Page 88

DREPT PENAL Aspecte cu privire la regimul juridic al contravenţiilor în România Jurist DRAGHICI OCTAVIAN CONSTANTIN

Abstract Orice societate există şi evoluează pe baza unor legi, norme şi reguli care formează, în întregul lor, un sistem normativ ce reglementează raporturile sociale care iau naştere între indivizi, ca persoane fizice sau între aceştia şi diverse organisme sociale ori persoane juridice.În cadrul acestui sistem normativ, ce guvernează societatea, un rol important îl au normele juridice care impun membrilor societăţii un anumit comportament în raporturile ce le stabilesc cu alţi semeni sau cu organisme sociale şi a căror încălcare, în raport cu caracterul şi natura acesteia, atrage după sine răspunderi şi sancţiuni disciplinare, contravenţionale, materiale, civile, administrative sau penale. Acest lucru se întâmplă deoarece fiecare faptă care încalcă regulile de conduită statornicite în societate, apărate prin norme de drept, prezintă un anumit grad de pericol social pentru buna funcţionare a raporturilor sociale. În consecinţă societatea este în drept să se apere şi să ia măsuri, prin organele de stat specializate, faţă de orice persoană care încalcă legea şi normele de convieţuire socială.Rezultă că orice încălcare a normelor juridice atrage răspunderea juridică a persoanei care a săvârşit-o, iar această răspundere diferă în funcţie de natura normei încălcate şi a pericolului social al faptei.Această răspundere juridică decurge în mod obiectiv, din săvârşirea unei fapte ilicite care naşte dreptul statului de a aplica sancţiunea prevăzută de actul normativ încălcat şi obligaţia făptuitorului de a suporta consecinţele juridice ale faptei comise.Aşa de exemplu, încălcarea unei norme de drept penal va atrage răspunderea penală şi aplicarea unei pedepse prevăzută de legea penală, pe când încălcarea unei norme juridice de drept administrativ, va determina răspunderea administrativă a făptuitorului şi aplicarea unei sancţiuni administrative.În literatura juridică, uneori se pune semnul egalităţii între răspunderea administrativă şi cea contravenţională, alteori răspunderea contravenţională este considerată în prezent o formă a răspunderii administrative, contravenţia fiind o formă de manifestare a ilicitului 88 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement