Page 49

altfel, chiar şi unele acţiuni de planificare sau de pregătire a crimei cad sub incidenţa legii penale, fiind considerate, din punct de vedere juridic, infracţiuni consumate şi pasibile de represiune. Trebuie însă ţinut cont de faptul că procesul examinat nu cunoaşte, în realitate, o derulare atât de ordonată şi de segmentată precum a fost prezentată, şi nici nu apare atât de explicit în conştiinţa omului, căci pentru o persoană „toate aceste momente (elemente, etape) nu au neapărat un caracter manifest. În majoritatea cazurilor ea nici nu le sesizează pe unele dintre ele. De asemenea, un element îi poate succede altuia instantaneu, sau, dimpotrivă, inter-valul de timp poate fi mai mare (bunăoară luarea deciziei a urmat după câteva luni de la momentul stabilirii scopului şi, viceversa, necesitatea a fost momentan conştientizată şi a devenit interes)". Analiza comparată a mecanismului comportamentului criminal şi a celui licit denotă o similitudine fundamentală între ele, ceea ce înseamnă că ele includ exact aceleaşi etape şi elemente constitutive. Diferenţa esenţială dintre comportamentul criminal şi cel licit, realmente existentă, se regăseşte, de fapt, nu în mecanismul lor, ci în conţinutul unuia dintre elementele constitutive, care şi constituie piatra unghiulară a oricărei conduite umane, indiferent că este ea sau nu criminală. Este vorba de orientarea lor divergentă, adică de o diferenţă de interese, cauzată de condiţiile

de

viaţă

ale

individului

considerat.

Aici

găsim

dezlegarea

comportamentului omului, inclusiv a celui criminal. Aşadar, ceea ce deosebeşte conduita criminală de cea licită este tocmai interesul care le orientează.

3. Importanţa cunoaşterii mecanismului comportamentului criminal

Din cele expuse reiese şi importanţa cunoaşterii mecanismului comportamentului criminal. Pe de o parte, ea are o însemnătate teoretică şi anume: (1) dezvăluie modul în care factorii sociali (obiectivi) se răsfrâng în conştiinţa (şi inconştientul) individului şi îl determină să adopte un comportament criminal; 49 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement