Page 121

un abuz de drept. Codul muncii nu reglementează expres cât va dura cercetarea disciplinară a salariatului, astfel că nu se poate prevede nici cât va dura suspendarea contractului, dar această perioadă trebuie să fie pe de-o parte suficientă pentru angajator să ancheteze fapta, iar pentru salariat să poată să-şi organizeze apararea, iar pe de alta parte, trebuie să dureze rezonabil ca timp pentru a nu crea o situaţie împovărătoare pentru salariat, care este lipsit de beneficiile contractului sau (respectiv de salariu). b) În cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În această situaţie, angajatorul poate opta între continuarea raportului de muncă cu salariatul respectiv sau în suspendarea contractului individual de muncă al salariatului până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. Trebuie menţionat ca în cazul suspendării contractului individual de muncă al salariatului, angajatorul nu poate lua măsura concedierii acestuia65. c) În cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare Prin acest articol se consideră că se da întâietate dreptului de proprietate al angajatorului în faţa drepturilor sociale ale salariatului. În acelaşi timp, se consideră că ar trebui să existe un echilibru între cele două interese. c’) În cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedicăexecutarea contractului de muncă d) Pe durata detaşării

“Câteva aspecte ale desfacerii disciplinare a contractului de muncă în lumina legii organizării şi disciplinei muncii în unităţile de stat”, S.Ghimpu, în RRD nr. 7/1970, pg. 34 si 35 65

121 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement