Page 68

Consiliului 111/2005 privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi statele terţe, măsurile pentru controlul şi supravegherea operaţiunilor cu acestea în vederea evitării deturnării lor, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite. Conform Legii nr. 143/2000 definiţiile date unor termeni utilizaţi sunt următoarele: droguri – plantele şi substanţele stupefiante ori psihotrope sau amestecurile care conţin asemenea plante şi substanţe, înscrise în tabelele nr. I-III din lege; droguri de mare risc – drogurile înscrise în tabelele nr. I şi II din lege; droguri de risc – drogurile înscrise în tabelul nr. III din lege; inhalanţi chimici toxici - substanţele stabilite ca atare prin ordin al ministrului sănătăţii; consum ilicit de droguri – consumul de droguri aflate sub control naţional, fără prescripţie medicală; toxicoman – persoana care se află în stare de dependenţă fizică şi/sau psihică cauzată de consumul de droguri, constatată de una dintre unităţile sanitare stabilite în acest sens de Ministerul Sănătăţii; cura de dezintoxicare şi supraveghere medicală – măsurile ce pot fi luate pentru înlăturarea dependenţei fizice şi/sau psihice faţă de droguri; precursori – substanţele utilizate frecvent în fabricarea drogurilor, înscrise în tabelul IV din Legea 143/2000; substanţele chimice folosite la fabricarea ilicită a drogurilor, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 300/2002, sărurile acestora, precum şi amestecurile ce conţin astfel de substanţe, cu excepţia preparatelor farmaceutice şi a altor preparate cu aceste substanţe, care nu pot fi recuperate sau utilizate în acest scop prin metode de laborator; operator – persoana fizică sau juridică ce efectuează operaţiuni de fabricare, producere, tratare, sinteză, extracţii, condiţionare, distribuire, punere în vânzare, plasare pe piaţă, livrare, procurare, folosire, ambalare, transport, stocaredepozitare, manipulare sau orice altă activitate legală de import, export, tranzit ori intermediere de precursori, denumite în continuarea operaţiuni cu precursori.

68 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement