Page 51

Astfel, în sensul celor arătate anterior, investigatorul, expertul psiholog, este chemat în perimetrul scenei crimei pentru: •

a reproduce prin propria-i imaginaţie împrejurările şi acţiunile derulate de făptuitor, ajutând ceilalţi componenţi ai echipei la realizarea «filmului prin optica sa»;

a-şi imagina profilul făptuitorului, oferind organelor de urmărire penală, amprenta sa psihocomportamentală;

a

anticipa

următorul

comportament

pretabil,

contracarând

astfel

următoarele mişcări ale autorului, punându-şi amprenta asupra psihicului de viitor al acestuia. Toate acestea însumate fac obiectul psihologiei judiciare din perspectiva impactului interdiciplinarităţii sale cu criminalistica clasică, pe coordonatele unei idei de «psihocriminalistica». Investigarea ştiinţifică a locului infracţiunii, atât din perspectiva investigatorului profesionist cât şi expert psiholog, trebuie să ţină seama de o grilă fundamentală de întrebări la care să găsească răspuns pe parcursul anchetei, astfel: •

Ce s-a petrecut la locul faptei şi care sunt motivele crimei? -

sens juridic - încadrarea juridică a faptei;

-

sens psihologic – motivaţia comiterii faptei.

Omorul s-a comis în locul în care s-a găsit cadavrul? -

sens criminalistic (interpretarea urmelor traseologice şi dinamice).

Cine este ucis? -

sens juridic;

-

sens criminalistic (identitatea victimei).

Când a fost comisă crima? -

sens criminalistic (verificarea evetualului alibi);

-

sens medico-legal (modificări cadaverice).

În ce fel s-a comis crima? -

sens juridic;

-

sens psihologic (intenţie, culpă, legitimă apărare).

51 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement