Page 71

Convenţii internaţionale

Ratificate la nivel naţional prin:

Convenţia unică asupra

Decretul nr. 626 din 1973 pentru aderarea

stupefiantelor din 1961, astfel României la Conventia unica asupra cum a fost modificată prin

stupefiantelor din 1961 şi la protocolul privind

protocolul din 1972;

modificarea acesteia; Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru

Convenţia naţiunilor unite din aderarea Romaniei la Conventia asupra 1971 asupra substanţelor

substantelor psihotrope din 1971 şi la Conventia

psihotrope;

contra traficului ilicit de stupefiante şi substante psihotrope din 1988; Legea nr. 118 din 15 decembrie 1992 pentru

Convenţia din 1988 contra

aderarea Romaniei la Conventia asupra

traficului ilicit de stupefiante şi substantelor psihotrope din 1971 şi la Conventia substanţe psihotrope;

contra traficului ilicit de stupefiante şi substante psihotrope din 1988;

Convenţia cadru WHO pentru

Legea nr. 332/2005 de aderare a României la

controlul tutunului, adoptată

Convenţia cadru WHO pentru controlul

la Geneva la 21 mai 2003;

tutunului (M.Of. nr. 1088/02.12.2005);

Convenţia de cooperare

Legea nr. 214/02.07.2007 de aderare a

poliţienească pentru Europa de României la Convenţia de cooperare Sud-Est, adoptată la Viena în

poliţienească pentru Europa de Sud-Est (M.Of. nr.

data de 5 mai 2006.

475/16.07.2007).

4. Investigația criminalistică a drogurilor

Pentru investigarea criminalistică a faptelor care au avut ca mijloc folosirea substanțelor stupefiante, fie că este vorba de trafic de substanțe stupefiante, sau de implicarea în fapte antisociale ca urmare a consumului de droguri, sau de drogarea 71 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement