Page 97

Orice normă juridică cuprinde în conţinutul său consecinţele ce survin în cazul nerespectării dispoziţiei normei, adică sancţiunea la care este expus cel care a nesocotit această dispoziţie.38 Sancţiunile de drept contravenţional reprezintă consecinţe ale încălcării normelor juridice contravenţionale. Prin aplicarea sancţiunilor contravenţionale se realizează atât prevenirea săvârşirii de contravenţii de către cel sancţionat, cât şi prevenirea altor indivizi care ar fi tentaţi să comită astfel de fapte. Sancţiunea este consecinţa stabilirii răspunderii juridice a făptuitorului, iar la rândul ei

răspunderea contravenţională este consecinţa săvârşirii unei

contravenţii. Răspunderea contravenţională este una din formele răspunderii juridice, alături de răspunderea penală, civilă, materială, administrativă sau disciplinară. Prin răspunderea contravenţională înţelegem obligaţia ce revine contravenientului de a suporta sancţiunea prevăzută de actul normativ încălcat. Art. 5 din ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în România, prevede că sancţiunile contravenţionale sunt principale şi complementare.

1. Sancţiunile contravenţionale principale

În art. 5 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 sunt prevăzute următoarele sancţiuni principale: a) avertismentul; b) amenda contravenţională; c) prestarea unei activităţi în folosul comunităţii dacă există consimţământul contravenientului în acest sens.

38

Costică Bulai – Drept penal, partea generală, Bucureşti 1991, pag.200

97 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement