Page 16

în identificare. Testarea propriu-zisă şi rezultatul ei ar putea constitui un act premergător urmăririi penale şi asimilat acesteia. Testarea foloseşte mijloace ştiinţifice necontestate. Această activitate are drept scop descoperirea autorului şi probarea vinovăţiei. Trecerea timpului, fără descoperirea autorului, conduce evident atât la schimbarea situaţiei de fapt, cât şi la dispariţia unor mijloace materiale de probă. Interpretarea textului lege – art. 113 C. proc. pen. – este relativă. Considerăm că prin “materiale” sau “date” trebuie să fie înţelese nu numai obiectele în materialitatea lor şi informaţiile deţinute de organul judiciar, ci toate indiciile, inclusiv persoana bănuită. La data intrării în vigoare a Codului de procedură penală – 01.01.1969 – tehnica poligraf nu era introdusă în România şi deci este normal ca legiuitorul de atunci să nu o fi avut în vedere. Trimiterea la dispoziţiile art. 66 C. Pr. pen. este forţată. Prin testarea la poligraf în nici un caz persoana nu este obligată să-şi probeze nevinovăţia, ci sunt puse în evidenţă modificările fiziologice tipice stării de stres psihologic. Testarea se face cu consimţământul scris al persoanei. Admiţând ipoteza că testarea tip poligraf conduce la obligarea persoanei sa-şi probeze nevinovăţia, înseamnă implicit şi că alte activităţi – ascultarea, confruntarea, reconstituirea etc. – recunoscute ca mijloace de probă încalcă principiul prezumţiei de nevinovăţie, lucru inexact. Testul vizează obţinerea unor date de la care să se plece în identificarea făptuitorului; Indiscutabil, rezultatul testării la poligraf are şi o valoare extrajudiciară, concretizată în restrângerea cercului de bănuiţi; Faptul că se admite că testarea oferă indicii preţioase cu privire la elementele constitutive ale infracţiunii se constituie într-un argument care pledează pentru includerea acesteia în rândul mijloacelor de probă.

16 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement