Page 117

mandatului sindical pe postul respectiv poate fi încadrată o persoană numai în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată. - Forţa majoră Cazurile care pot determina suspendarea contractului individual de muncă sunt catastrofele naturale cum ar fi: cutremure, seceta, inundaţii, furtuni ori criza de materie prima sau deteriorarea utilajelor de producţie. Cu toate acestea însă, Codul muncii prevede că dacă se poate presta munca, în funcţie de efectele forţei majore, angajatorul va putea sa dispuna modificarea locului şi a felului muncii, cu caracter temporar. - În cazul în care salariatul este arestat preventiv Datorită incapacităţii de a presta munca, salariatul fiind în arrest, contractul individual de muncă se suspendă de drept. Suspendarea încetează la momentul eliberării salariatului care se va putea întoarce la locul de muncă. În cazul în care, durata arestării salariatului se prelungeşte peste 30 de zile, angajatorul va putea dispune concedierea salariatului, conform art. 61 lit. b Codul muncii. - De la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Astfel, dacă în termen de 6 luni salariatul nu îşi va reînnoi avizele, autorizaţiile sau atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă va înceta de drept - În alte cazuri expres prevăzute de lege Aceste cazuri pot fi: - Pe durata participării la grevă, când contractul individual de muncă se suspendă de drept, în această situaţie fiind valabile doar drepturile de asigurări de sănătate (art. 195 alin. (1) din Legea dialogului social nr. 62/2011) - Pe durata în care asistentul maternal profesionist nu are în plasament niciun copil (art. 8 alin. (4) din H.G. nr. 679/2003) - Pe durata în care muncitorii portuari nu lucrează, fiind personal de rezervă (O.U.G. nr. 22/1999) - Pe durata întreruperii colective a lucrului ca urmare a unor temperaturi extreme (art. 6 alin. (1) lit. e din O.U.G. nr. 99/2000 117 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement