Page 96

sancţionarea aceloraşi abateri prin mai multe acte normative emise de organe centrale diferite şi care prevăd sancţiuni diferite. Potrivit principiului de drept constituţional al supremaţiei legii, ordonanţele, hotărârile Guvernului şi celelalte acte normative prin care se reglementează astfel de fapte trebuie să fie conform cu prevederile acestei legi cadru care constituie dreptul comun în materie de contravenţii. Actele normative, prin care se stabilesc contravenţii, aflate în vigoare la data publicării Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată, modificată şi completată de Legea nr. 180/2002 se modifică şi se completează, dacă este cazul, potrivit prevederilor acestei legi cadru, în termen de 3 luni.34 Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor se vor completa cu dispoziţiile Codului de procedură civilă. Actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lor, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 50 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001.35 În cazuri urgente, se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai puţin de 10 zile.36 Hotărârile autorităţilor administraţiei publice locale sau judeţene (consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti) prin care se stabilesc şi se sancţionează contravenţii, pot fi aduse la cunoştinţă publică sau prin orice formă de publicitate în condiţiile Legii nr. 215/2001 (Legea administraţiei publice locale).37

3. Sancţiunile contravenţionale

Art. 50 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în România, modificată şi aprobată prin Legea nr. 180/11.04.2002. 35 Art. 4 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 36 Art. 4 alin. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor. 37 Art. 4 alin. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în România şi art. 50 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 care prevede că aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării lor către prefect. 34

96 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement