. Một ngƣời xiềng xích theo phƣơng hƣớng ngƣợc nhau thả ra, khóa ở Kamito - cổ tay phải. " Ngƣơi đã không có dƣ lực cởi bỏ 【 Gia 】 Đi! " Kamito - h nh động bị ngăn trở, ở nơi n y cái nháy mắt —— Đ ng cùng với Milla chiến đấu - ngƣời kỵ sĩ mục tiêu đổi thành Kamito. "—— Kamito! " " Một t y l đủ r i. " Đối với hƣớng bên này quát to - Mill cƣời một chút về sau, Kamito từ tay phải đổi thành tay trái cầm kiếm. Bị m u đen thuộc da cái bao tay bao vây lấy - tay trái, Ám Tinh Linh - Tinh Linh khắc ấn chỗ ở nặng nề m l m đ u. "---- Thật sự là tiếc nuối nh

T h i cái t y đều là quen dùng thủ a. "

Vẫn duy trì cổ tay bị 【 Gia 】 Trói buộc - trạng thái K mito đạp một cái mặt đất . Lấy đ n chân vì trục tâm nhƣợng toàn thân quay lại, phối hợp đối thủ - đột kích sơ hở K mito dùng đột thứ tiến h nh đánh trả. Đâm tới - kiếm sát qua hai má —— Nhƣng l

cùng lúc đó K mito - kiếm thật sâu đâm xuyên qu đối thủ - trái tim.

" Đó nh . . . ! " Nhận lấy tinh thần thƣơng tổn - bị thƣơng nặng đả kích, kỵ sĩ mất đi ý thức ngã trên mặt đất


K mito đè lại miễn cƣỡng làm ra - động tác m l m cho đ u nhức - vai, chuyển hƣớng s u lƣng 【 Gia 】 - ngƣời sử dụng tịnh hỏi "—— Nhƣ vậy, hiện tại chỉ còn lại có một mình ngƣơi . . . S u đó nên l m cái gì bây giờ nha? " ". . . ! ? " Kỵ sĩ hết sức hối hận mà cắn môi " Nhớ kỹ cho ta, Lumi na lỵ tƣ đại nhân nhất định sẽ đem ngƣơi đánh cho thƣơng tích đầy mình đấy! " Bỏ lại nhƣ vậy - lời nói, kỵ sĩ - thân ảnh biến mất ở tại rừng rậm - ở chỗ sâu trong. Đ ng thời, trói buộc ở Kamito trên tay - 【 Gia 】 Cũng tiêu mất hết. ( cái loại này cấp tinh linh khác sử, cho dù có b ngƣời, nếu b năm trƣớc đây - ta mà nói. . . đại khái không dùng đến mấy liền có thể giải quyết hết đi. ) Tại nội tâm trung lầm bầm lầu bầu đù cợt mình một phen về sau, Kamito ra máu Nguyên bản cũng không phải là có thể toàn lực sử dụng Terminus·Est - thân thể tình hình. ( . . . Chính là, hiện tại liền bộ dạng này thảm tƣợng. ) Kamito thân thể lung la lung lay, kiệt lực bình thƣờng ngã xuống "—— Kamito! ! —— Kamito! ! " Kèm theo Milla - tiếng kêu gọi, Kamito ý tứ trở nên càng ngày càng mơ h "—— Ki

cái ki

đó "

" Chẳng lẽ là, quân dụng Tinh Linh! ? " Che ở trƣớc mắt thật lớn - thân ảnh đem rừng rậm - cây cối khắp đập vụn 【 Cứ điểm 】 Bị chính l phá hƣ tiểu quốc đội ngũ một bên rên rĩ một bên chạy trốn đến trong rừng rậm đi. Dã thú tƣ thế các tinh linh hƣớng tới 【 Cự tƣợng 】 Cùng nhau tiến công. Nhƣng l cự tƣợng múa may lên rất nặng - nắm tay, một kích liền đem những này rối loạn các tinh linh đánh t n r i. " Aha ha ha, nói là 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - đại biểu, liền loại trình độ này? "


Cự tƣợng —— Chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh 【Colossus 】 , ng i ở này trên vai chính là, mái tóc màu xám - cô gái, 【 Giáo đạo viện 】 - vị thứ hai 【 Quái vật 】 Danh hiệu ——- Mya · Arenstar Khói đen dầy đặc, bốc cháy lên - trong hỏa diễm —— Mang theo H ng Liên mặt nạ - cô gái, không tình cảm chút nào - dừng ở đây hết thảy bị chính l phá hƣ cảnh tƣợng. Tiểu quốc - Tinh Linh sử nhóm, vẫn đ ng còn tại liên tục trong lúc kháng cự. Chính là lấy Mya - lực lƣợng m nói không dùng đƣợc sổ mấy giờ có thể tính cả 【 Cứ điểm 】 Cùng nhau toàn bộ tiêu diệt rụng đi . " Liên · Asberg đại nhân, phải tiếp tục nói vậy, Mya sẽ đem Tinh Linh l m hỏng rụng đấy! " Đi theo ở một bên - Lily · Flame bán quỳ trên mặt đất, lo lắng nói " Không quan hệ, chỉ dùng một cái sẽ phải bị phế vứt bỏ - quân dụng Tinh Linh có thể công hãm 【 Cứ điểm 】 Mà nói chỉ nhƣ vậy l đủ r i " " Chính là, cái kia 【Colossus 】 L

l Pháp Tƣ giáo quốc - quân bộ cung cấp - —

—-- " " Cho dù nói thế nào này Tinh Linh không phải những tên kia có thể khống chế đƣợc đâu. Nhƣợng 【 Kẻ ngu chi vạn lực 】 Đến sử dụng đến báo hỏng, còn tiết kiệm rụng xử lý - phiền toái. " Liên · Asberg nói xong nhún vai, chuyển hƣớng về phía Lily bên này " Không nói này, cái kia Ám Tinh Linh cùng Nepenthes · Roa - hành tung biết không? " " Này, này . . . Hết sức xin lỗi, bây giờ còn không . . ." Lily cắn môi lộ ra hối hận bộ dạng Cái ki Ám Tinh Linh không có đƣợc cho phép sẽ đem Nepenthes · Roa dẫn theo đi r ngo i vô khác biệt m cƣớp lấy Tinh Linh thần - thần uy —— Này rõ ràng cho thấy đối liên · Asberg hành vi phản bội.


" Phải không. Kia cứ tiếp tục tìm tòi đi. " " Là —— " " Nói mặc dù nhƣ thế, vô luận cái ki Ám Tinh Linh đ ng âm thầm mƣu ho những thứ gì, kế hoạch củ t đều sẽ không cải biến đây. " " Liên · Asberg đại nhân t có thể hỏi một chuyện không . . . ? " Lily ngẩng đầu, cẩn thận hỏi. " Cái gì? " " Cái kia Nepenthes · Ro đến cùng là ai? " N ng đã biết cái kia hắc kỵ sĩ giống nhau - quái vật cái vốn cũng không phải là nhân loại. Đó l trƣớc mắt - chủ nhân dùng cấm đoạn - chú pháp lệnh này thức tỉnh, không nên t n tại ở thế giới n y gì đó. Nhƣng l

ki đến cùng l ngƣời thế nào —— ?

H ng Liên - mặt nạ mặt sau, một đôi cảm giác giống nhƣ bốc cháy lên giống nhau h ng - con ngƣơi bắn thủng Lily. " Mời . . . Mời th thứ cho t mạo phạm chỗ " Lily vì vừa mới - h nh động cảm thấy hối hận, lập tức đƣơng trƣờng lễ bái tạ tội Chỉ là tầm mắt, khiến cho nhân cảm giác trái tim bị bắt chặt giống nhau "—— Cái kia là, từng đã l M vƣơng - ngƣời thừa kế. " " M vƣơng - ngƣời thừa kế ... ? " " Hoặc là nói, ở cổ đại đƣợc chôn cất đƣ - 【 Ám chi Tinh Linh Vƣơng 】 - ý chí thân mình —— " Nàng cặp kia ngọn lửa loại - con ngƣơi dấy lên hôn ám ánh sáng "—— Cùng ta cùng hắn - t n tại nha. "


Chƣơng thứ bảy Trở về Ở lạ lùng địa tâm tự lung tung, vì giết chết Ám Tinh Linh cô gái mà cảm xúc ngẩng cao là lúc —— Thiếu niên chính lấy l m ngƣời ta khó có thể tin - tốc độ lớn lên. Đây l liền đem hắn cùng với cô gái liên lụy đến cùng nhau - " Giáo đạo viện " các lão nhân đều không có dự đoán đến - tình hình. Hiện tại, ở " Giáo đạo viện " Trung hoà hắn cùng nhau nhận huấn luyện, kiềm giữ giai cấp - Tinh Linh sử ở bên trong, có thể cùng hắn chống đỡ đƣợc - nhân đã muốn có thể đếm đƣợc trên đầu ngón t y r i. " Ngƣơi không phải muốn giết ta sao? " " Sẽ giết ngƣơi —— Sớm hay muộn, tuyệt đối sẽ. " Ở vƣợt qua mấy giờ, giống nhƣ t n sát lẫn nhau - trong khi huấn luyện —— Chẳng biết lúc n o nhƣ vậy - đối thoại đã muốn trở th nh h i ngƣời - câu cửa miệng. Chiến đấu lúc sau, thiếu niên thƣờng xuyên cùng nàng nói chuyện phiếm. Ám Tinh Linh cô gái đem thiếu niên sở không biết, thế giới này - sự tình các loại dạy cho hắn. Tràn ngập ở thế giới này trung - —— Bi thƣơng sung sƣớng không đếm đƣợc tuyệt vời sự vật. S u đó ở bu n ngủ - thiếu niên bên ngƣời, cô gái mỗi lúc trời tối đều đã ôn nhu địa vi hắn kể chuyện xƣ . —— Ngƣời ngoài xem ra, kia thật sự l tƣơng đƣơng kỳ diệu - quan hệ. " S u đó quốc vƣơng lại đem ngọn đèn - Tinh Linh phong ấn —— " ". . . Mặt s u đây? " Gối lên thiếu nữ đầu gối, thiếu niên ngo n cƣờng hỏi câu chuyện - câu dƣới. Nàng vẫn đều nhƣ vậy, ở câu chuyện khiến ngƣời chú mục nhất - chỗ đình chỉ đề tài. " Kế tiếp - ngày mai nói sau nha. "


Cô gái mỉm cƣời ôn nhu khẽ vuốt thiếu niên - tóc đen. Tuy rằng n y đầu ngón tay thẳng đến vừa mới mới thôi cũng còn đối thiếu niên thả ra quá không hề tình cảm đáng nói - ma pháp công kích. " Liền bây giờ nói nh . Ng y m i t cũng không biết mình có thể không có thể còn sống sót. " " A a, ngày mai, còn có phá hƣ đại tế điện - nhiệm vụ đây —— " Thiếu niên gần mƣời hai tuổi cũng đã bị ủy thác " Giáo đạo viện " - công tác. " Tiến h nh phá hƣ hoạt động chính là Mya. Ta cùng Lily làm hộ vệ của nàng. ' Đại tế điện ' Bên kia xứng có tám gã tinh nhuệ - Tinh Linh kỵ sĩ sung l m hộ vệ. " " Có thể còn sống trở về sao? " " Trời biết. Ta là một đạo cụ —— Chỉ cần ấn mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ là tốt r i. " " Bất quá đã chết trong lời nói liền nghe không đƣợc câu chuyện - câu dƣới nhé. " Thiếu niên trong lúc bất chợt mở ra sắp sửa nhắm lại - hai mắt. ". . . T đây cũng không nên đây. " " Muốn nghe câu chuyện - câu dƣới mà nói liền còn sống trở về đi. " ". . . Ân cũng đúng vậy . . . Ta hiểu đƣợc. " Thiếu niên thẳng thắn gật đầu. " Hơn nữa, chúng ta hẹn hò a —— " " Ƣớc định ? " " Giết chết ngƣơi sẽ là ta. " " H h đúng vậy. " Tử không có gì đáng sợ. Nhƣng m

hiện tại phải sống sót —— Thiếu niên nghĩ

nhƣ vậy . Vì thực hiện cùng ƣớc định của nàng —— " Ô, ân . . ."


Cái gáy cảm giác đƣợc l m cho lòng ngƣời chuyện thƣ sƣớng - mềm mại, Kamito tỉnh táo lại. Mở mắt r d

trƣớc mắt xuất hiện thiếu nữ khả ái - khuôn mặt.

". . . Milla! ? " " Bây giờ còn không thể. " Milla · B Dorset đem K mito - đầu ấn h i trên đùi của mình. Bóng loáng - da thịt va chạm vào hai má, Kamito không tự giác m tim đập rộn lên. Không có cách nào, Kamito chỉ có thể tiếp tục nằm. Không trung vẫn đ ng một mảnh chạng vạng. Sáng sớm tựa h vừa mới đã đến. . . . Nhƣợng nữ hài tử cho mình l m đầu gối - cảm giác, cảm giác, cảm thấy thật làm cho ngƣời ta hoài niệm a. ( khi đó thƣờng xuyên ở của nàng trên gối ngủ đây . . . ) Trợn tròn mắt hơi chút phát một h i ngốc —— " Không ngủ sao? " " A . Cơ thể của ta không cần nhiều lắm giấc ngủ cũng không có vấn đề. " " Phải không . . . Cùng ta giống nh u đây. " " Mill cũng? " " Ta là bởi vì bị nhƣ vậy giáo dục ra tới. " Kamito bỗng nhiên nghĩ tới. . . . Đúng vậy. Nàng cùng Kamito giống nhau, là bị đƣơng th nh đạo cụ b i dƣỡng. ( làm những chuyện nhƣ vậy cùng " Giáo đạo viện " - tên căn bản không có khác nhau không phải sao . . . ! ) Hắn đối dƣỡng dục Milla - Rawson Belle công quốc - Kỵ Sĩ đo n cảm thấy mãnh liệt - phẫn nộ. Hơn nữa, nàng tịnh không có đối với Kamito mà nói tựa nhƣ Resti dạng - t n tại.


Mill đối chậm rãi theo trên đầu gối đứng dậy - K mito nói nhƣ vậy, " Này, là củ ngƣơi —— " Mill đem h i cái " Ma thạch " Đƣ tới. " Ân? A a . . ." Phải l đem " Thánh linh Kỵ Sĩ đo n " - h i ngƣời sở trì - " Ma thạch " Thu về đi. K mito đem một trong số đó lấy ra, một ngƣời lƣu lại nhƣợng Milla nắm trong tay. ". . . ? " " Đó l ' Phá liệt sƣ đo n ' - phân. Chúng ta không phải lập nhiều thệ ƣớc, ' Ma thạch ' - phân phối phải công bằng sao? " Milla lắc đầu. " Đem các n ng đả đảo chính là Kamito. " " Chúng ta khả l đ ng minh ngƣời a. " Cƣờng ngạnh m nhƣợng Mill đem " Ma thạch " Nắm K mito đứng lên. Mill hơi chút nhìn chằm chằm trong tay - " Ma thạch " —— Cuối cùng nhẹ nhàng vuốt cằm, bắt nó thu v o đ ng phục - trong túi áo. " Kamito . . ." " Ân ? " Milla ngẩng đầu nhìn Kamito. Cám bích sắc - mắt phải cùng màu hổ phách - con mắt trái, tả hữu cùng dị - con ngƣơi chăm chú nhìn K mito - mặt. " Ta ' Ánh mắt ' Chuyện tình ngƣơi không hỏi sao? " ". . . Ánh mắt? " —— Nói nhƣ vậy, vừa mới " Thánh linh Kỵ Sĩ đo n " - tên nói qua Milla - " Ánh mắt " Nhƣ thế n o nhƣ thế nào. " Ngƣơi muốn ta hỏi sao? " ". . ." " Mill nghĩ lúc nói đến lúc đó t tái nghe ngƣơi nói đi. "


K mito nhún nhún v i đ ng ở đó khi —— Trên đỉnh đầu truyền đến loài chim vỗ cánh thanh âm. " Làm sao vậy? " H i ngƣời cùng nhau ngẩng đầu nhìn hƣớng lên bầu trời, phát hiện giƣơng thật lớn cánh - m điểu ở trên khoảng không xoay quanh. " Đó là . . . Elis - ' Seymour ngƣơi khắc ' ! " Tuy rằng rất x nhƣng l không có s i. Ki đúng l Elis sở khế ƣớc - ma Phong Tinh Linh. " Ngƣơi biết sao? " " A a, xem ra, những đ ng bạn đ ng tìm bộ dáng của ta. " Cuối cùng, ma gió - Tinh Linh chậm rãi ở K mito trƣớc mặt bọn họ rớt xuống. Đối với vuốt cánh - Tinh Linh, Kamito trực tiếp hỏi. " Claire không có chuyện gì sao? " Seymour ngƣơi khắc gật đầu ngắn ngủn kêu to. . . . Xem bộ dáng là không có việc gì đây. " Phải không . . . Thật tốt quá. " Thần ngƣời yên tâm mà thở ra một hơi. " Đi nói cho mọi ngƣời, ta không sao. Lập tức liền có thể trở về r i. " Seymour ngƣơi khắc kêu một tiếng, bay về phía bị ánh sáng mặt trời nhuộm đỏ bầu trời bao la. " Đi thôi Mill . . . Xuất phát! " H i ngƣời bắt đầu rất nhanh mà thu thập cắm trại dã ngoại - đạo cụ. ( Claire tên kia, chỉ sợ đ ng tức giận đi . . . ) Cl ire vòng qu nh chăn lông cuộn cong lại. Thân thể mệt mỏi quá, tựa h còn tại phát sốt. " Kamito . . ." Đây đã l lần thứ mấy thấp giọng la lên tên r i đó.


Claire gắt gao mà bắt đƣợc chăn lông - ng y trƣớc. Ngơ ngác nhìn đứng ở bên giƣờng - tiểu cái gƣơng nhỏ. " Sắc mặt thật khó xem đây . . ." Tự hào tóc rối tung, bởi vì khóc một buổi tối ánh mắt h ng h ng. "—— Rõ ràng theo tỷ tỷ mất đi ng y hôm đó bắt đầu, liền quyết định không hề khóc. " Ở bàn nhỏ thƣợng lƣu trữ bị mảnh vải đắp kín - bữa sáng. Phải là Rinslet lấy tới. . . . Nhƣng l hiện tại khẳng định cái gì đều ăn không trôi. ( K mito không có ngƣơi tại bên ngƣời, ta liền . . . ) Trong l ng ngực này khoan tim - đ u đớn đến tột cùng l cái gì đây. . . . Cô đơn s o? Không tuy rằng cũng có n y bất quá còn có cái gì khác —— ( t đối tên kia làm rất nhiều tâm h n xấu xa chuyện đây . . . ) Claire h i tƣởng đến cho tới nay chuyện tình tự kiểm điểm . Kamito cùng cô gái khác anh anh em em thời điểm, không biết sao tổng sẽ cảm thấy không cam lòng, không thể tha thứ, cho nên lại là dùng roi quất hắn, lại l đem hắn nƣớng thành cháy sém —— ( . . . Ta thật sự là, ngu ngốc đây. Hiện tại mà nói rõ ràng có thể trở nên càng thẳng thắn. ) " Ha " Thở d i đúng lúc n y —— Thảm bên trong có đ vật gì đó củng đến củng đi. Nghiêng đầu theo chăn lông lý lộ r đầu chính là ấm áp, triền lên hỏa diễm - Hỏa Miêu Tinh Linh. " Scarlet . . ." Claire - tâm bị xúc động r i. Rõ r ng mình đã suy nhƣợc r i còn luôn luôn tại Cl ire bên ngƣời ấm áp thân thể của nàng. " Meo meo . . ."


". . . Đúng đối đây. L m chủ nhân - ta, không tin tên kia tại sao có thể đi đúng không? " Bị Scarlet sở ủng hộ, Claire xoa xoa ánh mắt. Bành bạch mà vỗ vỗ mặt mình, nàng bắt đầu ở tóc hai bên dùng thích - sợi tơ trói lại song đuôi ngựa. ". . . L đƣợc. Ta sẽ không buông tha cho. Kamito tuyệt đối còn sống. " Nàng tức giận thế tr n đầy m đứng lên, bắt đầu từng ngụm từng ngụm m ăn làm bữa sáng. Tƣớng ăn cùng từng đã l d nh môn quý tộc gia - Đại tiểu thƣ ho n to n không tƣơng xứng, bất quá bây giờ không rảnh đi chú ý n y đó. Hẳn là sớm một chút khôi phục thể lực đi tìm K mito. Lúc này, lạch cạch lạch cạch - tiếng bƣớc chân truyền đến, lều trại - cửa vào bị ngƣời đột nhiên mở ra. Sắc mặt đại biến xuất hiện chính là Rinslet. " Claire, giống nhƣ đã đã tìm đƣợc Kamito tiên sinh! " —— Tại kia lúc sau qua mấy giờ. Kamito về tới " Sc rlet đội " - cứ điểm. Ở bị xảo diệu che giấu với trong rừng rậm - cứ điểm lối v o các đội viên đi r đón ch o —— ". . . Ngƣơi ngƣời n y đến tột cùng muốn cho nhân qu n tâm đến mức nào a! " " Ta, bản thân ta là, tịnh không có vì ngƣơi lo lắng và vân vân . . . ! " " Thật là, Kamito-kun hay là giống nhau xằng bậy! " " Ôm, thật có lỗi . . ." B cái Đại tiểu thƣ từng ngƣời nổi cơn tức giận, Kamito không khỏi héo rút. . . . Tuy nói bất quá liền một ngày chuyện tình, tựa h tƣơng đƣơng l m cho các n ng lo lắng đây. Claire loại h ng ngọc - h i cái đ ng tử trung hàm chứ nƣớc mắt —— ". . . Ô . . . Ô ô . . ." . . . Lại có thể, khóc lên.


" Này, này, Claire! ? " K mito kích động m đem h i t y khoát lên n ng trên v i —— " Ngu ngốc . . . Ngƣời ta thật sự, lo lắng gần chết r i . . . Ô a a a a a a! " Ba ba ba ba. Nàng nắm h i đấm ở K mito trƣớc ngực một chút đập loạn. " Claire . . . Thực xin lỗi. " Kamito ôn nhu mà vỗ về đầu của nàng. " Ô a . . . Ô ô . . . Ngốc, ngu ngốc . . ." " Bởi vì lo lắng Kamito tiên sinh, cả ng y hôm qu đều ở khóc nha. " Rinslet ở bên tai nói cho hắn biết. " L nhƣ vậy sao? " Lúc này, Claire - mặt đột nhiên trở nên m u đỏ một mảnh. " Lừa, gạt ngƣời đấy! Mới không có khóc! " " A nh nghĩ có lệ quá khứ là vô dụng - nha. " ". . . ! " " Tóm lại, Claire không có việc gì liền không còn gì tốt hơn. " K mito cƣời khổ lại vuốt ve đầu của nàng. " Ân, ân . . . Ít nhiều K mito đã cứu ta. " Claire - mặt trở nên c ng đỏ đ ng thời cúi thấp đầu xuống. S u đó tự nhƣ l m quyết định gì giống nhau, nàng cắn chặt môi. " Ka, Kamito . . ."


Nhăn nhăn nhó nhó m xoắn bắt tay vào làm chỉ, nàng dùng sức gật gật đầu — — " Cái kia . . . Ngƣời ngƣời ta, từ nay về sau biết, càng, càng thêm thẳng thắn - — —" ". . . A đúng r i. Hơi chút chờ một lát. " Đƣờng đột K mito nói nhƣ vậy đến. ". . . Ôi chao? " Cl ire lăng tại kia. " Nha, có chuyện, không thể không trƣớc cùng mọi ngƣời hội báo xuống. " ". . . ? " Toàn bộ thành viên sai lệch nghiêng đầu. K mito xo y ngƣời hƣớng phía sau cây cối. " Milla, có thể —— " " Phải " Cây cối ở chỗ sâu trong sàn sạt mà bắt đầu l y động —— Sâu màu rám nắng tóc - cô gái, Milla · Ba Dorset - dáng ngƣời xuất hiện. ". . . Ôi chao? " Claire các nàng phát ra kinh ngạc thanh âm. ". . . Lần đầu gặp mặt. " Mill đi lên trƣớc đối Claire các nàng lễ nghi đo n chính m cúi đầu. ". . . " ". . . " ". . . " ". . ." Các tiểu thƣ trầm mặc. S u đó —— " Nha, nha, Kamito . . . ? " Claire - bả vai nhẹ nhàng run rẩy. ". . . Này, vị n y cô bé đáng yêu đúng đúng cái gì? " M u đỏ song đuôi ngự c o c o m đứng đấy.


". . . N y n y Cl ire? Ngƣơi đ ng ở đây tức giận cái gì? " " Mới, mới không có tức giận. Không có, một chút cũng không có tức giận . . . ! " " K mito ngƣơi n m nhân n y

...!"

". . . Đến tột cùng đây l chuyện gì xảy ra a! " " Chẳng lẽ nói, là dụ dỗ! ? " Elis Rinslet Fi nn cũng dùng băng kết bình thƣờng - tầm mắt trông lại. . . . Cảm giác, cảm thấy, bị phi thƣờng thất lễ mà hiểu lầm. ". . . Không đúng. Đây không phải là dụ dỗ. " Cũng m y Mill đem hiểu lầm giải khai. "—— Ta là Rawson Belle công quốc đại biểu ' Phá liệt sƣ đo n ' - sƣ đo n trƣởng, Milla · Ba Dorset. " " Milla · Ba Dorset —— Nói nhƣ vậy chính l ngƣơi đƣ r đ ng minh - mời . . . ? " Mill đối hỏi - Claire gật gật đầu. " Đúng vậy. T đã cùng K geh y K mito tr o đổi đ ng minh ký kết - thệ ƣớc. " ". . . Tr o đổi thệ ƣớc? " Nghe đƣợc Mill m nói Đại tiểu thƣ to n bộ thành viên - lỗ t i đều dựng lên. " Kết th nh đ ng minh là cá nhân ta - độc đoán . . . Có cái gì không lo - chỗ sao? " " Chƣ

không có điểm ấy nhƣng thật ra không sao cả . . ."

Claire nhanh ngậm miệng. " Cái gọi là Tinh Linh sử - ' Thệ ƣớc ' , ta nhớ đƣợc hình nhƣ l —— " " Song phƣơng - hôn môi —— Là cần thiết phải không? " Elis cùng Rinslet nhìn chằm chằm đi qu . " Ngô . . ." ". . . Đã l m đi K mito-kun? " " Chƣ

không có cái ki . . ."


Kamito - ánh mắt có nhƣ vậy một cái chớp mắt phiêu dật mở, các nàng không có buông th điểm ấy. " Kamito, thành thật trả lời! " " Đó l đúng l l m bất quá chỉ là ở trên tay . . ." " Không thể tin đƣợc, ở, lại có thể đối đáng yêu nhƣ vậy - mƣời ba tuổi nữ hài tử —— ! " Kamito ấp úng mà biện giải chính l các đại tiểu thƣ - ánh mắt lại đơn phƣơng mà trở nên c ng thêm lãnh đạm. —— Kết quả, thẳng đến hiểu lầm bị giải khai mới thôi, tốn không ít - thời gian. ( . . . Tại sao phải bị ngƣời nhƣ vậy hiểu lầm a? ) O i cái đầu, Kamito nằm ở trong lều - trên giƣờng. Thân thể - mệt nhọc còn tại, hắn định ở cơm chiều tiền thiêm thiếp một lát. Milla chuyện gi o cho Cl ire các n ng đi qu n tâm l đủ r i. Nhiều năm kỷ thấp nữ hài tử lại đây l m n ng nhóm vui mừng không thôi, tất cả mọi ngƣời đem n ng trở thành muội muội giống nh u yêu thƣơng . . . . Bất quá, Milla giống nhƣ có điểm cảm thấy hoang mang. ". . . Kamito, còn tỉnh dậy sao? " Lối vào truyền đến Claire thanh âm. " A a . . ." Kamito trả lời lúc sau đem băng vải cầm ở trong tay - Claire chậm rãi đi đến. " Làm sao vậy? " " T giúp ngƣơi th y mới - băng vải. Ngƣơi bị thƣơng đúng không? " "A

ngƣợng ngùng . . ."

K mito vƣơn t y Cl ire h y dùng ôn nhu đích thủ pháp thay hắn quấn lấy băng vải. ". . ." Không biết nhƣ thế n o h i ngƣời xấu hổ mà bắt đầu trầm mặc r i.


Nghĩ tùy tiện nói chút gì, tuy nhiên nó nói không nên lời. Có thể là bởi vì cho tới n y đều đƣơng nhiên m cùng một chỗ. Cho nên r đi một ngày, khiến cho nhân cảm thấy đƣợc nỗi lòng khó yên. Hơn nữa, nhớ tới Claire bởi vì lo lắng mà khóc lên chuyện tình, cảm giác, cảm thấy có điểm mất mặt. " Nha, Kamito . . ." " Ân? " Đầu tiên mở miệng chính là Claire. " Vừa r i, xin lỗi r i . . . Cái kia, nghi ngờ ho i nghi ngƣơi. " " Ngƣơi có phải h y không ăn cái gì kỳ quái gì đó? " Đối n ng khác thƣờng - thái độ, Kamito không khỏi nhíu mày. " D i d i dòng ngƣời ta bất quá chính là thành thật mà nhận sai mà thôi! " " Biết đã biết . . . ! " . . . Ân đây l bình thƣờng - Claire. Một bên cấp Kamito - xách t y băng vải, Claire bắt đầu bình tĩnh thuyết. " Ta, từ Rudia tỷ tỷ không ở khi lên, vẫn là tự mình một ngƣời. " Vì theo đuổi cƣờng đại mà trở nên nôn nóng, cùng không thích - cấp cao học sinh cùng Phong vƣơng Kỵ Sĩ đo n xung đột không ngừng - ngày. Khi đó cái gì đều không rõ. Cảm thấy đƣợc bên ngƣời - hết thảy đều l địch nhân. Đ ng bạn v vân vân căn bản không cần. Ai cũng không tin. Chỉ cần một ngƣời trở nên mạnh mẽ là tốt r i. . . . Thật l nghĩ nhƣ vậy. " Bất quá cùng ngƣơi gặp nhau sau . . . Ta cảm thấy đƣợc chính mình th y đổi. " ". . . Nói không chừng đúng vậy. " " Fianna cũng tốt Elis cũng tốt Rinslet cũng . . . T đ ng bọn. "

t đều cho rằng là trọng yếu -


Có lẽ là bởi vì thẹn thùng, Claire - hai má xoa mấy phần ửng đỏ. " A a, là a. " Kamito gật đầu. " Ách, cho nên nói, cái kia . . . Có chuyện, vẫn muốn cùng Kamito nói . . ." Claire dừng vòng qu nh băng vải - thủ nhăn nhăn nhó nhó m im lặng. S u đó quyết định bình thƣờng ngẩng đầu —— " K mito cám ơn ngƣơi . . ." Ngƣợng ngùng m nói nhƣ vậy. " Claire . . ." Kamito lẳng lặng yên nuốt khẩu khí —— " T cũng vậy giống nhau. " " Ôi chao? " " T cũng vậy, nếu không cùng Cl ire các ngƣơi gặp nhau, tựu không khả năng đứng ở ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' - trên võ đ i. Cái ki

không phải chỉ ngƣời sổ thƣợng -

vấn đề . . . Ngƣơi có biết, ý củ t đi? " ". . . Ân. Chúng ta mỗi ngƣời đều là, nếu chỉ có một ngƣời mà nói khẳng định không có cách n o đứng ở chỗ này. " Sở hữu - băng vải đều gói kỹ về s u Cl ire đứng lên. " Nhƣ vậy, hôm nay liền n tâm tĩnh dƣỡng đi. " Claire theo trong lều ly khai. Đối với bóng lƣng của nàng . . . Kamito mở miệng. " Restia nàng, hẳn là sớm hay muộn sẽ vì t đến nơi đây. Chỉ sợ ta tạm thời lúc này rời đi thôi sẽ càng hảo. " Nepenthes · Roa —— Cùng quái vật kia cùng nhau, nhất định sẽ lại đây. Đến lúc đó đến tột cùng chính mình có không có năng lực bảo hộ Claire các nàng, Kamito không có tự tin. Nhƣng m

Cl ire rõ r ng rõ r ng m lắc lắc đầu.


" Khi đó chúng t chỉ cần đón đánh l tốt r i. Sc rlet đội toàn bộ thành viên cùng nhau. " Ng y đó - cơm chiều để ăn mừng cùng " Phá liệt sƣ đo n " Đ ng minh thành lập, cử hành cái nho nhỏ - yến hội. Ở làm cái bàn - gốc cây thƣợng b y đầy đ ăn ngon. Thoa khắp mật bánh bao, nấu đậu, rau dại cùng cái nấm làm thành - Jera, Lauren phất Liosi đặc biệt phong vị - chƣng đ ăn cá sông phái điểm tâm là hoa quả đ hộp, thêm cùng một chỗ trở thành xa hoa - thực đơn. " Thật lợi hại . . ." Milla phát ra kinh ngạc thanh âm. " , không cần khách khí cứ thoải mái ăn. " " Có thể chứ? " " Đƣơng nhiên nh . Bởi vì Milla cứu nô lệ của ta nha. " Claire giúp Milla cắt đƣợc r i thịt bò phái. Xem ra ở Kamito ngủ - trong khoảng thời gian này quan hệ của các nàng trở nên tƣơng đối tốt. Nhƣ vậy tịnh sắp xếp cùng một chỗ h i ngƣời tự nhƣ tƣơng thân tƣơng ái - tỷ muội giống nhau. Nhân tiện nhắc tới, Cl ire đối Kamito - thái độ đã muốn biến trở về nàng lúc bình thƣờng r i. " Cl ire cũng giúp t đem phái cắt xuống. " " A nha, lá gan không nhỏ đâu r i dám đối với Erstein gia - tiểu thƣ hạ mệnh lệnh? " . . . Liền loại cảm giác này. " Món chính đã muốn đốt đƣợc r i nha. " Rinslet đem đựng vàng óng ánh thịt nƣớng - mâm lớn bƣng tới. Toàn bộ nƣớng lợn rừng. " Ngƣơi thật đúng l đi săn bắn heo rừng a! "


" Ân, bổn tiểu thƣ cùng Fenrir cùng nh u bắt nó thu thập hết. " Rinslet kiêu ngạo l y động lên bộ ngực của mình. Non mềm nhiều chất lỏng - thịt thoạt nhìn ăn vô cùng ngon. Xối càng thêm gừng, tỏi cùng gia vị - đặc chế nƣớc sốt lúc s u phƣơng thuần - mùi ở toàn bộ cái bàn gian khuếch tán mở ra. " Ân, thịt thật non mềm. Nƣớng - hỏa hậu cũng rất hoàn mỹ. " " Vù vù ngƣơi cảm thấy đƣợc hảo mà nói ta có thể đi gõ mõ cầm canh nhiều trở về a? " " Không, thánh vực - dã thú tùy tiện loạn bộ mà nói ta cảm thấy đƣợc thật sự có điểm cái kia . . ." Nhắm một con mắt ngắt lời đ ng thời K mito đem Jer hƣớng miệng đƣ . Dƣới mặt b n Sc rlet cùng Seymour ngƣơi khắc vây quanh thịt đoạt không ngừng. Fenrir mặc dù tại rất xa chỗ thật có lễ phép mà ng i, bất quá nhìn kỹ trong lời nói theo hắn miệng nƣớc miếng không ngừng chảy ra. Lauren phất Liosi đặc biệt gi đối Tinh Linh - giáo dục thật đúng l nghiêm khắc. " Ta nói, Rinslet, có thể cấp Fenrir một miếng thịt sao? " " Cho tới n y đều l không để cho - . . . Hôm nay liền đặc biệt điểm đi. " Theo Đại tiểu thƣ ki đƣợc đến cho phép mà cho nó ném khối thịt, Fenrir liền cao hứng phấn chấn mà chạy tới. " K mito t cũng vậy muốn ăn thịt. " " A a, liền cấp Est ăn ngon nhất - bộ phận đi. " " Ta thật cao hứng, Kamito. " " N y K mito ngƣơi rất cƣng chìu Est r i! " " Vù vù nƣớc sốt chảy tới ngực r i. Kamito-kun, có thể giúp ta sát một chút sao? " Đột nhiên Fi nn đem dính nƣớc sốt - bộ ngực giải đến Kamito - trên tay.


" Ngƣơi chính ngƣơi cũng có thể sát đi? " " Chính mình lau không khô sạch nha . . . Không muốn sát mà nói liếm sạch cũng có thể đó nh ~ " " Liếm . . . Biết đã biết giúp ngƣơi sát l đƣợc. " Kamito một bên tim đập rộn lên, một bên bắt t y khăn dán lên ki mềm mại - bộ ngực sơn cốc. " Ân . . . Kamito-kun - điều khiển, cảm giác, cảm thấy có điểm H Đây ~ " " Fianna! ? " " Ta tới giúp ngƣơi sát đi công chú điện hạ. " " Ê a! " Không biết khi n o thì vây qu nh Fi nn s u lƣng - Claire vân vê nổi lên bộ ngực của nàng. " Ngƣơi đ ng l m gì đó ! " " Kamito là nô lệ củ t ơ t sẽ không để cho ngƣơi muốn l m gì thì l m đấy! " " Nh ân n y đây l đối vƣơng tộc - bất kính chi tội! " Không nhìn ở trên b n cơm đối vân vê - h i ngƣời, Kamito bắt t y đƣ về phía nấu đậu. ". . . Ân, này nấu đậu cũng ăn rất ngon đây. " Bề ngoài mộc mạc nhƣng m nƣớc canh - gia vị lại rất tinh tế. Nghe thế cảm tƣởng - Elis, tóc thắt kiểu đuôi ngựa nhảy dựng lên. "K

K mito đó l t l m . . ."

" Elis l m s o? A

nghe ngƣơi vừ nói nhƣ thế, quả thật có cái loại cảm giác này.

" ". . . Cùng Rinslet - đ ăn khi xuất ra, cái kia, cảm thấy đƣợc có điểm không chớp mắt. " Tựa h có chút ngƣợng ngùng Elis nhăn nhăn nhó nhó m xoắn đầu ngón tay.


" Không không, nhìn qua không chớp mắt chính l l m đứng lên cũng l lên giá rất nhiều công phu a, thứ n y. T cũng vậy có thể hơi chút l m điểm đ ăn cho nên có thể hiểu đƣợc. Liều mạng l m đƣợc tâm ý đã muốn biểu đạt đi r . " " N y nhƣ vậy ! T

t nghĩ cho ngƣơi vui mừng mới l m . . . Thật tốt quá. "

Elis thẹn thùng mà bắt đầu dùng ngón út cu n cuộn nổi lên ngựa củ mình đuôi biện. " Kamito, không, không ngại mà nói tới cho ngƣơi ăn đi. Thƣơng thế củ ngƣơi rất khó ăn cái gì đúng không. " " Không nhƣ vậy phải nói l có điểm dọ ngƣời, hay là . . ." " Không cần khách khí với ta. , a ~ " " A, a a . . ." Cắn . . . Bất tri bất giác tùy tình thế m động, Kamito cắn thìa. " Hảo ăn ngon s o? " ". . . A a, mỹ vị. " " Elis, trộm đi v vân vân thật sự là rất giảo hoạt r i! " " Cũng mời nếm thử củ t đ ăn đi! " Fi nn cùng Rinslet đem Elis chen chúc đi r ngo i. " Đừng đừng hiểu lầm! Ta chẳng qua là, bởi vì Kamito - thủ bị thƣơng không có cách nào mới . . ." " Cho cho nên nói t cũng vậy muốn tới cho ngƣơi ăn ! " Cl ire đem cắm thịt - dĩ ăn thống đi qu . " Thật nóng Cl ire đội lên mặt r i! Nói đ u quá! " ". . ." Mill ngơ ngác nhìn nhƣ vậy huyên náo - cùng ăn phong cảnh. " Milla, làm sao vậy? " " Giống nhƣ vậy ăn cơm còn l lần đầu tiên. " Đối Kamito - vấn đề Mill đã bình ổn đạm thanh âm trả lời nhƣ vậy.


" Ở Milla - trong đội, tất cả mọi ngƣời không cùng nh u ăn cơm s o? " " Bởi vì ta bị đ ng bạn - bọn kỵ sĩ trịnh trọng đị đối đãi. " Milla lẳng lặng yên lắc đầu. ( bị trịnh trọng đị đối đãi —— Sao? ) Kia ý tứ cùng bị ngƣời sở quý trọng hơi chút có điều khác nhau. Vì không bị l m hƣ vì không bị lộng thƣơng —— Cho nên bảo trì khoảng cách nhất định b y đặt, chính là ý tứ nhƣ vậy. Ngƣời n y mƣời ba tuổi - cô gái, vẫn đều bị đặt ở i đều không thể chạm đến chỗ. Quả thực liền giống bị hiến tế với trên tế đ n - tế phẩm giống nhau —— " Mill cũng phải ăn cơm thật ngon nhé. Không ăn trong lời nói chính l chƣ trƣởng thành. " Claire tát bắt t y đặt ở Milla - trên đầu. " Nói đúng l

. Nh

Cl ire - ngực đã muốn không thể vãn h i l đƣợc. "

" Nhờ ai nói bộ ngực chuyện tình a! " Nhìn ầm ĩ cái - Claire cùng Rinslet —— Milla - trong lúc biểu lộ toát ra - một chút cảm giác hạnh phúc K mito cũng không có xem rò. —— Cùng của nàng phân biệt đột nhiên liền đến. " T đối huấn luyện củ ngƣơi liền cho tới hôm nay mới thôi r i. " ". . . Ôi chao? " Bị đột nhiên nhƣ vậy báo cho biết, thiếu niên chỉ có thể ngơ ngác m đứng ở đó. " Vì cái gì . . . Vì cái gì a! Ta —— Còn không có giết chết ngƣơi! " " Ngƣơi đã muốn trở nên mạnh mẽ r i. T đã không có cái gì có thể dạy ngƣơi. " Tóc đen - cô gái vững vàng mà mỉm cƣời. Hoàng hôn sắc - trong đ ng tử ẩn chứ bi thƣơng. ". . . Ta không cần. "


" Kamito? " " Không cần! Ngƣơi liền lƣu ở bên cạnh ta! Vẫn ở bên cạnh ta —— " Nói đến một nử

K mito đột nhiên ngậm miệng lại.

" Cho, cho nên nói, cái kia, ta . . ." Ấp úng gian hai má bị nhuộm đỏ. " Ngƣơi trở nên có thể lộ ra cái loại này biểu tình r i đó. Rõ r ng gặp mặt thời điểm vẫn luôn là một bộ mặt poker đây. " Ám Tinh Linh cô gái ôn nhu mà vỗ về thiếu niên - đầu. " Thân c o cũng trở nên cùng ta giống nhau cao a. " ". . . Đừng đừng đù với ta ! " Kamito giả bộ tức giận bộ dáng vứt đầu. Đ ng cùng n ng gặp gỡ tiền - thiếu niên, sẽ không giống nhƣ vậy cảm tình bị ngƣời nhiễu loạn. " Câu chuyện - câu dƣới —— " ". . . ? " " Ta còn không có nghe đƣợc kia câu chuyện - đến tiếp sau. " Hắn chỉ chính là theo nàng kia nghe tới - chuyện cổ tích. Ki đ ng thoại - câu dƣới, chẳng biết lúc nào bị thiếu niên trở thành lạc thú lớn nhất. ". . . Thực xin lỗi. " " Vì cái gì, tại sao muốn giải thích a —— " Cô gái vì ngăn chặn thiếu niên lời nói mà hôn hít hắn. ". . . ! " Thiếu niên kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nàng chậm rãi đem môi dời ngƣợng ngùng mà mỉm cƣời nói. " KISS Là lần đầu tiên sao? " ". . ."


Thiếu niên biểu tình hoảng hốt gật đầu . . . Trong đầu trống rỗng cái gì cũng không cách nào lo lắng. "—— Nhớ kỹ đây l ngƣơi cùng khế ƣớc của ta chi hôn nha. " Cô gái khẽ vuốt hắn hai má - đầu ngón tay, biến thành hạt ánh sáng biến mất tại trong hƣ không —— " Đợi cho ta trở nên không còn là ta thời điểm khi đó liền —— " —— Từ ngƣơi tới giết ta. " Hô, sống lại nữ

. . ."

Ở đầy trời dƣới trời sao, Kamito một mình ngâm mình ở bể tắm lộ thiên bên trong. Đây không phải là suối nƣớc nóng m l đ ng dùng tảng đá vây lên - trong h , lấy hỏa Tinh Linh - lực lƣợng đem thủy đốt lên mà thành - bể tắm. Trong suốt - bọt nƣớc miệng vết thƣơng l m lòng ngƣời thƣ sƣớng. Bởi vì thánh vực - thủy có rõ ràng mệt nhọc - hiệu quả. K mito nhƣợng ánh trăng chiếu rọi tại tay trái - " Tinh Linh khắc ấn " Phía trên. Trăng non loại - văn dạng thƣợng hơi hơi chảy ra vết máu. . . . Gần đây thƣờng xuyên có thể mơ thấy về chuyện của nàng. Đó l K mito chƣ trở thành cực mạnh - Kiếm Vũ Hime phí trƣớc - trí nhớ. Ngày nào đó Resti bị lần thứ hai phong ấn - nguyên nhân, là bởi vì n ng đem thiếu niên chƣ b o giờ bị giáo thụ quá gì đó dạy cho hắn —— Đem nhân loại - cảm tình dạy cho hắn. Tại kia lúc sau, bởi vì " Giáo đạo viện " Các lão nhân - tái giáo dục, thiếu niên lại mất đi tâm linh —— Nhƣng m

chỉ có ở trong lòng hắn bắt đầu sinh rất đúng của

nàng nhớ, lại tuyệt đối sẽ không bị quên mất. S u đó bốn năm trƣớc. Bởi vì viêm chi ma thần - tập kích, " Giáo đạo viện " Bị phá hƣ - ng y n o đó hắn đem phong ấn của nàng nhẫn m ng đi bắt đầu r i có chừng h i ngƣời - lữ hành.


—— Giây lát lƣớt qua - tuyệt vời ngày. ( Restia . . . ) Hƣớng về l m cho ngƣời t liên tƣởng đến n ng xinh đẹp tóc đen - bầu trời đêm Kamito chậm rãi đƣ r nhƣ muốn cầm - thủ. Tay trái - Tinh Linh khắc ấn nặng nề nhói đ u. ( ngƣơi đ ng ở đây kêu gọi s o? Đem t . . . ) Tƣơng l i không x

nhất định phải cùng nàng làm kết thúc ——

Trong lòng m nh động dự cảm nhƣ vậy. Phù phù —— S u lƣng truyền đến rất nhỏ - tiếng nƣớc. ". . . ! ? " Khẩn trƣơng m qu y đầu lại. Bị hơi nƣớc sở che lấp - nham thạch bóng m đối diện, có thể thấy nho nhỏ bóng dáng. ". . . Kamito? " " Milla sao? " " Ôi chao ôi chao. " Milla thanh âm truyền tới. " Nơi n y l t chuyên dụng - nam bãi tắm. Nữ bãi tắm ở vách đá ki nh . " " Ta không biết n y đó. " " Thật có lỗi, thật dễ dàng lộng hỗn đây . . . Ta lập tức đi r ngo i tùy l m s o ngƣơi dùng đi. " Kamito khẩn trƣơng m định đi r ngo i khi —— ". . . Vân vân. . . . " Milla gọi hắn lại. " Ta có lời nghĩ nói với ngƣơi. " ". . . Ở trong này sao? " " Ở nơi n y những ngƣời khác không sẽ đi qu . "


. . . Thì ra là thế. Quả thật, Claire các nàng hẳn là không cần đi v o n m bãi tắm lý. ( đoán chừng là không nghĩ khiến ngƣời khác nghe đƣợc trong lời nói đi —— ) Kamito lại đem thân thể chìm tiến trong b n tắm. Theo mỏng manh - hơi nƣớc đối diện, bị trắng trong bao chứa lấy - thƣớc kéo đã đi tới. Tinh tế nhu nhƣợc - thân thể, bị thấm ƣớt mà kề sát hai má - sâu tông tóc, nổi lên ra thật sự không cách n o l m cho nhân tin tƣởng l mƣời ba tuổi thiếu nữ mị hoặc cảm giác. N ng đến gần bên cạnh mình, Kamito liền tim đập rộn lên m đƣ ánh mắt dời về phí nơi khác. ". . . Cái kia, có lời muốn nói chỉ - là cái gì? " " Về ta ' Ánh mắt ' Chuyện tình. Ta cảm thấy đƣợc hẳn l

đối với một mình ngƣơi

nói. " Milla màu hổ phách - con mắt trái ở b n đêm - trong bóng đêm lòe lòe rực rỡ. " Đây l sự t n tại của ta giá trị. Ta bị l m đạo cụ b i dƣỡng lớn lên - lý do. " "—— ' Phong ma nhãn ' Đúng không ánh mắt củ ngƣơi? " ". . . Ngƣơi có biết . . . Sao? " Milla phát ra kinh ngạc thanh âm. " Không có. Bất quá, bất tri bất giác đoán đƣợc. " Phong ma nhãn. Chỉ chính là ở Tinh Linh sử - gia hệ - đứa nhỏ bên trong, cực kỳ rất thƣ thớt mà bẩm sinh đặc thù - ánh mắt. Là cực kỳ hiếm thấy - Tinh Linh khoáng thạch - một loại. Bởi vì phong m nhãn trung bình thƣờng phong ấn có cƣờng đại - Tinh Linh, kỳ chủ ở đại đ số trƣờng hợp đều bị nhân coi là nguy hiểm mà bị hãm hại, hay hoặc là bị ngƣời đƣơng quyền cho rằng binh khí tăng thêm lợi dụng —— H i ngƣời nan cách thứ nhất.


Mặc kệ nhƣ thế n o đây đều l đối năm ấy mƣời ba tuổi - cô gái quá mức vận mệnh tàn khốc. Kamito sẽ biết ngƣời thƣờng tịnh không rõ ràng lắm - phong ma nhãn chuyện tình là bởi vì có đƣợc giống nhau " Ánh mắt " - cô gái đã từng t n tại ở " Giáo đạo viện " Bên trong. Ngƣời thiếu nữ kia bị cho rằng binh khí mà bị lợi dụng, tuổi còn quá nhỏ liền đã đánh mất tính mạng. " Ta ở còn lúc nhỏ, bị hại sợ này ' Mắt ' - cha mẹ bán cho Rawson Belle công quốc Kỵ Sĩ đo n s u đó th nh vì theo ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' Trung thắng đƣợc binh khí mà bị dạy dỗ. " Milla không lộ vẻ gì mà nhìn Kamito. " Vì có thể yên ổn mà khống chế bị phong ấn - Tinh Linh, phẫn nộ bi thƣơng vui sƣớng —— N y đó không cần thiết - cảm tình đều bị tƣớc đoạt r i. " ". . . Đến chỗ n o đều giống nh u

n y tên điên cu ng. "

Kamito chua xót mà thấp lẩm bẩm. Một bên nhớ lại tâm linh bị phá hƣ bị đƣơng th nh đạo cụ dùng qua liền buộc, này cùng t n tại " Giáo đạo viện " - các cô nhi —— ( nếu, ta không có cùng Restia gặp nhau mà nói vận mệnh nhất định cũng sẽ cùng bọn họ giống nhau . . . ) ". . . Vì cái gì, muốn nói cho t đây chút? " " Bởi vì —— Ta lừa Kamito. " Milla tựa h rất đ u khổ mà phun ra những lời này. ". . . ? " " Bị phong ấn ở của ta ' Mắt ' Trung chính là, bá quân Tinh Linh ' Hijiri Vƣơng sƣ phụ đo n ' —— Chiến thuật cấp - quân dụng Tinh Linh. " " Chiến thuật cấp - Tinh Linh! ? " Chiến thuật cấp —— Ở quân dụng Tinh Linh trung cũng l cực đo n khó có thể khống chế - loại hình.


Mặc dù có Mya · Arenst r nhƣ vậy - ngoại lệ —— Chiến thuật cấp Tinh Linh cũng không phải là cá nhân Tinh Linh sử có thể bình thƣờng vận dụng gì đó. Nhất định phải đầy hứa hẹn thao túng cái kia Tinh Linh mà chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện - chuyên môn tập đo n. Kamito cuối cùng là chú ý tới. " Thì ra là thế. ' Vỡ t n sƣ đo n ' Cũng kiêm nhiệm thao túng kia quân dụng Tinh Linh - chuyên môn tập đo n - nhân vật a. " " Ôi chao ôi chao. Các nàng là vì có thể nắm giữ t đây đạo cụ mà chuẩn bị - tập đo n. Có ' Phá liệt sƣ đo n ' , phong ma nhãn - Tinh Linh có thể bình thƣờng hoạt động. " Đây cũng chính l nói —— Chỉ có Milla trong lời nói không thể đem Tinh Linh - lực lƣợng dẫn đại khái nhƣ thế. " Có đƣợc thánh thuộc tính - Tinh Linh là sự thật . . . Nhƣng l

t không thể sử

dụng kia phân lực lƣợng. " ". . . Lừa ta, chỉ - liền là chuyện này sao? " Cùng có thể thao túng Thánh Tinh Linh - Milla kết l m đ ng minh, ở chỗ Nepenthes · Ro lúc đối chiến sẽ càng có lợi —— Đây l đ ng đ ng minh can thiệp hết sức nàng sở đƣ r - lợi điểm. Nhƣng m không thể sử dụng cái kia Tinh Linh mà nói Kamito chiến lƣợc của bọn hắn nhất định phải theo căn bản thƣợng th y đổi. " Thực xin lỗi. Ta vô luận nhƣ thế n o cũng phải theo ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' Trung thắng đƣợc. Bởi vì đó l bị đƣơng th nh đạo cụ b i dƣỡng sứ mạng của ta. " " Phá liệt sƣ đo n " Bị hủy đánh mất hết thảy nhƣng m n ng h y l muốn vì thắng đƣợc mà giãy dụa. Bởi vì đó l Mill · Ba Dorset sinh t n - duy nhất giá trị. " Không quan hệ. Bởi vì đó l chiến đấu củ ngƣơi. "


Kamito chậm rãi bắt tay phóng tới Mill trên đầu. ". . . Kamito? " " Phần n y đ ng minh, là Milla dùng tay của mình bắt lấy - thắng lợi. Ngƣơi có thể vì này kiêu ngạo. " Hắn một bên ôn nhu mà vuốt ve nàng kia sâu màu rám nắng tóc, "—— Milla biết ' Giáo đạo viện ' Sao? " Trong lúc bất chợt, thần trong dân cƣ nói r câu nói nhƣ vậy. ". . . ? Nghe nói là t n tại ở áo ngƣơi địch Ser đế quốc, b i dƣỡng sát thủ - bí mật cơ qu n. " " A a, ta chính là theo kia ra tới. " ". . . ! ? " Milla kinh ngạc mà mở to mắt. " Ta cùng Milla giống nhau nha. Còn lúc nhỏ liền bị đƣơng th nh giết ngƣời đạo cụ b i dƣỡng lớn lên. " " Chính l

ngƣơi nhìn qu . . . Không có cái loại cảm giác này. "

" Có nữ hài tử giúp t đem ngƣời tâm thủ đã trở lại. " Kamito chậm rãi bắt t y theo Mill trên đầu dời. ". . ." Milla tựu nhƣ vậy cúi đầu . . . Trầm mặc đ ng suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nàng từ từ m giơ lên mặt —— " Ngày hôm qua - câu chuyện. " " Ân? " " Ngày hôm qua câu chuyện - đến tiếp sau, ta muốn tiếp tục nghe. " " A a . . ." Kamito nhớ lên, gật gật đầu.


Đó l tuổi nhỏ là lúc Restia nói cho hắn - đ ng thoại. Ở có thể nghe đƣợc róc rách tiếng nƣớc - bể tắm lộ thiên ở bên trong K mito đem ng y hôm qu câu chuyện - câu dƣới. ". . . Ha ha. " Có lẽ là có cái gì có ý tứ - chỗ, Milla lại nhịn đƣợc cƣời. . . . Nha, vui vẻ - chỗ bật cƣời là tốt r i. " Ngƣơi quả nhiên h y l lúc nên cƣời đáng yêu đây. " " Ngƣơi ngƣơi đ ng nói cái gì

. . ."

K mito nói đù loại nói xong, Milla - h i má hơi hơi bị lây một tầng đỏ ửng. " Có thể giống nhƣ nhƣ vậy bật cƣời ngƣơi cũng không phải l cái gì đạo cụ nha. " Nàng hẳn là còn có thể thu h i mất đi gì đó. Chỉ cần có đối Kamito mà nói, Restia giống nhau - t n tại trong lời nói. Ngẩng đầu nhìn bị hắc ám đích thiên m n b o trùm lấy - bầu trời đêm K mito ở trong l ng ngực nói nhỏ. ( . . . Restia, ta liền tính đến bây giờ cũng còn đ ng chờ chuyện xƣ củ ngƣơi. ) Ở khi đó —— Trong tay trái - " Tinh Linh khắc ấn " Truyền đến bén nhọn - đ u đớn. Đối với giống nhƣ bị hỏa cháy - kịch liệt thống khổ, Kamito - vẻ mặt nhăn nhó. ". . . Kamito? " "—— Tên ki đến đây. " Ở tr n đầy tĩnh lặng - đêm hạ trong rừng rậm cánh đen thiên sứ - dáng ngƣời xuất hiện —— " Dựng lên chắc chắn - ' Cứ điểm ' R i đó. Không hổ là nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - công chú điện hạ. " Resti nhún v i mân mê đáng yêu - môi.


Phải l đối kháng ám thuộc tính chiến lƣợc đi thánh thuộc tính - kết giới tựa h bị mở ra rất nhiều nặng. Đối n ng m nói nơi n y l quỷ môn cũng không đủ. Nhƣng l —— " Thật có lỗi, khiến cho t cƣờng ngạnh m vƣợt qu đi. " Restia mỉm cƣời, theo rừng rậm - ở chỗ sâu trong xuất hiện thật lớn - bóng dáng. Đó l toàn thân tản mát r điềm xấu hơi thở - hắc kỵ sĩ —— Nepenthes · Roa. Hấp thu phần đông Tinh Linh sử - thần uy, hiện tại đã ho n to n trở thành quái vật M vƣơng ý chí - thể hiện ngƣời. " Đƣợc r i, bắt đầu Kiếm Vũ đi. K mito —— " Nepenthes · Roa gầm thét, dùng cái móc trảo loại - thủ giáp vạch tìm tòi kết giới. Chƣơng thứ tám Sống lại - Ma kiếm Sống ở ở trong rừng rậm các tinh linh, cảm giác tới r i ngƣời xâm lăng - t n tại bắt đầu huyên náo. ". . . Kamito? " "—— Tên ki đến đây. " Đối với nhíu mày nhìn về phía của mình Milla, Kamito ngắn gọn h i đáp. Tay trái - Tinh Linh khắc ấn giống nhƣ l muốn dẫn đƣờng hắn bình thƣờng đ u đớn. Ngƣời tới rốt cuộc l ngƣời nào —— Đây căn bản không cần đi tự hỏi. " Mill

ngƣơi hƣớng Cl ire phƣơng hƣớng của các nàng chạy đi. "

Nh nh chóng đổi th nh đ ng phục về sau, Kamito cầm đ ng ở trong giấc ngủ - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " . " K mito ngƣơi thì s o? " " Mục tiêu của nàng chỉ có ta, ta ở tại chỗ n y ngăn cản nàng. " " Ngƣơi định một mình cùng Cái kia Nepenthes · Roa chiến đấu sao? " " Đi m u —— " Milla gật gật đầu s u đó hƣớng do nh đị phƣơng hƣớng chạy tới.


Đƣ mắt nhìn bóng lƣng rời đi —— ". . . Ngƣời này, thật đúng l cái khủng khiếp - quái vật a. " Kamito xoa xoa m hôi lạnh trên trán. Theo rừng rậm ở chỗ sâu trong, có thể cảm giác đƣợc l m ngƣời ta sởn gai ốc - hơi thở đ ng ở tiếp cận . N ng cũng l giống nhau, biết Kamito - chỗ ở chỗ. Giống nhƣ l muốn nƣớng cháy l n d dƣờng nhƣ gấp gáp cảm đánh úp lại. Rừng rậm - cây cối liên tiếp m đƣợc tôn sùng thật, mà bảo vệ cứ điểm các tinh linh nhƣ l bị thật lớn - hắc ám thôn tính bình thƣờng mà biến mất. S u đó —— D o động mặt đất - tiếng gầm gừ vang tận mây xanh. ( —— Đến r i! ) K mito hƣớng " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Rót vào thần uy. Theo Terminus Est Phát ra - màu ngân bạch loang loáng, chiếu rọi b n đêm - hắc ám. Xé mở ngăn trở ở trƣớc mắt - cây cối - lá chắn Cái kia xuất hiện ở thần trƣớc mặt. Toàn thân bị m u đen - áo giáp bao vây lấy - Tinh Linh sử —— Nepenthes · Roa Cùng với —— " Thật khiến cho ngƣời ta vui mừng đâu r i K mito riêng một ngƣời chờ ta tới là À. " Xinh đẹp - hoàng hôn sắc - con ngƣơi ám sắc - lễ váy cùng với mềm mại - tóc đen ở trong gió tung bay. Của nàng bộ dạng tàn khốc nhƣ thế - không có biến hóa, cùng ở khi còn nhỏ nói hết nội tâm - khi đó - tƣ thế ho n to n không th y đổi. Nhƣng m K mito tự thân cũng đã th y đổi nhiều nhƣ vậy r i. " Restia . . ." Kamito ở trong nháy mắt, quên mất hết thảy, vì vẻ đẹp của nàng nuốt khẩu khí. Có phải hay không hiện tại vƣơn t y khi đó - nàng sẽ trở về đây —— Thậm chí sẽ ôm


lấy nhƣ vậy một cái ngu xuẩn - chờ mong. " Nepenthes · Ro l

cho ngƣơi chuẩn bị - cuối cùng nhất địch nhân nha. "

Nàng khẽ cƣời cƣời. " Đến đây đi tận tình mà khiêu vũ lên Kiếm Vũ đi K mito. " "!" Kamito hai tay nhấc lên " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Dọn xong tƣ thế. . . . Hẳn là, bây giờ đối với n ng nói cái gì đều không thể truyền tới trong lòng của n ng đi. Chỉ có Kiếm Vũ l có thể đủ đụng vào nội tâm của nàng - duy nhất thủ đoạn. " Ngô vì đến từ ki phƣơng - vô tận - hắc ám, cấp cho vĩnh cửu - trừng phạt ngƣời — —" Từ chọc ngƣời trìu mến - đôi môi đ n m y r tới Tinh Linh ngữ - niệm chú. Dáng ngƣời của nàng ta giống nhƣ t n chảy ở hắc ám bình thƣờng biến mất —— Hạ trong nháy mắt, tối đen - Ma kiếm xuất hiện ở Nepenthes · Roa trong tay. Đó l l m cho ngƣời t liên tƣởng đến thiêu đốt trung - m u đen ngọn lửa, tai hoạ loại - đại kiếm. Tuy rằng hình dạng có điểm vi diệu - bất đ ng nhƣng l ki không hề nghi ngờ chính l K mito b năm trƣớc đây sử dụng - vũ khí. " Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm " —— Ở trong tối thuộc tính - Tinh Linh ma trang ở bên trong, không hề nghi ngờ là cực mạnh - Ma kiếm. Nhƣng l

K mito - Tinh Linh m tr ng cũng không yếu với đối phƣơng. Tuy rằng

không là hoàn toàn thể nhƣng l Est l m Tinh Linh cấp bậc tuyệt đối là không kém hơn Resti . " Chúng ta lên, Est! " Theo " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " - mũi kiếm Lên, không bị cản trở ra bạc trắng - loang loáng.


Ở vô số các tinh linh huyên náo - trong rừng rậm, Milla liều mạng mà chạy trốn. Đích đến là Claire các nàng chỗ ở - cứ điểm - trung tâm. M các n ng đƣơng nhiên cũng l cảm thấy cho tới bây giờ - cái này sự thái a —— Theo sau, liền nhìn đến toàn thân quấn quanh lấy ngọn lửa - Hỏa Miêu theo rừng rậm ở chỗ sâu trong chạy tới. Trong ấn tƣợng hình nhƣ l kêu Sc rlet - Claire - Khế Ƣớc Tinh Linh đi. " Milla! " Đứng lại về sau, từ đối phƣơng mở miệng trƣớc r i. Từ trong bóng tối hiện thân chính là, Claire lâm Sileite Eris b ngƣời. Các nàng từng ngƣời cầm trong tay củ mình Tinh Linh m tr ng đã l m xong chuẩn bị chiến đấu. " K mito đây? " Claire một bên kéo bả vai hô hấp, một bên dùng bức thiết - biểu tình hỏi. " Hắn đ ng ở một mình một ngƣời cùng Ám Tinh Linh m ng đến - Nepenthes · Roa chiến đấu . " ". . . Ngƣơi nói cái gì? " Claire một hàng hai mặt nhìn nhau. " Nhanh lên nói cho ta biết Đị điểm chúng t cũng muốn cùng nhau chiến đấu. " ". . . Cùng nhau chiến đấu? " Milla nhíu mày. . . . Nàng đến cùng đ ng nói cái gì? "A

t cũng vậy không cho l đó l K mito một ngƣời có thể địch nổi đối thủ. "

" Không nh nh điểm mà nói Kamito sẽ bị đánh bại đấy! " Eris cùng lâm Sileite cũng bị lo lắng cảm thúc giục hỏi tới. " Nhƣng l . . ." Các nàng không thể nghi ngờ là thật vĩ đại - Tinh Linh sử. Nhƣng l

dù vậy đại khái cũng l không giúp đƣợc K mito ngƣợc lại có vƣớng chân

vƣớng tay - khả năng. Cái kia Nepenthes · Roa chính là cái hàng thật giá thật - quái vật. Hiện tại - nó Tám


phần có đƣợc so với tiêu diệt " Vỡ t n sƣ phụ đo n " Thời điểm còn muốn lực lƣợng c ng thêm cƣờng đại Đi. Duy nhất, có thể cùng nó chống lại cũng chỉ có gió hạn Kamito một ngƣời. Không, cho dù là hắn cũng không biết có không thắng đƣợc. Bản thân của hắn cũng là bởi vì hiểu biết điểm ấy cho nên mới phải nhƣợng Mill hƣớng Claire các nàng chạy đi đâu . Vì để cho hắn trọng yếu - đ ng bạn có thể đ o tẩu. Milla cảm thấy Kamito - loại ý nghĩ n y. "—— Các ngƣơi không thể đi qu . " ". . . ? Có ý tứ gì? " Claire kinh ngạc m nhíu m y Eris cùng lâm Sileite cũng lẫn nh u nghĩ nhìn nh u. " Kamito, Chính là vì bảo hộ các ngƣơi mới lựa chọn một mình chiến đấu. Cho nên, không thể đi qu . " " L K mito nói nhƣ vậy sao? " " Ai? " " Là Kamito nói, phải một mình chiến đấu sao? " Claire - ánh mắt thẳng tắp m nhìn chăm chú v o Mill - khuôn mặt. Không phải trách cứ - giọng nói nhƣng l m ng theo l m cho không ngƣời nào có thể phản bác - cƣờng ngạnh khẩu khí. " Đó l nhƣng l " Cl ire ôn nhu m đƣ t y đặt ở đ ng ở mê hoặc trung - Mill trên đầu. " Mặc dù hắn Nói nhƣ vậy r i chúng t h y l sẽ đi. " Cƣờng hữu lực nói. " Bởi vì chúng ta là một đội ngũ m hắn, là chúng ta trọng yếu - đ ng bạn a. " Eris rất nhiều lâm Sileite cũng yên lặng gật đầu đ ng ý. ". . ." Thứ n o đó ở Milla - ngực dâng lên.


. . . Không biết phần này cảm tình là cái gì. Nhƣng đúng đúng cái gì lửa nóng - —— —— Lúc này, xa xa hiện lên nhất đạo hắc sắc - tia chớp. ". . . ! ? "

" Ác ác ác ác ác ác! " Kamito mãnh liệt đặng mặt đất hƣớng về phí trƣớc bay vọt s u đó đem trong t y mang lấy - Thánh Kiếm hƣớng về hắc kỵ sĩ - đầu bổ xuống. Từng đƣợc cứu thế - thánh nữ sử dụng đến giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm. Tuy rằng chỉ có một phần mƣời - lực lƣợng nhƣng l ki uy lực cƣờng đại từng cả kia cái Long Kỵ Sĩ nhóm âu nhạ kéo - " Giết long chi Thánh Kiếm " Đều Bị dập nát quá. Nhƣng l

hắc kỵ sĩ lại chỉ là bay qua nó - thân thể khổng l , dễ dàng mà hay dùng hắc

ám - Ma kiếm đem một kích kia chặn. Trong đêm tối hỏa hoa vẩy ra, phản đẩy bình thƣờng bị bắn ra, Kamito - thân thể bị đánh thƣợng không trung. ( ngƣời này, so với lần trƣớc chiến đấu khi c ng cƣờng đại hơn . . . ! ) Động dƣới lƣỡi chạm đất về sau, vừa trầm hạ thân, lại về phí trƣớc đột tiến đi qu . Cùng cùng chính mình có thể trạng chênh lệch đối thủ chiến đấu l có tâm đắc. Nếu nhƣ l ng y mặt đối kiếm mà nói rõ ràng cho thấy lực cánh tay trên có hoàn cảnh xấu - Kamito góc bất lợi đi. ( một khi đã nhƣ vậy, bắt lấy đối phƣơng - khe hở l đƣợc —— ) Kamito cứ nhƣ vậy trực tiếp bƣớc vào. Nepenthes · Roa quét ngang ra kia tối đen - Ma kiếm . Trong nháy mắt, theo Ma kiếm - trên lƣỡi đ o tóe phát r m u đen - tia chớp. ". . . ! ? " Kamito nháy mắt hƣớng bên cạnh nhảy ra tránh thoát. Thả ra vô số sấm đánh trên mặt


đất đánh r một cái lớn động. ". . . Thậm chí ngay cả loại này chiêu thuật cũng sẽ dùng sao! " Không khỏi, kêu ra tiếng. " Kêu gọi tử vong - lôi thiểm " —— Đó l ở b năm trƣớc đây lệnh phần đông Tinh Linh sử cảm thấy sợ hãi - chiêu thuật. Đó l từng, làm cực mạnh - Tinh Linh sứ quân lâm với đỉnh - Kamito sử dụng - Ma kiếm kỹ. Bị cái kia bắn trúng trong lời nói hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đem dữ dội nhƣ gió - m u đen sấm đánh bên ngƣời tránh thoát, Kamito cùng Nepenthes · Roa triển khai vật lộn. Ma kiếm cùng Thánh Kiếm cho nhau giao kích, hỏa hoa kịch liệt mà tóe phóng xuất. " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Cùng " Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm " - lực lƣợng cơ h là huề nhau. Không để cho với đối phƣơng phóng thích sấm đánh - khe hở, Kamito không ngừng đem kiếm đánh phóng thích tiếp đón đi qu . Nhƣng l

ho n to n không thể áp chế đối phƣơng. Bởi vì Nepenthes · Ro cũng có

đƣợc , cùng Kamito - kiếm kỹ cơ h ngang nhau - kỹ lƣợng. Hơn nữa, cùng Kamito bất đ ng đối phƣơng có đƣợc cơ h vô tận - thần uy. Duy nhất, muốn nói có cái gì ƣu thế mà nói thì phải là —— ( . . . Ngƣời này, không phải Restia chân chính - ngƣời lập khế ƣớc chuyện n y đi ) Cực mạnh - Ma kiếm " Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm "Cũng chỉ là, Restia Bắt chƣớc biến thành kiếm - hình thái thôi. Cho nên, thanh kiếm kia lên, sẽ không có chứa Tinh Linh - niệm tƣởng. Cùng Tinh Linh sử cùng Tinh Linh hợp hai làm một - Tinh Linh ma trang, là hoàn toàn bất đ ng. " Ngƣơi —— " Kamito cầm chặt " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " .


Đối tên là Est - Tinh Linh thác với hoàn toàn - tín nhiệm hƣớng này rót vào lớn nhất thần uy. Thánh Kiếm tóe thả ra chói mắt - loang loáng, nhuộm đầy b n đêm - hắc ám. " Cũng không có đem Lôi Tƣ đế á dùng - theo ta giống nhau tốt! " Kamito - trảm kích hƣớng Ma kiếm quét tới. Bộc phát ra dễ nghe - kiếm tiếng va chạm, Nepenthes · Roa - thân thể khổng l lần đầu tiên Mất đi cân bằng. Vì kiềm chế Kamito - liên kích, Nepenthes · Roa thả ra " Kêu gọi tử vong - lôi thiểm " . Theo Ma kiếm - trên lƣỡi kiếm, tóe phát ra chói mắt - m u đen sấm đánh Nhƣng l

đó l K mito cố ý dụ vọng lại.

" Kêu gọi tử vong - lôi thiểm " Tịnh không l đơn thuần - kiếm kỹ, mà là lấy Ma kiếm làm môi giới - một loại Tinh Linh ma thuật, tuy rằng không cần niệm chú nhƣng l thích phóng đi r cũng sẽ sinh ra thời gian nhất định kém. Ngắm chuẩn lấy này khe hở, Kamito lập tức gia tốc về phí trƣớc. Sấm đánh ng y tại trƣớc mắt nổ mở r

nhƣng l K mito không sẽ đƣợc giảm tốc độ,

chỉ cần có thể đọc lên đƣờng đạn, có thể dùng Terminus Est - lực lƣợng đem nó văng ra. Bạc trắng - lo ng loáng đảo qu không trung m u đen - sấm đánh nháy mắt tan thành mây khói. " A ác ác ác ác! " Kamito sẽ không dừng lại. Đem vƣợt qua bãi trôi qua Thánh Kiếm lấy đại thƣợng đoạn - tƣ thế nhấc lên, giống nhƣ nhƣ gió lốc gần hơn cùng Nepenthes · Roa - khoảng thời gi n Hƣớng kia thân thể khổng l thả ra giống nhƣ gõ đánh bình thƣờng - trảm kích. " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm "Sở thích phóng đi r - một kích, dập nát hắc kỵ sĩ mũ giáp —— ! Hắc ám - mảnh nhỏ bị Terminus Est - loang loáng sở thôn tính, dập nát. Ng y s u đó kinh ngƣời tiếng gầm gừ đánh thủng Kamito - lỗ tai.


Ký túc ở hốc mắt trung - m u đỏ con mắt phát ra - chói mắt - tầm mắt, xỏ xuyên qua Kamito. ". . . ! ? " Kamito kinh ngạc m đại trừng lên hai mắt. Bởi vì xuất hiện ở trƣớc mắt cái ki phó tƣ thế, lệnh K mito đại chịu rung động. Theo vỡ đi r - giáp trụ trung xuất hiện - —— Kia, tịnh không phải nhân loại. Bị hắc vụ sở ôm trọn, giống nhƣ m u đen bộ xƣơng khô bình thƣờng - khuôn mặt. Tƣợng trƣng vô cùng - hắc ám bình thƣờng - hốc mắt ở bên trong, lóng lánh tai hoạ loại - h ng quang. " Ngƣời này . . . Rốt cuộc là . . . ? " Tuy rằng sớm chỉ biết nó không phải bình thƣờng - Tinh Linh sử. Nhƣng l

trƣớc mắt - cái này là ——

"—— Đúng vậy, nó tịnh không phải nhân loại nha. " Trả lời Kamito, là biến trở về cô gái tƣ thế - Restia. "—— Kia là thông qua cấm kỵ - chú pháp sống lại M vƣơng - ngƣời thừa kế. Liên · A Shuu Doll - ý chí. " ". . . Liên · A Shuu Doll? " Tên này, từng nghe nói qua vài lần. Đó l nghe nói ở xa xôi - cổ đại đã bị diệt vong đâu ng y cả hay không chân thật t n tại đều đáng giá ho i nghi - ám chi Tinh Linh Vƣơng - tên. " Restia . . . Ngƣơi đến cùng nghĩ . . ." " Bây giờ có thể với ngƣơi giảng - chỉ có n y đó nh . " Restia mỉm cƣời. Nepenthes · Roa - hốc mắt trung thả ra tai hoạ tính quang mang, nó - tiếng gầm gừ d o động Không khí. Từ toàn thân cảm giác đƣợc - áp lực cảm cùng phí trƣớc hoàn toàn không là một cái


cấp bậc. ". . . Nếu đối thủ không phải nhân loại, kia sẽ không có hạ thủ lƣu tình - tất yếu đi? " Kamito một lần nữa cầm " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Triển kh i tƣ thế. " Này biểu tình, rất đƣợc

để cho ta nhớ tới chuyện khi đó đây. "

" Ta hiện tại, với ngƣơi biết - t khi đó không giống. " Kamito lắc lắc đầu. " Không phải l b năm trƣớc đây cực mạnh - Tinh Linh sử cũng không phải ' Giáo đạo viện ' - sát thủ, mà là a lôi Zya Tinh Linh học viện - ' Sc rlet đội ' - gió hạn Kamito. " " Đúng vậy ngƣơi so với khi đó trở nên yếu đi rất nhiều a. " " Vậy cũng nói không chừng a? " Kamito nhún nhún vai. " T đúng l trở nên yếu đi đổi lại l b năm trƣớc đây - ta —— Ta cùng với Restia mà nói cho dù sẽ đem Nepenthes · Roa cho rằng là Cái khó chơi đối thủ cũng sẽ không đem nó l m nhƣ uy hiếp đi. " " Quả thật nhƣ thế đâu r i dù s o hiểu rõ nhất củ ngƣơi cƣờng độ Dù s o cũng l t à. " " Nhƣng l có thể sẽ khiến ngƣơi không thể tin —— " Kamito không sợ mà nở nụ cƣời " Ta tại cái đó học viện đạt đƣợc so với b năm trƣớc đây lực lƣợng càng mạnh Nha. " ". . . ? Ngƣơi vừa mới nói cái gì? " " Không có nghe thấy sao? Ta nói ở học viện t đạt đƣợc so với Khi đó lực lƣợng càng mạnh r i. " Ở Resti xinh đẹp - dung mạo thƣợng —— Xuất hiện một chút không kiên nhẫn - biểu tình. Nàng sẽ treo lên này biểu tình thật là rất ít gặp. ". . . Thật l m ngƣời khác cƣời không nổi - nói đù đây. Lệnh ngƣời bất ngờ - quá độ tự tin điểm ấy cùng mới trƣớc đây thật sự là một chút cũng không th y đổi đây. "


Hƣớng về Nepenthes · Roa chậm rãi vƣơn t y —— " Không hề căn cứ - cái kia tự tin, khiến cho t cho ngƣơi Dập nát rụng đi. " Theo đầu ngón tay củ n ng thƣợng tách r m u đen - loang loáng. " Tuy rằng bị nàng Chú ý quá không muốn cởi bỏ phong ấn, bất quá lần này thêm vào m cho ngƣơi kiến thức một chút đi n y Nepenthes · Roa - lực lƣợng chân chính —— " ". . . ! ? " Nepenthes · Roa - thân thể khổng l chấn động lên . Bao trùm lấy toàn thân - tối đen - áo giáp , Biến thành hắc vụ tan chảy ở trong bóng đêm —— ( . . . Đến cùng là chuyện gì xảy ra! ? ) L m K mito đại mở to mắt thời điểm —— Theo biến mất - trong khải giáp, N ng đậm - hắc ám giống nhƣ bùn lầy bình thƣờng mà phun tới. Rục rịch - có thể nào kiểu hắc ám, không, vật kia còn miễn cƣỡng vẫn duy trì nhân hình dạng. L m ngƣời ta sởn gai ốc - bộ xƣơng khô - hình dạng trung lóng lánh m u đỏ - ánh mắt, theo trong miệng tả ra nguyền rủ bình thƣờng thanh âm. Resti hơi hơi

lên n ng đáng yêu - môi cƣời nói.

" Cái ki áo giáp cũng không phải l dùng để bảo hộ Nepenthes · Ro

m l dùng để

câu thúc nó ám ý chí không cho nó bạo tẩu mà t n tại - phong ấn đạo cụ a. " Restia - dáng ngƣời lại tan chảy ở tại hắc ám, lấy kiếm - tƣ thế xuất hiện. Nó kia bộ xƣơng khô kiểu khuôn mặt nhƣ l vì tự thân - giải phóng hoan hô giống nhƣ run rẩy phun r m u đen - hơi thở. " Ngƣời này, thật sự không ổn a . . ." Kamito rên rỉ nói chung, liếm liếm môi. . . . Đầu ngón tay run nhè nhẹ. Đó l h ng thật giá thật - quái vật —— Cùng lúc trƣớc đối thủ, hoàn toàn sẽ không ở


một cái cấp bậc thƣợng. Kamito nắm chặt lên làm hắn hợp tác - Thánh Kiếm. "—— Kính nhờ r i Est. Tái hơi chút cho t mƣợn lực lƣợng đi."

Nghe từ đ ng x truyền đến - kiếm kích vang lên tiếng động, Milla • Ba Sethe cắn cắn môi của nàng. Cl ire các n ng đã muốn hƣớng K mito nơi đó tiến đến. ( ta . . . ) —— Không, chính mình ngay cả phiền não tƣ cách đều không có. Không thể sử dụng Khế Ƣớc Tinh Linh - Tinh Linh sử, vô luận nhƣ thế nào chỉ sẽ trở thành chƣớng ngại vật thôi. (t

đã không có giá trị đây . . . )

Lấy tay nhẹ nh ng đụng vào nàng kia màu hổ phách - con mắt trái —— " Phong ma nhãn " . Khoẻ mạnh mà lạnh nhƣ băng - xúc cảm, tự nhƣ lòng của nàng giống nhau. L m cƣờng đại - chiến thuật cấp Tinh Linh - lọ - giá trị. Chỉ có chuyện n y đã từng là nàng còn sống - toàn bộ ý nghĩ . ( nhƣng l K mito hắn . . . ) Vuốt ve đầu của nàng, nhớ lại kia cảm xúc ấm áp. Hắn nói hắn là tại cái đó " Giáo đạo viện " Bị nuôi nấng lớn. Cùng mình giống nhau — — Không, nhất định là nhận lấy so với chính mình phải nghiêm khắc nhiều lắm - giáo dục phƣơng thức đi. Nhƣng l dù vậy, hắn h y l nhƣ vậy mà nở nụ cƣời —— Nhƣ vậy đã bị đ ng bạn - các thiếu nữ - tin cậy. ( nói qua ta, không là một đạo cụ . . . ) Bị huấn luyện thành không là bất cứ chuyện gì thế m th y đổi - cảm tình, bắt đầu dao


động. ( ta, muốn trở thành lực lƣợng của hắn . . . ! ) Nƣớc mắt theo Milla - trong mắt hạ xuống. Nhƣng l

mình bây giờ, không thể trở thành lực lƣợng của hắn.

. . . Điểm ấy l m ngƣời ta thật không cam lòng. Lúc này, nghe thấy đƣợc theo trong rừng rậm chạy tới - tiếng bƣớc chân. ". . . Fianna tiểu thƣ? " Milla ngẩng đầu bu n bực nói. Không am hiểu chiến đấu - nàng, không phải hẳn là ở cứ điểm - trung tâm giấu đi s o —— ? Fianna phát hiện Milla về sau, lập tức chạy tới. Đại khái vốn liền thể lực không đủ đi n ng c ng không ngừng thở phì phò. " Không nghĩ tới đối phƣơng sẽ chọn ngay mặt đột phá, cho nên ở nắm giữ Bị hại tình hình cùng khôi phục kết giới thƣợng tìm chút thời gi n đây. Tuy rằng cứ điểm chỉnh thể - tính năng đã muốn khôi phục trình độ nhất định r i. Nhƣng l bên trong - địa mạch bị khiến cho hỏng bét . . ." Theo nhƣ cái n y thì vừa mới là tại vì bị phá hƣ đâu kết giới làm chữa trị công tác đi. Nói nhƣ vậy, tại đây trong khoảng thời gian ngắn đem kết giới chữa trị hảo là không thể nào - —— ( lại nói tiếp, nàng là nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - miko-hime a. ) Ở về kết giới - cấu trúc phƣơng diện, có thể cùng nàng tịnh nhóm đủ khu - nhân, cho dù là ở nơi n y cấp bậc c o nhất - Tinh Linh sử tập hợp - " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế " Thƣợng cũng hẳn là không t n tại. ( . . . Kết giới? ) Nháy mắt, Milla - trong đầu ra vẻ hiện lên một cái ý nghĩ —— Nhƣng l so với này, còn có một lớn hơn nữa - nghi vấn —— Thì phải là nàng vì cái gì ở trong này.


Hiện tại hẳn là hỏi trƣớc nàng vấn đề n y đi. ". . . Ngƣơi muốn đi đâu ? " Đối còn tại kéo bả vai hô hấp - Fianna, Milla hỏi. ". . . ? Còn phải nói gì nữ s o đƣơng nhiên l đi duy trì K mito-kun r i. " Nàng kinh ngạc đáp trả. Ở trong ánh mắt củ n ng l m ngƣời ta kinh ngạc - không có nử điểm mê mang. " Bởi vì kỵ sĩ của ta Tinh Linh, ở đối phó ám thuộc tính - Tinh Linh sử phƣơng diện tƣơng khắc tính rất cao. " . . . Không phải vấn đề này. Cho dù cùng cƣờng đại - Tinh Linh Khế Ƣớc, không có nhận quá chiến đấu huấn luyện - nàng nhất định sẽ thứ nhất bị chỉ l m đối thủ - mục tiêu đi. " Vì cái gì . . ." " Ai? " " Vì cái gì các ngƣơi . . ." Không thể lý giải h nh động của các nàng mục đích. Lấy hiện tại - " Sc rlet đội " - thực lực mà nói, vô luận nhƣ thế n o nghĩ đều không thể đánh bại cái kia Nepenthes · Roa. Các nàng khẳng định cũng không phải không biết điểm ấy a —— Đối với mê hoặc trung - Milla, Fianna khẽ cƣời cƣời. " Bởi vì chúng t tin tƣởng Kamito-kun a —— Hơn nữa Kamito-kun cũng thế, tin tƣởng chúng ta a. " ". . . ! " Milla bừng tỉnh đại ngộ bình thƣờng mà mở to nổi lên ánh mắt. . . . Kamito vậy. Tin tƣởng các nàng? Nói cách khác, Kamito không phải l vì l m cho các n ng đ o tẩu tại chiến đấu, mà là —— ( . . . Vì cùng các nàng cộng đ ng đạt đƣợc thắng lợi? ) K mito cũng l bởi vì tin tƣởng đ ng bạn, cho nên mới l m cho mình hƣớng Claire các


nàng chạy đi đâu. Nhƣng m

chính mình lại đem hiểu lầm vì để cho các nàng chạy trốn mới l m . . .

" Ôi ch o hơn nữ đây . . ." Fi nn hơi chút thẹn thùng dƣờng nhƣ đỏ mặt. " Nữ hài tử đây . . . Vì vì ngƣời trong lòng mà nói bất kể cái gì sự đều l m đƣợc đó . " N ng dùng l m cho ngƣời t cơ h khó có thể nghe đƣợc thanh âm nhẹ nói. ". . . ? " " Ngƣơi cũng thế, dài sau khi lớn lên liền sẽ rõ. " Fi nn đem mặt đỏ bừng thẹn thùng dƣờng nhƣ dời đi. Nhìn nhƣ vậy - công chú điện hạ thời điểm Milla - trong đầu, hiện lên một cái ý nghĩ. ( đúng r i, nếu là có thể cấu trúc r nhƣ thế kết giới - Fianna tiểu thƣ trong lời nói ) Nói không chừng, có thể làm . . . ! " Kia, ta tựu đi trƣớc a —— " "—— Vân vân. . . . " Milla nắm chặt vừa muốn chạy đi - Fianna - s u lƣng. " Làm sao vậy? " " Này ' Cứ điểm ' , bây giờ là ở củ ngƣơi quản chế hạ sao? " ". . . ? Ân, tuy rằng tổn hại tình hình thật nghiêm trọng nhƣng l kết giới cùng địa mạch đều ở trong lòng bàn tay của ta. " Ngẩng đầu nhìn lên kinh ngạc trung - Fianna, Milla mở miệng. " Có chuyện muốn thử xem xem, hy vọng có thể mƣợn dùng lực lƣợng củ ngƣơi. " . . . Không biết có thể l m đƣợc h y không. Nhƣng l đi thử - giá trị tuyệt đối là có. Dùng đầu ngón t y đụng vào con mắt trái - " Phong ma nhãn " . ( nếu thất bại trong lời nói —— Không cho dù th nh công t cũng sẽ mất đi của ta giá trị sinh t n. ) Đó l đại biểu cho phải Hitei chính mình đến nay mới thôi - nhân sinh.


Ký tự nhƣ n y —— Nếu không ở trong này làm những thứ gì mà nói về sau khẳng định ngƣơi sẽ phải hối hận đi. Mãnh liệt nhƣ vậy - nghĩ. Bị sinh ra tới nay lần đầu tiên sinh ra ở trong lòng, lửa nóng - cảm tình sở thúc giục giống nhau mà —— Milla • Ba Sethe kêu lên, "—— Kính nhờ r i m ng t đi ' Cứ điểm ' - trung tâm đi!

Nƣớc bùn loại - hắc ám rụng rơi trên mặt đất, gầm hét lên. Nepenthes · Ro đem cắm trên mặt dất - " Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm " Rút ra. " A ác ác ác ác! " Kamito nhấc lên lóng lánh bạc trắng loang loáng - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Đột tiến đi qu . Đáy gi y mãnh liệt đặng mặt đất tăng tốc đi tới —— Một hơi kéo gần lại khoảng cách. ( đánh lâu d i đối với ta rất bất lợi, dùng một kích kia quyết định thắng bại . . . ! ) Nhƣng l

l m cƣớc đạp tiến khuếch tán ở mặt đất - bùn đất loại - hắc ám, trong nháy

mắt đó. "—— Cái! ? " Toàn thân bị kịch liệt - hƣ thoát cảm sở tập kích, Terminus Est Quang mang dần dần ảm đạm xuống dƣới. ( . . . Chỉ l đụng phải này hắc ám cũng sẽ bị hấp thu thần uy sao! ? ) Sềnh sệch - hắc ám quấn ở trên chân K mito động líu lƣỡi đặng mở mặt đất. Theo mặt đất sinh ra - vô số hắc ám - xúc tu truy hƣớng nhảy lên không trung K mito. K mito đem thần uy lại rót vào mất đi qu ng huy - Terminus Est Ở bên trong, đem b y tới vô số xúc tu đều chém đứt r i. Nepenthes · Ro nhƣ l nói hết n y vui sƣớng bình thƣờng mà hống cƣời rộ lên. ". . . Xem ra biến thành thân tự do cho ngƣơi thật cao hứng thôi! "


Hoàn toàn nói liên tục loại này nhàn thoại - nhàn rỗi đều không có, theo Nepenthes · Ro trên ngƣời chảy ra - vô cùng vô tận - nƣớc bùn, chính lấy tƣơng đƣơng tốc độ nhanh ở ăn mòn mặt đất. " Những điều n y l do đến nay mới thôi hấp thu, sở hữu Tinh Linh sử - thần uy phải không . . ." Kamito một bên tránh né lấy theo mặt đất thân tới hắc ám xúc tu, một bên gần hơn khoảng cách. Theo Nepenthes · Roa tay cầm - ám chi Ma kiếm lên, Thả ra " Kêu gọi tử vong - lôi thiểm " . ". . . ! ? " Ám chi sấm đánh thẳng tắp mà bay qua mặt đất, Ở miễn cƣỡng tránh thoát - K mito s u lƣng rừng rậm bị vô tung vô ảnh mà phá hủy r i. Đó l cùng bị áo giáp phong ấn khi hoàn toàn không thể có điều đáng sợ uy lực. Trong rừng rậm ẩn thân - có hình vô hình các tinh linh, hóa thành quang chi hạt biến mất. Mà trốn tới - Tinh Linh cũng bị theo mặt đất vƣơn r - vô số ám tiếp xúc thủ một ngƣời tiếp một ngƣời - v r i. " Est! " Kamito quét ra hắc ám - nƣớc bùn một hơi nhảy s u khi đứng lên hƣớng " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm " Rót vào thần uy. Tách ra chói mắt loang loáng - Thánh Kiếm hƣớng về hắc ám chi Ma kiếm bổ xuống —— ! " Ác ác ác ác! " Giống nhƣ đáp lại Kamito - ý chí giống nhau, Terminus Est Quang mang càng thêm chói mắt r i. Nhƣng l . Binh —— Hơi hơi - kim loại tiếng vang lên.


Ở hỏa hoa kịch liệt bay ra bên trong, Kamito nghe thấy đƣợc mũi kiếm xuất hiện cái khe thanh âm. ( . . . Chẳng lẽ nói, Est phải nát? ) Đến nay mới thôi đánh bại phần đông cƣờng địch - " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm ". Nó ở đối chém trúng bị đánh bại này còn là lần đầu tiên. Này tịnh không phải đại biểu Terminus Est So với Restia phải kém sắc. Mà là bởi vì kéo dài sử dụng cƣờng đại quá độ - Tinh Linh ma trang, Kamito - thần uy bắt đầu khô kiệt r i. ". . . Kính nhờ Est, tái kiên trì một h i là tốt r i! " Gọi K mito đem thần uy quán chú hƣớng về phía " Giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm ". Ánh sáng và bóng tối lại kiết kháng, theo giao kích - trên lƣỡi kiếm hỏa hoa kịch liệt mà vẩy ra. Không khỏi toan tính, nắm kiếm - trong tay trái - " Tinh Linh khắc ấn " Bén nhọn mà đ u đớn. —— Vô dụng, lấy ngƣơi bây giờ sử không thắng đƣợc Nepenthes · Roa. Lôi Tƣ đế á thanh âm tiếng vọng trong đầu. Đây l đ ng thông qu " Tinh Linh khắc ấn " Trực tiếp đối Kamito - đại não đối thoại. —— Tỉnh lại đi K mito cho t xem một chút ngƣơi lực lƣợng chân chính. ( . . . Ngƣơi nói t lực lƣợng chân chính? ) —— Ân, thậm chí ngay cả " Bọn họ " Đều có thể giết chết, chân chính - lực lƣợng của m vƣơng. ( . . . Chỉ cần có cái kia lực lƣợng, ta liền có thể bảo hộ đ ng bạn sao? ) Kamito ở trong lòng hỏi. Đ ng thời đem thần uy rót vào Thánh Kiếm trung —— (. . . Cũng có thể thực hiện b năm trƣớc đây không có thực hiện, nguyện vọng của ngƣơi s o? )


—— Đúng vậy

nhƣng m ngƣơi bây giờ nếu không ở này thức tỉnh mà nói sẽ chết.

". . . Thật không " Kamito lẳng lặng yên nhắm mắt lại. Ngủ say ở thần trong đám ngƣời - M vƣơng lực, nàng nói rất đúng cái gì tuy rằng không rõ ràng lắm nhƣng l chiếu lời của nàng mà nói, chỉ cần có này lực lƣợng có thể bảo hộ đ ng bạn r i. Đây l đối với hiện tại - Kamito mà nói là tha thiết ƣớc mơ - lực lƣợng. Nhƣng l —— ". . . Thật có lỗi nh . T

đối cái loại này không rõ lai lịch - lực lƣợng không có hứng thú

a. " Làm Kamito không sợ m cƣời thời điểm, truyền đến Lôi Tƣ đế á á khẩu không trả lời đƣợc - hơi thở. " Vừa mới không phải nói s o? T đạt đƣợc lực lƣợng mới a. " . . . Lập tức, cái kia lực lƣợng hẳn là, lập tức sẽ tới tay. " Này Kiếm Tinh Linh Est " Dứt bỏ quay lại bi kịch, về tới K mito bên ngƣời - tốt nhất hợp tác. Cùng với —— Kamito giẫm phải - bả vai về phía sau nhảy ra. Theo quán tính hắc ám chi Ma kiếm phách xuống, Kịch liệt vẩy ra - hắc ám - nƣớc bùn , Cùng nh u hƣớng Kamito tập đi qu . Nháy mắt, một cái H ng Liên - chém Hik ri đốt sạch đêm tối. "—— Biến th nh cháy sém đi! " Ám tiếp xúc thủ bị cu ng liệt - ngọn lửa tiếp xúc chạm vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thiêu đốt tr n đầy đắc ngọn lử chi vách tƣờng đem thân ảnh của nàng lử đỏ mà chiếu rọi đi r . Ẩn chứa hiếu thắng ánh mắt - h ng ngọc loại - con ngƣơi ở trong gió phiêu tán - hỏa


h ng sắc - song đuôi ngựa phát. "—— Chờ ngƣơi thật, Claire! " Đối với cầm trong t y viêm roi đứng ở đ ng ki - Hỏ Miêu cô gái K mito giơ ngón tay cái lên. " K mito t cũng vậy ở a! " " T cũng ở đây đây! " Mang lấy " Phong Dực Chi Thƣơng " - Eris, cùng với cầm trong tay " Băng chi m cung " - lâm Sileite cũng chạy tới. " Lần này - ' Tinh Linh Kiếm Vũ Tế ' Chính l Đo n thể chiến a. " Kamito sở tin cậy đ ng thời cũng tin cậy Kamito - các đ ng đội. "—— Đây l

b năm trƣớc đây - ta sở không có đủ - lực lƣợng

Lôi Tƣ đế á. "

Bốn ngƣời nhanh chóng dọn xong trận hình về sau, cùng phát ra rít gào Nepenthes · Roa giằng co lên. Chƣơng thứ chín Toàn diện chiến tranh Ở hừng hực - trong hỏa diễm Sc rlet đội - Kiếm Vũ bắt đầu r i. Nepenthes · Roa phát ra phẫn nộ - tiếng hô hƣớng bốn phía thả ra ám tiếp xúc thủ. " Đông lại - băng nh Nhƣng l

xỏ xuyên qu nó đi —— 【 M [mũi tên băng] 】 ! "

Rinslet thả ra - [mũi tên băng] đem vô số - xúc tu toàn bộ đông lại,

khối băng rơi xuống mặt đất mở tung r i. " Cái kia xúc tu liền gi o cho t đi! " " A a, trợ giúp liền kính nhờ ngƣơi Rinslet! " Kamito nhấc lên kiếm cùng đã chạy tới - Elis tịnh sắp xếp chạy trƣớc. " Ta làm (quân)tiên phong - nhục thuẫn. Kamito phụ trách công kích. " " Hiểu " Đ n đuôi ngựa ở trong gió bị thổi rối loạn. Uy phong lẫm liệt - lông mi ở dƣới màu trà - đ ng tử, thẳng tắp mà dừng ở địch nhân trƣớc mắt.


Ở chấp h nh Phong vƣơng Kỵ Sĩ đo n - nhiệm vụ khi đã cùng Elis phối hợp quá nhiều lần r i. N ng l có thể làm cho nhân an tâm - đem s u lƣng gi o cho đối phƣơng - hợp tác. (quân)tiên phong là Elis cùng Kamito, trợ giúp bắn l Rinslet s u đó Cl ire một bên làm du kích thủ đảo loạn đối phƣơng h nh động một bên phụ trách chỉ huy đội ngũ. Đây l Sc rlet đội - chiến thuật cơ bản. —— Đây l ngƣơi đạt đƣợc - lực lƣợng? Restia nôn nóng thanh âm ở trong đầu vang lên. —— Thật là khiến ta thất vọng đây. Mặc dù tụ tập tái nhiều ngƣời cũng không kịp nổi một mình ngƣơi . ( —— Nhƣ vậy, phải thử một chút xem sao? ) Kamito ở trong lòng hƣớng nàng tuyên cáo nói. Đối bên ngƣời - Elis nhỏ giọng dặn dò. " Không nên cùng tên kia - Ma kiếm chống chọi. Bình thƣờng - Tinh Linh hoàn toàn không thể tới chống lại. Có thể c��ng cái kia Ma kiếm ngang nhau giao phong đại khái chỉ có củ t Est r i. " " Hiểu " Elis gật gật đầu. " Còn có, phải cẩn thận cái ki m u đen - nƣớc bùn. Chỉ cần đụng tới cũng sẽ bị cƣớp đi thần uy a " " Ngƣơi nói cái gì? " Elis mở to màu trà - ánh mắt. Ám chi nƣớc bùn tiếp tục khuếch trƣơng hiện tại đã muốn ăn mòn đại bộ phận mặt đất. Nói nhƣ vậy, mà ngay cả tiếp cận Nepenthes · Ro đều l m không đƣợc. " Elis, có thể mở xuất đạo lộ sao? " "A

gi o cho t đi "


Elis một bên gật đầu, một bên nhanh chóng ngang nhấc lên 【 Phong Dực Chi Thƣơng 】 . Mũi thƣơng tụ tập lên ù ù rung động - cu ng bạo ma gió —— S u đó n ng nhẹ giọng niệm chú lên phóng thích - ngôn ngữ. " Hung mãnh - gió a —— Phát cu ng đi! " Nháy mắt, vô số - phong chi loạn lƣỡi d o đ o lên mặt đất đem ám chi nƣớc bùn thổi b y r i. Ở thả ra phong nhận đ ng thời K mito cũng hó th nh gió mạnh chạy qua bị tua nhỏ thoát phá - mặt đất. Nepenthes · Roa tràn ngập căm hận - ánh mắt xỏ xuyên qua Kamito. Kamito ngay mặt thừa nhận r i, có thể l m cho ngƣời thƣờng trực tiếp mất đi ý thức - kinh ngƣời sát khí. Không thể khiếp đảm cho dù đối thủ là ngoài dự đoán mọi ngƣời - quái vật —— ( . . . Dù s o đ ng bạn - các đại tiểu thƣ đều đ ng nhìn. . . . ! ) Cu ng phong - loạn lƣỡi d o hƣớng đối phƣơng giết. Nhƣng l

Nepenthes · Roa

huy động ám chi Ma kiếm , dễ dàng - canh chừng lƣỡi d o văng r r i. ( —— Ngay tại lúc này! ) Bị gió thổi tán - ám chi nƣớc bùn, lại ăn mòn mặt đất, ở khoảng cách nƣớc bùn gang tấc phí trƣớc. Kamito nhất nhảy dựng lên. Bảo trì nghiêng về phí trƣớc - tƣ thế, thừ lúc thƣợng gào thét - gió một hơi lui cự ly ngắn. Đây là cùng Elis cùng nhau huấn luyện m học đƣợc ng y cả mang theo chiến thuật. " A a a a a a a a a! " K mito đem lóng lánh ngân bạch quang huy - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 , theo chính phía trên vung xuống. Kinh ngƣời sóng xung kích chấn động đại khí.


Nepenthes · Roa - ám chi Ma kiếm , chặn này một kích toàn lực. Nhƣng l

K mito không có ngừng đốn. Lấy chuôi kiếm là trục tâm trên không

trung xo y tƣ thế, cứ nhƣ vậy sự trƣợt mũi kiếm đối Nepenthes · Roa - đầu vai cứu tế cho trảm kích . Dính tính - hắc ám tóe lên, Nepenthes · Roa - khôi ngô thân thể hơi hơi Mất đi cân bằng. Rớt xuống đến mặt đất - Kamito, lại gây liên tiếp không lƣu tình chút n o - liên kích. Đả kích, châm cứu, quét ngang —— Kiếm quang ở b n đêm - trong bóng đêm lóe ra. Giống nhƣ l to n thịnh thời kỳ - cực mạnh - Kiếm Vũ Hime giống nh u đẹp Kiếm Vũ. Kia biến hóa tự nhiên - động tác, quả thật mà giỏi hơn Nepenthes · Roa - tốc độ phản ứng phía trên. Nepenthes · Roa há to m m , phát ra bu n khổ - rít gào. Dơ bẩn - thần uy bị đại lƣợng phun ra, một hơi ô nhiễm quanh thân - mặt đất. ". . . Chậc! ? " K mito trên không trung động líu lƣỡi. Nếu mũi chân đụng tới nƣớc bùn mà nói thần uy sẽ một chút không dƣ thừa - bị đoạt đi. Nhƣng l

ng y tại tới gần rơi xuống đất thời điểm

"—— Ở Này dùng củ ngƣơi m u trắng hơi thở, ngay cả thời gi n đều có thể đông lại - vĩnh cửu - m băng

—— 【 Tuyệt băng l o ngục 】 ! "

Phá lệ thật lớn - [mũi tên băng] giống nhƣ s o chổi giống nhau bị thả ra, ở K mito dƣới chân tin tức r i. Nháy mắt. Lóng lánh thất sắc - m băng vỡ ra khuếch tán, sử ám chi nƣớc bùn đều đông lại.


Kamito - đáy gi y ở m trên băng chấm đất. Chỉ m nh treo chuông dùng trƣợt loại - động tác lảng tránh r i ám chi M kiếm - vƣợt qua chém. " Đƣợc cứu trợ r i. Không hổ l ngƣơi

Rinslet! "

" A đây l đƣơng nhiên đấy! " Rinslet đắc ý - đem đầu tóc qu ng lên đi. Kamito dẫm nát trên băng nhảy lên, cho Nepenthes · Roa thần tốc - ba kích liên tục. "—— Vẫn chƣ xong đây! " Nhị liên kích, ba kích liên tục —— Trung gi n m ng theo đột thứ - ngũ liên kích. Chui ám chi Ma kiếm - chỗ trống, nếu nhƣ nhƣ nhảy múa sử xuất liên tục công kích. Từ phí s u lƣng đánh úp lại - vô số ám tiếp xúc thủ, bị Claire dùng viêm chi roi toàn bộ đánh rơi Ở kiếm kỹ thƣợng áp chế đối phƣơng chính l K mito. Nhƣng l

trên mặt của hắn hiện ra vẻ mặt nôn nóng.

( —— Tiếp tục nhƣ vậy không có cách n o khác ngăn chặn đối phƣơng! ) Từ có thể nào hình dạng - hắc ám hình thành - Nepenthes · Roa - thân thể , cho dù bị phá hƣ r i cũng sẽ lập tức tái sinh. ( hơn nữa, của ta thần uy đã tiếp cận giới hạn thấp nhất —— ) Terminus·Est - quang huy yếu bớt , trong bóng đêm sáng tắt. Cho dù là cực mạnh cấp tinh linh khác m tr ng ngƣời lập khế ƣớc bất truyền nhập thần uy mà nói liền không thể phát huy nó chính là lực lƣợng. Kamito - kiếm bị ám chi Ma kiếm văng r r i. ". . . Chậc? ! " Kamito - tƣ thế tan vỡ - nháy mắt. Theo Ma kiếm - mũi kiếm phát ra ra 【 Kêu gọi tử vong - lôi Thiểm 】—— ! "—— Kamito! "


H ng Liên - chém Hikari lóe ra, quấn lấy Nepenthes · Ro đích cổ tay. Vung lên xuống - kiếm - quỹ đạo trệch hƣớng một chút m u đen - sấm đánh hƣớng hơi thiên phƣơng vị thả r r i. Bùng nổ - sấm đánh sử xa xa - rừng rậm hiện lên phóng xạ hình dáng bị tiêu diệt r i. "—— Thật sự là chỉ m nh treo chuông đây . . . Nha! " Claire - thân thể trên không trung b y mú . Đó l bởi vì Nepenthes · Roa tay không bắt lấy viêm chi roi quét ng ng vãi đi r nguyên nhân. " Claire! " K mito định chạy đến trƣớc mặt —— Đột nhiên lại dừng lại chân. Chẳng biết lúc nào, dính tính - hắc ám rắc. . . rắc. . . - áp sát r i. Chỉ cần đụng tới cũng sẽ bị cƣớp đi thần uy - đáng sợ - hắc ám, chính bằng tốc độ kinh ngƣời đ ng tiếp tục khuếch trƣơng. Này khổng l - khối lƣợng đã muốn không chỉ là Nepenthes · Roa theo Tinh Linh sử Nơi đó cƣớp lấy - trọng lƣợng Đó l ở ăn mòn khắp mặt đất lƣu động - địa mạch, tiến hành mình sinh sôi nẩy nở. Kamito - chung qu nh đã muốn thành một mảnh đầm lầy. Tiếp tục nhƣ vậy, mà ngay cả Kamito hiện tại đứng - chỗ cũng sẽ rất nhanh bị nuốt hết a. ( không chỉ nhƣ vậy, ngay cả 【 Cứ điểm 】 Đều đã bị . . . ) Kamito nghiến răng nghiến lợi . Quả thực, giống nhƣ l đủ hiện hóa - tuyệt vọng phải tuôn đi qu giống nhau Terminus·Est - qu ng huy cơ h Đã muốn biến mất. Chém ra hắc ám đem chi đột phá - lực lƣợng hiện giờ đã muốn một chút không còn.


—— Dừng ở đây , Kamito. Chỉ bằng cái loại này lực lƣợng ngƣơi l tuyệt đối không thắng đƣợc. Tay trái - 【 Tinh Linh khắc ấn 】 Một trận đ u nhức , Restia dùng ngọt thanh âm rù rì nói. ( ta . . . ! ) Tới gần - hắc ám bao vây Kamito. " Kamito! " " Kamito! " Elis cùng Rinslet phát r rên rĩ loại thanh âm. Hoàn toàn mất đi có thể trốn tránh chỗ mũi chân đụng phải tối đen - hắc ám — — "Ô...!" Lúc này —— Đột nhiên dƣới chân - mặt đất phát ra chói mắt quang mang. ". . . Làm sao vậy! ? " Bị sềnh sệch - hắc ám bao trùm ở - mặt đất giống nhƣ sôi tr o loại - mấp máy, tại cái n y phƣơng vô số - lóng lánh hào quang - ma thuật phƣơng trận lục tục hiển hiện ra —— ! Tới gần Kamito chung quanh - hắc ám, giống nhƣ thuỷ triều xuống bình thƣờng lui về phí s u r i. " Rốt cuộc là, sao lại thế này . . . ? " —— Thông qua 【 Cứ điểm 】 - địa mạch , thánh thuộc tính - lực lƣợng đƣợc thả ra a! " " Địa mạch . . . Nhƣ vậy đây l Fi nn l m? " Fianna sở cấu trúc - 【 Cứ điểm 】 Đƣợc thiết kế thành là , có thể l m vƣợt từ giữa trụ cột tách r đi - địa mạch, sử khả năng đủ cung cấp cùng Tinh Linh - chúc phúc cùng loại - duy trì hiệu quả.


Nhƣng l

loại n y dƣờng nhƣ muốn tràn ra tới loại - đại lƣợng thánh thuộc tính -

lực lƣợng đến cùng là từ đâu cung ứng - —— " Chẳng lẽ . . . ! ? " ". . . Lợi hại. Đây l

phong ấn ngƣơi 【 Mắt 】 Trung - Tinh Linh lực sao? "

" Không, vẫn chỉ là giải phóng lực lƣợng - một phần m thôi đây . . ." Chƣởng quản đối địa mạch tiến hành can thiệp - cứ điểm - đầu mối. Ở thần mộc tiền thiết trí - nho nhỏ - bàn thờ tiền quỳ, Milla lắc đầu. Bu n khổ sử mặt trở nên vặn vẹo, trên trán tr i lên đại lƣợng - m hôi. " Đây vẫn chỉ là một phần a . . ." Fianna lộ làm ra một bộ không rét mà run - biểu tình nhỏ giọng nói thầm . N ng l m vĩ đại - hime miko, da thịt có thể mẫn tuệ - cảm giác đƣợc Tinh Linh lực. Chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh —— 【 Hijiri Vƣơng sƣ phụ đo n 】 . Milla · B Dorset định triệu h i ra - Tinh Linh , quả thực là ngoại lệ - t n tại. " Mill

xem đến cái gì sao? "

Hƣớng nhắm mắt lại quỳ - Milla, Fianna hỏi. Giờ phút n y Fi nn đem 【 Cứ điểm 】 - quyền khống chế giao cho Milla. Vì thông qua bên trong cứ điểm - địa mạch, giải phóng ký túc với của nàng 【 Phong ma nhãn 】 Trung - Tinh Linh lực. Đem 【 Phong ma nhãn 】 - lực lƣợng cùng 【 Cứ điểm 】 Liên tiếp lên nói , nói không chừng có thể đem cƣờng đại - chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh - lực lƣợng phát huy r đến —— Đây l Mill - ý tƣởng. Nhƣng l

【 Cứ điểm 】 Quyền khống chế - chuyển nhƣợng và vân vân , bình

thƣờng là không thể n o l m đƣợc. Có thể sử chi trở thành có thể, chỉ có nguyên Tinh Linh Hime dự khuyết - Fianna mới có thể l m đƣợc - đặc biệt chiêu số. "—— Lóe r ánh sáng điểm có bốn. Sắp bị đáng sợ - hắc ám cấp cắn nuốt sạch " " Nhất định là Kamito-kun bọn họ. Đem ý thức tập trung tới đó. "


" Là . . . ! " Milla gật gật đầu ngăn chận tích lên máu - màu hổ phách - con mắt trái. Phải khống chế từ phức tạp hơn nặng kết giới đ n v o th nh - 【 Cứ điểm 】 , sẽ đối với thân thể cùng tinh thần h i phƣơng diện tạo thành thật lớn - gánh nặng. Huống h Milla tịnh không phải nhận quá 【 Thần nghi viện 】 Huấn luyện - hime miko. Cho dù có Fianna ở bên phụ trợ cũng nhất định sẽ có cùng với đ u nhức - khó có thể chịu đƣợc - phản tác dụng. " A . . . Ách, ô . . . A a a a a a a a a " " Milla, không cần xằng bậy! " ". . . Không có đóng . . . Hệ . . . Ô . . . ! " Theo Milla nho nhỏ - trên bàn tay, tóe ra màu xanh trắng - lôi hỏa. Vốn trên mặt đất mạch lý gia trên quân dụng Tinh Linh - lực lƣợng chính là thật chuyện xằng bậy. Nếu nhƣ tiếp tục nữa mà nói tình huống bết bát nhất, của nàng 【 Phong ma nhãn 】 Có thể sẽ bị phá hƣ rụng. ". . . Ô . . . C o c o thƣợng - Hijiri Vƣơng - bọn kỵ sĩ

—— "

Bởi vì thần uy - nghịch lƣu sử thiếu nữ thân thể thừa nhận đ u nhức. Chút nào không ngại điểm ấy Mill đem 【 Mắt 】 Trung phong ấn - Tinh Linh lực phóng ra. "—— Ngƣơi chi kiếm là . . . Đánh cƣờng giả, bảo hộ kẻ yếu vật —— " —— Cho dù hỏng mất cũng không có vấn đề gì. ( chỉ cần có thể lúc này, thần hộ mệnh nhân trong lời nói . . . ) " Là cố . . . Giờ này khắc này, lấy vĩ đại - Hijiri Vƣơng tên hạ lệnh —— " Phanh —— Milla - con mắt trái xuất hiện khe nứt. " Ta chờ ở chiến trƣờng tập kết đem ngƣơi chi kiếm tận tình mú m y đi —— 【 Hijiri Vƣơng sƣ phụ đo n 】 A! " S u đó giải phóng Tinh Linh - từ ngữ, theo Milla - cổ họng tóe phóng xuất.


". . . Đây l ! ? " Đối ở trƣớc mắt xuất hiện - quang cảnh, Kamito mở to hai mắt. Thả ra thanh tịnh ánh sáng, mở rộng đến lớn mà - vô số - ma thuật phƣơng trận. Theo địa mạch thả ra - thánh thuộc tính - lực lƣợng, khu trừ dơ bẩn - hắc ám. Không, không chỉ điểm ấy. Chƣ từng sổ miêu tả ra - ma thuật trong phƣơng trận, có cái gì chạy đến —— ! Đó l vô số - kiếm. Vô số - súng. Vô số - cự thuẫn. Đó l đại lƣợng ánh sáng chi kỵ sĩ - quân đội " Cái cái gì

đây l . . . ! "

" Lại l quân đo n Tinh Linh loại hình - chiến thuật cấp quân dụng Tinh Linh . . . ! " Chung quanh bị nhóm lớn - kỵ sĩ nh i, Kamito ngạc nhiên mà nói nhỏ nói. Tuy rằng từng cái Kỵ Sĩ Tinh Linh - trình độ, xa không kịp nổi Fianna 【 George 】. Nhƣng l

số lƣợng này quá mức khổng l .

Mƣời mấy —— Không , hẳn là có mấy trăm đi. Hiện ra - kỵ sĩ đ n dùng trong t y lóng lánh h o qu ng - kiếm, chém trừ ăn mòn mặt đất - hắc ám, Mặc dù lớn bộ phận kỵ sĩ bị hắc ám thôn tính, hay hoặc là bị Nepenthes · Roa chém giết Mà biến mất nhƣng l dần dần, nhất này khổng l - số lƣợng đem ám chi nƣớc bùn bức lui " Milla, sao . . . ? " Kamito ngẩng đầu nói nhỏ. —— Nhƣng v o lúc n y. Cắm trên mặt dất - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 , đột nhiên phát ra mỏng manh quang mang. Mũi kiếm qua trong giây lát bị hoa mắt - thiểm ánh sáng vây quanh, chiếu sáng b n đêm - hắc ám.


" Đây l . . . ! " Cảm giác đƣợc lực lƣợng - tuôn trào tràn ngập trong cơ thể. Này là thông qua ở mặt đất lƣu động - địa mạch, thuần khiết - thần uy chảy xuôi tiến vào. Fianna cấu trúc - 【 Cứ điểm 】 , nguyên bản liền có vì Tinh Linh sử bổ sung thần uy - kỹ năng bất quá bây giờ trên mặt đất mạch giữ dòng động chính là vƣợt qua bình thƣờng mấy chục lần - khổng l - thần uy. Không lâu —— Lấy tính áp đảo - số lƣợng ch đạp hắc ám - 【 Hijiri Vƣơng sƣ phụ đo n 】 , hóa thành phát hạt ánh sáng tan biến tại trong hƣ không. Đem mặt đất chìm v o đầm lầy - ám chi nƣớc bùn, chỉ dùng hơn mƣời giây liền bị khu trục rớt. " Có thể tiến h nh ƣ Est " K mito đối nắm - kiếm đặt câu hỏi. Liền nếu nhƣ dùng ngôn ngữ trả lời giống nhƣ Terminus·Est Thả ra lớn nhất quang mang. Kamito dùng hai tay nhấc lên lóng lánh quang huy - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 . "—— Lần này cần quyết định thắng bại, chúng ta lên! " " Ôi chao ôi chao " " Ân " " Hiểu! " Cl ire Elis Rinslet b ngƣời đ ng thời gật đầu đ ng ý nói. K mito hƣớng tới vung lên ám chi Ma kiếm - Nepenthes · Ro m u chóng đuổi theo. Khoảnh khắc, ám chi Ma kiếm gào thét, 【 Kêu gọi tử vong - lôi quang ��� Lóe ra .


Không hề làm ra vẻ - dùng uy lực lớn nhất thả ra cái kia chiêu, nhất định là kiềm chế - một kích. Phải tránh thoát là rất đơn giản. —— Nhƣng l

K mito cứ nhƣ vậy thẳng tắp -

tiến lên " Chờ, Kamito! ? " Claire phát ra giật mình - tiếng kêu. Kamito không sợ m cƣời cƣời, vung xuống trong tay - Thánh Kiếm. "—— Đừng lo. Nếu nhƣ l t hiện tại cùng Est mà nói có thể chém giết nó! " Thả ra loang loáng - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 , dễ dàng - đem ám chi sấm đánh cắt. " A a a a a a a a a! " Duy trì nguyên trạng, tịnh m đạp mà gia tốc tiến lên. Thân thể nhẹ nhàng quá. Mỗi lần bƣớc trên mặt đất theo địa mạch truyền đến thần uy ở toàn thân tùy tiện rong ruổi. Cảm giác đƣợc trƣớc mắt - Nepenthes · Roa , nhìn qua có một chút điểm lui bƣớc r i. Nhƣng l K mito nhìn đối thủ - tịnh cũng không l ám chi quái vật, mà là trong tay hắn nắm - ám chi Tinh Linh ma trang —— 【 Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm 】 . "—— Phải Lên, Restia! " Gào thét lớn, Kamito bắt đầu r i mãnh liệt - liên kích. 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 Cùng 【 Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm 】 Chàng ra kịch liệt - hỏa hoa. Đã bị không kịp tái sinh - tốc độ cao liên kích, con rối - hắc ám giống nhƣ tƣợng đất giống nhau sụp đổ. ( . . . Ở chỗ này nhất quyết thắng thua! ) Kamito dùng T erminus·Est Bày ra hạ đoạn - tƣ thế Bỏ qua phòng ngự - sơ hở ch ng chất - tƣ thế. Biến thành xấu xí - ám chi đ ng - Nepenthes · Ro đích cổ tay tới gần trƣớc mắt.


Nhƣng l

K mito có tự tin tuyệt đối.

Đối tuyệt nhất - các đ ng đội - tin cậy. " Đông lại - băng nh

xỏ xuyên qu đi —— 【 M [mũi tên băng] 】 ! "

Theo ki phƣơng có vô số - [mũi tên băng] trút xuống m đến. Duỗi thân - cánh tay bị m đóng băng kết, bị vá ở tại trên mặt đất. Nepenthes · Roa lớn tiếng rít gào , muốn dùng to n thân đập vụn K mito nhƣng là —— " Hừng hực thiêu đốt - hỏa lò nhìn thủ

đem ngƣơi phẫn nộ giải phóng đi ——

【 Diễm ngục - trói khóa 】 ! " Xoắn ốc hình dáng thiêu đốt lên - viêm chi roi, trói lại Nepenthes · Roa - toàn thân. Ám chi đ ng hình dáng vật - động tác dừng —— Tại thời điểm này , Kamito nắm lấy thời cơ tới gần. Bỗng nhiên trầm xuống thân thể đá m b y lên —— ! " Uy vũ - gió

cho dũng mãnh chiến đấu - nhân ngƣơi chi gi hộ —— 【 Thiên

Tƣờng Chi dực 】 ! " Nhảy lên - Kamito - thân thể bị Eris thả ra - Tinh Linh ma thuật - gió đổ lên rất cao. ( . . . Cho dù ta hiện tại cũng có thể thi triển r mƣời sáu nhát đánh đi? ) Đem Nepenthes · Roa thật lớn thân hình Chém b y đích K mito hiện ra không sợ - mỉm cƣời. Tịnh phi đối Tinh Linh dùng dùng dùng. M l vì đả đảo đại hình - Tinh Linh mà sử dụng - phá hƣ sử dụng kiếm kỹ. B năm trƣớc đây từ 【 Hoàng hôn - ma nữ 】 Greyworth sở truyền thụ cho , huyền bí - tuyệt chiêu. Vốn là Nhị Đ o Lƣu - chiêu số —— Chẳng qua nếu nhƣ l hiện tại - Kamito, nhiều ít cũng có thể bắt chƣớc đƣợc đến đây đi.


( sở dĩ có thể học biết cái này chiêu số cũng l ít nhiều ngƣơi nh Resti . . . ) Thần trong t y ngƣời nắm - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 , lóng lánh áp đảo hắc ám - quang huy. Nháy mắt, Kamito - dáng ngƣời đột nhiên biến mất. "—— Liệt Hoa Xoắn Ốc Kiếm Vũ · Mƣời sáu nhát! " Giăng khắp nơi - vô số chém Hikari, nở rộ ở b n đêm - trong bóng đêm. Giống nhƣ sóng dữ loại - mƣời sáu nhát đánh trên không trung loạn vũ. Biến th nh ám chi đ ng hình dáng vật - Nepenthes · Roa - thân thể bị cắt rơi tan vỡ r i. " Cái kia kiếm kỹ —— " " Chẳng lẽ là, liên · Asberg đấy! ? " Trên mặt đất ngẩng đầu nhìn - Claire cùng Eris phát ra kinh ngạc thanh âm. Đó l b năm trƣớc đây ở 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 , cực mạnh - Kiếm Vũ Hime sở bày ra - kiếm kỹ. Mặt đất chấn động đ ng thời hó th nh ám chi nƣớc bùn - đ ng hình dáng vật Nepenthes · Ro rơi xuống đến Trên mặt đất. Miễn miễn cƣờng cƣờng mà còn duy trì con rối bất quá động tác của nó thật sự là c ng kềnh. Đến bây giờ còn muốn dùng sắp cắt đứt - cánh tay múa may Ma kiếm nhƣng l —— "—— Ngƣơi lạnh triệt - cƣơng thiết nữ vƣơng giết hết M vƣơng - Thánh Kiếm a! " Theo trên không phóng xuất ra Tinh Linh ngữ - niệm chú. "—— Dùng trừng phạt ánh sáng đánh t n ngô chi địch nhân! " Hạ xuống - Kamito - 【 Giết hết M vƣơng chi Thánh Kiếm 】 , xỏ xuyên qua ám chi đ ng hình dáng vật. Bộc phát ra giống nhƣ nh i tầm nhìn - kịch liệt loang loáng. Cái kia nháy mắt, Nepenthes · Roa - thân thể bị hoàn toàn tiêu diệt.


Loảng xoảng loảng xoảng —— Restia - Tinh Linh ma trang 【 Xỏ xuyên qua chân thật chi kiếm 】 , nếu nhƣ mộ bia loại cắm trên mặt dất. Ám chi Ma kiếm nhanh chóng hóa thành hạt ánh sáng dần dần biến mất tại trong hƣ không —— " Restia! ? " Tại thời điểm này, Kamito bắt lấy Ma kiếm - chuôi kiếm. ". . . Ô, a . . . A a a a a! " Phát ra khúc khích thanh thuộc da cái bao tay tan chảy, xông lên giống bỏng lửa giống nhau - đ u đớn. Đây l K mito - 【 Tinh Linh khắc ấn 】 Sinh ra cự tuyệt phản ứng. " Kamito, ở đ ng l m gì đó ! " Claire giật mình - kêu to. Ngay cả nhƣ vậy K mito cũng không có buông t y. Một bên chịu đƣợc thống khổ, một bên cấp kiếm rót vào thần uy. —— Dừng t y đi K mito. Ngƣơi đã muốn không thể đụng vào ta. Theo tối đen - mũi kiếm bắt đầu, hòa tan loại dần dần biến mất - ám chi Ma kiếm. Resti có chút đ u thƣơng lời nói ở trong đầu vang lên. " Dong dài . . . Sẽ không buông tay, ta là, tuyệt đối sẽ không buông tha cho của ngƣơi! " —— Thực L cái đ ngốc đây. T rõ r ng đã muốn, không phải ngƣơi biết - cái kia ta " Thật l nhƣ vậy sao? " —— Ai? " Ngƣơi thật sự, biến th nh cùng khi đó - Restia hoàn toàn bất đ ng - t n tại có ở đây không? "


Mãnh liệt - đ u nhức ở bên trong K mito đem dần dần biến mất - Ma kiếm ôm ở ngực. . . . B năm trƣớc đây ng y hôm đó xảy ra chuyện gì. Không hề nghi ngờ —— Nàng là tại kia lúc sau bắt đầu th y đổi ( chính là . . . ) —— Đúng l cảm thấy. Mới trƣớc đây cho K mito ánh sáng - sự t n tại của nàng. " Kamito . . ." ". . . ! ? " Run rẩy loại - rất nhỏ thanh âm. Cổ tay ở bên trong, có cảm xúc ấm áp. Chú ý tới, Kamito ôm - đã không phải Ma kiếm, mà là một thiếu nữ. Mặc m u đen váy liền áo, Ám Tinh Linh - cô gái. ". . . Thực xin lỗi K mito. Ngƣơi biết - t

đã muốn không t n tại ơ "

N ng rung động hoàng hôn sắc - đ ng tử cô đơn dƣờng nhƣ mỉm cƣời r i. Thân thể củ n ng mơ h có thể thấy đƣợc sắp sửa biến mất bình thƣờng. ". . . Nhƣợng t cho ngƣơi biết đi. B năm trƣớc đây - ng y n o đó ngƣơi đến cùng cầu nguyện điều gì. " Restia mềm mại - môi, nhẹ nhàng mà gặp phải Kamito - môi. "—— Ngô! " Ở tê liệt loại - ngọt xúc cảm trung —— Kamito - trong đầu, chảy v o ng y đó - trí nhớ.


—— Đó l mất đi - h i ức. Là hạnh phúc - thời khắc - cuối cùng - trí nhớ. Đ ng quyết định cực mạnh - Kiếm Vũ Hime thắng đƣợc - 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - ngày cuối cùng. Sắp nhƣ nguyện bái kiến Tinh Linh Vƣơng phí trƣớc —— "—— Nha , Kamito, hy vọng củ t ngƣơi có thể thực hiện của ta 【 Nguyện vọng 】 . " " Tốt, bởi vì ta là, vì Restia mới không ngừng thắng đƣợc - nha. " Thiếu niên ngây thơ m trả lời. Hƣớng về trong thế giới này là quan trọng nhất cô gái. " Nhƣng l nhƣ thế hứa nguyện m nói ngƣơi liền sẽ trở thành thế giới - địch nhân ơ? " ". . . Không có vấn đề gì. Nếu nhƣ l vì Resti trong lời nói " Thiếu niên không sẽ do dự. Cho dù là cùng thế giới l địch —— Chỉ cần có cô gái làm bạn tại bên ngƣời mà nói liền không có vấn đề gì. " Cho nên, nguyện vọng kia là cái gì? " " Cái kia là —— " Ám Tinh Linh - cô gái lén lút đem môi tới gần thiếu niên - lỗ tai S u đó —— Chƣơng cuối Theo tối hôm qua chiến đấu kịch liệt qu đi - sáng sớm ngày thứ h i. Ăn xong đơn giản - điểm tâm qu đi —— Milla · B Dorset đƣờng đột m đƣ r cái đề tài này. ". . . Nhƣ vậy thật sự đƣợc sao, Milla " " Bởi vì đã muốn quyết định a. "


Cảm thụ đƣợc trên b n đ ng ng i toàn bộ thành viên - tầm mắt, Milla nhẹ nhàng gõ đầu. " Đã muốn mất đi của ta 【 Mắt 】 Phong ấn - 【 Hijiri Vƣơng chi sƣ đo n 】 R i t đã không có lực lƣợng ở 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 Thƣợng chiến đấu đến cuối cùng r i. " Vốn, sử dụng 【 Cứ điểm 】 - địa mạch gọi về Tinh Linh chính l đủ miễn cƣỡng. Milla - màu hổ phách - con mắt trái xuất hiện khe nứt đã muốn mất đi ánh sáng ki mũi nhọn r i. Đã không phải là Tinh Linh sử - nàng làm ra - quyết đoán l —— Phải theo Tinh Linh Kiếm Vũ Tế lối r r i. " Nhƣng l về sau phải làm sao bây giờ đây? " Claire hỏi đến. Không phải Tinh Linh sử - nàng, còn có trả lại - nơi . " Rawson Belle công quốc đã muốn trở về không đƣợc, bởi vì ta phản bội tổ quốc - chờ mong a. . . . Nhƣng l đừng lo. Ta nhất định sẽ tìm đƣợc chính mình mới đích giá trị sinh t n. " Trƣớc s u nhƣ một - cứng ngắc biểu tình, nhƣng l ki miệng điều lại nghe có điểm sáng sủa. " Nếu nhƣ có thể mà nói, mời tới nhà củ t đi khả để làm Laurenfrost gia - maid thuê ngƣơi

"

Rinslet biên khép lại tóc vừa nói. " Khuyên ngƣơi không cần. Laurenfrost siêu ở nông thôn l m cho ngƣời ta không thể tin đƣợc - rét lạnh đây. So với nhƣ vậy, không bằng tới nhà củ t đi. Nếu Erstein gia tái hứng trong lời nói có cần ngƣời khác hỗ trợ - tất yếu đây " " Ngƣơi ngƣơi nói cái gì! " Rinslet lợi hại - nhìn chăm chú Cl ire. ". . . Cám ơn ngƣơi. Ghi nhớ trong lòng. "


Milla nhẹ nhàng gật đầu. " Vù vù, theo ta cùng Kamito-kun b ngƣời cùng nhau ở lại cũng đƣợc nha " " Chờ đã ngƣơi cùng K mito cùng nh u ki l có ý gì! ? " Lần này là Claire cùng Fianna bắt đầu r i tranh luận. Kamito " Ai nha ai nha " - thở dài . " Kamito . . ." Milla nhìn lên Kamito mở ra miệng. " Ân? " " Tinh Linh Kiếm Vũ Tế đã xong nói còn sẽ tiếp tục cho ta kể chuyện xƣ s o? " " A a, bất luận bao nhiêu lần cũng đƣợc nha " Kamito bắt tay nhẹ nhàng - đặt ở Mill trên đầu cƣời khổ. Hiện tại - lời nói cùng thiếu niên thời đại Kamito - câu cửa miệng hoàn toàn giống nhau. "—— Làm 【 Vỡ t n chi sƣ đo n 】 - đ ng minh đội ngũ nhất định phải lấy đƣợc thắng lợi nha. " " Dĩ nhiên. " Kamito gật đầu các đại tiểu thƣ cũng cùng nh u gật đầu. Milla lại gật đầu, cầm giữ có hai cái 【 Ma thạch 】 Giao cho Kamito. Chúc � Của mình, cùng với theo 【 Thánh linh Kỵ Sĩ đo n 】 - đại biểu nơi đó cƣớp lấy. Kamito quý trọng - tiếp thụ đƣợc chúng nó. 【 Ma thạch 】 Theo thân thể rời đi không lâu cƣỡng chế di động - ma thuật liền đã phát động ra. Milla - dƣới chân tạo m pháp phƣơng trận, thân thể biến thành hạt ánh sáng biến mất m đi —— " Tạm biệt —— "


Vài giây sau. 【 Vỡ t n chi sƣ đo n 】 - đội trƣởng, Milla · Ba Dorset - tƣ thế từ nơi n y cái trên đại hội biến mất. ". . ." Một thời gian ngắn, trầm mặc đ ng tiếp tục —— ". . . Kiếm củ chúng t khiêu vũ còn không có chấm dứt đâu r i không bằng nói từ giờ trở đi mới là chính diễn đây " Lúc b n đầu mở miệng chính là Claire. "A

l đây "

Kamito gật đầu, những thứ khác các thiếu nữ cũng giơ lên mặt. " Vì trinh sát mà thả ra - phong chi Tinh Linh - trong báo cáo, ở trong ba ngày xuất hiện đại biến động đây. " " Đến cùng bắt đầu chính thức - Kiếm Vũ nữ

. . ."

Đối với Elis - báo cáo, Rinslet gật đầu . Đại bộ phận - đội ngũ từng ngƣời cấu trúc 【 Cứ điểm 】 , bắt đầu r i tình báo bắt đƣợc thời điểm. Tới r i ngày thứ tƣ - hôm nay bắt đầu, chiến đấu đem sẽ bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng đi. " H i mƣơi bốn trong đội ngũ b o h m 【 Vỡ t n chi sƣ đo n 】 - toàn bộ cửu đội tựa h là bại lui r i. Hiện tại 【 Ma thạch 】 Kiềm giữ nhiều nhất, không hề nghi ngờ là 【 Luyện Ngục Tông Đ 】 Đây " " Nhìn chậm v o bƣớc r i đó " ". . . Đúng vậy chúng t cũng phải, phải tích cực đứng lên không thể đây " " Nói trở lại, Kamito —— " " Làm sao vậy? " Claire lộ ra tức giận biểu tình nhìn chằm chằm Kamito —— " Ngƣơi ngƣơi lại, lại cùng cái kia Ám Tinh Linh - cô bé đón đón đón . . . Hôn môi đây! "


" A, không, cái kia là gì kia . . ." Kamito trở nên nói năng lộn xộn. " Đúng ! Ki đến cùng là chuyện gì xảy r đây? " " Ân t cũng vậy cho rằng điểm ấy cần phải muốn nói với ta minh a " " Kamito-kun! " Rinslet Elis Fi nn

b ngƣời cùng nhau truy vấn .

" Kamito, cái kia Tinh Linh thực giảo hoạt

cũng mời cùng t hôn môi đi. "

" Es, Est! ? " D o động - K mito trên đầu —— ". . . ?" Nhẹ nh ng m K zune m u đen lông chim phất phới rơi xuống. Kamito đột nhiên chú ý tới dùng đầu ngón tay bắt đƣợc kia cái lông chim. " Restia . . ." Nhìn chăm chú v o ki cái m u đen lông chim —— Kamito lại kỷ niệm r khi đó nhìn qu trí nhớ. ( B năm trƣớc đây lấy ta nàng thực hiện - nguyện vọng là . . . . ) Vì thế, nàng nói ra tuyệt đối không thể thực hiện - nguyện vọng. "—— Hy vọng củ t ngƣơi có thể ám sát rụng. Ki năm Tinh Linh Vƣơng. " ——END Lời cuối sách —— Nếu nhƣ có thể m nói K mito t nghĩ bị ngƣơi cấp giết chết đây. Lựa chọn mua vào quyển sách - các vị t lúc n y đƣ lấy chân thành - cảm tạ. Lúc này dâng 【 Tinh Linh sử - Kiếm Vũ 】 quyển thứ sáu 【 h i ức - Ám Tinh Linh 】! Ở Est - sống lại kích xuống dƣới phá cƣờng h o đội ngũ < long="" ho ng="" kỵ="" sĩ="" đo n=""> - Kamito một hàng. Chính xem bọn hắn hƣởng thụ ngắn ngủi lúc nghỉ ngơi thu đƣợc - l đến từ 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】 - đ ng minh Đề án. Xuất


hiện ở tiến đến can thiệp - K mito trƣớc mặt bọn họ chính là bí ẩn hắc kỵ sĩ cùng —— Từng đã l Khế Ƣớc Tinh Linh. " Để cho t

cho ngƣơi chuẩn bị địch nhân cuối cùng đi —— "

Thức tỉnh niên kỉ khi còn bé - trí nhớ. Cùng 【 Phá Liệt Sƣ Đo n 】—— Milla · Ba Dorset - gặp nhau. Cuối cùng, cực mạnh - địch nhân hƣớng Sc rlet đội đánh úp lại . . . ! Bởi vì 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế 】 - chính cuộc thi cũng Tiến nhập cảnh đẹp, cho nên lúc n y cũng trên diện rộng - gi tăng thêm chiến đấu trƣờng hợp đƣ cho mọi ngƣời! Mặt khác, nguyên bản ở 5 Cuốn thời điểm báo trƣớc - đề phụ là 【 cực mạnh Kiếm Vũ Hime ( tạm định ) 】 nhƣng l bởi vì nhiều loại nguyên nhân ( ※ Ngƣời viết sơ ý ) m th y đổi . . . Phi thƣờng thật có lỗi ( m hôi ). Cho dù nói thế nào, bộ 2 【 Tinh Linh Kiếm Vũ Tế thiên 】 - trong chuyện xƣ

sẽ

gia nhập một ít biến hó cũng l ở lúc b n đầu - trong dự đoán cho nên mời mọi ngƣời yên tâm. Quyển thứ bảy sẽ khí thế mƣời phần - tấn công quá Đi ! Thông tri. 【 Tinh Linh sử - Kiếm Vũ 】 tựa h là phải cải biên thành flash Trò chơi R i. Shimizu t cũng vậy hơi chút nh n hạ đi chơi một chút kết quả là phải lòng nó. Siêu cấp đề cử này thích không ngừng ấn lộng đóng gói bọt biển - ngoạn gia, nhất định nhất định phải tới thƣờng thử một chút nha. Còn có Brocoli -s n cũng đã l m r 【 Tinh Linh 】 lý - nhân vật ( Claire ) - sợi khăn mặt. Bản tác lần đầu tiên vì bán hạ giá sản phẩm ngoại trừ lý do l m đƣợc thƣơng phẩm để cho t phi thƣờng - vui vẻ. Bởi vì hết sức đáng yêu có bị chữa khỏi cảm giác lúc n y đề cử mọi ngƣời đi xem. Cảm tạ. Đầu tiên là lần n y cũng vẽ ra siêu cấp đáng yêu - tranh minh hoạ Sakura Hanpen lão sƣ thật l phi thƣờng cảm tạ. Bìa mặt - Restia thật là siêu cấp thiên sứ. Đem quyển thứ nhất đến quyển thứ sáu - bìa mặt tịnh sắp xếp bầy đặt, có loại cảm giác hạnh phúc đây.


Còn có, hội họa chọc ngƣời yêu thích - SD Nhân vật - u me da hạ là lão sƣ thật sự là quá mức đáng yêu thậm chí để cho ta sinh ra " Cứ nhƣ vậy trực tiếp 【 dính ○ Hóa 】( đất sét hóa ) không thì tốt r i " Vọng tƣởng. Vẫn nhận đƣợc ngài chiếu cố cám ơn. Thân là xuất bản giới - Seyfer Liosi - Shouji tiên sinh ( ※ Theo vẫn mặc RPG Bên trong cùng loại cuối cùng BOSS Quần áo Ý tứ thƣợng ), lần n y cũng cho ng i thêm phiền toái. Thật là vô lấy nói cảm ơn. S u đó lớn nhất - cảm tạ hiến cho các vị độc giả. Từ năm trƣớc cuối năm bắt đầu - series n y cũng chính l ít nhiều mọi ngƣời mới có thể thuận lợi - tục bản, thuận lợi - xuất bản đến quyển thứ sáu r i. Muốn viết 【 đáng yêu - mỹ thiếu nữ 】 × 【 nhiệt huyết - chiến đấu 】 —— Không quên bắt đầu Này series - ƣớc nguyện b n đầu, lấy 【 luyến ái gi tăng khoái trá nhân, chiến đấu tuyệt nhất! 】 l m mục tiêu tiến thêm một bƣớc cố gắng, cho nên từ nay về s u cũng mời mọi ngƣời nhiều hơn duy trì r i. Các ngƣơi ở độc giả tin nhắn trong điều tra viết lời nói đối với chúng ta là thật tốt - cổ vũ cho nên có thể phát tới đƣợc nói ngƣời viết cùng S kur H npen lão sƣ đều sẽ vô cùng vui vẻ! Đƣợc r i, về lệ thƣờng - nổi tiếng bỏ phiếu, trở thành thứ 5 Cuốn bìa mặt - Est lấy bốn trăm phiếu vé đã ngo i ƣu thế đạt đƣợc đƣờng đƣờng Chính chính - đệ nhất d nh. Không cho phép n y đối thủ của hắn - đi theo. Est đảng - tự mình chạy sẽ kéo d i b o lâu đây. Vị thứ hai là khó chịu cô gái nữ kỵ sĩ đo n trƣởng Elis · Fahrengart. Ôm ấp lấy Scarlet - lông xù bộ dáng phi thƣờng đáng yêu ( tuy rằng Sc rlet phi thƣờng bối rối bộ dạng ). Hơi chút mặt sau một chút chính là vị thứ ba - Rinslet · L urenfrost Đại tiểu thƣ. Nàng là vị có chính l đ ăn ở bên trong các loại maid kỹ năng - hoàn mỹ siêu nhân. L m cho n ng l m Đại tiểu thƣ hơi có chút lãng phí. Vị thứ tƣ l tsundere Hỏa Miêu cô gái Claire · Rouge. Là vị mỗi h i cũng không có to n tính - l m r không tƣơng xứng giết hẳn phải chết cảnh tƣợng - không biết sợ cô bé. Tuy rằng mỗi lần đều đem


Kamito biến th nh cháy sém nhƣng l n ng trên thực tế l phi thƣờng ôn nhu - cô bé nha. Vị thứ năm l Ám Tinh Linh Restia. Tuy rằng ngầm truyền lƣu n ng l K mito vợ chính - đ n đãi nhƣng l chân tƣớng đến tột cùng l nhƣ thế n o đây —— Quyển thứ sáu - bìa mặt Liền nhƣ cùng l thiên sứ. Kế tiếp thứ sáu vị là Fianna · Rei · Ordesi công chú điện hạ. Ở vào duy nhất biết Kamito - khuôn mặt thật - ƣu thế - nàng. Ở Sc rlet trong đội cũng l thật thành thục. Ký H Vừ đáng yêu. Vị thứ bảy là nhân vật chính của chúng ta Kagehaya Kamito. Hắn nữ trang ảnh màu khi nào có thể nhìn thấy đây ( biên trộm hƣớng Sakura Hanpen lão sƣ đƣ r tầm mắt ). Trên thực tế, tại đây vị thứ ba cùng thứ sáu vị trong lúc đó ở vào chỉ có thoáng chi kém ( h i mƣơi chín phiếu vé ) - đại hỗn chiến, bài danh khi nào phát sinh biến hóa cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Mặt khác tỷ nhƣ Leonor cùng My cũng có ngƣời không t i khí. Hỏi cuốn điều tra - địa chỉ Internet có thể lợi dụng lời cuối sách - cuối cùng hoặc là mặt trái - 2D mã vạch truyền tống đến, nếu có vừa - nhân vật trong lời nói l m ơn tất phải tất yếu gửi tin nhắn lại đây. Từ nơi n y cuốn bắt đầu tựa h cũng thích hợp smartphone. Về ngƣời viết - tình hình gần đây gần đây chính hứng thú với thu thập thức ăn hàng mẫu đây. Chính l chút trong phòng ăn b y biện - thực đơn hình thức - đ giả mạo. Gần đây l m đều phi thƣờng tinh xảo thật là thâm thụ cảm động a. Cứ nhƣ vậy, lần tới ở quyển thứ bảy - 【 cực mạnh - Kiếm Vũ Hime ( tạm định ) 】 tái kiến đi! —— Đã muốn Bị bắt buộc đi viết xuống mặt - bản thảo r i! ( một bên ở trên mặt vẽ lấy tập trung tuyến ) Năm 2012 1 Tsuki Shimizu hữuSeirei Tsukai no Blade Dance vol 06