Page 11

ale sistemului neurovegetativ; •

Prin folosirea poligrafului nu se lezează cu nimic integritatea sau demnitatea individului;

Folosirea

poligrafului

se

face

numai

cu

acordul

subiectului

şi

consimţământul apărării; •

Metodologia de testare nu este interzisă de lege, ea îşi aduce contribuţia la aflarea adevărului.

Tehnicile poligraf înregistrează, în principal, modificările indicilor psihofiziologici oglindite în următoarele diagrame: diagrama puls-tensiune arterială, diagrama ritmului respirator, diagrama rezistenţei electrodermice.

4. Mijloace tehnice de examinare a comportamentului simulate.

Procesele cognitive sunt însoţite de unele manifestări observabile şi neobservabile direct, care pot fi constatate în mod obiectiv prin înregistrarea cu ajutorul unor aparate (poligraf, fonograf etc.) a modificărilor vasculare, cerebrale, de temperatură a pielii şi respiratorii (Stănoiu, 1981). Cele mai frecvente reacţii psihofiziologice care au fost puse în evidenţă la subiecţii supuşi anchetei judiciare, ca urmare a unor comportamente infracţionale săvârşite şi care erau motivaţi pentru dezvoltarea unui comportament simulat, au fost: accelerarea ritmului cardiac, creşterea presiunii sangvine, apariţia fenomenelor vasodilatorii şi vasoconstrictorii (hiperemie sau paloare), accelerarea şi sacadarea respiraţiei. Cele mai cunoscute tehnici de investigare în acest domeniu sunt: •

Metoda asociaţiei libere;

Metoda experienţei motrice;

Tehnici pentru suprimarea cenzurii conştiente;

Metoda detectării stresului emoţional în scris;

Metoda detectării stresului din voce;

11 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement