Page 28

Secțiunea 1 - Omorul săvârșit cu premeditare (art. 189 lit. a)

Omorul se consideră calificat atunci când este săvârşit cu premeditare. Incriminarea exista în Codul penal 1968 în art. 175 lin. 1 lit. a). Legea nu explică înţelesul acestui termen, dar prin contribuţia doctrinei şi a practicii judiciare, s-a conturat un conţinut al acestei noţiuni care întruneşte adeziunea generală. Premeditarea, în sensul literar al cuvântului, înseamnă gândire anticipată, chibzuire asupra unei activităţi viitoare. Unii autori au preluat acest sens literal şi au considerat că premeditare, în sens juridic, înseamnă comiterea faptei după o gândire prealabilă de durată în delungată şi chibzuinţa făptuitorului la rece sau cu stăpânire de sine, netulburată de efecte sau emoţii puternice, ar însemna premeditate. În realitate, premeditarea, în accepțiunea legii penale, presupune realizarea mai multor etape şi o gândire anticipată. Premeditarea înseamnă neîndoit trecerea unui interval de timp din momentul luării hotărârii de a săvârşi omorul şi până în momentul executării infracţiunii, durata acestui interval de timp nu este fixă, şi nicinu poate fi dinainte stabilită. În fiecare caz, instanţa de judecată va constata dacăaceastă condiţie este sau nu îndeplinită, ţinând seama de împrejurările concrete alecauzei şi, îndeosebi, de particularităţile făptuitorului. În funcţie de aceste particularităţi, premeditarea este prezentă când o persoană poate avea nevoie de uninterval mare/mic de timp pentru a acţiona. Omorul se consideră săvârşit cu premeditare atunci când, de la luarea hotărârii de a ucide o persoană şi până la punerea în executare a acestei hotărâri (rezoluţii infracţionale) s-a scurs un anumit interval de timp, în care făptuitorul a reflectat asupra executării şi a pregătit această executare prin procurarea informaţiilor necesare, prin procurarea sau adaptarea mijloacelor, prin exteriorizarea intenției şi, în genere, prin crearea de condiţii favorabile săvârşirii omorului. Aşadar premeditarea nu se reduce la o simplă chibzuire dinainte asupra săvârşirii infracţiunii, ci implică exteriorizarea hotărârii infracţionale prin acte de pregătire a 28 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement