Page 122

Salariaţii pot fi detaşaţi să execute o serie de lucrări pentru un alt angajator. În toată această perioadă, contractul individual de muncă cu primul angajator se suspendăeo ipso. e) Pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor În toată această perioadă, legiuitorul a prevăzut faptul că se poate suspenda executarea contractului individual de muncă din initiativa angajatorului.

7. Suspendarea contractului individual de munca prin acordul părţilor

Suspendarea prin acordul părţilor cunoaşte două situaţii posibile prevăzute de Codul muncii: a) În cazul concediilor fără plată pentru studii Acordarea concediului fără plată este rezultatul înţelegerii părţilor, astfel, pe durata acestui concediu, contractul individual de muncă se suspendă cu privire la principalele sale efecte: prestarea muncii şi plata salariului. Cererea de concediu fără plată trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională. În practică însă, nimic nu îl împiedică pe angajator de a-i acorda concediu fără plată salariatului său, chiar dacă nu a respectat termenul de depunere a cererii în vederea obţinerii concediului. Concediul fără plată se poate efectua şi fracţionat în cursul unui an calendaristic, pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior. b) Concediul fără plată pentru interese personale În mod normal, durata unui astfel de concediu se stabileşte de comun acord între părţi ori prin regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil. În realitate mai poate apărea şi situaţia conform căreia angajatorul acceptă solicitarea salariatului de a-şi rezolva, în timpul programului de lucru, anumite probleme personale, fără ca acest aspect să aibă repercursiuni asupra salariului. Astfel, poate 122 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement