Newsletter UVT 75

Page 1

www.uvt.ro

Newsletter UVT 75 de ani ediție specială

2019 facebook.com/uvtromania

www.uvt.ro


www.uvt.ro


3

www.uvt.ro

Universitatea de Vest din Timișoara în sărbătoare 1944 este anul când se finaliza un proces destul de îndelungat și anevoios prin care intelectualitatea bănățeană argumentase nevoia constituirii unei universități umaniste a Banatului. Astfel, prin Decretul-Lege Regal 660/30 decembrie, se anunța înființarea unei universități timișorene – Universitatea de Vest – abilitate să ofere programe de studii în domeniile Drept, Litere și Filosofie, Științe, Medicină umană, Medicină Veterinară, Farmacie și Teologie. La 75 de ani de la semnarea documentului de înființare a instituției, cu o istorie marcată de numeroase satisfacții, dar și de provocări, Universitatea de Vest din Timişoara este astăzi un bastion al învăţământului superior din România, cea mai dinamică universitate din vestul ţării, cu un impact puternic pozitiv în comunitatea din care face parte. Pe lângă rolul de instituție de formare a unor specialiști pe domeniile sale de competență, Universitatea își asumă și rolul de instituție vitală pentru regiunea de vest a țării, care participă activ la marile provocări socio-economice regionale și naționale, conștientă de rolul său în societatea românească. Remarcabilă prin vitalitatea sa și consecventă prin asiduitatea cu care promovează cele mai înalte valori academice, Universitatea de Vest din Timișoara consideră educația și cercetarea științifică drept adevăratele motoare pentru o Românie mai prosperă, mai democratică și mai echitabilă.


4

www.uvt.ro

Aniversare în mijlocul comunității Tradiția și prestigiul Universității de Vest din Timișoara s-au clădit pas cu pas, an de an. Acum, în 2019, este momentul în care avem ocazia de a ne manifesta aprecierea și respectul față de trecutul, prezentul și viitorul universității noastre, sărbătorind 75 de ani de la semnarea Decretului Regal de înființare a instituției. Momentul aniversării ne oferă nu numai prilejul de a sublinia rolul universităților în dezvoltarea societății, dar și bucuria de a celebra tradiția și valorile UVT în mijlocul vastei noastre comunități de studenți, profesori, cercetători și parteneri din mediul socio-economic. Zilele de 17 și 18 mai au condensat la Universitatea de Vest din Timișoara vizitele unor distinse personalități și oficialități din țară și străinătate, ambasadori, miniștri, reprezentanți ai mediului de afaceri, rectori ai universităților partenere din Franța, Italia, Spania, Germania, Marea Britanie și Ungaria, și, nu în ultimul rând, membri de onoare și de suflet ai universității noastre, precum doamna Maia Morgenstern, domnii Marcel Iureș, Constantin Chiriac și Dumitru Prunariu, dar și mulți alți intelectuali, oameni de cultură, manageri și decidenți reprezentativi pentru mediul de afaceri local și național, ca și invitați speciali din țară și străinătate. Evenimentul a debutat în Aula Magna „Ioan Curea”, cu Ceremonia de deschidere a festivităților UVT75, în cadrul căreia Rectorul UVT, prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea a susținut cuvântul de deschidere:

„Excelențele Voastre, Doamnelor și Domnilor Miniștri, Doamnelor și Domnilor reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene și internaționale, Doamnelor și Domnilor Ambasadori și reprezentanți ai Corpurilor Diplomatice, Doamnelor și Domnilor Rectori și reprezentanți ai universităților partenere din țară și din străinătate, Stimați reprezentanți ai autorităților naționale și locale, Înalt Prea Sfinția Voastră Mitropolitul Banatului, Stimați reprezentanți ai mediului educațional preuniversitar, ai mediului socio-economic, cultural, artistic și sportiv din țară și din străinătate, ai presei locale și naționale, Dragi colegi, membri ai comunității UVT, studenți, cadre didactice, alumni, personal

administrativ, Doctori Honoris Causa, Stimați invitați, Am fost ispitit să încep printr-o dizertație, solemnă și îngăduitoare totodată, despre semnificația celor două cifre care se află astăzi, mândre, pe frontispiciul universității noastre: 75. Adică să vă vorbesc despre simbolismul acestora. Să vă reamintesc semnificațiile lui 7: numărul perfecțiunii, al siguranței, al calmului și chiar al odihnei. Este numărul culorilor curcubeului și al zilelor săptămânii, al notelor muzicale diatonice și al sistemului numeral roman. În realitatea în care trăim, lui 7 i s-a adăugat un 5. Din fericire, și această cifră are un regim simbolic generos: este numărul echilibrului, al balanței simțurilor și faptelor. Este numărul sănătății și al iubirii, al însoțirii dintre cer și pământ, al simțurilor omului: văzul, auzul, gustul, mirosul, atingerea.


5

www.uvt.ro În mediul academic, 5 nu este tocmai o notă cu care să ne mândrim. Aș vedea însă și partea plină a paharului: este cifra prin care sunt pedepsiți cei buni! E a doua șansă care li se dă. 5 este schela metafizică pe care s-a construit edificiul de idei și fapte al lui 7. Din unirea lor și din surplusul lor rezultă proviziile almei mater, a mamei hrănitoare care ne-a dat viață profesională și spirituală și pe care astăzi o slujim cu eforturi și râvnă, cu entuziasme și dezamăgiri, cu speranțe și ambiții. Mi-ar fi la îndemână să fac un bilanț al celor trei pătrimi de veac ale Universității noastre, apelând la simboluri și cifre. De altfel, materialele dedicate acestui eveniment vorbesc și prezintă în mod detaliat această istorie. Am să vă propun, în schimb, o matematică a viitorului. Am să încerc să schițez o proiecție, dincolo de metafore și viziuni conjuncturale, a ceea ce știu că vor fi următorii ani ai UVT. Ei nu vor fi altfel decât viitorul educației planetei. Studii de dată recentă vorbesc despre provocările majore ale învățământului în deceniile viitoare. Știm deja că va urma o perioadă de dinamizare a timpului și a spațiului. Știm că instrumentele educative se vor personaliza, fiind adaptate nevoilor studentului. Știm că se va lărgi aria opțiunilor pentru materii diverse, coroborate cu abilitatea studentului de a folosi propriile resurse tehnice și intelectuale. Multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea nu vor rămâne doar niște noțiuni pur teoretice sau chiar abstracte, ci vor fi parte integrantă a educației următorilor — ca să luăm un reper simbolic — 75 de ani. Inteligența Artificială este un pilon de bază al evoluției umane, iar rolul universității este de a structura această știință. Există, evident, provocări de natură etică, impedimente profesionale, limitări tehnologice. Universitarii și specialiștii care înțeleg normele obligatorii ale viitorului vor investi tot mai mult timp în crearea acestora. Locurile de muncă se vor diversifica și transforma, vor apărea unele noi și o parte din cele vechi vor dispărea. Învățământul cu frecvență va fi în continuare mai valoros în ceea ce privește experiențele de învățare. În multe domenii, el se va

orienta în proporție covârșitoare spre zone și proiecte practice, vizând colaborarea directă între studenți, ceea ce va duce la schimbarea paradigmei educaționale din ultimii 250 ani. Ne întrebăm, în acest context, dacă învățământul superior devine unul ultraprofesionalizat sau unul al ideilor și culturii generale. Până de curând, educația și informația făceau diferența între oameni, companii și țări. Cei care le aveau, dețineau puterea. Acum, paradigma s-a schimbat: toată lumea are acces la informație, la educație, la cunoaștere. Am intrat într-o eră în care mașinile concurează în modul cel mai direct oamenii. Elementul de noutate recent, care, în opinia noastră, se va accentua, este reprezentat de faptul că mașinile au început să-i concureze pe oameni nu doar în munca propriu-zisă, ci și în zona de cunoaștere și dezvoltare a cunoașterii. Următoarea revoluție a Inteligenței Artificiale va schimba nu doar educația, ci și întreaga societate. Agilitatea, viteza de reacție, adaptarea, empatia, inteligența emoțională, creativitatea vor fi noile competențe care vor înlocui actualele reflexe sociale și educaționale, în domenii precum planificarea pe termen lung, productivitatea și cunoașterea. La UVT, am pus bazele unei construcții comunitare și intelectuale care ține cont de toate aceste lucruri și care îi face pe membrii săi — studenți, cadre didactice și personal administrativ — să privească plini de încredere înspre viitorii 75 de ani. Dincolo de chestiunile etice și constructive, șocul cultural este un aspect care va adăuga noi valențe ideii de universitate. Ținând cont de aceste mutații majore, educația va trebui să se reorienteze spre o altă filozofie și spre activități creative, sportive și artistice. Din fericire, aș spune, acestea nu pot fi înlocuite de roboți... Universitatea de peste 75 de ani va fi o universitate-parte-a-comunității, angajată civic și societal. Ea va oferi parcursuri academice flexibile, adaptabile fiecărui cetățean în parte. Așa cum va fi și medicina, personalizată, cum anticipează, de altfel, și eminentul om de știință Laszlo Barabasi, Doctor Honoris Causa al UVT, cel mai prolific cercetător de origine română.


6

www.uvt.ro

Vânătoarea și războiul pentru inteligență vor dăinui, dar modelul de universitate antreprenorială, bazat exclusiv pe business, pe studenți ale căror taxe sunt plătite de ei sau de către stat și pe studenți internaționali, va dispărea treptat. Rolul lor va fi luat de către instituții care vor funcționa într-o nouă paradigmă humboldtiană, a creării de intelectuali cu abilități diverse și a punerii unui accent mai ferm pe un învățământ al utilizării active și inspirate a cunoștințelor, adică un învățământ al creatvității. Vor fi avantajate în competiția dintre universități acelea care aparțin aglomerațiilor urbane de mari dimensiuni (Asia, Brazilia, în curând Africa). Insist, din acest motiv, și păstrând proporțiile, asupra dezvoltării unei zone urbane și economice comune Timișoara – Arad. Militez pentru existența unei rețele universitare metropolitane și, în general, pentru inițiative bazate pe experiențe și realități empirice. În acest context, inițiativa europeană privind crearea de consorții în cadrul așa-numitelor Universități Europene este nu numai binevenită, dar și necesară. Ea poate genera atât simbioza europeană, cât și crearea spațiilor educaționale globale. UVT a urcat în acest tren și a aplicat, alături de partenerii din Chamberry, Pau, Valencia, Torino și Roma, într-un proiect ce pune în centrul activităților sale ideea de patrimoniu cultural latin. Cercetarea fundamentală a fost, este și va rămâne principalul motor care conferă speciei noastre dorința și curiozitatea de a ști care ne sunt originile, ale noastre și ale Universului în care trăim, de unde venim și încotro ne îndreptăm, din ce suntem constituiți. Din această căutare a adevărurilor absolute au izvorât toate revoluțiile științifice și așa va fi și de acum înainte. Cercetarea fundamentală va fi însă complementară cu o cercetare aplicată înspre marile provocări ale omenirii: alimentația, energia, încălzirea globală și schimbările climatice. Sunt deosebit de onorat să mă refer la toate aceste lucruri într-un moment în care societatea românească sărbătorește

treizei de ani de libertate. Evenimentele din decembrie 1989 reprezintă o răspântie cu adevărat istorică. Ele au descătușat energiile și au deschis căi nebănuite creativității umane în condițiile unei societăți democratice. Nu pot să nu evoc Spiritul Timișoarei, o formă unică de manifestare a dorinței de libertate, toleranță și democrație. Am crescut și ne-am dezvoltat sub semnul Revoluției începute aici, pe malurile Begăi, și, prin tot ce am făcut, am încercat să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor din iarna dramatică și binecuvântată a lui 1989, să transformăm dezideratele de acum treizeci de ani în forme concrete ale unei existențe armonioase, dominate de spirit civic și democratic. Nu pot, din nou, să nu remarc faptul că UVT este singura instituție care a dedicat un program special, pe parcursului întregului an, pentru a puncta cei 30 de ani care s-au scurs de la redobândirea libertății noastre. Proclamația de la Timișoara, probabil cel mai important text politic de după 1989, a reprezentat un program coerent de schimbare și înnoire, un adevărat ghid pentru UVT. Nu am avut cum, în doar câteva minute, să schițez un program sistematic de dezvoltare a învățământului viitorului. El va presupune o revoluționare a abilităților, cu accent pe cele de comunicare, gândire critică și capacitate de rezolvare a problemelor, creativitate, inteligență emoțională, coordonarea cu alte persoane, inclusiv pe cale virtuală, flexibilitate cognitivă și altele. Cum va fi concret învățământul peste 75 de ani? Vă dau întâlnire în 17 mai 2094, peste 75 de ani. Vă promit atunci un raport detaliat, perfect informat și cu multe exemple. Știu că atunci unii dintre noi vom locui pe alte planete sau poate chiar galaxii. Dar nu-mi fac griji: puterea gândului ne va aduce înapoi! Și, așa cum spunea Alan Kay, să nu uităm că cea mai bună modalitate de a anticipa viitorul este de a-l crea! Vă doresc, în acest ceas aniversar, împinirea tuturor dorințelor și aspirațiilor, într-o Românie tot mai frumoasă, mai prosperă și mai sigură de misiunea ei în Europa și în lume. Destinul nostru nu se poate împlini


7

www.uvt.ro

decât alături de cel al marilor democrații ale lumii. În acest uriaș mecanism, nutresc speranța că Universitatea noastră își are locul bine precizat, unul al excelenței, al înaltului profesionalism și al experienței creatoare. La mulți ani UVT!”, a declarat prof. univ. dr. Marilen Gabriel Pirtea.

Alături de noi, la Ceremonia de deschidere a evenimentului aniversar, s-a aflat d-na. prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministru al Educației Naționale, care a rostit câteva cuvinte despre rolul educației și a transmis felicitările domniei sale la adresa instituției noastre:

„Fără îndoială că astăzi toți suntem sub semnul emoției, pentru că am venit aici pentru a sărbători una dintre marile universități ale țării și este sărbătoarea fiecărui membru al comunității academice, în orice universitate s-ar afla. Dar astăzi, avem deopotrivă obligația să ne îndreptăm cu respect și cu recunoștință în fața memoriei sau a generațiilor care au făcut ca, astăzi, Universitatea de Vest din Timișoara să aibă dimensiunea pe care o are.

Nu cred ca a fost niciodată ușor. Dar cei care au generat începuturile acestei universități au înțeles cât este de importantă pentru țară, o școală bine făcută, care să-i profesionalizeze pe cei tineri. Fără îndoială, Universitatea de Vest din Timișoara a contribuit la înălțarea neamului. (...) Niciodată nu va fi suficient să ne uităm numai în istorie. Nu cred că putem trăi numai din istorie. De aceea, cred că fiecare generație de profesori și de studenți are obligație față de istoria propriei comunități academice. Și obligația este să ne uităm cu deschidere, cu înțelepciune și cu pricepere la viitorul pe care îl construim fiecare dintre noi, în universitățile noastre. Pentru că țara aceasta depinde într-o măsură extrem de mare de școlile ei. (...) Nu pot decât să-mi adun toate gândurile și sunt convinsă că fiecare dintre dv. ați face astfel, să ne așezăm toate gândurile bune și să-i urăm Universității de Vest din Timișoara să crească frumos, să crească cu prestigiu, să crească cu rezultate care să mulțumească pe toată lumea. Vivat, crescat, floreat Universitatea de Vest din Timișoara! La Mulți Ani întregii comunități!”.


8

www.uvt.ro

Mircea Cărtărescu, Președintele Federației Naționale de Fotbal, dl. Răzvan Burleanu, prof. univ. dr. Valeriu Stoica, Cristian Chivu, care este și absolvent al UVT, dl. Nicolae Zamfir, fizician și director al IFIN HH – Măgurele, Chester Williams, campion mondial și fost antrenor al echipei de rugby Timișoara Saracens RCM UVT, dl. Dan Negru, Ambasadorul Mexicului în România, E.S. Dl. Guillermo Ordorica, dl. Iulian Chifu, analist politic și fost consilier prezidențial.

Asociația Timișoara Saracens Rugby Club Municipal Printre personalitățile care ne-au onorat cu prezența și care s-au adresat audienței din Aula Magna a UVT s-au numărat dl. prof. univ. dr. Sorin Cîmpeanu, Rector al Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, președintele Consiliului Județean Timiș, dl. Călin Dobra, Înaltpreasfinția Sa Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, E.S. Dl. Hans Klemm, reprezentanți ai partenerilor din mediul de afaceri, dar și ai studenților UVT, și nu în ultimul rând, d-na Maia Morgenstern, DHC al universității noastre. Tot în fața publicului numeros, dar de această dată prin intermediul imaginilor video, s-au aflat câțiva prieteni de suflet ai comunității noastre, personalități ale vieții publice românești, care au dorit să ne transmită gândurile lor bune. Astfel, ni s-au alăturat actorul Ion Caramitru, Președintele Uniunii Scriitorilor din România, dl. Nicolae Manolescu, d-na Mariana Gheorghe, DHC al universității noastre și prima femeie manager general OMW Petrom, filosoful și scriitorul Gabriel Liiceanu, actorul George Mihăiță, fosta campioană olimpică la gimnastică, Andreea Răducanu, poetul, prozatorul și criticul literar


www.uvt.ro

9


10

www.uvt.ro

O mare onoare pentru comunitatea UVT a fost de a-l avea printre noi pe promotorul declarat al educației ca prioritate de țară, Președintele României, Excelența Sa Dl. Klaus Werner Iohannis, care ne-a oferit bucuria de a sărbători împreună acest moment aniversar istoric și de a purta un dialog deschis cu reprezentanți ai mediului academic românesc, prezenți în Aula Magna.

„Îmi face o mare plăcere să vin aici, la universitatea dumneavoastră. În Timișoara, realmente, mă simt ca acasă și mă bucur să constat, cu fiecare vizită pe care o fac, progresele din acest oraș care îmi este drag și mai cu seamă din mediul academic timișorean. Timișoara este de multă vreme un exemplu de bună gospodărire, de atitudini constructive și de mobilizare regională și locală. Timișoara a fost printre primele orașe care au rezolvat problema șomajului apărut în perioada tranziției. Investitori și turiști, studenți și angajați din România, dar și din alte țări, aleg Timișoara pentru ceea ce reprezintă astăzi: un oraș dinamic, dezvoltat și tolerant. (...) Astăzi sărbătorim 75 de ani de la Decretul Regal care prevedea înființarea unei universități la Timișoara, un decret care transforma Timișoara într-un centru universitar complet și care punea bazele consolidării poziției orașului ca pol de dezvoltare pentru vestul României. Universitatea s-a dezvoltat de-a lungul anilor, ajungând rapid o instituție prestigioasă, de talie europeană. Universitatea de Vest nu trăiește numai din faima trecutului, ci este puternic orientată spre fructificarea oportunităților pe care le are la îndemână. (...) Doar un pol universitar puternic, bazat pe colaborare și cu o infrastructură adevărată poate pune instituția dumneavoastră pe picior de egalitate cu universitățile europene și mondiale. (...) Munca echipei de aici, precum și a echipei întregii comunități academice este departe de a fi finalizată. Sunt convins că Universitatea de Vest din Timișoara, prin ceea ce a devenit de-a lungul a decenii de activitate, va continua să fie epicentrul vieții intelectuale și civice bănățene. La Mulți Ani!”, a declarat Președintele României, în deschiderea evenimentului aniversar.


www.uvt.ro

11


12

www.uvt.ro

Decretul Regal de Înființare a Universității de Vest din Timișoara – momentul fondator al istoriei noastre instituționale Consolidarea instituțională a unui stat modern, este direct legată de educație. Formarea generațiilor de mâine a constituit miza esențială a înființării Universității de Vest din Timișoara, produsă prin emiterea oficială, sub semnătura Regelui Mihai I al României, a Decretului-lege nr. 660, în 30 decembrie 1944. Acesta a atestat înființarea Universității de Vest, cu sediul la Timișoara, având în consistență facultățile de Drept, Litere și Filosofie, Științe, Medicină umană, Medicină veterinară, Farmacie și Teologie.

Cu prilejul aniversării a 75 de ani de la înființare, comunitatea academică a UVT consideră că recuperarea memorialistică și recunoștința față de personalitățile naționale și locale care au contribuit la adoptarea actului fondator al universității are mare însemnătate pentru viitorul nostru, ca timișoreni, români și europeni. Am asistat, astfel, în cadrul ceremoniilor aniversare și în prezența Președintelui României, Excelența Sa Dl. Klaus Werner Iohannis, la dezvelirea plăcii Decretului Regal de Înființare a Universității de Vest din Timișoara, totem realizat de către Facultatea de Arte și Design și amplasat în parcul din fața sediului principal al UVT. Redăm, în cele ce urmează, mesajul Principesei Margareta a României, cu ocazia acestui moment special.


13

www.uvt.ro

Mesajul Majestății Sale Custodele Coroanei la 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara Este o bucurie pentru mine faptul că, la 75 de ani de la înființarea Universității de Vest din Timișoara, este onorată memoria Regelui Mihai I, tatăl meu, ctitorul Universității.

viitoare. Textul Decretului arată modul rapid și fără birocrație în care lucrurile au fost puse la punct, toate resursele locale fiind alocate Universității, în ciuda restriștilor.

Anul 1944 a fost un an de cotitură în istoria modernă a României, marcat de gestul eroic al Regelui Mihai, care a luat hotărârea de a trece România de partea Aliaților. A fost un an al sacrificiilor pentru întreaga națiune, căci armistițiul cu Aliații nu a însemnat și încetarea războiului, ci numai întoarcerea armelor spre frontul de vest.

Este meritul timișorenilor și al comunității voastre științifice că, în aceste condiții, cursurile Universității s-au putut deschide la timp și că instituția a ființat fără întrerupere prin negura anilor ce au urmat, consolidânduse într-un centru al cunoașterii și excelenței academice în vestul României.

În acest context tulburat și dureros, Regele, precum și autoritățile locale din vestul țării, au găsit totuși timpul și energia pentru a fonda o Universitate – centru de învățământ superior. Cu alte cuvinte, în focul luptelor și al dezastrelor, ei s-au putut gândi la un scop mai înalt, care avea să folosească generațiilor

La Jubileul de 75 de ani, transmit comunității academice timișorene aprecierea mea și speranța că veți găsi inspirația și dedicația pentru a duce mai departe tradiția universitară, clădită cu eroism în acele decenii ale începutului. Principesa Margareta a României


14

www.uvt.ro

Consiliul Național al Rectorilor, reunit la Timișoara Reprezentanți și rectori ai universităților membre ale Consiliului Național al Rectorilor s-au aflat la Universitatea noastră în acest moment aniversar, spre a participa la ceremoniile aferente acestuia, dar și pentru a dezbate, în cadrul unor ședințe de lucru, teme importante privind calitatea în educație și dezvoltarea învățământului superior românesc. CNR are ca scop asigurarea aplicării în mod unitar a Legii Educaţiei Naţionale şi altor prevederi normative de profil, precum şi asigurarea autonomiei universitare. Acest organism reprezintă universităţile acreditate din România, în raport cu autorităţile statului, fiind singurul organism de promovare a intereselor universităţilor în raport cu acestea, inclusiv în procesul legislativ care afectează educaţia şi cercetarea. Membrii CNR conlucrează pentru a-şi îndeplini responsabilităţile asumate în domeniile de predare, cercetare, promovare a tinerilor cercetători şi specialiştilor, educaţie continuă, transfer tehnologic, schimb de cunoştinţe şi cooperare internaţională.


15

www.uvt.ro

Conferințe de importanță mondială în educație, în premieră absolută la Universitatea de Vest din Timișoara Într-o lume academică intens globalizată, cooperarea internațională între universități, state și regiuni care au ca obiective excelența și creșterea constantă în domeniul educației și cercetării, sunt esențiale. În acest context, aniversarea a 75 de ani de existență a UVT a fost marcată împreună cu parteneri naționali și internaționali, dar și prin două evenimente adiacente, pe care am avut onoarea să le găzduim, cu obiectivul de a demonstra deschiderea și eforturile susținute ale Universității noastre pentru un învățământ superior globalizat, conectat, colaborativ și internațional, dedicat construirii unei societăți globale. Este vorba despre cea de-a 7-a reuniune a Dialogului privind Politicile Educaționale în format China - Europa Centrală și de Est (7th China CEEC Education Policy Dialogue) și cea de-a 6-a reuniune a Consorțiului instituțiilor de învățământ superior din China - Europa Centrală și de Est (6th China - CEEC Higher Education Institutions Consortium meeting).

Ambele evenimente au fost găzduite pentru prima oară în România, la Universitatea de Vest din Timișoara, fiind dedicate adâncirii cooperării între zona Europei Centrale şi de Est şi China (17+1), prin educaţie şi cercetare. Formatul 17+1 reprezintă o iniţiativă a Republicii Populare Chineze, având ca obiective intensificarea şi extinderea cooperării acesteia cu 12 state din UE şi 5 țări din zona Balcanilor în domeniile: investiţiilor, transportului, finanţelor, ştiinţei, educaţiei şi culturii. Cele două evenimente, găzduite în 2019 de către Universitatea de Vest din Timişoara, sunt organizate în tandem, anual, prin rotaţie, fie în China, fie în una dintre ţările de pe continentul european. Astfel, din 16 și până în 19 mai, la UVT s-au aflat miniștri ai Educației, rectori și reprezentanți ai universităților din țări precum Albania, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania,


16

www.uvt.ro


www.uvt.ro

17


18

www.uvt.ro

Macedonia, Muntenegru, Polonia, România, Serbia, Slovacia, Slovenia. De asemenea, ne-a bucurat prezența Excelenței Sale Jiang Yu, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Chinei în România. Discuțiile din aceste zile importante s-au axat, în principal, pe teme precum rolul colaborării inter-universitare și al schimburilor între instituțiile de învățământ superior pentru dezvoltarea proceselor de învăţare şi predare, creşterea gradului de colaborare în domeniul predării limbilor străine, promovarea calităţii şi excelenţei în educaţia tehnică şi vocaţională, schimburile de studenți și cadre didactice în scopul dezvoltării metodelor de învățare și predare, precum și dezvoltarea Consorțiului instituțiilor de învățământ superior din China-Europa Centrală și de Est. Ambele evenimente au reprezentat oportunităţi de extindere a colaborării China - Europa Centrală şi de Est, dar şi o ocazie deosebită pentru Timişoara şi UVT de a-și extinde vizibilitatea globală și parteneriatele internaționale.


www.uvt.ro

19


20

www.uvt.ro


www.uvt.ro

Zilele petrecute la Timișoara de către invitații noștri au reprezentat și o ocazie de a socializa în afara cadrului formal al ceremoniilor evenimentului aniversar. Aceștia au avut parte de tururi ghidate ale orașului și o vizită la Muzeul Satului Bănățean. De asemenea, serile s-au încheiat într-o ambianță degajată, pe ritmuri de muzică, în sala Clubului Senator și cu ocazia vizitei la Cramele Recaș - o adevărată călătorie gastronomică și culturală, extrem de binevenită pentru participanții străini.

21


22

La 75 de ani, avem bucuria de a fi demonstrat că suntem o comunitate puternică, dinamică și coagulată în jurul principiilor pe care le promovăm: libertate academică, solidaritate și respect reciproc, diversitate, transparență, profesionalism și excelență. Pe baza acestora, avem încrederea că și în viitor vom continua să fim mereu cu un pas înainte, mereu mai buni.

www.uvt.ro


www.uvt.ro

23


facebook.com/uvtromania

Universitatea de Vest din TimiČ™oara bvd. Vasile Pârvan nr. 4 Telefon: +40-(0)256-592111 E-mail: secretariat@e-uvt.ro

www.uvt.ro