Page 2

UNIVERSITATEA ROMÂNĂ DE ŞTIINŢE ŞI ARTE ”GHEORGHE CRISTEA” Acreditată prin Legea Nr. 482/17.07.2002 www.ugc.ro

800 EUR an I univ. 2016/2017 LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: Nr. crt.

Programul de studii universitare de licenţă - Acreditat

Nr. credite/ Durata studiilor

Forma de învăţământ

1.

ARTELE SPECTACOLULUI (COREGRAFIE)

180 de credite / 3 ani (6 semestre)

ZI

1500 EUR an I univ. 2015/2016 LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER: Nr. crt.

Programul de studii universitare de master - Acreditat

Nr. credite/ Durata studiilor

Forma de învăţământ

1.

CRIMINALISTICĂ

120 de credite / 2 ani (4 semestre)

ZI

2.

INTEGRARE ECONOMICĂ EUROPEANĂ

120 de credite / 2 ani (4 semestre)

ZI

390 EUR / CURS POSTUNIVERSITAR DE FORMARE ŞI DEZVOLTARE PREOFESIONALĂ CONTINUĂ Autorizare M.E.N.C.S. nr. 37839/2016 Nr. crt.

Programul de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

Nr. credite/ Forma de Nr. ore învăţământ Durata studiilor

1.

FORMARE COREGRAFICĂ PENTRU MEDIUL PREŞCOLAR

132

ZI

2.

SPECTACOL COREGRAFIC ÎN SPAŢII NECONVENŢIONALE

132

ZI

Nr. crt.

Programul de studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă

1.

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ PENTRU O ADMINISTRAŢIE COMPETENTĂ

192

ZI

2.

JUSTIŢIA RESTAURATIVĂ PRIN MEDIERE

192

ZI

3.

PREVENIRE ŞI SOLUŢIONARE LITIGII ŞI CONFLICTE DE MUNCĂ

192

ZI

4.

CRIMINALISTICA ÎNTRE CERCETARE ŞI PRACTICĂ

192

ZI

Nr. credite/ Forma de Nr. ore învăţământ Durata studiilor

Bdl. ENERGETICIENILOR nr. 9E, bl. M1, sector 3, Bucureşti Reper locaţie: Hipermarket Auchan Vitan Tel.: 021.346.90.49; 0747.786.213 E-mail: univ.gheorghecristea@yahoo.com Site: www.ugc.ro

Admitere U.R.S.A. Gheorghe Cristea 2016-2017  

Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București. Nou: Programe de studii postuniversitare de formare...

Admitere U.R.S.A. Gheorghe Cristea 2016-2017  

Universitatea Română de Științe și Arte "Gheorghe Cristea" (www.ugc.ro) din București. Nou: Programe de studii postuniversitare de formare...

Advertisement