Page 44

2. Elementele constitutive ale mecanismului comportamentului criminal

Fiecare etapă a mecanismului comportamentului criminal include o serie de elemente constitutive, încât el poate fi reprezentat, sub formă desfăşurată, prin lanţul acestor elemente. Privit astfel, mecanismul comportamentului criminal posedă următoarea configuraţie: necesitate - interes - motiv - scop - deliberare – luarea deciziei - realizarea intenţiei criminale. De menţionat că fiecare element al mecanismului schiţat este determinantul elementului următor, el însuşi fiind determinat, la rândul său, de elementul precedent. Necesitatea (trebuinţa, nevoia) reprezintă punctul iniţial al mecanismului conduitei criminale. Ea constituie o cerinţă imperioasă cauzată de starea de insuficienţă, fizică sau spirituală, a individului. Necesitatea reprezintă un mobil fundamental al comportamentului uman, inclusiv cel criminal. Putem spune chiar că viaţa omului este guvernată de legea nevoii. Aşadar, prin necesitate obţinem o explicaţie primară a conduitei individului şi a cauzei acesteia. Trebuinţele primare au un caracter biologic, organic şi răspund cerinţelor anatomice şi fiziologice ale organismului uman, ele sunt: aer, apă, hrană, o anumită temperatură, presiune şi umiditate, mişcare, odihnă etc. şi toate într-o cantitate şi de o compoziţie determinată. Nevoile spirituale reprezintă o creaţie a societăţii, chiar dacă a fost necesară, mai întâi, o condiţie organică - o formă evoluată a creierului, pentru că facultăţile mintale s-au dezvoltat la om mai cu seamă datorită factorilor sociali. Ele sunt cultivate pe calea socializării şi au adesea un caracter la fel de imperios ca şi cele biologice, iar uneori le depăşesc prin intensitate. Ambianţa socială a metamorfozat necesităţile biologice existente ale individului: omul acum are nevoie de o anumită hrană sau de o anumită vestimentaţie şi nu, pur şi simplu, de hrană sau vestimentaţie etc. Este semnificativ, în contextul de faţă, şi faptul că în societăţi distincte, diferă, uneori frapant, şi sistemul trebuinţelor umane.

44 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement