Page 31

aspectul textului incriminator) în art. 175 alin. (1) litera b) din Codul penal 1968 (Legea nr. 15/1968).

2. Omorul săvârșit pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse (art. 189 lit. c)

Pericolul social sporit al omorului săvârşit în această împrejurare decurge din scopul urmărit de făptuitor şi anume sustragerea sa ori a altei persoane de la raspunderea penală (de la urmărirea penală, de la arestarea preventivă sau de la executarea unei pedepse). De aceea, fapta astfel săvârşită are un obiect juridic secundar şi anume înfăptuirea justiţiei. Pericolul sporit rezultă şi din periculozitatea făptuitorului, care nu ezită sa ridice viaţa unei persoane pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la o măsură judiciară. Pentru existenţa elementului circumstanţial nu interesează dacă acest scop a fost realizat. Este suficient să se constate că el a fost urmărit prin săvârşirea omorului. Omorul săvârșit pentru a se sustrage sau pentru a sustrage pe altul de la urmărire ori arestare sau de la executarea unei pedepse se regăsea incriminat și în art. 175 lit. g) din Codul penal 1968 (Legea nr. 15/1968), cu mențiunea că incriminarea era formulată ca fiind omorul calificat pentru a se sustrage sau pentru a sustrage pe altul de la urmărire ori arestare sau de la executarea unei pedepse. În cazul în care subiectul pasiv al acestei infracțiuni în varianta descrisă este un judecător sau procuror aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fapta se va încadra la art. 279 din Codul penal (Ultrajul judiciar), situație în care pedeapsa va fi cea prevăzută de lege pentru omorul calificat, ale cărei limite speciale se majorează cu jumătate. În cazul în care subiectul pasiv este un funcţionar public care îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, fapta se va încadra la art. 257 din Codul penal (Ultrajul), limitele speciale ale pedepsei majorându-se cu o treime, iar dacă 31 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...