Page 12

Metoda asociaţiei libere Ca tehnică de diagnosticare a comportamentului simulat, porneşte de la premiza că o anumită semnificaţie a cuvintelor – stimul, care se prezintă subiectului investigat, determină o activare la nivelul reţelelor semantice, exercitând o influenţă specifică asupra stării emoţionale a subiectului, respectiv asupra asociaţiilor pe care acesta le stabileşte ulterior. •

Indicii care se urmăresc pentru a se putea pune în evidenţă tendinţa de simulare a subiectului sunt:

Repetarea cuvântului – stimul – necesară pentru a avea timp să elaboreze un alt tip de răspuns;

Latenţa răspunsului – variabilă în funcţie de subiect şi condiţionată de natura stimulilor. Timpii de reacţie mai mari de patru secunde indică o încercare de simulare;

Asociaţia superficială – asociaţia intrinsecă, presupusă a fi cea cerută de către cuvântul stimul, este derogată uneia superficiale;

Repetarea cuvintelor oferite ca răspuns – un cuvânt repetat de mai multe ori indică existenţa unei semnificaţii care trebuie verificată;

Modificarea sensului cuvântului iniţial – constă în oferirea unui răspuns pe care apoi încearcă să-l explice privit dintr-o altă perspectivă.

În majoritatea cazurilor indicii prezentaţi anterior, apar strict legaţi de anumite cuvinte stimul, chiar şi la repetarea probei.

Metoda experienţei motrice Primele încercări legate de această metodă presupuneau înregistrarea reacţiilor fiziologice ale unui subiect care era investigat, folosindu-se tehnica asocierilor libere. Astfel cu cât încărcătura emoţională a cuvântului prezentat era mai mare, cu atât pe inscriptor apăreau reacţii vegetative (respiraţia, EEG) mai ample, iar fonograma răspunsului verbal prezenta o latenţă mărită (Bogdan, 1973; Ciofu, 1974).

Tehnici pentru suprimarea cenzurii conştiente 12 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement