Page 55

Mass-media este tot mai des invocată ca având un rol determinant în escaladarea violenţei în societăţile moderne, superinformatizate. Fiind vorba de ansamblul mijloacelor de comunicare în masă, este evidentă capacitatea mass-media de a influenţa atitudinile şi comportamentele unor largi categorii sociale. Or, tocmai în acest plan se constată rolul nociv al proliferării temelor legate de violenţă în mai toate canalele de comunicaţie în masă: televiziune, presa scrisă, literatura de consum.

Fiind subordonată aproape exlusiv unor considerente de ordin economic şi politic, ignorând din ce în ce mai mult criteriile estetice şi morale în selectarea conţinutului său, mass-media este acuzată de numeroşi cercetători ca având un rol central în promovarea violenţei în marile aglomerări urbane; dezinhibă unele conduite de tip agresiv, care în mod firesc sunt reprimate prin normele fundamentale ale societăţii, efect determinat de frecvenţa prezentărilor actelor violente şi oferă modele.

Factorii fizici şi demografici au o influenţă indirectă asupra potenţialului agresiv, prin mărirea iritabilităţii şi afectarea capacităţii de autocontrol, puse pe seama relaţiilor de mediu înconjurător, cum ar fi căldura foarte mare, iluminatul abundent, spaţiu restrâns, determină modificări fiziologice care afectează echilibrul emoţional, putând da naştere la conflicte violente.

Clasificarea comportamentelor delincvenţiale se face după o serie de criterii cu valoare complementară: - gradul de intenţionalitate: neintenţionat; neintenţional, însă în cadrul unei situaţii preinfracţionale; premeditat; - modul de organizare şi participare la comiterea delictului: individual, în mod restrâns; în cadrul unui fenomen de mulţime; - gradul de responsabilitate: perfect responsabil sub efectul diferitelor stări de conjunctură; - repetabilitatea infracţiunii: prima dată, recidivă simplă sau multiplă; - gravitatea infracţiunii: uşoară, medie, gravă, crimă; - împrejurările producerii infracţiunii: cu circumstanţe atenuante sau agravante. 55 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement