Page 168

statelor membre, cât şi la nivel internaţional. Fie că este vorba de măsuri corective care vizează probleme specifice de mediu sau de măsuri transversale integrate în alte domenii de politici, politica europeană în domeniul mediului, bazată pe articolul 174 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, este menită să asigure dezvoltarea durabilă a modelului social european.

2. De ce avem nevoie de o politică de mediu?

Prin însăși natura sa, mediul transcende politicul, juridicul și granițele trasate de oameni. Prin urmare, cooperarea transfrontalieră dintre statele membre și dintre UE și restul lumii este esențială dacă dorim să facem față provocărilor care ne afectează pe toți, de la secetă și inundații la poluare și amenințări la adresa bogatei biodiversități a Europei. Obiectivul fundamental este acela de a îmbunătăți calitatea mediului, de a proteja sănătatea oamenilor, de a utiliza prudent și rațional resursele naturale, de a promova măsuri la nivel internațional cu scopul de a aborda problemele globale sau regionale legate de mediu. O strategie de mediu coordonată la nivelul Uniunii creează sinergii și asigură coerența între politicile UE și, dată fiind relevanța legislației de mediu pentru mai multe sectoare de activitate.Strategia va garanta aplicarea unor condiții echitabile în desfășurarea activităților acestora și prevenirea obstacolelor care pun în pericol piața unică. Mediul nu reprezinta ceva ce ni se cuvine noua oamenilor, decit în masura în care reactia noastra este de protejare a resurselor sale si organizarii sale natural. Trebuie făcute eforturi pentru a sensibiliza opinia publică în general, pentru a utiliza mai eficient resursele și pentru a combate comportamentele dăunătoare și risipitoare. Altfel nu se poate respecta principiul sustenabilitatii si a dezvoltarii durabile în raport cu generatiile viitoare. Acest lucru necesită acțiuni colective care implică UE, autoritățile naționale, regionale și locale, societati, ONG-urile, politicieni şi oameni obisnuiti. Factorii determinanţi pentru o politica de mediu sunt:

168 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement