Page 80

2. Reglementări juridice şi infracţiuni

Deţinerea, comercializarea şi folosirea armelor de foc este reglementată prin Legea 295/2004 privind regimul armelor si muniţiilor, republicată în Monitorul Oficial nr. 814 din 17 noiembrie 2011 în baza art. 8 din Legea 117/2011 pentru modificarea şi completarea Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 27 iunie 2011. În conformitate cu prevederile legale se pot distinge următoarele categorii de arme şi muniţii4: 4 Articolul 2 din Legea 295/2004 privind regimul armelor şi muniţiilor,modificată şi completată prin Legea nr.117/2011 a) Arme şi muniţii interzise – sunt reprezentate de acele tipuri de arme care sunt interzise tuturor persoanelor cu exceptia celor care au competenţă in domeniul siguranţei şi apărării naţionale. b) Arme şi muniţii letale – sunt reprezentate de acele tipuri de arme care prin folosirea lor pot provoca moartea persoanelor. c) Arme şi muniţii neletale – sunt acele tipuri de arme care sunt contruite pentru autoapărare, tir spotiv sau pentru agrement iar folosirea lor nu cauzează moartea persoanei.

În articolul 14 al legii mai sus menţionate sunt stabilite categoriile de persoane care pot deţine arme de foc în funcţie de calitatea avută. Astfel: Armele de apărare si pază pot fi procurate numai de către următoarele categorii de persoane: a) demnitarii, magistraţii, diplomaţii, militarii si poliţiştii, pe perioada cât sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceştia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autoritătii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societaţilor specializate de pază; c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această 80 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement