Page 48

care este luată o decizie corespunzătoare, iar mecanismul comportamentului criminal se derulează în continuare.

Luarea deciziei semnifică formarea unei hotărâri ferme de a săvârşi o crimă. Ea încheie procesul de deliberare şi se distinge prin faptul că convingerea fermă formată dă curs şi catalizează orientarea individului spre comiterea unei crime în vederea realizării unui interes sau satisfacerea unei trebuinţe. Anume în acest punct are loc cristalizarea intenţiei criminale şi mobilizarea maximă a energiilor intelectuale şi fizice ale persoanei. O dată decizia luată, individul trece la realizarea intenţiei sale criminale.

Realizarea intenţiei criminale constituie procesul de materializare a intenţiei individului de a comite o crimă. Ea reprezintă aspectul material, palpabil al comportamentului criminal şi culminează cu săvârşirea unei crime, a unei fapte interzise prin legea penală. Actele de conduită exterioară pe care le presupune realizarea intenţiei criminale sunt acelea care prejudiciază efectiv societatea şi membrii ei, atrăgând o reacţie socială (inclusiv juridică) severă. Distingem trei faze ale procesului de realizare a intenţiei criminale: (1) planificare, (2) pregătire şi (3) înfăptuire. În faza de planificare individul îşi elaborează un proiect, sumar sau detaliat, de realizare a intenţiei criminale, care include o suită de operaţiuni destinate să ducă la atingerea scopului propus. În această privinţă, el colectează informaţiile necesare, evaluează posibilităţile reale, stabileşte mijloacele necesare înfăptuirii crimei, caută căi de tăinuire a faptei, etc. În faza de pregătire sunt efectuate o serie de măsuri organizatorice menite a crea condiţii propice de punere în practică a planului schiţat, adică de realizare a intenţiei criminale. Este vorba despre cooptarea unor eventuali participanţi, procurarea mijloacelor necesare, formarea unui alibi ş.a.m.d. În cele din urmă, individul trece la săvârşirea faptei interzise de legea penală, dar care trebuie să-i permită realizarea unui interes important – înfăptuirea crimei. De 48 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement