Page 23

individului – oricât de nefondată ar fi – că administrându-şi un anumit medicament va împiedica dovedirea minciunii în cursul testului. Prin aceasta el se poate elibera de teama de detectare posibilă, fie evitând reacţiile de minciună, fie provocând o înregistrare la poligraf care să nu permită un diagnostic precis. Alt exmplu: un poliţist cu o inteligenţă mijlocie a fost observat înainte de test că a plasat cartuşe sub tubul penumografului şi sub manşonul sfigomanometrului, crezând probabil că astfel va suprima orice indicaţie de minciună de care în alt fel s-ar face dovada în cursul testului înregistrările sale la poligraf (fie din cauza acestei convingeri, fie din alte cauze) atunci când s-au pus întrebările relevante cât şi cele de control au fost lipsite de criteriile de minciună. Astfel minciuna ar fi rămas nedetectată după introducerea cartuşelor nu ar fi fost observată din camera de supraveghere învecinată. Au existat cazuri în care individul mincinos a recurs la rugăciuni religioase în efortul de a suporta un test fără a i se detecta vreo minciună. În ceea ce priveşte tentativele de eschivare a detectării printr-o denaturare fie a respiraţiei fie a graficului sau prin evaziune psihologică, examinatorul va trebui să considere acest factor ca o dovadă de minciună numei în ce priveşte un aspect oarecare important al cazului, dar în mod obligator cel crucial. Înregistrarea testului de întrebare combinată a unui suspect de hoţie mincinos care a recurs la tentative de evaziune psihologică prin rugăciuni în decursul testului. El a admis că efortul nu i-a servit scopului intenţionat, aşa cum se poate observa din răspunsurile la întrebările relevante 5 şi 3.

7. Concluzii

Prin studierea istoriei și a infrastructurii unui poligraf, este ușor de observant si de inteles de ce testul este încă folosit și astăzi. Pentru ca Testul s-a dovedit viabil. Biodetecţia comportamentului simulat se integrează organic întregii activităţi de anchetă judiciară, si si-a câştigat statutul şi reputaţia de metodă ştiinţifică intensivă, multifuncţională, de mare eficienţă. Ea poate fi utilizată atât în actelor pregătitoare cât şi în tot cursul urmăriri penale şi în orice problemă ce nu poate fi 23 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement