Page 106

privinţa cărora, sancţiunile şi hotărârile instanţei de judecată au caracter nepenal, fiind supuse principiilor şi normelor procedurale proprii procesului civil, nefiind înregistrate în cazierul judiciar. În literatura juridică, uneori se pune semnul egalităţii între răspunderea administrativă şi cea contravenţională, alte ori răspunderea contravenţională este considerată o formă a răspunderii administrative. Contravenţia fiind o formă de manifestare a ilicitului administrativ, forma cea mai gravă, iar regimul său juridic este în mod preponderent un regim al dreptului administrativ, dar ea nu reprezintă forma tipică a răspunderii administrative, ci forma atipică, imperfectă.

Bibliografie - Constituţia României. - Noul Cod penal al României din 2014. - Noul Cod de procedură penală adoptat în 2014. - Codul de procedură civilă adoptat prin Legea nr. 76/2014, cu modificările aduse prin Legea nr. 138/2014. - Codul Muncii, republicat şi actualizat, prin Legea nr. 12/2015. - Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004. - Legea nr. 169/2002 şi Legea nr. 265/2004, Legea nr. 355/2004 de modificare a Legii nr. 61/1991. - Legea nr. 543/2002 privind graţierea unei pedepse şi înlăturarea unor măsuri şi sancţiuni. - Legea nr. 61/1991 privind contravenţiile la normele de convieţuire socială, ordinea şi liniştea publică. - Ordonanţa de Guvern nr. 55/2002 aprobată prin Legea nr. 641/2002 privind sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii. - Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor în România, modificată şi aprobată prin Legea nr. 180/2002. - Ordonanţa de Guvern nr. 61/2003 privind executarea creanţelor bugetare. - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 privind desfiinţarea sancţiunii închisorii contravenţionale. 1. Aurel Teodor Moldovan – Drept penal – partea generală Editura ERA, Bucureşti 2006. 2. Antonie Iorgovan – Tratat de drept administrativ, Ediţia a II-a, vol. II, Editura Biblioteca Juridică Nemira, Bucureşti 1996. 3. Constatin Drăghici şi alţii – Drept poliţienesc şi contravenţional Editura Tritonic, Bucureşti 2003. 4. Constantin Drăghici, Adrian Iacob, Victor Drăghici – Drept contravenţional, Editura Tritonic, Bucureşti 2004. 5.C onstantin Drăghici, Adrian Iacob, Victor Drăghici – Drept contravenţional, Editura SITECH, Craiova 2008. 6. Mihai Adrian Hotea – Regimul juridic al contravenţiilor Editura C.H. BECK, Bucureşti 2006. 106 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement