Page 175

În 2013, ținând seama de cele mai recente date științifice și de măsuri care s-au dovedit rentabile, Comisia a prezentat un pachet de măsuri („Aer curat”) pentru îmbunătățirea calității aerului, actualizând legislația existentă și reducând emisiile nocive generate de industrie, trafic, termocentrale și agricultură, în vederea reducerii impactului acestora asupra sănătății umane și a mediului.

10. Apa

În ultimele decenii, UE a pus în aplicare o politică vastă pentru a asigura calitatea apei în Europa. Inițial, aceasta a abordat preocupările privind sănătatea. A fost urmată de măsuri menite să abordeze impactul asupra mediului al principalelor sectoare consumatoare de apă, cum ar fi agricultura, industria și gospodăriile. Principalul act normativ al UE privind apa (directiva-cadru privind apa) impune ca toate râurile, lacurile, apele de coastă și apele subterane să fie curate până în 2015. Statele membre trebuie să verifice starea apelor lor și să întocmească planuri în care să explice modul în care intenționează să le curețe. Un alt act legislativ european este directiva-cadru „Strategia pentru mediul marin”, în care se adoptă o abordare coordonată privind gestionarea activităților umane care au impact asupra mediului marin. Aceasta prevede introducerea, începând din 2015, a unor măsuri naționale menite să garanteze că deșeurile marine nu provoacă daune mediului costier și marin. Obiectivul este de a asigura, până în 2020, atingerea sau menținerea unei stări ecologice bune în mediul marin. Planul Comisiei Europene de a proteja resursele de apă ale Europei până în 2020 și după această dată ar putea ajuta UE să își atingă obiectivele. Acesta va funcționa ca un set de instrumente menit să îmbunătățească punerea în aplicare a planurilor de gospodărire a apelor, integrându-le în alte domenii de politică.

11. Zgomot

Poluarea sonoră este la originea mai multor probleme de sănătate. De asemenea, ea are efecte nocive și asupra faunei și florei sălbatice. UE reglementează zgomotul 175 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement