Page 32

subiectul pasiv este un poliţist sau jandarm, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, fapta se sancționează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru omorul calificat, ale cărei limite se majorează cu jumătate.

3. Aspecte jurisprudențiale ale infracțiunii de omor calificat. Împrejurarile concrete în care fapta a fost savârsita. Persoana inculpatului. Individualizarea pedepsei3 (studiu de caz).

În cauza, la individualizarea pedepsei, instanța de fond, precum si instanța de control judiciar nu au avut în vedere împrejurările concrete în care fapta a fost săvârșită, precum si persoana inculpatului. Înalta Curte reevaluează în concret, în contextul cauzei, criteriile generale prevăzute de art. 72 C. pen., având în vedere gradul de pericol social al faptei comise, starea de puternica tulburare în care s-a aflat inculpatul, ca urmare a părăsirii sale de către victima, dar si circumstanțele personale pozitive ale inculpatului, având o atitudine constanta de recunoaștere a faptei, descriind împrejurările comiterii ei si nefiind cunoscut cu antecedente penale. O astfel de atitudine, raportata si la lipsa antecedentelor penale ale inculpatului, reflecta un grad de periculozitate mai scăzut al acestora si faptul ca reeducarea lui se poate realiza si printr-o pedeapsa mai ușoară. Prin sentința penala nr. 195 din 30 septembrie 2008, Tribunalul Brăila, în dosarul nr. 1862/113/2008, a condamnat pe inculpatul P.D., la 25 de ani închisoare si 5 ani pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi, pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat prevăzută de art. 174-175 lit. c) si i) C. pen. În baza art. 71 C. pen., s-a interzis inculpatului drepturile prevazute de art. 64 lit. a) teza a II-a si lit. b) C. pen., pe durata executarii pedepsei principale. Conform art. 350 C. pen., s-a mentinut starea de arest a inculpatului si în baza art. 88 C. pen., s-a dedus perioada de arest preventiv de la data de 30 iunie 2008 la 30 septembrie 2008. 3

Revista Pandectele Române nr. 1 din data de 29 ianuarie 2010.

32 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement