Page 185

Se transpune în Directiva 73/14889 dreptul cetățenilor UE care se stabilesc pe teritoriul statului român și care sunt furnizori sau beneficiari ai unor servicii, acest drept este valabil și pentru membrii de familie ai acestora. Durata șederii cetățenilor care furnizează sau beneficiază de servicii este aceeași cu valabilitatea perioadei în care se furnizează aceste servicii, dar în cazul în care aceasta depășește 3 luni, acestor cetățeni li se va elibera un permis de ședere care face dovada dreptului de ședere temporară. Dacă perioada nu depășește 3 luni, cartea de identitate sau pașaportul valabil pe baza căruia s-a facut intrarea pe teritoriul statului român sunt suficiente pentru acoperirea șederii. •

Dreptul de ședere al persoanelor angajate sau al celor care au desfășurat

activități independente, care și-au încetat activitatea profesională în România. Regulamentul nr. 1251/70 din 29 iunie 1970 prevede dreptul lucrătorilor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au fost angajaţi în acel stat, precum şi la Directiva Consiliului nr. 75/34/CEE din 21 mai 1973 care prevede liminarea restricţiilor de circulaţie şi rezidenţă a resortisanţilor statelor membre în cadrul Comunităţii referitor la stabilirea şi prestarea de servicii au fost transpuse prin 12 alineate ce formează art. 9 al Legii nr. 309/2004. Regulamentul nr. 1251/70 la art.2 alin.1 prevede că autoritatea pentru străini acordă dreptul de ședere permanentă: a) persoanei angajate sau celei care desfăşoară activităţi independente cel puţin un an, care, la momentul terminării activităţii profesionale, a atins vârsta de pensionare pentru limită de vârstă şi care a locuit continuu pe teritoriul României mai mult de trei ani; în cazul activităţilor independente, pentru care legea nu prevede vârsta de pensionare, se aplică aceeaşi limită de vârstă ca şi persoanelor angajate; b) cetăţeanului unui stat membru care a avut reşedinţa în mod continuu în România mai mult de doi ani şi care şi-a încetat activitatea ocupaţională în România dintr-o cauză de incapacitate permanentă de muncă. Dacă incapacitatea

Dragomir Av. Eduard, Dan Niță – Libera circulație a persoanelor, Editura Nomina Lex, București, 2010. 89

185 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement