Page 43

Toate aceste stadii, cu fenomenele care au loc în interiorul lor, alcătuiesc mecanismul comportamentului criminal. Mecanismul comportamentului criminal constituie, în esenţă, procesul de naştere, dezvoltare şi materializare a comportamentului criminal, văzut prin prisma individului, atât sub aspectul interior - procese psihosomatice, cât şi sub cel exterior - conduită, aspecte care se află într-o legătură indisolubilă În linii mari, mecanismul comportamentului criminal include trei etape de bază: (1) naşterea motivului, (2) luarea deciziei şi (3) realizarea intenţiei criminale În cadrul primei etape - naşterea motivului - are loc, mai întâi de toate, conştientizarea necesităţilor inerente individului, a căror satisfacere marchează fundamental activitatea lui, definindu-i comportamentul. Odată conştientizate, individul raportează trebuinţele sale la posibilităţile reale de satisfacere a lor, adică la condiţiile sociale şi la situaţia lui faţă de acestea, proces ce se finalizează cu formarea interesului. Din momentul dat, anume interesul este acea instanţă care impulsionează şi direcţionează conduita omului, servindu-i drept motiv. Dirijat de interes, individul îşi proiectează un scop şi tinde energic spre atingerea lui. La etapa a doua - luarea deciziei - se declanşează un proces deliberativ, în care sunt confruntate diverse interese (de a săvârşi sau de a nu săvârşi o faptă), este reevaluat scopul propus, sunt analizate eventualele implicaţii, precum şi sunt reconsiderate valorile şi normele sociale, prin prisma cântăririi opţiunilor pro şi contra. Etapa în discuţie se sfârşeşte cu luarea deciziei de a da totuşi curs interesului de a comite o crimă, adică de a recurge la acţiuni criminale în vederea satisfacerii unor necesităţi (materiale sau spirituale) sau realizarea unor interese considerate importante pentru individul respectiv. În fine, a treia etapă - realizarea intenţiei criminale - coincide cu manifestarea comportamentului criminal (o serie de acte de planificare, de cooptare a unor posibili participanţi, de creare a unor condiţii propice comiterii faptei) şi culminează cu înfăptuirea crimei (săvârşirea unor acţiuni sau inacţiuni prevăzute de legea penală). 43 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement