Page 108

DREPTUL MUNCII Modificarea contractul individual de muncă prin suspendare Lect.dr. MITRIC BOGDAN, Jurist BUCUR ADRIAN

Abstract Lucrarea prezenta analizeaza aspect cu privire la posibilitatea modificarii Contractului individual de munca si mai exact analizeaza toate suspendarile ce se pot face la contractual de munca. Cuvinte-cheie Contractul individual de muncă, suspendare, dreptul muncii, codul muncii, aspecte morale, aspecte legale, legislaţie

1. Notiuni generale

Aşa cum prevede Codul Muncii, art. 1: “ Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit”, libertatea muncii constituie un drept fundamental al individului, un drept garantat prin lege. Libertatea muncii este prevazută expres în Constituţie la art. 41, potrivit căruia, dreptul la muncă nu poate fi îngradit. Aceasta libertate a muncii este un element fundamental a libertăţii umane, fără ea neexistând o libertate reală a individului, orice aservire economică ducând la ştirbirea libertăţii lui. Libertatea muncii nu este o libertate absolută, intangibilă ci prezintă unele limitări fixate pe de-o parte de interesul comun al societăţii şi pe de alta parte de anumite interese particulare ale angajatorului, interese expres şi limitativ conturate de lege. Libertatea muncii este însă restricţionată şi de aspecte morale şi legale. Astfel, limita morală poate fi dată de anumite obiceiuri, credinţe, tradiţii dintr-un anumit spaţiu geografic, iar limita legală poate fi reprezentată de situaţia în care munca devine obligatore: în cazul executării pedepselor în condiţiile legii, în cazul serviciului militar obligatoriu. 108 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement