Page 172

Începând din anii ’70, UE a adoptat peste 200 de acte legislative care vizează protecția mediului. Însă legislația contează prea puțin atât timp cât prevederile sale nu sunt aplicate și respectate în mod corespunzător. Prin urmare, în prezent, provocarea este de a pune în aplicare efectivă actele care au fost deja adoptate. Este un exercițiu complex, deoarece multe sarcini diferite sunt realizate de diverse grupuri, de la inspectori și instanțe naționale de judecată până la ONG-uri și cetățenii care își exercită drepturile participative. Nerespectarea legislației are multe consecințe negative. Acest lucru poate aduce atingere obiectivelor fundamentale de mediu, poate dăuna sănătății umane și poate pune întreprinderile în situația de a se confrunta cu un cadru de reglementare nesigur atât timp cât standardele, convenite de statele membre de comun acord, sunt aplicate inegal la nivelul UE. De asemenea, punerea în aplicare corespunzătoare poate aduce beneficii financiare. Dacă legislația UE în domeniul gestionării deșeurilor ar fi pe deplin aplicată, s-ar putea crea circa 400 000 de locuri de muncă, iar costurile anuale nete s-ar reduce cu aproximativ 72 de miliarde de euro. Prin intermediul Curții de Justiție a Uniunii Europene, Comisia Europeană poate să inițieze o acțiune în justiție împotriva unui stat membru care nu aplică legislația în mod corect. Aceste cazuri de încălcare a legislației – multe dintre ele se referă în cea mai mare parte la mediu – nu numai că sunt stânjenitoare pentru autoritățile naționale, ci pot chiar să ducă la perceperea unor amenzi pentru neaplicarea normelor UE. Dar acțiunea în justiție este o soluție de ultimă instanță. Comisia Europeană acordă mai multă importanță sprijinirii statelor membre în aplicarea eficientă a legislației. Sunt disponibile mijloace de consolidare a capacităților și sprijin financiar și, de asemenea, este asigurat accesul la o mai bună cunoaștere a stării mediului și la informații cu privire la modul în care statele membre își îndeplinesc angajamentele luate față de UE. Comisia a recomandat ca fiecare stat membru să înființeze un organism național independent de evaluare, cum ar fi Ombudsmanul, pentru a se ocupa de plângerile legate de mediu primite din partea cetățenilor.

172 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...