Page 171

mediului nostru. Toate conferinţele de mediu globale încearcă să rezolve problemele similar indiferent de locaţia de pe glob. Câteva dintre acestea sunt: a) Lupta împotriva schimbărilor climatice din care se amintesc cadrul general, protocolul de la Kyoto, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, energie, transporturi, întreprinderi, agricultură, inovare b) Dispoziţii generale: programe de acţiune, principii, instrumente, aplicare şi control c) Dezvoltare durabilă cu strategia de dezvoltare durabilă si integrarea politicii de mediu d) Deşeurile biologice: prevenirea şi reciclarea deşeurilor, deşeuri specifice, deşeuri periculoase, deşeuri radioactive e) Poluarea aerului: calitatea aerului, poluanţi atmosferici, transport, industrie f) Protecţia şi gestionarea apei cu utilizările apei, poluarea marină, ape interioare, deversări de substanţe g) Protecţia naturii şi a biodiversităţii cu biodiversitate, flora şi fauna, păduri, organisme modificate genetic h) Protecţia solului:gestionarea diferitelor tipuri de soluri, deversări de substanţe, activităţi de risc i) Protecţia civilă cu măsuri de protecţie civilă: mecanisme şi finanţare, accidente ecologice j) Poluarea fonică asigura gestionarea zgomotului, surse specifice de poluare fonică

Cooperarea cu ţările terţe include extinderea convenţiilor internaţionale precum si a extinderii legislatiei la nivelul tarilor terte.UE cooperează îndeaproape cu țările vecine pentru a le încuraja să facă același lucru și joacă un rol activ în negocierile internaționale privind dezvoltarea durabilă, biodiversitatea și schimbările climatice. Obiectivul pe termen lung al UE privind sustenabilitatea mediului reprezintă unul dintre obiectivele de dezvoltare ale mileniului stabilite de Organizația Națiunilor Unite.

5. Cum elaborează UE politica de mediu? 171 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement