Page 54

-

statul social al sursei şi posibilităţile acesteia de a sancţiona manifestările agresive;

posibilităţile de compensare de care dispune victima.

Provocarea directă, verbală sau fizică, poate conduce la adoptarea unui comportament violent, mai ales dacă persoana este impulsivă sau se află într-o stare afectivă tensionată. Analiza statistică că la violenţă se răspunde cu violenţă în aproximativ 65-70% dintre cazuri.

Stările emoţionale paroxistice sunt cauze frecvente ale manifestărilor agresive: accese de furie, frică sau panică pot provoca în egală măsură reacţii violente, deşi cauzele sunt în mod evident diferite: dorinţa de a pedepsi în cazul furiei sau nevoia de a se apăra când nu există o altă cale, în cazul fricii.

Sexul este considerat un factor important în producerea multor violenţe. Aici pot interveni sentimente foarte puternice precum gelozia, dorinţa de răzbunare a unei infidelităţi, competiţia brutală pentru câştigarea partenerului, dupoă cum poate fi vorba de violenţe fizice şi psihice aferente violului şi comportamentelor sexuale aberante, care cunosc o proliferare îngrijorătoare în societatea contemporană.

Climatul de violenţă socială constituie un al doilea factor de fond, care stimulează în mod deosebit manifestarea agresivităţii în formele ei cele mai brutale – războaie civile, revoluţii, mişcări de stradă. Efectele psihosociale pot fi devastatoare chiar pe termen mediu, fiind necesare măsuri complexe de contracarare a tuturor fenomenelor sociale care se produc în acest context.

Inechitatea socială reprezintă un factor de fond, cu deosebite valenţe în declanşarea manifestărilor agresive. Atribuirea inechitabilă a bunurilor, serviciilor, drepturilor, obligaţiilor, generalizarea competiţiei, pierderea autorităţii morale de către principalele instituţii civile şi statale crează un puternic sentiment de frustrare în rândul categoriilor defavorizate, sentiment care acţionează pe fondul unei puternice ralativizări a valorilor şi normelor sociale, a scăderii coeziunii şi solidarităţii umane.

54 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement