Page 1

« LES VETLLADORES» És una casa d’acollida per dones soles o amb fills. Oferim un espai de convivència intergeneracional on cada persona pugui reconèixer el seu valor únic. Mitjançant un treball fonamentat en la pedagogia de l’acompanyament social, les persones acollides retroben les pròpies potencialitats i una comprensió més amplia del seu món (intern, extern) i els seus conflictes amb l’objectiu de poder-los elaborar.

QUI SOM...? L’equip d’atenció directa està format per: Aude i Ferran, educadors socials s'encarreguen de gestionar la casa i de l’acompanyament de les persones acollides. Viuen i treballen amb els seus fills a la casa «Les vetlladores». Gemma Bajona, treballadora social de Càritas Diocesana de Solsona. És la visió externa, i experta que coneix el teixit social de la regió i permet l’obertura a els serveis externs que es deriven de l'acompanyament a «Les Vetlladores».

ON ESTEM..? La casa «Les Vetlladores» està situada a la població de Berga, en un antic convent del barri vell de Berga.

QUÈ OFERIM...? ✔ Un estil de vida fonamentat en la convivència i suport mutu. Relacions de complementarietat, i no de superioritat per que cadascun pugui trobar el seu lloc en el món. El nostre treball es basa en la pedagogia de l’acompanyament, això implica: «Acceptar l’altre, deixar-se interpel·lar per ell, és donar una nova perspectiva a la persona i a la seva historia; és creure en les seves potencialitats malgrat tot; és ajudar-la a prendre consciencia i a desenvolupar-se, sigui quin sigui el seu estat actual» Susanne Bruyelles


✔ La cura de l’altre i una forma de viure basada en la cooperació, ens porta a cercar formes de relació amb l’entorn, sostenibles que no fomentin les desigualtats . Cuidar el medi ambient amb formes de consum responsables és mantenir una coherència entre les persones i el planeta. Oferim i ens proposem (a nosaltres mateixos) una intenció educativa tal com l’entenc Hanna Arent; «Educar seria; estimar el món suficientment per no permetre que es destrueixi»

A QUI ESTÀ ADREÇAT?

Dones majors d'edat, amb fills o sense,

que per circumstàncies diverses, necessiten un servei d'acompanyament temporal (no definit), aixopluc per reprendre la seva vida.

AMB QUIN SUPORT HEM COMPTAT FINS ARA? subvencions puntuals: 13% donatius privats: 10%

Càritas : 65% Aportacions dels residents: 12%

COM ES POT COL·LABORAR ? ✗ ✗ ✗ ✗ ✗

Busquem un equip de suport, persones que creguin en el projecte i vulguin comprometre ´s amb nosaltres. Busquem aportacions econòmiques regulars de particulars i/o empreses. Col·laboracions amb productors locals i/o ecològics. Col·laboracions amb professionals. Voluntaris per manteniment general o suport a les persones.

Contacte: Aude i Ferran

Més informació: 683 129 533 93 822 30 52 lesvetlladores@gmail.com l

➔ http://caritasdiocesanasolsona.cat/casadacollida-per-dones-les-vetlladores/

➔ http://conviurealesvetlladores.blogspot.com.es/

Presentació vetlladores net  
Presentació vetlladores net  
Advertisement