Page 50

(2) arată cum, la care nivel şi ce modificări suportă acţiunea factorilor obiectivi în procesul de interiorizare, sub influenţa factorilor subiectivi, interni; (3) relevă procesele interioare psihice care preced şi însoţesc săvârşirea unei crime, având impact cauzal sau condiţional; (4) arată cauza internă a conduitei criminale. Pe de altă parte, ea are o însemnătate practică şi anume: (1) face posibilă relevarea factorilor sociali generali (locali sau naţionali, în funcţie de caracterul acestora) prin analiza unor cazuri concrete de comportament criminal, în vederea elaborării unor măsuri de prevenire cu efect general (la nivel local sau naţional); oferă cadrul metodologic de abordare a cazurilor concrete de comportament criminal, ceea ce serveşte la: (a) efectuarea unor acţiuni de prevenire sau de contracarare a unor crime la diverse stadii de manifestare a comportamentului criminal; (b) stabilirea factorilor obiectivi nemijlociţi (specifici cazului concret abordat) care au provocat conduita criminală a individului concret în vederea excluderii sau, cel puţin, a reducerii riscului de recidivă.

4. Reflecţii asupra actului infracţional din perspectiva psihologică

Dincolo de identificarea şi prelucrarea urmelor materiale descoperite în câmpul faptei – preocupare ce intră în sfera criminalisticii – suntem de părere că eforturile « anticrim » ale mileniului tri vor fi orientatecătre interpretarea comportamentelor umane cu finalitate criminogenă. Dacă « câmpul faătei » - expresie de referinţă în criminalistica clasică – conduce către materialitatea obiectivă a urmelor clasice apte să permită nuanţarea unor probe şi a unui profil al autorilor, noile concepte, între care «scena crimei» şi «scena del crimen» sau «profiling crime», provoacă în direcţia acceptării unei realităţi dinamice în derulare, a secvenţelor comportamentale, forţînd componenta psihologică a omului legii să interpreteze motivaţiile, intenţiile, habitudinile, rqaţionamentele, logica, sensul, orgenizarea conduitelor criminogene, în ideea conturării profilului psihologic al celor ce se fac vinovaţi de încălcarea principiilor esenţiale ale valorilor sociale. 50 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement