Page 170

Aspectele economice și de mediu sunt complementare în cadrul aceluiaşi sistem macroeconomic. Ecologizarea economiei reduce costurile de mediu prin utilizarea mai eficientă a resurselor, în timp ce noile tehnologii neconventionale și tehnici nepoluante creează locuri de muncă si dau un nou impuls economiei întărind competitivitatea industriala. Comisia Europeană arată calea de urmat, prin strategia Europa 2020, strategia de creștere a UE pentru deceniul următor. Aceasta pune accent pe una dintre cele șapte inițiative emblematice, respectiv utilizarea eficientă a resurselor naturale epuizabile. Politica de mediu poate contribui la îndeplinirea obiectivelor generale ale strategiei de trecere la o creștere inteligentă, durabilă și incluzivă care va transforma Europa într-o economie bazată pe cunoaștere și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. De exemplu, consolidarea capacității de rezistență a ecosistemelor noastre, care ne oferă hrană, apă proaspătă, materii prime și multe alte avantaje, contribuie la menținerea productivității și a calității vieții și, în același timp, reduce cheltuielile de sănătate publică. Există un amplu sprijin public pentru măsurile UE de îmbunătățire a mediului. Un sondaj european de opinie realizat la mijlocul anului 2014 a arătat că 95 % dintre respondenți consideră că protecția mediului este un aspect important pentru ei. Aproape trei sferturi sunt de acord cu faptul că protecția mediului ar putea stimula creșterea economică, iar peste trei sferturi sunt de părere că legislația UE este necesară pentru protejarea mediului în țara lor. Preocupările cel mai des exprimate au fost legate de poluarea aerului și a apei, producția de deșeuri și epuizarea resurselor naturale.

4. Colaborarea internațională în extinderea politicii de mediu Europene

Mediul nu se oprește la granițele UE. Aerul, apa, mările și fauna sălbatică nu țin cont de frontiere. Cu cât UE va putea încuraja țările învecinate și, în mod ideal, întreaga lume, să adopte standarde ridicate, cu atât va fi mai bună calitatea 170 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement