Page 105

Avertismentul, amenda şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, fiind sancţiuni principale, de sine stătătoare nu vor putea fi aplicate cumulativ. De asemenea, aceste sancţiuni, au un caracter personal, în sensul că nu pot fi aplicate decât făptuitorului (nu pot fi transmise rudelor, părinţilor sau moştenitorilor). Fiecare sancţiune trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei comise. Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se aplică numai contravenienţilor persoane fizice.61

4. Concluzii

Apărarea ordinii de drept presupune combaterea eficientă, prin norme legale a faptelor ilicite care contravin etalonului de conduită statornice în societate şi care lezează ori pune în pericol convieţuirea socială şi ordinea de drept. Viaţa în societate nu este posibilă fără ordine şi disciplină, care sunt asigurate prin norme juridice. Convieţuirea în societate nu este posibilă fără o anumită ordine socială şi de drept căreia trebuie să i se conformeze fiecare individ. Am abordat această temă, pornind de la considerentul că activitatea de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, care se încadrează în noţiunea generică de contravenţii, prezintă o importanţă deosebită, având în vedere că faptele contravenţionale au o pondere mai mare decât cele penale, în aproape toate domeniile de activitate. Necesitatea reglementării juridice a faptelor ce îmbracă aspectul contravenţional, nu poate fi pusă la îndoială, ea fiind determinată de: apărarea valorilor şi relaţiilor sociale, de existenţa faptelor de încălcare a prevederilor legale şi combaterea acestora, de existenţa faptelor de încălcare a prevederilor legale ce îmbracă aspect contravenţional şi de faptul că asemenea fapte antisociale sunt comise în toate domeniile de activitate şi afectează relaţii sociale, bunuri, valori şi interese legitime apărate prin norme de drept. Ca şi faptele ce atrag răspunderea materială, civilă, administrativă sau disciplinară, contravenţiile aparţin câmpului extrapenal, constituind cauze de natură civilă, în 61

Art. 5 alin. 1 şi 2 din Ordonanţa de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

105 | U.R.S.A. “Gheorghe Cristea” - J u r i d i c a X X V / 2 0 1 5

Volum Aniversar

Profile for Comunicarts

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Juridica XXV - online version  

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE „GHEORGHE CRISTEA” / Al XXV-lea Simpozion “J U R I D I C A” / V o l u m A n i v e r s a r / Copyrig...

Advertisement