Page 56

Semnificaţia violenţei în cadrul actului infracţional: - satisfacerea unei necesităţi; - să implice victima; - să pedepsească; - să umilească, să degradeze; - să experimenteze.

6. Conduita agresivă – modele explicative

În prezent sunt cunoscute trei tipuri de modele explicative ale conduitei agresive, şi anume: modelul biologic bazat pe noţiunea de instinct; modelul psihologic fundamentat pe fenomenul de frustrare; modelul socio-cultural. a) Modelul biologic bazat pe noţiunea de instinct, a fost explicat la nivelul psihologiei animale de Konrad Lorenz, iar la nivelul psihologiei umane de K. Greff. Dacă pentru agresivitatea animalelor termenul de instinct acoperă realitatea unui comportament înnăscut, în cazul omului acest termen nu poate fi aplicat. Pentru agresivitatea omului termenul de instinct a fost înlocuit cu cel de pulsiune care are o altă semnificaţie decât existenţa spontană a nevoii de a ataca şi distruge la anumiţi stimuli. La individul uman, agresiunea apare ca o referinţă la o nevoie vitală ca foamea, apărarea sexualităţii, toate aceste necesităţi vitale fiind supuse însă controlului, ceea ce permite o creştere considerabilă a rolului proceselor cognitive care fac posibil exerciţiul mintal, posibilitatea de a prevedea consecinţele unui act, de a elabora şi realiza proiecte. În acest sens, se poate spune că omul este efectiv singurul animal capabil să omoare premeditat pentru că el este singurul capabil să-şi înscrie şi să anticipeze conduita distructivă într-un proiect mai mult decât la animal, în afară de actul distructiv propriu-zis. Conduita heteroagresivă se poate traduce încă în două moduri: printr-o depersonalizare a victimei, care îşi pierde toată valoare afectivă pentru agresor; printr-un mecanism cu care încearcă să justifice actul comis sau să-l integreze într-un sistem global de justificări. 56 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement