Page 132

difuzarea cărții. După numai doi ani a intrat în vigoare Decretul nr. 19 din 16 februarie 1951 privind drepturile de autor asupra operelor susceptibile pentru a fi tipărite; acesta a fost modificat prin Decretul nr. 428 din 13 noiembrie 1952. La 27 iunie 1956 toate aceste acte normative au fost explicit abrogate prin Decretul nr. 321 privind drepturile de autor69. În prezent dreptul de autor în România este protejat prin Legea 8/1996. Această lege a fost adoptată la 14 martie 1996 și publicată în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996. În prezent este în vigoare în forma modificată și adăugită prin următoarele acte normative: Legea nr. 146/1997, Legea nr. 285/2004, O.U.G. nr. 123/2005, O.U.G. nr. 190/2005, Decizia nr. 571/2010, Legea nr. 202/2010, Legea nr. 71/2011, O.U.G. nr. 71/2011, Legea nr. 76/2012, Legea nr. 187/2012, Legea nr. 255/2013 și Legea nr. 53/2015. Organismul care se ocupă de drepturile de autor în România este Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Potrvit site-ului oficial, „Prin Legea nr. 8/1996, ORDA este autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe în România”70. În site-ul ORDA se pot citi şi momentele-cheie ale istoricului Dreptului de Autor în România şi anume: - 1862 - Legea Presei cuprinzând prevederi referitoare la dreptul de autor; - 1906 - Bucureşti Congresul Mondial al Autorilor, ocazionând publicarea primelor lucrări juridice româneşti din domeniul dreptului de autor; - 1923 - Legea nr. 126 din 28 iunie 1923 asupra proprietăţii literare şi artistice - 1927 - România a aderat la Convenţia de la Berna pentru protejarea operelor literare şi artistice; - 1942 - Decret-Lege nr. 8/1942 privitor la perceperea dreptului de autor pentru executarea în public a operelor muzicale; - 1951 - Decretul nr. 19/1951 pentru dreptul de autor asupra operelor proprii a fi tiparite;

69 70

Vezi www.wikipedia.org în limba română. www.orda.ro

132 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement