Page 124

Bibliografie 1. „Codul muncii comentat şi adnotat”, Costel Gilca, editura Rosetti International, 2013 2. „Tratat teoretic şi practic de dreptul muncii”, ediţia a-II-a, revăzută şi adăugită, IonTraian Ştefănescu, editura Universul Juridic, 2012 3. „Tratat de dreptul muncii”, ediţia a-II-a, Alexandru Ţiclea, editura Universul Juridic, 2007 4. „Dreptul muncii”, ediţia a-III-a, revăzută şi adăugită, Radu Razvan Popescu, editura Universul Juridic, 2013 5. „Dreptul muncii. Curs universitar”, Mihaela Tofan, Mihai Bogdan Petrişor, editura Hamangiu, 2013 6. „Dreptul muncii”, ediţia a-II-a, revăzută şi adăugită, Radu Razvan Popescu, editura Universul Juridic, 2012 7. „Dreptul muncii şi al securităţii sociale. Curs universitar”, Constantin Anechitoae, editura Pro Universitaria, 2013

124 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement