Page 8

conceput pentru detectarea minciunii). În 1915, cercetările lui Lombroso au fost continuate de William Martson, îndeosebi în legătură cu modificările tensiunii arteriale. Tehnica lui W. Martson, consta în utilizarea unui sfigmo-manometru obişnuit (folosit la vremea aceea pentru măsurarea tensiunii arteriale a pacienţilor), cu ajutorul căruia a obţinut valori periodice, discontinue ale tensiunii arteriale de-a lungul unui test. Un alt pioner al acestui domeniu, Vittorio Benussi, în anul 1914 a publicat o lucrare cu rezultatele cercetărilor lui asupra modificărilor de respiraţie ca simptome ale minciunii. Stimulat de succesele predecesorilor săi, în anul 1921, John A. Larson a construit un aparat poligraf construit de Earl Bryant capabil să înregistreze simultan cei trei parametri: tensiunea arterială, puls şi respiraţie, pe timpul testului. În anul 1926, Leonarde Keeler, a construit un nou aparat mai perfecţionat decât cel utilizat de Larson, căruia ulterior i-a adus modificări suplimentare, astfel că, în anul 1949, poligraful său includea pe lângă elementele pentru înregistrarea modificărilor tensiunii arteriale, pulsului şi respiraţiei, un galvanometru menit să evidenţieze reflexul galvanic al pielii sau răspunsul electrodermic. În anul 1954, Reid, a stabilit că în diferite forme de activitate musculară, tensiunea arterială a unui individ se poate modifica în asemenea mod încât să efecteze serios exactitatea diagnosticului examinatorului. Atunci, el a conceput un aparat, care i-a dat denumirea de „Poligraful Reid” pentru înregistrarea activităţii musculare concomitent cu cea a modificărilor tensiunii arteriale, pulsului, respiraţiei şi G.S.Rului[1]. Poligraful (denumit impropriu, dar în mod obişnuit, şi detector de minciuni) este un dispozitiv care măsoară şi înregistrează un număr de parametric fiziologici ai unui subiect uman, aşa cum ar fi tensiunea arterială, pulsul,respiraţia şi conductivitatea pielii, în timp ce acestuia i se pun o serie de întrebări. Se presupune că aceste măsurători sunt indicatori ai unei stări deanxietate care s-ar manifesta odată cu spunerea unui neadevăr. Cu toate acestea,dacă subiectul manifestă anxietate din alte motive sau îşi poate controla în mod voluntar nivelul anxietăţii, atunci măsurătoarea poate duce la rezultate total neconcludente sau chiar diametral opuse. Din acest motiv esenţial, poligraful nu este considerat ca fiind un 8 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V /

2015

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement