Page 119

din media veniturilor nete realizate pe ultimele 12 luni şi nu poate fi mai mică de 600 de lei şi nici mai mare de 3400 de lei (potrivit art. 2 alin. (4) din O.U.G. nr. 111/2010). b) Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani. Condiţiile şi persoanele care pot beneficia de concediu medical sunt prevăzute în O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. Indemnizaţia se acordă în baza certificatului medical eliberat de medicul de familie şi a certificatului pentru persoane cu handicap (art. 28 din O.U.G. nr. 158/2005). Durata de acordare a indemnizaţiei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiei în care copilul este diagnosticat cu boli infecto-contagioase, neoplazii, este imobilzat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale. În aceste cazuri, durata concediului medical va fi stabilită de medicul curant iar după depăşirea celor 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. Cuantumul lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul. c) Concediul paternal Acest tip de concediu este reglementat de Legea nr. 210/1999 şi presupune posibilitatea cererii unui concediu de 5 zile lucratoare, timp în care salariatul va primi o indemnizaţie egală cu salariul aferent zilelor respective, calculate în funcţie de salariul brut realizat. d) Concediul pentru formare profesională Acest tip de concediu reprezintă un drept al salariaţilor de a beneficia, la cerere, de concedii pentru formare profesională, cu plată sau fără plată, aşa cum prevede art. 154 Codul muncii. Angajatorul poate respinge cererea salariatului său de a beneficia de concediu fără plată, numai dacă absenţa acestuia ar prejudicial grav desfăşurarea activităţii sale, aşa cum prevede Codul muncii la art. 155 alin. (2). Concediul poate fi acordat şi plătit dacă angajatorul nu şi-a respectat obligaţia de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la cursurile de formare profesională. În această situaţie, salariatul va beneficia de un concediu plătit 119 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement