Page 60

percepţii deformate negative; nivelul scăzut de educaţie şi în care există o violenţă domestică necunoscută – neputinţa de avea acces la valorile vieţii şi dorinţa de a-l apăra pe cel mai slab într-o familie.

Bibliografie 1. T. Butoi. G. Ţîru, V. Lăpăduşi – Interferenţa între psihologie şi criminalistică 2. Alfred Adler, Cunoaşterea omului, Editura IRI, Bucureşti, 1999. 3. Valerian Cioclei,Mobilul în conduita criminală, Editura AII Beck, Bucureşti, 1999. 4. Silvia Florea, Interesul ca motivaţie a acţiunii, în „Determinarea şi motivarea acţiunii sociale", Editura Academiei Române, Bucureşti, 1981. 5. Florescu Bujor, ş.a., Elemente de criminologie, Editura Ştiinţa, Chişinău, 1997. 6. Butoi,T., Ţîru,G., Lăpăduşi V., Interferenţa între psihologie şi criminalistică, Editura Little Star, Bucureşti, 2007. 7. Butoi,T., Victimologie şi psihologie victimală, Editura Pinguin, Bucureşti, 2008. 8. Butoi,T., Minţi criminale- Disfuncţionalităţi psihopato-comportamentale în sfera infracţiunilor de omor, Editura Pinguin, Bucureşti, 2009. 9. Cârjan,L., Chiper,M., Criminalistică, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti,2009 10. Cioclei, V., „Noul şi vechiul Cod Penal ”, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014 11. Drăghici,C., Iacob,A., Tratat de tehnică criminalistică”, Editura Sitech, Craiova, 2009. 12. Duvac,C., Lăpăduşi, V., Criminalitatea violentă, Editura Little Star, Bucureşti, 2010.

60 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement